__MAIN_TEXT__
2 minute read

Jorien Enning over maritiem stakeholdermanagement

 Jorien Enning, eigenaar communicatiemanagementbureau, begeleidt projectmanagers en teams om meerwaarde te halen uit samenwerking. Zij geeft jaarlijks de NMT training ‘Stakeholdermanagement’ en ondersteunt daarmee projectmanagers in de maritieme sector in hun complexe taak; het regisseren van een goede samenwerking. Vanaf 20 april 2021 start de driedaagse training weer. Er zijn nog plaatsen vrij! Maar eerst duiken we graag met Jorien, aan de hand van vijf vragen, in stakeholdermanagement.

Wat is stakeholdermanagement precies en hoe wordt dit toegepast in de maritieme sector?

“Met goed stakeholdermanagement zorg je ervoor dat expertise, vakmanschap en belangen van allerlei partijen goed gecombineerd en geïntegreerd worden. Als projectleider begeleid je de samenwerking dan op zo’n verloopt. Zo heb je grip op de zaak en kun je een project naar de volgende stap loodsen. Als zaken anders lopen dan verwacht, pas je het proces doordacht aan. Je laat het projectnetwerk goed zijn werk doen en je handelen is erop gericht miscommunicatie te voorkomen. Daarmee bespaar je tijd, moeite en ergernis. Projectmanagers in de maritieme sector, die te maken hebben met zeer complexe projecten en daarvoor moeten samenwerken met heel veel verschillende partijen, hebben hier vrijwel een dagtaak aan.”

Is het toverwoord van goed stakeholdermanagement niet gewoon communicatie?

“De basisprincipes van communicatie kent iedereen wel. Het vergt echter een carrière lang leren om het goed toe te passen. Het gevoel te krijgen van regie en te bereiken dat alle inspanningen opleveren wat je voor ogen hebt. Niet dat de zaken je overkomen. Het is de kunst van het goed samenwerken. Onderkennen dat ieder zijn eigen perspectief heeft, zijn eigen positie in het project en zijn eigen belang. En daar vervolgens goed op inspelen.”

Hoe word je een meester in het regisseren van de belangen van alle stakeholders?

“Meesterschap verwerf je door een combinatie van drie dingen. De eerste; tijd nemen om tussentijds te evalueren op basis van doordachte modellen en richtlijnen. Met het doel inzicht te krijgen in waar je nu staat. De tweede factor betreft inspiratie uit interactie. Je licht opdoen bij andere projectleiders. De NMT training biedt die unieke mogelijkheid om in gesprek te gaan met andere maritieme projectleiders. Dat is enorm leerzaam. De derde factor betreft het bedenken van oplossingen/ideeën. Wat ga ik morgen anders doen? Hoe ga ik om met deze ontwikkeling? Als je een meester in stakeholdermanagement bent, ben je de situatie meester.”

Als je een meester in stakeholdermanagement bent, ben je de situatie meester

Welke skills moet je ontwikkelen om goed stakeholdermanagement te kunnen voeren?

“Het start met stakeholdermanagement vanuit een operationeel perspectief. In de voorfase op zoek gaan naar de juiste partijen. Goede afspraken maken. Van contact naar contract. Zo vorm je een ideale basis voor je project. Vervolgens zijn strategisch stakeholdermanagement en organisatorisch stakeholdermanagement erg belangrijk. De eerste gaat vooral over de verschillende belangen. Hoe voorkom je dat je tegenover elkaar komt te staan? Hoe kan je de belangen in elkaars verlengde leggen? Bij organisatorisch communicatiemanagement gaat het over hoe je de samenwerking praktisch vorm gaat geven. Daarbij benut je de kennis over de inzet van allerlei online en

Wat is de beste les die je hebt geleerd bij uitoefening van stakeholdermanagement?

“Op het juiste moment het juiste zeggen. Probeer als projectmanager altijd veel vragen te stellen en probeer nieuwsgierig te zijn naar het antwoord. Mensen zijn dan ook eerder geneigd naar jou te luisteren.”

This story is from: