Page 1

PROJECT: Από την φωτογραφία στον κινηματογράφο Περιεχόμενα 1)Πρόλογος-διαδικασία προβληματισμού……………σελ. 1-3 2)Κυρίως θέμα γραπτής εργασίας…………………………σελ. 3-8 3)Διαγράμματα…………………………………………………….σελ. 910 4)Επίλογος……………………………………………………………σελ. 11-12

1i)Προβληματισμός

Τ

ο θέμα της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας αναφέρεται στην προοδευτική εξέλιξη που συντελέστηκε στους αιώνες και περάσαμε από την φωτογραφική μηχανή, δηλαδή την αποτύπωση μοναδικών και αυτόνομων εικόνων, στην αποτύπωση της κίνησης πολλών σχετιζόμενων-εναλλασσόμενων εικόνων ,δηλαδή την δημιουργία κινηματογραφικών προβολών. Η δική μας ομάδα ‘’THE GODFATHERS’’έχει αναλάβει να ασχοληθεί με τις ταινίες τρόμου, τα γνωστά σε όλους ‘’θρίλερ’’, των οποίων η μελέτη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την άποψη του αισθήματος που μας διεγείρει ψυχολογικά και μας κάνει να θέλουμε να παρακολουθούμε τέτοιου είδους ταινίες. Η συνολική έρευνα της ολομέλειας του τμήματος έχει σκοπό την μελέτη διαφορετικών πτυχών του κινηματογράφου ώστε όλοι ν α καταλήξουμε τελικά σε ένα γενικό συμπέρασμα γι’ αυτού του είδους την ψυχαγωγία. Η ξεχωριστή έρευνα που πραγματοποίησε η δική μας ομάδα έγινε μέσω ερωτηματολογίου και αφορούσε την παρακολούθηση από ένα σύνολο ανθρώπων ταινιών τρόμου.  Αναλυτικότερα τέθηκαν οι παρακάτω ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση υπάρχει και μια δική μας εκτίμηση για το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ερωτηθέντες χωρίστηκαν στις εξής ομάδες: Αγόρια(μαθητές), κορίτσια(μαθήτριες), καθηγητές, γονείς.

Η πρώτη ερώτηση έχει θέμα την συχνότητα παρακολούθησης ταινιών στον κινηματογράφο. Η απάντηση που περιμέναμε από τις


νεότερες ηλικίες είναι πολύ συχνά ενώ από τις μεγαλύτερες ηλικίες περιμέναμε απλώς συχνά .

 Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στο αγαπημένο είδος ταινιών των παραπάνω κατηγοριών .Θεωρώντας ότι αυτή η ερώτηση έχει κυρίως υποκειμενικό χαρακτήρα δεν κάναμε κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση

 Η τρίτη ερώτηση αναφέρεται στο αν γενικά οι ερωτηθέντες παρακολουθούν ταινίες τρόμου. Οι εκτιμήσεις μας ήταν ότι στους μαθητές θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό παρακολούθησης αυτού του είδους.

 Η τέταρτη ερώτηση έχει να κάνει με το αγαπημένο είδος ταινιών τρόμου στο οποίο εκτιμήσαμε ότι θα είναι γενικά τα ψυχολογικά.

 Η τελευταία ερώτηση αναφέρεται στην αγαπημένη ταινία τρόμου για την οποία πάλι δεν εκτιμήσαμε κάτι συγκεκριμένο.

Κάνοντας ένα γενικό σχόλιο για την σημαντικότατης εργασίας νομίζουμε ότι είναι ιδιαιτέρως εύστοχη η επιλογή μας, αφού μας έδωσε την δυνατότητα να ασχοληθούμε με ένα κομμάτι του παγκόσμιου πολιτισμού και της ψυχαγωγίας. Δυστυχώς η περιορισμένη χρονική διάρκεια και η πίεση από την πληθώρα των άλλων μαθημάτων ήταν βασικές δυσμενείς συνθήκες που έδρασαν ανασταλτικά στις ακόμα καλύτερες επιδόσεις μας.

1ii)Μεθοδολογία


Σ

τους δύο πρώτους μήνες και αφού προηγήθηκε συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, η περισσότερη δουλειά γινόταν στο σχολείο με την χρήση υπολογιστών και την καλή συνεργασία όλης της ομάδας στην εύρεση και την διαλογή των πληροφοριών. Η ομάδα μας συναντήθηκε μία φορά για να παρακολουθήσει ταινία από την οποία έχει πάρει και το όνομα της. Επίσης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ως όργανο για την τελειοποίηση της εργασίας μας με ένα αξιόλογο αριθμό μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας. Τα συμπεράσματα πέρασαν σε γραφήματα τα οποία φαίνονται στο τέλος της γραπτής εργασίας. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι δυστυχώς οι δουλειές που είχαμε αναλάβει δεν ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια του Ά τετραμήνου.

Η ομάδα μας στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πραγματοποίησε ένα ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν σε κορίτσια, αγόρια, γονείς και καθηγητές σχετικά με τις προτιμήσεις τους στις ταινίες. Τα ποσοστά αναγράφονται παρακάτω: Στην ερώτηση: Κάθε πότε παρακολουθείτε κινηματογράφο, το 12% των αγοριών απάντησε ‘πολύ συχνά’, ενώ το 0% ‘καθόλου’. Το 28% των κοριτσιών, το 8% των γονέων και το 20% των καθηγητών απάντησαν ‘πολύ συχνά’. Στην επόμενη ερώτηση ’ποιο είδος ταινιών προτιμάτε;’. Το 24% των αγοριών, το 20% των κοριτσιών, το 8% των γονέων καθώς και το 4% των καθηγητών απάντησαν ταινίες τρόμου. Μεγαλύτερο ποσοστό σημειώθηκε στις κωμωδίες. Τρίτη ερώτηση: ‘ Γενικά παρακολουθείτε κινηματογράφο;’. Το 48% των αγοριών, το 60% των κοριτσιών, το 40% των γονέων και το 44% των καθηγητών απάντησαν ‘ναι’. Στην ερώτηση ‘Ποιο είδος ταινιών τρόμου προτιμάτε;’ Το 36% των αγοριών, το 56% των κοριτσιών και το 60% των καθηγητών, δηλαδή η πλειοψηφία απάντησε ‘ψυχολογικά’.


Στην τελευταία ερώτηση; ‘ Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία τρόμου;’ Το μεγαλύτερο ποσοστό σημειώθηκε στην ταινία: ’Ο εξορκιστής’. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την φωτογραφία και την εξέλιξή της στο κινηματογράφο… Ο Αριστοτέλης τον 4ο αιώνα περιγράφει την πρώτη απλούστερη φωτογραφική μηχανή, η γνωστή ως κάμερα obscura. (Tριχείλη Βανα) Η πρώτη εμπορική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή παρουσιάστηκε το 1990. Το 1920 είχαμε τον πρώτο βουβό κινηματογράφο, ενώ ο ήχος προστέθηκε λίγα χρόνια αργότερα το 1926.(Τουμάσης Παναγής) Στις 28 Δεκεμβρίου του 1895, έκαναν και την πρώτη δημόσια προβολή, στο Παρίσι (Τσαγκλή Αγγελικη)

Σε όλα αυτά τα στάδια της εργασίας, σημαντικό ρόλο είχαν οι αναρτήσεις του blog, στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Όλα τα μέλη της ομάδας μας, επισκέφθηκαν εξίσου, σε τακτά χρονικά διαστήματα το blog, έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να ενημερωνόμαστε για την πρόοδο της ομάδας μας. Επιπροσθέτως, καταλυτικός παράγοντας στάθηκε το πνεύμα συνεργασίας που μας διακατείχε καθώς και η ελευθερία απόψεων, θέσεων και ιδεών. Όλοι καταλήγαμε ομόφωνα σε ιδέες για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων. Τέλος προσκομίσαμε εμπειρίες αναπτύσσοντας κλίμα ομαδικότητας, καθώς επίσης είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε χρήσιμες γνώσεις με θέματα που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι πηγές όλων των πληροφοριών μας είναι οι εξής: Α) Βικιπαίδεια (για πληροφορίες)


Β) Youtube (για τραγουδια-soundracks του βίντεο) Γ) iMDb (για τις ταινίες που χρησιμοποιήσαμε στο βίντεο) Δ) Google search για πληροφορίες -εικόνες (βίντεο) Δεν θα μπορούσαμε, να κλείσουμε την εργασία, χωρίς να ευχαριστήσουμε την καθηγήτριά μας, την κ. Καμαριωτάκη Ευαγγελία για την πολύτιμη βοήθειά της, καθώς και για την συνεχή παρουσία της, δίνοντάς μας πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων του project. Η ομάδα: The Godfathers Μέλη: Τζίμας Λάμπρος, Τουμάσης Παναγής, Τριχείλη Βάνα, Τσαγκλή Αγγελική, Φιλιπποπολίτη Αλεξάνδρα.

ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ (ΤΡΟΜΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ)  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ (ΤΡΟΜΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ (ΤΡΟΜΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ)  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ (ΤΡΟΜΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ)