Μarina Vernicos 2013

Page 1

marina vernicos

1


2
www.art.com.gr

Through my life I have travelled the seas. Sailed the calm and the rough. Seen the clear and the murky. Felt the warm and the cold. Dived in the deep and the shallow. Through the days of the summer I swim for hours. Above the sea I imagine. On the surface I think through. Under the sea I comprehend. Through the infinite horizon, human scale gains perspective. Where the sea meets the sky, I find myself. Through the sea I see through Marina Vernicos

Όλη μου τη ζωή αρμένιζα στις θάλασσες, με καιρούς και με μπου­νά­ τσες, είδα νερά διάφανα και νερά σκοτεινά, ένοιωσα τη ζεστασιά και την παγωνιά. Βούτηξα στα ρηχά και στα βαθιά. Το καλοκαίρι κολυμπώ για ώρες. Πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας φαντάζομαι. Στην επιφάνεια του νερού σκέπτομαι. Κάτω από την επιφάνεια καταλαβαίνω. Ο άπειρος ορίζοντας δίνει προοπτική στην ανθρώπινη κλίμακα. Εκεί που το πέλαγος συναντά τον ουρανό, βρίσκω εμένα. Μέσα από τη θάλασσα διακρίνω Μαρίνα Βερνίκουmarina vernicos

c u r at e d b y a n n a c h at z i n assiou

www.art.com.gr

s e a t h r ou g h


sea through Anna Chatzinassiou – Art Historian

Marina Vernicos’ new work consists of a series of photographs and video-projections, depicting seascapes. She photographs seascapes around the world using various exposure times and degrees of focus. The images, if not for their attributive titles (Polyaigos, Sifnos - Greece, Malo, Vanuatu - Papua New Guinea, Honiara - Solomon Islands), are completely unidentified. Her expressionistic photographs do not allow the viewer to either guess the location where the photo was taken, or to understand where she has supported her camera in order to choose or to exclude a particular point of view. She depicts the variability of environmental conditions – time of day, weather conditions – demonstrating it unaffected by geographical location. By shooting a photograph, Vernicos isolates this moment in time, freezing it for eternity. Within the photograph, the real time is running, but simultaneously, the photographic time passes and captures this moment that will remain everlasting. Her photographs do not give the impression that they capture time; on the contrary, they are prolonging it or creating their own time. The photograph contains its own time. A picture of the sea is itself the record of conscious memory, a moment of an instant. The sea challenges the human powers of observation while at the same time creating a familiar play of imagination. Marina Vernicos extracts her material from nature itself: the colors, the fluctuations of the liquid element, the straight or irregular lines. As a result her works are not presented as a reflection of reality, but as images created to bring up what we feel and not necessarily what we see. In most of the works, the juxtaposed areas of flat tones refer to deep space, to the horizon line and to a vast empty expanse, with sea or sand below. In the upper part of the image the sky or the void is presented, as the photographer chooses in each work, either to focus on the waves or to blur them in such a way that they are almost no longer distinguishable. In some photographs, parts of boats appear slightly, adding a painterly feeling and a human dimension to the images. Her pictures often remind us of Abstract 8


www.art.com.gr

Expressionism paintings, where feelings are not depicted but mostly “felt” on the canvas. Besides, the simplicity of her topics, as well as the emphasis in the spontaneous, autonomous or subconscious expression, all refer to Abstract Expressionism, whose roots can be traced back to the mid 40’s. The sea appears boundless, with immeasurable depth, exactly the way it is. It expands outward and beyond the limits of the frame, as a good seascape should ideally be. In her photographs the sea may differentiate herself in terms of colors – at times grey, blue, elsewhere emerald, black- but its existence in space and time seems unaltered. That is why she has to title her photographs in order to establish locality. However, only the photographer herself really has the ability and the privilege to distinguish the difference within the similarity. Marina Vernicos seems to have a deep understanding of the sea and vice versa. They are old “acquaintances” and this intimacy has evolved between them through the years, which is becoming obvious through her works. It is so obvious, that in some of her photographs we feel like spectators below water, like visitors and guests at her underwater world. Nevertheless, we are never given the impression that this environment is equally friendly to us. This environment, unaltered throughout the centuries, , it is familiar only to her and only she can identify with it. Viewers experience a living world with thought, sensation and feeling, notions that Vernicos is exploring and subsequently transmitting to us through her art. A wandering of the sight and the mind, through wavy areas and voids, where there is no fixed point of reference until suddenly, a mast faintly appears in the foreground. Our effort is needed in order to distinguish the works’ details and to penetrate the thin paper surface, to pass through to the other side. Sea through…

9


sea through άννα χατζηνασιου – ΙΣΤΟΡΙΚΌΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η νέα δουλειά της Μαρίνας Βερνίκου με τίτλο “Sea Through” αποτελείται από μία σειρά φωτογραφιών και βιντεοπροβολών θαλασσινών τοπίων. Συγκεκριμένα, αποτυπώνει θαλασσινά τοπία ανά τον κόσμο χρησιμοποιώντας ποικίλους χρόνους έκθεσης και βαθμούς εστίασης του φωτογραφικού διαφράγματος. Οι εικόνες, πέραν των προσδιοριστικών τίτλων τους (Polyaigos, Sifnos - Greece, Malo, Vanuatu - Papua New Guinea, Honiara - Solomon Islands), είναι αταύτιστες. Οι εξπρεσιονιστικές φωτογραφίες της δηλαδή δεν αφήνουν τον θεατή να μαντέψει τον τόπο, όπου η φωτογράφος έκανε τις λήψεις, ούτε το σημείο πάνω στο οποίο έχει στηρίξει την φωτογραφική της μηχανή για να επιλέξει ή να αποκλείσει μια συγκεκριμένη γωνία θέασης. Αποτυπώνει τις διακυμάνσεις των ατμοσφαιρικών συνθηκών -ώρα της ημέρας, κατάσταση του καιρού- προβάλλοντάς τις ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Με το “κλικ” του φωτογραφικού φακού η Βερνίκου απομονώνει τη στιγμή αυτή του χρόνου, η οποία “παγώνει” αναλλοίωτη στην αιωνιότητα. Στη φωτογραφία υπάρχει ο πραγματικός χρόνος ο οποίος τρέχει, αλλά αναπτύσσεται παράλληλα και ο φωτογραφικός χρόνος ο οποίος αιχμαλωτίζεται από τον καλ­ λιτέχνη, και θα παραμείνει πάντοτε ο ίδιος. Παρ’ όλα αυτά οι φωτογραφίες της δεν δίνουν την αίσθηση ότι σταματούν τον χρόνο, αντίθετα τον επιμηκύνουν ή γεννούν τον δικό τους χρόνο. Η ίδια η φωτογραφία δηλαδή περιέχει το δικό της χρόνο. Μια εικόνα της θάλασσας είναι η ίδια η καταγραφή της συνειδητής μνήμης, η στιγμή μιας στιγμής. Η θάλασσα προκαλεί τις ανθρώπινες δυνάμεις της παρατήρησης, ενώ παράλληλα δημιουργεί το γνώριμο παιχνίδι της φαντασίας. Η Μαρίνα Βερνίκου αντλεί το υλικό της από την ίδια τη φύση: από τα χρώματα, τις διακυμάνσεις του υγρού στοιχείου, μέσα από γραμμές ευθείες και ακανόνιστες. Όλα τα παραπάνω βοηθούν τα έργα ώστε να μην παρουσιάζονται ως απεικόνιση της πραγματικότητας, αλλά ως εικόνες, που δημιουργήθηκαν για να φέρουν στην επιφάνεια όσα αισθανόμαστε και όχι απαραίτητα όσα βλέπουμε. Στα περισσότερα έργα της έκθεσης οι αλληλεπικαλυπτόμενες περιοχές επίπεδων τόνων στις φωτογραφίες της, περιέχουν την αναπόφευκτη ιδέα ενός ευρέως διαστήματος, της γραμμής του ορίζοντα και μίας τεράστιας κενής έκτασης με θάλασσα ή άμμο στο κάτω μέρος. Στο επάνω τμήμα της εικόνας παρουσιάζεται ο ουρανός 10


www.art.com.gr

ή το κενό, καθώς η φωτογράφος επιλέγει σε κάθε έργο, είτε να εστιάσει στα κύματα, είτε να τα θολώσει ώστε σχεδόν να μη διακρίνονται. Σε κάποια έργα εμφανίζονται ανεπαίσθητα κάποια τμήματα ιστιοπλοϊκών σκαφών προσθέτοντας έτσι μία ζωγραφική και ανθρώπινη διάσταση στις εικόνες. Συχνά, οι φωτογραφίες της θυμίζουν ζωγραφικά έργα του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού, όπου τα αισθήματα δεν απεικονίζονται αλλά “διαδραματίζονται” πάνω στον καμβά. Εξάλλου, στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό, που έχει τις ρίζες του στα μέσα της δεκαετίας του ‘40, παραπέμπει επίσης η απλότητα των θεμάτων της, καθώς και η έμφαση στην αυθόρμητη, αυτόματη ή υποσυνείδητη έκφραση. Η θάλασσα εμφανίζεται χωρίς όρια και με βάθος απροσμέτρητο, όπως πραγματικά είναι. Επεκτείνεται έξω και πέρα από τα όρια του έργου, όπως θα έπρεπε να αποδίδεται μια άρτια θαλασσογραφία. Στα έργα της μπορεί να διαφοροποιείται χρωματικά η θάλασσα - αλλού είναι γκρι, γαλάζια, σμαραγδί, μαύρηαλλά η ύπαρξή της στο χώρο και στο χρόνο φαίνεται αδιαφοροποίητη. Για αυτόν τον λόγο τιτλοφορεί τις φωτογραφίες της, καταδεικνύοντας έτσι την τοποθεσία λήψης τους, διατηρώντας όμως για τον εαυτό της το προνόμιο να διακρίνει τη διαφορά στην ομοιότητα. Η Μαρίνα Βερνίκου γνωρίζει τη θάλασσα και η θάλασσα εκείνη, είναι παλιές γνώριμες. Την οικειότητα, που έχει αναπτυχθεί με τα χρόνια μεταξύ τους την αισθανόμαστε: τόσο πολύ, που σε κάποιες φωτογραφίες νιώθουμε θεατές κάτω από το νερό, επισκέπτες και φιλοξενούμενοι στον υποθαλάσσιο κόσμο της. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν μας δίνει την εντύπωση ότι το τοπίο και ο χώρος είναι τόσο οικείος και για εμάς. Τον «τόπο» αυτόν, τον ελάχιστα αλλαγμένο εδώ και αιώνες, μόνο εκείνη μπορεί να οικειοποιηθεί και να ταυτιστεί μαζί του. Οι θεατές βιώνουμε έναν ζωντανό κόσμο με σκέψη, αίσθηση, συναίσθημα, έννοιες τις οποίες η Βερνίκου θέλει να εξερευνήσει και να τις “μεταγγίσει” στο θεατή μέσα από την τέχνη της. Μια περιπλάνηση της όρασης και του νου σε κυματοειδείς εκτάσεις, όπου δεν υπάρχει κανένα σταθερό σημείο αναφοράς, μέχρι που ξαφνικά ένα κατάρτι εμφανίζεται αχνά στο προσκήνιο. Χρειάζεται η συμμετοχή μας για να διακρίνουμε τις λεπτομέρειες των έργων και να διεισδύσουμε στη λεπτή επιφάνεια του χαρτιού. Sea through.... 11


Malo, Vanuatu Ι

12

digital print, 118,5 x 150 cm


www.art.com.gr


Malo, Vanuatu ΙΙ

14

digital print, 118,5 x 150 cm


www.art.com.gr


Malo, Vanuatu ΙΙΙ

16

digital print, 118,5 x 150 cm


www.art.com.gr


Sifnos, Greece

18

digital print, 118,5 x 150 cm


www.art.com.gr


Tufi, Papua New Guinea

20

digital print, 118,5 x 150 cm


www.art.com.gr


Polyaigos, Greece I

22

digital print, 118,5 x 150 cm


www.art.com.gr


Malo, Vanuatu IV

24

digital print, 118,5 x 150 cm


www.art.com.gr


Malo, Vanuatu V

26

digital print, 118,5 x 150 cm


www.art.com.gr


Polyaigos, Greece II

28

digital print, 150 x 118,5 cm


www.art.com.gr


Honiara, Solomon Islands I

30

digital print, 81,5 x 104 cm


www.art.com.gr


Honiara, Solomon Islands II

32

digital print, 81,5 x 104 cm


www.art.com.gr


Honiara, Solomon Islands III

34

digital print, 81,5 x 104 cm


www.art.com.gr


Honiara, Solomon Islands IV

36

digital print, 81,5 x 104 cm


www.art.com.gr


Polyaigos, Greece III

38

digital print, 97 x 280 cm


www.art.com.gr


Polyaigos, Greece IV

40

digital print, 60 x 134 cm


www.art.com.gr


Polyaigos, Greece I

42

Video art / LG 84� ULTRA HD TV


www.art.com.gr


Polyaigos, Greece II

44

Video art / LG 55� Cinema screen


www.art.com.grwww.art.com.gr

Marina Vernicos was born and raised in Athens, Greece. She studied Communications and Photography at Emerson College of Boston and Business Administration at Harvard University Extension School. She showcased her first individual exhibition, titled “Reflections”, in No­ vember 2001, at Athinais Cultural Center. She staged a number of other individual exhibitions in Athens, Thessaloniki and New York. In January 2006 she participated in a group exhibition in the Museum of Cycladic Art. Her first book “Through the lens of time”, was published in 2004. A photo from her second book “Antarctica”, which was published in 2009, won the first prize by the National Geographic in the category of “Nature”. Her third book titled “235” was published in 2011 and the fourth book “My Acropolis” was issued in 2012. Works can be found in many private collections in Greece and abroad.

Η Μαρίνα Βερνίκου γεννήθηκε και μεγά­λωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Επικοι­νω­νία και Φωτογραφία στο Emerson College της Βοστώνης και στη συνέχεια business στο Harvard University Extension School. Παρουσίασε την πρώτη της ομα­δική έκ­θεση με τίτλο «Διαδρομές» το Νοέμβριο του 2001. Ακολούθη­σαν ατομικές εκθέ­σεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Νέα Υόρκη. Τον Ιανουάριο του 2006 συμμετείχε σε ομαδική έκθεση στο Μου­σείο Κυκλαδικής Τέχνης. Το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Με το φακό του χρόνου» εκδόθηκε το 2004. Ακο­λούθησε το δεύτερο με τίτλο «Ανταρ­κτι­κή» το 2009, φωτο­γρα­ φία του οποίου έλαβε το πρώτο βραβείο φωτογραφίας με θέμα «φύ­ση» από το περιοδικό National Geo­­graphic. Το τρίτο της βιβλίο με τίτλο «235» εκδόθηκε το 2011 ενώ το τέταρτο με τίτλο «My Acropolis» εκδό­θηκε το 2012. Έργα της βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

47www.art.com.gr

www. zoumboulakis. gr

Κείμενo

Text

Άννα Χατζηνάσιου

Αnna Chatzinassiou

Επεξεργασία εικόνας Φωτεινή Στάθη

Photo editing Fotini Stathi

Video επεξεργασία εικόνας Imagina

Video Post production Imagina

Σχεδιασμός

Editing

Εκδόσεις Νηρέας www.art.com.gr

Nereus Publishers www.art.com.gr

Διάρκεια έκθεσης: 6 - 22 Ιουνίου 2013

Duration: 6 - 22 June 2013

Η ΤΕΧΝΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ART MEETS HIGH TECHNOLOGY51


s e a

52

t h r ou g h