Page 1

2011/7.

X/20.

SzlovĂŠniai magyar gyermeklap


A lendvai vitázók Brüsszelben Minden úgy kezdődött, hogy a tanárnőnk felhívta a figyelmünket egy pályázatra, melyet a Za in proti – Intézet a dialógus kultúrájáért a Movit Intézettel együttműködve hirdetett meg. A tavalyi vitacsoport és a retorika tantárgy tanulói lehetőséget kaptak, hogy a meghirdetett témában esszét írjanak. Az elvárásoknak megfelelően megírt esszéért járó jutalom jól motiválta a kis csapatot: kirándulás Brüsszelbe. Nem sok reményt fűztünk a sikerhez, hiszen dolgozataink a nagyokéval – középiskolásokéval és egyetemistákéval – versenyeztek, de a tét óriási volt, s végül megérte. Képzelhetitek, mit váltott ki bennünk a hír, hogy megszereztük a jegyet Brüsszelbe! S kik azok, akik ez év október 2-án Brüsszelbe utazhattak? Pentek Patricia, Ferenc Grega, Perša Lara,

Sakač Sara és jómagam, Draškovič-Bračun Veronika az iskolánkból, Jusić Huso a Lendvai KKI-ból, valamint kísérőnk, Cigut Jasna tanárnő. Utazásunk célja: megismerkedni a várossal és az Európai Parlamenttel. A húszórás utazás nem nyújtott éppen luxusszállóbeli körülményeket, viszont tökéletesen jó volt arra, hogy új barátságok köttessenek a kirándulók közt. Az első nap élményeiből: Atomium… Húúú, fantasztikus élmény volt! Aztán a Manneken Pis – Pisilő kisfiú: egy kicsit csalódottak lettünk, mert mindössze 60 centiméter magas és mi nagyobbnak képzeltük. Belgiumban úgy járni, hogy az ember nem ízleli meg a csokit, főben járó bűn. S mivel mi nem akartunk ilyen bűnt elkövetni, végigkóstoltuk az összes elérhető csokit. A követ-

Budapest, még visszatérünk! Október 7-én mi, nyolcadikosok részt vettünk az éves tanulmányi kiránduláson. Úti célunk Budapest volt. Megérkezésünket egy rövid városnézés követte. A buszos városnézés a várban fejeződött be, a Pálinkafesztivál miatt sajnos csak kívülről nézhettük meg. A várból gyönyörű panoráma tárult elénk: Pest nevezetességei, a Duna-hidak s maga a

folyó. Az eső miatt gyors tempóban gyalogoltunk a Mátyás-templomig. A pesti oldalon a Hősök terén álltunk meg, majd elmetróztunk a Parlamenthez. A 45 perces szabadidő után a Csodák Palotájában töltöttünk el két kellemes és tanulságos órát. Ábrahám Cintia és Bažika Valentina, 8.b, 1. Sz. Lendvai KÁI

IFI – muravidéki magyar ifjúsági lap Megjelenik havonta egyszer a Népújság mellékleteként. Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: a Népújság szerkesztősége Cím: Fő utca 124., 9220 Lendva, Szlovénia, tel.: 02/5776-180, e-mail: ifi@nepujsag.net

2

A lendvai pályázatnyertesek Brüsszelben.

kező napot az Európai Parlament látogatásának szenteltük. Kirándulásunkat az Európai Bizottság is támogatta, így nem vélet-

len, hogy eme intézmény vendégei is lehettünk. Rok Koželj bemutatta a parlament munkáját, végigvezetett bennünket a par-

lament helyiségein, majd részt vettünk az ülésen, amely angol nyelven folyt, de fülhallgatók segítségével szlovénül és még 19 nyelven is kísérhettük. Utazásunkat egy lazább programmal zártuk. Kisétáltunk a Cinquantenaire parkba, amely otthont adott az Autoworldnek, azaz a körülbelül 400 régi autóból álló kiállításnak. Emlékeink teljességének érdekében még utoljára belakmároztunk a belga finomságokból, s a buszunk irányába tartó metróra ültünk. Várt bennünket a hosszú utazás, melyen saját élményeinkbe merülve újraéltük az elmúlt nap történéseit. Draškovič-Bračun Veronika 9. d, 1. Sz. Lendvai KÁI

Rendkívüli magyarórák a Dobronaki KÁI-ban Az idei Gyermekhét mottója (Könyvvel a világba) ihletett meg bennünket, hogy vendégül lássuk dr. Varga József irodalmárt. A költő négy irodalmi órát tartott tanulóink számára iskolánk könyvtárában. A rövid bemutatkozás után az alkotó ismertette munkásságát, aztán kreatív foglalkozásokat tartott, ahol a tanulók versírással és prózai szövegek alkotásával próbálkozhattak egy megadott témában, de a bátrabbak önállóan is alkothattak. Legkisebbjeink a Kis bari béget című kifestő állatszereplőivel ismerkedhettek, és tetszés szerint kifesthették azt. A tanulók alkotásaikat fel is olvasták a költőnek, aki megdicsérte őket és könyvet is ajándékozott nekik és a könyvtárnak. A szerző műveiből kiállítást is készítettünk.

Varga József négy irodalmi órát tartott a dobronaki iskolában.

A találkozás szép példa volt arra, hogyan lehet megszerettetni az olva-

sást, fejleszteni a kreatív írást a magyar és a szlovén ajkú tanulóknál egyaránt. I F I 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


Kifutón: Kovács Álmos és a vele kapcsolatos „ritkaságok”

Egy kis fantáziával a rajz és a vers különleges lesz Na most figyelj: „Örülök neki, hogy ide, Dobronakra járhatok iskolába” – mondta Kovács Álmos, aki a helyi KÁI 9. osztályát látogatja. Ritkán hallott mondat, de még létezik. „Úgy szeretem az életet, a természetet és mindent. Van, amikor versbe, de még inkább rajzba, színekbe foglalom. S ekkor valamit hozzá is adok” – meséli Álmos. A következő, Kovács Álmossal kapcsolatos ritkaság az, hogy miniatűr osztályközösség tagja, csupán hárman vannak: Vugrinec Rene, Herman Benjamin és ő. Jó barátok, kitűnő tanulók, csínytevéseik – mert azért vannak – finomak. Egyébként Álmos a Dobronaki KÁI legidősebb tanulója, és a családban öccsei, Botond és Zsombor mellett a legidősebb testvér. Sőt, a tanulók iskolaközösségének is elnöke. Nagy a felelőssége a magaviseletet, a tanulást, egyéb tevékenységek folytatását illetően. – Nekem ez egyáltalán nem nehéz feladat, szeretem mindezt csinálni.

I F I 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

Tulajdonképpen mindent nagyon szeretek, ami körülöttem történik, az iskolát, a könyveket, a zenét, focit, a barátaimat… A tanulók iskolaközössége elnökének az osztályelnökök választottak meg, egyhangúlag. Ha mindenki ezt akarta, akkor elfogadom – mondta Álmos, aki ezentúl a tanulók érdekeit képviseli az iskolán kívül. Klassz. Álmost egyébként ősztől az MMT Tiniexpressz gyermekműsorában is lehet hallani, hiszen ő az egyik társ-műsorvezető. Meg szereti a focit, amit már ugyan nem játszik, de mégis… Focizni azért kezdett el, mert minden fiú

ide iratkozott, hát megpróbálta ő is. – Szeretem a focit, mert ott kiadhatom az energiámat, de szeretem – nagyon – a rajzot és a fényképezést is, itt megnyugszom, felfedezem a szépet. A természetből merítek, de nem mindig Lumpi csigám lassan kúszik, egyszerűen, azt már Hegyen, völgyön csak úgy csúszik. meguntam, szívesen Színes a talpa, szivárvány a háza, változtatok a formákon, a színeken, hogy A hosszú úton felment a láza. egy kicsit más legyen. Persze szeretem az Szegény csiga, fáj a feje, izgalmas filmeket, a Sajnálja a róka neje. könyveket, a zenét Hazaviszi, ápolgatja, is. Apától – akit ki Kamillával gyógyítgatja. ne ismerne: Ringóról van szó – dobolA csiga viszont lassan gyógyul, ni tanulok. Tetszik Úgy örül, hogy majd megbódul. a ritmusok világa – Hálálkodik, köszöngeti, meséli Álmos, akinek Róka nejét ölelgeti. véleménye szerint a mai világ igazságKészül Lumpi, lépdel tovább, talan, de neki jó, hiszen vannak barátai. Indulhat az olimpián. Ősszel valószínűleg Legyőz ő minden csigát, a lendvai gimnázium Dobogón képzeli magát.

Lumpi

Milyen zenét hallgatsz? – Nagyjából rockzenét. Kedvenc zenekarod, előadód? – A 29 éves Red Hot Chili Peppers. Mi a hobbid? – Foci, rajzolás. Kedvenc tantárgyad? – Rajz, földrajz. Házi kedvenced? – Vadász, Tigris és Szürke, a nagy és a két kismacska. Kedvenc színed? – Barna. Kedvenc ételed, italod? – Nincs. Horoszkópod? – Halak. Mennyi időt töltesz naponta a számítógép mellett? – Nem sokat.

diákja lesz, rajztehetségével szeretne valamit kezdeni, de a tollforgatást sem akarja elhagyni. – Az iskolánkba jár a Szitakötő újság, a felhívásukra a csigáról írtam – véleményük szerint – egy jó verset, meg másról is. Ha van egy gondolatom, utána már szinte magától jönnek a szavak, amit persze „rendbe kell rakni”. Több irodalmi versenyen is részt veszek, szeretek írni – meséli a 9. osztályos tanuló. Verseiből egyet ízelítőként közöl most az IFI is. Szolarics Nađ Klára

3


Osztálylátogatóban a Pártosfalvi KÁI-ban

és a testnevelés, ebben szinte kivétel nélkül egyetértenek. Sok kedvenc tanár van, az osztályfőnöküket is mind nagyon szeretik. A ztán más vizekre evezünk: – Idén 30 éves az iskolátok, úgy tudom, szorgalmasan készültök az ünnepélyre. – Igen, kives�szük a részünket a munkáA Pártosfalvi KÁI 6. osztályába tértünk be egy tanítási napon, hogy ból – mondják. Musicalróluk, az iskolai életről beszélgessünk, kifaggassuk őket a tinik előadással fognak szerepelmindennapjairól, tanulásról, barátságról, és egy rövidke időre a fan- ni, keményen dolgoznak, táziavilágban is elmerültünk. Társaságukban a 45 perc elröppent, hogy az előadás hibátlanul végére sem értünk szinte a beszélgetéseknek, máris kicsengettek. sikerüljön. – Fárasztó dolog diáknak lenni? – Igen, Prelec Irénke tanár- Szóval Pártosfalván sem az ebédlőben üldögélve sokat kell tanulni – zengett nő osztályába 10 gyer- telnek unalmasan az ál- kell tölteni a szüneteket, a válasz. Aztán valaki azt kőc jár, harmadik óta talános iskolai évek. Alen ami nekik nem is bünte- mondta, hogy a tanárokosztály társak , bejáró- – akiről azt mondják a töb- tés, hiszen közben jókat nak van a legjobb dolga (de s o k m i n d H o d o s r ó l , biek, hogy néha nem fér a trécselhetnek – mond- arra már nem emlékszünk, Domonkosfáról, Szerda- bőrébe, de mindig őszinte ják el bizalmasan. – Nem ki mondta...). Beszélgethelyről, Pártosfalváról, – szeret pecázni és vadász- vagyunk olyan rosszak tünk még a „mi leszek, Szentlászlóról. Látogatá- ni is. Büszkén mesélt élete – mondják –, néha össze- ha nagy leszek”-ről, és meglepődtünk, sunkkor kilencen voltak, amikor minBihar, a tízedik éppen hidenki előállt az ányzott aznap az iskolából. elképzeléseivel: Az osztályba belépve nagy Anja tanítónő csend fogad, első gondovag y óvónő latra talán azt hihetnénk, szeretne lenni, hogy egy visszahúzódó, Anabella állatcsendes osztállyal lesz dolorvos, Emilija gunk, akikből minden szót pedig színészúgy kell majd kipréselni. nő. Lana gyeDe a jég hamar megtört, rekorvos, Niko a gyerekek felbátorodtak. rendőr, René Az osztálynak két elnöke még nem tudja van, Niko és Sanela. Ha pontosan, de ki kell állni a csapatért, rendőr, testőr ketten mégis csak erősebvagy óvóbácsi bek, mint egymagukban lesz, kisebb – mondják. Az ismerkedéstestvérei vansel folytatjuk, és megtudjuk, hogy Lana az osztály Felső sor: Emilija, Anja, Lana, Sanela, Anabella, alsó sor: Niko, Alen, Rene, Tilen nak, már van g yakorlata a legjobb tanulója, kitűnő eredményeivel van mire legnagyobb fogásáról, ami veszünk, másnap pedig pesztrálásban. Alen nagy büszkének lennie, és jó a körülbelül 10 kilós volt, már nem is emlékszünk, mezőgazdasági gépekkel kézügyessége is. Matema- és nagypapának hála, ki miért haragudtunk meg szeretne dolgozni, azt tikából logikai versenyen tudta emelni a vízből. Alen – mondja Anabella, akiről mondja, szívesen aratna, bizonyít, de nem egyedül ügyes a sport terén is, járt közben az is kiderült, hogy szántana, megművelné az osztályból, hiszen még dzsúdózni és focizik is az osztályban neki van a mások földjét jó pénzért. René és Tilen is jól kiismeri rendszeresen. René, Niko legszebb énekhangja. Anja Tilen nem tudja még ponmagát a számok világában. és Tilen is nagy focista, ha elmondta, hogy a lányok tosan, melyik szakma áll Magyar szavalóversenyek- tehetik, a pályán vannak, mind jó barátnők, és nagy hozzá a legközelebb, de re az osztály minden ta- de szívesen csatlakozik kár, hogy délutánonként elképzelése van bőven: vanulója eljár. A gyerekek hozzájuk Emilija is, aki nem tudnak találkozni, dász, focista, orvos, autólátogatják a szakköröket, lány létére nagy focirajon- hiszen mindannyian más- szerelő. – A papa traktorját tagok különböző egyesü- gó. A többi lányt inkább a honnan valók. Folytatva az néha megbütykölgetem letekben, például fociznak röplabda érdekli, no meg a ismerkedést: Sanela a töb- – mondja. Sanela németvagy önkéntes tűzoltó- lányos dolgok. Szeretnek biek szerint a legjószívűbb, tanár vagy gyógyszerész pionírok, négyen az osz- hosszan témázgatni a ko- legszerényebb, míg Niko a lesz, de ez a terv még váltályból járnak drámaszak- moly tinidolgokról. Azt is legnyugodtabb fiú az osz- tozhat – mondja. Van egy hely, ahol bárkörre, többen énekkarra, elárulják, hogy ha az osz- tályban. A tantárgyak köméhészeti szakkörre stb. tály büntetést kap, akkor zül a kedvencek a magyar mi megtörténhet, ez pedig

Forma–1-es pilóta vagy milliomos...

4

a képzelet. Azok, akiknek jó a fantáziája, gondolatban bármivé válhatnak. Ha eltekintünk a valóságtól, akkor azzá válhatunk, amikké csak szeretnénk. Lássuk csak, ki miről fantáziál: Alen azonnal rávágta, ő az álmaiban Forma–1-es pilóta, Ferrarival száguldozik és sok pénzt keres. A lányok szinte egyetértettek abban, hogy gazdagok szeretnének lenni, innen már jöttek sorban a rózsaszín álmok... Hawaiin nyaralni, New Yorkban lakni, drága plázákban vásárolgatni stb. A fiúk közül René azt mondta, ő a fantázia-világban a világ legjobb focistája lenne és a Barcelona csapatában rúgná a bőrt. Aztán a fiúk is egyetértettek abban, hogy bizony milliomosnak nem rossz lenni, ők is el tudják képzelni az életüket szupergazdagon. De műsor vezetők, sőt filmsztárok is lennének néhányan, mint például Emilija. Amikor tovább szövögetjük a képzelet világát, Emilija hozzáfűzi, hogy a könyvek olvasásához is kell jó képzelőerő, ahogy az íráshoz is. Bizony a fogalmazások írásánál annak van előnye, akit jó fantáziával áldott meg az ég. Az osztályban a többiek szerint Lana rendelkezik a legjobb fantáziával. Hamar a filmek világába repültünk, a gyerekek szavaiból kiderült, hogy közel állnak hozzájuk az olyan filmek és könyvek, ahol a valóság és kitaláció keveredik, ebbe még a szellemek és démonok is beleférnek. – De úgysem léteznek, nem hiszünk bennük, tudjuk, hogy mindez csak a képzelet szüleménye – mondják. A halloween közeledtével éppen aktuális témával, a szellemekkel sikerült zárni látogatásunkat, sajnos kicsengettek, vendéglátóink pedig elsiettek a következő órára. Jól éreztük magunkat a pártosfalvi hatodikosoknál! I F I 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


Ötletek

Fürdőt a Feketeérre! A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában nemrég „A víz a környezet gyöngye” címmel – a határon átívelő szlovén–magyar oktatási program keretében – félnapos műhelyre került sor, mely a térszervezést és víz jelenlétét, annak kihasználtságát vette górcső alá egy adott területen. A résztvevők Lendva város egykori lápos vidékén, a Feketeér és a Lendva-patak közötti területen a kétnyelvű középiskolától a termálfürdőig tartottak terepszemlét, majd rukkoltak elő ötleteikkel, hogy mit is lehetne csinálni. Első lépés: A füves-gazos területek megtisztítása. Ezt egyszerű Ilyen fürdőt képzeltem el!

kaszával nem lehet már vágni, sem zsinórossal, sem fűnyíróval. Erre a célra egy „Audi 9” típusú kasza kifejlesztését irányozták elő. Ötlet 1: Sétányokat, a patakokon átvezető kisebb hidakat, a patakok mentén pedig padokat, veteményes kerteket, gyümölcsöst és sétányt lehetne kialakítani. Ötlet 2: A Feketeér vizét és magát a patakot is fürdőterületté lehetne átminősíteni. Ezt a patak vizének állandó tisztán tartásával lehetne elérni, így a strandoláshoz szükséges vizet sem kellene máshonnan ide szállítani. A napfürdő mellett így valódi strandfürdővel is büszkélkedhetne a terület. Ötlet 3: Jó lenne valami jó szórakozóhely építése is, vagy – ahogy egyikük megjegyezte – valami „édenit” kellene létrehozni, amely ránézésre is optimizmust sugall… -ce

A Feketeér

Ifi-teszt Ifi-teszt Ifi-teszt Ifi-teszt

Tárgyalóművész vagy hiszti? Szükséged lenne 20 euróra. Mit teszel? a) Felajánlod apukádnak, hogy háromszor lemosod a kocsit. b) Addig nyafogsz, amíg megkapod. c) Sunyi módon elcsened a mamád tárcájából. A tesód és te ugyanakkor szeretnétek használni a számítógépet… a) Felajánlod, hogy sorsoljatok – döntsön a szerencse. b) Hisztizni kezdesz. c) Amíg a tesód félrenéz, te odaülsz a számítógéphez. Nem sikerült befejezni az iskolai feladatot, ezért határidő-hosszabbítást szeretnél...

I F I 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

a) Megígéred a tanárnak, hogy a plusz időért cserébe hosszabb és alaposabb munkát végzel. b) Nyafogással és betegségekre való hivatkozással tutira megoldod. c) Egyszerűen később adod be.

Legtöbb válasz: a) TÁRGYALÓMŰVÉSZ Szorgos vagy és kompromisszumképes, ami a legjobb kombináció. Csak így tovább! Legtöbb válasz: b) MISS HISZTI Sírással bármit elérsz, de szerinted meddig lehet ezt így folytatni? Próbálj egy kicsit megkomolyodni! Legtöbb válasz: c) ÖRDÖGI Arcátlansággal sok helyzetet fordíthatsz a javadra, de légy óvatos, mert előbb-utóbb valaki sérülni fog: vagy az, akit bántasz, vagy te, mert viselkedésedet megtorolják...

A Feketeér a Muravidék északnyugati részén ered, majd Csentében a Zatak elnevezésű falurész előtt a Lendva-patakba ömlik. A muravidéki patakok között ritkaságnak számít, hiszen természetes örvények, biotópos változatosság jellemzi és talán túlságosan is erőteljes növényzet díszíti. A patak megőrizte elsődleges természeti és földrajzi fekvését, tehát a vízgazdálkodási munkák során káros beavatkozások nem érték.

5


Tündérek, szörnyek, kalózok, Amióta ember az ember, buja fantáziája gondoskodott arról, hogy új világokat teremtsen magának. A mesék, legendák, mondák mellé csatlakozott a modern irodalom egyik irányzataként a fantáziairodalom: sci-fi, ellenutópia, fantasy… Minden kornak megvolt a saját divatja: hol a vámpírok szívták a vérünket, hol a marslakók akarták elfoglalni a Földet, máskor a halhatatlan lovagok mentették meg a világot, vagy éppen a szemtelen koboldok keserítették az életünket. A legfontosabb, hogy ki-ki megtalálja a saját világát. Az új dimenziók lebilincselő történetei a Lendvai KÁI-ból érkeztek. Izgalmas részletek a történetekből.

Megéri-e az egész világot feláldozni a tudományért? A kapitány körbevezette a professzort. A hajó minden egyes része csoda volt, hisz még soha nem látott technikával készült. A profes�szor gondolkozott, majd hangokat kezdett hallani a fejében… Súgtak neki különböző dolgokat, majd a kapitány gondolatait is hallotta. Ebből rájött, hogy a trícium csakis egy fegyverhez kell neki, de nem tudta, hogyan hallhatja a kapitány gondolatait. A kapitány megállt, majd felnevetett: – Haha! Mert én azt akarom! És ennyi, szimpla telepátia! – Micsoda? Telepátia? Hogyan juthatott el ilyen magas szintre az agya? – kérdezte hevesen a professzor, majd pedig kezdte elveszíteni az eszméletét. – Ez az, amit az emberek soha nem fognak megtudni, mert nem szabad!

6

Nézzétek, goblinok repülnek a levegőben...

– Akkor nekem… – Mert maga más, maga okos! Bizonyította, amikor engem megteremtett… És most mit akar kezdeni, hogy tudja az igazat? A professzor elgondolkozott. Meg akarta ismerni eme rengeteg dolgot, amit nem ismert, pedig részben ő fedezte fel. – Tudja maga azt jól! – szólt mérgesen Williem. – Igen, szóval benne van. A tríciummal leigázom a világot. – Igen, de akkor maga hol fog élni, ha mindent elpusztít? – Az legyen titok! Várjon, nem, legyen… Egy új dimenzióba fogok lépni, és maga is jön velem! – szólt a kapitány. A prof elővett a zsebéből négy gramm tríciumot és a kapitánynak nyújtotta. Hogy miért, azt még ő sem tudta. – Ez igen, a tudományért mindent! – csodálkozott a kapitány. Betette a tríciumot a gépbe. A masina eddig ismeretlen energiát ébresztett fel a földben és a világegyetemben. A kapitány a sugarat a vízbe irányította, majd bekapcsolta a dimenziókészüléket. Elindította a sugarat, s ekkor Williem elgondolkozott. Megéri-e az egész világot feláldozni a tudományért?

Elkezdődött a harc. Az eddig néma ágyúk megszólaltak. Sikoltást hallottam a szélben. Először elégedettséget éreztem, de mikor egy másik hang a fülemnél sikított, megfordultam, hogy megnézzem, mi történik, és megdöbbenve fenékre ültem. Az óriáspolip volt, amelyben nem hittem. Betörte a hajónk jobb bordáját. Ekkor már látta a kapitány, hogy kicsúszik a kezemből az irányítás. Parancsra nyitotta a száját, de nem bírt megszólalni, mert hátulról leszúrta Féllábú Jack. Akkor már tudtam, hogy mi a helyzet. Egyenesen a halálba vezényeltem a legénységet. – Küzdjetek az életért! – próbáltam reményt önteni a legénységbe, de nem volt sok hatása. Sikoltozva futkostak a fedélzeten a kalóztársaim. A bátrabbak vagy a polippal küzdöttek, vagy az elmebeteg gyilkosokkal. – Semmi esélyetek sincs! – vicsorgott rám a sárga fogaival Féllábú Jack, aki éppen felém rohant. Ekkor egy nagy hullám közeledett a hajónk felé, amely elterelte Féllábú Jack figyelmét. Nem figyeltem a hullámra, mert Jackre vetettem magam és letepertem a földre. Háromszor hasba rúgtam és lefegyvereztem. A hullám egyre közeledett. A kardom Jack torkához illesztettem és már

Vida Dorian I F I 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


, földönkívüliek társaságában éppen meg akartam ölni, mikor egy vékony hang megszólalt a nagy csetepatéban: – Nézzétek, goblinok repülnek a levegőben... – még be sem fejezte a mondatát, egy tőr szíven találta. Felnéztünk a levegőbe, és tényleg. A vitorlánkba megkapaszkodva leugrottak a fedélzetünkre és harcba szálltak ők is. Sokáig figyeltem, hogy kinek az oldalán harcolnak: velünk, egyedül, vagy Jackékkel, míg a gondolataimat nem zavarta meg egy mogorva hang: – Hé! Nem látod, hogy a kezeid közül kimászott az az ocsmány, büdös szemétláda?!? Lenéztem, és tényleg, Jack meglépett. Tudtam, ők is utálják Jacket, és egy ideig velünk fognak harcolni. Szaladtam Jack után át a hajójára. Kerestem és kerestem, de nem találtam. Egyszer csak felfigyeltem néhány halk lépésre a hátam mögött. Erőt gyűjtöttem és próbáltam higgadtan gondolkodni, de ötlet nem született, ezért gyorsan megfordultam és a puskámmal vakon célozva lőttem. Eltaláltam a jobb combját. Erre ő nagyot ordított, majd sántikálva szaladni kezdett. Követtem, de egy idő után rájöttem, hogy semmi értelme. Felmásztam egy gerendára és vártam. Nemsokára újra felbukkant vigyorral a száján. Dinamitot szorongatott a kezében. Gyorsan leugrottam a gerendáról és szúrtam, ütöttem, csapkodtam, ahol csak értem. Erre a földre zuhant. Szaladni kezdtem, szaladtam egészen a hajó bordájáig, majd a vízbe vetettem magam, és durrrr – ez volt az utolsó emlékem.

– Segítünk! – jelentettük ki egyhangúan. – De hogyan? – Huminumi királyt csak úgy lehet legyőzni, ha megeszik, de a tündéreknek a zselatin halálos méreg. Ő ugyanis a gumimacik királya. – Rendben. Induljunk! – szólt Rebeka. Mindannyian beleugrottunk a kék örvénybe. Zuhantunk, aztán egyszerre valami puhát éreztem magam alatt. Fű. Felálltam és körülnéztem. Zöld. Minden zöld volt. A fák, a madarak, a tündérek, a házak, a felhők, a nap, a virágok... Minden. Pozsonec Veronika

Készítette: Lázár Lenke, kmj

Sobočan Niki

Azúra, a hét őrtündér egyike segítséget kér – Azúra vagyok. Azért jöttem, hogy a segítségeteket kérjem. A hét őrtündér egyike vagyok. A többieket elrabolta a gonosz Huminumi király. El akarja venni a varázsgyűrűinket. A benne levő kristályokból akar egyet csináltatni, ami az övé lesz. Így legyőzhetetlenné válna, és elfoglalná Püntyürüpünytyi-országot. Ez az összes tündér vesztét jelentené. Ugye segítetek? – Miért éppen mi? Hogyan tudnánk segíteni? – érdeklődött Laura. – Mert ti vagytok a hét őrtündér utódai. Mindannyiótoknak egy őrtündér az igazi szülője. Laurának Napsugár, Rebekának Pipacs, Noéminek Viola, Melaninak Zelma, Andreának Narancs, neked pedig, Veronika, én. Nem akartunk hinni a fülünknek. I F I 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

Rajzolta Göncz Norbert

7


Poszterünkön: Jessie J

Drog, alkohol és cigi: NO!

A magas szárú acélbetétes bakancsba tűrt cicanadrág és az egyedi séró alá bújtatott óriási karikafülbevalók messziről jelzik, hogy Jessie J önszántából tuti nem fog egykönnyen eltűnni az átlagos popsztárok áradatában. Önbizalma pedig kikezdhetetlen!

Gyermekkora Karrier Jessica Ellen Cornish, művésznevén Jessie J 1988. március 27-én az Egyesült Királyság Redbridge nevű városában született. Két nővére van. Londonban a Mayfieldbe járt középiskolába. 16 éves korában elkezdett a BRIT Schoolban tanulni, 17 évesen csatlakozott egy lánybandához, a Soul Deep tagja lett. Ebbe az iskolába olyan híres előadók jártak, mint például Leona Lewis, Amy Winehouse vagy Kate Nash. Jessie J-nek 18 éves korában volt egy kisebb agyvérzése, akkor megfogadta, hogy soha nem fog alkoholt inni, cigarettázni és drogokat használni.

Az angol énekesnő és dalszövegíró hírnévre először akkor tett szert, amikor elkezdett olyan neves előadóművészeknek dalokat írni,

díjat. Debütáló single-je, a Do It Like a Dude második lett a UK Single Chartson. Következő a Price Tag nevezetű dala volt, amiben a rapper B.o.B is közreműködött. JJ első dala, a Do It Like a Dude 2010.

mint Justin Timberlake, Alicia Keys vagy Christina Aguilera. Ő írta Miley Cyrus nagysikerű, Party In The USA című számát is. 2011 januárjában elnyerte a brit Critic’s Choice

november 21-én jött ki Angliában. 25. helyen debütált a UK Singles Chartson, ahol később felszökött a dobogó második helyére. 2010. december 15-én Jessie fellépett a Brit

Diszkográfia Stúdióalbum: Who You Are – 2011. 02. 25. Kislemezek: Do It Like a Dude Price Tag Nobody’s Perfect Who’s Laughing Now Domino Who You Are Casualty of Love

Awardson, ahol Do It Like a Dude című kislemezét népszerűsítette. 6 éve kezdte el első, debütáló albumát készíteni, ami 2011. február 25-én megjelent, és a Who You Are

címet kapta. Március 6-án az album a második helyen nyitott a UK Album Chartson. A nagylemezről eddig 2 dal jelent meg, a Do It Like a Dude és a Price Tag. Az első dalt eredetileg Rihannának írta, de később meggondolta magát és saját maga énekelte fel, majd klipe-

sítette meg a számot. Ez történt másik dalával, a L.O.V.E.val is, amit Alicia Keysnek szánt, de úgy döntött, ezt is inkább saját CD-jénél használja fel.

Barátság fiúk és lányok között? Nemigen barátkozunk egymással, szinte kötelező az ellenszenv. Később persze megváltozik az érzés: amit akkor utálatnak hittünk, valójában vonzalom volt. Barátok is lehetünk. De lehetünk? Jó nekünk, ha ellenkező nemű barátunk van? Megkeressük rá a választ!

Miért jó ellenkező nemű barátot tartani? Mer t e gész en más meglátásai vannak, mint egy havernak vagy egy barátnőnek. Egy fiú egészen másképp látja az érzelmi kérdéseket is. Neki problémamegoldó agya és

8

készségei vannak, ráadásul ő ismeri a saját nemét, úgyhogy gyakran sokkal hasznosabb tanácsokat tud adni, mint az ugyanolyan kétségbeesett barátnők. Fordított esetben: mivel a lányok érzelmesebb lények, nagyon hasznos tippeket tudnak adni a srácoknak randi-ügyben, ízlés, stílus terén. Más a gondolatviláguk, mint a fiúknak; jó, ha egy problé-

mát meg tudnak világítani egy másik oldalról. Hasznos még, ha megismeritek a másik nem érdeklődési körét. Lányok: lehet azt mondani, hogy „jaj, a fiúk csak azt a hülye focit meg autókat szeretik”, de lehet, hogy ha megkérdezitek a barátotoktól, mi olyan vonzó nekik ezekben a témákban, rájöhettek, mennyire fontos nekik, és aztán már nem

fogtok folyton hisztizni a hobbijaik miatt. Arról nem is beszélve, hogy talán még ti is megszeretitek. Fiúk: ha mélyrehatóbban megismertek egy lányt, aki a barátotok lesz, megtudhatjátok, hogy a lányokat sem csak a romantikus filmek, sorozatok, nyálas tinisztárok érdeklik. És amikor majd azt mondjátok nekik: „jó, de te vagy a kivétel”, akkor rájöhettek, hogy nem kivétel, csak nem veszitek a fáradságot arra, hogy a többit megismerjétek. Folytatjuk... I F I 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


Francesca Simon:

Rosszcsont Peti és a legádázabb ellenségei

Tintin kalandjai amerikai–belga–új-zélandi családi-animációs kalandfilm Rendező: Steven Spielberg, Zene: John Williams, Főszereplő: Jamie Bell (Tintin) Szereplők: Daniel Craig (Red Rackham), Simon Pegg (Thompson felügyelő), Andy Serkis (Haddock kapitány), Nick Frost (Thomson)

Tintin, az ifjú riporter, jellegzetes frizurájával, foxterrierje és néhány hű barátja társaságában (élükön a mogorva Haddock kapitánnyal) mindig új kalandba veti bele magát. A világjáró kalandor ismét szimatot fog: ezúttal Haddock kapitány egyik őse, Sir Francis Haddock elsüllyedt hajójával kapcsolatban fedez fel valamit, amit sokan régóta keresnek. És most nemcsak a hír értékes: az Unikornis nevű kalózhajó szállítmánya ugyanis csupa arany és drágakő volt. Izgalmas, tengeren és sivatagon át, vízen és levegőben vezető útja során nemcsak Haddock, hanem egy börtönből szökött rab és a két detektív, Thomspon és Thompson (az egyiknek felfelé pödört a bajsza, a másiknak lefelé konyul) is az expedíció segítségére van.

Animus, 2009 „Peti ellenállt a kísértésnek, és nem markolta meg unokatestvére pipaszár lábát. Ennél sokkal rémisztőbb tréfát tervezett! Hallotta, amint Ubul felhúzta kék nyuszis pizsamáját, majd bemászott az ágyba.” Hát mondani sem kell, hogy Rosszcsont Peti hagyományos értelemben vett rossz gyerek. Mindig valamilyen csínytevésen jár az esze és soha nem aggódik tettei következményei miatt. Hogy mire képes Peti, megtudhatjátok a szóban forgó könyvből, amelyben tíz történet olvasható. Többek között kiderül, hogyan kerül a bűzbomba Szeszélyes Szonja sátrára, hogyan sikerül rávennie Basás Bálintot, hogy fénymásolja le a fenekét, miért cseréli ki a karácsonyi ajándékait Ubullal… A történeteket élvezet olvasni. Mindegyik végén titkosírás található, ezenkívül nagyon ötletes a könyv végén Peti ellenségeinek jellemrajza. És ezekből akad bőven... A Rosszcsont Peti Francesca Simon amerikai írónő legnépszerűbb sorozata. Ennek több darabja magyar nyelven is olvasható. Ajánlja:

Farkaš Brigita, könyvtáros

Vakáció horoszkóp Kos A hónap elején próbálj ki valami újat. Mindegy, hogy új sport, hajszín vagy szófordulat az – a lényeg, hogy cseréld le az unalmas régit valami friss és izgalmas újra. Tanulj meg egy új kártyajátékot vagy keress egy új hobbit. Október végén egy kis romantikára is sor kerül.

Bika Itt az ideje, hogy kipihend magad, fogj egy könnyed regényt vagy járj el uszodába. Ha szereted az egyedi holmikat, itt az idő, hogy elmenj egy bolhapiacra, próbáld ki a kincskeresést! November elejére rád talál a szerelem, már most is a fejed felett lebeg.

Ikrek Október végén a kreativitásod lesz a legnagyobb fegyvered. Használd ki! A november számodra a részletek hónapja, ez azt jelenti, hogy minden apró dologra oda kell figyelned, még akkor is, ha ez idegesítő. Mindent pontosan meg kell értened, mielőtt döntesz a következő lépésről.

I F I 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

Rák Valakinek nagy szüksége van rád, figyelj arra, amit és ahogyan mondasz másoknak, nehogy a félreértések galibát okozzanak. Október végén légy nagyon figyelmes, nehogy baleset érjen! Fordítsd az idődet magadra, amit javasolhatunk: finom ételek, pihentető alvás, egy kis testedzés.

Oroszlán Ki az a kedves személy, akin folyton jár az agyad? Talán Ő is érdeklődik irántad! Ha nincs párod, álmaid netovábbja éppen ott áll az orrod előtt. A szerelem mellett kezdj valami kreatív dologgal is foglalkozni, ez a legjobb módja, hogy kiéld az alkotó energiád.

Szűz A családod hihetetlenül vicces, és nagyszerű történetekkel tud szórakoztatni, tölts elég időt a testvéreiddel! Hónap elejére csak jót jósolhatunk, talán egy új szerelem van a láthatáron? Kreatív ötletekkel bombázod a környezeted, a fantáziád végre meglódult.

Mérleg Ha társaságban érzed magad a legjobban, mindegy, hogy barátokról vagy a családról van szó, vond be őket abba, amit csinálsz! Új élmények várnak rád, menj hát elébük, nehogy elkerüljenek! A középpontba kerülsz; az emberek számára fontosak a tanácsaid, legyen az tanulás vagy szerelem.

Skorpió Az iskolai problémáid a tanulásban megmutatkozhatnak. Egy konfliktus könnyen eldurvulhat, ezért próbálj kimaradni belőle. Mutasd inkább a bájos oldalad, ahelyett, hogy véres küzdelmet folytatnál az igazadért. A barátság fontos, keress igaz barátokat, a bajkeverőket hanyagold!.

Nyilas Kissé fogadhoz vered a garast, a spórolással nincs is baj, de a zsebpénzedből néha megengedhetsz magadnak egy kis apróságot! November elején nagyon elfoglalt leszel – ami jó, máskülönben unatkoznál, és ha te unatkozol, akkor bajba kerülsz.

Bak A zene és a művészetek életre keltik a fantáziád. Menj múzeumba, koncertre vagy akár moziba, ami közel áll hozzád. Aztán neki a tanulásnak! Mutasd be az ötleteidet, vesd magad a munkába megint! Úgy tűnik, megvalósul egy olyan dolog, amit sokáig lehetetlennek hittél.

Vízöntő Hamarosan új dolgokkal ismerkedsz meg, valaki, aki szimpatikus számodra, új nézőpontból láttatja majd veled a világot. Minél nyitottabb vagy, annál több sikered lesz. November elején egy rég nem látott baráttal találkozol, mindkettőtöknek jót tesz majd a találkozás.

Halak Pozitív változások várhatók a suliban, izgalmas előrelépést tapasztalsz. Aztán egy szerelmes levél megbolygatja a napod. Netán szerelmes vagy az illetőbe? Fordíts több gondot az egészségedre, gondold át, mi az, amit tenned kellene érte. Szabadulj meg a rossz szokásaidtól!

9


Őszi hangulatban Az őszi divatot mindig az őszi színek ihletik meg. Az idei trendekben sincs ez másképp, a boltok polcain csupa föld-színnel találkozhatunk, újra divatosak a vöröses, sárgás árnyalatok, a barna és a mélykék. Tiniként azonban ezeket a kissé talán komor színeket szinte kötelező feldobni egy kis élénk folttal, ettől lesz fiatalos, dinamikus a szerelésed. Az ízléses összhatásról azért most se feledkezz meg!

Ifi-bonton Egy kis randevú-illem

A randevút a fiú kezdeményezze. Ezt teheti személyesen, telefonon. Az e-mailt és az sms-t inkább kerüljük. A pontosság mindkét félre nézve kötelező. Nem illik késni! A randevú helyszínét a fiú határozza meg, természetesen illik a lányt megkérdezni, hogy a helyszín megfelelő-e? A fiú tervezze el előre a randevú programját. A programot jó előre megbeszélni, hogy az öltözék is összehangolt lehessen. Fontos az őszinteség és a természetesség. Soha ne mutassunk mást, mint akik vagyunk. Randin nem illik rágógumizni. Randevú alatt kapcsoljuk ki a mobiltelefont. Éreztessük partnerünkkel, hogy fontos a számunkra, csak rá figyelünk. Jó tanács: Lehetőleg úgy intézzük ezeket a programokat, hogy szüleinknek tudomása legyen róla. A szülők általában megértőek, de nem szeretik, ha túljárnak az eszükön. A titkos találkozgatások felkelthetik bizalmatlanságukat, s az eredmény: korlátozhatják a találkozásokat

Halloween – jófej tökfejek Itt van a halloween, a boszorkányok éjszakája, jöhetnek a denevérek, a pókok, a szellemek, a sikoly meg miegymás! Nálunk ugyan nem szokás ezen a napon jelmezbe öltözni vagy halloween partyt tartani, de a dekorációk készítése, a szobád feldíszítése mégsem maradhat el, ahogy

10

az udvar és a bejárat is az őszi termésektől és főleg az esti töklámpásoktól lesz igazán hangulatos. Töklámpást készíteni pedig nem nagy kunszt, kellő fantáziával pedig igazán vagány dolgokat készíthetsz még egy egyszerű tökből is! Lássuk tippjeinket, varázsolj egészen más külsőt a formás kispofának, legyen például: • fekete, rockos, nem kell más hozzá, mint egy kis akrilfesték és néhány műlevél, amit szintén akrillal lefesthetsz lilára. Vigyázz, a fehér motívum kerüljön fel először! • legyen aranyszínű, ezt ripsz-ropsz megoldha-

tod egy aranyszínű festékkel, fújhatod vagy festheted is a tököt. Ha a szárát meghagyod természetesnek, még jobb kombinációt kapsz. Ezután is dekorálhatod kedvedre, sőt, a már kész töklámpást is arannyá varázsolhatod. • a zöld tököt is szépen ki lehet farigcsálni, ahogy a fehér tököt is, ez utóbbi különösen szép lehet egy fekete mintával. Ha ránk hallgatsz, fehér tökre fekete pókot vagy denevéreket festesz, meglátod,

szuper lesz a végeredmény, és mindenképp eredeti díszei lesznek a háznak. Az egyszerű tökfejet feldobhatod valamilyen cserepes növénnyel, így mindjárt haja is lesz, persze gyertya így már nem kerülhet bele!

I F I 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .


Jean-viccek

Hibakereső

– Jean! Fesse kékre a tetőt! – De hát miért, uram? – Mert ma este Kékestetőn akarok aludni! – Locsolja meg a virágokat a kertben, Jean! – De uram, hisz esik az eső! – Nem baj, Jean. Akkor vigyen magával esernyőt! – Miért tette az újságot a hűtőszekrénybe, Jean? – Hogy a hírek frissek maradjanak, uram. – Nem forró a trombita, Jean? – Nem forró, uram. – Akkor miért fújják? – Jean! Elég a fizetése? – Csak ha meggyújtom, uram. – Jean, vegyen fel sportcipőt! – Miért, uram? – Átfutjuk a mai újságokat. Ahogy látjátok, a Simpson család moziba ment, lehet, hogy éppen a saját filmjüket fogják megnézni. Az őket ábrázoló két kép első ránézésre szinte teljesen egyforma. De vajon milyen különbségeket rejtenek a részletek? Keressétek meg az általunk becsempészett hibákat, ha jól odafigyeltek, összesen 7-et fogtok találni. Szerettelek volna megkapni

– Jean, hozza ide a mozsarat! – Minek, uram? – Törni akarom a fejem.

– Jean, hozzon egy tollat! – Tessék, uram. – Jean, fog ez a toll? – Igen, uram. – Akkor mondja neki, hogy engedjen el! – Miért olyan zöld az arca, Jean? – Egész úton a menetiránynak háttal kellett utaznom. – Miért nem kérte meg a szemben ülőt, hogy cseréljen helyet önnel? – Én akartam, de nem ült ott senki. – Jean, mi az a rúzsfolt a nyakán? – Szájhagyomány, uram. – Milyen hangot és csaholást hallok kintről, Jean? – A pénz beszél, a kutya ugat, uram. A vadászaton Jean lőtt egy kacsát. – Mondja, Jean, milyen magasan repülnek a vadkacsák? – kérdi a gazdája. – Vagy kétszáz méteren, uram... – Akkor ne pocsékolja többet a golyót! Ha egyszer olyan magasról leesnek, úgyis szörnyethalnak...

Pucér modellt megörökítő művészeti alkotás

Tápláló

Juttat Részben bolsevik!

Szintúgy határtalanul!

Füzetben rögzítette

Keresztül

M

2

TudTad-e Jessie J-ről, hogy... 1

2

3

4

1

Néma elesés!

Ételt ejtett a ruhájára

Tájékoztat, hírül ad

Cérnavéget eldolgoz Halkan a fülbe mondja

Hóhér Ritka női név

Kan vége!

Rétes tölteléke

Védte Szója része!

Rádiusz

3

Idő jele a fizikában

Kicsi Jocó

Visszafelé lejt! Volt Tonna

Pálya

Múlt idő jele

Nemzetközi Olimpiai Bizottság

Beképzelt, önzelt

Asztácium

4 Végül tanul! T-betűs tábla jelöli az út mellett

Pityereg

Origó

És, latinul

Csodálkozás hangja

Kötőszó

Oxigén

I A keresztrejtvény megfejtését 2011. november 16-ig küldjétek címünkre: IFI, Fő utca 124., Lendva, vagy az ifi@nepujsag.net címre. Sok szerencsét! I F I 2 0 11 . o k t ó b e r 2 0 .

11


Jessie J

IFI, 2011/7.  

A Népújság ifjúsági melléklete, 2011/7. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you