Page 1

2011/2.

III/24.

SzlovĂŠniai magyar gyermeklap


A „bakonaki robinzonok” a 24. „Józan ésszel a turizmusért” című idegenforgalmi fesztiválon A Dobronaki KÁI idegenforgalmi szakkörének tagjai sikeresen vettek részt a 24. „Turizmu pomaga lastna glava”, vagyis „Józan ésszel a turizmusért” című idegenforgalmi fesztiválon. Az országos fesztivál regionális vetélkedőjére 2011. március 15-én, kedden

délután a muraszombati Mercator bevásárlóközpontban került sor. A rendezvényen 19 muravidéki általános iskola vett részt. Az idei év témája „Az én településem – az én büszkeségem” volt, e téma keretében kellett a szakkör tagjainak elkészíteni településük

A dobronaki iskolások ezüstelismeréssel tértek haza az idegenforgalmi fesztiválról.

idegenforgalmi kínálatát. A fesztivál bemutatójára össze kellett állítaniuk egy dolgozatban leírt idegenforgalmi kínálatot és ezt be is kellett mutatniuk. A Dobronaki KÁI csapata a helyi idegenforgalmi kínálatot a fiatal turistáknak szánt „robinzoni turiz-

mus” kínálatával gazdagítaná, melynek helyszíne a Bakonaki-tó és környéke lenne. Itt a fiatalokat a természettudományoktól kezdve a társadalomismereteken át a különböző sporttevékenységekig változatos idegenforgalmi kínálat várná, melybe be-

vonták a tó környékén lakó mesebeli lényeket is. A bemutatón ebből adtak ízelítőt a kis idegenforgalmi dolgozók. A bemutatóra látogató vendégek számára vonzó és érdekes bemutatkozás sikeres is volt, hiszen munkájukat ezüstelismerés koronázta.

IFI – muravidéki magyar ifjúsági lap Megjelenik havonta egyszer a Népújság mellékleteként. Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva Megbízott igazgató és felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: a Népújság szerkesztősége Cím: Fő utca 124., 9220 Lendva, Szlovénia, tel.: 02/5776-180, e-mail: ifi@nepujsag.net

2

I F I 2 0 11 . m á r c i u s 2 4 .


Kifutón: Magyar Matej a klasszikus táncot kedveli

A színpadon és a táncparketten érzi igazán otthon magát

Magyar Matej , az 1. számú Lendvai KÁI 9. osztályos tanulója különös sikertörténetet tudhat a háta mögött. Volt már néptáncos az iskolai néptánccsoportban, majd a Carpe Diem diákszínpad tagjaként Saint-Exupéry halhatatlan Kis hercegében a címszerepet is eljátszhatta. Tavaly ősztől pedig a csáktornyai Livi Táncklub tagjaként páros táncban, a kezdők csoportjában két első és két második helyezést ért el. – Éppen alszik – fogadott édesapja, Jani –, de mindjárt felköltöm. No, mondom magamban, most aztán lehet majd vele beszélgetni, ráadásul a rossz idő, ráadásul a nem a beszédéről (inkább tetteiről?) elhíresült korosztály... – Hetente háromszor járunk edzésre Csáktornyára, két-két óra a bemelegítéssel együtt – tudom meg az édesapától, amíg várakozunk –, plusz a hét végi versenyek. De kedve van hozzá, s ebben mint szülő maximálisan támogatom. Jó, hogy egész nap nem a tévé, a számítógép rabja. Aztán, álmosan bár, de megérkezik Matej a lépcsőfordulóba. Már mosolyog, s ez jó jel. – Mióta táncolsz, egyáltalán hogyan jutottál el Csáktornyára? – kérdezem. – Apám is, Lajos nagybácsim is jó táncos hírében állt, egyik a lakosi, a másik a Lindau néptánccsoportban táncolt évekig. Mindig vita volt, ki ért el nagyobb sikert. Apám csoportja a Trefaltféle tévés vetélkedőműsorban is szerepelt. – Azt akarod mondani, hogy nem esett messze az almafa az almától? – Hát így is mondhatnánk. Én ugyan az iskola I F I 2 0 11 . m á r c i u s 2 4

néptánccsoportjával is felléptem, de a néptánc különösebben nem fogott meg. Így egy cseppet tényleg „távol esett az alma a fától”. Hasonlóképpen a színjátszás sem volt tartós, nem volt folytatása, s ez a kedvemet szeg te. Pedig jó kritikát kaptunk, az előadás CDfelvételét ma is őrzöm, többször n o s z t a l g i áv a l gondolok a színpadra. Matej közben elárulja: holnap dolgozatot írnak, s rövidre kellene zárni az interjút, de én kitartok. Közben megtudom: egy szlovén darabban kapott szerepet, de harapófogóval sem lehet belőle többet kiszedni, a többi titok, mondja ellentmondást nem tűrő hangon. Végső, már-már reménytelen harcba kezdek, amikor csoda történik: a fiatalember egyszeriben kinyílik. – Szóval, Csáktornyára apámmal mentünk el, aki

A táncparketten, amikor élesben megy a dolog: Antonela és Matej.

megtudta, hogy egy kiváló magán tánciskola működik – áll fel a székéből, mert valaki egy üzenetet küld neki,

aztán még kettőt, a holnapi „teszt”-ről érdeklődve. Az interjú megint veszélyben… – A határig el sem mertem árulni neki, hogy hova megyünk, mert lehet, nem ült volna be mellém a kocsiba – használja ki a kényszerszünetet az apja, illusztrálva a helyzet komolyságát. – Csak arra kértem, hogy nézzen végig egy edzést, egy bemutatót. És ráharapott! – nyugtázza végül Jani, aki tánclépésekkel elindul a kijárat felé. Közben visszajön a táncos, akit a táncművészet lényegéről kérdezek. – Egyszerre művészet, sport és szórakozás, mely tartást ad és kitartásra szoktat. A lányok csodálatos tartással bírnak, bár az arcuk – a sportoló lányokéhoz hasonlóan –, nem minden esetben tökéletes, még kevésbé valódi „babaarc” – hangzik a kritikának is beillő megjegyzés. – A tréningek sok kitartást, jó kondíciót és állóképességet követelnek, de felszabadultságot és örömöt is hoznak. A koreográfiák betanulása, majd a „finomítások” nagy koncentrációt, önfegyelmet és a partnerhez való igazodást igényelnek. De partnerem, Antonela és a tánctanárom, Denis Majcen is sok önbizalommal ajándékoznak meg, bíznak bennem, buzdítanak. Ennek a buzdításnak az eredményeként az alig fél éve edző pár két arany és két ezüst helyezéssel is büszkélkedhet. – Az egyik „párost” Csáktornyán, a másikat a kategóriánkban Bjelovaron

Mit csinálsz szabadidődben? – Mi is az, ja, zenét hallgatok. Milyen zenét? – Rock, rawe, jam. Kedvenc színed? – A zöld. Kedvenc tantárgyad? – Nincs ilyen. Kedvenc sportágad? – Természetesen a foci. Csapatom? 6 éves kortól a Manchester United A színházi és a filmműfajok közül mit kedvelsz? – A komédiát, minden men�nyiségben. Háziállatod? – A macska.

nyertük már 2011-ben, két hét szünettel. A csáktornyai versenyen 200 pár vett részt minden kategóriában – a kezdőktől a felnőttekig – négy országból: a helyi horvát versenyzőkön kívül magyarországi, szlovéniai és boszniai párok, klubok is részt vettek. Ez az eredmény feljogosít arra, hogy két hét múlva a Sisakban megrendezett ugyancsak nemzetközi versenyen is részt vegyünk. Ha ott is sikerünk lesz, akkor ez a magasabb korcsoportba való „továbbjutást” is jelentheti. – Milyen érzéssel vetted át az érmeket? – Nagyon örültem, bár ez elsőnél még nem is fogtam fel, hogy mit is jelent elsőnek lenni. Az elismerés kötelez, hogy folytatni kell. Ennyivel szüleimnek, pártfogóimnak is tartozom, akik 100 százalékban támogatnak, időt, pénzt nem kímélve. Csalódást senkinek sem szeretnék okozni egy meggondolatlan döntéssel vagy lépéssel. Ezt már oly magabiztosan mondja, mint egy felnőtt. Közben arra gondolok: lehet, hogy a tánc és a kitartó munka miatt nincs ideje hosszabban beszélgetni velem. Aztán már el is tűnik a lépcsőfordulóban… Valami dolgozatról meg tesztről dörmög a telefonba… -ce

3


Osztálylátogatóban Dobronakon

„Elég szolidak vagyunk” A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola 9. osztályának osztályfőnöke nagyon szerencsés. Nem csak szorgalmas, „jótanuló” osztállyal büszkélkedhet, de a magatartásukban sem lehet sok kivetnivaló. Varga Valéria végzős osztálya meglepetésünkre sokkal nyugodtabb, csendesebb, mint talán elvárhatnánk tőlük a lázadó kamaszkor küszöbén. Dobronakon – amolyan tudományos meghatározással – csak „nyomokban” észlelhető a rosszaság, ezek a gyerekek beleférnek a bőrükbe, kényelmesen. Egyhangúlag kedvenc tantárgyaik a fizika, a kémia és a biológia. A gyerekek leültek a saját helyükre, ahogy más órán is, és ismerkedni kezdtünk. Dávid, az osztályelnök bemutatta az osztálytársait, ők tizenketten, 4 lány és 8 fiú 9 éve együtt koptatják az iskola padjait. Sajnos ottjártunkkor két fiú, Peti és Patrik hiányzott, velük személyesen nem beszélhettünk, de az osztálytársak megemlítették őket is. - Elég jó osztály vagyunk – mondja Dávid szerényen a többiek nevében –, és talán a tanáraink szerint is azok vagyunk. Igyekszünk együttműködni, amiben csak lehet, és lehet számítani ránk, legyen az ünnepély, sport vagy egyéb más. Komoly, szorgalmas fiatalokkal beszélgetünk tehát, akiknek már vannak elképzeléseik a jövőt illetően, és a célok eléréséhez a jó tanulmányi eredmények, a felkészültség elengedhetetlen. Nincs is hiány szorgalomból, az osztálynak 7 kitűnő tanulója van. A 9 év alatt magukba szívott ismereteiket nem rejtik véka alá, tanulmányi és egyéb versenyek sora, az elért szép eredmények pecsétként hagynak lenyomatot róluk, ha az év végén végleg itt hagyják iskolájukat. Attila, Dávid és Peti például a tanulmányi versenyeken hoznak dicsőséget maguknak és az iskolának. Attila angol nyelvből országos ezüsttel végzett, Dávid Petőfi Sándor Tanulmányi Versenyen és Szúnyogh Sándor fogalmazási versenyen ért el ezüst és bronz helyezést,

4

míg Peti az idei versenyről aranyéremmel tért haza. Jó sportolók, zenei tehetségek és jó kézügyességgel rendelkező diákok is akadnak. Moris nem csak jó tanuló, de szinte mindent sportol, amit csak lehet, atlétikától a fociig minden sportágban bizonyít. A lányok közül Izabella szintén a tehetséges diákok sorában áll, szeret festeni, rajzolni és a tudo-

például 4-en már évek óta citeráznak. Ahogy beszélgettünk, szóba került az iskolai élet, milyen dobronaki diáknak lenni és milyen szabadidős lehetőségek vannak a korukbéli fiatalok számára. – Az iskolában kevés a diák, ez annyiból jó, hogy mindenki ismer mindenkit – mondják a lányok. A negatívum viszont abban rejlik, hogy kevesebb a lehetőség

lisztika iránt érdeklődik, s van, akinek a tudományok vagy a történelem mozgatja meg az agytekervényeit. Divat, szépség, pedagógia, informatika – több irányban szövögetik terveiket. Jó volt hallani azt is, hogy az osztály fele a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában folytatja tanulmányait, így a magyar nyelv tanulását sem hagyják el. A középiskola

Attila, Timea, Izabella, Emil, Kevin, Nataša, Ines, Dávid, Moris, Saša, a képről Peti és Patrik hiányzik.

mányok iránt érdeklődik. Sorolhatnánk még minden diákról az erényeiket. De másban is szívesen kipróbálják magukat, például bizonyítottak már katasztrófa-védelmi versenyen is Magyarországon, egyszer első, egyszer harmadik helyen végeztek. Ez külön felkészülést igényel, amit tanítás után külön órán végeznek – tudjuk meg Moristól. – De van lehetőség az iskolában egyéb fakultációra is, az osztályból

a különböző tevékenységekre és a szórakozásra. Az iskolájukban eltöltött szép évek és a kapcsolódó élmények ellenére már vágyakozva kacsintgatnak a középiskola felé. – Jó volt itt – mondják –, szerettünk ide járni, de már eljött az idő, a kulcs nálunk van, és idén továbbadjuk. Beszélgettünk hát a továbbtanulásról, az álomszakmákról is, a legtöbbjüknek van elképzelése a jövőt illetően. Van, aki a krimina-

új izgalmakat tartogat, új emberekkel ismerkedhetnek meg, változik az életük, ahogy a tanulásban, úgy a szabadidőben is. Most, ha szabadidőről van szó, akkor iskola után vagy szünidőben – ami, ahogy mondták, az év legjobb része – ös�szejönnek, elmennek, egy üdítőt megisznak valahol, vagy lemennek a helyi focipályára, megbeszélik a dolgaikat, viccelődnek, fociznak, nyáron bicajoznak, strandra járnak. A számító-

gép a jó barátunk – mondja Kevin nevetve –, elég sokat vagyunk rajta, facebook, játékok, chat – fűzi hozzá, ami ma teljesen általános. Az internetet tanulásra is használják, azt mondják, előfordul, hogy kapnak olyan feladatot, amihez kell a világháló. Az osztályban pedig mindenkinek van sajátos tulajdonsága, amit a többiek meg is neveztek, például Attila az, aki a lelki szennyest felveszi, és még a lányok ügyes-bajos dolgait is türelmesen végighallgatja. Hogy a lányok olyankor milyen titkokat osztanak meg vele, arra csak an�nyit mondott, hogy sajnos bizalmas. A többi fiú nem irigykedik, azt mondják, csakis pozitív, hogy Attila leveszi a vállukról ezt a terhet. A legszerényebb, legcsendesebb fiú Sašo, az ő ellentéte a vagány Kevin, aki mindenben benne van, s jómaga is töri a fejét a csínyeken. A lányok közül Inesszel a legkönnyebb kijönni, míg Izabella a leghatározottabb, és problémák esetén is bátran kiáll. Persze vannak jó barátok, barátnők az osztályban, és még friss szerelem is, de nem csak egymásról van véleményük, hanem a tanáraikról is. – Az idősebb tanárok jobbak, mivel tapasztaltabbak, de a szigorúság nincs korhoz kötve, az a tanártól függ – tudjuk meg tőlük. Az osztályfőnökről is szépeket hallunk csak, és egy kulcsmondatot: amikor csak lehet, kihúz minket a csávából. Hogy miért kulcsmondat? Mert diákcsíny nélkül nem élet a diákélet! S amikor úszik az iskola pincéje, vagy frissen kaszált fű kerül a menzán a szörpbe, akkor jól jönnek az enyhítő szavak. Szóval rövidre zárva látogatásunkból készült riportunk végét, egy ös�szetartó, kedves osztállyal ismerkedtünk meg, akik búcsúzáskor önmagukat találóan így jellemezték: „Elég szolidak vagyunk”. Abraham Klaudia I F I 2 0 11 . m á r c i u s 2 4 .


Vajon tényleg beszélgetünk, vagy csak beszélünk?

Beszélgess velem! A beszélgetés mindennapjaink szerves része. Beszélgetünk mindenütt, mindenkivel… Mondhatnánk. De vajon tényleg beszélgetünk, vagy csak beszélünk? Mert azért van különbség, ugyebár… Gyakran vagyunk tanúi hatalmas szövegelésnek, de akárhogy is próbáljuk kibogozni, mi akar az lenni, nem igazán sikerül. Hogy a végére járjunk e kérdésnek, leültünk, s beszélgettünk a beszélgetésről. A vita közben sok másra is kitértünk a témával kapcsolatosan. S kik? Az 1. Sz. Lendvai KÁI 9.d osztálya: Nick, Elvira, Sanja, Daniel, Patrik, Laura, Melani, Filip, Dušan, Rebecca, Veronika, Noémi, Rebeka, Sandi, Simon, Aleksander és Tadej. Mindjárt az elején nehézségbe ütköztünk: hogyan indítsuk a témát…? Egy kis tanakodás után csoportokra oszlottunk, hogy egymás közt megbeszéljünk egy-egy fogas kérdést, aztán mehetett a vita.

Kivel is beszélgetünk? Az első csoport válasza egyértelmű: szüleinkkel, rokonainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel… Egyszóval azokkal, akikkel valamilyen oknál fogva összekötött a sors. Mindenki igenlően bólogatott, hogy ez tényleg így van. Aztán egy kicsit belemélyedve rádöbbentünk, hogy ez nem teljesen igaz. Miért nem? Vannak emberek, akiket összehozott az élet: osztálytársak, munkatársak, rokonok stb.; nap mint nap találkoznak, szinte együtt élnek, mégsem beszélgetnek. Nincs közös téma. Miért nincs? Erre nem igazán tudtunk válaszolni. Összenéztünk, s világossá vált, köztünk is van ilyen. Aztán egy kis kényelmetlen csend… Hiába kerestük erre a választ, csak nem jött meg… Így folytattuk a vitát: I F I 2 0 11 . m á r c i u s 2 4

Kire bízzuk a titkainkat? Azokra, akikben megbízunk – érkezett a magától értetődő válasz. És ki bizalomra méltó? Aki nem kotyogja ki a rábízott dolgokat… E tém á h o z már többen hozzászóltak. Vannak, akik a felnőttek világában keresik a bizalmasukat, mert hogy tapasztaltabbak, biztonságot nyújtanak, s ők legtöbbször a szülők, rokonok, de akár a tanár vagy egy ismerős is lehet… Mások arra esküdtek, hogy bizony a felnőttekben nem lehet megbízni, hiszen nem értik a fiatalok gondjait, ezért egyértelmű, hogy a legjobb barátunk – aki tini, persze – az, akivel megosztjuk mindezt. Aztán ott a naplóírás is, az is egy megoldás. Nos, most sem tudtuk ezt egyértelműen elkönyvelni, felmerült ugyanis az, hogy ki a jó beszélgetőpartner. A titoktartási készség mellett más is fontos: milyen jó hallgató az, akinek éppen életünk legkényesebb, legmeredekebb, legnehezebb vagy éppen megoldhatatlannak tűnő problémáit mondjuk el. Hiába képes megtartani magának a dolgokat, ha állandóan belekotyog, bezzegez, felháborodik, kicsúfol, megsértődik, sőt okoskodik. Nem tudunk máskor is hozzá fordulni, ha

ég a ház, mert úgy érezzük, versenyezni akar velünk vagy nem tartja fontosnak a mondandónkat. A probléma kibeszélése gyakran magában hordoz-

za a megoldást is, csak egy jó hallgató kell hozzá... S előfordul, hogy egy vadidegen a legjobb hallgató, mert nem ismer, nem érintett a dologban, s gyakran kívülállóként jobban átlátja a helyzetet. De ez veszélyes is lehet; soha sem tudjuk, mi lakozik egy idegenben…

Szó esett a beszélgetés témáiról is… Vigyorgás, pirulás közepette születtek a hozzászólások: – Nehogy már anyunak mondjam el a szerelmi ügyeimet… – A szüleimmel képtelen vagyok beszélni pasikról… – Hogy vitassam meg vele, hogy ki milyen csaj, meg miért jó… – Bocs, de az én anyám egyben a legjobb barátnőm, én például meg tudom vele

beszélni ezt is… – Ha otthon konfliktusba keveredem a szüleimmel, azt a barátaimmal osztom meg… A vita közben felmerült az is, hogy mindent nem tudunk megbeszélni tizenévesekkel. Például kell egy tanács, egy ötlet, egy menedék… Rövid gondolkodás után mégis csak a szülőkre esett a legtöbb voks, de néhányan a nagytesóhoz, egy idősebb unokatestvérhez, tanárhoz

fordulnak ez ügyben. Nem kerülhettük el a modern világ átkát/áldását sem:

Élőben folyjon a beszélgetés, vagy adjuk át magunkat a virtuális világ kényelmeinek? A vita azzal indult, hogy az élő beszélgetésnek sokkal nagyobb ereje van. Így látjuk a beszélgetőpartner visszajelzését, s nem „szmájlik” alapján ítéljük meg, mit gondol az egészről. Hazugságok sora a képernyők előtt… A billentyűzet mindent elbír. Írhat az ember akármit, lehet meggyőző a szövegelése, állíthat magáról bármit, de valahogy

nem az igazi… A monitor mögé bújva sokan szárnyra kapnak, s dől belőlük a nagy duma, s ha szembesülnek a beszélgetőpartnerrel, elapad a szó. Ennek több oka is van: lehet nagyképűség, gátlások, aljasság… Egyszóval: a virtuális kommunikáció nem rossz, de telis-tele van buktatókkal, ezért nem árt egy kis elővigyázatosság. Mindenképpen az „élőben” történő beszélgetés a jobb, igazibb…

Végül egy kényes kérdéssel zártuk a vitánkat.

Beszélgetünk-e eleget? Vagy csak beszélünk? Keveset beszélgetünk! – egyezett a véleményünk. – S gyakran csak kiabálunk, mondjuk a magunkét, s észre sem vesszük, hogy valaki éppen egyedül maradt a problémáival… Tehát, vitassuk meg magunkban ezt a dolgot, s törekedjünk arra, hogy jó beszélgetőpartnerekké váljunk: hallgassunk, hogy meghallgassanak… A Lendvai 1. Sz. KÁI 9.d osztályos tanulói

5


Japán - A Felkelő Nap Japán különleges, egzotikus ország sajátos keleti kultúrával. A világ egyik legfejlettebb ipara, az óriási megapoliszok, a teaszertartások, a bunraku bábszínház, a kabuki és a no-színház, a világszerte elterjedt küzdősportok hazája. A hagyomány szerint a japán nép két isteni lény egyesüléséből keletkezett, és a szigetvilágot is isteni erő emelte ki az óceán hullámaiból. Japán négy nagyobb és körülbelül négyezer kisebb szigetből álló szigetcsoport, éghajlata változatos. Legfontosabb szigetei: Hokkaido, Honshu, Shikoku és Kyushu. Az ország területének 73 százalékát a főszigeteken átívelő Japán-Alpok hegyvonulatai borítják. Japán legmagasabb hegye a Fuji (3716 m), az ország egyik jelképe. Az országban igen kevés a mezőgazdaságilag megművelhető földterület és a gazdaságosan kitermelhető ásványkincs. Mivel vulkanikus zónában fekszik, a kisebb földrengések úgyszólván mindennaposak.

Állandó mozgásban Japán évente mintegy 1500 földrengést szenved el, a világon kipattanó összes 6-os vagy annál erősebb rengések 20 százaléka itt

fordul elő. Évtizedek óta ennek a természeti csapásnak megfelelően rendezkednek be a szigetország lakói, próbálnak hétköznapi életük-

Manga Ja pá nb an m in den képregényt mangának neveznek. A manga évszázados múltra tekint vissza a szigetországban, megnevezése Hokusai Katsushika (1760-1849) nevéhez fűződik, aki 13 kötetes vázlatgyűjteményének adta a manga megnevezést. Az 1940– 50-es években a japán képregény új utakra lépett. Tezuka Osamu az 1947-es Új kincses sziget című képregényével valami teljesen újat alkotott, munkái mind legendák lettek: Astro Boy, Princess Knight, Shoujo. A manga Japánban hatalmas népszerűségre tett szert, a nyomtatott könyvek mintegy 40 százaléka a mai napig manga. Nincs olyan japán, aki ne olvasna vagy olvasott volna életében mangát.

Teaszertartás

Japánban a tea az első helyen áll az italok sorában. A 700-as években Kínából a buddhizmus átvételével a tea is megérkezett a szigetországba. A pontosan kimért mozdulatok, a csészék, a szalvéták elhelyezése évszázadok óta begyakorolt, előírt módon történik. Eleinte csak az uralkodó és a szerzetesek itták, pár száz év múlva egész Japánban elterjedt.

6

ben felkészülni az állandó fenyegetésre. Japánban a földrengésekkel és az ellenük való védekezéssel külön intézmények foglalkoznak.

Alig két hete, március 11-én a szigetország történetében ezidáig példátlan, 9.0 magnitúdójú földmozgás rázta meg az országot, majd óriási szökőár mosta el a keleti partot. A rengés hipocentruma a szárazföldtől 130 kilométerre keletre volt. A főrengést még több mint 200 erős utórengés követte. Csendes-óceáni Tohokurengésnek nevezték el.

Egy kis történelem A felkelő nap országaként is ismert Japán történelme több mint 2500 évre tekint vissza. Az i. e. 5.

században a Yamato klán vette uralma alá az ország egy részét, de az első igazi birodalmat a Teuso család hozta létre. Az országban elterjedt a kínai műveltség és beolvadt a kínai kultúra sok más eleme is: az írás-

beliség, a mezőgazdasági ismeretek, az építészet és más mesterségek, a költészet és egyéb művészetek, a jog, az államigazgatás. A buddhizmus elterjedése után Japán abszolút monarchiává vált, élén

Szamuráj

Japán arisztokrata harcos, mintaképe a később bushidónak nevezett viselkedési kódex íratlan törvényeit követő harcos volt. A szamurájok elsődleges kötelessége az volt, hogy a hűbérurukat szolgálják, bármilyen áron, akár a saját életük árán is. A szamurájtanonc 7 éves korában kapta meg a rövid kardot, a vakizasit, és 14 éves korában lehetett katanája, azaz hosszú kardja.

I F I 2 0 11 . m á r c i u s 2 4 .


Országa Bunraku

a császárral, létrejött a Heian-korszak kultúrája. A császár hatalmának hanyatlása után, a 12. században kezdődött a tartományi nemesség és a sógunok (katonai vezetők) uralma, ekkor a busido – a japán lovagideál – vált a fő kulturális és erkölcsi eszménnyé. Új kulturális jelenségek fejlődtek ki, mint például a teaszertartás, az ikebana (hagyományos japán virágkötészet), a noszínház, a kabuki, és ezek később a köznép körében is népszerűkké váltak. Japánt 1543-ban elérték az európai felfedezők. A sógunátus azonban féltette az ország függetlenségét és

Gésák

Egy japán bábművészeti színház, és egyúttal a bábokra is használják a megnevezést. A legnevezetesebb színháza Iidában van, a Suwa szentély területén, 1688 óta létezik és dolgozik az együttesük folyamatosan. A bunraku bábok nagy méretűek, elérhetik a másfél méteres nagyságot is, általában azonban inkább méteresek. tartott a keresztény tanításoktól, ezért 1612-ben betiltotta a keresztény vallást és 1614-ben bezárta az országot a külföldiek előtt. Az ekkor kezdődött, úgynevezett Edo-korszakban a japánok sem utazhattak külföldre. Csaknem három évszázad telt el, míg végül Meidzsi császár 1867-ben megnyitotta az országot, visszaállította a császári hatalmat és nagy ívű modernizációba kezdett. A császárság székhelyét, az akkori Edo-t Tokiónak nevezték át, az 1889-es alkotmány pedig Japánt alkotmányos monarchiává tette. Japán a 19. század végén, illetve a 20. szá-

Az első női gésák a 17. században jelentek meg, akiknek szolgáltatásai kizárólag a gazdag arisztokraták számára voltak elérhetők. Eleganciájuk, szépségük, vonzerejük és magas műveltségük miatt előkelő társadalmi pozícióban voltak. Kimonójuk övét a hátukon kötötték meg, ezzel jelképezve, hogy nem testükkel szórakoztatnak. A gésák képzése már nagyon fiatalon elkezdődött, hogy tökéletes szinten elsajátíthassák a művészeteket. Hagyományosan 6 évesen, 6 hónaposan és 6 naposan kezdték el a tanulást, ami hosszú éveken át tartott számos lépcsőfokot megjárva.

I F I 2 0 11 . m á r c i u s 2 4

zad elején többször viselt háborút szomszédaival, elfoglalta Koreát, Tajvant és Mandzsúriát. A második világháború során a tengelyhatalmakkal lépett szövetségre és megpróbálta teljesen uralma alá vonni a Csendes-óceáni térséget. 1941-ben Pearl Harbor bombázásával hadba lépett az Egyesült Államok ellen, amely azonban később visszafoglalta a korábban Japán által elfoglalt területeket, majd 1945 augusztusában atomfegyvert vetett be Japán ellen (Hiroshima és Nagasaki). Japán megadta magát a szövetséges hatalmaknak. Az ország az amerikai haderők meg-

Hivatalos név: Japán Területe: 378.000 km2 Államforma: alkotmányos monarchia Japán elnöke: Kan Naoto Lakosainak száma: 126 millió Főváros: Tokió Legnagyobb városok: Tokió, Jokohama, Oszaka, Nagoja Hivatalos nyelv: japán Pénznem: yen Vallás: sintoizmus és buddhizmus a legtöbb technikai fejlesztést az elektronika, a gépészet, az ipari robotok, az optika, a vegyi anyagok, a félvezetők és a fémek terén végezte el, és a robotika vezető állama egyben.

Fugu – gömbhal

A szumó

Japán hagyományos nemzeti sportága. Ősi falfestmények jelzik, hogy az eredete nagyon régi, de pontosan nem lehet tudni, mióta létezik. A történelem előtti időkben a szumó főleg mezőgazdasági rítus volt, imádság a jó termésért. Az első, történetileg hiteles mérkőzés 642-ben volt, amikor Kogjoku császárnő összehívta a palota testőreit és az ország válogatott erős vitézeit, mutassanak be szumót, hogy szórakoztassák a koreai Paekcse udvar követeit. A „tenran-zumót” (a császár jelenlétében előadott szumó) ma is be szokták mutatni más formában. szállása alá került, függetlenségét csak 1950-ben kapta vissza. A második világháború után gazdaságilag és infrastrukturálisan összeomlott Japán ma a világ egyik gazdasági szuperhatalma.

Japán ma Á zsia leg fejlettebb országa, ahol nagyjából 700.000 kutató él. A világ vezető nemzete a tudomány, a technológia, a gépészet és az orvostudomány terén. Az ország

Japán az otthona továbbá hat olyan autógyártó társaságnak, amely a világ 15 legnagyobbja közé tartozik, és jelentős tervei vannak az űrkutatásban is.

A japán életmód A sajátos japán életstílus legfőképp a konyha művészetében őrződött meg. A hagyományos japán konyha ízei a szamurájok évszázadaiban és az előző évezredben is ugyanazok voltak, mint ma, a

A japánok már századok óta fogyasztanak fugut. A hal fehér húsát megmossák, és vékony szirmokra vágják föl, ezekből egész műalkotásokat készítenek és így tálalják a vendégnek. Mivel a hal bőre és belsőségei nagyon erős mérget tartalmaznak, csak vizsgázott és ellenőrzött szakács készítheti hivatalosan. Egy gömbhalban található méreg körülbelül harminc emberi élet kioltásához elegendő, fogyasztásakor a vendég gyakorlatilag a szakács kezébe adja életét. számítógépek korában. Jellemzően egészségtudatos a táplálkozásmódjuk. Az ételek többsége szinte nyersen kerül az asztalra. Hitük szerint, ha az istenek azt akarták volna, hogy főve vagy sütve együnk valamit, akkor úgy teremtették volna meg. Japánban a vacsora áll az első helyen, többfogásos és minden szempontból igényes étkezés. A reggeli és az ebéd általában gyors és egyszerű. A vacsora előtt elengedhetetlen a szakhé, mely nem más, mint felmelegített rizsbor. Abraham Klaudia

7


Poszterünkön: Green Day

Semmi mocskosság Kezdjük rajongói örömhírrel: március végén új Green Day koncertalbum jelenik meg Awesome As F**k cím alatt. A többszörös platinalemezes kaliforniai punk-rock együttes ezúttal a Grammy-díjas 21st Century Breakdown 2009/2010 világkörüli turnén rögzített legjobb darabokat hozza. A DVD felvétele a tokiói fellépésen készült. A Green Day együttes már több mint húsz éve rukkol elő újabb és újabb „művekkel”, fiatal és idősebb rockerek, rajongók punk-rock zenei ízlését kielégítve. Két évvel ezelőtt

magyar nyelven is megjelent Ben Myers, elismert zenei újságírónak a Green Day-ről szóló 222 oldalas könyve Amerikai idióták és az új punkrobbanás címmel. S ki ez az elsőre talán infantilisnek és őr ültnek tűnő három gyermekkori jóbarát, akik mint Green Day együttes alapvetően befolyásolták a rockzenei trendeket, sőt még az USA politikai

életének alakulását is? A Green Day-t East Bay-ben, Kaliforniában Billie Joe Armstrong énekes és gitáros, Mike Dirnt basszusgitáros és vokálos és Tré Cool dobos

és vokálos alapították, s azóta is punk-rockot és alternatív rockot játszatnak. Az együttes 1989ben tűnt fel először 1000 hours című kislemezével. A banda a Sweet Children együttesből nőtt ki, amit 1987-ben Billi Joe és Mike alig 14 évesen alapított. 1990-ben a Green Day nevet vették fel, az első számot Billie Joe írta első élményeiről a

Diszkográfia • 1,039/Smoothed Out Slappy Hours (1990) • Kerplunk! (1992) • Dookie (1994) • Insomniac (1995) • Nimrod (1997) • Warning (2000) • American Idiot (2004) • 21st Century Breakdown (2009)

8

marihuánával. Legsikeresebb albumuk a Dookie 1994-ből, melyből világszerte 20 millió példányt adtak el, s ez hozott nekik nagy hírnevet. „A punkok nem halnak meg, csak nyaralnak” – magyarázták a Green Day-esek a kissé lankadó hírnevüket, amelynek ismételt felvirágzására 10 évet kellett várni. Ezt 2004-ben az American Idiot elnevezésű albummal sikerült elérniük. Ma már több platinalemez és számos díj, többek közt 3 Grammy-díj tulajdonosairól beszélhetünk. Kiadójuk a Lookout! Records (volt) és a Reprise Records (jelenleg). A Green Day máig világszerte több mint 70 millió lemezt adott el. Az együttes Európába a második albumukkal, az 1992-ben kiadott Kerplunk!-kal jött turnézni. Majd amikor a Green

Day a „nyaralás” után 1997-ben ismét színre lépett, új hangzásvilágot hozott: előtérbe kerültek a vonós hangszerek és kürtök. Ez nem sokat segített, valójában 2004-ig nem „csillogtak”. Majd megjelent újabb világsikert arató albumuk, az

American Idiot. A fiúk váltottak, elszakadtak a punk stílustól, és a rock, illetve pop egyvelegét találtak jónak. A szövegeikben már megvillannak a politikai szurkálódások is. A legújabb, 2009-ben megjelent 21st Century Breakdown című nagy-

lemezükön az American Idiot koncepcióját követve a dalokat egy pár, Christian és Gloria története köré építették. Egyes üzletláncok a lemezt nem árusítják, mert szerintük sérti a közízlést és a számok fiatalkorúaknak egyáltalán nem ajánlottak. Billie Joe szerint semmi mocskos nincs ezen az albumon, s persze az ajánlott cenzúrát, a „clean” verziót nem csinálták meg. 2009ben a Green Day kapta az év legjobb rockalbumáért járó Grammyt.

Beat, pop, rock... magyarul

Amivel nem számoltak… Mármint az amerikai, új kultúra ellenzői. Nevezetesen azzal, hogy a Szigetországból – főleg a liverpooli vendégmunkások jóvoltából – sorra érkeznek a fekete, főleg blues-zenéket tartalmazó korongok. Ez az erőteljes zene lett a progresszív angol rockzene bölcsője. A Beatles mellett, akiket egy-két szám kivételével csak nehezen tudnánk elképzelni bárminemű rockos címkével, a Rolling Stones volt az, amely elsajátította a blues-alapokat, Buddy Guy, Muddy Waters, Willie Dixon és B.B. King„iskolájában” tanulva a zenei mélyrétegekbe való„alászállást”. Amiből végül is kikerekedett a brit rockzene. Ugyanezt az utat járta be később a Led Zeppelin, a Yardbirds, John Mayall. A Beatle-mánia csúcsán, amikor a liverpooli négyesfogat győzedelmesen tért meg a hadjáratnak is beillő amerikai „országos” turnéról, a jelenségről és az ott tapasztaltakról George Harrison az újságíróknak így beszél: „Ezeknek A Rolling Stones volt az úttörő a blu- mindenük meges-gyökerű rockzene kialakításánál. van odaát. Akkor mi miért kellünk nekik?”. A legendás együttes szólógitárosa akkor még nem sejtette, hogy néhány évvel később ő is az orientális tájakon (pl. Indiában vagy az afrikai folklór világában) keresi majd a tiszta forrást, Ravi Shankar szitárművész pártfogása alatt. Az amerikai modern irányzatok és zenészek szinte az anyatejjel együtt szívták magukba a „fekete” zenét, így Jimi Hendrix, a Jefferson Airplan, a Doors, vagy Janis Joplin és a Creedence Clearwater Revival is táplálkozott a hazai gyökerekből. Bár igazi értelemben mégis az angolok voltak, akik kreativitásukkal a blues hagyományaira támaszkodva lerakták a rock, később a heavy metal alap építőköveit. -ce (folytatjuk)

I F I 2 0 11 . m á r c i u s 2 4 .


Kate McCaffrey:

Behálózva

Rio 3D

Animus, 2009

Rendező: Carlos Saldanha, Zene: John Powell Szinkronhangok: Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, George Lopez, Jake T. Austin, Jamie Foxx, Rodrigo Santoro, Tracy Morgan, Will.i.am, Jane Lynch, Leslie Mann, Neil Patrick Harris, Robin Thicke

Rio de Janeiro csupa szín, csupa kaland, csupa lüktetés. Egyedül Azúr, az elkényeztetett házi papagáj gondolja úgy, hogy jobb a biztonság, a kaland felesleges, a repülés balesetveszélyes. Ám különös és meghökkentően peches véletlenek sorozata úgy hozza, hogy kipottyan addigi kényelmes életéből, és míg körülötte tombol a karnevál, ő kénytelen elfogadni azt, amit Rio adhat: izgalmat, kavarodást, sok új barátot – és előbb-utóbb a repülés örömét. Egzotikus helyszínek, fantasztikus brazil ritmusok és nagyon szeretnivaló, nagyon vicces figurák biztosítják, hogy a JÉGKORSZAK alkotói új filmjükkel legalább olyan sikert arassanak, mint az előző trilógiával!

„Hitetlenkedve néztem az e-mailt. A rémülettől bizsergett a bőröm a szám körül. Ez sokkal rosszabb volt, mint vártam. Mi a halál az a blog? Muszáj volt tudnom, mit írtak.” Avalon 14 éves lány, aki ellen valaki a világhálón valóságos háborúba kezd. Édesanyja új munkahelye miatt vidékről a városba költöznek, így Avalon új iskolába kerül. Arra persze számított, hogy egy kis időbe telik, amíg beilleszkedik, de arra nem, hogy iskolatársai zöme ridegen fogadja és kiközösíti. Nemcsak a cuccait dobják a szemétbe a tornaóra után, mocskolódó SMS-t éppúgy kap, mint online-oldalak címét, ahol ő a célpont. Nicknevek mögé bújva fenyegetik, alázzák, becsmérlik. Csak egy-két új barátra támaszkodhat, miközben az ismeretlen rágalmazó újabb és újabb támadásokat indít a neten. Avalon nem érti, miért... Egy újabb remek könyv az iskolán belüli erőszakról. Érdemes elolvasni szülőnek, pedagógusnak, gyereknek egyaránt. Ajánlja: Farkaš Brigita, könyvtáros

Horoszkóp Kos Az április kedvező hónap arra, hogy új feladatokba fogj, dolgozz együtt másokkal. Energiád és erőd határtalannak tűnhet, különösen a fizikai tevékenységek terén. Ha bárkivel problémád van, most rendezheted a nehézségeket. Itt az ideje, hogy új fába vágd a fejszédet!

Bika Kellemes kalandokban nem lesz hiány az elkövetkezendő hetekben. Kiélheted kedvenc szórakozásaidat, de azért légy tekintettel szeretteid érzékenységére is. Baráti társaságod annyira kisajátíthat magának, hogy szerelmed féltékeny lehet. Jó tanács: először gondolkodj, csak azután beszélj!

Ikrek Pánikszerűen menekülsz a kötelezettségek elől. Úgy érzed, túlvállalod magad, és inkább hátat fordítasz a feladatoknak. Mielőbb rendezd az elmaradt dolgaid, hogy visszarázódhass a helyes ütembe. Barátaid várják az alkalmat, hogy végre mind együtt töltsetek néhány órát, szórakozni is kell néha!

I F I 2 0 11 . m á r c i u s 2 4

Rák Kapcsolódj ki és lazíts. Ez akár azt is jelentheti, hogy esténként hosszú, forró fürdőt vegyél és élvezd a körülvevő csendet. A legfontosabb, hogy alkalmad legyen egy kicsit befelé figyelni. Ne hátrálj meg semmiféle ismeretlen helyzet elől. Légy nyitott az új dolgokra és az új emberekre!

Oroszlán Hagyd még egy kicsit alakulni, érni életedben az új helyzetet. Talán igazán nagy változások előtt állsz, csak még nem rajzolódott ki teljesen a kép. Az iskolában, ha gondjaid adódnak, bátran fordulj a tanáraidhoz, mindenki nem lehet jó mindenből. Szerencsés hónap vár rád.

Szűz Ezekben a hetekben minden akadályt kihívásként fogsz fel, megmérettetésként, így aztán gondolkodás nélkül belevágsz. Nincsenek kétségeid önmagadat illetően, hiszen arra születtél, hogy bizonyíts. Most azonban fejjel mész a falnak. Mérlegelj! A szerelmes Szűzre különösen érvényes, hogy elveszítheti a fejét.

Mérleg Néha nem árt meghallgatnod mások tanácsait, csak hogy legyen összehasonlítási alapod. Rajtad múlik, mennyit fogadsz el belőlük, de arra mindenképp figyelj oda, hogy személyes ellenérzéseid miatt ne zárd ki valaki véleményét. A hónap elején az ismerkedésé lesz a főszerep, egy új barátság van kilátásban.

Skorpió Tele vagy új ötletekkel. Arra azonban vigyázz, hogy csak olyanokkal oszd meg terveidet, akik arra érdemesek, például a szüleiddel. Ha rossz kezekbe kerülnek, méltó ellenfelekre találsz. Az iskolában viszont törekedj a csapatmunkára, másképp csak kívülállóként követed az eseményeket.

Nyilas Ne vállalj mindent magadra, ezt mások kihasználják és saját terheiket is rád aggatják. Valaki a bizalmadba férkőzhet és lelki szennyesládának használ. Tégy különbséget barát és barát között! Áprilisban kalandos időszak elé nézel, végre jut időd a barátokra és a szórakozásra.

Bak Szeretteid aggódnak érted, túl sokat tanulsz és szabadidődben is a számítógép előtt ücsörögsz. Mozdulj ki a házból, mindjárt itt a tavasz, biciklizz vagy túrázz, sportolj valamit! Vannak jó barátaid, akik szívesen tartanak veled, csak tedd meg feléjük az első lépést!

Vízöntő Semmivel sem boldogulsz úgy, ahogy azt szeretnéd. Bizonyítanod kellene, hogy képes vagy megoldani a problémákat. Kerüld az összetűzéseket az osztálytársaiddal, és a közlekedésben sem árt a szokásosnál nagyobb óvatosság. Április eleje már határozottan szerencsésnek ígérkezik.

Halak Március végén néhány kellemetlen hír morcossá tehet, de egy váratlan fordulat mindent jó irányba terel majd. Most kellene nagyobb energiát fektetned a tanulásba, hogy az gyümölcsözővé váljon. Április közepétől már több szerencsés eseményre számíthatsz, lendületed megsokszorozódik.

9


Tengerre, matrózok! A tengerész- vagy matrózstílus örök visszatérő. A három fő szín – piros, fehér és kék – rendkívül jól variálható, néhány ügyes kiegészítővel pedig mindig trendi tengerésznek öltözhetsz. Most mi dobunk nektek mentőövet, kapaszkodjatok meg benne, és legyetek idén tavasszal nagyon divatosak! A legegyszerűbb változat a sötétkék farmer és a csíkos, vagy egyszínű felső, piros tornacipővel. Kiegészítőként az ezüst és az arany mindig jó választás, de ha igazán feltűnő szeretnél lenni, akkor piros bizsuval tuti sikered lesz. A sötétkék kabátkához csíkos felsőt húzz fehér nadrággal, tégy a nyakadba feltűnő piros nyakláncot vagy kendőt! Az egyberészes kék ruhához lapos cipőt válassz, fehér sállal, piros gyöngysorral egészítsd ki. Megengedett a csipke, a masni – a tengerészek is lehetnek romantikusak.

Ifi-bonton Az embert jellemzi, hogyan beszél A beszédnél figyelni kell a következőkre: • nem kezdjük „hát”-tal a mondatot • nem használunk töltelékszavakat • nem használunk csúnya szavakat • nem hadarunk • nem beszélünk túl lassan • nem nyögünk • nem harapjuk el a szóvégeket.

• • • • •

Hányadosok a Word szövegszerkesztőben?!

Szoktál olyan Word szövegeket írni, amelyekbe hányadosokat kellene beírnod, de nem tudod, hogyan? A szoftvernek van erre egy nagyon egyszerű megoldása. A „Hányadosok”-ra kattintva a kinyílt ablakban válasszuk ki a kívánt hányados-formát.

Kattints a „Beszúrás”-ra. A dokumentumban megjelenik egy kék ablak, amelybe majd beírjuk az egyenletet. Ezelőtt a stílusok közül ki kell választanunk a „Hányadosok”-at (hasonlóan szúrhatunk be gyököket, integrálokat stb.) Majd kattints az „Egyenlet”-re.

10

A már említett kék ablakba írjuk be a kívánt számokat, majd írjuk hozzá az egyenlet további részét. Kész is az egyenletünk.

• Készíti: K.M.

A beszélgetés, társalgás követelményei: legyen tisztelettudó ne legyen nagyképű, de megalázkodó sem ne legyen durva ne vágjunk egymás szavába igyekezzünk mondanivalónkat röviden, tömören, közérthetően kifejezni még a vita hevében is érvekkel igyekezzünk meggyőzni partnerünket, s ne hangerővel nem illik messziről tanárainknak, felnőtteknek és társainknak odakiabálni hallgassuk meg mindig a másikat is, fig yeljünk annak mondanivalójára, mivel a következő pillanatban ő fog ránk figyelni. ha a társaságba késve érkezünk és ott már élénk társalgás folyik, köszönés után illik illedelmesen hallgatni a társaságba újonnan érkezőre való tekintettel azt a témát illik rövidre zárni vagy felfüggeszteni nem illik mutogatni, hadonászni, csapkodni, vakarózni stb. kerüljük a széles karmozdulatokat.

I F I 2 0 11 . m á r c i u s 2 4 .


Tíz szoba, tíz kulcs Tíz vendég érkezik egy szállodába, kivesznek egyegy szobát. A portás összekeverve adja oda nekik a kulcsokat. Legfeljebb hány próbálkozás kell ahhoz, hogy megtudják, melyik kulcs melyik szobához jár? Megfejtés: Az első ajtónál legfeljebb 9 próbálkozás kell, mert ha az első 9 kulcs közül egy sem talál, a tizedik biztosan. A másodiknál 8, majd 7, majd 6... Összesen 45.

Zsákok Van egy tele zsák búzád. Hogyan teszel belőle búzát egy másik, ugyanekkora zsákba úgy, hogy mindkettő egyszerre tele legyen? Megfejtés: A két zsákot egymásba húzom.

Találd meg a 10 különbséget!

Ifi-viccek – Tudod, mi az, hogy absztrakt? – kérdi a tanár Mórickát. – Igen. Amit nem lehet megfogni. – Helyes. Mondj egy példát! – Tüzes vas... A suliban Pisti odaszól Jancsinak: – Jancsi! Délután lejössz a térre? Mire Jancsi: – Jaj, dehogy megyek! Tériszonyom van! – Apa, tudod, hogy mennyi fogkrém van még a tubusban? – ??? – Most mértem meg. Pontosan öt és fél méter. – Apu! Azt mondják az iskolában, hogy mi maffiózó család vagyunk. – Majd bemegyek, és elintézem a dolgot. – Jó, de úgy csináld, hogy balesetnek tűnjön! – Pistike, ne húzd a macska farkát! – Én csak fogom, ő húzza...

A keresztrejtvény megfejtését 2011. április 11-ig küldjétek címünkre: IFI, Fő utca 124., Lendva, vagy ifi@nepujsag.net címre. Sok szerencsét! I F I 2 0 11 . m á r c i u s 2 4

11


Green Day

Ifi 2011/2  

A Népújság ifjúsági melléklete, 2011/2