Page 1

Nej Til Krig Nyhedsbrev november 2011 Ny regering, nye muligheder, nye udfordringer. Libyen krigen – en humanitær krig? Afghanistan – 10 år med krig USA ud af Irak inden 2012 – eller? Historien der ikke bliver fortalt – ny bog om Afghanistan. International protest mod Afghanistan krigen Støt Nej Til Krig økonomisk Ny regering, nye muligheder, nye udfordringer. Så fik vi endelig en ny regering. Vi har længe kritiseret den gamle regerings krigspolitik og krævet forandring. Vi byder derfor den nye regering velkommen. Trods regeringsskiftet er vore gamle krav om at trække tropperne hjem, bryde med krigspolitikken og stoppe oprustningen stadig aktuelle. Efter Libyen-krigen er det blevet klart, at fremtidige krige vil blive begrundet i ’responsibility to protect’, som grundlag for en såkaldt ’humanitær intervention’. De nye udfordringer vil være centreret om disse begreber. Den ny regering vil med blive udsat for et massivt pres for at fortsætte krigspolitikken, vælge militære løsninger og gå med i nye krige på et påstået humanitært grundlag, uden at forsøge at løse konflikterne med andre midler. De nye muligheder ligger i, at der i alle regeringspartiernes baglande er en antimilitaristisk tradition og en gammel tro på, at man gennem FN kan finde fredelige løsninger og undgå krige. Den antimilitaristiske tradition er ikke slået igennem i regeringsgrundlaget. Regeringen har bundet sig til forsvarsforlig, deltagelse i Afghanistan-krigen, aftaler om flykøb og nye krigsskibe, og til Natos og EU’s målsætninger om oprustning, men traditionen findes ikke desto mindre i partierne. Det er derfor nødvendigt at formulere et modpres, der kan fastholde, at militær intervention er den sidste udvej, som ikke må bruges før alle andre muligheder er forsøgt. Hvis vi kan mobilisere et sådant modpres, kan vi presse den nye regering på en helt anden måde, end vi kunne med VC regeringen og Dansk Folkeparti. Hvis vi formår at vække de slumrende anti-militaristiske ideer hos regeringspartiernes medlemmer, så kan vi give regeringen mulighed for at modstå krigsmagerne pres og ikke bare kan vælge de militære løsninger.Den afgørende parole, kernepunktet, som vi må gribe fast i for at opnå dialogen, bliver så: Danmark skal gennem FN arbejde for fredelige løsninger. Den aktive krigspolitik må stoppe Carsten Andersen.


Libyen krigen slut? Den libyske diktator Muhammar Gadaffi er blevet slået ihjel uden en rettergang, som kunne have sat hans tidligere samarbejdspartnere, nemlig de selv samme lande der angreb ham, i dårligt lys. Det nationale overgangsråd (NTC) har siden sat sig på magten. Nu skal NATO-styrken heriblandt Danmark rette deres indsats mod en fredelig og humanitær indsats. Det betyder bl.a. at Danmark skal trække deres fly og udsendte hjem. Det er nu officielt op til libyerne at sikre en stabil og fredelig udvikling. Desværre tyder meget på at multinationale selskaber fra NATO landene vil sætte sig på Libyens naturressourcer, produktionsanlæg og industri. Krigen i Libyen har kostet op mod 30.000 mennesker livet, 50.000 er såret og en million er flygtet. Det er en høj pris for at stoppe en humanitær katastrofe. NATO og NATO landenes politiske ledere har samstemmende kaldt krigen i Libyen for en ”Humanitær krig” og de er alle enige om at betragte den som en model, man i fremtiden vil benytte sig. Peter Schjerning Se også udtalelse fra Århus mod Krig og Terror og Nej Til Krig. http://nejtilkrig.dk/NO-TO-WAR/?p=391

Afghanistan – 10 år med krig USA og NATO´s exit-strategi for Afghanistan handler om at kunne trække sig ud, uden at tabe ansigt og samtidig bevare en vis militær kontrol over Afghanistan, som jo grænser op til Asiens regionale atommagter: Kina, Rusland, Indien og Pakistan. Derfor har USA og ESAF styrkerne trukket sig tilbage til de store byer/baser, og har overladt resten af landet til lokale krigsherrer, Taliban og det afghanske politi og militær, som virker. Indsatsen består nu i droneangreb på påståede Taliban ledere i Afghanistan og Pakistan og natlige ”capture or kill” raids mod påståede Taliban ledere. Begge indsatser er steget voldsomt de sidste år. Begge indsatser går hårdt ud over civile. USA og NATO og dermed også Danmark har sat en udgangen af 2014 som slutdato. Men allerede nu udtrykker Forsvarets Efterretnings Tjeneste i sin seneste rapport tvivl om, at man kan nå målene i Afghanistan inden 2014.

Slut 10 års krig i Afghanistan Slut spildet af menneskeliv og penge Danske soldater hjem NU. Lene Junker http://politiken.dk/indland/ECE1444140/forsvaret-afghansk-kaos-naar-vi-er-ude/ http://www.information.dk/283378 De tilfangetagne afleveres ofte til afghansk politik, som anvender tortur ifølge en ny FN-rapport. http://politiken.dk/indland/ECE1418766/amnesty-danmark-boer-stoppe-udlevering-af-fanger-tilafghanske-faengsler/ Læs Nej Til Krigs avis om Afghanistan fra februar 2011 http://issuu.com/nejtilkrig-bagrund-analyse/docs/nejtilkrig-avis-issuu


USA ud af Irak inden 2012 – eller? Officielt sluttede Irak krigen 1. september 2010 med Obamas erklæring om at alle kamptropper var ude af Irak. Men i 2008 indgik Bush en aftale med den irakiske regering, om at USA fortsat skulle have soldater i Irak indtil udgangen af 2011. Der er altså nu 50.000 amerikanske soldater fordelt på 94 baser i Irak. Dertil kommer 65.000 private entreprenører (lejesoldater) fra 150 militære firmaer og hele den amerikanske ambassade i Bagdad. Den er verdens største og en sand fæstning. I starten af 2010 var der valg i Irak. Der er stadig ikke dannet en ny regering, men den gamle regering fastholder magten med USA´s støtte. Den er korrupt, men baserer sin magt på en 250.000 mand stor hær og et politi på 500.000. Begge dele bygget op og kontrolleret af USA. Den militære modstand mod den amerikanske besættelse foregår stadigvæk. De sociale protester mod manglende elektricitet, mod olieloven osv fortsætter. Irakerne samles også på Tahir-pladsen i Bagdad og protesterer. Det sker også i de kurdiske områder. Obama siger nu, at de allersidste soldater trækkes ud af Irak inden 2012. Dels skal USA spare på militærudgifterne og dels kan Obama ikke længere få en aftale, der sikrer amerikanske soldater immunitet overfor irakisk lov. Der forlyder intet om de mange militære og politiske rådgivere, private sikkerhedsfirmaer og lejesoldater, som stadig er i Irak. Lene Junker

Historien der ikke bliver fortalt – ny bog om Afghanistan.

Nagieb Khaja er dansk-afghansk journalist, som har rejst Afghanistan - uafhængigt af USA og NATO. Bogen har forord af Carsten Jensen og udgives af Gyldendal. Du kan møde Nagieb Khaja og købe hans bog i København søndag den 13. november kl. 11.45.: http://www.socialister.dk/aktiviteter/2011marxisme/moede.asp?id=143 Odense: tirsdag den 22. november kl. 16 på Syddansk Universitet. Flere oplysninger www.nejtilkrig.dk


Internatonal protest mod Afghanistan krigen Det foregår 3-4 december i Bonn. http://www.afghanistanprotest.de/

Støt Nej Til Krig økonomisk Støt Nej Til Krigs arbejde: Indsæt et beløb på 1551 – 10014905


.

Nej til Krig nyhedsbrev november 2011  
Nej til Krig nyhedsbrev november 2011  

Nyhedsbrev fra Nej til Krig landskoordinering