Page 1

Επι… σκέψεις το ηλεκτρονικό περιοδικό των επισκεπτών υγείας.

Η ΠΦΥ θέλει ενημερωμένους και με φαντασία λειτουργούς υγείας και οι επισκέπτες είναι και τα δυο

Απρίλιος

2014

τεύχος 1


ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

«ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ» λένε οι σοφοί πρόγονοι μας που έφτιαξαν τις παροιμίες και τα γνωμικά. Με το δεξί λοιπόν και μείς αφού και επίσημα ξεκινάμε την προσπάθεια για το πρώτο δικό μας περιοδικό. Στόχος μας είναι η προβολή του κλάδου μέσα από τη δουλειά των συναδέλφων και τα επιστημονικά άρθρα που κυρίως εμείς οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες θα γράφουμε. Σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί ένας τόπος συγκέντρωσης υλικού, βιβλιογραφίας και ιδεών για όλους τους συναδέλφους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μία δράση. Η ηλεκτρονική μορφή του εκμηδενίζει το κόστος και μας δίνει μια μεγαλύτερη δυνατότητα διακίνησης. Μακάρι στο μέλλον τα οικονομικά να μας επιτρέψουν και την έντυπη μορφή του αλλά αυτό είναι επόμενο βήμα που θα το δούμε στη συνέχεια. Προσδοκούμε να μας στηρίξουν οι συνάδελφοι για να μπορούμε να συνεχίσουμε Φιλικά Η συντακτική επιτροπή


Περιεχόμενα Επι …στημονικά άρθρα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 2014 Dr ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ, ΕΤΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΣΩΝ ΤΓΕΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Επι……. Δράσεις: Δ. Φορέας Π.Φ. Υ.- Ι.Α.Κ Κέρκυρας (πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α) ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

Επί…. Προβληματισμοί : ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ Ι.Α.Κ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ Μαρία Γούτα Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το σαλόνι του ΠΣΕΥ

Παρουσιάσεις : ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Γ.Π.Ν ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ , ΤΣΑΡΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗ , ΜΑΝΔΥΛΑ ΜΑΡΙΑ , ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΙΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΕΚΠΠΥ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι Σύνδεσμοι επισκεπτών Συντακτική Επιτροπή


Kokkini Konstantina Health Visitor MSc in Health Promotion & Health Education General Hospital of Kalamata Antikalamos Messinias, 24009

Προγράμματα διαχείρισης του άσθματος παιδιών και εφήβων στο σχολείο Λέξεις κλειδιά: Asthma education, childhood asthma, school-based program Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγαλύτερη αναγνώριση ότι υγιή παιδιά και έφηβοι είναι και υγιείς μαθητές, αλλά και υγιείς ενήλικες αργότερα στη ζωή. Μελέτες έχουν συνδέσει διάφορα προβλήματα υγείας με κακή ποιότητα ζωής και κακή σχολική και ακαδημαϊκή επίδοση. Για παράδειγμα το άσθμα είναι από τους κύριους λόγους απουσίας παιδιών και εφήβων από το σχολείο (McGhan et al, 2010). Το άσθμα είναι μια από τις πιο συχνές χρόνιες παθήσεις στην παιδική ηλικία. Η νόσος είναι η πρώτη αιτία για τις σχολικές απουσίες και είναι υπεύθυνη για σημαντική νοσηρότητα και υψηλό κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επιπλέον, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των παιδιών και εφήβων και κατ’ επέκταση και την σχολική τους επίδοση και τη γενικότερη ευημερία τους. Ειδικότερα Παιδιά μειονοτήτων και χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά νοσηρότητας από άσθμα και είναι πληθυσμοί που έχουν μικρότερες πιθανότητες να λάβουν την κατάλληλη προληπτική θεραπεία. Ακόμη, τα παιδιά αυτά, εκτίθενται σε περιβαλλοντικές αιτίες, συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος που επιδεινώνουν τα συμπτώματα και καθιστούν τη διαχείριση του άσθματος δυσκολότερη(Halterman et al, 2011). Βασικά συστατικά των προγραμμάτων Ένα πλάνο για την επιτυχή διαχείριση του άσθματος από τα παιδιά και τους εφήβους πρέπει να περιλαμβάνει αγωγή υγείας σχετικά με τη νόσο. Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών είναι διφορούμενη. Σε πολλά από αυτά σημειώνεται σημαντική αύξηση των γνώσεων, αλλά λίγα καταδεικνύουν σημαντικά μακροπρόθεσμες αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών ή μείωση της νοσηρότητας. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στο γεγονός ότι τα προγράμματα δεν λαμβάνουν υπόψην τις γνωστικές, ψυχοκοινωνικές και συμπεριφορικές ανάγκες των παιδιών. Επιπλέον, τα σχολεία δε φαίνεται να καταφέρνουν να ενσωματώσουν τέτοιου είδους εκπαιδευτικά μαθήματα αγωγής υγείας στο πρόγραμμά τους (Kintner, Cook, Allen, Meeder, Bumpus & Lewis, 2012). Οι ειδικοί προτείνουν τα προγράμματα αυτά να βασίζονται σε τεκμηριωμένα θεωρητικά πλαίσια αλλαγής της συμπεριφοράς και να περιλαμβάνουν στρατηγικές που βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα συναισθήματα της αυτοδιαχείρισης(Guevara, Wolf, Grum & Clark, 2003). Ακόμη, επειδή η συμπεριφορά του ατόμου καθορίζεται από την αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών, γνωστικών, ψυχολογικών και συμπεριφορικών παραγόντων, το θεωρητικό υπόβαθρο θα πρέπει να επιδρά σε αυτούς τους παράγοντες στα


παιδιά. Γι’ αυτό συνήθως επιλέγεται η κοινωνικογνωστική θεωρία -αυτορρύθμιση, παρατήρηση, μάθηση, ενίσχυση, περιβαλλοντικές επιρροές, αυτο-αποτελεσματικότητα(McGhan et al, 2010) και το Μοντέλο Αποδοχής του Άσθματος (Kintner, Cook, Allen, Meeder, Bumpus & Lewis, 2012). Σημαντικό θεωρείται το follow up και τα ενισχυτικά μαθήματα στη συχνότητα των 6 και 12 μηνών (McGhan et al, 2010).

Εμπλεκόμενοι Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για το άσθμα γενικά, τη διαχείρισή του και την υποστήριξη που μπορούν να παρέχουν στα παιδιά, όπως με τον έλεγχο των βλαπτικών περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι εκπαιδευτές – πάροχοι του προγράμματος θα πρέπει να έχουν κάνει σεμινάρια και να εκπαιδευτούν προκειμένου να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Το περιεχόμενο των μαθημάτων των εκπαιδευτών, ιδανικά θα πρέπει να περιλαμβάνει τρόπο γνωριμίας, τον καθορισμό του στόχου, τη χρήση μετρητή ροής, την παρακολούθηση και καταγραφή ημερολογίου, αναγνώριση, έλεγχο και αποφυγή των παραγόντων κινδύνου, βασική παθοφυσιολογία, τον σκοπό των φαρμάκων και τη σωστή χρήση των συσκευών εισπνοής, τα συμπτώματα και την αναγνώρισή τους, τον αυτοέλεγχο, την ενσωμάτωση της φυσικής άσκησης στον τρόπο ζωής, τους φόβους και τη διαχείριση ενός ασθματικού επεισοδίου, την ανταλλαγή πληροφοριών με τους δασκάλους και τους γονείς. Οι συνομήλικοι θα πρέπει να εμπλέκονται σε τέτοιου είδους προγράμματα. Παιδιά σχολικής ηλικίας είναι ευαίσθητα στις δράσεις και τις συμπεριφορές των συνομηλίκων τους και τα παιδιά με άσθμα συχνά αισθάνονται απομονωμένακαι αδιάφορα. Αυτές οι πεποιθήσεις και τα συναισθήματα μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά της διαχείρισης της νόσου. Η συμμετοχή των συνομηλίκων βοηθά τα άτομα με άσθμα να αναγνωρίσουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ομάδα και εν τέλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση των παιδιών σε θέματα του άσθματος επιτρέπει στα παιδιά που πάσχουν από τη νόσο να μοιραστούν τα συναισθήματά τους και να λειτουργούν μέσα από αυτά και να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης μέσα από τη διαχείριση του άσθματος σε διάφορες καταστάσεις (McGhan et al, 2010). Αποτελεσματικότητα Τα προγράμματα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ικανοτήτων διαχείρισης των οξέων επεισοδίων και της επιδείνωσης συμπτωμάτων καθώς και τη μείωσης έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου. Τα παιδιά μαθαίνουν να αποδέχονται το άσθμα ως μια χρόνια κατάσταση και αναλαμβάνουν τον έλεγχό της(Kintner, Cook, Allen, Meeder, Bumpus & Lewis, 2012). Ειδικότερα η εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση του άσθματος έχει φανεί ότι βελτιώνει την πνευμονική λειτουργία και την αυτό-αποτελεσματικότητα των παιδιών και μειώνει τη νοσηρότητα και τη χρήση πόρων υγειονομικής περίθαλψης (Guevara, Wolf, Grum & Clark, 2003). Σημαντική αποδεικνύεται και η στρατηγική της άμεσης επίβλεψης της λήψης της θεραπευτικής αγωγής στο σχολείο σε συνδυασμό με τη μείωση/αποφυγή έκθεσης των παιδιών στον καπνό (παθητικό κάπνισμα) κυρίως στο σπίτι. Ο συνδυασμός αυτός έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των συμπτωμάτων και εν τέλει της νοσηρότητας λόγω του άσθματος(Halterman et al, 2011). Τα παιδιά που συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα έχουν λιγότερες απρογραμμάτιστες επισκέψεις στο γιατρό, λιγότερες απουσίες στο σχολείο και κάνουν σωστή χρήση των φαρμάκων τους. Μάλιστα σε πολλές


περιπτώσεις άρεται ο περιορισμός των δραστηριοτήτων τους και μειώνεται ο αριθμός των εισπνοών που χρειάζονται καθημερινά από τη φαρμακευτική αγωγή κατά του άσθματος, ενώ η καμπύλη ροής βελτιώνεται. (Halterman et al, 2011; McGhan et al, 2010). Ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα που επιφέρει η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών, είναι η αύξηση της αυτό αποτελεσματικότητας των γονιών, ότι μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του άσθματος των παιδιών τους και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν. Τέλος, μειώνονται οι βλαπτικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες στο σπίτι, όπως η χρήση του καπνού(McGhan et al, 2010).

Ενδεικτικά προγράμματα Staying Healthy—Asthma Responsible and Prepared (SHARP) Το SHARP (Kintner & Sikorskii, 2009) είναι ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας και συμβουλευτικής που σχεδιάστηκε ειδικά για παιδιά της μέσης εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για παιδιά από την Τετάρτη έως την Έκτη Δημοτικού που ζουν με το άσθμα και υλοποιήθηκε στην Αμερική. Ήταν ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού του σχολείου και κοινοτικού συλλόγου για το άσθμα. Το πρόγραμμα διαρκεί 10 εβδομάδες, με εβδομαδιαίες 50λεπτες συναντήσεις και απευθύνεται στις γνωστικές , συμπεριφορικές και ψυχοκοινωνικές πτυχές της αντιμετώπισης του άσθματος που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των παιδιών. Οι μαθητές συναντούν άλλους ανθρώπους που πάσχουν από άσθμα, μοιράζονται τις εμπειρίες τους σχετικά με το πώς είναι η καθημερινότητά τους με το άσθμα και συζητούν για το πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Το SHARP εμπλέκει τα μέλη των κοινωνικών δικτύων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των γονέων, τα αδέλφια, στενούς φίλους και γείτονες, αθλητικούς ηγέτες και το προσωπικό του σχολείου. Χρησιμοποιώντας το Μοντέλο Αποδοχής του Άσθματος, τα παιδιά διδάχθηκαν πώς να δεχτούν το άσθμα τους ως μια χρόνια κατάσταση και πώς μπορούν να τη διαχειριστούν έτσι ώστε να έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία τους. Η αποτελεσματικότητα του SHARP θεωρείται δεδομένη, καθώς οι γνώσεις των μαθητών για το άσθμα αυξήθηκαν, μειώθηκαν οι συμπεριφορές κινδύνου και αυξήθηκε η συμμετοχή σε δραστηριότητες της ζωής. Ακόμη, βελτιώθηκε η συμπεριφορά διαχείρισης επεισοδίων και η αποδοχή του άσθματος, η λήψη του ελέγχου και επαγρύπνησης (http://www.utexas.edu/nursing/sharp/news.html). Healthy Learners Asthma Initiative Το Healthy Learners Asthma Initiative (Splett, Erickson, Belseth & Jensen, 2006) αναπτύχθηκε για παιδιά του Δημοτικού, με συνεργασία σχολείων, τοπικών παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, γονέων και παιδιών με άσθμα. Οι περισσότεροι από τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα προέρχονταν από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να βελτιωθεί η διαχείριση του άσθματος στα παιδιά σχολικής ηλικίας και να μειωθούν οι σχετιζόμενες με το άσθμα απουσίες στο σχολείο, οι νοσηλείες και επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ως μέρος του προγράμματος, προσλήφθηκαν ένας συντονιστής και ένας νοσηλευτής εξειδικευμένος στη νόσο του άσθματος, για το χώρο του σχολείου, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της ενισχυμένης φροντίδας του άσθματος στα γραφεία


αγωγής υγείας των σχολείων. Το προσωπικό εκπαιδεύτηκε στη διαχείριση του άσθματος και οι φορείς υγείας εκπαίδευσαν το προσωπικό τους στη διαχείριση του άσθματος σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των προτύπων της περίθαλψης και την ανάπτυξη σχεδίων δράσης για το άσθμα. Η παρέμβαση είχε αντίκτυπο στις συνολικές επισκέψεις στους φορείς υγείας λόγω κρίσεων άσθματος. Το ποσοστό των επισκέψεων στα επείγοντα ήταν σημαντικά υψηλότερο στα σχολεία ελέγχου από ό, τι στα σχολεία παρέμβασης. Το πρόγραμμα είχε επίσης σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες περίθαλψης: υπήρχε συχνότερη επικοινωνία με τους γονείς σε περιπτώσεις κρίσεων άσθματος, η αντιμετώπιση των περιστατικών ήταν πιο άμεση και αποδοτική καθώς το προσωπικό είχε εκπαιδευτεί, υπήρχε διαθεσιμότητα φαρμάκων και υλοποιούνταν το σωστό σχέδιο δράσης(www.communitiesinschools.org) Roaring Adventures of Puff (RAP) Το RAP(McGhan et al, 2010) πρόκειται για ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας 6 εβδομάδων για τη διαχείριση του άσθματος που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και υλοποιείται από επαγγελματίες υγείας στο σχολικό περιβάλλον. Στο πρόγραμμα εμπλέκονται γονείς και εκπαιδευτικοί οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν μέσω μιας 2ωρης εκδήλωσης, όπου δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του άσθματος και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά με άσθμα και τις ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού ελέγχου. Το προσωπικό του σχολείου ενημερώθηκε επίσης, με μια συνεδρία σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για διαχείριση του άσθματος στο σχολείο και τους σχετικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι. Οι εκπαιδευτές (επαγγελματίες υγείας) παρακολούθησαν ένα διήμερο σεμινάριο σχετικά με το παιδικό άσθμα και την υλοποίηση του προγράμματος RAP. Το workshop αυτό, περιελάμβανε έξι συνεδρίες των 45-60 λεπτών όπου οι εκπαιδευτές διδάσκονταν μια σειρά από θέματα για το άσθμα, συμπεριλαμβανομένης της γνωριμίας με τους μαθητές, τον καθορισμό του στόχου,της χρήσης μιας κορυφής μετρητής ροής (προαιρετικά) και της παρακολούθησης με ημερολόγιο. Τα μαθήματα περιλάμβαναν ακόμα αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου, τον έλεγχο και την αποφυγή τους, βασική παθοφυσιολογία, το σκοπό των φαρμάκων και τη σωστή χρήση των συσκευών εισπνοής, τα συμπτώματα και την αναγνώρισή τους, τον αυτοέλεγχο και τη χρήση ενός σχεδίου δράσης, τον τρόπο ζωής και την άσκηση, τους φόβους και τη διαχείριση ενός ασθματικού επεισοδίου, την ανταλλαγή πληροφοριών με τους δασκάλους και τους γονείς, σενάρια, προσομοιώσεις και τέλος γραπτή εξέταση. Το RAP ενσωματώνει τις αρχές της κοινωνικογνωστικής θεωρίας: αυτορρύθμιση, παρατήρηση μάθηση, ενίσχυση, περιβαλλοντικές επιρροές και την αντιληπτή αυτοαποτελεσματικότητα. Οι στρατηγικές διδασκαλίας περιλαμβάνουν κουκλοθέατρο, παιχνίδια ρόλων και αλληλεπίδραση της ομάδας, συμπτώματα του άσθματος και παρακολούθηση της διαχείρισης. Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε στους 6 και στους 12 μήνες με πολύ καλά αποτελέσματα. Η χρήση καπνού στο σπίτι από τους γονείς μειώθηκε, γίνονταν χρήση του μετρητή ροής, υπήρξε βελτίωση στην κατανόηση του άσθματος, την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τα παιδιά το άσθμα, αλλά και στους τομείς ελέγχου συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας, των συναισθημάτων και των συμπτωμάτων. Βελτιώσεις υπήρχαν επίσης στην αντίληψη της κατανόησης από τους γονείς της ευημερίας και της λειτουργικής ανεπάρκειας στις καθημερινές δραστηριότητες


της ζωής, αλλά και στην ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν και να ελέγχουν το άσθμα των παιδιών τους. Βιβλιογραφία Guevara P.G., Wolf M.F., Grum M.C., Clark M.N(2003). Effects of educational interventions for self management of asthma in children and adolescents: systematic review and meta-analysis. BMJ; 326, 1-6 Halterman S.J., Szilagyi G.P., Fisher G.S., Fagnano M., Tremblay P., Conn M.K., Wang H., Borrelli B. (2011) Randomized Controlled Trial to Improve Care for Urban Children With Asthma: Results of the School-Based Asthma Therapy Trial. Arch Pediatr Adolesc Med, 165(3): 262–268 Kintner E., Cook G., Allen A., Meeder L., Bumpus J., Lewis Κ. (2012). Feasibility and Benefits of a School-based Academic and Counseling Program for Older School-Age Students with Asthma. Res Nurs Health,35(5): 507–517 Kintner K.E, Sikorskii P.A. (2009).Randomized Clinical Trial of a School-based Academic and Counseling Program for Older School-age Students. Nurs Res, 58(5): 321–331. McGhan L.S., Wong E., Sharpe M.H., Hessel A.P., Mandhane P., Boechler L.V., Majaesic C., Befus AD. (2010). A children’s asthma education program: Roaring Adventures of Puff (RAP), improves quality of life. Can Respir J, 17(2), 67-73 Splett PL, Erickson CD, Belseth SB, Jensen C (2006). Evaluation and sustainability of the healthy learners asthma initiative. J Sch Health, 76(6):276-82.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.Αν γίνει αργότερα, τότε καλύτερα είναι να αρχίζει ο εμβολιασμός με πενταδύναμο εμβόλιο (πρώτη δόση) και να συνεχίζεται με εξαδύναμο (επόμενες δόσεις). Πιο ορθό σχήμα για την ηπατίτιδα Β και αποφυγή πλεονάζουσας δόσης του HBV. 4. Το εμβόλιο του μηνιγγιτιδοκόκκου C (MCV1) χορηγείται σε 1 δόση σε ηλικία 2-6 μηνών και μία στον 12ο μήνα ή μετά από αυτόν (MCV1 ή καλύτερα MCV4). Η επανάληψη στην εφηβεία ισχύει. 5. Το εμβόλιο του μηνιγγιτιδοκόκκου Β (4CMenB) χορηγείται σε 3+1 δόσεις σε βρέφη έως 6 μην ή σε 2+1 σε > 6 μην. βρέφη. Σε ανεμβολίαστα άτομα από 12 μηνών και πάνω καθώς και στους ενήλικες χορηγείται σε 2 δόσεις (μεσοδιάστημα 2 μήνες). 6. Το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου χορηγείται ακόμη σε 3+1 δόσεις. Θα μπορούσε να παραλειφθεί η μία από τις τρεις δόσεις προ του έτους, με την προϋπόθεση να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη. 7. Το εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς καλύτερο είναι να γίνεται στον 15ο μήνα της ζωής. Έχει μεγαλύτερη μελλοντική προστασία όταν χορηγείται στην ηλικία αυτή. Η δεύτερη δόση χορηγείται από 24 μην. έως 4-6 χρ. Οι ενωρίς ηλικίες εξυπηρετούν την κάλυψη αποτυχόντων εμβολιασμών ή διαφυγόντων τον εμβολιασμό παιδιών. Αν ακολουθήσει κάποια στιγμή στην εφηβεία 3η δόση, αυτό είναι σωστό. Αν δεν ακολουθήσει η 3η δόση, τότε είναι καλύτερες οι τελευταίες ηλικίες. 8. Η δεύτερη δόση του εμβολίου ανεμευλογιάς χορηγείται στον 24ο μήνα της ζωής (να απέχει τουλάχιστον 3 μήνες από την πρώτη δόση). 9. Τα εμβόλια dTap έχουν έλλειψη αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Θα επανακυκλοφορήσουν μάλλον χωρίς το στέλεχος της πολιομυελίτιδας. Απαραίτητη η χορήγηση στην εφηβική ηλικία καθώς και σε κάθε εγκυμοσύνη. 10. Το MCV4 χορηγείται στην εφηβεία ως αναμνηστική δόση. 11. Το εμβόλιο HPV να χορηγείται σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία. Το διδύναμο έχει έγκριση για σχήμα 2 δόσεων (0, 6 μήνες) σε κορίτσια 9-14 χρ. Το τετραδύναμο έλαβε γνωμοδότηση για 2 δόσεις σε κορίτσια και αγόρια 9-13 χρ. Έως ότου επισημοποιηθεί η έγκριση, χορηγείται σε 3 δόσεις. 12. Καλό είναι να χορηγείται και τρίτη δόση MMR στην εφηβεία για καλύτερη κάλυψη της παρωτίτιδας (δόση εκτός προγράμματος).


ΟΙ ΕΠΙ….. ΔΡΑΣΕΙΣ!!!


Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στον δεύτερο παιδικό σταθμό Κέρκυρας με θέμα: "Υγιεινή Διατροφή- Υγιεινή σώματος". Ευχαριστούμε πολύ τις δασκάλες και όλο το προσωπικό για την υπέροχη εμπειρία και ιδιαίτερα τους μικρούς μας φίλους.. μας χαρίζουν πάντα ξεχωριστές στιγμές.


Σακχαρώδης Διαβήτης – Εμείς προτιμάμε πρόληψη Ο σακχαρώδης διαβήτης αναμένεται να απασχολήσει τον 21ο αιώνα σχεδόν κάθε οικογένεια του σύγχρονου κόσμου. Αποτελεί μόνιμη επιδημική απειλή και οι επιπτώσεις του επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο κάθε σύστημα υγείας της παγκόσμιας κοινότητας. Η ικανότητα να προσβάλει με τις επιπλοκές του ζωτικά όργανα του ανθρώπου τον κατατάσσει σε νόσημα φθοράς. Το ολοένα αυξανόμενο οικονομικό και κοινωνικό κόστος της νόσου, ιδιαίτερα σε μια εποχή με περιορισμένους πόρους, οδηγεί την επιστημονική κοινότητα στην εξεύρεση λύσεων για την αναχαίτιση της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου και των επιπλοκών της. Τα αίτια της συνεχούς αύξησης του αριθμού των διαβητικών είναι γνωστά και περιλαμβάνουν την παχυσαρκία, την έλλειψη άσκησης και γενικά η επικράτηση του δυτικού τρόπου ζωής. Η αντιμετώπιση και η μείωση της επίδρασης όλων αυτών των παραγόντων είναι επίσης γνωστή και αφορά την πρωτογενή πρόληψη και την αγωγή υγείας με την υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής, στάσεων και συμπεριφοράς από την πρώτη παιδική ηλικία. Το παράδοξο σήμερα είναι πως ενώ όλα τα παραπάνω έχουν αποτυπωθεί σε μελέτες εδώ και αρκετές δεκαετίες οι δαπάνες για την έρευνα και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων για την θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου είναι μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές για την πρόληψη της νόσου. Κάθε πρωτογενή παρέμβαση αποτελεί επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία και τα αποτελέσματά της πολλές φορές δεν είναι άμεσα μετρήσιμα. Παραμένει όμως η μοναδική ως τώρα λύση για την αντιμετώπιση της γενεσιουργού αιτίας της νόσου. Στην περιοχή της Δράμας το Διαβητολογικό Ιατρείο του νοσοκομείο σε συνεργασία με το σωματείο εργαζομένων ξεκίνησε τα τελευταία 2 χρόνια δράσεις με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τους παράγοντες κινδύνου αλλά και την ανίχνευση ατόμων που βρίσκονται σε προδιαβητικές καταστάσεις ή πάσχουν από τη νόσο και δεν το γνωρίζουν. Για την αποτύπωση του προφίλ των ασθενών που συμμετείχαν στις δράσεις αυτές συμπληρώθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. Τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν ευελπιστούμε να παρουσιαστούν στο επόμενο τεύχος του περιοδικού και στο 1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας. Παναγιωτίδης Παναγιώτης MSc Επισκέτης Υγείας Γ.Ν. Δράμας


ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ Σάββατο 15-12-2012 και ώρα 09:00 – 12:00 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Δράμας (απέναντι από το παλιό Δημαρχείο) Το Διαβητολογικό Ιατρείο και το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Δράμας σας καλεί να συμμετάσχετε στην δράση με τίτλο : «ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ».

Εάν είστε : Υπέρβαρος-η ή

άνω των 45 ετών ή

έχετε κάποιον από τους παράγοντες κινδύνου όπως :  Έλλειψη άσκησης  Συγγενείς πρώτου βαθμού με Σακχαρώδη Διαβήτη  Αρτηριακή Πίεση  Υψηλή χοληστερίνη ή τριγλυκερίδια  Ιστορικό καρδιακής νόσου  Εάν έχετε γεννήσει μωρό βάρους άνω των 4 κιλών  Εάν έχετε πολυκυστικές ωοθήκες

Σας προσκαλούμε στην Κεντρική Πλατεία Δράμας το Σάββατο 15-12-2012 και ώρα 09:00 – 12:00 μ.μ. να μετρήσουμε το σάκχαρό σας και να σας συμβουλέψουν οι ειδικοί.

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : 1) ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ 2) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ


ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ Σάββατο 5-10-2013 και ώρα 08:30 – 12:00 μ.μ. στην Πλατεία Προσοτσάνης Το Διαβητολογικό Ιατρείο και το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Δράμας σας καλεί να συμμετάσχετε στην δράση με τίτλο : «ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ».

Εάν είστε : Υπέρβαρος-η ή

άνω των 45 ετών ή

έχετε κάποιον από τους παράγοντες κινδύνου όπως :  Έλλειψη άσκησης  Συγγενείς πρώτου βαθμού με Σακχαρώδη Διαβήτη  Αρτηριακή Πίεση  Υψηλή χοληστερίνη ή τριγλυκερίδια  Ιστορικό καρδιακής νόσου  Εάν έχετε γεννήσει μωρό βάρους άνω των 4 κιλών  Εάν έχετε πολυκυστικές ωοθήκες

Σας προσκαλούμε στην Πλατεία Προσοτσάνης το Σάββατο 5-10-2013 και ώρα 08:30 – 12:00 μ.μ. να μετρήσουμε το σάκχαρό σας και να σας συμβουλέψουν οι ειδικοί.

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : 1. ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ


ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ  Μαθαίνουμε  Προλαμβάνουμε  Αντιμετωπίζουμε

Σάββατο 01-02-2014 στο αναγνωστήριο της Χωριστής Δράμας Το Διαβητολογικό Ιατρείο του Γ.Ν. Δράμας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ιατρείο Χωριστής και με τη στήριξη του Σωματείου Εργαζομένων του Γ.Ν. Δράμας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση με τίτλο : «Σακχαρώδης Διαβήτης : μαθαίνουμε, προλαμβάνουμε, αντιμετωπίζουμε».

Η εκδήλωση περιλαμβάνει μέτρηση σακχάρου από 8:30 έως 10:30 π.μ. Θα ακολουθήσουν ομιλίες με θέμα :

Τι είναι Διαβήτης;

Ομιλητής : Δρ. Αστεριάδης Χρυσόστομος Γενικός Ιατρός Π.Ι. Χωριστής-Αδριανής

και

Ο αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη Ομιλητής : Παναγιωτίδης Παναγιώτης Mcs Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν. Δράμας

Την εκδήλωση συντονίζει ο κ. Βλαχογιάννης Ανέστης Συντ/στης Δ/ντης Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Δράμας Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου


ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Σας προσκαλούμε το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 και ώρα 6:00 το απόγευμα στο δημοτικό ωδείο της Δράμας προκειμένου να συμμετάσχετε στην εκδήλωση με θέμα: «Σακχαρώδης Διαβήτης & Αρτηριακή Υπέρταση: ενημέρωση-πρόληψη και αντιμετώπιση».

Σακχαρώδης Διαβήτης Ομιλητής : Βλαχογιάννης Ανέστης Συντ/στης Δ/ντης Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Δράμας Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου

Ο αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη Ομιλητής : Παναγιωτίδης Παναγιώτης Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν. Δράμας

Αρτηριακή Υπέρταση Ομιλητής: Ξάνθης Ανδρέας Επιμελητής Β΄ Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Δράμας

Διοργάνωση: Διαβητολογικό Ιατρείο και Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Δράμας Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας


Επί…. Προβληματισμοί Με τι ασχολείσαι; -Είμαι Επισκέπτρια Υγείας.. -Αααα..δηλαδή ασχολείσαι με φάρμακα.. -Όχι, δεν είμαι Ιατρικός Επισκέπτης, καμία σχέση.. -Ε τότε τι κάνεις ακριβώς; Νοσοκόμα είσαι; -Όχι, Επισκέπτρια Υγείας ...δηλαδή εσείς τι κάνετε, πού δουλεύετε.. νοσοκόμα δεν είσαι; -Είμαι μια πτωχή πλην τιμία Επισκέπτρια Υγείας και εργάζομαι στο υπερήφανο ελληνικό δημόσιο... Εδώ που τα λέμε, πολλές φορές είχα σκεφτεί , μακάρι να είχα σπουδάσει κάτι π ιο ξεκάθαρο. ρωτάει κανείς τον φυσικοθεραπευτή, τη νοσηλεύτρια, την κοινωνική λειτουργό, τον λογοθεραπευτή, τον εργοθεραπευτή, τον οπτικό.. τι δουλειά κάνουν; Απαντώ εγώ, ΟΧΙ. Το σύστημα παιδείας έχει προβλέψει το αντίστοιχο ΤΕΙ ή ΑΤΕΙ (τώρα βέβαια άλλαξε όνομα, αλλά το νόημα είναι το ίδιο). Το σύστημα υγείας έχει επίσης προβλέψει αντίστοιχες θέσεις εργασίας για Επισκέπτες Υγείας. Μάλιστα κατά καιρούς γίνονταν σχεδόν μαζικές προσλήψεις .ναι ισχύει.. Εμείς όμως τι κάναμε; Λάβαμε την αντίστοιχη εκπαίδευση π ου απαιτεί μια τέτοια δουλειά; Θυμάμαι καθηγήτριες να μας λένε: - Αφήστε τη σχολή, δώστε πάλι πανελλήνιες. .δεν τις κατηγορώ, καταλαβαίνω, αλλά τότε μας έκοβαν τα φτερά. Οι επιτυχόντες από την άλλη, δεν είχαμε ιδέα που πάμε.. τι είναι αυτό που θα σπουδάσου με.. φαύλος κύκλος .. Έπειτα, η αβεβαιότητα, πού να πας, τι να κάνεις.. και άντε, φτάσαμε στο διορισμό. Τώρα; Τώρα μύλος...αλλότρια καθήκοντα, ξεχασμένες αντιλήψεις από τις παλιές, φόβος για το νέο, άγνωστο επάγγελμα και να πρέπει να εξηγείς διαρκώς ποιός είσαι και τι κάνεις.. Να σε περιμένουν στη γωνία..-Εσείς οι Επισκέπτριες τι κάνετε, κάθεστε.. Άντε πάλι, να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, ότι το επάγγελμά σου είναι υπαρκτό, ότι η Αγωγή Υγείας είναι ανάγκη, ότι γνωρίζεις καλά τη δουλειά σου και ότι δεν κοροιδεύεις όταν ζητάς να πας στα σχολεία και ότι τα προγράμματα στην κοινότητα δεν είναι αρλούμπες, ότι δεν ξέρεις να κάνεις την νοσηλεύτρια -γιατί αν ήθελες θα είχες περάσει εκεί, την έπιανες άλλωστε αυτή τη σχολή...και πόσα άλλα.. Τα χρόνια πέρασ αν και το μυαλό μέστωσε. Διαρκώς θυμόμουν μια καθηγήτρια από τη σχολή.. εσείς οι Επισκέπτες θα ξεκινάτε πάντα από το μηδέν, ζωγραφίζοντας ένα τεράστιο μηδενικό στον πίνακα. Αδικία, αλλά έτσι ήταν. Μετά, οι δράσεις, οι ομιλίες, τα εμβόλια, κυρίως η δουλειά στο ιατρείο, η επαφή με τον κόσμο, με τα παιδιά και πάνω από όλα το όραμα και η αγάπη για το επάγγελμα. Σήμερα οι συνθήκες είναι ιδανικές για μεγάλες αλλαγές. Βοηθούν οι συγκυρίες και αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Πισ τεύω πολύ στο επάγγελμά μας, αγαπάω τη δουλειά μου και ελπίζω ότι όλα θα πάρουν μια καλή πορεία. Το μόνο που με κρατάει είναι μια φοβία.. οι αυτιστικές τάσεις που κατά καιρούς παρουσιάζουμε-αλλά αυτό μάλλον είναι μια μικρή φοβία, τίποτε άλλο.. Με τι ασχολείσαι; -Είμαι υπερήφανη Επισκέπτρια Υγείας και εργάζομαι στο ταλαίπωρο ελληνικό δημόσιο..

ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ Ι.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ


Εμβολιασμοί και Υπουργείο Υγείας. Ο εμβολιασμός των παιδιών είναι θέμα ύψιστης σημασίας για την δημόσια υγεία. Με το 1/3 του πληθυσμού της Ελλάδας να μην έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γεννάται το ερώτημα πως θα καλυφθούν τα εμβόλια των παιδιών , των οποίων οι γονείς είναι άνεργοι και ανασφάλιστοι. Τα χρήματα που καλείται να πληρώσει ένας γονιός είναι 400 ευρώ για τον πρώτο χρόνο της ζωής του παιδιού και 200 ευρώ για τον δεύτερο χρόνο αν ακολουθήσει τον επίσημο κρατικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Πολλοί γονείς αδυνατούν να δώσουν τόσα χρήματα για να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Εδώ και ένα έτος δεν υπάρχουν εμβόλια στο Υπουργείο Υγείας. Ο προηγούμενος διαγωνισμός για την προμήθεια εμβολίων κηρύχτηκε άγονος γιατί δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Ο καινούργιος διαγωνισμός έγινε στις 31-1-2014.Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το τι έγινε. Οι ελλείψεις είναι τραγικές. Νοσοκομεία ,Διευθύνσεις υγείας , Κέντρα Υγείας δεν έχουν να κάνουν mantoux για διαγνωστικούς λόγους. Δεν υπάρχει το BCG , παντελώς. Όσον αφορά τα εμβόλια της πρώτης παιδικής ηλικίας έχουν να φανούν τουλάχιστον δύο έτη. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι δεν αναφέρεται πουθενά αυτό το θέμα. Όμως υπάρχει και όλο και γιγαντώνεται. Θα έπρεπε να το καταγγείλουν οι σύλλογοι Παιδιάτρων αλλά και ο σύλλογος Επισκεπτών Υγείας σαν άμεσα εμπλεκόμενοι με το εμβόλιο και την υγεία του παιδιού. Τι θα συμβεί στην Ελλάδα όταν γενιές νέων παιδιών δεν θα έχουν εμβολιασθεί? Θα πρέπει να εμφανισθούν ασθένειες που προλαμβάνονται για να φανεί η χρησιμότητα των εμβολιασμών? Μήπως το Υπουργείο Υγείας θέλει να πειραματισθεί πάνω σε αυτό ? Ας μας πληροφορήσει τέλος πάντων την κατάσταση. Αν δεν μπορεί, δεν έχει τα χρήματα να αγοράσει τα εμβόλια ας απευθυνθεί στη ΠΟΥ και να ζητήσει την βοήθεια της , όπως απευθύνονται και τα κράτη της Αφρικής για να καλυφθούν και τα παιδιά της χώρας μας. Μαρία Γούτα Επισκέπτρια Υγείας Κ.Υ.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ


ΤΟ «ΣΑΛΟΝΙ» ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ


ΑΝΗΚΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ, 9-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) ……………….……………………….………………………………..…………………… ΠΟΛΗ

Τ.Κ

ΤΗΛ.ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ ……

FAX……………………

email

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/Κ.ΥΓΕΙΑΣ/ΙΑΤΡΕΙΟ

………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΠΟΛΗ ΤΗΛ.

Τ.Κ ΚΙΝΗΤΟ……………..…………………….

FAX…………………………………………email …...………………..……….………... Παρακαλούμε αποστείλατε το παρόν δελτίο συμπληρωμένο στη γραμματεία του συνεδρίου στο FAX: 211 85 05 006 ή στο e-mail : e-vipsec@otenet.gr ή στο site: www.e-vip.com.gr Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΑ 50€ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 20€

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΤΟ ΠΑΣΟ, ΕΝΩ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.


Παρουσιάσεις


Σύνδεσμοι επισκεπτών Ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τον σύγχρονο τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας συνάδελφων

www.eygnk.blogspot.gr

http://episkeptries.blogspot.gr/ https://www.facebook.com/groups/538911846201281/ https://www.facebook.com/profile.php?id=1848877389

https://www.facebook.com/groups/22369388856/ https://www.facebook.com/groups/201697573350183/ https://www.facebook.com/groups/543183605693866/

https://www.facebook.com/groups/38600969301/ https://www.facebook.com/groups/20996700403/


Χρήσιμοι σύνδεσμοι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: http://www.psey.gr/ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: http://www.nsph.gr/ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ : http://www.hndc.gr/ Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ) : http://www.ekepis.gr/ Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας: http://www.socped.gr/ Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία: http://www.e-child.gr/ Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) : http://www.elinyae.gr/ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.): http://www.epsype.gr/ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.): http://www.keelpno.gr/ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ - Τμήμα Ε.Υ.: http://www.teiath.gr/seyp/health_visit/ e-Bug (εκπαιδευτικό υλικό, για παιδιά και εκπαιδευτικούς): http://pappanna.wordpress.com/2012/09/26/e-bug/ Η ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: http://agwgi-ygeias.blogspot.gr/ Η Διατροφούλα σας ρωτάει: http://bit.ly/1iiSGcq ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ : http://www.prolipsigiaolous.gr/

http://bit.ly/1eFK9vN


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Kokkini Konstantina Health Visitor General Hospital of Kalamata MSc in Health Promotion & Health Education Antikalamos Messinias, 24009 kkokkinh@med.uoa.gr kokkinikonstantina@yahoo.com

ΤΣΟΥΓΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ.Ν ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε.Ε.Υ katerina971@yahoo.gr

ΧΑΛΚΙΑ ΔΑΦΝΗ Κ.Υ.Α.Τ. ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ nantiave@yahoo.gr dafnistav@gmail.com

ΞΕΦΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ elenxefter@gmail.com

ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ Ι.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ vickyspinoula@hotmail.com

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ panagiotidispanagos@gmail.com

Kείμενα, σκέψεις, άρθρα και οτιδήποτε νομίζετε οτι θα θέλατε η θα μπορούσε να δημοσιευτεί μπορείτε να στείλετε η στα email των μελών της συντακτικής επιτροπής η στο email:episkeptries.ve@gmail.com


Επι σκεψεισ 1  
Επι σκεψεισ 1