Page 1

.

imrn


kw'"


'jr

* '''4

" V

/‘

A , J

'

y

r;

^

^j' J , w i i

y

\ I f

,

V

/ti ^ i-

r.

1,1,

I"'

i. , S » « 3

-Vis,

• ■ V ('■' V ; . ^ 'fy

I

’S i S ' ' '

^ >v

/ vfe^.,


b o u ^ tc ii\y ,

G Ju^

/??v- m s

L&cJei. doJ^ire^ /C ~ 6>

racuMi^ 1--IX Cld^^tl<u^


k/dicAy

iyu0 lJb ^<dsu^

Be/dlO

^HcA/ifq<x\ '0

^

m a Jajl

(xb(jL.-to bw,

L^Oi

ioJU>!jteykjioyAxi.'Apju/e/h^

'■^CL

-toVlu Qy^ U4\dJ^StQ/Kd^,

'Vw

<yy^ ) a o /Q/i\aK

oujM ,

ty ’

~Bcb CUiUAJ


TTi


SditMyO "iuoUa. 'HoboLAX.,v/<k^ ^ claJs^ P-^ujtoavoLp^ S'oic^ty^ -'J^ ^c£Uay)njo CtAt

- m oA ^

TAA.cuuAAJL/tj - (L/jlaJUjl. J^^^U.'K/ZZ^ faCuU^ AoCiMxy&±, - 'fi&4JL Uouuj^A/hJ a $ u t -'^a^n.£/beJU>. "cAjlL HobOAX:,

thiiAlUt R(.ocA)Jiiiiyttj 05tm/KV,/Qjct^^SeAbc4u,7(^

OiAX. -

,U/r\{io

yjjl^

^2iub(^,

(/UlJ£La»ftijO ■ f b u sb u h aJU x^

fy)btA/^,

h^oUa U o m ^ , ^dAjgjL AloiyaAJt,

LotJoeA. StAj^M^ hffuxiiyK&

C A o A C u ’?U(/yUoitf', > M d U z

(^Ajch/u ~3(U>t1 /t/lYioocPk,'^di 'ffloAJcA

^ o ac A /Jh j^ T37XJ

/ U^Ou S p C L ^ d ,

'^'OyKjL iiLo^ut^ \Qtc6 y)uut (Z'

kaJU t M ct/LaAO uu /u^ a, /HjutC

hax, ayt^jLc^tsu^.

tAxAX)!hM^ />7i^a/Kf

'^UJ’ ACti'^-^ OL.'-AjUAt^e^COAKJ^ OA^ O.OOCUL^<^<^i''^<C,


u

j

t

r


r

i

^

e

a

r

t

e

n

kAUXxXiAy O U L h M ^ , £ jiu ^ O d U H j i^ L ^ ^ tjU A J , (ju U . CjBLfOjCildL, '’i u i^ ju C&^OtAJ, I aajQ £Jl/trL6AJU, FcCOu AJU^ ,

QjL^JUiAd^ Mi}MUKldL<i,QJUiA/^ . '■Q/yjiAK;\jMupJJ ioA/rmAJ, QA^MSljjL 'fm^/uJ/, C^XASJh Vm/UTh^ P^th^.fM^A}M.3cAjOt/i^, ^ t A i ^ (jOoJbUiAJ, ^Jjta^ii(Aj'"i%icJa)ULt -PoAAJhAy


^Qijb C M O u i t X i

^ 4 iiU UH/KOi' . kU>JvLt S^dhJiAu


''^ucl/kj OLdLot/m/^, d.PCj^ia/i^, dndAtuj (kouuoy \JM/rv FcMJiiwu,

CoiHiTru. fAxJjbi,

Ijunuicu S-1&juJLcL, Soaaua H o b d A t,

/UoJiiiA^,

), 0 ^ -rn tC m jd lu ,J A jU>6 ^ O 'O d t, _____

PcACUJ^OdUi^^^ M qam ^QumiitAf, Ta

ac

A i a j ' \loQy'ifuiu


- • "

*

9

"tTniir'i npiiiBiffitnmriif m i f jiiii

i


''QajI (Aj ^ jU ^

JjujLoaicJu^

IJUb%i!tAJL b£- t j&M^itZAj

(XaJl SK O iA jA ^ U}U(M>o^e^. uu ^ sM o

A

/K&^

jL

do

oUAJ^JctttjL Oh»

/UjfAjUiAji^. ^6 c J u Z


c

c

o

r

i

^

Gooc'TyH^

.MZl

^^Aaxjo PfUAMjti/f PA/ditip ^-tCl/ynja/iu, sBUjL yS^x^niMjUcm^, ^(>yuoca> > 2 (vttjUM.. SjCC^y>LA^, L o u u / i t ^

AJUjUjCl.

^Ucuiuut ^ayf7}6c4>> /

j

U

L

d

A

j

L

A

^

7^/jt-«^

c u

< A j u l /l/

SaacdaLf^


\J ujU ju

\JLe-fiAtiUnu ^B^^ioujo, /^juohh "Sua ^ c/ u ^

''/UMjd^ CcLpfuJb, ^Oa ^, CAA^(Stt^x^ (LUi<i (lua^^i Ooutui fjAOAxxi/rK^^ jdiAAJU/ngcA^,

iUiAA4^(itrKj " i^ b o A Z .

X^tUu^itc^

^tll^Xex&Cj \UM^^QAUJtLf ■

H.£/ilao,

7 2i>sjiytbjtA9, Lu6(^ 3 Xju a j ^ Ah / juu 1Ua /?u a j , ^SAjUiAZ 7j L 0LC/jeA> : / j u J U < ^

.


H o M X

Juiyh a y i u .


OUit^f^^UOJLy s^JbM JljU/Cy cLo '-Ua X o <f^uUy ^Uj(ct ^-CfQ^(^'YrUl^ -KuUiXf (JO HijoJb ^^^AJOOJUui^ ^uuimju cu

^^^AAxJLS^ityidAj


ourth

)AnXi>Ciyu ^^^)L^i/K>6tb(y)Oj H u ^ 'OoMlzu, \J M /u fhM id(U ) ^ o X C /y tO A M o ^ , >JXIcmaj> J /M e /iC ,

^=ik)AaCj6^ , o i m /deA/U, ^^^JU^iTfCUytSU)^ iMKdAj Todd, ^^(^cajo^, L^ilaj \lsA^ 3clcui(jou^ 1Uccl>cud^^QAjjJ^^ Jij^ ^ZtcAj^ \l&Mj \ 3^lpAjt/Ui, Odlx/ujb /Oujtfi^ TjlaxiAjAj • "SdllL S^JIcoootkj


Sau^

"'■D

'U ju tU c O U ."

tUxX^

4ah>v ■dMMuSL V u U L . " '

K oM jI,^ J aoukj

1>.^.


-i.-^

''itrmiUL.jg

V?-

»

9^UU^ ^tUu4AlAJ, -Q^^hoA^kZyu iSuA^O CUyuju icc^^ sm^OA^ ^<iU)a^L£U^ M a j PoX^u ^i^ ' ^ icajCjlJUuc ^ SaMu/^,J/UitcS2/nuj^£^^ ^ l o S c / d ^

TJUtMjyu>^ fht 7luAXitD?u


w o M uujU: y(AJ CL

LOiHaCq

C iiib M p u ta y m u i O lA ju

cuKd^jOAjQMjLj (o o U j (t ^ CO U/K,.<XJUlOuMLjd^

C a JllL MWuiy%j


\

60 QyO-COly jto aoM^\cv-^MU aoJ^jLdy idut (h 6b JoeMxAj jbO C^4lh(u jjyuLAhjLcC^^

/ t c U d ^dtyi/kj


A!**

A oLUsa^, C^ouuLob

Q/niu &Loc?>Oj

flu J jird y C M odo ^ Lm m j Co CM JXiinuLa£u, M e /tJ /) clu^

Q d L WfJuAj^ MuZao, ^ o a A kUkdhjj^^ Ihfuil/^jt^cAAy^,(ka^Ljw^y ^cuajjq^ dJjiAj 'f^iMAj^C»M^jTt64Jt^,(m^ ()oLAjud^ PjmjOuuuoL, l9c^a/j, UAU/^ ^t^yMAjiOkdj^(dl^£cA/^ i(]s>u ThuJi^: ^^^^^ix^iSojCAjidctiu


r-.--


JJ yUhJ '-U4^^0lAj (jiUL'mMjot nruuuucyix^ 'h^y^ ( a X/) ^ljulos ^ J IjZ IjO lM ^ A J i/)u C /rru

'

JAJUAJlJbu OJtt H j U 0-tXllAAy^ OIa j L Jld:^ ±i)(i/juj ji/indlncujL^ *a/uL H j u ^ ( jUCH u

u

H

oU

^


'

■t

:,.


J

f

t

t

t

h

i

z

r

k

y

L(Haj~laj JcA ^ ^ /h(/K/u/)aX'

UpfQlAJ^SCU^C fhc^ccfc^

j[)iiuOi(jxptcii


^

T

h

o

m

a

s

'iScuU/KiLda

^

n

u

^

K

n

'iy^a/yuL^tAj S/k^Io<Uj

Examination f^ldpc. '^CXUjUt SCUy^JMy


SodLOji

^

a

r

b

a

T

t

t

(

j

^

l

e

n

.

r

5

CocOA'ooUci^ f

f

l

n

n

n

e

(

P

K

t

i

^

c

r


^OCMUt 3/UJi/^iXJu

\ {Xlt:(£;iuskKa 'fAx/ijL


jQium(garner

^hciren

/^cal £.ducah^

j^anbrfh ILeujfe 1 ▲

r<9MA:t/i

(^Ifeson


oycCiUo

^arrisK ^“f^odJu/yrtouhc^

£^aritt

Ti

^oXAjmoXiC^

j:rrtir0

V

C,

M . (

l<

N b M.

I

t,-..

Hf

To

K

Cj.;

La I.

C, *.

A<

W

P. -

Th

P->

i..


SoJL&i^ ZCMAUJU

Tioutxa

W m

^^Lc/mZa


'aAjd, carn/tna/hJcU/>^ ^

S ^ Uh^JbiL. ^ ^ i^Ucot^ ^ (y-Jj/i&hAM<idn^. 'iiomyM ^^Mvtoa mAQc/juuai uMjuct cf-. QoJUpL CdaJld^€/)'Xii/i^>o?u

Jflorence J^rahltng ^y^K^doJu

Sjf-CA£tOAJ^


3

JennjX’atm

SiMiu (jtAodju

(L UHJUU 7HCLAU co(My /maJo^ ^(yuu LoUKyL3<^Jc^^zrt /^/ale-U/hit I,'u 6«jftNey^

it

^hdSnn

(g)urnK 3

6ue/yi(LsL^

f


|}mvn

0Uit:ir t.O(A/£A.ScjL.a^ P.e. vSz^X^dA^ - yvoizr^ lyicU^c^

Qa z

A5/

OAddbu


gtjna '^i/noH^ SidAo-Jbu

lyif. ivierii:f

Bit Dottai^af^inKncK^^â&#x20AC;&#x2122; !!^ 2


Loum/l SeAcdC CUct

usan Ltb^\£i/iia/>o

fAjuniAy


iX/^ttvier


|aa(L«U3au

(KiJ


(Jill^rnrr


o». •■'•

. * e.-iv'

iOttna%kIin

kpKi2:u

ick


ffLiird(Jahe^rx

^ill cirrett djitKmneJftr^u^qn 0


^cjVmÂťnyles 3

2

0

arfutikel


3

i^eff^amudon 5

^atd ^tdz


^TahnjQay


LI

-iAJdt j/uL lOa^. Kr.

^

^dly -x^-'■ *

^tephanirJX^ebrr


ou a c u a M

w

nanj!Bur\\^

ihlaam

^


jQauiS


' : - * v '\ * >

"Ij-ura^alcrno

â&#x20AC;˘

^ioiub


Warlha

„lfl

/(r >

S^cuen - .

' i'

" p r i n c c ^ V i o u s c

^nn£)ourlrl-

/KLUh

f3&rKeM})iau a£^7uu

fo ^ c t d A s u O u rtM ii^ djO u^ o lA jU b T iu Q / C tM

(U<J7U.


eshm en

<¥chnDourki

3 ^ 5 1 1

>aa«on

^ ^2/971^(2^<2/'6^ ^

>i<i^

sj^ 0/ru oujcuf, *J? Q/tk) aJU-'^lu O (X/TKJcu cMJlaL jyu ^Huu^-ZuMo Qa \jL ^'/7Kf jU^&^^AAui ujo:Ciaj rD'-no JbH^QUK^ - ^ouUbo/m %'i,&uhidy 0

rin]|^tiuher


d>ip


(T)iarles

0

(g>Kor^c:

X)aa

eoff


%ujcJu/nA Jk/MJ^ fs^<^^cco Ji^U/t -/tuj ^y<su<A^AaajOJ)'M^ <^<^ '^e^-yn.c^ .

JOtrnnj gummer

“~‘as- -•

1

6

l“^ (|>u an 3


^icVitjfJl jfuUruKntnp

^^cim cjr^on 0


i^u( ^jl^tncin 5


Thrice:

iQtnctX Pxlke^

^nuidlaj urkr 5

0


J)cinJ^alnom^ "^fsr

U HU 5

J^and^lbcium J)ciui^^otudl


ophom o r e s fiflurk bdin^ 0

l^achrlJyaharl

;gLllison(fannw


^Krxs ^cKulkr OnjuShjiddbLAjOJ ':/njU)iynAn^^(jUk/^^ uMk. GJ: ^iXv <i'(l'rxXy ^Jm }CoJ/^ ^ UKtUX)£^ QW. tL&t tUCUijO t6-fnju i/)Cto

y v ^

'‘ \Ssfi^u^caJzipu''

jQuisU

^xtk UnMKcs ~^ah%zrr


cj epVi JpuUcnkoitnp 0

5

iHeaSi^rnciDrt

^Kanuonboi 3

5 ^ 1 1


Itjuu/Q A W t ^ UouCLoJ^ 0-fl StJ>A£JUfS s/>.ijyipyioaju toJL^pOhJiJ

tb^jjUUiJ&^AJUxJ^x^ Oy'Kd^ (lAUjLi^oS^irx^ "to bMjMu^

^

ivA M jl^/k c

/njSc^

'-/ux-a g^TKJUJqji^..s -\jlj CO(Mca^ ^/UtfieAJ ^SWu TajlA j

ail

©lutrman

%Din^


yTjU (TKJL^

tlaX. doVuaLj

Jjo -t/jLt o^tAjO /n^Cb.

7^i/Xiy oAx//runuij<i/> mf^AtkuTKtdj aO/K/H.4Lt ^H(jeAyiMLLh<U), T>fly.TAA^niJ^jU</>

fo.nailizn^ rx

3

(]^hm ^taub


llm ^ 0 Dr^on

i)ianejfteVirr


CLtiic^roiun

^abkm


yitcW

(Jenliins

tr^oci

z r r x


u m o rs

nan

; 0 \a n c x u n e

jRnbr

^ e u in fftik h e ll


I ’\ '^:^r, i J!^-' '-^

(JTohn 3 b .« i^ s V ib c t r ^ i^ r

^ If u U c n k a m p


'^ e iL ^ l

0muboiHh


(Xo/ t U j tim ju jte QAA/Aj^ X o -tn ^ ^ jC iM A A ^ L c ^ O/TuCL JLAMAjLimjU^-/JLAJU. U ^ 'uTiA

^ k iA ju ^ jU M s L Qj

p

'M M ^ L d u

^ cU m^

U J & h j 'H y L M n i

-4J^-0UM^

'plCbUXjjL, Oa J j UAJJcn/ul '-truzJn^ cu^ -^CL/rK/jUoAj '^'^AXj^a/yu3L^.e££c^ Q/aM^ CLt ~fuu<j £ l> ^ ‘•Hju /j^ (jL ^JJlyTK^ J ju w y \A L hsJuAu^S, vi) X s ^ bujKLudzy '^ c tL ct c u ij^ a M ia Y ^ j^ c b ^jfi/huQt (amXL 'M x/ '-m/yrnM>uu^. J4^oL''fnjiym M jlcd i<iu^ fiA iu cMtji 'P J^cuM^'-fnaJju O/iu 'UjcuJLu ^ ^ aJyQ2:i?7UL^ iOo Om : sO MciJL (a^UjU jiaj j j t hs^ 'MjL' blcc£^ (/nuprJi<a>Cl^a1u ^ bu<!^, coa^ •>!)(Mkj Louc^ Tjua^

%

1^ ^ r u c r

^ h t^ m c ir i

z

\

h

Ja^en


3 T u lfe

J s a a c s o n

(J^harlit Plunketl 4'cott^Ikn


0 t 3 l'^ m a in

(3fon(j^lbaum ^im urS

^ o n d th a n


(Q u m n g p

' ■ f . ''

'

.

,

'

'^A -

,.i'

■■ >\ s


o b c ir t o c u j U oL

,^4/fLf 'tfv ^ o l/iJU k/'^^ Q rd L /l^ M o

Odynjb

O u/JQ jQ X/K,i/^) uM xcJj yoo /T u ^ c iiJ ip iy L o i/iu i/? fu to A d i M 'U / x4)u^


x l^ ^ r


^

/n^Ouyu L6 Q/>u

^

jbU-OU^ /ThjCiXf jjo (h .fOM-tlL^ 'U ju coxtim A Jt:,

/rn js u ^ j

a qJjocL h /u u j OjqJuijjL q m jo j^

QMAAps^ Oo tAsuMjuijQJ •<<.j

"H(ju,cj2ju i

^^b-

djmuCL oUm.^%ioKsbQ^ /nsut ti-C .o u A /^ >0 OAK) (A w ^ tu e /i' O ^ iM A J b ^ S ^ /y iU /€ A / Sjt^PUlL C o ~ ^ 3 /n j9 u /U -H u ry h j "Hj u b d U i irM a /^

ecxnnc

OSSOsborne

/ i iM o -4 ^ 'U jl u \J&kp^ D o?\ma^

khelle Imtncll


/nu C L M j

/jLS ut /j m M

j

(ijn ^ a y K jU jU i

f-k/'tAouOO/ a t o j buCojLoat^ vL t^

im <X/'bd a cU^Aji^^ oiyiuyyi/mfA^' IjiZ -Aa^ /Q ^ P JU> i-k i^ y'yruAA^ C "^'‘JL -^ la A ^ ^i^JSuuHAMAj /7nJiCbaHAJl£C

QoJO^

arK^ aiaoar^^hoaU iVA^J^J^yyu.

^ flL t/jb !CJLLcJ(ijUtyi%^ /

CM /tkzL ShUynsULoI^ "'U te/M ^ u d b /u ^ j

uttnann


d 'L lO t JkAAAiOi SdC^lX^ -H^CTiU 'iU . ta lk A x x i^ ', iHjiAQJTjno "fkjL ui^X <M .cl4u(:^

• ry iSf ■

-AtQAt., , , , . T/iu iZ)Iw ^ iiu u QuAjUi:(^^

/?/m6

Cu) rm t/H A id ^julA / ^ jd OAXiu^e^tO)^ hjL o<a/€/kj u ^ m ^ im A jy f i)tiabOi^ io Jlu k. ifiA'/w. M l ^Ujl cq U JjM €. JU^^AjlHw^.

5.^ -

^

\

-UAjy^ ^H(J-

^ ylvSk^ tjeJLCJuAj'! t

SoAd^A/^fiAm^

U l^ y ^ C u M y Q tZ ^ ^ /KMO.

fkAj^a.pjc5aw.

uja(.M4xt /kc D m ^ tt^

UMt QJm^)0 <mjL

cm

i/]fd£ % ju 0t/rbou>ej^cs!' ^CUUVIAJ 'lyiQAjiA. I^Alkji

catt®'nomt5

'"^^WwiU/yKJbo Ub ^MAd^ to 'Tm J ijil. t t H-KA^AX^ky

(jUu^

2MrmMy)HiJu^ cto ^Aj^iAdyto ^jiiadi jvu ^ l^ cll^ .., M U /k/ S’^

^/fuMdo

oaju a lt gihuy

JjUW (}ha V4u/) im rA j C ij^ OM ^iidUy dfTio. Scd(LL6i^3


codid-^ Y u o uJtM oCect fij.

FajuaPloJu ^ bu Qobnl \0J 0 ^ LO(0.yypJhA. " \.Usu/jdJ!X' AUA^p^dcvU. /m a fih y ^ dlA Jckti (Xpf^u£\y QajiM a i^ uW iA ctim ^- ^ ^ruju Co dai(.C (C V ^J^ c ^ m ^ fw u ic ^ ' yO t 00 U /n J U a ik u

MCCfOt to

c M

j£ /T h o J o x j

om^HiAj

io ^-puACiWb^mju^ ..JC^^^ti CffTKp^vyu^n.^. W U j/^ o fi^ io Ik^flvuru^ cr?uL>Q:ttz>tK^ dULK^^'^^k aUjzpzAJ ]Cbt[d i4<jL fU (S l^a/iir^j.m ^(U ^ iu(h- 9M.^'dtao if'A t Uj(M/Yiw</>jtiUym ji^yv^^ Jk^/stiailel k/ct^a. iy jm ^ ^ U )(U A iid (U -^ ^^ML^tOK}HaAJ^M U u s l4 ^ s^cAMitjui ^A M j-fkadm ya'hdd/^)^^ omi! ^ fxs ra h ^ c rn .p 'y ^ ^ ^


GbLuff7yw%>-^^ob 6L b^<y<x<Frxy/yujLj SpiAjQjtb oo/lOM jiM /u M il 4jL /)(jjui; .OulM jy)v(i^SLAijU.c^^

Uml TMM ALUQJU ‘^^£//2. todxoi b u £ /7 i6 t ftf) y J u M / ^ ( U j J b O :

c L u M M y

im m b-n.) MMeA^ us^coAM&t ocdlt^ A lM t IM V C /xJC f^H ^ . ^/jp lA M M td b c .J U /lL '-M ^ L ^ ^ /tu d t

m m o jj QAAJt'-fii^ (j& u /L jl6 2 /o tu tm t H&uA) "

tL /7 k /l^ ii^ jI/M £ L UUu. " ’/XMZ l^QjtJt/^£yWU?^y7uHj O J0^ k^oAjil ^dMOytu


o c c tr u

-’ I’f ■' ••

i ■ 'V - ••w»-

* V o ^ * v J ^ ^ v A J iJ L

W oc^k^>


■••^..ir- • i "■ 4tan -.-■f

WSm--i -""M


HILLSMITH CONSTRUCTION COMPANY

j .


rs,."Xl\(5ran1:


A friendlv reminder! finoers Millions o f fingers w alk through th e Yellow Poges doily

LM. Bern'and CÂŤ. 3170 Kettering Boulevard Dayton, Ohio 45439 â&#x20AC;˘ 513 296-2121

Autliorized directory sales representatives for almost 500 telephone companies and 1200 directories coast to coast.

"'S u o C tA ju

Ifb u .

(jU u o A ju iJ jt o

\5j2y?vLS ^ CJLouq^

7 )7 (J i& fu y y iis y J u v


THE STANDftRD

REGISTER COfMfANY Q u^/jp(jiA/i Q/Kjjt '^Id/iu^acJuA Lruo 6^ i^^UU/il£AA FdMxX) a / ^

^f.l(M A X^,(lslU (A C lJJi ciAui. ^UtmiO7¥JiCj0Si J vlc^

cL-^u

^ ^ .

C^r^TipZoi^uyxtd

17U j0loL Cm ^ P ^ gcH ^


orci Cl


lo. /^U</nk£tC Oh. OAzdy 't^yb£u. (loct& M jo J^oUao d ^ . cl/ hjL

.

Q/Kd. 77H0- J.

J2-co:>Csi'

''f>pLO^/hJ^ '^THo. EobtAZ

/?. ScudU H

TlHa. ^A/njuxt F. p.4^iAyiMt

TLl Q.. / \ ^a^aCknijoiLsL- tsTKpayH^

C^aaJL,

TU ,

''^yUnMCA^ fKdAj:iJLayO^

IddAA^ 6 . CJoiiicA*^ LoActL^

, ku^do^

l/J67>bQj^

C. ^ ‘ (iyynJoiiA^

0-^0/)^Y)uU£L


QM£MCJ2(AU

How's

Dayco Rubber Products

DAYCO do in g'’

Dayco Automotive Afterm arket

C heck our bottom line

Colonial Rubber

X

V

Flexible Metal Hose

Allen Industnes.

L. E. Carpenter

Seward Luggage

Cadillac Plastic &

X X j i l j ^ c

o

R. M. HollingsheaiS r ,

A X

S tar Textile &

Packaging Film Division

DAYCO COPfVlHAT.ON

Jk

SALES:

-

J

X

Dayco (Canada)

X V Dayco Rubber (U.K.) l ^ u .

U p nirn> c o n s e c u t i v e q u d r t e r s set d r e c o r d i n 1 9 7 3

P R O F IT S :

U p el e ve n c o n s e c u t i v e q u a r t e r s set a r e c o r d tn 1 9 7 3 .

D a v c o C o r p o i a u o n is t r a d e d o n th e N Y S E u n d e - th e s y m b o l D A Y m . t e f o r D a y c o s anr>ual r e p o r t

D ayc o C o rp o ra tio n . D a y to n

F o r m o r e d e ta il ;

O h i o 4& 40 1


c in


Businessmen and wonnen who trave l every week must depend upon efficient, economical travel arrang em ents to accomplish th eir mission. Yet they are often fa r too busy to be concerned with complex and time-consuming travel details. That is why so m any professional travelers use Horizons International for all their trave l arrang em entsâ&#x20AC;&#x201D; Atlanta and New Y o rk as well as London. If we can please the professional trave ler everyday, thinli, of what we can do for you in planning your next vacation. IN THE O A Y T O N MALL

433-2206

M O F ^ IZ O N S I N T E R N A T I O N A L

THB

TR AVBU

P R O F E S B IO N A L B

Tit^^fo^cCo U H d A j

tA > ty

LluJqj 7o ko M y O /n jt


S y ' i v ^ ^ v '

.-i-

-

Sl&

s3k:-

1

W !?0>5,„ _ V .W V fp v S i;

^Vt

fiT^* ^a««^KiSSi®^^^8^E®{BS

»y-

K , ►;l3?**»*'~ •» V ,

/

.>

Is.

<>

VVs’^VS-r.S* ,-l

»*• ^

iy

!

^3':v>r v .4 i-

1^1

'» v*^

"\

* ■*»s®

DAYTON 'WALTHER DAYTON DIVISION

2800 EAST RIVER ROAD DAYTON, O H IO 45401


V

s

Coj


h rv ro k t


SPECIALIZING IN —

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

INVESTMENT PROPERTIES

Qmmq- Ce«tewi{feAUask«gtot>'Owp., U^ette/ii«g, (Dafcwood Al^Ggt CaftftoCCton. ijWiamisbu/ig and paftts Q/ieene and ^UaiiActi Counties

433-3300 122 NORTH MAIN STREET CENTERVILLE. OHIO 45459 f WEMBEn

REL®

C crrrifoiurnjL^rtX^ <jl^ tU ju "iTlCO/friL U (k jt£ £ j^ '3 lL o i)t/

O M u > o L a tc ^


_______ _______ 'JcL

.. >

q m xL

dm ^Jf ^nd. to (/O-itAL/ , , , > 1 ^ UMmj^ Q M J i i^ fy > d * ^UtM \dJL aP&oZ -H^/y\>&AX^,‘ ,„

.A

o

/-..

-- ------------- 1 - .

^

c^ u M

...fl/7..

d

,,. m .

u t t '^4ju /O ^ ^ / hM ,'-/uM^j JiitO Jlo 'M^^rmj iM j/K ti^ 9! ^ AlAJfA^ ^^Oua),

U o b d it .

IX) (u m p ii'^ t^ A to


liiif' =, 11*^1 1A

:=s, ' i'

lin i ""J=M

v-v ■*-

' if if n m ii'T ''

FllFiT’

I'lrj-.

"

I ,,'


IT

m

II


;

■>

/

v

'

■■>.■;"- '^, ;?-=:■■ iP.W “i£ 4 r ’- (■■:

; ; . . ’Vv-/ •:.•• -' ■•

^:- •: -/x. ^"y.’^:Ji.^-’..-:,

ig f t ||g |i; |f ! S "■Vi.;

'';t-;’'^' * ‘ '' ,

' ■

.'.^

■ -v

ii|f i;

i


y ✓

I

MVS 1975