Page 1

Giorgio Agamben, Notas preliminares sobre el concepto de democracia. Democracia en suspenso, Ediciones Casus Belli, Madrid 2010

El concepte “Democràcia” és un concepte amfibològic. La democràcia és una forma de constitució de l´Estat

La democràcia és una tècnica de govern

Intents fracassats de superar l’amfibologia del terme. Aristòtil

Rousseau

Poder sobirà manté unides les dues facetes de la política

Distingir i vincular alhora voluntat de poder i govern

Avui dia el la democràcia entesa com a govern s´ha imposat a la idea de sobirania popular.

Hipòtesi: entre els dos elements no hi ha cap vincle, sinó un buit. El debat sobre la democràcia no deixarà de ser un exercici de pura retòrica si no s´encara seriosament la manera d´enfrontar-se a aquesta ambigüitat i a aquesta articulació de dos elements heterogenis.

L´amfibologia democràtica.  

Esquema explicatiu de l´equivocitat del terme "democràcia" proposat per Giorgio Agamben.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you