Page 1

Émile Savitry

un fotògraf de Montparnasse

El MuVIM presenta, en coproducció amb el MASC de Les Sablesd'Olonne (França), la primera gran exposició de fotografies d’Émile Savitry. Les imatges d’este autor, procedents de la col·lecció familiar i reproduïdes per a l'ocasió, revifen les anomenades «hores candents» de Montparnasse, període de referència entre les dues Guerres Mundials en què els artistes i els intel·lectuals, arribats de tot arreu del món, es reunien en els cafés d'este barri parisenc. La mostra ens permet descobrir el treball prolífic i poc conegut d'este fotògraf humanista francés, i seguir-lo pas a pas en el seu recorregut. Amb ell ens deixem atrapar a les nits de Pigalle, portats pel swing de les primeres notes de jazz; ens introduïm en els estudis dels artistes per a descobrir models de contorns harmoniosos; recorrem els carrers plens de poesia; assistim als rodatges de cine en blanc i negre, i volem amb els coloms dels titelles d’Yves Joly al so de la guitarra de Django Reinhardt… amb lletra de Jacques Prévert. El viatge de Savitry acaba, amb una certa melancolia, a Perpinyà, amb els republicans en el moment de la retirada, incitant-nos a prendre consciència de la simpatia del fotògraf per esta causa, deguda a la seua amistat amb els autors espanyols i llatinoamericans residents

ÉMILE

a París.

Coberta / portada / cover

El carrer Pigalle de nit / La calle Pigalle de noche / Rue Pigalle at night París, ca. 1939

1. Anton Prinner al seu estudi / Anton Prinner en su estudio / Anton Prinner in his studio

Del 5 de maig al 6 de novembre de 2011

París, 1946

2. Anouk Aimée (Bàrbara) i el seu gat Tulipe en La fleur de l’âge de Marcel Carné i Jacques Prévert / Anouk Aimée (Bárbara) y su gato Tulipe en La fleur de l’âge de Marcel Carné y Jacques Prévert / Anouk Aimée (Barbara) and her cat Tulipe in La fleur de l’âge by Marcel Carné and Jacques Prévert Belle-Île, 1947

3. Refugiats espanyols a Perpinyà, probablement el 1939, després de la caiguda de Barcelona / Refugiados españoles en Perpiñán, probablemente en 1939, tras la caída de Barcelona / Spanish refugees in Perpignan, probably in 1939, after the fall of Barcelona

© Émile Savitry courtesy Sophie Malexis

MuVIM. Museu Valencià de la Il.lustració i de la Modernitat Quevedo,10 . 46001Valencia T 963 883 730 . www.muvim.es


Émile Savitry

photographer of Montparnasse

MuVIM presents, in collaboration with the MASC de Les Sables-d’Olonne (France), the first significant exhibition of photographs by Émile Savitry. This artist’s images, taken from the family collection and reproduced especially for this occasion, revive the so-called “heures chaudes” of Montparnasse, a period of reference between the World Wars in which artists and intellectuals, arriving from all over the world, met in the cafés of this Parisian neighbourhood. The exhibition allows us to discover the prolific and little-known work of this French humanist photographer, following his progress step by step. With him we allow ourselves to be captivated by night time in Pigalle, carried away with the swing of the first notes of jazz; we gain access to artists’ studios where we find models with pleasing figures;

2.

we walk streets full of poetry; we attend the filming of black and white

Émile Savitry

movies, and fly with the dove puppets of Yves Joly to the sound of

un fotógrafo de Montparnasse

Django Reinhardt’s guitar… with lyrics by Jacques Prévert.

El MuVIM presenta, en coproducción con el MASC de Les Sables-

Savitry’s voyage ends, with a certain degree of melancholy, in Perpignan,

d’Olonne (Francia), la primera gran exposición de fotografías de Émile

with the Republicans during the retreat, making us aware of the

Savitry. Las imágenes de este autor, procedentes de la colección

photographer’s sympathy towards this cause, which stemmed from

familiar y reproducidas para la ocasión, reavivan las llamadas «horas

his friendships with Spanish and Latin American artists and writers

candentes» de Montparnasse, periodo de referencia entre las dos

living in Paris.

Guerras Mundiales en el que los artistas e intelectuales, llegados de todas partes del mundo, se reunían en los cafés de este barrio parisino. La muestra nos permite descubrir el trabajo prolífico y poco conocido de este fotógrafo humanista francés, siguiéndolo paso a paso en su recorrido. Con él nos dejamos atrapar por las noches de Pigalle, llevados por el swing de las primeras notas de jazz; nos introducimos en los estudios de los artistas para descubrir modelos de contornos armoniosos; recorremos las calles llenas de poesía; asistimos a los rodajes de cine en blanco y negro, y volamos con las palomas de las marionetas de Yves Joly al son de la guitarra de Django Reinhardt… con letra de Jacques Prévert. El viaje de Savitry termina, con cierta melancolía, en Perpiñán, con los republicanos en el momento de la retirada, incitándonos a tomar conciencia de la simpatía del fotógrafo por esta causa, debida a su amistad con los autores españoles y latinoamericanos residentes en 1.

París.

3.

Emile Savitry, un fotógrafo de Montparnasse  

La exposición incluye fotografías de muchos de los personajes que Savitry capta con su mirada humanista en unas imágenes con fuertes contras...