Page 1

Ángeles Marco Sin título. Serie Presente Instante 1991-1992 Fotografía (Gelatina de plata) y textos tipográficos sobre papel Creysse. Fotografía Rafael de Luis (pàgina interior)

Ángeles Marco Sin título. Serie Suplemento 1990 -1992 Monotipo y Fotocopia Fotografía Rafael de Luis

UNIVERS POLIÈDRIC DONES / MIRADES / PROPOSTES MuVIM - del 7 de març al 8 d’abril de 2013

Wijdan Al-Hashemi / Tetê de Alencar / María Anguera de Sojo / Erika Barahona Ede / Patricia Bentancur / Claudia Busching / Carolina Caliento / Claudia Casarino / Teresa Cháfer / Maribel Doménech / Julia Galán / María Gómez / Carmela Gross / Alfia Leiva / Ana Karina Lema Astray / Ángeles Marco / Isabel Muñoz / Nazareth Pacheco / Paula de Santiago / Lois Williams / Lina Wurzmann / María Zárraga UNIVERSO POLIÉDRICO MUJERES / MIRADAS / PROPUESTAS MuVIM - del 7 de marzo al 8 de abril de 2013 POLYHEDRAL UNIVERSE WOMEN / PERSPECTIVES / PROPOSALS MuVIM - March 7 to April 8 2013

Af Folleto Univers poliedric.indd 1

28/02/13 15:01


UNIVERS POLIÈDRIC DONES / MIRADES / PROPOSTES

UNIVERSO POLIÉDRICO MUJERES / MIRADAS / PROPUESTAS

POLYHEDRAL UNIVERSE WOMEN / PERSPECTIVES / PROPOSALS

La situació que ha viscut la dona en el món de l’art al llarg dels segles ha evolucionat al ritme de les transformacions experimentades per la societat en el seu conjunt i s’ha beneficiat de les lentes conquistes aconseguides en el terreny educatiu, laboral i social. Tot i que és cert que des dels anys setanta del segle xx, la presència de dones en l’àrea de les arts plàstiques no sols ha crescut de forma excepcional sinó que, podríem afirmar, s’ha normalitzat, durant segles se li va negar a la dona el lloc que li corresponia, excloent-la de l’escena artística o convertint-la en una mera anècdota. La visibilitat social, artística i historiogràfica de les dones és, per tant, un assumpte molt recent, encara en revisió, i encara queda molt per fer per a saldar el deute que la Història de l’Art té contret amb elles. Després de segles de condemna a l’oblit, la incorporació de la dona al món de l’art hui és una realitat indiscutible i el MuVIM, en la seua vocació de museu de societat, se suma a la commemoració del Dia Internacional de la Dona obrint les seues portes al treball de la dona creadora contemporània.

La situación que la mujer ha vivido en el mundo del arte a lo largo de los siglos ha ido evolucionado al ritmo de las transformaciones experimentadas por la sociedad en su conjunto y se ha beneficiado de las lentas conquistas conseguidas en el terreno educativo, laboral y social. Si bien es cierto que desde los años 70 del siglo XX, la presencia de mujeres en el área de las artes plásticas no sólo ha crecido de forma excepcional sino que, podríamos afirmar, se ha normalizado, durante siglos se le negó a la mujer el lugar que le correspondía, excluyéndola de la escena artística o convirtiéndola en mera anécdota. La visibilidad social, artística e historiográfica de las mujeres es, por tanto, un asunto muy reciente, todavía en revisión, y aun queda mucho por hacer para saldar la deuda que la Historia del Arte tiene contraída con ellas. Tras siglos de condena al olvido, la incorporación de la mujer al mundo del arte es hoy una realidad indiscutible y el MuVIM, en su vocación de museo de sociedad, se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer abriendo sus puertas al trabajo de la mujer creadora contemporánea.

The situation of women in the art world has evolved, over the centuries, to the rhythm of transformations in society as a whole, benefitting from gradual conquests in the educational, professional and social spheres. Since the 1970s, not only has the number of women in the visual arts grown exponentially, their presence has also become normalized. Yet for centuries, women were denied their rightful place on the art scene, excluded or written off as mere curiosities. The social, artistic and historiographic visibility of women is, then, a very recent phenomenon, still under review, and much more remains to be done to repay the debt that Art History owes them. After being relegated to oblivion for centuries, the entry of women into the art world is now an undeniable reality. And true to its calling as a social museum, the MuVIM joins the celebration of International Women’s Day by opening its doors to contemporary female artists.

L’exposició «Univers polièdric. Dones / Mirades / Propostes» reunix vint-i-dues artistes de generacions, nacionalitats i sensibilitats creatives diverses, que ens mostren lliurement com s’expressen i quina és la seua particular visió del món i del seu món. Els seus treballs configuren un recorregut a través dels interessos, les preocupacions, els anhels i els temors de la dona actual, tant en l’àmbit públic com en el privat. L’amplitud i l’heterogeneïtat de les obres exposades ens inviten a reflexionar sobre la complexitat que revestix definir el que s’ha anomenat l’univers femení i ens advertixen del risc d’encotillar apressadament l’art fet per dones en discursos exclusivament femenins, feministes o d’identitat. En la mostra conviuen nombrosos posicionaments teòrics i praxis estètiques que permeten entreveure l’existència de tantes dones com mirades, de tantes mirades com propostes creatives.

Af Folleto Univers poliedric.indd 2

La exposición «Universo poliédrico. Mujeres / Miradas / Propuestas» reúne a 22 artistas de generaciones, nacionalidades y sensibilidades creativas distintas, que nos muestran libremente cómo se expresan y cuál es su particular visión del mundo y de su mundo. Sus trabajos configuran un recorrido a través de los intereses, preocupaciones, anhelos y temores de la mujer actual, tanto en el ámbito público como en el privado. La amplitud y heterogeneidad de las obras expuestas nos invitan a reflexionar sobre la complejidad que reviste definir lo que se ha venido en llamar el «universo femenino» y nos advierten del riesgo de encorsetar precipitadamente el arte hecho por mujeres en discursos exclusivamente femeninos, feministas o de identidad. En la muestra conviven innumerables posicionamientos teóricos y praxis estéticas que permiten entrever la existencia de tantas mujeres como miradas, de tantas miradas como propuestas creativas.

The exhibition «Polyhedral Universe: Women / Perspectives / Proposals» brings together 22 artists of different generations, nationalities and creative sensibilities, who freely show us their means of expression and their particular vision of the world, and their own world. Their works reflect the interests, preoccupations, yearnings and fears of modernday women in both the private and public spheres. The range and heterogeneous nature of the works on display invite us to ponder the complexity of defining what has come to be known as the «female universe», and warn us against hastily confining art made by women to any one discourse – of femininity, feminism or identity. It’s an exhibition with room for a myriad of theoretical stances and aesthetic practices that reveal the existence of as many women as there are perspectives, and as many perspectives as there are creative approaches.

28/02/13 15:01

Univers polièdric. Dones/Mirades/Propostes  
Univers polièdric. Dones/Mirades/Propostes  

L’exposició “Univers polièdric. Dones/Mirades/Propostes” reuneix vint-i-dues artistes de generacions, nacionalitats i sensibilitats creative...