Page 1

els tipus de blai bellver

un univers poliÈdriC

15 de gener al 24 de febrer del 2013

7 de març al 8 d’abril del 2013

L a m o s t r a p re t é n i d e n t i f i c a r i plasmar cada un dels valors professionals de Blai Bellver (1814-1870) impressor xativí pioner en la implantació de la impremta f o r a d e l a c i u t a t d e Va l è n c i a , impulsor de la renovació tècnica constant, que va saber imposar en els mètodes d’impressió tradicionals, i també les seues notables aportacions en el disseny gràfic. Comissari: Antoni Martínez i Revert

los tipos de blai bellver

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el MuVIM analitza la diversitat i complexitat de l’univers femení per mitjà d’una exposició que mostra la peculiar mirada de la dona i, en concret, de la dona creadora, sobre el món en general i sobre el seu món en particular. Les obres seleccionades, fruit de l’expressió artística en clau femenina, permeten fer un recorregut pels interessos, les preocupacions, els anhels i les pors de la dona, tant en l’àmbit públic com en el privat. Comissària: María José Hueso Sandoval

15 de enero al 24 de febrero de 2013

un universo poliÉdriCo

La muestra pretende identificar y plasmar cada uno de los valores profesionales de Blai Bellver (1814-1870) impresor setabense pionero en la implantación de la imprenta fuera de la ciudad de Valencia, impulsor de la constante renovación técnica que supo imponer en los métodos de impresión tradicionales y también sus notables aportaciones en el diseño gráfico.

7 de marzo al 8 de abril de 2013

Comisario: Antoni Martínez i Revert

Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, el MuVIM analiza la diversidad y complejidad del universo femenino a través de una exposición que muestra la peculiar mirada de la mujer, y en concreto de la mujer creadora, sobre el mundo en general y sobre su mundo en particular. Las obras seleccionadas, fruto de la expresión artística en clave femenina, permiten realizar un recorrido por los intereses, preocupaciones, anhelos y miedos de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Comisaria: María José Hueso Sandoval

MuVIM

1 València Quevedo 10. 4600 Fax: 96 388 37 41 . 30 37 8 Tel.: 96 38 muvim@dival.es www.muvim.es


Exposicions / Exposiciones

Paco Roca, el dibuixant ambulant

Els Lambert: entre París i Xàbia

6 de setembre del 2012 al 13 de gener del 2013

13 de setembre del 2012 al 6 de gener del 2013

L’il·lustrador valencià Paco Roca reconegut internacionalment amb molts premis i guardons exposa en el MuVIM una mostra del seu treball en els àmbits del còmic i de la il·lustració. Del primer s’exposa un total de vuit albums destacant per la seua actualitat els titolats “Arrugas” i “Memorias de un hombre en pijama”. En la secció dedicada a la il·lustració s’incloen diversos treballs publicats en llibres, cartells, diaris, curiositats publicitàries, quaderns de viatge, etc.

L’exposició mostra el treball de la família Lambert en el camp de la il·lustració gràfica a través de quatre generacions, que comprenen el període des del final del segle XIX fins a hui. André Lambert, gravador especialitzat en la il·lustració de llibres, és la figura principal d’aquesta saga que inclou son pare, André-Louis Lambert; la seua filla, Mila Boutan, i els seus néts, Soledad Bravi i Andrés Manuel Lambert. Tots ells han configurat les seues trajectòries vitals i professionals entre París i Xàbia.

Comissari: MacDiego

Paco Roca, el dibujante ambulante 6 de septiembre de 2012 al 13 de enero de 2013 El ilustrador valenciano Paco Roca cuya obra ha merecido el reconocimiento internacional por los premios y galardones recibidos expone en el MuVIM una muestra de su trabajo en los ámbitos del cómic y de la ilustración. Del primero se expone un total de ocho albumes entre los que destaca por su actualidad el álbum “Arrugas”. En la sección dedicada a la ilustración se incluyen diversos trabajos publicados en libros, carteles, periódicos, curiosidades publicitarias, cuadernos de viaje etc. Comisario: MacDiego

Comissaris: Carolina Ruiz i Josep Monter

Los Lambert: entre París y Xàbia 13 de septiembre de 2012 al 6 de enero de 2013 La exposición muestra el trabajo de la familia Lambert en el campo de la ilustración gráfica a través de cuatro generaciones, que abarcan el periodo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. André Lambert, grabador especializado en la ilustración de libros, es la figura principal de esta saga que incluye a su padre, André-Louis Lambert, a su hija, Mila Boutan, y a sus nietos, Soledad Bravi y Andrés Manuel Lambert. Todos ellos han configurado sus trayectorias vitales y profesionales entre París y Xàbia. Comisarios: Carolina Ruiz y Josep Monter

Contes dels Grimm

L’Havana del Flaco

13 de desembre del 2012 al 13 de gener del 2013

23 de gener al 24 de febrer del 2013

L’exposició «Contes dels germans Grimm» permet gaudir de huit escenografies que es corresponen amb huit dels contes més coneguts com ara La Caputxeta Roja, La Ventafocs, Blancaneu, La princesa i el renoc, Els músics de Bremen, El sastre valent i Hänsel i Gretel. El públic també podrà gaudir d’una versió poc coneguda però preciosa de la pel·lícula La bella dorment. L’organització de la mostra té com a objectiu animar a llegir i contar contes redescobrint els clàssics sense censures.

José García Poveda, àlies el Flaco, parla molt mentre fa fotos. Fotografia amb la mateixa obsessió amb què parla i escriu com parla. És tanta la seua passió pel reportatge que considera insuficient la càrrega d’informació documental que pot captar la seua càmera i per això escriu/descriu el que veu, a més d’estampar-ho a vegades sobre el paper fotogràfic mateix. La mostra fotogràfica la componen sis suggeridores seccions: Korda i el Che; La ciutat; La gent; L’èxode; Fidel, el Papa i el Rei i, finalment, El Malecón.

Comissàries: Julia Jiménez Carrera i Brigitte E. Jirku

Àsia i Àfrica, calidoscopi de pobles

15 de gener al 24 de febrer del 2013

23 de gener al 24 de febrer del 2013

Exposició que sorprendrà el públic assistent perquè podrà advertir com la cal·ligrafia, molt allunyada de les tradicions de l’art occidental, és un mitjà d’expressió de l’art i l’estètica islàmica, com tradicionalment també ho ha sigut a la Xina, al Japó o a Corea. S’hi arrepleguen també mostres d’este art en peces cal·ligràfiques islàmiques que es conserven a la Comunitat Valenciana.

L’exposició de Raquel Abulaila ens mostra la situació en què viuen persones a qui ha tingut oportunitat de conéixer i de fotografiar al llarg d’un recorregut intens que l’ha portada a diversos països d’Àsia i Àfrica. Tracta de persones anònimes en la seua quotidianitat, en entorns sovint precaris, de societats de costums i de formes de vida singulars. L’exposició ens envia un clar missatge de sensibilitat i de solidaritat però sempre amb una visió optimista.

Comissari: Khaled Khreis

Comissària: Cristina Vives

Cuentos de los Grimm

La Habana del Flaco

13 de diciembre de 2012 al 13 de enero de 2013

23 de enero al 24 de febrero de 2013

La exposición ‘Cuentos de los hermanos Grimm’ permite disfrutar de ocho escenografías que se corresponden con otros de los ocho cuentos más conocidos como Caperucita, Cenicienta, Blancanieves, La princesa y el sapo, Los músicos de Bremen, El sastrecillo valiente y Hansel y Gretel. El público podrá asimismo disfrutar de una poco conocida pero precisoa versión de la película La Bella Durmiente. La organización de la muestra tiene como objetivo animar a leer y contar cuentos redescubriendo a los clásicos sin censuras.

José García Poveda, alias el Flaco, habla mucho mientras toma fotos. Fotografía con la misma obsesión con la que habla y escribe como habla. Tal es su pasión por el reportaje que considera insuficiente la carga de información documental que puede captar su cámara y por ello escribe/describe lo que ve, además de “estamparlo” en ocasiones sobre el propio papel fotográfico. La muestra fotográfica la componen seis sugerentes secciones: Korda y el Che; La ciudad; La gente; El éxodo; Fidel, el Papa y el Rey y, finalmente, El Malecón.

Comisarias: Julia Jiménez Carrera y Brigitte E. Jirku

Reflexions del cel, meditacions en la terra

Comisaria: Cristina Vives

Reflexiones del cielo, meditaciones en la tierra 15 de enero al 24 de febrero de 2013 Exposición que sorprenderá al público asistente en tanto en cuanto podrá advertir como la caligrafía, muy alejada de las tradiciones del arte occidental, es un medio de expresión del arte y la estética islámica como tradicionalmente lo ha sido en China, Japón o Corea. Se recogen también muestras de este arte en piezas caligráficas islámicas que se conservan en la Comunidad Valenciana Comisario: Khaled Khreis

Comissari: Manuel Ventimilla

Asia y África, caleidoscopio de pueblos 23 de enero al 24 de febrero de 2013 La exposición de Raquel Abulaila nos muestra la situación en la que viven personas a las que ha tenido oportunidad de conocer y fotografiar a lo largo de un recorrido intenso que la ha llevado a diversos países de Asia y África. Trata de personas anónimas en su cotidianeidad, en entornos a menudo precarios, de sociedades tribales y de costumbres y modos de vida singulares. La exposición envía a los visitantes un claro mensaje de sensibilidad y solidaridad pero siempre con una visión optimista. Comisario: Manuel Ventimilla

Programació Exposicions MuVIM 2013  

Catàleg de les diferents exposicions de caràcter temporal que acull el MuVIM al llarg de l'any 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you