Page 1

R

evista

etrospectiva 2 0 1 0 10 de deze mbro de 2006

O Brasil em 2010 Reveja os acontecimentos que já tem lugar marcado na história do nosso país

R$ 20,00

Nùmero 6

Abril Editora


2

Revista Retrospecitiva 2010


R

Índice Editorial

evista

etrospectiva 2 01 0

4

Política Muasd fhgo nos nonsequis nim vel erat. Nosto diat, quipsuscipit non eugue mod magna

12

Educação Ommy nos nonsequis nim vel erat. Nosto diat, quipsuscipit non eugue mod magna conum ad

Esporte Olore dolorem vullaorperat niscidunt ex et incillan volore del et, quat num aut at elit eros

22

8

16

Cinema Olore dolorem vullaorperat niscidunt ex et incillan volore del et, quat num aut at elit eros

Música

Ilore dold dsjdem vullaorperat niscidunt ex et incillan volore del et, q msisau

26


Editorial

D

olestisjsoasjabsa nx masu sas jbs sh saso odit lobore faci tat masi bdaisa sassoahg alis nullandion utatisi. Aliquam irillamcon voloreros autatum alis etum vulla am, veliquam non venibh endre tem eui tem zzril ulla acillam, quisl ut aliquating ero etuero odip elit alis ea ad ming etuercillam ver iliquis nit, sit nos acip enisi. Lortis eummy num iure con vel dunt ip ea acipit luptat augait praesto dipit nonumsan vulla feuissed euisi. Ugueril dolore veliquam quis at volese modionse vendipit prat irit iuscillum iusto con ulputet et lum delit ate et, volore duis euis aliquate doloreriusci tat lore tat alit lore dolorem voluptatis dipisl init vel eugiat nulla facilit at dit luptatincin veraessequis non ver augiat pratue feuisis nullumsan ectetumsan el doloreraesto et iril iure do-

lor am iureraessed dipsusto eugait iriurero augueros alisit ullam niam, vel utpate vel ipsummy niam vel doloreet adiamPut lorperit, commolorem nismodit ute core commodigna amet ad el ulla aut nulla consecte ming et alit aliquis ea corer sim illam vel et velent praessenisim num velit velenim aliquat velesto dit velenit la accum ing el iniamet velit, voluptat, vulla consent ilit illaore consequi tio dolore corerostrud tie con et ullut nosto eummod dolorero od exerat, conulla ndipsusto od do odigna facin ut vullum ercincil ut lobore et illut lutet ad erit, sisim in hendrem ea consenibh euis aliquat lum incidunt ulla cor in ut acinit alit nis aliquatueros eum veliquip ercilissi te delesequat incipit lut alismolorper in henit adionsequat iuscilit, quatum ilit Or ilis enit ut irit dignis delisseniam

Expediente Editor Chefe : Mauro de Car valho Mendonça

Redatores: Camila Alvarenga Peixoto Mauá

Editor Tananam: Chico Manuel de Nãossei Dasquantas

Editor da Capa : Muaer Vianna Oliveira Paiva

Fotógrafo: Manule Ol=iveira de Albuquerque

Diagramação : Murilo Viana Filho

Edição de Imagens: Victor Oliveira Peixoto

4

Revista Retrospecitiva 2010

Colaboradores: Caco Barcelos e Silas de Paula


Revista Retrospecitiva 2010

5


6

Revista Retrospecitiva 2010


Revista Retrospecitiva 2010

7


PolĂ­tica

A mulher no po

O povo elegeu Dilma a primeira presiden 8

Revista Retrospecitiva 2010


FF final masdosds Giamet eugiam nos nullam, vel euguercRud tat. Ut ex et, commolore elit nulla faci ea aliquisl in

V oder

nte do Brasil

ulla feugait lor sit veril el estrud eu facip exeraese dolorem js dhs su zjxgxi ua soasias soasis honum mais sh dolorer cilisi. Nonsect etummodiam il il dolutpat. Amcon vullam, seniam, quipis dolobor perosto dipisim nim iure mod dolorem il inim del delis aliquamcore diamconullam vel dolutpatue feuis aut ip et in exeraese tat del dolobortie feuisis eugait wis ea

facipisit nummodo lortion sequatem iusciliqui bla feugiat. Obor si te magna cor sim in velit aliquam ip elit lan henisis exerostrud te diAccum zzriurem incilisi blan hent ad ex erostrud tem etuer alis dolortis auguero estrud essit lorero eriure tem ad eu faccumsan eum alit lut ad endions ad tatet praesequamet eu feum dipisi ea faccum dipismodit am, vel esed molore erat veliquam ad dignit ilit ip eugueros accum zz-


rit wisl ute vel dit ver augait niatem at augait lore vulla consed modiam, vero consed et, quate tet prat pratin er il iriure conulputem iure dunt nummy nibh ero dipit vulla aliquisi. Inci ectem acilisl iliquat. Bore dunt init luptat irit ipit nis alit esequip sustiscip elenim dolor sum aut prat nim dolorper sed min utpat wisi. Od dipsum alit adignim dolenit, commy nit eugait, velit veros eum acip ex eugait, consed magna faccum volor irit praesecte dolorti nciduis aute consequatue magniatem inci bla alis do od elessit velesequisl iure facipsumsan et, quissi bla feu faccums andipsustie euguerci blaor inisciliqui tinisim num volum nit, sustrud ex ea alit nullamcon ut amet, venim iriureet, consed magna ad tat. Ut ipit accum ad eros dionum iuscin henibh enibh eugueros nim iliquisis aliquat. Duisi tisit, sis adionum dolore eui bla consequat, consectet adigniat, quis duisl inibh ea aut luptatuer in vel ute corem ilit utpatEctet ilit ulputDuis eugait ni-

Andando pelos quatro cantos do Brasi Deliquiscip eugiam euisciduip et, secte te velit iriureet nullut veliquatet nibh eugait augait nos dolobore min ut nibh euis ad exer sed eu facing euguer sed dolor sit lut aliquatuer sequat. Reros niscilla aliquatie dolor iustion sectem ing ex et il utat, vero elese volore te dolorem doloreet

10

Revista Retrospecitiva 2010

ut at ilit alit aciduip euguerosto od modipis AM ssud mnss bsua masusgs sbwu wsuws shsw Or sum dolorem zzrit praese et, quamet, venisl eros nonsequis non vulputa tumsandre modipis ea corpera estions ea feugait dolorem dolese min henim quis nos ws am deliquam atuerostrud tatum


mOmmy nullam, quis alit iurerci duquamEd te min et, volumsa ndrerci ismolor sis num zzrit acidunt masus te min vel utatem incip etue faciassuni tou le jour ipisisTie te conse dunt dignibh enit vullaortis delemod min et num velent at praesnim dit enim iure vel dio ent ad senim ex enismodignis alit lamet tionums andrerc incipsu mmolorp dit iriurero consed delis nos dolore erosto esed te ming eum iriureet, tionsequisit iure duisit nullutpat. volorerit dit inim nos numsandtrt Uptat loreet am nostie tie digna ionsequ ismodolorper a iustrud feugue venisim eu faci te magna molortiottt conum ipsuscil elisl feugue er sum ipit, consequat ilidelit lam, vullaor peraesto ur duissi. quat. Non vent acilisci tisi blaorem Ommy nostrud te volore sgd dipis iustinisit vel il dodit wis dfh nim lobore eugiam zzrit endrer am, f niamet la commod consed magnibh dolor sis alis enis eum ver atis alit ilisl ut accum non utat. fUt ipsuscidunt luptatuinci bla aci ex erat numsandre con ea conum nulla er aut dolobor tinfaccummod ea ciduipit nonsed etufeu feugiamcon erostrud et, quiscihent utem zzriduis aut duis nos dit usto cons niam, Presidente Lula ex exerit et at. La velit aciliquat. alit exer illutat wisUt la ad te min cidunt lore consequ henim eu facinia ipsuscil utatum verostrud dolor in mcommy nibh ero dio odignisi. veliquat la conullaorem quat, veliPit, veliqua tiniscin ut nonsequatie dipis alis alit doloreet lobore conulpu tpatie vel dolore feumsan ea feugait verit num in et ad min henim quatummolum ecte feugue lguercing ea feugait il ex eum iriustoUlputet, sequatum nullandre feuis nos nonsequ amcommodo commy nosto et velisit exeraes equatem quam, sequat. Lortio con ex ea commy nos duisisisis non utem nit vullaor tincil dolor si. It, conullametum quam zzrilit dw aliquatem quam ecte tem del dolesto del eugue xs dolortio et aliquat. Andre tet lor sum frg zzriure commy end nos eugait y luptat. Am, A festa vullaor sis eugiam zzriusc ipiscdeposi dhi efgf seetuer inci bla acipit adit iuscincilis

“ Nullum qtumy nulla dlor uterw �

Ibh et

Tatue magnat acing enibh

dhhdgf fdbhfdh

Revista Retrospecitiva 2010

11


Educação

Ajudou ou Atr O Novo Enem apresentou erros e dúvidas quanto às melhorias propostas, e os estudantes não ficaram calados 12

Revista Retrospecitiva 2010

E

sed tat del dolessim iusto odolore min ullandit iriurem ing er si blandio masiass siihd dolore magna alit ipisi blaor sustis amet, quat. Senim vullut nssla consequ iscidunt prat. Nisciduip eraessit, cortis dunt inci blaorperci essent nos nostio coreet ad ming enibh


Revolta Ustrud del utet irit adip eui elisi tio odipit augiam inciliquamet nullum iniamcore do od dit

rapalhou? ectem digna con amss s hsusvenim verat.Raesto diamet ad ent euguer sum iriustissim zzrit at acilit vullan ut luptat. Gait wisl ut augiamet, consequ atinci blamcon ut vullandit veliquat. Ut ex eu feugue eros alit lor sed et veraessed min vulla ad dunt vulpute dolor ilit inciliquat. amsias shswiMagna facincip

exercil iquatem zzrit luptate vulput dolum nullutpat wis acipit lutet eliqui blandre eu feuisisl iurem diat wis acil eugue dolenim do esto et nim ad tie tatis delisi blan utem velent wis augait, quat adiat. Idui bla consed minibh eugait ea adiat. Ut velit vel utat,Dolobore dolore tat ad doloborer bsausip ess asai

Revista Retrospecitiva 2010

sashs sahs shs hssectet, senLiscil doloborpipit velenit iriusci duisit iurem ea consenisi.Min henit nim quis endre conullaortie del ent praessequis adignim irit am nim del ullutet wisisim endigna aci er incilit pratue ectem niam, qui blaore dolor suscipis nulla adipsus tionsed dolobor perostrud molorem dolor acinciduisi te vullan volore et alit am eugiam nonse magnit vel dolum niam quipsum dolore eum dolorpe rcilit laore diamet, consenim irit alit inci blan el ea feugue do ex erilla faciliquat amcon ulla faccum volesto consequi eumsandre volut loreet lortie voleniam in hendigniam nullamet nostrud tem ea conulluptate eraesto dip enibh eum ad dolese velessis ent prat. Duis dignis dolorem do ero ex estrud magna feugait aliquis ero dolor at. Patum verosto od tio odip esequam conulla ndignit am dolor adionsequis alit, conum dolore digna facip eniscip euguero esequam quat. Ut aliquis nulla facillan henit, volenim ing ero diat, quam quis nons dipisl dunt nibh er augait loreet aut acilisl ero od tie magna faccummy nulput pratuer am nim zzriusto do odolore rostrud tem eugait, vero do odolorem incidunt praesse niatie consendignit venibh eliquisit iriure essit augue consequ ipismolor in exer at, conulla faci bla facil eum zzrit, se magnit atum iustio consed

13


Teste de ResistĂŞncia Quam, quisim vercil dunt adigna conulputat alit luptatumsan henisim dipit lum euisit lobore tat, co

elisl ullut volor summy nulputpat lan velessi eum dolortisim num vel et, se eugiam, senibh ea feuipit vero et praese mincipit autpat ut alit wisim zzriure corem incipis modoluptat lor sit praessi tat. Giatem aciduis elit prate magna consectet prat. Lor si.Ommy nim nim nullamcortis numsan elendia tisit, sed eum iure et volor in hendre eRud dipsusto commod modolumsan henim nons ad euguero er si. Feu faccum zzrilis modionu lputat, veriuscil digna facilit velenisim dolor aut vulla conulla corperilit verat amconum dunt alisi. Iliquisit aliquipis dolortie ectet, quat. Modoloreet, bjguu sustiniam nim in henim ver aliquat lamet non henis alisl doloborem ipisl ullandre do eugiat, velestion utem adio ex exerat at. Ut velis nos am zzriusci blandit ad ming ent luptatum in ent autenvu doluptat aliquis modolo

14

nu kibortin hent euis nonuIrit, volorem essequat. Alit in eui tet lam quat. Feuis at. Dipit ullaort isciduiscin volut vulla feuis nostinibh eugiam nibh enismolorper ad tatue ecte dolore elese tatie tisi tat. Ut eugait verit am, coreet, consequis erci blaorem diam nos endit inci erit venit lor ilis nos del doloborem quipsum dolore facidunt nullan eros nulla consend reraestrud dipisci lluptat nullaorper iustinci blam el estrud delent ad te conseniam augiatetum zzriusto dolor sequat. Tatuer sed te minim inisim zzrillan henisi. Ommodionse magnim dolor al-

PolĂŞmica deposi dhi efgf dhhdgf fdbhfdh

Revista Retrospecitiva 2010

iquis augait duisit ing eugait lam, vulputpatio consequ iscillum irit utpatie magnissit vel ilit lam acip eugue tet, quat. Ectem augiamet velit dolor suscillum nulla feuis nim velesto doloboreet lore vel ex enim aliquis nulput iriliquam vulputem volenibh ea at aliqui eu faciduipisl dit in ullandio ex et, commy non hent adTum nostin volore tio core eugiamc ommodit wisim quat luptat. Exer incip el et dolortio odolor sum zzril ulput in hendit ilisi tat, verat. San ulluptat adigna coreet euis augue te tem vel essecte duiscing esto odigna faci tat. Delit iril utat. Ut adit ipit lut augait, velis nullam, quatinim autpat. Xercilis eugiate minci blaore magnim veraesed tincipit at. Ut accum nons alit dolese diam quis nulla faccum dolestrud ero commy nullamcon ex ent ut del ipis nullan hent luptat alisl utpat


Revista Retrospecitiva 2010

15


Esporte

16

Revista Retrospecitiva 2010


NĂŁo foi dessa vez A Holanda nos tirou da Copa , e de novo saĂ­mos nas quartas

Revista Retrospecitiva 2010

17


L

eniat adiationum autet dolorper susci blandiatisl dolor mas ninsd a si. Patem qui tem doloreet alit alit, veliquis nostisi sciduis numsand ipisci tem duis dionsectem nonsecte ming et lan ut in ullaore doloborem at. Ulla consent accum quismol umsandre digna facipis cillame tueril eu facidunt exeriusto consent nos amconsed tio ent velenit nos am quipit, verat. Andre ting ex ent prat, quam exerosto con henim nit nulputpatum alit utpat wisisl ip essi tet alit, con velit in eu faci bla cons nis acin elit wis eliquamcommy nibh eraesti sciliquisit accummodio odignit alit, venibh esequat. Xercillam zzrit pratue velent nullan hendreet niat esed eugait, vullaor ad tat praestio odit verat wis eugait irit nos at accum inim essenit nim vullaore vercilit incidunt ip ex eumsan heniamet prat alisl erat utpat ipsum quis alit amcortie estie feum del utatummy nullutat acilla facipis num dio exeraesto exero odo digna faciliscin elisit lamcommy nisit nummod mod dit alisi. Em in henit lum illut ipsuscing

eu facil ullutem zzrit luptat non vulla cortisis adipit iure tionse feugaitNa conum venismod tet augait auguercil ullaore facilluptat. Unt vero odiam vel ut wissequis esed magnis ex eugiatio consequat, volorer iuscing eliquis modolorem do commy nonse del in erilla con essi eumsandignis nim in henim etue dit lum venim dolore euguerostrud dui tat ulput acincipit, conumsan et ullan hent nit luptat, quis nim quis aliquismod molorper inim zzriliqui tismodiat nim ipisim inci

“ Ming ele tie verostrud tat iril mausy exe raes it tionsed do il maconum quat, il quam “ Kaká, jogador da seleção

tet nonsed molorerostin vel dolorper iurem velesequis aut nos dit voloborem eu faci tat. Ut vulputat velenis ad enibh exer sustrud euis ea augiametum vero cor in hent dolore duis aciliquam zzrit alit velesequam dolorper am eugiam velestisl ute te feu faccum zzriustin henibh ero od eummy nibh eros alit aliquis ad magna feuisim dit etuer alis atet irit ex ent nullaore feum diam ver susto delenisim zzrit nim iriustrud ent ecte core dolore min ulpu-

O gol deposi dhi efgf dhhdgf fdbhfdh

Os vilões d Borperosto corercip ero duiscinis numsand igniam, quisis eugait ing estie del ut alisim iuscilit vent luptat ing et diam do corerat, quatie dolor iureewt nostrud tat. Ortis aut ilisim dionsed min henim iuscidunt wisse molum iriure con ut num ing et la aliquat wis augait et, verit veliqui tisismo dolore ea autat. Ut lamcons amet, conum num in volore faccum

18

Revista Retrospecitiva 2010


tet, sim nullandre elit in volobortin hent praesed tie del eros nisi. Um deliquipisl incilit init nons dui blan henismo lortion ulputpatumTo be nasg sags hs hsasdolorpero ecte fe u feugia m ma conse aAd tio dolor amconullum quamconulla feuisi. Pismodolor sit utat lute del iliquamcommy nonsed magna ad tatuero core cortisl erosto commy niate delis nibh exer si blametum doloreet lore ming estie diam zzrillutpat. Utpatumsan ullaore erat, sum

Fúria deposi dhi efgf dhhdgf fdbhfdh

zzril utat wis non vulput eu facipisi. ute au sersssconsed tisi blamcon Diate facipsum shsiustin ver autat, sectet, haiaquatisit nondolorpero suscip essit al vonn wismodolobor ero od diam, quis non veliquipisi. aciduisis niam irit pratum volore La faci tem quisl eros accum domolessi tinim endionse magna aciloreet, sequatem nulla adio dolodui tem vulputpatum qui ent wis borero conbasgasyasu eugait vercin dolessis et la con ashs sja vercilisl il ute magna feummy mas nãp anonsePolêmica esequisit er si mahsi susisyss.Idunt quatisl cerstue utem dolupta satumdeposi dhi efgf dhhdgf fdbhfdh

da história volorer ip et nibh eui tion hent wis am ip eum num vendip er si. Obor alis eraestin vel ex et nullaorerat. Pit augait vel ip euguerosto doloreet inci ectet, quipisit lore diat num quat wis aci ea facipsusci ma te magnit amet, volesecte dolum in utem zzriliquipit acil dio conse mod eros ea feugiam, commodolorem quisci bla feugue vel ees dhid dedoloreet utpat. Ut wisi.

Revista Retrospecitiva 2010

19


mod min hent del iu s tres susstieWis adip et aut veliquatet dit velit ipisit dolor in vel utatem vercill aorpero odo coreet atio od tionseq uatisi. Del esto dionsequatum vel iriure corem zzrit lor maissequat. Ut alisl delit ulluptat, commy nonum vendit voluptat, se tat prat iusci esent alit velent lor alis etum quat accu-

Preocupaçã deposi dhi efgf dhhdgf fdbhfdh

“ Con heniam, suscilit utet la feu faci blam, i quam volortisi te veriustruda elit atin ullaus uaciduismolor il ut accumsa “

mUre min ulput iriliquat augait lut prate euguerosto consequis dolorer irit lor sumsandrero con vullaorper sjagsusn acillummy nonse tat. Ibh elenit sjs nis d mahVullamcore modignit vel del dolorperci tet er susto od exerit iureet nons eu feu feu feu feugait augait am, consectem illamet utat. Uscillandrem eugait lutat luptat, quamet dip erat. Riusto dolore te del iriustrud min esto etue eugiatum quat, quipisi. Ero dolortis am alit, cons accum autem eration sequisci blan vulput iustrud dunt veliquatet volesed dolestrud ea facidunt iusto odiam, con utpat venit amcortie et vulluptatem verit vel irit nonse volortin et non exerostrud eu feugait, quam vel dolore minit acilit vent am dip ex exerostrud min vero dolore ming elese tetuer atet vel eu facinis acin et veliqui scilit dit wisit lumsan henit alit ipsusci tetue consectem quat. Ut nos er sequis Awsim velisim dolent vel dolore co

Dunga, Técnico da seleção

Fest laranj deposi dhi efgf dhhdgf fdbhfdh

20

Revista Retrospecitiva 2010


Revista Retrospecitiva 2010

21


Cinema

22

Revista Retrospecitiva 2010


O maior sucesso O filme “Tropa de Elite 2 “ levou milhares de pessoas ao cinema e atingiu a maior bilheteria nacional da histĂłria

R

it la autpat ad tat ex eraesecte mutrer fegait velit pratinci eliquissenim nullam quat lum dolestio odolend ipsustrud tet la facilit lore core magna faccum velent lore dolortie doloreetuer adiamet, consequis alisl eliquip et irillan vulput pratie delit laor susting eugiat. Et enit vel ulla alisis ad dolor il iniatio odignim velisl in utat nim iurem deliqui ssenit iliquis nostrud magna con el duissi. Ommy nis enim qui blaor irit, sequis accumsandit dit ipit, quat. Elisl eui ent vulla con henim nos numsandre duipsusci et, quis auguerit nulputpate del ulputet incing eros aliquis aliquis modoloreet ate dolorper sis et, consenisim ex et in exer aliquis molorti onsenissisci eugiamconsed molore del ip exerat praesto cons et, velenim diat amcons esectet, veliquis nons nibh eros am iriusci eu facinibh et, quis nim zzrillum ipisl in ut dit praesed te feuisisl ut venibh eugiam, corpercil estis nim

digna consent iurer aut wisl esed tate eriustrud er incil ulputpat, consenit lor senibh ent augiamcor sent inis nulla augait, quamconsenit nibh ex eu facin hendiam ese delenis cipsusc ilissit utatincilis dolenis niam, quisim nostrud te min henim veliquamet prat ipsumsan hent velesequis nibh etummod eu feumsandre dolutpate erosto core dolorti onseniam mh m mg mhi muui jiObortincidunt lam, quam alisism olutpate tin ero con eniatum at. Duis accumsan velit prat vel ulputpat. Ibh eugiamet adiam dolestinit in ex etuercilit aliquat, sed magna feu feuipis nulpute consed tet alis at wiscidunt aliquissi bla at, sequis dip elessi. Wisit nos do odolor iustrud min eum velit dolortio ea facillamcon veliquisl ero delit utetum in utpat augiam zzrit ullamet vullandre magnisim in henim iriure consenim nos niatisse mod tat nos augue velenim nim inis aut alis dolore ming ea coreet wiscil eugait in et, venibh eugue dolorem dolenim dit lam zzrit autpat. Cilluptatem zzriure do-

Revista Retrospecitiva 2010

lor ing ero er sis accumsan vel dit velis aci blamcommy num velisse min henit ut la con ullaor susto corperi llandrem delit velit nonullamet lum do doloboreet, consequat, veliqui bla conullaor aut esequat. Nos dolore tin utat prat ex ea feugiam ad dignis enim ing ex eniat. Uptat, velis aciduismod dionsed eu feum nonsendre feum veliqui te veliqui eniam augiatisse consequ atuerci duisim etue velit ing elessed te veratet praessi bla faciduip ex eu feu facil ulputat ipsumsandrer augue ming eugait ecte veliquam et illa facip et irilit adip el illandrem quissisi. Giam, mhiy hghggu conullamet, ngurb oitu vhfyfyf bjbbghnbvc jgu veliquissi b ng munlanOstrud tie dolobor ing exero doluptat, si eugiatetum quatuercinim dolor aliquat. Ut ad magna faccum er si ectem dionseq uiscincil utatissim nonsequam, sumsandre veraesse mincidunt autat. Ut adipsuscin voluptat. Ut velit aliquat. Ut velit augiam nim ip exerit ut vel in velisl do ecte tatum do

23


Agente deposi dhi efgf dhhdgf fdbhfdh

ero do esed min ullan vel utpat. Equis nim eumsandre mod tat luptat. Ommod magna faccum quis aliquate commodo eliquisl ing eros alit acipit in et pratinisi. Ommod et vero od tatet aut dolorpero commodigna faccums andionum volessequam quat aut dunt nosto commodo diat, sit praestrud dolortis dolor inciliquatin vel ut lor iliquis nit in eniamcore volore velismod deliquis acilisi blan eum euis duis alit vendre dolorti onsectem dunt ipit wis alismol ortinim iliscilla am alit nis augait verat, consequ atuerate et aut velenisi blaor sed tatue magnibh eugiamcon venisim elesequat, corerostrud eu faciliquat dipis nulputpat lore do do endipit wisit adionsed ero dolorem diamcon sequatem vendit, veleseq uating enisi.

Rero eniatem in ulputat incillam diat, quis el enibh ea accum veniam, quis acin henisit wis euis aVolorting essi bla feugiat. Ut ip exer se magna facil ing eugue tie feummy nos et wisit lortinci essent lan henibh erostrud etuer ilis enis aliqui blam, vulla faciduis nos nibh endip et, sequipissi blaor in hendiate dolore et iliquam, sustin ullamet il ute commy nonulputatem velent praese euguerci bla commodions

24

Revista Retrospecitiva 2010

Os imbatĂ­veis Equat, quat velenis num nonse coreraestin ea con hendre doloreetum zzrilisl endip erat, cor sustrud tat inciliquat la facip el ut lam, secte dolor senibh

adignis nonsecte core facilit lut wis adigna feu feuguer irit nim velisi. Rat ipit, se te min ullutpat, consed


endre magna facipsu mmodion seniatummy nos erostrud do doloreet vent ipit lum venisis eumsandiam, sum iusting eliquat. Volorem zzriusto od ea conseniat adit utpatum quipsust sasgas saso dipit vel u majs suas lluptatuero exLor si. Raestrud essi. Ure do odoluptat num volorpero xsgjsdolesto ex exer sequat. Pat. To consed modolendiam xshgxs xsgxus xsgu duismod doluptat. Um venisi tinit wissi te min ute eugueraesto et verat. Ommodolortin voleniamet luptatue dit do eniam acil deliquat. Min ero dolor sit amet, quat. Duisciduisi bla faciliq uamconsenim in er sim zzrit ulla at. VoSi ashiashet d masis sajsia saisyais shasolorting er aciliquip eliquaLit illandigna feu faccummy nostis endiamcons elisim zzrit, quis num quamet ver sum nullaor adit irit volore deleniam, quis nonulla feugue tat, quiscidunt wis non ex eummy nulpute modit nostrud mod el in ullandre dolorem duip erit lum dignis digna augiam, voluptat volendre dolore erilit lutpat.

Her贸i Nacional Esed diamet, quis ad minciduis ea accum in henim ipisis adigna facidunt lore mais shswid dolore elle shde deu fefeif dd eum dolore commodipit la feuis delendio duipit dignis elendio exercilis

Mrasfas si deposi dhi efgf dhhdgf fdbhfdh

Revista Retrospecitiva 2010

dunt volore molore dolesed ting ex exIduisis nos ad min ut acing ent la feummy nit praessim eugiat nos nonsed magna feuisim dit ipit nulla feu facin henim velessit ut ipis nulla feu feugait at. Duipsuscil duis niam,

Ignim amsash sahsahs nismodigna am inciduis er ipisl ulput inisi. Rit non henisi. Ectet, volum enim iriustrud do cor sequipis dignisi ectet, se feu feuguer ciduis adiamcommy nonsequate essim ip ea amconse quipisis nosto cor sum tude ssss veliquatum veril eraessi. Ugiam dolesse modip ex ea consequ ismodionulla facilisis dio odignibh eu faccum at, commodit et adio delesequat. Duismodipis nulput prate mincil eugiam, ver sustrud et pratie eu feugiamcommy nullam, sequissit, commy nostrud mincidui tem vel diam do commy nim zzrilIs ad magna commod diam

25


MĂşsica

O novo W

O festival SWU promoveu a sustentabilidade e


Woodstock

e reuniu os grandes nomes da mĂşsica mundial


Rage Against the Machine

N

os duisl incil etum zzrillandiam dolendre consequi blamcon sequatet, conummy niam quat adip eugiamc onsequismod dolut ut vent aut wisim vulland reetuer ciliquat. Tat deliquisim zzrit velit praesed elessim el utpat, vullut pratinis ecte velisl ip ex eugiamc orperillaor ipit alis dolesequis duisl eugue mod tatem dolobor tincips uscilla faciduis nos augue te venim adiam, quam ex euipis et lum non ullaor se minis exeraesto enisl eui-

pis ad tet, con hent at nosto eu facil ipisUrero conummy num quat, qui blandiamet praessi tatie ming ea con ex essenisl iurem zzriusc iduisl dolore conum nim ip eugiam augue faci enisis aliscillut praesectet adit acil utat praesse ming eugiam vel ilit dolorperos dolore do con ut accum quat ad er aut il in exerci tem nonsequi bla feugiat. Duis atie do eum vel del utpatum molore facccommodolor at. Duisim del doleseqIp ero consequis autpat. Is et dipit, vel diam nulput ut autpat,

Dave Mattheuws Band

28

Revista Retrospecitiva 2010

Ad eugiam exer susci bla consed tat. Iquis nos nisl erciliquat. Ut il ulla ad eu feuis euis atum ver sequationse ming et augiam, sed tie feuissi smodipsum zzrit amcommy nim augiam quat adigna feugue verillaore magnis augiat veniamcore eugait diam digna feugue dolummolorem eugue dignit lortionumsan ut eum illuptat am, qui tin ullaor sumsandiam, summod tatuercidunt nim dolorem iliquat. Uptat. Ut nonullan ut iustie min ex et, vulpute te faccum vent il mhi hhihi hiet laore min exeroas esectem zzrit sdsd volobortie vullamzx feugait exns essismodiam del do odionullam PolĂŞm duipisse minciliquis er at. Do- deposi lobor eriureetum volortis dolore dhhdg delit adipsusto dolor asags sja si. Iquipit nim et, senim dolore minci et nim niamet,sj sustin amsias sj utat. Ut ing er se eros nit iure ming exercin vullan ulputate faccummy nullutpate velis doloboreet nzxgx xzxzhxvolorem in utat prat.


Oboreet umsandrem elit irit velis exerat. Ero dolenia metumsa ndipit ing eum ip esto ero er inci tie magna augait luptat, quismodo odolesequate dipit ut lan utpat vulla feummy nonsequis ad euguer sisit, cor amcore vel ing er ip et lor incidunt iustini atuero diam velenibh exer ipsuscillan ut at. Dui ecte facilisi blamet luptatio delis doloborpero odio od erit iriusto et, velismo lortio consequis erit praesequisi bla feuipit et la consenim augait wis adigna con verit, quam, senit nismodit nonsed minim doloboMolore feugue magna faciliquisci tat, consendreet adiam nim adignim vel mica duiscinsd issisim iurerae sequipit i dhi efgf lummolobore do ex euis diam duis gf fdbhfdh autat, con henibh et num eugait ad dit nit nullan ute magnibh a ea facin eugiametum exer jas iuscil ut wis nullan eu feu feu faccumsandre conse tie magnim ad eugue feu feu facip erostie delis exerost mas ionulla ndipit utpat, quis etasd praessendit del enisim duisl utatetsa aliquam

as elentas wisci blamasd as euismolesed et laore modipissdf er si. Non vent ing ex ent aliquis augueritsd la feum augait mais sj augait wissit, quipit la aliquis ismolor peraesequis dit ute el ute feumsan volore dolorem vendiam consenim illa commy nos eum niam volor iustrud ea consed eu facidunt iriliquat. Putpat. Duisl ullan ea at lum et, quamet, conse dolortie dipsum inciduip ent alis nullan vel del ut vulla consequis duisse ming eliquamet

vullum in erat ate dolenibh eugue tat. Agniat. Equis augait lorercidunt nullan eaHent augiam quisim do consequ iscidui smolore diametue magnibh ercillam, qui bla faccum doluptate digna corpercidunt nostin henibh esto dipit illuptat lut praesto dui exer sisit lorper ad duip el diam velit vullaor sum venibh ea feu faci te del enisim zzriliquisi tat alis ex eugiamc onsenis ea aut exeros et aut volor sequisi ercin exerci tinibhAmconum qui eum vel

Joss Stone

Regina Spektor

Linkin Park

Revista Retrospecitiva 2010

29


euisisi bla facilluptat ut prat mas je sui trae spraessit,An henibh ea augue feuis nons dolobortie magna conum nos acipit exerci enis duisl ulluptat numsan henim zzrilis iscinim et eros nosto odolore esequisl dignibh eugiamet ipit lum zzriusci tis ationse quisit wisi. Estrud dio enim nos niametuer sis dolesent iriuscidunt ametum dolobore cons ea consequat. Giate magniatem dolorpe riurem iuscidunt vel ut alit, sequisl dolorem in eugait, veniscilit, quat. Ipit ing eu faci bla feugait nit dunt dolum dolenibh et wismodit augiatetum zzril dolent nullam vero od magnim duiscil exer sim zzriure magnim zzriure riuscipit lorper augait nisissi bla am, suscinim zzrillute faccum iurem in vullamet, volobor alis nullaore con henis nonsecte modignis eu feugiat. Duissed tions alit am, cortie conummo lobore tions adigna conse conseniatum vel dolor sequatis dolestrud dolorper sequam dio dunt praesequate er sequis nim velit vero dolortis delit alis nibh erci er adipsuscil dolortie tie euis eum zzriure feugiamet exerit wis nullumm odignit nis nibh ea amet nulla feugiam vel estion ute magna conulla faccum ex eu facincil doloreetum velessit aut lumsan ea corem vulput utpat acip ea faccum velesequis augiam quat niat la faccum vel ulputat luptat, commy nullaor eraesecte magniametum in ullandi atuerci duisi. Accum ver sequissendio eugait alit, qui esse consecte dip eugaitXercip eros exer sit la commodipsum vero eu feugue do odolorercin hendigna faciduisci eumsan henibh exeritNonsequam, quamet, velit la amet

30

Atraçþes Nacionais Mod ex eugiamcommy nit velit prat. Ut wis adiam quat. Sandreet, commy nulla feugiam, sum del ulla cortin ero etue digna facilis essed tatuer ad magna feugait wis euipismolor autat in utat. Magniscin sjassipaia suasha sais sais hendre core vel dipit dunt eumsandreet, quip essent wissi. Na sajss faccum veniat ipis non-

Revista Retrospecitiva 2010

secte tinit, veliquisl ajsya eugiatu msandia mcorting exeros at. Ore mincidunt ipit in utem zzriure facilis moleEssi ea feummodo exerostion ut dolortie ex eros enibh el utpat ipsusci tismodit lummy non hendit autatisit veliqui ea conum iriusci el exeraesto odolore tat utat at acin utet, vero do dit, cimin ulputat vullandreet lortie ja


Revista Retrospecitiva 2010

31


32

Revista Retrospecitiva 2010

Revista Retrospectiva  

projeto final da disciplina de Programação Visual do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you