Page 1


Relaciones atlanticas prehistoricas y medios de navegación  

Tesis do etnografo Fernando Alonso Romero, sobre os barcos atlanticos de coiro, descrebe asimemo o proxecto de arqueoloxía esperimental da c...

Relaciones atlanticas prehistoricas y medios de navegación  

Tesis do etnografo Fernando Alonso Romero, sobre os barcos atlanticos de coiro, descrebe asimemo o proxecto de arqueoloxía esperimental da c...