Page 1Escola d’Estiu 2007 PRESENTACIÓ DEL CONSELLER Una formació inicial i permanent de qualitat és la base de les competències docents que la societat d’avui demana al professorat. Per a una bona educació dels infants i joves de Catalunya ens calen uns bons mestres, un bon professorat. A més de la formació organitzada pel Departament d’Educació, la formació permanent ha comptat sempre amb les iniciatives pròpies dels col·lectius professionals dels Moviments de Renovació Pedagògica i d’altres institucions educatives que s’han materialitzat sovint en activitats extensives i intensives al llarg del curs. L’escola d’estiu és una institució pedagògica catalana que va néixer en temps difícils en què la formació dels mestres no era ni prevista ni animada des de les institucions públiques, la qual cosa denota un esperit innovador del professorat de Catalunya. Al llarg de la seva història, les escoles d’estiu s’han adaptat a formes organitzatives diverses, i avui constitueixen una xarxa present en moltes comarques de Catalunya i en els diferents nivells de l’educació infantil, primària i secundària. Haver sabut conservar i ser hereus d’aquell esperit innovador i crític i conduir-lo fins avui és un mèrit de generacions de mestres, especialment dels organitzadors. Per això, volem fer palès el reconeixement personal i col·lectiu cap a les entitats i els grups organitzadors d’aquesta activitat formativa. Les escoles d’estiu han contribuït a una major i progressiva qualitat de l’ensenyament, en general, i al desenvolupament de la pràctica professional dels docents, en particular. Al llarg de molts anys han donat als docents la possibilitat de perfeccionar els seus coneixements i difondre els últims avenços pedagògics i han constituït, en definitiva, un centre de relació i un nucli capaç de potenciar i estimular la tasca d’actualització i formació del professorat. Pel que suposen de compromís personal i col·lectiu, les activitats de l’escola d’estiu tenen un especial relleu dins el conjunt d’activitats de formació permanent del professorat. Les escoles d’estiu han constituït també una forma de recuperar la tradició de l’escola catalana del primer terç del segle XX, una tradició pedagògica i de país. No voldria acabar aquesta presentació de les escoles d’estiu de 2007 sense fer una referència explícita a Marta Mata en el primer aniversari de la seva desaparició. La seva personalitat es troba íntimament vinculada a aquesta iniciativa, ja que ella va ser mestra impulsora i ànima del renaixement de les escoles d’estiu sota el franquisme. Des del Departament d’Educació volem animar a tots els i les ensenyants de Catalunya a participar en les activitats de formació d’aquest estiu, pensades i dissenyades per ajudar-los a afrontar els reptes de l’educació i per assegurar la qualitat del conjunt del nostre sistema educatiu. Ernest Maragall i Mira Conseller d’Educació
“Formar-se” combina bé amb “estiu” L’estiu ens dóna l’oportunitat, un any més, de combinar formació i descans, retrobament i descoberta, rigor i relaxació. Torna el temps de les escoles d’estiu i, amb ell, l’oportunitat de portar a la pràctica fórmules noves i velles d’aprenentatge entre iguals, de diàlegs professionals, d’intercanvi, de presentacions o de construcció de coneixements, de la mà dels grups de mestres organitzadors d’aquesta necessària, singular i admirada modalitat formativa. Als mestres se’ns demana que sapiguem bé “on ens posem”, quina és la funció de la institució a la que servim: l’escola. I a nosaltres ens interessa molt “saber-nos-hi posar”, és a dir, trobar el millor encaix entre la nostra tasca i les característiques del servei que donem des de l’escola. Des de la perspectiva de la renovació pedagògica, la formació entre iguals que sorgeix del diàleg, l’intercanvi i la reflexió dels grups d’educadors i educadores és del tot imprescindible. I aquest és el sentit i el valor d’aquest conjunt de bones mostres de professionalitat que, estiu rera estiu, sorgeixen al llarg de la nostra geografia i ofereixen un mosaic ric de dimensions, durades, espais, activitats i iniciatives ben diverses. El nostre sistema educatiu està vivint l’arribada de nous mestres en una proporció important, i això tindrà continuïtat en els propers anys. Aquesta incorporació primerenca va acompanyada d’una formació institucional sense precedents en el nostre sistema; és interessant que es vagi encaminant la formació en aquesta direcció, però queden moltes coses per conèixer i per descobrir en els centres. És important el testimoni i l’acompanyament dels companys i companyes de nivell, cicle i equip docent, i és necessari estar amatents al què es fa i es planeja col·lectivament perquè d’aquí sorgeixen la necessitat de l’intercanvi, les propostes innovadores i la difusió de les bones experiències. I aquestes dosis de proximitat són un dels impagables valors que ofereixen les nostres escoles d’estiu, perquè donen sentit a aquests dies estiuencs i perquè es perllonguen, en moltes ocasions, al llarg del curs o cursos posteriors. No ens espanta que el nostre paper, com el de la institució escolar, estigui en el centre del debat; nosaltres som també part d’aquest debat i volem participar-hi des del paper protagonista que ens correspon. Res millor, doncs, que continuar portant els temes centrals, més nous i polèmics o més necessaris a les escoles d’estiu. La nostra és una actitud activa que vol combinar teoria i pràctica, renovació amb consolidació de bones pràctiques, nova cultura professional amb nova cultura de centre. Amb el pensament posat en la Marta – un any, ja, sense ella – i en la seva generació (de la que encara avui queden, sortosament, grans mestres que són un referent per a nosaltres) ens disposem a reobrir les portes un estiu més: passeu, trieu, participeu i gaudiu. Formar-se combina bé amb estiu. Ricard Aymerich i Balagueró President de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
L’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre inicia la 27a edició amb el mateix format que es va dissenyar fa dos anys. La idea de fer una escola estesa per tot el territori ha agafat amb força. S’ha consolidat la descentralització, enguany s’impartiran cinc cursos a la comarca del Montsià, tres al Baix Ebre i un a la Ribera d’Ebre. Repetim a les mateixes localitats i als mateixos llocs on desenvolupem les activitats. La complicitat que tenim l’organització amb les persones i entitats que ens recolzen, facilita el normal desenvolupament d’aquesta Escola d’Estiu complexa i singular. És un fet reconegut que la nostra Escola d’Estiu ha volgut difondre i promoure l’esperit ebrenc de les nostres terres. Tots els programes de les escoles d’estiu de les Terres de l’Ebre, reflecteixen aquesta idea que tants fruits dóna en les iniciatives que després portem a la pràctica diària a les escoles i als instituts. Hem estat sempre per la innovació. És el nostre tarannà. Hem sigut dels primers, en tindre pàgina web, dels primers, en formular la inscripció per via telemàtica, dels primers, en promoure la informàtica educativa (1997) i enguany estem a la “blogsfera”, ja tenim bloc, l’anomenem “Formació i Renovació. MRPTE”, ens trobareu a l’adreça: http://mrpterresebre.blogspot.com. Si volem potenciar la xarxa, si volem fer participar a tots i totes els qui assistisquen als cursos en llocs tan allunyats del territori, és necessari cercar noves fórmules. Les primeres videoconferències que es van realitzar fa tres anys, d’una manera simultània a les quatre seus, van iniciar aquest camí. Aquesta manera de fer formació es continuarà en l’espai de l’Àmbit Virtual, amb el fòrum i els cursos a distància. L’Escola d’Estiu ebrenca és receptiva de molts companys i companyes d’altres territoris. Aquest any, degut a l’aplicació de les mesures del Pacte Nacional per l’Educació s’ha fet efectiva la incorporació de mestres nous a les escoles. Tot aquest full de ruta, té continuïtat al llarg de l’any en altres activitats, a tall d’exemple les nostres publicacions periòdiques. A l’Escola d’Estiu d’enguany es presentarà un nou número de la nostre revista “Recapte”. Assolirem el número 25 a la portada, amb un exemplar recordatori de tots els sumaris apareguts i totes les persones que han col· laborat. Sabem que el format paper és difícil de conservar, per això, intentarem digitalitzar totes les fonts de documents que tenim, perquè estiguen al servei de tothom. Àngel Ismael i Hierro President Moviment de Mestres Terres de l’Ebre
Informació general de la

27a Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre

DATES: 2, 3, 4, 5 i 6 de juliol del 2007. LLOCS Campus Terres de l’Ebre. URV. Edifici Nou Betània. Camí de Betània, 5 Tortosa IES Ramon Berenguer IV. Av. Músic J. Sunyer, 1-37 Amposta CEIP Enric Grau i Fontserè. Carrer Salvador Espriu, 2 Flix CEIP Carles III. Av. de la Constitució, 64 Sant Carles de la Ràpita HORARI: * Cursos de 9 h. a 13 h. i de 16 h. a 18 h. * Vermut amb... a partir de les 13 h. MATRÍCULA: de l’1 al 26 de juny de 2007 La inscripció es formalitzarà des de la pàgina d’Internet: http://www.usuaris.tinet.org/mrpte o, també des de: http://www.xtec.es/formacio/formacioestiu07/escoles_estiu/index.htm INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS I PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ Les activitats de formació per al professorat es gestionen mitjançant l’aplicació telemàtica (GTAF) del Departament d’Educació. A través de la GTAF es pot consultar tota l’oferta de formació i realitzar la inscripció a les activitats (en els terminis de matriculació establerts). La inscripció a les activitats de formació es fa per via telemàtica accedint a l’activitat que se sol.licita (a través del catàleg o a través dels webs de formació de les institucions) i omplint les dades del formulari que apareix a la pantalla. El signe indica inscripció oberta. Si quan s’introduisquen les dades, l’aplicació GTAF no identifica la persona, aquesta s’haurà de donar d’alta; això vol dir que primer s’han de completar obligatòriament els camps Nom, Cognom1, Cognom2 i codi del centre on treballa i després, ja es pot fer la sol·licitud. En cas que desconegueu el codi del centre on treballeu, o si no treballeu, podeu utilitzar el codi genèric següent, creat a l’efecte: NA110416.
* Una vegada enviada la inscripció, s’ha d’ingressar la quota a qualsevol d’aquests comptes corrents de l’MRP Terres de l’Ebre: CAIXA PENEDÈS. Número de compte: 2081 – 0297 – 21 – 3300 00 4385 CAIXA TARRAGONA. Número de compte: 2073 – 0011 – 61 – 0110 27 0439 CAIXA DE PENSIONS. Número de compte: 2100 – 0019 – 47 – 0200 51 7469 * Fent constar, sempre, al resguard el nom i cognoms de la persona assistent. * Aquest resguard és el document de matrícula, cal portar-lo el primer dia de l’escola d’estiu. Un resguard per persona inscrita. * No s’adjudicaran definitivament els cursos si no s’ha fet l’ingrés de la matrícula corresponent. El control dels pagaments es farà directament amb l’entitat bancària. * A partir del 28 de juny podeu consultar per Internet si el curs sol·licitat ha estat assignat. INFORMACIÓ: Tortosa: CRP “Baix Ebre”. Tel. 977448353 Tortosa: MRP. Tel. 628445802 Amposta: CRP “Montsià”. Tel. 977704420 Mora d’Ebre: CRP “Ribera d’Ebre” Tel. 977402860 NOU BLOC DE L’MRPTE : http://mrpterresebre.blogspot.com Adreça electrònica: mrp.terresebre@gmail.com MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA: Al Campus Terres de l’Ebre, URV, Edifici Nou Betània i a cada seu on s’imparteixen els cursos el 2 de juliol a les 8’45 h., si hi ha vacants. QUOTA: 12 euros pels socis/sòcies de l’MRP. 24 euros pels no socis/sòcies. Algun curs pot tindre suplement en concepte de material, que s’abonarà al començament de l’Escola d’Estiu. CERTIFICATS: • Tindran dret a certificat, inclòs al Pla de Formació del Departament d’Ensenyament, les persones que hagen assistit al 80% del curs. El control el realitzarà el professorat de cada curs. • D’acord amb la informació rebuda des del Departament d’Educació no hi ha obligació d’expedir certificats en format paper (llevat dels casos en els quals les persones no puguen ser usuàries de l’XTEC). • Les persones usuàries podran accedir a la consulta de certificats del registre i, si hom ho vol, a la seua impressió a través de la pàgina web de formació del professorat: http:// www.xtec.net/formacio mitjançant l’identificador XTEC. Cada certificat porta imprès un codi de verificació i l’adreça web on fer-ne la comprovació. • El Departament d’Educació considera vàlida la informació visible en el lloc web i per
tant, les persones participants en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació no els hi caldrà presentar aquests mèrits de formació. • Si una persona no disposa d’identificador XTEC ni compleix els requisits per donar-se d’alta, l’MRPTE li lliurarà el certificat en format paper. DOS POSSIBILITATS DE MATRICULACIÓ I ASSISTÈNCIA (MÀXIMA): A - 1 curs de 20 hores i tots els vermuts i sortida. B - 1 curs de 30 hores i tots els vermuts i sortida. Totes les possibilitats permeten l’assistència als Vermuts amb... i la realització de la sortida. OBSERVACIONS: Si un curs no arriba a un mínim d’alumnat s’haurà d’anul·lar, i els inscrits/es podran optar a un altre curs. Els cursos tenen places limitades, l’ordre serà la data d’entrada de l’ingrés a l’entitat bancària. LES COSES DEL DIA A DIA * La informació del dia a dia a l’Escola d’Estiu es publicarà a la nostra web, apartat Escola d’Estiu, bolletí “Llaüt” i les novetats d’última hora al bloc http://mrpterresebre. blogspot.com. Tothom qui vulga, com sempre, hi podrà col·laborar. * Cada dia, cap a les 11 h. hi haurà una estona per esmorzar. * Tots els dies, a les 13 h. i seguint la tradició de les nostres terres farem el vermut acompanyats per alguna persona que ens explicarà la seua experiència segons hi figura a la programació. * Les editorials podran exposar materials pedagògics. * Podreu aportar suggeriments o dir-nos la vostra sobre coses que veieu que podem millorar. Us ho agrairem.

RELACIÓ DE CURSOS

CODI, TÍTOL, LLOC DE REALITZACIÓ, CONTINGUTS, OBJECTIUS, OBSERVACIONS, PROFESSORAT

CURSOS A TORTOSA Lloc: Campus Terres de l’Ebre - Universitat Rovira i Virgili Edifici Nou Betània - Camí de Betània, 5 Tortosa

8007310416 8007230416

La web 2.0: eines per a la construcció conjunta del coneixement Ricard Escandell Piera 30 h. Formació de narradors. Contacontes. Eva Oms Queralt 20 h.
8007240416

Les matemàtiques segons un enfocament constructivista Odilia Casanova 20 h.

CURSOS A AMPOSTA Lloc: IES Ramon Berenguer IV. Av. Músic J. Sunyer, 1-37 Amposta. 8007200416 Coeducació: Tècniques de grup i la seva aplicació com a instrument de desenvolupament d’habilitat social en noies i nenes M. Josepa Ruiz i Marita Ramírez 20 h. 8007210416 Flash Joan Domènech 20 h. 8007220416 Curs de jota aplicada a l’educació Dolors Espelta i Mercè Martí 20 h. CURS A FLIX Lloc: CEIP Enric Grau i Fontserè. Carrer Salvador Espriu, 2. Flix 8007300416

Aplicació didàctica dels blocs Joan R. Ferrús i Sebastià Mora 30 h.

CURSOS A SANT CARLES DE LA RÀPITA Lloc: CEIP Carles III. Av. de la Constitució, 64. Sant Carles de la Ràpita 8007250416 8007260416

Com cuidar la veu. Foniatria Cinta Jardí 20 h. Expressió i dramatització amb l’alumnat Moisés Mato 20 h.

Vermut amb... A les 13h al Campus Terres de l’Ebre - URV Edifici Nou Betània. Tortosa.

NOTA: per les característiques de l’activitat Vermut amb... no es lliurarà certificat d’assistència

Activitat oberta a totes les persones matriculades i a públic extern. 8007400416

Dilluns, 2 de juliol La Biblioteca. Punt.edu, Tomàs Camacho Molina
8007410416

Dimarts, 3 de juliol La nova cultura educativa, Àngel Ismael Hierro

8007420416

Dimecres, 4 de juliol La sisena hora. Reflexions, José Carlos Pobes

8007430416

Dijous, 5 de juliol La ZER. Nova organització, Joaquím Vallespí

8007440416

Divendres, 6 de juliol El nou currículum, Equip Coordinador Escola d’Estiu

Sortida:

Dijous, 5 de juliol

8007450416

Visites culturals: Tortosa i Amposta

DESCRIPCIÓ DELS CURSOS CURSOS DE 20 HORES: 8007200416.- Coeducació: Tècniques de grup i la seva aplicació com a instrument de desenvolupament d’habilitat social en noies i nenes. IES Ramon Berenguer IV - av. Mestre J. Suñer, 1-37 (Amposta) Del dilluns 02/07/2007 al divendres 06/07/2007 de 09 h. a 13 h. Continguts: Les tècniques de grup com a eina per ajudar el professorat a potenciar el paper de xiquetes i xiques dins la classe per tal de contrarestar les desigualtats per qüestions de gènere. Objectius: Que tots els i les alumnes aprenguen a expressar els seus sentiments i a considerar-los legítims. Posar de relleu i valorar les qualitats considerades com a femenines i que per influència social els nens i nois menyspreen (expressió de sentiments, demostració d’afecte, intuïció...) Ajudar als nois i nens i també a les noies i nenes a canalitzar i expressar l’agressivitat d’una manera adequada. Fer conscients de les desigualtats i discriminacions pel que fa al gènere. Observacions: Cal que la persona inscrita faça l’ingrés del pagament i presentar-ne el comprovant a l’MRP Terres de l’Ebre el dia d’inici del curs. Formadores: Maria Josep Ruiz i Morera i Marita Ramírez Roca. 8007210416 Flash IES Ramon Berenguer IV - av. Mestre J. Suñer, 1-37 (Amposta) Del dilluns 02/07/2007 al divendres 06/07/2007 de 09 h. a 13 h.

10


Descripció: Flash és un recurs gràfic que ens permet dotar de dinamisme i interactivitat les nostres pàgines web. En aquest curs es tractaran les característiques bàsiques i del programari diversos scripts per a realitzar diverses animacions i dibuixos que podem prendre com a iniciació. La seua aplicació ens pemetrà il·lustrar les nostres sessions amb recursos TIC, amb els alumnes, o bé confeccionar presentacions i dissenys de pàgines web més atraients.. Observacions: Cal que la persona inscrita faça l’ingrés del pagament i presentar-ne el comprovant a l’MRP Terres de l’Ebre el dia d’inici del curs. Formador: Joan Domènech. 8007220416 Curs de jota aplicada a l’educació IES Ramon Berenguer IV - av. Mestre J. Suñer, 1-37 (Amposta) Del dilluns 02/07/2007 al divendres 06/07/2007 de 09 h. a 13 h. Descripció: Curs destinat a persones que vulguen conèixer, aprendre a ballar i gaudir amb la nostra dansa tradicional: La Jota. La jota és la dansa tradicional més popular i característica de les Terres de l’Ebre. Hi ha diferents varietats de la jota: la de gaita (o dolçaina) i tambor, la de rondalla, i les pròpies de les diferents poblacions. Objectius: Conèixer el nostre grup d’aficionats a la jota. Ajudar a la divulgació de les nostres danses col·lectives. Accedir a una visió general de les jotes de les Terres de l’Ebre. Aplicar l’estil i caràcter que corresponga a cada gènere. Continguts: Jota de rondalla en especial. Altres danses tradicionals d’especial rellevància: cap de ball, punxonet,.... Observacions: Cal que la persona inscrita faça l’ingrés del pagament i presentar-ne el comprovant a l’MRP Terres de l’Ebre el dia d’inici del curs. Formadores: Dolors Espelta i Mercè Martí 8007230416 Formació de narradors. Contacontes Campus Terres de l’Ebre. Edifici Nou Betània (Tortosa). Del dilluns 02/07/2007 al divendres 06/07/2007 de 09 h. a 13 h. Objectius: Incentivar la curiositat i interès pel món imaginari dels contes. Descobrir l’alegria de la improvisació. Motivar els participants a descobrir les seues possibilitats comunicatives. Gaudir del narrador oral que tenim dins, i poder-lo desenvolupar. Conèixer recursos i estratègies per explicar contes. Reconèixer els arquetips que el conte transmet i de quina manera afecta les nostres emocions.

11


27a Escola d’Estiu HORARI

DILLUNS, 2 DE JULIOL

DIMARTS, 3 DE JULIOL

DIMEC

APLICACIÓ D COEDUCACIÓ: TÈCNIQUES DE GRUP I LA SEVA APLICACIÓ COM A 9 a 13 h.

a partir de les 13 h. vermut amb...

CURS DE JOTA FORMACIÓ DE N LES MATEMÀTIQUES SEGO COM CUID EXPRESSIÓ I DRA LA WEB 2.0: EINES PER A LA CO

LA BIBLIOTECA PUNT.EDU

LA NOVA CULTURA EDUCATIVA

LA

aplicació didàctica LA WEB 2.0: EINES PER A LA CO

16 a 18 h.

LA SORTIDA: Visita als museus Tortosa i Amposta, dijous, 5 de juliol Els vermuts es faran al Campus Terres de l’Ebre de la URV-Tortosa. E

12


de les Terres de l’Ebre

CRES, 4 DE JULIOL

DIJOUS, 5 DE JULIOL

DIVENDRES, 6 DE JULIOL

DIDÀCTICA DELS BLOCS A INSTRUMENT DE DESENVOLUPAMENT D’HABILITAT SOCIAL EN NOIES I NENES FLASH A APLICADA A L’EDUCACIÓ NARRADORS. CONTACONTES ONS UN ENFOCAMENT CONSTRUCTIVISTA DAR LA VEU. FONIATRIA AMATITZACIÓ AMB L’ALUMNAT ONSTRUCCIÓ CONJUNTA DEL CONEIXEMENT

A SEXTA HORA. REFLEXIONS

LA ZER. NOVA ORGANITZACIÓ

didàctica dels blocs ONSTRUCCIÓ CONJUNTA DEL CONEIXEMENT

l de 2007, de 18 h. a 20 h. Edifici Betània.

13

EL NOU CURRÍCULUM


Continguts: Recursos lingüístics: Ensenyament de la narració. Gramàtica de la fantasia. Expressió oral. Respiració, entonació i veu. Recursos gestuals: expressió corporal. Jocs teatrals, relaxació i llenguatge no verbal. Recursos musicals. Recursos escenogràfics: trencar el Contes. Contes de tots els colors: populars multiculturals. Gel escènic i improvisar. Elaboració d’un conte: activitat pràctica. Configuració d’una sessió de contacontes: La nostra “Hora del Conte”. Observacions: Cal que la persona inscrita faça l’ingrés del pagament i presentar-ne el comprovant a l’MRP Terres de l’Ebre el dia d’inici del curs. Formadora: Eva Oms Queralt. 8007240416 Les matemàtiques segons un enfocament constructivista Campus Terres de l’Ebre. Edifici Nou Betània (Tortosa). Del dilluns 02/07/2007 al divendres 06/07/2007 de 09 h. a 13 h. Descripció: La matemàtica en la vida de les classes d’educació infantil i cicle inicial: lògica, càlcul, mesura, estadística i la geometria.Tenint en compte que els aprenentatges siguen significatius, continguts funcionals, respectant el ritme individual i fent un aprenentatge constructiu de la matemàtica en aquestes edats primerenques. Observacions: Cal que la persona inscrita faça l’ingrés del pagament i presentar-ne el comprovant a l’MRP Terres de l’Ebre el dia d’inici del curs. Formadora: Odila Casanova 8007250416 Com cuidar la veu. Foniatria CEIP Carles III (Sant Carles de la Ràpita- Av. de la Constitució, 64) Del dilluns 02/07/2007 al divendres 06/07/2007 de 09 h. a 13 h. Observacions: Cal que la persona inscrita faça l’ingrés del pagament i presentar-ne el comprovant a l’MRP Terres de l’Ebre el dia d’inici del curs. Formadora: Cinta Jardí. 8007260416 Expressió i dramatització amb l’alumnat CEIP Carles III (Sant Carles de la Ràpita- Av. de la Constitució, 64) Del dilluns 02/07/2007 al divendres 06/07/2007 de 09 h. a 13 h. Objectius: Integrar a l’aula aspectes potenciadors de la imaginació i la creativitat. Fomentar unes tècniques de treball basades en “el teatre de l’escolta”. Formar als mestres i professors cap a una sensibilitat creativa i imaginativa més amplia. Observacions: Cal que la persona inscrita faça l’ingrés del pagament i presentar-ne el comprovant a l’MRP Terres de l’Ebre el dia d’inici del curs. Formador: Moisès Mato

14


CURSOS DE 30 HORES: 8007300416 Aplicació didàctica dels Blocs CEIP Enric Grau i Fontserè - c. Salvador Espriu, 2 (Flix) Del dilluns 02/07/2007 al divendres 06/07/2007 de 09 h. a 18 h. Descripció: Funcionament de correu electrònic GMAIL Donar-se d’alta a un servidor de blocs, i funcionament d’aquest. Implantació de vídeo, text, etc. dins aquest mateix bloc. Estructura de l’espai i permisos. Funcionament de servidors de vídeo (Youtube), imatge (Picasa...), so (Clickcaster...), etc. Observacions: Cal que la persona inscrita faça l’ingrés del pagament i presentar-ne el comprovant a l’MRP Terres de l’Ebre el dia d’inici del curs. Formadors: Joan Ramon Ferrús i Sebastià Mora 8007310416 La Web 2.0: eines per a la construcció conjunta de coneixement Campus Terres de l’Ebre. Edifici Nou Betània (Tortosa). Del dilluns 02/07/2007 al divendres 06/07/2007 de 09 h. a 18 h. Descripció: La Web 2.0 és una actitud vers l’ús de la xarxa que potencia la seua vessant més social i comunicativa. L’usuari esdevé gestor de gran varietat d’eines i recursos. La irrupció de la Web 2.0 i la seua filosofia en el panorama educatiu aporta tot un seguit d’eines que permeten al professorat i l’alumnat treballar col·laborativament, interactuar, produir materials, compartir informació… En aquest curs s’oferirà una panoràmica de diferents eines 2.0 que poden ser útils per al professorat. El curs serà eminentment pràctic i s’adreça a professorat internivells. Observacions: Cal que la persona inscrita faça l’ingrés del pagament i presentar-ne el comprovant a l’MRP Terres de l’Ebre el dia d’inici del curs. Formador: Ricard Escandell Piera

CURSOS TELEMÀTICS MATRÍCULA I INSCRIPCIÓ A CURSOS <http://pangea.org/mrp/> La inscripció als cursos cal fer-la en aquesta pàgina des de mitjans de maig fins l’inici de l’Escola d’Estiu. Per fer aquesta inscripció cal matricular-se en una escola d’estiu de moviments o està inscrit com a soci usuari d’ACTE. Els futurs participants de les escoles d’estiu que no tinguin obert el termini de matriculació en el moment de fer la inscripció als cursos virtuals podran fer la seva inscripció als cursos virtuals i els quedara reservada la plaça fins la seva matriculació a l’escola d’estiu corresponent.

15


La inscripció als cursos és gratuïta per a tots els matriculats escoles d’estiu de moviments <http://mrp.pangea.org/esc_estiu/ee2007.htm> , per als mestres de la Bressola de la Catalunya Nord i per als socis i usuaris d’ACTE. La participació en el fòrum i el visionat de les videoconferències és lliure. ACTE ha sol·licitat el reconeixement de les activitats al Departament d’Educació. Les certificacions es trametran, als alumnes que hagin realitzat les tasques explìcites en els materials del curs, durant el mes de setembre de 2007, per correu postal al domicili particular que feu constar en el moment de la inscripció. El certificat acreditarà les hores que consten en l’explicació del curs. Les hores reals que cada participant hi dediqui depenen de la seva destresa en l’ús de les eines informàtiques i en el treball dels continguts del curs. Poseu molta atenció en omplir les dades personals, especialment pel que fa a l’adreça de correu electrònic, doncs és l’única manera que tenim per posar-nos en contacte. Per a qualsevol dubte o aclariment que necessiteu envieu un missatge a: actevitats@pangea.org Escoles d’Estiu dels MRP de Catalunya / Any 2007

CONTINGUT DELS CURSOS EDUCACIÓ INFANTIL Experimentació a l’Educació Infantil (20 hores) El curs pretén aportar eines de reflexió per potenciar l’experimentació des d’un punt de vista científic i per facilitar la seva incorporació a les aules d’Educació Infantil, a partir del treball pràctic sobre diferents temàtiques. Montserrat Pedreira Mireia Roca Mestres d’Educació Infantil Racó virtual dels petits (30 hores) Es presenten diversos projectes de tallers multimèdia i es proposa l’adaptació d’aquests projectes a la realitat de cada mestre, en vistes a crear un racó virtual per als més petits, amb un funcionament semblant als tallers o racons que es poden trobar a les aules del 2n cicle d’Ed. Infantil i 1r. cicle d’Ed. Primària. Rita Armejach Mestra i psicopedagoga

16


EDUCACIÓ PRIMÀRIA Recursos a Internet per a Primària (20 hores) A través de diferents propostes didàctiques, mestres i alumnes poden entrenar-se en l’ús d’Internet i aprendre a trobar la informació necessària per fer un projecte a classe, o per participar en projectes entre diferents escoles. Sebastià Capella Mestre Jocs infantils d’arreu del món (20 hores) Es parteix de la convicció que el joc és una experiència important en el procés de desenvolupament dels infants i es planteja la possibilitat de convertir les hores d’esbarjo en un espai educatiu. Es dóna a conèixer un ampli ventall de jocs per tal que els nens i les nenes d’aquestes edats aprenguin a divertir-se d’una manera diferent. Rafael Badia Mestre La immersió lingüística: sumar i no pas restar (30 hores) Nou Últimament, des de determinats àmbits polítics i socials, s’ha intentat fer trontollar el model d’ensenyament bilingüe que s’aplica a Catalunya. Aquest curs proposa un debat sobre el què és i no és la immersió lingüística i aporta arguments i estratègies psicolingüístics per ajudar a bastir un marc psicopedagògic que afavoreixi els efectes d’un bilingüisme additiu. Professora: M. Dolors Areny Mestra i Psicopedagoga TIC i l’atenció a la diversitat i les NEE a Primària (30h) Nou Es pretén analitzar les aportacions de les TIC en l’atenció a la diversitat i les NNE de l’alumnat. Es donen a conèixer materials i estratègies de suport per als aprenentatges instrumentals i recursos per adaptar l’ordinador i els materials educatius a l’atenció de l’alumnat. El curs s’estructura a partir d’una sèrie de casos i situacions que es debatran al fòrum. Professor: Joaquim Fonoll Mestre Assessor Tècnic Docent del Departament d’Educació EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Recursos a Internet per a Secundària (20 hores) Es dóna informació sobre els recursos telemàtics que poden ser útils al professorat de Secundària El curs té una part de continguts comuns a totes les àrees i una altra part amb continguts específics de diferents assignatures. Joan Valldaura psicopedagog

17


Recursos a Internet per als alumnes nouvinguts. (30 hores) Es proposen eines i recursos pedagògics per tal de facilitar l’acollida i l’atenció educativa dels alumnes estrangers que s’incorporen tardanament al sistema educatiu de Catalunya. La finalitat del curs és orientar l’acció educativa, des de les diferents àrees i nivells educatius, per tal d’afavorir la bona integració d’aquest alumnat durant els primers dies de la seva arribada al centre. Joan Miquel Ledesma Psicopedagog Taller virtual d’escriptura creativa II. (30 hores) Nou Es proposa un treball d’escriptura com a via de coneixement propi i del món que ens envolta. Es presenten unes fitxes didàctiques que ofereixen recursos diversos: artístics, literaris, periodístics..., i es compta amb el suport de la persona que ha experimentat aquestes fitxes a l’aula. El Fòrum del curs és el punt de trobada per compartir experiències. Antonieta Gonzàlez Filòloga Models d’intervenció al aula (20 hores) Presentació de diferents elements i models d’intervenció educativa per treballar la diversitat. Es proposa una reflexió entorn a l’aplicació d’aquests recursos psicopedagògics des de l’aula ordinària, la tutoria, els grups de suport, etc... Es parteix dels recursos interns de l’IES i s’orienta la possibilitat d’aprofitar de manera coordinada els recursos externs: serveis educatius, entitats municipals, projectes europeus. Rita Armejach Psicopedagoga Fem servir weblogs a la ESO! (30 hores) Nou El curs inicia en l’ús de weblogs: la seva creació i la metodologia com a recurs educatiu i didàctic en les àrees de Llengua, Llengües estrangeres, Ciències Naturals i Ciències Socials. El curs es planteja des d’una vessant pràctica que preveu l’ús del weblog des de l’inici i la generació de weblogs personals gratuïtes. Es dissenyaran weblogs d’aula per tal de poder-les utilitzar el proper curs, des de cada àrea. Rita Armejach i Eloi Aymerich Psicopedagoga i Tècnic en comunicació audiovisual, respectivament. Ús de les TIC en l’ensenyament de les ciències experimentals (20 hores) Nou L’objectiu del curs és orientar el professorat en l’ús de les TIC a l’aula: iniciació en l’ús del programa Hot Potatoes, introducció a la Webquest, etc. Els participants podran aprendre a dissenyar activitats d’aprenentatge de temàtica lliure i/o desenvolupar un

18


petit projecte TIC per entrenar els alumnes en l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Mari Angel Pitarque Professora de Física i Química a secundària i doctora en Ciències Químiques. EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA Taller d’escriptura creativa I. (30 hores) El taller és una forma creativa de gaudir escrivint, amb unes pautes que poden ajudar a millorar el nivell de llengua escrita. El professorat pot trobar-hi materials didàctics per aplicar a classe i comptarà amb el suport de la persona que els ha experimentat a l’aula. El fòrum del curs és el punt de trobada per compartir experiències. Conxita Palanques Professora de secundària. Educació Física, una àrea integral: recursos i propostes. (30 hores) Aquest curs s’adreça a totes aquelles persones interessades en l’àmbit de l’activitat física i l’esport; mestres, professors, tècnics esportius, monitors d’extraescolars, estudiants... que desitgin enriquir i optimitzar la seva tasca. És un curs eminentment pràctic amb la finalitat d’oferir recursos, eines i propostes didàctiques aplicables en el context en que cadascú es trobi. Dani Tomàs Vila i Glòria Ros Hernández llicenciats en Educació Física Professors de primària i secundària respectivament Què fem el curs vinent? Programació d’Educació Física, la 6a hora, o activitats extraescolars (20 hores) Nou Es tracta d’un curs de caràcter pràctic. S’ofereixen pautes i mètodes d’anàlisi i treball per ajudar a preparar la programació de continguts per al proper curs, ja sigui com a mestres i professors d’Educació Física, o com a responsables de la 6a hora de classe a l’escola pública, o bé, com a monitors d’activitats extraescolars. El curs consta, de tres projectes dels quals se n’ha d’escollir un. Dani Tomàs Vila i Glòria Ros Hernández llicenciats en Educació Física Professors de primària i secundària respectivament L’ús col·loquial del català a l’escola (30 hores) Es promou un petit treball de camp per a que cadascú pugui observar els usos lingüístics del seu entorn proper, amb l’objectiu de reflexionar sobre els factors que intervenen en la realitat sociolingüística de Catalunya. S’orienta el disseny d’activitats de caràcter sociolingüístic, adreçades als alumnes d’aquestes edats, per tal de promoure l’ús interpersonal del català.

19


M. Dolors Areny Professora de català Edició de videoclips didàctics. (20 hores) Nou El curs mostra totes les funcionalitats del programa Pinnacle Studio 8, un software que ens permetrà editar vídeos d’àmbit educatiu. Aprendrem els fonaments del vídeo digital i ens entrenarem en l’ús d’eines de captura de la imatge, edició i postproducció. Cal disposar del software Pinnacle-studio 8 i/o 9, càmera de vídeo digital i ordinador amb Windowsa XP. Anna Vera Professora de primària i secundària i tècnica d’educació en Centre de Recursos Pedagògics. Matemàtiques a Internet. (20 hores) Una passejada per Internet a través de diferents llocs web amb la possibilitat de passar una estona entretinguda fent matemàtiques a través de la xarxa. S’utilitzen diverses eines tecnològiques i s’orienta la cerca d’informació per trobar recursos virtuals que facilitin al professorat la creació d’activitats matemàtiques a l’aula. Sebastià Capella Mestre Logo I: un llenguatge per a la creació i l’experimentació. (20 hores) El Logo és un llenguatge de programació dissenyat per als nens que els permet investigar, treballar i jugar. S’utilitza com a eina didàctica per part del professorat de tots els nivells educatius, des de l’Educació Infantil fins a la Universitat. En aquest curs treballarem fonamentalment el micromón de la tortuga. Ramon Cemeli Mestre Logo II: un llenguatge per a la creació i l’experimentació (40 hores) Aquest curs inclou el curs de Logo I. A més aprofundim amb les primitives que ens permeten treballar amb llistes per manejar textos i càlculs Ramon Cemeli Mestre EINES INTERNET Missatgeria internet (30 hores) Gairebé tots som capaços d’enviar i rebre un missatge, però en aquest curs, a més d’aprendre els usos bàsics del correu electrònic, també coneixerem les funcions més avançades: adjuntar documents, crear una llista de correu, protegir-nos del correu brossa o amb virus, etc. Joan Hervás Mestre i pedagog

20


Disseny de pàgines web I. (30 hores) Iniciació en la creació de documents en format web, amb textos, imatges i enllaços a altres pàgines. Informació guiada per a la creació i edició d’una pàgina web de centre o personal. Joan Hervás Mestre i pedagog Disseny de pàgines web II (60 hores) Adreçat als alumnes que volen adquirir una formació més completa en el disseny de pàgines web. Les trenta primeres hores corresponen al curs de Disseny de pàgines web I, i en les trenta restants aprofundirem en el coneixement i l’ús d’altres recursos tecnològics com les taules, les llistes, els estils i les plantilles. Joan Hervás Mestre i pedagog Recursos de navegació (20 hores) Aquest curs permet conèixer alguns recursos avançats disponibles en línia. Els alumnes aprendran a utilitzar els principals cercadors, provaran de descarregar i instal·lar programes i s’entrenaran en l’ús d’altres recursos com: música, CorreuWeb, Jocs virtuals... Joan Homar Tècnic amb TIC Webs accessibles i fàcils d’usar a l’escola (20 hores) Curs adreçat a persones que ja saben construir webs i volen perfeccionar els seus coneixements. Els alumnes aprendran a aplicar criteris de qualitat per millorar el disseny del web i afavorir la seva accessibilitat. El resultat serà l’elaboració d’un espai web còmode, intuïtiu, de fàcil accés i adequat també per a l’ús de persones amb dèficits sensorials. Miquel Térmens Graells Professor de Biblioteconomia i Documentació de la UB Xats, fòrums i videoconferències (20 hores) Es pretén que el professorat adquireixi pràctica en l’ús i moderació de diferents tipus de xats i fòrums per integrar-los en el currículum de l’escola. S’organitzen uns tallers per practicar amb les eines que ofereix el mercat: Taller de xats, Taller de fòrums i Taller de videoconferències. Nicola Veronessi Filòleg

21


ESCOLA D’ESTIU

ORGANITZA

28ª

Escola d’Estiu de l’Anoia

Grup de Mestres de l’Anoia Carretera Manresa, 65 - 2n / 08700 IGUALADA Tel.: 938 04 04 53 / Fax: 938 04 17 33

38ª

Escola d’Estiu Jaume Miret, de Lleida

Mov. d’Innovació Educativa C. Bisbe Torres, 2 / 25002 LLEIDA Tel.: 973 26 35 61 / Fax: 973 26 35 61

28ª

Escola d’Estiu del Maresme

Mov. Educ. del Maresme Les Esmandies Rda. O’Donnell, 94 2n. / 08302 MATARÓ Tel.: / Fax: 937 58 94 02 / Mòbil: 627 92 42 72

21ª

Escola d’Estiu de la Noguera

Grup de Mestres de la Noguera C. Divina Pastora, 1 / 25600 BALAGUER Tel.: 973 44 63 62 / Fax: 973 44 88 99

26ª

Escola d’Estiu d’Osona

Grup de Mestres d’Osona juntament amb la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic Tel.: 938 86 63 50

29ª

Escola d’Estiu del Penedès

Grup de Mestre de l’Alt Penedès Pl. del Penedès, 3, 2a. / 08720 VILAFRANCA del Penedès / Tel.: 938 17 16 06

17ª

Escola d’Estiu del Priorat

Grup de M. del Priorat Carretera de Porrera, s/n / 43730 FALSET Tel.: / Fax: 977 83 06 72

26ª

Escola d’Estiu del Ripollès

Grup de Mestres del Ripollès Sala Eudald Graells Pg St Joan, 1 / 17500 RIPOLL Tel.: 972 70 17 53 / Fax: 972 70 30 51

42ª

Escola d’Estiu de Rosa Sensat

Assoc. Mestres Rosa Sensat Av Drassanes, 3 / 08001 BARCELONA Tel.: 934 81 73 74 / Fax: 933 01 75 50

14ª

Escola d’Estiu de la Terra Alta

Col·lectiu de Mestres de la Terra Alta De la Germandat, 16 / 43780 GANDESA Tel.: / Fax: 977 42 03 97

27ª

Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre

Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre Camí de Betània, 5 / 43500 TORTOSA Tel.: 628 44 58 02

24ª

Escola d’Estiu de l’Urgell-Segarra

Grup d’Ensenyants Urgell-Segarra Avda. Agustí Ros, 3 / 25310 AGRAMUNT Tel.: 973 39 06 68

28ª

Escola d’Estiu del Vallès Occidental

Assoc. de Mestres Alexandre Galí Sant Isidre, 29 / 08221 TERRASSA Tel.: 680 94 39 70

26ª

Escola d’Estiu del Vallès Oriental

Casal del Mestre de Granollers Josep Umbert, 25-27 2n-3a / 08402 GRANOLLERS Tel.: 938 60 01 40

3ª 8ª

Escola d’Estiu Virtual Àmbit Virtual Escoles d’Estiu

ACTE - (Associació Catalana de Telemàtica Educativa) / Avda Drassanes, 3 08001 BARCELONA / Tel.: 934 81 73 88

Escola d’Estiu de l’Educació de Persones Adultes

Grup Organitzador de l’Escola d’Estiu Avda Drassanes, 3 / 08001 BARCELONA Tel.: 934 81 73 88

22


LLOC

DATES

INTERNET

Edifici Garcia Fossas Ctra. Manresa, 65 08700 IGUALADA

2 al 6 de juliol de 2007

web: www.educanoia.net e-mail: pramon@xtec.cat

Universitat de Lleida Campus de Cappont / c/ Jaume II, 71 Edifici Polivalent / 25001 LLEIDA

2 al 6 de juliol de 2007

web: http://gmlleida.pangea.org e-mail: gmlleida@pangea.org

IES Thos i Codina Riera de Cirera 57 08304 MATARÓ

2 al 13 de juliol de 2007

web: www.memcat.org e-mail: mem@pangea.org

IES Almatà Parc Públic el Reial 25600 BALAGUER

3 al 6 de juliol de 2007

web: www.xtec.cat/crp-noguera e-mail: se-noguera@xtec.cat

Aula Magna de la Universitat de Vic. C. Laura, s/n 08500 VIC

2, 3 i 4 de juliol de 2007

web: www.xtec.net/crp-osona e-mail: crp-osona@xtec.cat

Fundació Àngels Garriga -SaiforesCarrer de Dalt, 6 / SAIFORES Tel.: 977 67 70 65

2 a 5 de juliol de 2007

web: www.grupmapnet.org e-mail: mapnet@grupmapnet.org

CEIP Antoni Vilanova C. Reus, s/n FALSET

2, 3 i 4 de juliol de 2007

web: www.xtec.net/crp-priorat e-mail: crp-priorat@xtec.net

Escola del Treball Rda Mas d’en Bosch RIPOLL

29 de juny al 5 de juliol de 2007

e-mail: rgibert@xtec.cat

Campus Mundet Pg Vall d’Hebron, 171 BARCELONA

2 al 13 de juliol de 2007

web: www.rosasensat.org e-mail: cursos@rosasensat.org

CEIP Dr. Ferran 43784 CORBERA D’EBRE Tel.: 977 42 11 02

2 al 6 de juliol de 2007

web: http://www.xtec.net/crp-terraalta e-mail: e3990109@xtec.net

URV- Campus Terres de l’Ebre. Edifici Nou Betània. TORTOSA IES Ramon Berenguer IV a AMPOSTA CEIP Enric Grau i Fontserè a FLIX CEIP Carles III a ST. CARLES DE LA RÀPITA

2 al 6 de juliol de 2007

web: http://usuaris.tinet.org/mrpte e-mail: mrp.terresebre@gmail.com

CEIP Jacint Verdaguer Ramon y Cajal, 8 25300 TÀRREGA

2 al 6 de juliol de 2007

web: www.pangea.org/~geus e-mail: geus@pangea.org

UAB Facultat C. Educació BELLATERRA

2 al 6 de juliol de 2007

web: http://amgali.pangea.org e-mail: eestiuvoc@pangea.org

IES Antoni Cumella C/ Roger de Flor, s/n 08400 GRANOLLERS

2 al 6 de juliol de 2007

web: www.casaldelmestre.org e-mail: secretaria@casaldelmestre.org

Àmbit Virtual de les Escoles d’Estiu dels MRP de Catalunya

2 al 13 de juliol del 2007

web: http://acte.pangea.org e-mail: actevitats@pangea.org

BARCELONA Tel.: 686 56 01 49

2 al 6 de juliol de 2007

web: http://aadults.pangea.org e-mail: educacioadults@gmail.com

23


24

Programa EE07  
Programa EE07  

programa escola d'estiu