Page 1

ecos secure - elektroniskt nyckelhanteringssystem med låsta nyckelfästen ecos secure är ett nyckelskåp med dubbel säkerhet. Inte nog med att dörren är låst och larmad. Dessutom är varje nyckelposition är också individuellt låst och larmad. Användaren får endast ut de nycklar som denne har access till. Samtliga händelser i ecos secure registreras. I realtid kan man via historiken följa vem som tar ut vilken nyckel. Skulle avvikelser ske kommer skåpet att larma. Larm kan även skickas som e-mail eller SMS.


Mjukvara - ecos software aWeb-baserad .Net mjukvara (eller Windows-klient) aAnvändarvänlig med användar- och nyckelgrupper aScheman för användare, grupper och nycklar aTydlig grafisk meny som i realtid visar vilka nycklar som är ute resp. inne aReservationsmodul aAktivitetshantering aLarmhantering via e-mail eller SMS aRuttplaneringsmodul aHistorik presenteras i realtid aLoggning av förändringar av data basen

Skåpmodeller Antal nyckelplatser 10 och 20 DD 20 och 40 DD 40 och 80 DD* 60 och 120 DD 90, 120, 180 DD & 240 DD 180, 240, 360 DD & 480 DD 360, 480, 720 DD & 960 DD

Mått (B x H x D) 645 x 340 x 183 670 x 480 x 183 653 x 832 x 183 971 x 478 x 183 1253 x 832 x 183 1239 x 1664 x 184 1217 x 1900 x 368

Vikt 20/25 kg 25/30 kg 30/35 kg 40/50 kg 55/55/70/85 kg 85/100/120/190 kg 190/200/250/260 kg

Plåttjocklek 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Ytbehandling Pulverlack Pulverlack Pulverlack Pulverlack Pulverlack Pulverlack Pulverlack

DD= Double density *80 DD kan även fås i måtten 971 x 478 x 183

Övrig information Beröringsfri läsare Ja Mekanisk nödöppning Ja Transformator 230V/12V (inbyggd) Batteri back-up 24 h Fingeravtrycksläsare Ja Externa larmutgångar 4 st Kommunikation TCP/IP IP inställningar Fast Externa läsare Ja

B.R.A SECURIT Y - SELHAGSVÄGEN 6 - 716 94 MULLHY T TAN - 0585-59 95 00 - WWW.BRASECURIT Y.SE

ecos secure  

Key management, extra secure with locked positions

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you