Page 1


OBJAVA ZA NOVINARE PETI HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES Rijeka, 7. – 10. rujna 2010.

POKROVITELJ Luka Bebić predsjednik Hrvatskoga sabora POČASNI ODBOR Zlatko Komadina župan Primorsko-goranske županije Pero Lučin rektor Sveučilišta u Rijeci Vojko Obersnel gradonačelnik grada Rijeke Predrag Šustar dekan Filozofskoga fakulteta u Rijeci Ante Žužul predsjednik Uprave Školske knjige d.d. ORGANIZACIJSKI ODBOR Stipe Botica Irvin Lukežić Krešimir Nemec Maja Opašić, tajnica Bernardina Petrović Saša Potočnjak, tajnica Marko Samardžija Ines Srdoč-Konestra, zamjenica predsjednice Milorad Stojević Diana Stolac Marija Turk, predsjednica Karol Visinko


HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRESI

Prvi hrvatski slavistički kongres Pula, 19. – 23. rujna 1995.

Drugi hrvatski slavistički kongres Osijek, 14. – 18. rujna 1999.

Treći hrvatski slavistički kongres Zadar, 15. – 19. listopada 2002.

Četvrti hrvatski slavistički kongres Varaždin – Čakovec,

Medalja Stjepana Ivšića

Eduard Hercigonja

Medalja Antuna Barca

Ivo Frangeš

Medalja Vatroslava Jagića

Lászlo Hadrovics

Medalja Stjepana Ivšića

Radoslav Katičić

Medalja Antuna Barca

Maja Bošković-Stulli

Medalja Vatroslava Jagića

Sante Graciotti

Medalja Stjepana Ivšića

Dalibor Brozović

Medalja Antuna Barca

Miroslav Šicel

Medalja Vatroslava Jagića

Henrik Birnbaum

Medalja Stjepana Ivšića

Stjepko Težak

Medalja Antuna Barca

Stanko Lasić

Medalja Vatroslava Jagića

Reinhard Lauer

Medalja Stjepana Ivšića

Josip Silić

Medalja Antuna Barca

Viktor Žmegač

Medalja Vatroslava Jagića

István Nyomárkay

5. – 8. rujna 2006.

Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka, 7. – 10. rujna 2010.


PLENARNA IZLAGANJA Iva Lukežić Hrvatski u aktualnome lingvističkom i izvanjezičnom kontekstu Ján Jankovič Teze istraživanja legende o Zrinskom u hrvatsko-slovačkom kontekstu Danijela Bačić-Karković Od dekonstrukcije do rekonstrukcije ili Od Kamova do Fabrija i dalje

RAD U SEKCIJAMA I. SEKCIJA HRVATSKOGLAGOLJSKA I PALEOSLAVISTIČKA PROBLEMATIKA Broj izlagača: 16 II. A SEKCIJA SLAVENSKI KONTEKST HRVATSKOGA JEZIKA Broj izlagača: 28 II. B SEKCIJA SLAVENSKI KONTEKST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI I KULTURE Broj izlagača: 16 III. SEKCIJA ČAKAVSKA SASTAVNICA HRVATSKOGA JEZIKA, KNJIŽEVNOSTI I KULTURE Broj izlagača: 13 IV. SEKCIJA KODIFICIRANJE I KULTIVIRANJE HRVATSKOGA JEZIKA U XX. STOLJEĆU Broj izlagača: 27 V. SEKCIJA VISOKO I NISKO U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI I KULTURI Broj izlagača: 40 VI. SEKCIJA KONSTRUKCIJA I DE(KON)STRUKCIJA KANONA (U POVODU 100. OBLJETNICE SMRTI JANKA POLIĆA KAMOVA) Broj izlagača: 18 VII. SEKCIJA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST U NASTAVI Broj izlagača: 23


Održavanje Petoga hrvatskog slavističkog kongresa potpomogli su: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Ministarstvo kulture Primorsko-goranska županija

Grad Rijeka

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Studentski centar Rijeka Školska knjiga, d.d. adamić d.o.o. Astoria d.o.o. KD Autotrolej d.o.o. Rijeka Novi list d.d. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka Turistička zajednica grada Rijeke Grad i općine otoka Krka:


Grad Krk i Turistička zajednica grada Krka

Općina Baška i Turistička zajednica općine Baška Općina Dobrinj i Turistička zajednica općine Dobrinj Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica općine Malinska-Dubašnica Općina Omišalj i Turistička zajednica općine Omišalj Općina Punat i Turistička zajednica općine Punat Općina Vrbnik i Turistička zajednica općine Vrbnik Putnička agencija ''Olivari'' d.o.o. Malinska


DOGAĐANJA U SKLOPU PETOGA HRVATSKOG SLAVISTIČKOG KONGRESA Utorak, 7. rujna 2010. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Muzejski trg 1 Svečano otvorenje Petoga hrvatskog slavističkog kongresa Svečana dodjela nagrada Plenarna izlaganja Vokalna skupina Octachord Srijeda, 8. rujna 2010. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Omladinska 14 Rad u sekcijama Šetalište Andrije Kačića-Miošića 1 (ispred Hotela Continental) Kamov Četvrtak, 9. rujna 2010. Cjelodnevni izlet na otok Krk Krk Vrbnik Jurandvor, Baška Košljun Omišalj Petak, 10. rujna 2010. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Omladinska 14 Rad u sekcijama Zatvaranje Kongresa


Peti hrvatski slavistički kongres  

Peti hrvatski slavistički kongres održatva se od 7. do 10. rujna u Rijeci.