3 minute read

I spissen for å plante nye menigheter i Norge

Foto: Markus Kvavik og Anne Hansli.

– Nyplanta menigheter vinner ofte nye mennesker for Jesus, og for menigheten! Erfaringen viser at der det kommer nye menigheter, blir også folk frelst. Dette bør være en motivasjon i seg selv for å plante flere menigheter, mener Markus Kvavik.

Han er fersk menighetsplantingskonsulent i Misjonskirken Norge og skal blant annet lede arbeidet med å finne nye steder for å etablere kristne fellesskap og menigheter.

Nye menigheter gir vekst. Derfor satser Misjonskirken Norge på å styrke stab og ressurser for å plante flere menigheter. Markus er ikke alene om arbeidet. Anne Hansli er rådgiver for menighets- planting i Misjonskirken Norge. –Jeg følger opp det som skjer rundt menighets- planting, prøver å mobilisere til flere plantinger og følger opp strategien vår, sier Anne som selv er engasjert i planteprosjektet på Fornebu.

Med seg i det nasjonale teamet for plantearbeidet er også nasjonal leder, Torben M. Joswig. I tillegg har de nær kontakt med menighetsrådgiverne.

Det er viktig å få flere av våre menigheter til å snakke mer om menighetsplanting og om hva vi alle kan bidra med.

Nettverk for plantere Misjonskirken Norge har etablert et nettverk der planteledere utveksler erfaringer og får undervisning i relevante temaer. – Vi ønsker at dette også skal være et nettverk det er lett å koble seg på, for dem som lurer på om de skal starte menighet.

Ut av komfortsonene

– Jeg tenker at det er viktig å få flere av våre menigheter over hele landet til å snakke mer om menighetsplanting og om hva vi alle kan bidra med. Uten at vi står sammen om dette tror jeg det blir vanskelig å lykkes, sier Anne om utfordringen for å plante nye fellesskap.

Markus tror også at flere må være villige til å gå ut av komfortsonen og flytte på seg for å kunne skape nye miljøer. – Det er nok mer utfordrende for de fleste i dag å skulle flytte på seg for være med å starte noe nytt, enn det var for et par generasjoner siden. Jeg tenker derfor at vi må be om tro for å sende medarbeidere ut til steder som mangler kristne fellesskap, sier Markus.

Han tror at vi snakke mer om menighetsplanting i forkynnelse og samtaler, og synliggjøre behovene. – En helt vanlig familie med tre barn, der foreldrene for eksempel er lærer og revisor, kan se sitt nabolag frelst. Gud bruker vanlige folk til å vitne om Ham i hverdagen. Slik kan det starte noe nytt, sier Markus.

Besøk nye menigheter Anne utfordrer unge mennesker til å flytte sammen i kollektiv i studietiden, og bosette seg der det er nye menigheter og planteprosjekter. – For dem som leder et planteprosjekt vil det å ha med to-tre unge mennesker i arbeidet i noen år, være til uvurderlig hjelp, sier hun.

Anne oppfordrer dessuten folk i andre menigheter til å besøke plantingenes gudstjenester og samlinger. Kanskje noen også kan bidra med praktisk hjelp, som i barnearbeidet eller med sang og musikk? Troshistorier inspirerer Anne lar seg inspirere av å høre troshistoriene fra mennesker i nyplantede menigheter.

– Det er fantastisk å høre hvordan en tanke i ett menneske møter tanker i andre mennesker, og at det blir starten på en ny menighet. Forhåpentligvis blir det en menighet som varer i generasjoner og som vil prege et lokalsamfunn i årtider framover. Med slike fortellinger opplever vi at vi er en del av noe mye større enn det både menighetsplantere og vi som står rundt, forstår rekkevidden av, sier Anne.

Be for folk og steder

Markus og Anne er enige om at forbønn og støtte er viktig for veien videre. – Det trengs mer bønn for Norge. Både bønn for flere folk og for områder der vi ikke har så mange menigheter, sier Markus. Han nevner blant annet Østlandet, Innlandet, Trøndelag og nordover som eksempler. Selv har han vært pastor i Frimisjonen Tromsø og vet at det er flere steder i de nordligste fylkene som savner menighetsfellesskap.

Markus håper at enda flere menigheter og enkeltpersoner vil støtte satsingen på menighetsplanting. -Det er kanskje ikke alle menigheter som er klare for å sende ut folk, men kanskje de kan bidra med penger så planteprosjektene klarer seg økonomisk de første årene, sier Markus.

- Om noen vil vite enda mer om menighetsplanting og hvordan de kan støtte, er det bare å ta kontakt, sier Anne som gjerne forteller mer om behovene og mulighetene, og inviterer gjerne til en prat eller et besøk.

Av Trond Filberg

www.mknu.no/menighetsplanting