Page 1

ANNONCE:

»jeg elsker flæskesteg!« PETER LØVENKRANDS OG FIRE ANDRE SPORTSSTJERNER FORTÆLLER OM JULEMAD Side 22-23

Danmarks mest læste avis

aarhus/vest

Torsdag 22. december 2011 | Udgave 231 | Årgang 10 | Metroxpress.dk

Danske økonomer: Vi kan regne med flere reformer I går blev den famøse tilbagetrækningsreform vedtaget af et bredt �ertal i Folketinget Men reformen, der blandt andet forringer e�erlønnen, kommer ikke til at stå alene Det mener en håndfuld af landets fremmeste økonomer, som metroXpress har talt med De mener, at danskerne kan se frem til mange �ere indgreb, der skal få dem til at blive længere tid på arbejdsmarkedet En økonom mener, at højere skatter og brugerbetaling kan være på vej Side 6 Skattesag

For gammel til hættetrøjen?

Løkke og Thorning kan vidne Den kommission, der skal undersøge den såkaldte skattesag, kan komme til at a�øre både den tidligere og den nuværende statsminister Det fremgik af Justitsministeriets udspil i går Arbejdet kan vare i to år Side 2

Var Breivik slet ikke sindssyg? Kommission sår tvivl om den norske massemorders diagnose Side 14

»Aftalt spil foregår overalt« Eksklusivt interview med IOCpræsident Jacques Rogge, der blandt andet vil gå til kamp mod doping og korruption i sportens verden

Per Vers er 35 år og rapper. Men er han for gammel til de hurtige rim og tunge hiphop-rytmer? Ikke hvis man spørger ham selv og andre i og omkring branchen – det er et spørgsmål om at ældes med ynde og sørge for, at tekstuniverset følger med alderen. Side 18-19 PETRA KLEIS

Side 24


02

www.metroXpress.dk Torsdag 22. december 2011 Siden er redigeret af Nadine Nielsen

1

indland Mest læste på Metroxpress.dk

1 2 3

83-årig dræbt af sin egen bil Billedserie: Paris Hiltons julefest Svigerdatter afslører Amagermandens planer THOMAS FREITAG

4 5

Billedserie: 25 mænd og 19 torsk Billedserie: Hver aften er de i Grønland, men om dagen er Lunte og Puk i Rødovre

Download gratis iPhone-app MetroXpress’ nye gratis iPhone-app kan downloades i Apples App Store under ‘Gratis nyheder’.

QR-koder – sådan gør du En QR-kode sender dig videre til en webadresse, når du scanner den med din smartphone. Du kan downloade en gratis QRscanner i App Store eller Android Market. Ved at scanne denne QR-kode bliver du sendt videre til Metroxpress.dk.

Kommission må frit grave i skattesagen CAMILLA STEPHAN

Både statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og hendes forgænger Lars Løkke Rasmussen (V) kan ende med at vidne for skattesagskommission Det er langtfra kun kredsen omkring tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen (V), der kan se frem til at blive indkaldt som vidner til den kommende skattesagskommission. Justitsminister Morten Bødskovs (S) forslag til kommissionen åbner nemlig for, at alle ‘ministre, rådgivere eller andre embedsmænd’ skal tage plads i vidneskranken, hvis kommissionens tre medlemmer ønsker det. Desuden må kommissionen efter forgodtbefindende inddrage Helle ThorningSchmidts (S) personlige skattepapirer i undersøgelsen, og dermed kan såvel den nuværende som den tidligere statsminister blive indkaldt. Kommissionen har i udgangspunktet to år til at komme til bunds i, om Troels Lund Poulsen eller andre omkring ham sidste år forsøgte at blande sig i behandlingen af hans politiske modstanders skattesag. Og som noget uventet skal kommissionen også undersøge, hvem der lækkede Helle Thorning Schmidts skattepapirer til pressen, efter at hun sidste efterår var blevet renset for mistanken om skattefusk af Skat København. Lækagesagen har hidtil været en sag for Københavns Politi, men politiet lader nu undersøgelseskommissionen spille førsteviolin på den side af affæren også. Det skyldes ifølge politidirektør Johan Reimann, at de to sager er så tæt forbundne, hvad angår såvel hovedpersoner som begivenheder, at de ikke længere kan undersøges separat. »Jeg vil af indlysende grunde ikke gå ind i de konkrete resultater af vores efterforskning, men jeg kan sige, at det i begge sager drejer sig om de samme personer og de samme begivenheder, der skulle efterforskes,« siger han. »Det stod ikke klart fra starten. Det er noget, der har vist sig,« tilføjer politidirektøren. RITZAU

Justitsminister Morten Bødskov (S) præsenterede i går kommissionen, der skal undersøge skattesagen.

Venstre vil have mere fart på

Sådan skal kommissionen arbejde Kommissionen skal bestå af tre medlemmer

Formand Landsdommer

Advokat

Universitetsjurist

Udpeges efter indstilling fra Advokatsamfundet

Med særlig indsigt i

Kan frit inddrage

Skal undersøge

1

Kommission Vidner

Papirer

Får to år til sit arbejde

2

To særlige forhold

Venstre så gerne, at skattesagskommissionen satte punktum for sagen før end efter de to år, justitsministeren lægger op til. »Vi ser gerne, at de kunne arbejde endnu hurtigere. Det ville være rart, hvis de var færdige hurtigere. Det er et spørgsmål om,

Skattesagen 2010:

1

2

Kommissionen skal undersøge, om Venstre-ministre, deres spindoktorer eller embedsmænd har forsøgt at påvirke behandlingen og afgørelsen af skattesagen med henblik på at skade Helle Thorning-Schmidt og hendes muligheder for at blive statsminister.

Kommissionen skal afklare, hvem der har videregivet fortrolige oplysninger fra Helle Thorning-Schmidts skattesag til B.T. og forsøgt at videregive dem til Ekstra Bladet. Politiet har hidtil undersøgt denne del af sagen, men stiller sin efterforskning i bero, mens kommissionen arbejder. Det skyldes blandt andet, at Ekstra Bladets chefredaktør og en journalist på avisen kun ønsker at vidne for kommissionen.

Her skal kommissionen særligt se på møder og udveksling af notater og mails mellem Skatteministeriet og Skat København i perioden fra juni 2010, hvor spørgsmålet om Stephen Kinnocks skattepligt blev rejst i medier og frem til afgørelsen af skattesagen i september 2010.

Kilde: Regeringen

Helle ThorningSchmidt

Stephen Kinnock

grafik@ritzau.dk

23. juni: B.T. skriver, at Helle Thorning-Schmidts (S) ægtefælle, Stephen Kinnock, ikke betaler skat i Danmark. Skat indleder en undersøgelse. 10. august-13. september: Skatteministeriets departementschef, Peter Loft, deltager i fem møder hos Skat København om sagen. Midt i september: Skat København beslutter, at Stephen Kinnock ikke er skattepligtig i Danmark. 2011: September: En uge før folketingsvalget bringer B.T. en historie om skatteafgørelsen på baggrund af fortrolige dokumenter. Skatteministeriet anmelder lækagen til politiet.

hvordan man tilrettelægger arbejdet i undersøgelseskommissionen,« siger Venstre gruppeformand, Kristian Jensen. Han vil ikke gå ind i spekulationer om, hvorvidt regeringen med de to års frist for aflevering forsøger at trække sagen hen mod næste valg: »Ingen kan garantere, hvornår der kommer valg – hverken om det kommer sent eller tidligt. Så det overlader jeg til andre at spekulere på.« RITZAU

10.-11. november: Politiken skriver, at Peter Loft deltog i møderne om skattesagen. 14. november: Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) beder Peter Loft og Skat Københavns direktør, Erling Andersen, om at redegøre for ministeriets rolle i sagen. 2. december: Skatteministeren nedsætter en undersøgelseskommission, der skal se på, om den daværende skatteminister, Troels Lund Poulsen (V), hans særlige rådgiver Peter Arnfeldt og/eller Venstre blandede sig i afgørelsen. 4. december: Ekstra Bladet skriver, at Peter Arnfeldt året før tilbød avisen dele af den fortrolige afgørelse. 5. december: Skatteministeriet anmelder denne lækage til politiet. 6. december: Troels Lund Poulsen får bevilget orlov fra Folketinget. RITZAU


04

www.metroXpress.dk Torsdag 22. december 2011 Siden er redigeret af Sara Mahler

Starthjælpen er afskaffet Et �ertal i Folketinget afska�ede i går de såkaldte fattigdomsydelser Oppositionen stemte imod ARKIV: CAMILLA STEPHAN

Den omstridte lave starthjælp til udlændinge er stemt væk af et flertal i Folketinget. Den forsvinder fra nytår, hvorefter modtagerne kan søge kontanthjælp. Samtidig har et flertal på 58 ja-stemmer mod 52 nejstemmer i Folketinget afskaffet det ligeledes omstridte loft over kontanthjælpen. Den borgerlige opposition stemte imod afskaffelsen af starthjælpen og kontanthjælpsloftet. Regeringen glæder sig til gengæld over, at den nu har afskaffet, hvad den kalder fattigdomsydelserne. »Vi er stolte af, at vi i dag vedtager at afskaffe de lave sociale ydelser, som ikke i tilstrækkelig grad har skaffet mennesker i arbejde, men derimod skabt et fattigdomsproblem i Danmark,« siger beskæftigelses-

Kontanthjælp og fattigdom er blevet debatteret intenst den seneste tid – ikke mindst af Joachim B. Olsen (LA), der ikke mener, der findes fattigdom i Danmark, og SF’eren Özlem Cekic. Cekic kom galt af sted, da hun præsenterede den enlige mor Carina som fattig. Hun får udbetalt næsten 16.000 kroner om måneden og har 5.000 til rådighed, når udgifterne er betalt.

minister Mette Frederiksen (S). Starthjælpen, som er omkring det halve af kontanthjælp, har især haft betydning for flygtninge og andre udlændinge, som kom til Danmark. Den ramte imidlertid og-

så danskere, som havde været mange år i udlandet og ikke kunne finde arbejde, når de vendte hjem. Ifølge Rockwool Fonden får en enlig kvinde på starthjælp knap 100 kroner om dagen til mad, tøj og andet. RITZAU

SHOW YOUR STYLE AND WIN!


06

www.metroXpress.dk

indland

Torsdag 22. december 2011 Siden er redigeret af Sara Mahler

Forringelser i e�erlønnen vedtaget i Folketinget Folketinget vedtog efter et langt tilløb i går den omstridte ændring af efterlønnen. Socialdemokraterne og SF stemte efter krav fra regeringspartneren, De Radikale, for loven sammen med de borgerlige partier. Enhedslisten stemte imod. Reformen blev vedtaget med 102 stemmer for og otte stemmer imod. Den betyder, at den mulige periode, man kan være på efterløn, gradvist skæres ned fra fem til tre år. Samtidig hæves aldersgrænsen for, hvornår man kan gå på efterløn. Reformen betyder også,

Skal jeg hæve pengene? Den nye reform betyder, at man kan få sit efterlønsbidrag tilbagebetalt næsten skattefrit mellem april og oktober næste år. Danske Bank har regnet på konsekvenserne og anbefaler følgende: For de fleste bliver det nu mindre attraktivt at gå på efterløn. Hvis man derfor vælger at arbejde helt til pensionsalderen, vil det typisk være en god idé at tage imod tilbuddet om at få sit efterlønsbidrag skattefrit tilbage, hvis man er i 40’erne eller yngre. Er man i 50’erne, vil det oftest bedre kunne betale sig at blive i ordningen. Hvis man fortsat ønsker at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet, vil det for

Det mener fem økonomikyndige

1 2 3

ARKIV: THOMAS FREITAG

at opsparet pension bliver kraftigt modregnet i efterløn, så den bliver væsentligt lavere for mange. Et notat fra Ældre Sagen viser, at modregningen i efterlønnen rammer de lavestlønnede hårdest. Uden bundfradraget mister en efterlønner 11.000 kroner årligt i efterløn, hvis han har en pensionsopsparing på 276.000 kroner. Forringelserne følger af den såkaldte tilbagetrækningsreform, som den tidligere VK-regering aftalte med Dansk Folkeparti og De Radikale. RITZAU

de fleste bedst kunne betale sig at blive i ordningen – medmindre pensionsopsparingen når op omkring tre millioner kroner, hvilket normalt kræver en løn noget over gennemsnittet. Personer født i 1955-1959, som vil på efterløn, bør blive i ordningen, hvis pensionsopsparingen er under cirka 3,5 millioner kroner. Personer født før 1955 kan gå på efterløn som hidtil og bør blive i ordningen. Har man dyr gæld eller mulighed for opsparing med ekstra skattefordel, bliver det mere attraktivt at melde sig ud af efterlønsordningen. Jo mindre pensionsopsparing man har udsigt til, jo større er den potentielle fordel ved at gå på efterløn. Hvis man er i tvivl og samtidig har en lille indkomst eller en lav pensionsopsparing, taler det for at blive i ordningen. RITZAU

Én reform kommer sjældent alene Folketinget vedtog i går den omdiskuterede e�erlønsreform Men det er ikke nok til at sikre økonomien på langt sigt Derfor kan danskerne se frem til �ere reformer og til at arbejde mere og længere, lyder det fra �ere eksperter COLOURBOX

MARIE TROMBORG MARIE DISSING SANDAHL Efterlønsreformen, som Folketinget vedtog i går, er et skridt i den rigtige retning, men langtfra nok til at sikre balance i statsbudgetterne på langt sigt. Sådan lyder vurderingen fra flere eksperter i økonomi, som metroXpress har talt med. Danskerne kan derfor godt indstille sig på, at politikerne i de kommende år vil forsøge at få dem til at arbejde mere og længere. »Når vi om nogle år er ovre virkningerne af den europæiske gældskrise, de 100 milliarders underskud er blevet til et rundt nul eller endda overskud, og der igen er stor efterspørgsel efter arbejdskraft, så skal der højst sandsynligt laves mere af den samme skuffe som tilbagetrækningsreformen – ved for eksempel at hæve pensionsalderen. Det handler om at øge arbejdsudbuddet,« siger professor i økonomi fra CBS Svend E. Hougaard Jensen. Og det er der bred enighed om blandt hans økonom-kollegaer på landets universiteter. Men der er flere forskellige redskaber, som politikerne kan tage i brug, forklarer Michael Svarer, professor i økonomi fra Aarhus Universitet.

Det gælder om at få flere danskere i arbejde og spare på de offentlige ydelser i fremtiden, lyder det fra økonomiske eksperter.

»Danmark er en lille fisk i det store farvand, og derfor er vi meget a�ængige af netop den globale udvikling. Vi har ikke ubegrænsede midler, og derfor kan vi ikke bare sætte ind med nye kickstartpakker hele tiden.« TORBEN M. ANDERSEN, PROFESSOR I ØKONOMI PÅ AARHUS UNIVERSITET

»Det er oplagt at forsætte den samme vej, som vi har set den seneste tid. Reformer, der sender flere i arbejde, så man kan spare på den offentlige forsørgelse og samtidig få flere penge ind via skatten, vil være rigtig godt,« siger han og fortsætter:

»Hvis ikke det lykkes den vej, må trin to være at hæve skatterne og dernæst at reducere den offentlige velfærd, for eksempel ved indførelse af brugerbetaling.« Andre eksperter peger på en reform af kontanthjælpssystemet, en skattereform eller trepartsforhandlinger Bent Greve, professor i økonomi, RUC:

som oplagte skruer, som politikerne kan dreje på for at få flere danskere til at arbejde mere og blive ved med det i længere tid. Og det bliver sandsynligvis en cocktail af flere redskaber, som politikerne vil mikse sammen, vurderer tidligere overvismand og økonomiprofessor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet. »Formentlig vil vi se en række initiativer, for det er ikke nemt som politiker bare at vente på, at det, man har iværksat, får den ønskede effekt,« siger han.

Torben M. Andersen, professor i økonomi og tidligere overvismand, Aarhus Universitet:

Svend E. Hougaard Jensen, professor i økonomi, CBS.

Michael Svarer, professor i økonomi, Aarhus Universitet:

Niels Westergård-Nielsen, professor i økonomi, Aarhus Universitet:

Er det nok med efterlønsreformen?

»Det er ikke nok. Men det er et rigtigt initiativ.«

»Et skridt i den rigtige retning, men der skal nok laves flere justeringer om 5 eller 10 år.«

»Desværre vil den ikke kunne lukke hullet fuldstændig. Vi vil først se effekten af den om 15 års tid, og heller ikke da vil det være nok.«

»Man kan spørge sig selv, om den overhovedet får en mærkbar effekt.«

»Et vigtigt skridt, men nok ikke helt nok, selv om det er svært at forudsige. Meget tyder på, at vi skal arbejde mere og i længere tid.«

Hvilke redskaber skal man nu finde frem fra værktøjskassen?

»Kassen er rimelig tom. Men vi skal nok forberede os på at arbejde mere.«

»Mere af samme skuffe. Vi skal øge arbejdsudbuddet, for den demografiske udvikling fortæller os, at der bliver færre unge og flere ældre.«

»Man skal fortsætte med det, man har gang i. Arbejdsmarkedsreformer vil være den rigtige vej.«

»Der er ikke meget, man kan gøre. Men man må håbe, de andre lande får gang i væksten, og det vil hjælpe. En skattereform vil dog kunne lette i det lange løb.«

»En reform af kontanthjælpen er oplagt. Reglerne nu fastholder folk på overførselsindkomst, fordi de ikke har incitament til at arbejde.«

Hvad er det realistisk, vi kommer til at se?

»Det er svært at sige, præcis hvad vi kommer til at se. Men det er sikkert, politikerne ikke bare kommer til at se til.«

»En skattereform, som skal give større tilskyndelse til at arbejde. Og så kan der komme resultater af trepartsforhandlingerne som eksempelvis mindre ferie.«

»En kombination af tre forskellige ting. En lille reduktion af velfærdsydelserne, en skattereform og en indsats for at få flere i arbejde.«

»Det er mest sandsynligt, at vi ikke kommer til at se de store initiativer fra politikernes side.«

»En reform af kontanthjælpen kan blive upopulær og skal gøres hurtigt efter et valg, så de skal til at i gang. Der skal findes en balance mellem at give folk ydelser, de kan leve af, men ikke fjerne tilskyndelsen til at arbejde.«


08

www.metroXpress.dk

indland

Torsdag 22. december 2011 Siden er redigeret af Nadine Nielsen

Kort nyt

Kræft fulgte med fra donor ORGANER. En 48-årig kvinde

fra Dianalund døde i sidste måned af en aggressiv kræftsygdom, hun havde fået, da hun fik transplanteret nye lunger på Rigshospitalet. Det skriver Politiken. Kort tid efter døde en anden patient, der havde fået en lever fra samme afdøde donor. I alt har fem personer modtaget organer fra en donor, der viste sig at have en sjælden kræftsygdom. »Det er helt usædvanligt. Vi har haft vores transplantationsprogram i over 20 år, og vi har aldrig tidligere haft et tilfælde med overførelse af cancer ved en transplantation« siger Jannik Hilsted, lægelig direktør på Rigshospitalet, til Politiken. RITZAU

To drenge ville afpresse grillbar BESKYTTELSESPENGE. To

drenge er blevet dømt for at optræde på værste gangstermanér over for en grillbar i Valby. I sommer

blev de ansatte på stedet truet med, at både stedet og de ansattes biler ville blive brændt af, hvis der ikke blev betalt beskyttelsespenge. 10.000 kroner pr. måned lød kravet. Retten på Frederiksberg kendte i går de to skyldige i afpresning, mens tre andre drenge er blevet frifundet for samme anklage. De dømte er henholdsvis 15 og 17 år. RITZAU

Mand fængslet for overgreb DRENGE. Igennem flere år

har en midtsjællandsk mand ifølge politiet krænket en stribe unge drenge. Den 55-årige mand blev i går fremstillet i et grundlovsforhør i Roskilde, hvor dommeren fandt, at der var mistanke nok til at fængsle manden frem til den 12. januar. Manden valgte dog at kære fængslingen til landsretten. Retsmødet blev holdt for lukkede døre, men politiet sigter manden for i flere år have haft anden kønslig omgang med flere drenge under 15 år. Samtidig er han sigtet for blufærdighedskrænkelse ved at have optaget utugtige billeder af drengene. RITZAU

Svigerdatter fandt brevet fra Amagermanden Sønnens kæreste gik til politiet med udsmuglet brev fra Amagermanden Amagermanden, Marcel Lychau Hansen, der mandag blev kendt skyldig i to drab og syv sexforbrydelser, planlagde i fængslet, at hans søn skulle plante falske beviser på et nyt offer, så han kunne blive frikendt. Sidste torsdag forudsagde han i retten, at der ville blive begået nye overgreb, hvor hans dna ville dukke op, mens han sad fængslet. Men den uhyggelige plan blev opdaget. Endda af Marcel Lychau Hansens egen svigerdatter. Hun har over for politiet afsløret hans planer om at plante falske beviser på et nyt offer – en plan, han i weekenden blev sigtet for, skriver Ekstra Bladet.

SHOW YOUR STYLE AND WIN!

JENS DRESLING/POLFOTO

Inden for murene i Vestre Fængsel har Amagermanden udtænkt planen om at smugle sit dna ud og plante det på offer.

Ifølge avisen afleverede den unge kvinde det udsmuglede brev – der oprindeligt var sendt til Marcel Hansens 23-årige søn – til

politiet. I brevet var svigerfarens sæd og en beskrivelse af, at dna’et skulle plantes på et offer eller gerningssted for at få frikendt den

46-årige Marcel Lychau Hansen. Kvinden fandt angiveligt brevet, der var stilet til sønnen, i sidste uge. Hendes henvendelse til politiet førte ikke kun til et brud mellem de to kærester, men har også fået kvinden til at frygte for eventuelle repressalier fra sønnens side, skriver Ekstra Bladet. Kvinden har ikke ønsket at kommentere sagen. »Det var ikke meningen, at det skulle ud i pressen,« siger hun til avisen. Københavns Politi ønsker hverken at be- eller afkræfte Ekstra Bladets oplysninger. I dag bliver Amagermandens straf udmålt. RITZAU


10

www.metroXpress.dk

indland

Torsdag 22. december 2011 Siden er redigeret af Nadine Nielsen

Atleter får hjælp til karrierestop Team Danmark søsætter i 2012 et tilbud til tidligere atleter og atleter på vej til at stoppe for at forhindre depressioner Da den walisiske fodboldlandstræner, Gary Speed, hængte sig selv i november sendte det chokbølger gennem sportens verden. Allerede tre dage efter Speeds selvmord udsendte det britiske fodboldforbund 50.000 pamfletter i forsøget på at hjælpe tidligere fodboldspillere med at undgå en depression i overgangen fra feteret sportsstjerne til livet uden for rampelyset. Snart får danske eks-atleter et lignende tilbud og me-

re til fra Team Danmark, som i 2012 lancerer en handlingsplan for håndteringen af de mentale problemer, der ofte opstår, når karrieren slutter – frivilligt eller ufrivilligt. »Vi laver et program eller servicetilbud til atleter, der stopper karrieren. Det er vigtigt, at vi ikke slipper dem fra den dag, de går ud ad døren,« siger Jens Meibom, der er leder for psykologerne hos Team Danmark. Eliteorganisationen vil

tilbyde atleter, der står foran et karrierestop, at udvikle planer for en jobkarriere eller uddannelse, så overgangen bliver mere smidig. »Nogle tager hverken denne dialog med sig selv eller med deres netværk, og når så det sker, så bliver det voldsomt. Det første halve år vil det også være muligt at få noget hjælp for de atleter, som er stoppet, såfremt de møder udfordringer,« siger Jens Meibom. Alle store overgange i li-

»Vi får sjældent anerkendelse i så ren form, som eliteidrætsudøvere får den. Det er et meget stort tab miste noget, man har været meget god til og dermed den direkte anerkendelse og opmærksomhed, der også fulgte med.« LENE HAULUND HANSEN, PSYKOLOG, OM OVERGANGEN FRA AT VÆRE ELITEIDRÆTSUDØVER TIL ET ‘ALMINDELIGT’ LIV

vet kan udløse problemer. For elitesportsfolk kan det imidlertid være ekstra svært, vurderer psykolog Lene Haulund Hansen, der og-

så arbejder med sportsfolk. »Det kan være et tab af liv. Det er noget, de er gode til, og pludselig kan de det ikke længere. Oftest vil det

være sådan, at man er okay til andre ting, men det er ikke sikkert, at de nogensinde igen oplever at blive så gode til én ting,« siger hun. Nogle af atleterne er vant til opmærksomhed og konstant anerkendelse, og den forsvinder fra den ene dag til den anden. Det kan udløse en depression, og sker det, vil Team Danmark sikre, at atleten bliver sendt videre til behandling hos en klinisk psykolog. RITZAU

COLOURBOX

Det er op ad bakke for euro-tilhængerne i øjeblikket. En ny måling viser, at andelen af nej-sigere er vokset på det seneste.

Flere siger nej tak til euroen Modstanderne af dansk deltagelse i euroen har grund til at glæde sig for tiden. En ny måling fra Danske Bank viser, at danskerne med rekordstor styrke afviser at lade Danmark være en del af euro-samarbejdet. Ifølge den nye måling er der et ‘forspring’ til nej-siden på 44 procentpoint. I konkrete tal betyder det, at godt 26 procent er parat til at sige ‘ja’ eller ‘måske ja’ til euroen, mens næsten 71 procent vil sige ‘nej’ eller

‘måske nej’ ved en afstemning om euroen. Danske Bank konkluderer, at de europæiske gældsproblemer, der har været flittigt omtalt på det seneste, har øget danskernes modvilje mod euro-samarbejdet. Ved den seneste måling i september var forspringet til nej-siden på godt 23 procentpoint, og det var på det tidspunkt det største forspring til nej-siden nogensinde. RITZAU

Festdeltager faldt i havnen

Lotto-puljen vokser igen

LIVSFARE. En fest på arki-

MILLIONER. Det var tæt på,

tektskolen i København natten til onsdag endte tragisk med, at en festdeltager faldt i det kolde havnevand på Holmen. Da brandvæsnets dykkere nåede frem, var manden allerede blevet hjulpet op af andre, der var på stedet. Manden er ifølge Københavns Politi nu på Rigshospitalet, hvor han er lagt i respirator. Ved hjælp af en særlig teknik skal manden langsomt bringes tilbage til almindelig kropstemperatur. Først om et par dage kan man sige, om han vil overleve, og om han i givet fald får mén af det. RITZAU

at den rekordstore superpulje på 140 millioner kroner kom til udbetaling ved gårsdagens trækning af Onsdags Lotto. For en gang skyld var supertallet blandt onsdagens seks vindertal. Men da ingen spillere havde de seks vindertal på samme række, blev puljen ikke udløst. Nu vokser den yderligere til 157 millioner, når Onsdags Lotto byder op til næste trækning på onsdag. Der er nemlig dobbelt jackpot med 32 millioner kroner i 1. præmie-puljen, mens superpuljen lyder på 125 millioner kroner. RITZAU


12

www.metroXpress.dk

indland

Torsdag 22. december 2011 Siderne er redigeret af Allan Wahlers og Sara Mahler

Lænket kuffert gav bombefrygt AFBLÆST. Der blev mere

trængsel og alarm, end godt er, da en borger pludselig fattede mistanke til en kuffert på gågaden i Aarhus. Den var nemlig efterladt lænket til et lille træ. Derfor blev politiet tilkaldt, og Ryesgade afspærret, mens de handlende blev gennet væk. Men så dukkede en mand op, som fortalte, at det var hans bagage. Hvorfor han havde lænket kufferten til træet, melder historien ikke noget om. ritzau

83-årig dræbt af sin egen bil ULYKKE. En 83-årig mand i

Korsør blev i går dræbt af sin egen bil. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ligger garagen i kælderniveau under familiens hus, og da han havde bakket bilen ud, og hustruen havde sat sig ind på bagsædet, steg manden ud for at lukke garageporten. Men pludselig begyndte bilen at trille ned mod ham. Han nåede at vende sig om, men snublede og slog hovedet i jorden. Da bilen ramte ham, klemte kofangeren ham fast mod indkørslen, og det lykkedes ikke ambulancefolkene at redde hans liv. ritzau

Regioner: Patienter skal behandles derhjemme Mange patienter behøver ikke være indlagt på hospitalet, siger Danske Regioner Kommunernes Landsforening bakker op De skal blive hjemme eller behandles ambulant, lyder det COLOURBOX

Der bliver aldrig råd til at normere hospitalerne med sengepladser nok til, at overbelægning helt kan undgås. Men omfanget kan bringes betragteligt ned ved at sørge for behandling af mange patientgrupper derhjemme eller ved ambulant besøg på hospitalerne. Det siger formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg og regionsrådsformand i Nordjylland Ulla Astman (S). En ny undersøgelse fra Megafon og Dansk Sygeplejeråd viser, at mere end hver

fjerde sygeplejerske på landets sygehuse på en uge har oplevet patienter på gange eller i opholdsrum, fordi der ikke var plads på stuerne. »Vi må se på, om der ikke er patientgrupper, som ikke behøver at være indlagt på sygehusene,« siger hun. Det er en proces, som regionerne i forvejen er i gang med, og som Ulla Astman håber bliver forstærket af regeringens løfte i regeringsgrundlaget om at se nærmere på antallet af sengepladser på de medicinske afdelinger.

»Vi skal have en forståelse i både regioner og regeringen om, at man er nødt til at øge fagligheden i kommunerne, hvis vi skal løfte den her opgave. Og så skal vi have regeringen til at forstå, at vi er i gang med at flytte nogle opgaver.« anny winther, formand for sociaLudvaLget i Kommunernes Landsforening. tiL ritzau

SHOW YOUR STYLE AND WIN!

»Det behøver ikke at føre til, at der oprettes flere sengepladser, men færre, hvis vi får gang i en diskussion om, hvem der behøver at være indlagt, og hvem der kan behandles, mens de er hjemme,« siger hun. Ulla Astman nævner patienter med infektioner, blodpropper i benene og urinvejssygdomme som grupper, der kan behandles unden at være indlagt. I Kommunernes Landsforening mener formand for socialudvalget Anny Winther (V), at kommunerne skal blive bedre til at holde patienterne i hjemmet og på plejecentre. »Det kan gøres ved, at man får lavet nogle kommunale akutpladser på vores plejecentre og plejehjem, så vi kan blive bedre til at behandle de syge ude i kommunerne,« siger Anny Winther. ritzau

S vil belønne sygehuse

75

patienter ud af omkring 800 behøvede ikke at være indlagt med de sygdomme, de havde, konstaterede Aalborg Sygehus for nylig. Det oplyser Ulla Astman (S), Danske Regioner.

Hospitalerne skal blive bedre til at undgå, at patienter ligger i en sygeseng på gangen, og kan de det, stiller Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen, dem en økonomisk præmie i udsigt. »Vi skal blive bedre til at belønne de hospitaler, der har styr på de ting – hvor man laver arbejdsgange, der sikrer, at patienterne bliver plejet ordentligt, og hvor der er styr på normeringerne, så patienter ikke skal ligge på gangene,« siger Sophie Hæstorp Andersen. ritzau


www.metroXpress.dk

indland

Torsdag 22. december 2011

13

Lad os Lægge demokratiet under træet Klummen

LOTTE HANSEN POLITISK KOMMENTATOR OG DIREKTØR FOR HANSENPR

Det danske demokrati bliver udfordret i de kommende år. Men der er stadig grund til at glædes over, at Danmark ikke er en bananrepublik. går kom justitsministerens plan for, hvad der skal undersøges i lækagesagen i Skat. I det såkaldte kommissorium stod der, at man skal undersøge ‘Hvad der måtte have været af møder, kontakter mv. mellem bl.a. Skatteministeriet og andre myndigheder, personer mv. uden for ministeriet om behandlingen af skattesagen.’ Sagt på nudansk: Hver en sten skal vendes. Hvem har snakket med hvem, hvad snakkede de om, og var det nu også smart, at netop de mennesker havde den samtale? Tja, måske var det smart for nogle af dem. De kunne sikkert alle sammen se en stor mening med deres møder. De syntes sikkert også alle sammen, at netop deres medvirken var absolut nødvendig for sagens fremdrift. Spørgsmålet er, om nogle af dem hjalp deres minister lidt for meget til de møder. Spørgsmålet er også, om nogle af de medvirkende alene i kraft af deres deltagelse i de pågældende samtaler var lidt for hjælpsomme med gode ideer. Måske for at tækkes deres egen minister og måske for at tækkes deres egen karriere. Den slags hedder at sætte grundloven ud af kraft. Det er i bananrepublikker, man udlægger lo-

I

Smukke jule-Tivoli ‘Med rundt’ fra Post Danmark – det er jo bare reklamer, der er pakket dårligt ind

Er du enig? Sms ‘debat’ + din besked til 1277 eller mail til debat@metroxpress.dk. Husk fuldt navn og adresse. (Pris: 1 kr, betingelser på debat)

ven, så den passer ind i ens kram, hvis man ikke lige synes om paragrafferne. Grundloven bygger på en tredeling af magten: i en lovgivende, udøvende og dømmende magt. Hvis lovgiverne og deres håndlangere synes, de skal blande sig i, hvordan forvaltningen retmæssigt forvalter efter de love, der er lige for alle, så har vi altså et statsapparat, der ikke holder grundloven. Det er det, der skal undersøges i skattesagen. Den slags er måske nok drønkedeligt at tærske langhalm på her to dage før jul. Men der er heller ikke meget julestemning over bananrepublikker. Jeg synes, vi skal fejre, at vi i Danmark heldigvis er langt fra at være en bananrepublik. Vi skal lægge vores demokrati under juletræet, og når vi pakker det op, skal vi glæde os over alt det fantastiske, det har skabt for os gennem mere end 160 år. Demokratiet får masser af udfordringer de kommende år. Måske for første gang siden 1848 går vi ikke bare i retning af større velstand for høj og lav. Måske blive netop de næste 10 år dem, hvor demokratiet skal vise, at det kan andet end at lefle for dem, der er flest. Vise, at det også er en ledelsesform, der kan tage mange sure valg. I det lys ville det være skønt, at tilliden til styreformen var i top. Læs i morgen: ISAM B Flere klummer på Metroxpress.dk. Klummen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

GLÆD DIG TIL FREDAG – DET GØR VI

Gademode i Milano Navn: David Minez Beskæftigelse: indkøber Tøj: »Det er en Roberto Cavalli-jakke, en Paul & Joe-cardigan, en Saicotrøje og Saicobukser, sko fra DSquared2 og en Pradataske.«

AF GIIA

Drøm dig ud i verden med eventyrlig læsning og inspiration til alle former for rejser til alle dele af verden.


14

www.metroXpress.dk Torsdag 22. december 2011 Siden er redigeret af Signe Terkelsen

1

udland Tyskland FRANK AUGSTEIN/AP/POLFOTO

Koalababy har set dagens lys En syv måneder gammel koalabjørn har set dagens lys i Duisburg Zoo i Tyskland. Den lille koalahun, som endnu ikke har fået noget navn, kravlede for første gang ud af pungen på sin mors mave i denne uge. Her sidder hun i sin dyrepassers hånd, mens hun bliver vejet. aP

Egypten/USA

Politi finder 150 ton sprængstof FINLAND. Politiet i Finland

har gjort et usædvanligt fund under en rutinekontrol i den finske havneby Kotka nær grænsen til Rusland. Om bord på et skib fra den britiske ø Man fandt tolderne 69 jord til luft-raketter og ikke mindre end 150 ton sprængstof. Området blev hurtigt spærret af, men der er ikke umiddelbart nogen fare for eksplosioner. Raketterne er produceret af det amerikanske selskab Raytheon, og våbentypen er blandt andet blevet brugt i krig af USA. Skibet kom fra Tyskland og var ifølge finske medier på vej til Sydkorea og Shanghai i Kina. Besætningen på over 30 personer kommer fra Ukraine. Der var i går ikke klarhed over, om det drejer sig om smugling, eller om nogen blot har glemt at søge om tilladelse fra myndighederne. Det kræver omfattende kundskaber at kunne bruge våbnene, derfor mener eksperter, at der sandsynligvis er tale om handel mellem lande. ritzau

Journalister dømt for terror ETIOPIEN. De to svenske

journalister Martin Schibbye og Johan Persson blev i går kendt skyldige i i anklager om terrorvirksomhed og ulovlig indrejse i Etiopien. Straframmen er 15 og 25 års fængsel. Retssagen og dommen ses som politisk. Iagttagere siger, at den etiopiske regering med premierminister Meles Zenawis i spidsen vil statuere et eksempel over for andre journalister – både nationale og udenlandske – for at få dem til at afholde sig fra at have kontakt med ONLF og kritisere den etiopiske ledelse. Strafudmålingen offentliggøres 27. december.

Kommission i tvivl om Breivik er sindssyg Den kommission, som skal tage stilling til mentalundersøgelsen af Brevik, er i tvivl om hans diagnose Breiviks far bryder tavsheden om sin søn Der bliver nu sået tvivl om den mentalundersøgelse af den højreekstremistiske Anders Behring Breivik, der stempler ham som sindssyg Mindst tre af medlemmerne af den retsmedicinske kommission, som skal tage stilling til mentalundersøgelsen af Brevik, mener ikke, at rapporten er lavet ordentligt. Det erfarer den norske tv-station NRK. Kommissionen, som skal godkende rapporten om Brevik, består af syv psykologer og psykiatere. Og ifølge NRK har mindst tre af medlemmerne store indvendinger mod rapporten. Specielt næstformand

Gunnar Johanessen er kritisk over for konklusionen om, at den terrorsigtede er sindssyg og dermed strafferetslig utilregnelig. Ifølge norsk straffelov betyder Breiviks diagnose, at han ikke straffes med fængsel. Andre af medlemmerne forholder sig kritisk til, at Breiviks ideologiske overbevisning slet ikke er diskuteret i rapporten. Specialist i klinisk voksenpsykologi, Pål Grøndahl, siger til NRK, at det er usædvanligt, at så mange af kommissionens medlemmer er uenige – og det er meget sjældent, at kommissionen i

sidste ende leverer en rapport, hvor der optræder uenighed. »Det tyder på, at det er en frygtelig vanskelig sag, de har med at gøre. Det giver næring til den diskussion, der allerede har været om Breiviks sindstilstand.« Ingen af de sagkyndige har ønsket at kommentere sagen overfor NRK. Breivik dræbte 77 mennesker i juli. Først døde ni personer under et bombeangreb i Oslo, hvorefter han skød og dræbte 69 mennesker på øen Utøya. Sagen mod ham er planlagt til at komme for retten i april. ritzau

Breiviks far føler skyld Jens Breivik kalder sin søn, Anders Behring Breivik, den værste terrorist i Norgen siden Anden Verdenskrig. Jens Breivik, der blev skilt fra Anders Behring Breiviks mor, da sønnen var et år gammel, fortæller til det tyske magasin Stern, at han føler skyld over sønnens handlinger. »Måske ville alt dette ikke være sket, hvis jeg havde passet bedre på Anders,« siger han. ritzau/aFP

KYODO NEWS/AP/POLFOTO

ritzau/tt

LUIS M. ALVAREZ/AP/POLFOTO ATHIT PERAWONGMETHA/GETTY IMAGES

Arbejdere screenes for radioaktivitet.

Egypten skælder ud på Clinton Egyptens udenrigsminister, Mohammed Amr, skælder ud på sin amerikanske kollega, Hillary Clinton, for at ‘blande sig’ i interne egyptiske affærer. Kritikken kommer, efter at Clinton har kritiseret de egyptiske sikkerhedsstyrker for at tæve løs på en kvindelig demonstrant og endda delvist afklæde kvinden, som bar en muslimsk hovedbeklædning. ritzau/aFP

Fukushima lukker om 40 år JAPAN. Det havarerede ja-

panske atomkraftværk Fukushima vil være en belastning for landet i årtier. Det kan tage mellem 30 og 40 år at nedmontere værket, der gik ud af drift efter naturkatastrofen i marts. Det sagde myndighederne i går i forbindelse med offentliggørelsen af næste fase i oprydningen på og omkring værket. I sidste uge fik teknikere værket under kontrol, og næste fase er altså den langvarige nedlukning. Fire af værkets seks reaktorer havarerede 11. marts efter et voldsomt jordskælv og en efterfølgende tsunami. ritzau/reuters

Store grupper af sørgende er idølge Nordkoreas officielle nyhedsbureau samlet i hovedstaden.

Nordkoreas hær bakker ny ung leder op KRT/AP/POLFOTO

Nordkoreas nye unge leder Kim Jong-un skal dele magten med sin onkel, Jang Song-thaek, og militæret efter sin far, Kim Jong-ils, død i weekenden. Onklen er gift med Kim Jong-ils eneste søster og kommer sammen med den unge Kim og militæret til at styre det isolerede land, siger en kilde med tætte bånd til hovedstaden Pyongyang og det kinesiske styre i Beijing.

Kilden ønsker at være anonym, men har tidligere oplyst Reuters om begivenheder, der har fundet sted i det lukkede land: Blandt andet har kilden fortalt om Nordkoreas første atomprøvesprængning, før den fandt sted i 2006. Situationen i Nordkorea virker stabil, efter at militæret har givet sin opbakning til Kims søn og efterfølger Kim Jong-un, siger kilden.

Ifølge kilden er det højst usandsynligt, at der kommer et militærkup, fordi militæret har indgået en alliance med Kim Jong-un. Fem millioner koreanere har i hovedstaden opsøgt stort opsatte portrætter af den afdøde. Pladserne har forvandlet sig til et sandt hav af sørgende og grædende koreanerne, oplyser det statslige koreanske nyhedsbureau KCNA. ritzau/reuters

Kim Jong-un.


16

www.metroXpress.dk Torsdag 22. december 2011 Siden er redigeret af Signe Terkelsen

USA truer Syrien Syriens regimes hårdhændede fremfærd får USA til at true med nye internationale skridt mod landets leder Mindst 200 meldes dræbt de seneste dage USA er klar til at tage yderligere skridt for at forhindre, at Syriens leder, Assad, fortsætter sin hårdhændede behandling af landets befolkning. Sådan lyder det på baggrund af, at mere end 200 mennesker er blevet dræbt i løbet af de seneste to dage. Senest er der onsdag aften meldinger om yderligere 22 omkomne. »Vi opfordrer Syriens fortsatte støtter i det internationale samfund til at advare landet om, at hvis ikke initiativet fra Den Arabiske Liga bliver overholdt, vil det internationale samfund tage yderligere skridt,« siger pressesekretær i Det Hvide Hus Jay Carney. De arabiske lande har fremsat en plan, der skal stoppe de blodige angreb på demonstranter. Samtidig har landene fået mulighed for at sende observatører til Syrien, som skal følge implementeringen af aftalen fra den 2. november. FN’s generalsekretær,

UGARIT NEWS GROUP VIA APTN/AP/POLFOTO

Billedet, der er smuglet ud af Syrien af Ugarit News Group viser efter sigende militærkøretøjer i Byen Homs. Det har ikke været muligt at få bekræftet billedets oprindelse.

Ban Ki-moon, udtrykker også stor bekymring over det hurtigt voksende dødstal i landet. Han vil have Assads regering til at samarbejde om at få gennemført fredsplanen fra Den Arabiske Liga. »Som vi har sagt mange gange – volden og drabene må stoppe,« siger FN-talsmand Martin Nesirky. Mindst 72 syriske desertører blev mandag meldt dræbt af regeringsstyrker,

da de flygtede fra deres militære poster i Idlib-provinsen. Og Syrian Observatory for Human Rights oplyste mandag, at syriske sikkerhedsstyrker havde dræbt 33 civile. Syrien er gennem den seneste tid kommet under voksende internationalt pres for at stoppe blodsudgydelserne. Både Den Arabiske Liga, EU og USA har indført sanktioner mod landet.

SHOW YOUR STYLE AND WIN!

RITZAU


17

www.metroXpress.dk Torsdag 22. december 2011 Siden er redigeret af Nadine Nielsen

!

Deltag i debatten ved at skrive til debat@metroxpress.dk eller sms ‘debat’ + dit indlæg til 1277. Husk at opgive fuldt navn og adresse.

Skyd og send. Læsernes pletskud

Skriv til os ... JUL. I Norge har en skole

debat Metro-panelet Hvilken form for julekød er vigtigst for dig?

forbudt nissehuer for ikke at støde muslimske elever. Af samme grund kalder skolen det ikke for juleafslutning, men vintermarkering. I Danmark har flere skoler bortcensureret bestemte julesalmer og aflyst julebesøg i kirken af samme grund. Nu har en islamisk imam udstedt en fatwa om, at det er værre end mord, hvis man ønsker hinanden glædelig jul. Islamiseringen er gået over gevind, og nu går det også ud over børnenes jul. Det arabiske forår er kommet til Danmark. Glædelig ju... vintermarkering! NICOLAI SENNELS, BRABRAND

39 % and

22 %

Ingen af dem er vIgTIge for mIg

VELGØRENHED. Det kunne

være interessant at få oplyst, hvor Roskilde Festival har de penge fra, som de giver til velgørenhed. Hidtil har man læst, at festivalen har haft underskud og ikke har haft penge til at rydde op efter det enorme svineri, der følger efter en sådan festival. Hver gang har andre (=skattepenge) skullet betale for oprydningen. A. V. FRIIS, SØBORG

34 %

flæskesTeg

5% gås

Antal deltagere: 270

Metropolitan Panel undersøger meninger og livet i byer verden over. Meld dig til panelet, del dine meninger og deltag i konkurrencer om lækre præmier: Metropolitanpanel.dk

Afstemning på Metroxpress.dk COLOURBOX

Ja: 72 procent Nej: 28 procent Antal stemmer: 143. Deltag i afstemninger på Metroxpress.dk

hykleri nåede i går nye højder. I afslutningsdebatten i Folketinget den 21. december 2011 beskyldte repræsentanter fra oppositionen blandt andet rege-

Skal han ikke igennem skorstenen? Har du taget et godt billede, har du muligheden for at få det vist i metroXpress. Upload billedet på SkydSendVind.dk, hvor du også kan dele billedet med dine venner på Facebook. Hver måned præmierer vi det billede, der har fået flest Facebook-likes. Husk at oplyse fuldt navn og adresse. ringen for at vildlede vælgerne og tale om sundhed for at finde finansiering af valgløfter. Jeg skal stilfærdigt bemærke, at den tidligere regering sammen med Dansk Folkeparti i Forårspakken 2.0. under

overskriften ‘Vækst, Klima, Lavere skat’ aftalte at indføre en grøn kørselsafgift på lastbiler fra 2011. Aftalen skulle ud over de miljømæssige hensyn også bidrage med 500 millioner kroner til de skattelettelser, som blev gen-

nemført ved Forårspakke 2.0. Forslaget er ikke udmøntet i lovgivning, det vil sige, pengene kommer ikke i kassen. Den tidligere regering besluttede i december 2010 endeligt at udskyde den

Den skarpe (t)unge ...

såkaldte kørselsafgift på lastbiler, fordi teknologien ikke er klar endnu. Gad vide, hvor den tidligere regering finder disse penge til den såkaldte ‘fuldt finansierede skattereform’. KAREN GAUSLAND, ALLERØD

Panelet: Karsten Lauritzen (V) •Ane Halsboe-Larsen (S) • Jeppe Mikkelsen (R) • Mette Hjermind Dencker (DF) • Lisbeth Bech Poulsen (SF) • Sophie Løhde (V) • Simon Kollerup (S) • Mai Henriksen (K) • Rosa Lund (EnL) • Joachim B. Olsen (LA)

Man skal rydde op efter sig selv! Hver dag skriver 10 af Folketingets yngste politikere om arbejdet på Christiansborg og om politiske emner – set fra et ungt perspektiv. På smileyen kan du se, hvilket humør skribenten var i, da klummen blev skrevet. I dag handler det om den økonomiske krise. a jeg arbejdede i en daginstitution, lærte vi børnene at tage ansvar og deltage i et forpligtende fællesskab. Det betød blandt andet, at når børnene havde væltet alt legetøjet ud på gulvet, så skulle de også selv rydde det op igen. Det kan selv vuggestuebørnene forstå. Det undrer mig, at noget, der er logisk for selv børn på to år, ikke er det for bankdirektører, spekulanter og politikere. Deres fest for de rigeste har kastet os ud i en økonomisk krise, der har kostet arbejdspladser og betydet store nedskæringer i vores velfærd. Den fest, de har holdt, skal de altså selv rydde op efter – den skal de selv betale for. Det kan ikke være rigtigt, at det er dem, der ikke har været

D

ROSA LUND MF, ENHEDSLISTEN

25 år er Rosa Lund

:-(

Regeringens budgetoversigt viser, at Danmarks underskud vokser til 100,7 milliarder kroner næste år. Er du bekymret for den danske økonomi?

VALGLØFTER. Oppositionens

Billedet er indsendt af Preben Baltzersen fra Nørrebro.

Husk fuldt navn, anonyme indlæg bringes ikke. Sms’en koster 1 krone plus almindelig smstakst. Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ved fjernsalg gælder.

Er du enig? Sms ‘debat’ + din besked til 1277 eller mail til debat@metroxpress.dk (Pris: 1 kr, betingelser på debat)

med til festen, der skal betale regningen. Men lige nu er det desværre arbejdsløse, efterlønsmodtagere, pensionister og elever, der betaler regningen. Det er altså alle dem, der ikke har været med til festen, der betaler for den. Det er urimeligt, og det er uretfærdigt. For ligesom de små børn i vuggestuen skal rydde op efter sig selv, ja så skal spekulanterne og bankdirektørerne det også. Det er der dog intet, der tyder på, at de gør af sig selv, og derfor bør regeringen træde i karakter og sørge for, at det er de rigtige, der betaler regningen. Hvis det er dem, der har skabt krisen, der skal betale for den, er der behov for en skat på finansielle transaktioner, en bankskat og et loft på direktørlønninger. På den måde sikrer vi, at dem, der var med til festen, også rydder op efter den, og at alle dem, der ikke var inviteret, slipper for regningen. Vi skal jo være ansvarlige over for dem, krisen er gået ud over – ikke dem, der har skabt den. Læs i morgen: Joachim B. Olsen (LA) Flere klummer på Metroxpress.dk. Klummen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Udkommer mandag til fredag. Avisen er politisk uafhængig og udgives af Metroxpress Danmark A/S. Kontrolleret nettooplag ifølge Dansk Oplagskontrol for 1. halvår 2011: 200.974. Tryk: Dansk Avis Tryk A/S og Avis Tryk A/S Hornslet. København: Bygmestervej 61, 2400 København NV. Telefon: 77 30 57 57. Fax: 77 30 57 99. Redaktion: red@metroxpress.dk. Annonce-salg: annonce@metroxpress.dk. Distribution: Telefon 77 30 57 30. distribution@metroxpress.dk. Distribution.metroxpress.dk. Club metroXpress: Telefon 77 30 57 57 (10-15). E-mail: club@metroxpress.dk. Aarhus: Studsgade 35, st.tv., 8000 Aarhus C. Adm. direktør: Søren Riis. Ansv. chefredaktør: Jonas Kuld Rathje. Distribution: Distributionskompagniet. Salgsdirektør: Thomas Raun. Nyhedsredaktør på denne udgave: Allan Wahlers. Metro International udgiver 69 aviser i 134 byer i 21 lande på 15 sprog i Europa, Asien, Nord- og Sydamerika.


18

www.metroXpress.dk Torsdag 22. december 2011 Siderne er redigeret af Alex Belmark

Gamle mænd i

2

I 2011 slog en ny generation af danske rappere igennem med forfriskende energi smager mere af familiefar end gadedreng Men er der plads til de voksne mænd i iben munk mortensen

kultur

Lasse spanghanssen

Namedropping

Ægteskabet er slut ‘Will and Grace’-skuespilleren Debra Messing er gået fra manden gennem 11 år, Daniel Zelman. Parret bor dog stadig sammen i New York, hvor de mødtes i 1990. »De har været separeret det meste af 2011, men de bor sammen for Romans (sønnen, red.) skyld,« siger en kilde.

Ubrugte oscartaler Meryl Streep er blevet nomineret til en Oscar-statuette 16 gange i sit liv, men har 'kun' vundet 2 gange. »Jeg har siddet klar med en takketale hvert år. Nu har jeg 14 rigtig gode taler, der aldrig er blevet holdt. Jeg udgiver dem som bog en dag,« siger den 62-årige skuespiller.

Jul med deadline Sarah Jessica Parker har nok at se til som arbejdende mor med tre børn, så hun har skrappe deadlines for at komme igennem julen uden stress. »Den 16. december skal alle gaver være pakket ind. Så kan jeg tage den med ro uden at blive hysterisk,« siger ‘Sex and the City’-stjernen.

Jul på hospitalet? George Michaels lungebetændelse har givet anledning til bekymring, men nu skulle stjernen utvivlsomt være i bedring. Men hvor skal han holde jul? »Det er et spørgsmål, der ikke er afgjort endnu. Den beslutning skal tages sammen med patienten,« siger doktor Christoph Zielinski.

Top-5 Weekendens bedst sælgende film pr-foto

1

‘Alvin og de frække jordegern 3’

2

‘Arthurs julegaveræs - 3D’

3 4 5

‘New Year's Eve’

‘Klassefesten’

‘Niceville’

Jordegernet Alvin kiLde: kino.dk

»Når mine sønner sover, er de søde /Men det’ tryggest når de græder, for så ved jeg, at de ikk’ er døde«. Sådan rapper 35-årige Per Vers på ‘Hav Det Godt’. Et lyrisk univers, der ligger mange gangster-år fra store joints og villige kvinder, som ofte er tilbagevendende temaer for mange af de unge rappere, der i 2011 tog springet fra YouTube til pakkede spillesteder. Men selv om livet som gadedreng altid har gennemsyret rapmusikkens verden, er der enighed i branchen om, at rappere også har lov at blive voksne. En af dem, der svæver et sted mellem den nye hiphop-generation og dens forgængere, er den 27-årige rapper og tidligere MC’s Fight Night-vinder Pede B. Ifølge ham kan man godt ældes med ynde i hiphopbranchen, selv om det ikke er alle, der formår at gøre det. »Det bliver rigtig ynkeligt, hvis man forsøger at være ung med de unge. For eksempel er der folk, der har passeret de 30 og stadig rapper om at have flasker på klubben, og det er sørgeligt,« siger Pede B, der i virkeligheden hedder Peter Bigaard. At dømme efter deres tekster er der da også noget, der tyder på, at flere af

Den ældre: L.O.C ‘Men vi er vel civiliserede og jeg er desværre en af de der Mennesker der kan starte enhver sætning med ‘min terapeut hun siger’ For jeg var spirituel men føler at jeg har tabt mig selv Og hvis man ik’ kan vise folk taknemlighed kan man intet vel Så hvor er gnisten jeg ville

De unge: Kesi og Gilli ‘Jeg er ligeglad, hvad du tror på, så hva’ er det præcis du glor på. Jeg en Batman uden en Robin, så festen går først i gang, når jeg går ind. Ved ik hvad de andre laver, de på en sjov ting, men det ikke bare en myte jeg har det sygt. Jeg er ik overvægtig bare en kraftig type. Tro mig jeg overtager snart min by.

hiphoppens veteraner har fået et helt nyt syn på livet, i takt med at de er blevet ældre. Et livssyn, der adskiller sig fra de unges mantra om at ‘gøre sin ting’ eller være en ‘slem dreng’. Mads Krogh, der har forsket i dansk hiphop-kultur ved Aarhus Universitet, fremhæver L.O.C. som et godt eksempel. »Det går meget godt for sådan en som L.O.C. Han er gået fra at rappe om at være ung i Aarhus Vest til at rappe om noget mere modent. Det er flot klaret, at det er lykkedes ham at dreje sin historie over mod noget mere psykologisk,« siger han og fremhæver blandt andre Per Vers. Ifølge Per Vers er det helt bevidst, at hans nuværende projekter ikke lyder som hans første udgivelser tilbage i 90’erne. Han mener, at de nye kræfter sagtens kan trække ungdommens læs, og at de mere erfarne herrer bliver nødt til at kaste sig over andre tilgange til musikken. »Som ung rapper har du en enestående energi, et overmod og en dødsforagt. Som mere erfaren får du nogle andre kvaliteter, og det skal man påskønne og dyrke. Det er fristende at blive hængende og prøve at konkurrere på de samme præmisser, men hvis jeg insisterede på at blive ved med at lege ung, ville jeg være borderline-psyko,« siger 35-årige Per Vers, der er født Per Uldal, og som i år tage den med mig hvis jeg fandt den Og tænde den med synet fra scenekanten For jeg er det ik', men ser sørgmodig ud derfra’ Uddrag af sangen ‘Libertiner’, som L.O.C. kalder en ‘hyldest til vores smukke ignorance, og den fantastisk afvigende adfærd den fører med sig.’

Og der er ingen, der er lige så tunge som mig. Fyrman gir sit nummer Og de andre lyddrenge de kan spise klunker. Jeg er ung men de spiller at de alle sammen er mine unger Jeg er den bedste omkring De andre lyddrenge er nogle fissehuller’ Fra sangen ‘Fissehul’, der var med til at gøre gruppen B.O.C. danmarkskendte. Videoen har over en halv million hit på YouTube.

»Jeg kan se de ældre rapperes perspektiver og vinkler på ting, jeg ikke vil opleve lige foreløbig. Og det hjælper til at vise, at hiphop kan handle om alle mulige forskellige ting.« danni toma, 21 år

udgav det anmelderroste album ’EGO’. Og der er da også fordele ved at høre under betegnelsen ‘det gamle slæng’, hvis man spørger Mads Krogh: »Den ældre generation af rappere kan jo slå sig op på at være old-school. Det giver en vis autoritet inden for hiphop at have været med fra begyndelsen.« Selv om man ikke finder mange referencer til hiphoppens koryfæer i den nye generations musik, betyder det ikke, at arvtagerne er ligeglade med deres ældre kolleger. Det er derimod blot et spørgsmål om tid, før det nye kuld inkluderer deres respekt for de garvede og nu knap så hårdkogte rappere i musik-

ken. Det siger Danni Toma fra Aalborg, der for alvor er slået igennem det seneste år og netop har udgivet sit andet album, ‘Rige Mænds Jakkesæt’. »Jeg har ikke noget imod at give respekt til de gamle, fordi jeg synes virkelig, de fortjener det. Mange af dem har været gode til at hjælpe os nye frem. Så jeg tror egentlig også, at der nok skal kommer referencer til dem i musikken,« siger 21årige Danni Toma.


www.metroXpress.dk

19

kultur

Torsdag 22. december 2011

nye hættetrøjer og ungdommelige tekster Veteranerne er her dog stadig, selv om teksterne hiphop? Det kommer helt an på, om man tør stå ved sin alder, lyder det i kor THOMAS FREITAG

»Folk bliver ved at kalde hiphop en ungdomskultur, men det er en kultur med alt, hvad det indebærer af yngre og ældre udøvere.« per vers, 35 år

Jokeren som dommer i Talent ‘09. Helt i orden, mener Pelle Peter Jensen, vært på P6 Beats hiphop-program, Bas.

‘Toppen af Poppen’ – er det street? Af lAsse spAng-hAnssen og iben munk mortensen

Først sad Jokeren i dommerpanelet med Hella Joof i DR’s ‘Talent’, og i år var han med i ‘Toppen af Poppen’. L.O.C. er aktuel i TV 2’s underholdningsprogram ‘Voice’, mens Clemens har gjort sig i programmer som ‘All Stars’ og ‘Den store Klassefest’. Flere af hiphoppens gamle drenge har på det seneste været med i diverse folkelige programmer. En af dansk raps rutinerede kræfter mener, at rappere godt kan blive tv-

PETRA KLEIST

værter uden at miste deres troværdighed. »For mig at se handler det om, hvordan man udfylder de opgaver, man tager på sig. Hvis man udfylder dem godt, forstummer kritikken. Men vi vil ikke have, at vores helte gør noget, som ikke er af hjertet, så hvis det er plat og ligegyldigt, smerter det os at se,« siger rapperen Per Vers. Pelle Peter Jensen, vært på P6 Beats hiphop-program ,Bas, mener, at det er helt naturligt, at aldrende rappere som Jokeren kaster sig over folkeligt tv. »Han er blevet ældre, og det viser han ved at stille op i et program som ‘Talent. For ham er der ingen idé i stadig at løbe rundt og snakke om ‘ho’s’,« siger han. En, der har lavet tv, men som ikke har opnået veteran-status inden for hiphoppen endnu, er 27-årige Pede B. Han har blandt andet været med til at lære Bubber at rime i ‘Danmark ifølge Bubber’, og han synes, at det er fedt, at den danske befolkning er blevet så glad for rap, at rappere bliver brugt i tv-programmer. Ifølge ham er det okay at lave tv som rapper. Men til en vis grænse. »Det er fint, at du er med i et tv-program, hvor din musikalske baggrund rent faktisk kan bidrage med noget. Altså hvis du laver noget, der har noget med din rolle som rapper at gøre. Men det er lidt sørgeligt, når en rapper kun er hevet ind i et reality-program, fordi Thomas Helmig og Erann DD sagde nej,« siger den tidligere MC Fight Night-champion.


20

www.metroXpress.dk

kultur

Torsdag 22. december 2011 Siden er redigeret af Alex Belmark

Adler-Olsens bøger på film AFDELING Q. Forfatteren Jus-

si Adler-Olsens fire første og storsælgende krimier om Afdeling Q er på vej til biografen og siden TV 2. Zentropa lægger an til foreløbig fire spillefilm baseret på ‘Kvinden i buret’, ‘Fasandræberne’, ‘Flaskepost fra P’ og ‘Journal 64’. ‘Kvinden i buret’ starter efter planen optagelser i efteråret 2012. Mikkel Nørgaard er instruktør, og Nikolaj Arcel er manuskriptforfatter. RITZAU

Lie Kaas får Ove Sprogøe-pris HÆDER. For sjette gang no-

gensinde blev Ove Sprogøeprisen i går – på skuespillerens fødselsdag – uddelt. Den gik til Nikolaj Lie Kaas for hans præstation som Dirch Passer i filmen ‘Dirch’. Ud over hæderen modtog Nikolaj Lie Kaas desuden en check på 30.000 kroner. I sin motiveringstale til Nikolaj Lie Kaas sagde Gregers DirckinckHolmfeld blandt andet: »Nikolaj spiller den Dirch, der lyser som en raket. Som ind imellem farer i uberegnelige retninger. Mod ustyrlige mål. En raket – alene i himmelrummet. Ensom midt i alt halløjet.« RITZAU.

Når selvmord er sjovt To mænd mødes i færd med at tage livet af sig selv Det kommer der en klub og en studietur til dødsriget ud af Finske Arto Paasillinna er en mester, når det gælder sort humor og sind VEIKKO SOMERPURO

Boganmeldelse Arto Paasilinna ‘Kollektivt selvmord’ Forlag: Modtryk 230 sider, 199 kroner 333333

Arto Paasilinna er en af Finlands mest kendte forfattere. Han er internationalt berømt og er blevet oversat til omkring et halvt hundrede sprog. I ‘Kollektivt selvmord’ har Paasilinna lagt det store grin ned i en samfundssatire. Romanen er som vintrene i de 1.000 søers land både knastør og iskold. Kollektivt selvmord er fuldstændig fri flyvsk fantasi og fandenivoldsk finsk humor af den mest fortvivlende, sorteste slags. Den er fyldt med den latter, som vokser frem, når tungsind blandes med det fantastiske farvespil i det æterisk dansende nordlys. Oberst Kemppainen og direktør Rellonen er i totalt stram depri. Tilfældigvis

mødes de i en gammel, afsidesliggende lade, hvor de har søgt hen for henholdsvis at hænge sig og skyde sig en kugle for panden. Da de to opdager deres fælles ærinde, bliver det anledning til indtagelse af en del våde varer, og i en ægte finsk vodkarus beslutter de sig for at søge ligesindede gennem en avisannonce. Det bliver en stor succes. Det ender med, at man danner foreningen De Anonyme Dødelige, hvis formål er at sørge for, at gruppens medlemmer kan få en passende spektakulær død i et kollektivt selvmord. En busfuld af finske originaler og selvmordskandidater drager først af sted mod Nordkap for at køre bussen i døden ved verdens ende. Det bliver en festlig tur, men ved Nordkap beslutter man at i stedet at køre til Schweiz, hvor selvmord skulle være lovligt. Det bliver til endnu en festlig tur ned gennem Tyskland, hvor de vilde finner forårsager en

En mørkemand i sommerlys. Arto Paasilinna har et helt særligt greb om den sidste rejse.

del skandaler og slås med hooligans, alt imens venskaber knyttes, og personer udvikler sig. I Schweiz går det ikke helt efter planen, så selskabet fortsætter mod Europas ende i det sydvestlige Portugal. Det er nogle herlige typer, vi kommer på busrejse

med. De har alle slags problemer fra kedsomhed til Aids i sidste stadium. Sproget flyder fint, og handlingen har et fornemt tempo med en overflod af absurde situationer, selv om man bliver i tvivl, om det er verden eller den lille flok finner, der er mest gale.

Boganmeldelserne er leveret af

Romanen er fed griner hele vejen. JAN VANDALL/BOGVÆGTEN.DK

SPORT Hver dag bringer vi masser af sportsstof med blandt andet stor dækning af Superligaen.

Glæd dig – det gør vi!

REJSER Hver fredag kan du drømme dig ud i verden med eventyrlig læsning og inspiration til alle former for rejser til alle dele af verden.

Glæd dig – det gør vi!

JOIN THE CLUB!

Tilmeld dig på ClubmetroXpress.dk


læs mere på kultunaut.dk TORSDAG 22. DECEMBER 2011

FILM JYLLAND

BIOCITY ÅRHUS 70131211 Skt. Knuds Torv 15, Århus C Alvin og de frække jordegern 3. Kl. 11, 12, 13.30, 14.20, 15.40, 16.30 & 18 Arthurs julegaveræs - 2D. Kl. 11.15, 16 & 18.30 Arthurs julegaveræs - 3D (t.f.a). Kl. 11 & 13.30 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 11.15, 13.40, 16, 19 & 21.30 Far til Fire - Tilbage til naturen (t.f.a). Kl. 11 ID:A. Kl. 21.40 In Time (t.o.11). Kl. 19.15 & 21.40 Klassefesten (t.o.11). Kl. 18.30 Moneyball. Kl. 20.40 New Year’s Eve. Kl. 17.15, 19 & 21.40 Niceville (f.u.7). Kl. 13, 16.10 & 20.15 Spy Kids 4D. Kl. 11, 13 & 15 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 11.45, 15, 18.20 & 21 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale (f.u.7). Kl. 13.40 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale - 3D (f.u.7). Kl. 16.10 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Engelsk tale (f.u.7). Kl. 21 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 11, 13.30, 16.10, 18.30 & 21

CINEMAXX BRUUN’S GALLERI

70120101 M.P. Bruunsgade 25, Århus C 3D - Arthurs Julegaveræs - Dansk tale. Kl. 10, 12.10, 14.20 & 16.30 4D - Spy Kids 4 - Dansk tale. Kl. 10.30 Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18 Arthurs Julegaveræs - Dansk tale. Kl. 13.30 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 11.45, 14, 16.15, 18.45 & 21.30 Immortals - 3D. Kl. 21.30 In Time (t.o.11). Kl. 19 & 21.40 Klassefesten (t.o.11). Kl. 13.30 & 21 Min søsters børn i sneen (t.f.a). Kl. 10 Moneyball. Kl. 21.15 New Years Eve. Kl. 10, 16 & 18.30 Niceville (f.u.7). Kl. 20 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 10, 13.10, 16.20, 18.30, 19.30 & 21 Tintin: Enhjørningens hemmelighed 3D (f.u.7). Kl. 19.15 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale (f.u.7). Kl. 11 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale - 3D (f.u.7). Kl. 12.30, 14.45 & 17 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 16.15 & 18.45

METROPOL ÅRHUS 70131211 Tordenskjoldsgade 21, Århus N Headhunterne (t.o.15). Kl. 21 Hysteria (f.u.7). Kl. 16, 18.30 & 21 Jane Eyre (t.o.11). Kl. 16 Klassefesten (t.o.11). Kl. 18.30 New Year’s Eve. Kl. 16, 18.30 & 21 Niceville (f.u.7). Kl. 17 & 20.15 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 16.30 & 19.45 SLAGTEHAL 3 86181511 Mejlgade 50 kld., Århus C Juleafslutning. Kl. 20 ØST FOR PARADIS 86193122

Paradisgade 7-9, Århus C “3”. Kl. 15.30, 19.45 & 22 50/50. Kl. 12 Allahin sadik kulu - tyrkisk film. Kl. 17.20 Ambassadøren. Kl. 17.45 Anonyme romantikere. Kl. 13.15 & 19.30 Brøndgraverens datter (t.f.a). Kl. 14 & 18.30 Huden jeg bor i (t.o.15). Kl. 21.30 Hysteria (f.u.7). Kl. 14.45 & 20.45 Labirent - Tyrkisk Film. Kl. 15 Midnight in Paris (t.f.a). Kl. 16.45 Nader og Simin - en separation (f.u.7). Kl. 12.20 Svend. Kl. 13 Sygt lykkelig. Kl. 21.15

BIFFEN ART CINEMA - AALBORG 98169977

Nordkraft, Teglgårds Plads 1, Aalborg 1/2 Revolution. Kl. 19.15 3. Kl. 13.45 & 18.30 Ambassadøren. Kl. 20.45 Anonyme romantikere. Kl. 16.30 & 18.45 Midnight in Paris (t.f.a). Kl. 21 Neds- non educated delinquents. Kl. 16.45 Norwegian Wood. Kl. 13.30 & 20.30 Oslo, 31. august (t.o.11). Kl. 16.15 Svend. Kl. 14.30

BIOCITY AALBORG 70131211

John F Kennedys Plads 1, Aalborg 50/50. Kl. 21.20 Alvin og de frække jordegern 3. Kl. 11, 11.45, 13, 14, 15.30, 16.15 & 18.30 Arthurs julegaveræs - 2D. Kl. 11.15, 13.30 & 16 Arthurs julegaveræs - 3D (t.f.a). Kl. 11, 13.15 & 15.45 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 12, 16.15, 19 & 21.20 Far til Fire - Tilbage til naturen (t.f.a). Kl. 11 & 16 Hysteria (f.u.7). Kl. 14 & 19

Immortals - 3D. Kl. 21.30 In Time (t.o.11). Kl. 19 & 21.30 Klassefesten (t.o.11). Kl. 11.15, 13.30, 16.15, 18.45 & 21.20 Moneyball. Kl. 18.15 New Year’s Eve. Kl. 16.10, 18.45 & 21.20 Niceville (f.u.7). Kl. 13 & 18.20 Noget I Luften. Kl. 20.45 Peter Plys - Nye Eventyr i Hundredemeterskoven. Kl. 11.15 Spy Kids 3D: Game Over (f.u.7). Kl. 11.15 Svindel på højt plan. Kl. 21.25 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 15.30, 18.10 & 21 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale (f.u.7). Kl. 11.15 & 13.45 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale - 3D (f.u.7). Kl. 13.15 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 13, 15.45, 18.30 & 21.15

METROPOL AALBORG 70131211

Vesterbro 49, Aalborg Headhunterne (t.o.15). Kl. 17.15 & 19.40 Niceville (f.u.7). Kl. 17 & 20 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 17 & 20.15

Oplysninger om aktuelle koncerter, film, teater og udstillinger kan sendes til: kultunaut@kultunautdk Kultunaut og metroXpress tager forbehold for ændringer og fejl i kalenderen

Anonyme romantikere

KARUP BIO 97101054

DAGENS ROMANTISKE FILM: Se den i Café Biografen, Odense, Biffen Art Cinema, Aalborg, og Øst for Paradis, Århus.

SCALA HOLSTEBRO 97426060

Jean-René (Benoît Poelvoorde) ejer en lille chokoladefabrik, og Angelique (Isabelle Carré) er en ung og talentfuld chokolademager. Det perfekte match skulle man tro, men så enkelt er det ikke. De er nemlig begge så generte, at de dårligt tør kigge hinanden i øjnene, og jo mere følelserne vokser, desto stærkere bliver angsten for intimitet. Læs mere på www.kultunaut.dk

BIOCITY ESBJERG 70131211

Gl. Vardevej 66, Esbjerg Alvin og de frække jordegern 3. Kl. 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 19 Arthurs julegaveræs - 2D. Kl. 11.30, 13.45 & 16.10 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 16 & 21.25 Far til Fire - Tilbage til naturen (t.f.a). Kl. 11.35 & 13.30 Immortals - 3D. Kl. 21.15 In Time (t.o.11). Kl. 19 Klassefesten (t.o.11). Kl. 18.30 & 21 New Year’s Eve. Kl. 18.45 & 21.15 Niceville (f.u.7). Kl. 15.30 & 18.30 Noget I Luften. Kl. 21.30 Peter Plys - Nye Eventyr i Hundredemeterskoven. Kl. 11.45 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 11.45, 15, 18.20 & 21.30 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale (f.u.7). Kl. 11.30, 14 & 16.30 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 13.30, 19 & 21.30

BIOCENTER KOLDING

70131211 Kolding Storcenter, Skovvangen 42, Kolding Alvin og de frække jordegern 3. Kl. 12, 14.15 & 16.20 Arthurs julegaveræs - 2D. Kl. 11.45 & 14 Arthurs julegaveræs - 3D (t.f.a). Kl. 16.30 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 14.15, 16.25, 18.30, 21.30 & 22 Far Til Fire. Kl. 11.50 In Time (t.o.11). Kl. 20.45 Klassefesten (t.o.11). Kl. 18.30 New Year’s Eve. Kl. 13.45, 18.40 & 21.15 Niceville (f.u.7). Kl. 18 & 21 Spy Kids 4D. Kl. 11.30 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 11.30, 14.45, 18.45 & 20.35 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale (f.u.7). Kl. 16.15 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 11.30, 14, 16.30 & 19

NICOLAI BIOGRAF OG CAFÉ

70267126 Skolegade 2, Kolding Blues for Montmartre. Kl. 17.30 Poupoupidou (Nobody Else But You). Kl. 20

VAMDRUP KINO 75581202

Kinovej 1, Vamdrup Arthurs julegaveræs - 3D (t.f.a). Kl. 19

Brødrene Løvehjerte DAGENS TEATERTIP: Aarhus Teater, Teatergaden 1, Århus. Billettelefon: 70 21 30 21. Forestillingen kan opleves i dag og i morgen klokken 17 samt igen fra 26. december.

VARDE BIO

75220060 Kræmmergade 9, Varde Alvin og de frække jordegern 3 - Dk tale. Kl. 16.30 Arthur’s Julegaveræs - 3D - DK tale. Kl. 16.30 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 18.30 Immortals - 3D. Kl. 20.45 Klassefesten (t.o.11). Kl. 18.45 New Years Eve. Kl. 18.30 Niceville (f.u.7). Kl. 16.15 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 20.30 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 20.45

Tvebak er ti år, syg, og skal snart dø. Så hans storebror Jonathan fortæller ham om det fjerne land Nangijala, et paradis bag stjernerne, hvor eventyret lever - og hvor man kommer hen, når man dør. Oplev Astrid Lindgrens elskede historie ‘Brødrene Løvehjerte’, der er en medrivende teaterforestilling for børn – og resten af familien. Læs mere på www.kultunaut.dk/Foto: Rasmus Baaner

Mamma Mia! DAGENS MUSICAL: Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé 2, Århus. Billettelefon: 89 40 40 40. Forestillingen kan opleves i dag klokken 15 og 20 samt i morgen klokken 15. Herefter igen fra 27. december.

RINGKØBING BIOGRAF

97326144 Nygade 21, Ringkøbing Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 16.30

PANORAMA FREDERICIA

75910024 Prinsessegade 55, Fredericia 2D DK - Arthur’s Julegaveræs. Kl. 14 Alvin og de frække jordegern 3 - Dk tale. Kl. 13, 14.30, 15, 16.30 & 17.30 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 18.30 In Time (t.o.11). Kl. 21.10 Klassefesten (t.o.11). Kl. 19 New Years Eve. Kl. 19.30 Niceville (f.u.7). Kl. 16 & 20.30 Noget I Luften. Kl. 15.15

Anlægsvej 4, Struer Alvin 3 - Dk tale. Kl. 14, 16 & 18 Anonyme romantikere. Kl. 16.30 Arthur’s Julegaveraes - DK tale - 3D. Kl. 14.15 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 18.45 In Time (t.o.11). Kl. 21 Klassefesten (t.o.11). Kl. 16.30 New Years Eve. Kl. 18.30 Niceville (f.u.7). Kl. 13.40 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 20 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 20.45

Håndværkertorv 9-11, Thisted Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 16 Arthurs Julegaveræs 3D - Dansk tale. Kl. 16 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 18 Klassefesten (t.o.11). Kl. 20.15 New Years Eve. Kl. 18 Niceville (f.u.7). Kl. 17.30 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 20.15 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 20.15

CINEMA3 70701464

Skyttevej 12, Skive Alvin og de frække jordegern 3. Kl. 14.30 & 16.30 Arthur’s Julegaveræs - DK - 3D. Kl. 13.45 & 16.30 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 18.30 & 21 In Time (t.o.11). Kl. 21 Klassefesten (t.o.11). Kl. 18.50 New Years Eve. Kl. 18.30 Niceville (f.u.7). Kl. 13.40 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 20.30 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 16 Kirkegade 3, Nykøbing M Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 17 Arthurs Julegaveræs - Dansk tale. Kl. 16 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 18.30 & 20.15 New Years Eve. Kl. 18 Rare Exports: A Christmas Tale (t.o.11). Kl. 15.30 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 20.30

BIFFEN ODDER 86540077 Rosensgade 10, Odder Alvin og de frække jordegern 3 - Dk tale. Kl. 14 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 19 MALLING BIO 86931111

Møllegade 10, Jelling Hysteria (f.u.7). Kl. 19.15

BIOCITY HERNING

HADSTEN BIO 86980170

BYENS BIO 75872145/51942145

LIDO BIOGRAFERNE VEJLE

70131211 Sølvgade 20, Herning Alvin og de frække jordegern 3. Kl. 12, 14 & 16.15 Arthurs julegaveræs - 2D. Kl. 11.30, 13.45 & 16 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 12, 14.15, 16.30, 19 & 21 Far til Fire - Tilbage til naturen (t.f.a). Kl. 11.45 & 13.45 Immortals - 3D. Kl. 18.30 In Time (t.o.11). Kl. 21.30 Klassefesten (t.o.11). Kl. 18.45 & 21 New Year’s Eve. Kl. 21 Niceville (f.u.7). Kl. 18.30 Spy Kids 4D. Kl. 16.15 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 12.30, 16.15 & 19.30 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale (f.u.7). Kl. 11.30, 14 & 16.30 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 18.30 & 21

75320061 Vesterbrogade 5, Grindsted Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 17 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 20

APOLLON STRUER 97851148

Bredgade 49, Malling Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 16 Brøndgraverens datter (t.f.a). Kl. 20.30 Den sidste rejse - dansk tale. Kl. 18 Le Concert (t.f.a). Kl. 18.15 The girl with the dragon tatoo. Kl. 20

The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 17 & 20 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale - 3D (f.u.7). Kl. 12.30

GRINDSTED KINOTEATER

Ved Hallen 13, Holstebro Alvin og de frække jordegern 3 - Dk tale. Kl. 13, 14, 15, 16, 17 & 19 Arthurs julegaveræs - Dansk tale - 3D (t.f.a). Kl. 13.30 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 18.30 & 21 Klassefesten (t.o.11). Kl. 16.30 & 18.30 New Years Eve. Kl. 20.30 Niceville (f.u.7). Kl. 15.45 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 18 & 21 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 14 & 20.30

BIO MORS 97720264

I ‘Mamma Mia!’, der er inspireret af ABBA’s tidløse sange, udfoldes Catherine Johnson’s fortryllende eventyr om familie og venskab på en uspoleret græsk ø. På sin bryllupsdag sætter en ung pige sig for at opklare, hvem der er hendes far, og det bringer tre mænd fra moderens fortid tilbage til den ø, de sidst besøgte for tyve år siden. Læs mere på www.kultunaut.dk

75824080 Søndertorv 1, Vejle Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 12, 14.15 & 17 Arthurs Julegaveræs - Dansk tale. Kl. 14 & 16 Arthurs Julegaveræs 3D - Dansk tale. Kl. 12 & 16 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 12, 19 & 21.15 Far til Fire - Tilbage til naturen (t.f.a). Kl. 12 Immortals - 3D. Kl. 21.15 In Time (t.o.11). Kl. 16.30 Klassefesten (t.o.11). Kl. 12, 16 & 20.30 New Years Eve. Kl. 18 Niceville (f.u.7). Kl. 18 & 20.30 Noget I Luften. Kl. 14 Spy Kids 4 - 4D - Dansk tale. Kl. 14.15 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 14, 17, 18.15 & 20.15 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale (f.u.7). Kl. 12 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 14, 18.45 & 21.15

Bredgade 19, Karup J Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 19

KINO 1-2-3 THISTED 97923399

RØDDING BIO 73845400

Søndergyden 15, Rødding Alvin og de frække jordegern 3 - Dk tale. Kl. 19 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 19.15

kultunaut-kalenderen 21

IKAST BIO 70202405

Strøget 49, Ikast Alvin og de frække jordegern 3 - Dk tale. Kl. 14.45 & 16.30 Arthurs julegaveræs - Dansk tale - 3D (t.f.a). Kl. 12.45 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 19 New Years Eve. Kl. 10 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 21 What’s your number (t.f.a). Kl. 16 & 19.30

Nørregade 6, Hadsten Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 16 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 19

BIO HUSET I GALTEN 86945155 Torvet 6, Galten Alvin 3D. Kl. 18 Den sidste rejse 2D. Kl. 20

KINO GRENAA 86321571 Østergade 7, Grenaa Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 16.30 Arthurs Julegaveræs 3D - Dansk tale. Kl. 16.15 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 18.15 & 20.45 New Years Eve. Kl. 18.30 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 20 BIO SILKEBORG 86820544

Papirfabrikken 10, Silkeborg Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 12, 14, 16 & 18.30 Arthurs Julegaveræs 3D - Dansk tale. Kl. 12 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 18.40 & 21 Far til Fire - Tilbage til naturen (t.f.a). Kl. 12 In Time (t.o.11). Kl. 16.10 Klassefesten (t.o.11). Kl. 16 New Years Eve. Kl. 18.40 & 21.10 Niceville (f.u.7). Kl. 13 & 18.20

Spy Kids 4 - 4D - Dansk tale. Kl. 14.20 & 16.20 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 12.30, 15.45, 18, 20.45 & 21 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale (f.u.7). Kl. 13.45 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 21.10

BIOGRAFEN, SKANDERBORG KULTURHUS 86511160

Parkvej 10 C, Skanderborg Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 16 Hysteria (f.u.7). Kl. 18.30 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 20.30

RY BIOGRAF 86892696 Kyhnsvej 4, Ry A Christmas Carol (t.o.11). Kl. 20 Arthurs julegaveræs (t.f.a). Kl. 16 MEGASCOPE 75646788

Holmboes Allé 13 B, Horsens Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 12, 14, 16 & 18 Arthurs Julegaveræs - Dansk tale. Kl. 12 & 14 Arthurs Julegaveræs 3D - Dansk tale. Kl. 12 & 16.15 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 14 & 20 Far til Fire - Tilbage til naturen (t.f.a). Kl. 12 Immortals - 3D. Kl. 21.10 In Time (t.o.11). Kl. 21 Klassefesten (t.o.11). Kl. 14, 18.45 & 21 New Years Eve. Kl. 16 & 18.30 Niceville (f.u.7). Kl. 18.15 Smølferne - Dansk tale (f.u.7). Kl. 12 Spy Kids 4 - 4D - Dansk tale. Kl. 14.15 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 16.30 & 20.15 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale (f.u.7). Kl. 13 & 16 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 16, 18.30 & 21

KLOVBORG KINO 1-2-3 D

75761619 Storegade 56, Klovborg Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 18.20 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 18.20 & 20.30 New Years Eve. Kl. 20.30 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 19

FOTORAMA BIOGRAFERNE

VIBORG 86620659 Tingvej 4, Viborg Alvin og de frække jordegern 3 - Dansk tale. Kl. 14.30 & 16.30 Arthurs Julegaveræs (dansk tale). Kl. 16.30 Arthurs Julegaveræs 3D (dansk tale). Kl. 14.30 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 18.30 & 21.15 Immortals - 3D. Kl. 21.15 In Time (t.o.11). Kl. 20.30 Klassefesten (t.o.11). Kl. 18.30 New Years Eve. Kl. 19 Niceville (f.u.7). Kl. 14.30 & 18.30 Noget I Luften. Kl. 16.30 Spy Kids 4 - 4D - Dansk tale. Kl. 16.30 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 19.30 & 20.30 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale (f.u.7). Kl. 14.30 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 17 BJERRINGBRO BIOGRAF

Realskolevej 10, Bjerringbro Arthurs Julegaveræs - Dansk tale. Kl. 19.30

BIOCITY RANDERS 70131211

Thors Bakke 2, Randers C Alvin og de frække jordegern 3. Kl. 12, 14.10, 16.20 & 18.45 Arthurs julegaveræs - 2D. Kl. 11.30 & 16 Arthurs julegaveræs - 3D (t.f.a). Kl. 13.45 Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 21 Far til Fire - Tilbage til naturen (t.f.a). Kl. 12.15 & 14.15 Immortals - 3D. Kl. 21.30 In Time (t.o.11). Kl. 21.30 Klassefesten (t.o.11). Kl. 16.15, 18.45 & 21 New Year’s Eve. Kl. 18.45 & 21.15 Niceville (f.u.7). Kl. 18.30 Spy Kids 4D. Kl. 11.30 The Girl with the Dragon Tattoo. Kl. 12, 15.30 & 19.30 Tintin: Enhjørningens hemmelighed Dansk tale (f.u.7). Kl. 11.30, 13.50 & 16.15 Twilight Breaking Dawn Del 1 (t.o.15). Kl. 14, 16.30 & 19

KINO NIBE 98353000 Skomagergade 22, Nibe Alvin og de frække jordegern 3. Kl. 18.30 PANDRUP KINO 98247079

Bredgade 23, Pandrup Den Sidste Rejse Finn & Jakob. Kl. 19

FILMTEATRET HOBRO 98510344 Theatertorvet 1, Hobro Alvin og de frække jordegern 3. Kl. 16 og 18 Arthurs julegaveræs (t.f.a). Kl. 14 New Years Eve. Kl. 19.30 Twilight - Breakin Dawn. Del 1. Kl. 19.45


22

www.metroXpress.dk Torsdag 22. december 2011 Siderne er redigeret af Alex Belmark

3

Julehygge på Mens helt almindelige sportsudøvere tænke på har spurgt en håndfuld

sport

Kort nyt i billeder

POLFOTO, GETTY IMAGES, FCM.DK

Kasper Søndergaard 30 år, håndboldspiller i Skjern Håndbold og på landsholdet. Skal holde sig i form til kamp mod SønderjyskE den 29. december samt Total Cup og EM med landsholdet.

1

Der er både Total Cup og EM i januar, hvordan påvirker det din jul?

2

»Det påvirker mig overhovedet ikke. Det eneste, det gør, er, at vi mødes første januar, så det påvirker min nytårsaften, men slet ikke min jul. Jeg skal bare være sammen med familien.« Er der nogle ting, du må holde igen med i julen?

»Jeg holder ikke sådan rigtigt igen, men vi træner med Skjern den 26. og spil-

ler kamp den 29. Så lige det med at gå ud og få øl og sådan den 25, det er et problem. Men man kan jo altid få en enkelt eller to.« Ville du gerne undvære at spille og træne i juledagene?

»Jeg tror ikke, jeg kan få det bedre. Jeg skal ikke brokke mig. Så længe jeg får hygget med familien.« Hvad glæder du dig mest til ved julen, når du stopper som sportsmand?

»Det kunne være dejligt at tage på skiferie mellem jul og nytår, men det tror jeg faktisk ikke, vi må nu. Men det skal jeg igen, for jeg var af sted mange gange, da jeg var yngre.« GETTY IMAGES

3

4

Det hårde engelske juleprogram gør, at Peter Løvenkrands tager på hotel den 25. december.

5

LARS POULSEN/POLFOTO

Kasper Søndergaard: »En enkelt øl kan man altid få.«

Peter Løvenkra 31 år, fodboldspiller i Newcastle United. Skal holde sig i form til udebanekampen mod Bolton den 26. december. Derefter følger hjemmekampe mod Liverpool den 30. december og mod Manchester United den 4. januar. Kan du spise løs af julemaden?

»Ja, det kan jeg sagtens. Vi

1 2 3

En ‘alvorligt syg’ Eusebio er blevet indlagt på et hospital i Lissabon med lungebetændelse. Eusebio er 69 år. METROXPRESS

4 5

Thomas Bjørn er årets golfspiller i Danmark 2011. Det er sportsjournalisternes Golf Klub, som har valgt Thomas Bjørn til titlen. RITZAU

FC Midtjyllands direktør, Søren Bach, fratræder sin stilling med øjeblikkelig virkning, oplyser superligaklubben i en pressemeddelelse. Bach vil dog forsat være løst tilknyttet klubben i en periode. RITZAU Manchester Citys målsluger Edin Dzeko var for fem år siden tæt på at skifte til FC Midtjylland. Sportsdirektør Jens Ørgaard siger til Tipsbladet, at andre omstændigheder gjorde, at den daværende FK Teplice-spiller ikke kom til heden. RITZAU

Den norske cykelstjerne Edvald Boasson Hagen har underskrevet en ny treårig kontrakt med Sky, så han er tilknyttet det britiske hold til og med 2014-sæsonen. RITZAU

Peter Jensen 31 år, trampolinspringer. Skal holde sig i form til: OL-kvalifikationsstævne i London 13. januar.

spiller først kamp den 26., og det giver mig lige den 25. til at komme mig. Og ellers er jeg så heldig, at jeg kan spise, hvad jeg har lyst til, uden problemer. Og når det kommer til julemad, så holder jeg ikke igen. Det ser jeg frem til. Der er flæskesteg og kalkun til mig til jul. Jeg elsker flæskesteg!« DAS BÜRO/TEAM DANMARK

den skal du selv slæbe med op igen bagefter, så det er godt at være tynd, men det er jeg også fra naturens siden.«

Skal du passe på julemaden?

»Når man har årets vigtigste stævne den 13. januar, så tænker man over, hvad man spiser, så man kan være ordentligt forberedt, men jeg har ingen problemer med vægten, så jeg spiser, som jeg vil. Det er da noget, man tænker på, men os, der er så gode, vi lever jo sådan til hverdag.« Men trampolinen skal vel ikke trykkes ned i gulvet?

»Det ER faktisk vigtig at være tynd, for al den vægt, du putter ned i trampolinen,

Kan du holde julefri med familien?

»Jeg holder fri tre dage. Juleaften og 1. og 2. juledag. Ellers træner jeg hele vejen hen over nytår, og det ville jeg ikke gøre normalt. Der er mange, der godt kan lide at snakke om alt det, de ofrer for sporten, men jeg synes, at det er fedt at træne og konkurrere. Hvis jeg må aflyse noget med min sport, så er jeg mindst lige så irriteret som andre, der må aflyse et julearrangement.«

Peter den tynde højt til himmels. Han spiser det, han vil.


www.metroXpress.dk

eliteplan

GETTY IMAGES

Resultater og stillinger INTERNATIONAL FODBOLD ENGLAND, PREMIER LEAGUE (38)

John Terry.

Politi tiltaler Terry for racisme

danskere kan mæske sig i god og fed julemad, skal eliteformen og holde sig på måtten. Eller skal de? metroXpress atleter, om de kommende opgaver ødelægger julehyggen

FODBOLD. Chelsea-anfører

TEKST: JAKOB MELGAARD OG FIE WEST MADSEN CLAUS BONNERUP/POLFOTO

Kim Staal 33 år, ishockeyspiller i Herlev Eagles og på landsholdet. Skal holde sig i form til ligakampen mod Copenhagen Hockey den 28. og mod Rødovre Mighty Bulls den 30. december. Du skal spille kampe sidst i december, hvordan påvirker det din jul?

»Vi har spillet i Sverige i mange år den 26. og trænet første juledag og nogle gange den 23. december. Men i år træner vi først den 26., og vi spiller hjemme, så det er rimelig fredfyldt. Jeg har aldrig rigtig prøvet det med mellemdagene, hvor man holder jul og slapper af. Jeg har mere et break i midten af december.« Er der noget, du må holde igen med i julen?

»Til julefrokosten kan man ikke lige få en snaps

og den slags, så det bliver spændende at prøve en dag, men også mærkeligt. Og jeg har aldrig prøvet at æde og drikke fire dage i streg.« Hvor meget fylder træning i juledagene?

»Jeg træner nok frem til den 23. Nogle gange laver jeg noget første juledag. Jeg er nok sportsmand hele julen, men ikke fanatisk. Da vi var yngre, gik vi ud og kunne slå et hul i jorden, men man er mere påpasselig nu.«

FODBOLD. Tirsdag fandt det

engelske fodboldforbund, at Luis Suarez havde ytret sig racistisk i kamp, og det gav otte spilledages karantæne. I går varmede Liverpoolspillerne så op i trøjer med støttebudskaber til deres uruguayanske holdkammerat. På banen hjalp det dog ikke: Kampen mod Wigan endte målløst. Mål scorede Nicklas Bendtner et af, da Sunderland slog QPR 3-2. Med 3-0 over Stoke holder Manchester City jul på førstepladsen. METROXPRESS/ALB

Kim Staal glæder til snaps, når skøjterne engang er lagt på hylden.

nds Kommer du til at holde julefridage?

»Nej, det er kun, hvis man er skadet, at man kan få nogle fridage hen over julen. Men hvis man ikke er skadet, så skal man ud og træne med holdet. Der er træning den 24. og en meget tidlig og meget kort træning den 25.«

Juve og Milan gør fælles front

Og så er der julekampene?

FODBOLD. Italienerne kan gå

»Ja. Jeg skal på hotel den 25. om aftenen. Det er lidt trist, specielt nu, hvor jeg har børn, at man skal forlade dem. Men der er jeg jo som dansker lidt heldig, at den 24. er min juleaften, så den betyder mere for mig end den 25.« AP

Peter Gade Peter Gade, 35 år, badmintonspiler. Skal holde sig i form til: Copenhagen Masters den 27. til 29. december. Går det ud over din jul, at du skal holde dig i form?

»En lille smule. Men nu er jeg heldigvis i en idræt, hvor jeg nærmest skal sørge for at få nok hele tiden. Men selvfølgelig tænker jeg over, hvad jeg spiser. Men juleaften spiser jeg igennem! Og skulle der være en enkelt julefrokost, så spiser jeg også godt der.« Men går det så ikke ud over ... (Peter a�ryder)

»Du skal lige vide: Jeg el-

John Terry kan se frem til en retssag på grund af racistiske provokationer rettet mod Queens Park Rangersspilleren Anton Ferdinand under en ligakamp i oktober. Det oplyser den offentlige anklager Alison Saunders: »Efter at have gennemgået bevismaterialet omhyggeligt regner jeg med, at der er tilstrækkeligt med beviser til en dom.« Terry skal møde i retten den 1. februar og siger selv: »Det er skuffende, at folk har draget de forkerte konklusioner om, hvad man tror, jeg skulle have sagt.« RITZAU

Suarez-støtte gav ikke mål

Hvad glæder du dig mest til ved julen, når du stopper som sportsmand?

»Det der break med vinterhyggen, hvor man bare hiver stikket ud. Det har jeg venner, der gør: to julefrokoster og så bare lave ingenting.«

sker mad. Jeg elsker at lave mad, og jeg spiser hele tiden. Så der er ikke den store forskel, bare fordi det er jul. Så længe det er god kvalitet, så spiser jeg.«

på juleferie med en meget lige duel i toppen af Serie A. Både AC Milan og Juventus har 34 point og deler dermed førstepladsen. Det står klart, efter at Juventus med uafgjort 0-0 ude mod Udinese onsdag missede muligheden for at holde jul som eneste hold på førstepladsen. Pointdelingen betyder desuden, at Udinese med 32 point indtager en meget respektabel tredjeplads, inden Serie A går i gang igen efter nytår. RITZAU

Aston Villa-Arsenal ......................... Man. City-Stoke .............................. Newcastle-WBA .............................. Everton-Swansea ............................ Fulham-Man. United ....................... Wigan-Liverpool ............................. QPR-Sunderland ............................. Man. City (P) . . . . . Man. United (M) . . Tottenham . . . . . . Chelsea . . . . . . . . . Arsenal . . . . . . . . . Liverpool . . . . . . . . Newcastle . . . . . . . Stoke . . . . . . . . . . . Norwich (O) . . . . . . WBA . . . . . . . . . . . Everton . . . . . . . . . Aston Villa . . . . . . Fulham . . . . . . . . . Swansea (O) . . . . . Sunderland . . . . . . QPR (O) . . . . . . . . . Wolves . . . . . . . . .

17 17 15 16 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17

14 13 11 10 10 8 7 7 5 6 6 4 4 4 4 4 4

2 3 1 2 2 6 6 3 6 3 2 7 6 6 5 4 3

1 1 3 4 5 3 4 7 6 8 8 6 7 7 8 9 10

53-15 42-14 31-18 34-19 33-25 20-13 23-22 18-28 27-31 19-26 17-19 19-23 18-23 16-21 21-21 17-31 19-32

1-2 3-0 2-3 1-0 0-5 0-0 2-3 44 42 34 32 32 30 27 24 21 21 20 19 18 18 17 16 15

Wigan . . . . . . . . . . 17 3 5 9 15-30 14 Bolton . . . . . . . . . . 17 4 0 13 22-39 12 Blackburn . . . . . . . 17 2 4 11 24-38 10 ITALIEN, SERIE A (38) Udinese-Juventus ........................... Atalanta-Cesena ............................. Bologna-Roma ................................ Inter-Lecce ...................................... Lazio-Chievo ................................... Parma-Catania ................................ Napoli-Genoa ................................. Novara-Palermo ............................. Milan (M) . . . . . . . Juventus . . . . . . . . Udinese . . . . . . . . . Lazio . . . . . . . . . . . Inter (P) . . . . . . . . . Napoli . . . . . . . . . . Roma . . . . . . . . . . . Catania . . . . . . . . . Palermo . . . . . . . . . Genoa . . . . . . . . . . Atalanta (O) . . . . . Chievo . . . . . . . . . . Parma . . . . . . . . . . Fiorentina . . . . . . . Cagliari . . . . . . . . . Siena (O) . . . . . . . . Bologna . . . . . . . . .

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

10 9 9 8 8 6 7 5 6 6 6 5 5 4 4 3 4

4 7 5 6 2 6 3 7 3 3 8 5 4 6 6 6 3

2 0 2 2 6 4 6 4 7 7 2 6 7 6 6 7 9

35-16 27-11 20- 9 24-13 22-19 29-18 21-19 20-23 18-20 19-24 23-19 13-18 21-26 15-15 12-17 14-16 14-24

0-0 4-1 0-2 4-1 0-0 3-3 6-1 2-2 34 34 32 30 26 24 24 22 21 21 20 20 19 18 18 15 15

Novara (O) . . . . . . 16 2 6 8 17-29 12 Cesena . . . . . . . . . . 16 3 3 10 8-20 12 Lecce . . . . . . . . . . . 16 2 3 11 17-33 9

HÅNDBOLD HÅNDBOLDLIGAEN, MÆND (26) Aalborg Håndbold-Bj.bro/Silk. .... Århus Håndbold-Lemvig/Thybo. .. KIF Kolding-Skjern ....................... AG København-Mors/Thy............. Viborg-Nordsjælland ................... Skive-SønderjyskE ....................... Tvis/Holste.-Skanderborg ............ AG København . KIF Kolding . . . . Bj.bro/Silk. . . . . Tvis/Holste. . . . . Skjern . . . . . . . . Aalborg . . . . . . . Århus Håndbold Skanderborg . . . Mors/Thy . . . . . . Viborg . . . . . . . . SønderjyskE . . . Nordsjælland . . Lemvig/Thybo. .

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

15 13 12 9 9 8 6 7 6 5 5 4 5

1 2 1 3 2 1 2 0 2 2 2 3 0

1 2 4 5 6 8 9 10 9 10 10 10 12

26-31 32-24 26-23 27-23 25-21 24-19 31-20

505-410 495-456 483-425 494-442 451-456 503-468 470-474 423-463 446-488 430-467 448-469 401-450 447-505

31 28 25 21 20 17 14 14 14 12 12 11 10

Skive . . . . . . . . . 17 4 1 12 432-455 9

ONSDAGS-LOTTO VINDERTAL 12-17-23-35-40-44 TILLÆGSTAL 5-22 SUPERTAL

Viborgs herrer dropper Anja A.

Hvad skal du så have til jul?

HÅNDBOLD. Anja Andersen

»Det er ikke hos mig, det er hos mine svigerforældre, og der er både and og flæskesteg. Jeg elsker and.«

får i første omgang ikke en lang karriere i herrehåndbold. Den tidligere danske landsholdsspiller stopper senest efter denne sæson som talentudvikler og assistenttræner for Viborg HK’s herrehold. Det oplyser Viborgs direktør, Peter Cassøe, til Sporten.tv2.dk. Klubben har ikke råd til at betale hendes løn på grund af manglende sponsormidler.

Men du holder ikke julefri?

»Jeg spiller og træner hver dag i julen. Det er ikke helt så styret, som det ellers er, det er lidt mere på eget initiativ, men jeg er i hallen og/eller styrkerummet hver dag.«

23

sport

Torsdag 22. december 2011

Madglade Peter Gade.

RITZAU

23 PRÆMIEPROGNOSE 6 vindertal . . . . . . . . . . . . . Ingen/ 0 kr. 5 vindertal + 1 tillæg: . . . . . . 99.491 kr. 5 vindertal: . . . . . . . . . . . . . . . 2.461 kr. 4 vindertal: . . . . . . . . . . . . . . . . 104 kr. 3 vindertal: . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 kr. Uden ansvar

ONSDAGS-JOKER VINDERTAL 4-1-1-9-9-2-9 PRÆMIEPROGNOSE 7 vindertal: 6 vindertal: 5 vindertal: 4 vindertal: 3 vindertal: 2 vindertal:

. . . . . . . . . . . . . Ingen/ 0 kr. . . . . . . . . . . . . . Ingen/ 0 kr. . . . . . . . . . . . . . . 21.259 kr. . . . . . . . . . . . . . . . 1.467 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . 176 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 kr. Uden ansvar


24

www.metroXpress.dk

sport

Torsdag 22. december 2011

»Kræ� kan kureres, men det kan doping og ulovligt spil ikke« Den mest magtfulde mand i den internationale sportsarena vil uddrive korruption fra sportens verden Jacques Rogge, som overtog posten som præsident for Den Internationale Olympiske Komité i 2001 e�er Joan Antonio Samaranch, sætter pris på åbenhed Og han går også forrest i kampen mod doping RICHARD JUILLIART

ELISABETH BRAW

EKSKLUSIVT

Rogge om ... SIKKERHED

METRO WORLD NEWS

Med sine uindfattede briller og sin afmålte tale gør Jacques Rogge en distingveret figur. Den belgiske kirurg og forhenværende olympiske sejler mødte metroXpress til et eksklusivt interview i IOC’s hovedkvarter i Lausanne i Schweiz.

»Flykapringer i forbindelse med De Olympiske Lege er et af de scenarier, som sikkerhedstjenester har studeret i mange år. Hvis sikkerheden skal være i orden ved OL, er man nødt til at undersøge alle tænkelige metoder, som terrorister kan anvende. Og vi er nødt til at forholde os til den virkelige verden. Efter den 11. september er den virkelige verden en, hvor sikkerheden er nødt til at være i højsædet.«

Billetsalget til OL i London har været helt ekstraordinært, men tidligere på året advarede du mod ulovligt spil og aftalt spil. Kan vi stole på, at de olympiske resultater er korrekte?

»Vi har et særligt observationsteam, som vi også havde på plads i Beijing og Vancouver, og de overvåger samtlige spilvirksomheder. Hver gang, der er en mistænkelig stigning i antallet af satsninger, får vi besked fra overvågningsteamet. Samtidig sætter vi eksperter til at overvåge kampen, og de kan se, om der foregår noget usædvanligt. Og vi kommer til at samarbejde med spilvirksomheder, som får tilladelse til at fastfryse pengene, hvis kampen er mistænkelig. Der var ikke noget mistænkeligt i Beijing og Vancouver, og jeg håber, at der heller ikke vil være noget i London. Men vores observationsteam vil overvåge samtlige resultater.« Ulovligt og aftalt spil i sport er vidt forgrenet, og den organiserede kriminalitet profiterer af det. Hvor stor en trussel er det?

»Sammen med doping er det lige nu den største trussel mod sport. Næsten hver dag er der en ny historie om, at politiet har anholdt bander, der er involveret i ulovligt spil. Selv i mit hjemland, Belgien, var der nogle, der forsøgte at snyde i andendivisionsfodbold. Vi har set det i Tyskland, Italien, Tyrkiet, Kina, Singapore, Korea. Aftalt spil foregår overalt.« Hvem skal løse problemet?

»Mange lande har indført lovgivning, som forbyder aftalt spil, og de nationale

GETTY IMAGES

Nye olympiske discipliner skal se godt ud på tv.

NYE OLYMPISKE DISCIPLINER Jacques Rogge ser doping og ulovligt spil som to farlige sygdomme i sportens verden.

regeringer samarbejder med politiet og den olympiske komité for at tage hånd om problemet. Som sportsforbund kan vi pege på mistænkelig adfærd i kampene. Så indtræder den anden fase: regeringens støtte. Det er kun myndighederne, der kan aflytte telefonsamtaler, udstede arrestordrer, gennemsøge bagage og infiltrere kriminelle netværk.« Er det rimeligt at sammenligne ulovligt spil med kræft?

»Som kirurg kan jeg sige, at kræft kan helbredes, men vi vil aldrig være i stand til at kurere verden for doping og ulovligt spil. Det er kriminalitet, og verden bliver aldrig fri for kriminalitet. Doping og ulovligt spil er farlige sygdomme i sportens

verden, og vi gør vores bedste for at kæmpe imod dem.« Hvorfor er det så svært at have et rent lederskab i international sportssammenhæng?

»Penge avler korruption, og der er penge i sport. IOC betalte en høj pris for korruption ved OL i Salt Lake City. Efter det vedtog vi en politik om nultolerance over for korruption og et regelsæt for adfærd. Vi nedsatte et meget stærkt etisk udvalg. Og vi har ikke tøvet med at bortvise folk, når det har været nødvendigt. 11 mennesker blev bortvist i 19981999. Nu og da opdager vi noget, og folk bliver enten bortvist eller suspenderet.« Er der bedre måder at udrydde doping end de metoder, der

bliver brugt i øjeblikket?

»Vi uddanner sportsfolk om doping og ulovligt spil. Ungdoms-OL er lige om hjørnet, og vi har også fokus på at uddanne de 15 til 18-årige atleter. Men ud over uddannelse er der selvfølgelig også brug for test og sanktioner.« Føles dit job som en håbløs opgave?

»Nej. Jeg ser på det som en kirurg. Som kirurg ved man, at sygdommen vil fortsætte, og at folk fortsat vil blive påvirket af den. Man kan behandle et menneske, men dagen efter er der et andet menneske, som har den samme sygdom. Men det gør ikke en modløs. Man er der for at hjælpe folk. Jeg er her for at løse problemer.«

Jacques Rogge

Ved de olympiske lege i 1968. Alder: 69. Født: Ghent, Belgien. Sportskarriere: Deltog som sejler i de olympiske lege i 1968, 1972 og 1976. Spillede på det belgiske rugbylandshold. Karriere: Kirurg. Valgt til præsident for IOC i 2001. Vidste du: Rogge er den første IOC-præsident, som har boet i en olympisk by.

»Når vi tilføjer en ny disciplin, ser vi altid på, hvordan disciplinen passer ind i det øvrige program. Der skal være en balance mellem holdsport og individuelle sportsgrene, og der skal være en balance mellem kampsport, ketsjersport og vandsport. Så ser vi på en række forskellige kriterier, og her er det universelle vigtigst: Er det en sport, som bliver praktiseret rundt om i hele verden? Er det en dyr sportsgren at organisere, og kræver det en hel masse infrastruktur? Og er det farligt? Vi ser også på den overordnede etiske adfærd i sporten. Og så ser vi på, hvordan sportsgrenen fungerer på tv.«


www.metroxpress.dk

Sjov & spil

TORSDAG 22. DECEMBER 2011

Sudoku

25

Krydsord I hvilket land findes den  m høje bygning ’Taipei ’? Arkitektur

Hvilke tre farver ud over hvid kan man se i -Elevens logo? Erhvervsliv

Hvilken popstjerne har hovedrollen i science fiction-thrilleren ’In Time’, der for tiden kan ses i biografen? Film

Hvilken fransk præsident genoptog atomprøvesprængninger ved Mururoa-atollen i ? Historie

Onsdag krydsordsløsning: KRAMBODER

Dagen medium l øsning:   

VANDRET: AG - KRINOLINE - AVISSTOF - SMÆDE - TRE - BREDDE - OK - EA - DSB NØDT - REALISERE - ART - SENER. LODRET: RA - KRAMBODER - IVÆRKSAT - GNIDE - BL - OSEDE - IS - ALS - DANSE GITTE - ØEN - NOR - YDRE - EFEU - TER.

Naturvidenskab

Hvilket ord, der kommer af det latinske fractus, anvendes om komplicerede, mønsteragtige former som f.eks. iskrystaller? : Taiwan , : Grøn, rød og orange , : Justin Timberlake , : Jacques Chirac , : Fraktaler

LØSNING:

FLERE TILBUD OG KONKURRENCER

Vind Bezzerwizzer

PÅ WWW.CLUBMETROXPRESS.DK

JUL 2011 Vind masser af spændende præmier

RASMUS SEEBACH KONKURRENCE Vind billetter til København eller Århus

Mandag til fredag trækker vi lod om et spil BEZZERWIZZER Mini. Klik ind på www.clubmetroxpress.dk

PÅSTAND #43

E R E S Æ L S E R “ E ” D N I E K K I KØBER

00 LÆSERE, SOM .0 8 30 T IG L G A D FAKTA: VI HAR ESTE ELLER ALLE INDKØB! TIL 00, STÅR FOR DE FL G HAR JYLLANDS-POSTEN 171.0 9.000 SAMMENLIGNIN 00 OG BERLINGSKE TIDENDE 12 POLITIKEN 184.0 GALLUP MARKETIN KILDE: INDEX DK/

G 1H 2011 (LÆSER

OG 24TIME E AF METROXPRESS

R)

SHOW YOUR STYLE AND WIN!

LÆS MERE OM OS PÅ METRO-MEDIA.DK


26

www.metroxpress.dk

tv torsdag

TORSdag 22. dECEMBER 2011

SPAR OP TIL KR. 50 PÅ NYE DVD’ER OG FÅ GRATIS FRAGT

KØB OG SE F CLUBMETROX LERE PÅ PRESS.DK DVD marked

Kr. 179,95

Ophavsretten til det anvendte billedmateriale tilhører de respektive tv-kanaler, hvorunder materialet er anvendt.

DR1 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Penge: Lykkejægerne (G) 12.45 Drama juleklip - et kig i DR’s gemmer 13.45 Aftenshowet (G) 14.15 Piger på landet (4:10) 15.00 DR Update - nyheder og vejr 15.10 Miss Marple: Mordet i præstegården (1:2) 16.00 Vinden i piletræerne 16.20 Shanes verden 16.50 Professor Balthazar 17.00 Jul i Boston

18.30 TV Avisen med Sporten 19.00 Aftenshowet DR1’s aktualitetsprogram direkte fra Christianshavn. 19.30 (TTV) Nissebanden i Grønland (22:24) Julekalender.

TV 2 12.00 Nyhederne og Sporten 12.10 Regionale nyheder 12.30 Anne fra Grønnebakken (3:9) 13.25 Anne fra Grønnebakken (4:9) 14.20 ((S)) Frækkere end politiet tillader 2 (G) 16.00 Nyhederne og Sporten 16.05 Regionale nyheder 16.15 Venner (23:236) 16.45 Venner (24:236) 17.10 Ludvig og Julemanden (21) (G) 17.40 The Julekalender (21) (G)

18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram

TV3 12.00 Til middag hos ... Karl Bille (9) 13.05 Hospitalet 13.35 Hospitalet (48) 14.05 Fra skrot til slot - bedre bolig, bedre liv 15.05 Real Housewives of Beverly Hills 1 16.05 Luksusfælden 5 17.00 NCIS 6

18.00 Bones 5 (10) Amerikansk krimiserie. En bankrøver klædt ud som julemanden bliver sprængt i luften, og Booth og Brennan er på sagen. 19.00 The Mentalist 2 (1) Amerikansk krimiserie. Jane og Lisbon finder ud af, at Red John-sagen er blevet overdraget til et andet hold, ledet af betjent Sam Bosco.

Tv-tips Watchmen Amerikansk superheltefilm fra 2009 TV 2 Zulu klokken 22.40 År 1985 i et alternativt USA. En atomkrig mellem USA og USSR truer, samtidig med at nogen begynder at myrde pensionerede superhelte. Den tidligere superhelt Rorshach undersøger mordene, og snart går det op for ham, at sagen har forbindelse til superheltenes fælles fortid. Nu samler han nogle af sine tidligere kolleger, og sammen forsøger de at opklare det komplot, der ikke bare truer dem - men hele menneskeheden!

Changing Lanes

20.00

Julehilsen til Grønland 2011 DR Koncertsalen er fyldt med julestemte grønlændere og danskere med tilknytning til Grønland, når DR sender det traditionsrige program, hvor julehilsnerne fyger mellem Grønland og Danmark. 21.00 TV Avisen 21.25 Julevejret Hvid jul eller ej? DR’s vejrvært giver et bud på, hvordan vejret bliver i julen. 21.35 Sporten 21.40 FILM En uforglemmelig juleferie Amerikansk romantisk drama fra 1995. Medvirkende: Carolyn: Connie Selleca, William: Kyle Fairlie, Clay: Randy Travis og Jordy: Asia Vieira. Instruktion: Jud Taylor. 23.10 FILM Lewis: Ude i mørket (G) Engelsk krimi fra 2008. Medvirkende: Lewis: Kevin Whately, Hathaway: Laurence Fox og Jessica Rattenbury: Ophelia Lovibond. Instruktion: Maurice Phillips. 00.45 (TTV) Sådan er kærligheden (3:3) (G) 01.15-01.55 (TTV) Ved du, hvem du er? - Susan Sarandon Amerikansk dokumentarserie fra 2008.

20.00

Ludvig og Julemanden „Julefesten“. Niels er blevet besat af Stygge, og i sit forsøg på at skaffe den sidste kronering opfordrer han Ludvig til at lede efter den. Julefesten er i fuld gang med Nicholas på scenen. 20.35 TV 2 011: Royalt afterparty Natasja og Jes ser tilbage på det royale 2011. 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 The Julekalender (22) Det er bar’ dejli’. 22.50 FILM ((S)) Frækkere end politiet tillader 3 Amerikansk actionkomedie fra 1994. Medvirkende: Axel Foley: Eddie Murphy, Billy Rosewood: Judge Reinhold og Levine: Jon Tenney. Instruktion: John Landis. 00.40 Afsporet - Amerikas værste mordere - historien om Son of Sam. 01.30 Station 2 Special: De internationale biltyve Engelsk dokumentar. 02.15 FILM ((S)) Ask the Dust Amerikansk drama fra 2006. Instruktion: Robert Towne. 04.15-05.00 Kongen af Queens (92) Amerikansk komedieserie.

20.00

Ekstremt fed USA James er en 26-årig fyr, der engang drømte om at spille amerikansk fodbold på et professionelt plan. Nu bliver han forpustet bare af at gå ud ad døren. 21.00 Ånderne vender tilbage (4) Dansk dokumentar. 22.00 Sex & the City (85) Amerikansk komedieserie. 22.35 Sex & the City (86) Amerikansk komedieserie. 23.20 Sex & the City (87) Amerikansk komedieserie. 00.05 Sex & the City (88) Amerikansk komedieserie. 00.40 The Middle 1 (10) Amerikansk komedieserie. 01.10 The Jamie Foxx Show 1 (9) Amerikansk komedieserie. 01.40 Med på moden 7 (717) 02.05 Cold Case 5 (12) 02.50-05.05 FILM Flammehav Amerikansk drama fra 1991. Medvirkende: Løjtnant Stephen „Bull“ McCaffrey: Kurt Russell, Brian McCaffrey: William Baldwin og løjtnant Donald „Shadow“ Rimgale: Robert De Niro. Instruktion: Ron Howard.

Amerikansk drama fra 2002 DR HD klokken 22.25 En mindre trafikulykke vender op og ned på to helt almindelige menneskers liv. Advokaten Banek skal aflevere et vigtigt dokument i retten og væver sig vej gennem trafikken i sin bil. I en anden bil er sælgeren Gipson på vej i retten til en høring, som han håber kan sikre ham ret til at se sine børn.

DR2 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 (TTV) Hjælp, det er jul (G)

18.05 (TTV) Historien om slipset (G) 18.20 FILM Fire stjerner (G) Fransk komedie fra 2006. 20.00 (TTV) AnneMad får gæster 20.30 FILM Sagen genåbnet: Massakren Engelsk krimi fra 2003. 22.20 (TTV) Hjælp, det er jul 22.30 Deadline 23.00 Smagsdommerne 23.40 Raseri i blodet 01.05-05.05 Nat-tv

DR K 15.00 Emile Gaboriau: Den lille gamle mand fra Batignolles (G) 15.55 Broerne i New York (G) 16.45 En stjernemusikers fornemmelse for Bach (G)

18.25 Kunstdetektiven (G) 18.55 Britisk kultur gennem 2000 år (G) 19.55 Dagens sang 20.00 Designere - Ole Scheeren 20.30 Arkitektens Hjem: Morten Schmidt 21.00 Nathalie Woods sidste dage 21.55 Erotik i film: Pianisten 22.00 FILM Pianisten Fransk-østrigsk drama fra 2001. 00.05-02.50 Nat-tv

DR HD 14.00 X Factor USA 15.25 Life Unexpected 16.05 Nine Lives Of Chloe King 16.45 Ice Road Truckers (G) 17.30 Mega bygninger

18.15 Justin og Scott i det sydlige Chile 19.00 DR MAMA: Langeberg 19.15 (TTV) Pandaerne 19.35 DR MAMA: Parks and Recreation 20.00 Family Guy 20.40 X Factor USA 22.25 FILM Changing Lanes Amerikansk drama fra 2002. 00.00 Mayday: Flykatastrofer 00.45-02.30 Nat-tv

DR Ramasjang

SPORT Følg sporten hver dag i metroXpress med blandt andet stor dækning af Superligaen.

13.15 Orkanens Øje 13.40 Lizzie McGuire 14.05 Dragon Ball Z 14.25 Inspektør Gadget 14.50 Nissebanden i Grønland 15.15 Live fra Ramasjang: RamaChancen 15.50 Smølferne 16.15 Adrian & Bendix’ Kapowshow 16.30 Batman - Den tapre og den modige 17.00 Hulter til bulter - med Louise og Sebastian 17.30 Nissebanden i Grønland

18.00 Live fra Ramasjang 18.30 Hotel Krølle på halen 18.45 Loulou fra Montmartre 19.10 Batman - Den tapre og den modige 19.40 Ramasjang Mix 20.00-20.30 Loulou fra Montmartre


www.metroxpress.dk

5

SVT1

vn

Kanal 4

TV3 Puls

Jævn

TV 2 Zulu

27

tv torsdag

TORSdag 22.dECEMBER 2011

vn Jæ vn Jæ

4 5

Dagens uv-tal: 0,1 Sol op: 08.40 Sol ned: 15.36 Dagens længde: 6 timer 56 minutter Dagen aftaget: 10 timer 31 minutter

14.00 Water Rats 14.55 TV Shop 16.15 Cheaters 17.05 Operation Repo 17.35 Highway Patrol

18.30 FILM ((S)) Emma Amr.-engelsk romantisk komedie fra 1996. 20.30 FILM ((S)) Kandidaten Dansk thriller fra 2008. 22.05 FILM ((S)) Bad Santa Amerikansk komedie fra 2003. 23.30 FILM Taxi 3 Fransk actionkomedie fra 2003. 00.55 FILM The Dangerous Lives of Altar Boys Amerikansk drama fra 2002. 02.35-07.00 Nat-tv

18.00 Cops 18.35 Borderline 19.05 Real Rescues 20.00 State Parole 20.30 Fraud Squad 21.00 The Suspects 21.55 Law & Order: Criminal Intent 22.50 Highway Patrol 23.20 FILM The Gift Amerikansk thriller fra 2000. 01.20-06.10 Nat-tv

TV 2 Sport 18.00 Sportsmagasinet Trans World Sport 18.15 Fodboldmagasinet FIFA Futbol Mundial 18.45 Fodbold: Efteråret i Champions League 19.15 Ishockey: Herning-SønderjyskE, direkte 22.00 HåndboldDebatten 22.30 Amerikansk fodbold: NFL - Før søndagen 23.00 Basketball: Partizan-Armani Milan 01.05-03.30 Ishockey: NY IslandersNY Rangers, direkte

Eurosport

12.05 10 tommelfingre (G) 12.35 10 tommelfingre 13.05 Rap fyr i L.A. (G) 13.35 Rap fyr i L.A. 14.00 Frasier (G) 14.30 Frasier (G) 14.55 Spin City (G) 15.25 Spin City 15.55 30 Rock 16.20 Frasier 16.45 Frasier 17.10 America’s Funniest Home Videos (G) 17.40 America’s Funniest Home Videos (G)

18.10 CSI: New York (G) 19.00 CSI: New York 19.55 America’s Funniest Home Videos 20.25 Verdens bedste fodbold 20.55 Fodbold: Tottenham-Chelsea, direkte 23.00 Fodbold: Barcelona-L’Hospitalet 00.45-05.25 Nat-tv

Nat. Geo.

11.00 Alpint: World Cup - slalom (m) 12.00 Crashed Ice: Series (G) 13.00 Tennis: US Open - finale (m) (G) 14.15 OL: Vejen til London (G) 14.30 Atletik: VM (G) 15.45 Atletik (G) 16.00 Crashed Ice: Series 17.00 Fodbold: Milan-Liverpool (G)

12.00 Mænd der tør 13.00 Sådan bygges en vulkan 14.00 Universets hemmeligheder 15.00 Disaster Earth 16.00 Udforskning af Jorden 17.00 Sekunder fra katastrofen 17.30 Megakonstruktioner

18.00 Fodbold: Milan-Liverpool (G) 19.00 Sportsugen, der gik (G) 20.00 Kampsportsmagasinet Fight Club 21.00 Kampsportsmagasinet Fight Club 23.00 Kortspil: European Poker Tour 00.00 Kampsport: Clash Time 00.05 World Wrestling Entertainment 00.35-01.30 Wrestling: Vintage Collection

18.30 Dog Whisperer 19.30 Undervandsdetektiverne 20.30 Universets hemmeligheder 21.30 Imperiekrige 23.30 Richard Hammonds tekniske efterforskning 00.30 Sekunder fra katastrofen 01.00-05.00 Nat-tv

15.55 Tror du på julemanden?

18.00 Heavy makeover 19.00 Nyhederne 19.15 Lokale nyheder med vejret 19.20 Vejret 19.30 Halv otte hos mig 20.00 Jul med Lotta Engberg på Liseberg 20.55 Tinas julekøkken 22.00 Nyhederne 22.25 Finansnyheder 22.30 Lokale nyheder med vejret 22.35 Sportsnyt 22.45-05.20 Nat-tv

Discovery 12.00 Smadret på sekunder 12.30 I femte gear 13.00 Ukuelige skovhuggere 14.00 Beskidte job 15.00 Ekstrem ingeniørkunst 16.00 Fremtidens konstruktioner 17.00 En ordentlig overhaling

18.00 Cash Cab 18.30 Geniale gadgets 19.00 Hvordan bliver det lavet? 20.00 Mythbusters 21.00 Mythbusters - special 22.00 Mega World 23.00 Ultimativ overlevelse 00.00 Supersælgere 00.30-05.35 Nat-tv

Gode tilbud og konkurrencer – direkte i din inbox

Tilmeld dig på ClubmetroXpress.dk

7

3

Rejsevejret: Athen Bangkok Barcelona Beijing Berlin Cypern Hongkong Kairo Kreta Lissabon Los Angeles London Madrid Mallorca Mexico City New York Nice Paris Prag Rio de Janeiro Rom Sydney Tokyo Wien

Ku

Fr

is

lin

k

g

g lin

10

6 5

Mandag Tirsdag

Ku

k

12.50 Kilden i Provence 14.50 Mothman - mørkets budbringer 16.40 ((S)) Believe in Me

Søndag

Lørdag

Fredag

k

Svensk TV4

8

Fr

6’eren

4 8

SVT2 18.00 Frihed i Estland - glasnost-rock 19.00 Hvem ved mest? 19.30 Fashion 20.00 Verdens bedste møgskole 21.00 Nyheder 21.30 Nobel 2011: Hard talk 22.00 Sportsnyt 22.15 Regionale nyheder 22.25 Nyheder 22.35 Kulturnyheder 22.45 FILM Pickpocket - lommetyven Fransk krimi fra 1959. 00.00-02.50 Nat-tv

6

is

CANAL9

18.00 4-Stjerners Rejse: I New York med Dan Rachlin 19.00 Total Blackout 20.00 Rollator Banden 20.30 FILM Surviving Christmas Amerikansk komedie fra 2004. 22.05 Total Blackout 23.05 Big Bang Theory (G) 23.30 Big Bang Theory 23.50 Rollator Banden (G) 00.15-05.35 Nat-tv

7

Fr

TV 2 Film

18.00 How I Met Your Mother 3 (G) 18.30 How I Met Your Mother 3 19.00 How I met Your Mother 6 (G) 19.30 How I met Your Mother 6 20.00 NCIS LA 2 21.00 Politistationen Special 22.00 Spartacus 00.25 De lovløse 01.30-05.40 Nat-tv

15.05 CSI 16.05 CSI: Miami 17.00 4-Stjerners Rejse: I New York med Saseline Sørensen (G)

4

Jævn

18.35 Små og store synder 19.30 Airport 20.00 Karen Taylor, det er mig 20.30 Kalendergave 22 22.10 Riverdance - dansesensationen 23.15 Tavse vidner 01.10 MacGyver 02.00-02.55 Doktor Finlay

12.00 NCIS 1 (G) 13.00 NCIS 1 14.00 Supernatural 3 15.00 According to Jim 2 15.30 According to Jim 2 16.00 Scrubs 2 16.30 Scrubs 2 17.00 Simpsons 12 17.30 Simpsons 12

Kanal 5

18.00 Nyheder 18.10 Regionale nyheder 18.15 Go’aften 18.45 Julekalender: Røvernes jul (G) 19.00 Kulturnyheder 19.15 Regionale nyheder 19.30 Nyheder 20.00 Vis mig dit køleskab 20.30 Midt i naturen 21.00 Forbrugermagasinet Plus 22.00 Debatten 22.45-05.00 Nat-tv

Jævn

11.00 Skadestuen i Holby 11.50 ((S)) Chicago Hope 12.35 Bonanza 13.30 Et lægehus på landet 14.20 ((S)) Amys ret 15.10 Kommissær Rex 16.00 Lov og uorden 16.50 Lov og uorden 17.40 Små og store synder

TV3+

18.00 Private Practice 19.00 House 20.00 My Big Fat Gypsy Christmas 21.00 FILM She’s All That Amerikansk komedie fra 1999. 22.50 10 børn og fler’ på vej 23.45 Greys hvide verden (G) 00.30 House (G) 01.20 QTV: Jeg lever under jorden (G) 02.05-05.00 Nat-tv

17.30 Sverige i dag 17.55 Sportsnyt

Jævn

TV 2 Charlie

18.35 Grand Designs Revisited 19.45 Nigellas julekøkken (G) 20.30 FILM Alene hjemme Amerikansk komedie fra 1990. 22.45 FILM A Christmas Visitor Amerikansk drama fra 2002. 00.40 FILM Meet the Santas Amerikansk komedie fra 2005. 02.20-05.59 Nat-tv

12.40 Brothers & Sisters 13.30 McLeods døtre (G) 14.20 McLeods døtre 15.15 Gossip Girl 16.05 Gilmore Girls 17.05 Greys hvide verden

Jævn

18.00 Kongen af Queens 18.50 Venner 19.45 Langt fra Las Vegas (G) 20.15 Rude Tube - World Famous 20.45 Slemme Slemme Piger 2 (G) 21.15 Slemme Slemme Piger 2 21.45 ((S)) True Blood 22.40 FILM ((S)) Watchmen Amerikansk superheltefilm fra 2009. 01.20-05.25 Nat-tv

13.15 Grand Designs Revisited (G) 14.15 Forsvundet sporløst 4 15.15 Ekstrem hjemmeservice 1 (G) 16.15 Nigellas julekøkken 16.55 Det bar’ mad - julefest (G) 17.35 Design Star

is

15.35 Dengang i 70’erne 16.00 The Cleveland Show (G) 16.25 ((S)) The Cleveland Show 16.50 David Letterman 17.35 Hope & Faith

10

10

6

6

Min

Max

11 25 8 -5 2 9 16 9 12 11 8 10 1 11 7 10 6 10 1 22 0 17 3 0

15 33 17 5 4 20 21 17 17 16 15 13 9 16 23 11 13 12 4 34 9 23 8 5


20111222_dk_nationaldenmark  

Var Breivik slet ikke sindssyg? aarhus/vest Danmarks mest læste avis Eksklusivt inter- view med IOC- præsident Jacques Rogge, der blandt and...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you