Page 1

ЗАПИСВАНЕ София  02 989 40 51 sofia@forumltd.bg

Information Technolofgfggy АНГЛИЙСКИ Абсолютно начинаещи (ниво 1) Solutions

Русе  082 877 267 edu@forumltd.bg

www.forumltd.bg

Продължителност: 80 учебни часа (2 мeсеца)

NEW ENGLISH FILE

Провеждане: - Понеделник-Сряда-Петък - Вторник-Четвъртък-Събота

изд. Oxford University Press

Цена на обучението: 260 лв

УЧЕБНА СИСТЕМА

Цена на учебни м-ли: 20 лв К О М П О Н Е НТ И Н А М Е Т О Д А

Спец.условия: Разсрочено плащане

- Учебник, предлагащ идеи и дейности за по-силни групи, секции за преговор и тестове към всеки урок - Учебна тетрадка Study Link - CD-Rom с упражнения и тестове

Beginner

Отстъпки: 10% Семейна отстъпка 10% Предишни курсисти на Форум 5% Студенти и ученици 10% Притежатели на ISIC, ITIC и IYTC 5% Доведи приятел

ПРЕПОДАВАТЕЛИ Утвърдени преподаватели – филолози с педагогическа правоспособност

ВХОДЯЩ ТЕСТ Не е необходим

ИЗХОДЯЩ ТЕСТ В края на курса ще видите напредъка от обучението си

СЕРТИФИКАТ Получавате сертификат за владеене на езика на български и английски език

ЦЕЛТА НА СИСТЕМАТА e използването на езика за КОМУНИКАЦИЯ. Това е постигнато с комбиниране на модерни текстове, практически ситуации и интерактивни упражнения. Всеки модул се състои от 4 области на употреба Лична, Обществена, Професионална и Академична област. Набляга се на произношение, писане, след всяка секция има и “Преговор”. От всеки модул има препратки към секциите, които се намират в края на учебника: “Граматическа банка” – допълнителни упражнения + граматика за бърза справка “Звукова банка” – представя звуковете на езика и примери за употреба “Лексикална банка” – новите думи и изрази, онагледени с илюстрации и примери за употреба “Дейности за комуникация” – допълнителни упражнения за откриване на липсваща информация и ролеви игри.

ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА Ниво НАЧИНАЕЩИ (А1) Слушане и разбиране: Мога да разбирам често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието, когато ми говорят бавно и ясно. Четене и разбиране: Мога да разбирам познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози. Говорене: Мога да общувам с елементарни изрази, ако ми повторят казаното по-бавно или с други думи. Мога да задавам и отговарям на въпроси на позната тематика. Мога да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам. Писане: Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка, да попълня личните си данни във формуляри и декларации.

Форум Езиков и про грами София ул. Фритьоф Нансен, 23 вх.Б ет.1 (до НДК) Тел. 02 989 40 51 sofia@forumltd.bg

Русе пл. Света Троица, 13 ул. Петко Д. Петков, 7 Тел. 082 877 267 (277) edu@forumltd.bg


ЗАПИСВАНЕ София  02 989 40 51 sofia@forumltd.bg

Information Technolofgfggy АНГЛИЙСКИ Начинаещи (ниво 2) Solutions

Русе  082 877 267 edu@forumltd.bg

www.forumltd.bg

Продължителност: 100 учебни часа (2 мeсеца) Провеждане: - Понеделник-Сряда-Петък - Вторник-Четвъртък-Събота

УЧЕБНА СИСТЕМА NEW ENGLISH FILE изд. Oxford University Press

Цена на обучението: 280 лв К О М П О Н Е НТ И Н А М Е Т О Д А

Цена на учебни м-ли: 20 лв

- Учебник, предлагащ идеи и

Спец.условия: Разсрочено плащане

дейности за по-силни групи, секции за преговор и тестове към всеки урок - Учебна тетрадка Study Link - CD-Rom с упражнения и тестове

Elementary

ПРЕПОДАВАТЕЛИ Утвърдени преподаватели – филолози с педагогическа

ЦЕЛТА НА СИСТЕМАТА e използването на езика за КОМУНИКАЦИЯ. Това е постигнато с комбиниране на модерни текстове, практически ситуации и интерактивни упражнения.

правоспособност

ВХОДЯЩ ТЕСТ Необходим е за определяне нивото на владеене на езика

ИЗХОДЯЩ ТЕСТ В края на курса ще видите напредъка от обучението си

СЕРТИФИКАТ Получавате сертификат за владеене на езика на български и английски език

Всеки модул се състои от 4 области на употреба Лична, Обществена, Професионална и Академична област. Набляга се на произношение, писане, след всяка секция има и “Преговор”. От всеки модул има препратки към секциите, които се намират в края на учебника: “Граматическа банка” – допълнителни упражнения + граматика за бърза справка “Звукова банка” – представя звуковете на езика и примери за употреба “Лексикална банка” – новите думи и изрази, онагледени с илюстрации и примери за употреба “Дейности за комуникация” – допълнителни упражнения за откриване на липсваща информация и ролеви игри.

Отстъпки: 10% Семейна отстъпка 10% Предишни курсисти на Форум 5% Студенти и ученици 10% Притежатели на ISIC, ITIC и IYTC 5% Доведи приятел

ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА Ниво НАЧИНАЕЩИ (А1) Слушане и разбиране: Мога да разбирам често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието, когато ми говорят бавно и ясно. Четене и разбиране: Мога да разбирам познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози. Говорене: Мога да общувам с елементарни изрази, ако ми повторят казаното по-бавно или с други думи. Мога да задавам и отговарям на въпроси на позната тематика. Мога да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам. Писане: Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка, да попълня личните си данни във формуляри и декларации.

Форум Езиков и про грами София ул. Фритьоф Нансен, 23 вх.Б ет.1 (до НДК) Тел. 02 989 40 51 sofia@forumltd.bg

Русе пл. Света Троица, 13 ул. Петко Д. Петков, 7 Тел. 082 877 267 (277) edu@forumltd.bg


ЗАПИСВАНЕ София  02 989 40 51 sofia@forumltd.bg

Information Technolofgfggy АНГЛИЙСКИ Средно напреднали (ниво 3) Solutions

Русе  082 877 267 edu@forumltd.bg

www.forumltd.bg

Продължителност: 100 учебни часа (2,5 мeсеца) Провеждане: - Понеделник-Сряда-Петък - Вторник-Четвъртък-Събота

УЧЕБНА СИСТЕМА NEW ENGLISH FILE изд. Oxford University Press

Цена на обучението: 280 лв К О МПО НЕНТИ НА МЕТО ДА

Цена на учебни м-ли: 20 лв

- Учебник, предлагащ идеи и

Спец.условия: Разсрочено плащане

дейности за по-силни групи, секции за преговор и тестове към всеки урок - Учебна тетрадка Study Link - CD-Rom с упражнения и тестове

Pre-intermediate

ПРЕПОДАВАТЕЛИ Утвърдени преподаватели – филолози с педагогическа правоспособност

ВХОДЯЩ ТЕСТ Необходим е за определяне нивото на владеене на езика

ИЗХОДЯЩ ТЕСТ В края на курса ще видите напредъка от обучението си

СЕРТИФИКАТ Получавате сертификат за владеене на езика на български и английски език

ЦЕЛТА НА СИСТЕМАТА e използването на езика за КОМУНИКАЦИЯ. Това е постигнато чрез комбинира модерни текстове, практически ситуации и интерактивни упражнения. Всеки модул се състои от 4 области на употреба Лична, Обществена, Професионална и Академична област. Набляга се на произношение, писане, след всяка секция има и “Преговор”. От всеки модул има препратки към секциите, които се намират в края на учебника: “Граматическа банка” – допълнителни упражнения + граматика за бърза справка “Звукова банка” – представя звуковете на езика и примери за употреба “Лексикална банка” – новите думи и изрази, онагледени с илюстрации и примери за употреба “Дейности за комуникация” – допълнителни упражнения за откриване на липсваща информация и ролеви игри.

Отстъпки: 10% Семейна отстъпка 10% Предишни курсисти на Форум 5% Студенти и ученици 10% Притежатели на ISIC, ITIC и IYTC 5% Доведи приятел

ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА Ниво СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ (А2) Слушане и разбиране: Мога да разбирам найчесто употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието Четене и разбиране: Мога да чета кратки, елементарни текстове. Мога да разбирам обяви, реклами, менюта, разписания и други. Говорене: Мога да общувам в ежедневни ситуации по познати теми и дейности. Мога да водя кратък разговор. Мога да опиша накратко семейството си, дома си и условията на живот, образованието, настоящата или предишната си работа. Писане: Мога да напиша кратки съобщения да водя обикновена лична кореспонденция.

Форум Езиков и про грами София ул. Фритьоф Нансен, 23 вх.Б ет.1 (до НДК) Тел. 02 989 40 51 sofia@forumltd.bg

Русе пл. Света Троица, 13 ул. Петко Д. Петков, 7 Тел. 082 877 267 (277) edu@forumltd.bg


ЗАПИСВАНЕ София  02 989 40 51 sofia@forumltd.bg

Information Technolofgfggy АНГЛИЙСКИ Напреднали (ниво 4) Solutions

Русе  082 877 267 edu@forumltd.bg

www.forumltd.bg

Продължителност: 120 учебни часа (3 мeсеца) Провеждане: - Понеделник-Сряда-Петък - Вторник-Четвъртък-Събота

УЧЕБНА СИСТЕМА NEW ENGLISH FILE изд. Oxford University Press

Цена на обучението: 300 лв

К О М П О Н Е НТ И Н А М Е Т О Д А

Цена на учебни м-ли: 20 лв

- Учебник, предлагащ идеи и

Спец.условия: Разсрочено плащане

дейности за по-силни групи,

Отстъпки: 10% Семейна отстъпка 10% Предишни курсисти на Форум 5% Студенти и ученици 10% Притежатели на ISIC, ITIC и IYTC 5% Доведи приятел

секции за преговор и тестове към всеки урок - Учебна тетрадка Study Link - CD-Rom с упражнения и тестове

ПРЕПОДАВАТЕЛИ Утвърдени преподаватели – филолози с педагогическа правоспособност

ВХОДЯЩ ТЕСТ Необходим е за определяне нивото на владеене на езика

ИЗХОДЯЩ ТЕСТ В края на курса ще видите напредъка от обучението си

СЕРТИФИКАТ Получавате сертификат за владеене на езика на български и английски език

Intermediate ЦЕЛТА НА СИСТЕМАТА e използването на езика за КОМУНИКАЦИЯ. Това е постигнато с комбиниране на модерни текстове, практически ситуации и интерактивни упражнения. Всеки модул се състои от 4 области на употреба Лична, Обществена, Професионална и Академична област. Набляга се на произношение, писане, след всяка секция има и “Преговор”. От всеки модул има препратки към секциите, които се намират в края на учебника: “Граматическа банка” – допълнителни упражнения + граматика за бърза справка “Звукова банка” – представя звуковете на езика и примери за употреба “Лексикална банка” – новите думи и изрази, онагледени с илюстрации и примери за употреба “Дейности за комуникация” – допълнителни упражнения за откриване на липсваща информация и ролеви игри.

ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА Ниво НАПРЕДНАЛИ (В1) Слушане и разбиране: Мога да разбирам, когато се използва ясен език по теми като работа, учение, свободно време. Мога да разбирам радио и ТВ предавания, когато се говори бавно и ясно. Четене и разбиране: Мога да разбирам текстове свързани с всекидневието и професионалната лексика. Мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция. Говорене: Мога да използвам езика при пътуване в чужбина. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори на позната тематика (семейство, хоби, работа, пътуване, новини). Мога да описвам преживявания и събития, планове и цели. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми. Писане: Мога да съставям несложен текст на теми, които са ми познати. Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления.

Форум Езиков и про грами София ул. Фритьоф Нансен, 23 вх.Б ет.1 (до НДК) Тел. 02 989 40 51 sofia@forumltd.bg

Русе пл. Света Троица, 13 ул. Петко Д. Петков, 7 Тел. 082 877 267 (277) edu@forumltd.bg


ЗАПИСВАНЕ София  02 989 40 51 sofia@forumltd.bg

Information Technolofgfggy АНГЛИЙСКИ Силно напреднали (ниво 5) Solutions

Русе  082 877 267 edu@forumltd.bg

www.forumltd.bg

Продължителност: 120 учебни часа (3 мeсеца) Провеждане: - Понеделник-Сряда-Петък - Вторник-Четвъртък-Събота

УЧЕБНА СИСТЕМА NEW ENGLISH FILE изд. Oxford University Press

Цена на обучението: 300 лв

К О М П О Н Е НТ И Н А М Е Т О Д А

Цена на учебни м-ли: 20 лв

- Учебник, предлагащ идеи и

Спец.условия: Разсрочено плащане

дейности за по-силни групи,

Отстъпки: 10% Семейна отстъпка 10% Предишни курсисти на Форум 5% Студенти и ученици 10% Притежатели на ISIC, ITIC и IYTC 5% Доведи приятел

секции за преговор и тестове към всеки урок - Учебна тетрадка Study Link - CD-Rom с упражнения и тестове

ПРЕПОДАВАТЕЛИ Утвърдени преподаватели – филолози с педагогическа правоспособност

ВХОДЯЩ ТЕСТ Необходим е за определяне нивото на владеене на езика

ИЗХОДЯЩ ТЕСТ В края на курса ще видите напредъка от обучението си

СЕРТИФИКАТ Получавате сертификат за

Upper-intermediate ЦЕЛТА НА СИСТЕМАТА e използването на езика за КОМУНИКАЦИЯ. Това е постигнато с комбиниране на модерни текстове, практически ситуации и интерактивни упражнения. Всеки модул се състои от 4 области на употреба Лична, Обществена, Професионална и Академична област. Набляга се на произношение, писане, след всяка секция има и “Преговор”. От всеки модул има препратки към секциите, които се намират в края на учебника: “Граматическа банка” – допълнителни упражнения + граматика за бърза справка “Звукова банка” – представя звуковете на езика и примери за употреба “Лексикална банка” – новите думи и изрази, онагледени с илюстрации и примери за употреба “Дейности за комуникация” – допълнителни упражнения за откриване на липсваща информация и ролеви игри.

ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА Ниво СИЛНО НАПРЕДНАЛИ (В2) Слушане и разбиране: Мога да разбирам сравнително дълги устни изложения и лекции, при условие, че темата ми е позната. Мога да разбирам радио и ТВ предавания и актуални репортажи. Мога да разбирам филми, когато се говори на стандартен език. Четене и разбиране: Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика. Мога да разбирам съвременната литературна проза. Говорене: Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което прави контакта ми с носители на езика напълно възможен. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и отстоявам становищата си. Писане: Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.

владеене на езика на български и английски език

Форум Езиков и про грами София ул. Фритьоф Нансен, 23 вх.Б ет.1 (до НДК) Тел. 02 989 40 51 sofia@forumltd.bg

Русе пл. Света Троица, 13 ул. Петко Д. Петков, 7 Тел. 082 877 267 (277) edu@forumltd.bg

Брошура АНГЛИЙСКИ  
Брошура АНГЛИЙСКИ  

Запознайте се с основните нива на обучение, преподавателите, системата на обучение, учебните материали и т.н.