Page 1

JAARGANG 14 - VRIJDAG 15 AUGUSTUS 2008

Goedkoop bouwen in Landerd

pagina 3 Hevank Dofferblues & Rock in Schaijk

pagina 7 Pastoor Hermans neemt afscheid

pagina 8 Burgemeester Klitsie: “De gemeente lijdt verlies op de servicecentra in Ravenstein, Berghem en Megen.”

Burgemeester Klitsie: ‘Volledige sluiting gerechtvaardigd‘

Avondopenstelling gemeenteloket Ravenstein keert niet terug RAVENSTEIN - De avondopenstelling van het gemeentelijk servicecentrum in Ravenstein keert definitief niet terug, zo heeft het Osse college van burgemeester en wethouders dinsdagmiddag besloten. De openingstijden op de maandag- en donderdagochtend van het gemeenteloket aan de St. Luciastraat blijven vooralsnog wel gehandhaafd, al zijn er volgens de Osse burgervader Herman Klitsie “voldoende argumenten die volledige sluiting van het servicecentrum rechtvaardigen.”

e dorpsraad van Ravenstein ijvert al een paar jaar voor behoud van het gemeenteloket in het Raadhuis waar inwoners terecht kunnen voor het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of uittreksel uit het bevolkingsregister. In een brief aan de voorzitters van de zeven raadsfracties in de gemeente Oss vroeg zij vorige maand opnieuw aandacht voor het laatste stukje decentrale dienstverlening in het vestingstadje. In het schrijven pleitte de dorpsraad niet alleen voor behoud van het servicecentrum, maar ook voor een terugkeer van de in mei vorig jaar afgeschafte avondopenstelling. “Veel mensen die overdag werken maakten gebruik van die avondopenstelling. De huidige openingstijden op

maandag- en donderdagmorgen zijn te beperkt en klantonvriendelijk. Wanneer mensen niet in Ravenstein terecht kunnen, moeten ze voor een paspoort of rijbewijs twee keer op en neer naar Oss reizen. Erg omslachtig”, vindt de dorpsraad. De gemeente Oss bracht het aantal openingsuren van het serviceloket in Ravenstein in mei 2007 terug van zeventien naar zes uur per week. De uren die in het Maasstadje bespaard worden, zet het college in op het gemeentehuis in Oss, waar vanwege grote drukte vaak lange wachttijden ontstaan op de afdeling Burgerzaken en Belastingen. ‘Verliesgevend’ Volgens het college van B en W neemt de belangstelling voor de publieke dienstver-

lening in de servicecentra in Ravenstein, Berghem en Megen steeds verder af. Burgemeester Klitsie: “In financiële zin wordt op deze servicecentra verlies geleden. De bedrijfsvoering vertoont diverse knelpunten op het gebied van personeelsbezetting, huisvesting, informatietechnologie en veiligheid.” Hoewel er volgens Klitsie “voldoende argumenten zijn die volledige sluiting van de servicecentra rechtvaardigen”, heeft het college toch besloten de huidige openingstijden in Ravenstein, Berghem en Megen vooralsnog te handhaven. Aan het sluiten van de servicecentra kleven namelijk ook de nodige bezwaren, meent de burgervader. “Met name in het licht van de afspraken die er ten tijde van de gemeentelijke herindeling zijn gemaakt. Destijds is nadrukkelijk stilgestaan bij de behoefte om de gemeentelijke dienstverlening in de eigen kernen te continueren. Het abrupt stoppen van de decentrale

dienstverlening staat haaks op deze afspraken. Ook vanuit het oogpunt van dienstverlening is abrupte sluiting niet wenselijk, omdat burgers zich op deze aanpassing niet kunnen voorbereiden. De burger is namelijk al jaren gewend dat er in de kernen gemeentelijke diensten worden aangeboden. Daarnaast wordt de tastbare aanwezigheid van de gemeente in de diverse kernen als waardevol ervaren.” Postagentschap In de gesprekken die de dorpsraad met de gemeente voerde over de decentrale dienstverlening wees zij ook meermaals op het pilotproject van de landelijke overheid en Postkantoren BV in Zoetermeer. Hierbij worden bepaalde services, waarvoor de burger traditioneel terecht kan bij Burgerzaken, afgehandeld bij een postagentschap. Deze bundeling van twee soorten dienstverlening is volgens de gemeente echter geen optie voor Ravenstein. “De burgemeester is in

Landerd wil administratieve lasten terugdringen LANDERD - De gemeente Landerd wil voor het einde van dit jaar de zogeheten administratieve lasten flink terugdringen, zo heeft het college laten weten. Administratieve lasten zijn kosten die burgers en bedrijfsleven moeten maken om te voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit weten regelgeving van de overheid. Op basis van een plan van aanpak van organisatieadviesbureau K + V heeft zowel de gemeente als het Landerdse bedrijfsleven tien regelingen geselecteerd die vereenvoudigd zouden kunnen worden. “We nemen deze twintig onderwerpen voor het einde van 2008 onder de loep en hopen zo voor burgers én bedrijfsleven voor een behoorlijke terugdringing van lasten te zorgen. Op termijn levert dit ook lastenverlichting op voor de gemeente zelf”, zegt burgemeester Willy Doorn. Het college heeft tien burgerregelingen geselecteerd voor het traject van terugdringing van administratieve lasten, waaronder de gehandicaptenparkeerkaart, bijdrage leerlingenvervoer, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en subsidies voor jeugd en sport. MKB Landerd koos onder meer voor de bouwvergunningen regulier en licht, exploitatievergunning horeca en de drank- en horecavergunning.

Knooppunt Paalgraven kan verkeersdrukte niet aan OSS - Het in 2006 in gebruik genomen knooppunt Paalgraven bij Oss kan de toenemende verkeersdrukte niet aan, zo blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Witteveen en Bos in opdracht van Rijkswaterstaat. Met name de rotonde bij het knooppunt, waar de snelwegen A50 en A59 samenkomen, is niet groot genoeg, stellen de onderzoekers. Rijkswaterstaat heeft aangegeven binnen enkele maanden verkeerslichten bij de rotonde te plaatsen zodat het verkeer vanaf Den Bosch dat af wil slaan naar Uden/Eindhoven niet meer op de vluchtstrook van de A59 hoeft te wachten. De verkeerslichten gaan alleen in de piektijden werken. De maatregelen zijn noodzakelijk omdat het na de reconstructie van knooppunt Ekkersrijt bij Eindhoven in 2009 naar verwachting nog drukker wordt op de A50 en het aantal files toeneemt. verband met de privacy van burgers principieel tegen het onderbrengen van een gemeentelijk steunpunt in

WEEKBLAD ARENA - WWW.WEEKBLADARENA.NL - VRIJDAG 15 AUGUSTUS 2008

een postagentschap”, laat gemeentewoordvoerder Chris Perreijn weten.


VERZEKERINGEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN Uw autoverzekering kan heel veel euro’s voordeliger door een zomerkorting tot 1 september! Bereken het zelf op onze site www.lancyr.nl of bel 460015. SCHAIJK Europaplein 23, 5374 BM Telefoon 0486 460015 Fax 0486 460018 www.bmlhypotheken.nl info@bmlhypotheken.nl

2 kilo Chiquita bananen + 2,5 kilo Delbare Estival appels samen

Zoete witte druiven 1 kilo 500 gram gesneden spitskool

+

4,99

1,99

500 gram sperziebonen samen

Vleeswarenkoopje: Rauwe ham

1,49

bij 150 gram: 100 gram vleessalade GRATIS

4 Varkensoesters voor

5,50 met GRATIS saus Special: Berliner bol per stuk 1,50

Keurslagerkoopje:

Broodjes wit of bruin 8 + 2 GRATIS Muffins 5 + 1 GRATIS

OPEN: ma 13.30 - 18.00 uur, di t/m do 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur, vr 9.00 - 20.00 uur, za 9.00 - 17.00 uur

www.gall.nl

Coctail Party: mix je eigen voordeel ! Bacardi

Actie geldig tot en met 31 augustus 2008.

2

witte rum, 100 cl. 17,49 El Picu Mojito of Caipirinha 70 cl. 5,49 Bols likeuren diverse smaken 7,99

WEEKBLAD ARENA - WEEK 33 - VRIJDAG 15 AUGUSTUS


Vereniging Eigen Huis laakt grote verschillen in bouwleges

Oss rekent zes keer meer voor bouwvergunning dan Landerd LANDERD/OSS - Inwoners van Ravenstein en Herpen betalen zes keer meer voor een bouwvergunning dan mensen die in Schaijk, Zeeland of Reek wonen. De gemeente Oss berekent 364 euro leges voor een dakkapel van 10.000 euro, terwijl de gemeente Landerd slechts 62 euro in rekening brengt. De verschillen in de gemeentelijke tarieven voor bouwvergunningen zijn nog steeds enorm, zo blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder alle gemeenten in Nederland.

oor Vereniging Eigen Huis is de maat vol. Zij dringt erop aan dat het kabinet niet langer wacht met dwingende maatregelen om de verschillen in tarieven te verkleinen. Voor het zesde jaar op rij heeft Eigen Huis de bouw-

Verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 Eindredactie Sergio Boutkan E-mail sergio@uitleg.nl Telefoon 0486-463112 Mobiel 06-46625651 Kopij P. v. Winkelstraat 57a 5374 BH Schaijk Telefoon 0486-463112 Fax 0486-463537 E-mail arena@uitleg.nl www.weekbladarena.nl Acquisitie Herman Smorenberg E-mail herman@uitleg.nl Telefoon 0486-463088 Mobiel 06-53208138 Uitgever Tekst & Uitleg P. v. Winkelstraat 57a 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding Tip Top Telefoon 0485-319050

de gemeente Landerd (3.535 euro) als de gemeente Oss (3.262 euro) ruim boven het landelijk gemiddelde van 3.017 euro. Kostenstijgingen Landelijk gezien stijgen de kosten voor een vergunningaanvraag van een woning van 130.000 euro met 1,9 procent. Dit lijkt op het eerste gezicht mee te vallen, maar de burger krijgt in werkelijkheid een veel hogere rekening gepresenteerd. Omdat de bouwkosten het afgelopen jaar met 5,8 procent zijn gestegen, moet de aanvrager ook met de gemeente afrekenen over een 5,8 procent hogere bouwsom. De burger betaalt aan vergunningkosten voor hetzelfde bouwwerk per saldo zo’n 7,8 procent meer dan een jaar geleden.

De verschillen in de gemeentelijke tarieven voor bouwvergunningen zijn nog steeds enorm, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder alle gemeenten in Nederland.

leges onderzocht. Adviesbureau Bouwleges.nl heeft in opdracht van de consumentenvereniging voor eigenwoningbezitters alle 458 Nederlandse gemeenten onder de loep genomen voor de kosten van drie veel voorkomende bouwvergunningen. Landerd spotgoedkoop Bij een lichte bouwvergunning van 10.000 euro zijn Voorschoten en Zundert de koplopers met tarieven van respectievelijk 698 en 629 euro. De goedkoopste gemeenten zijn Leiden en

Landerd die hiervoor respectievelijk 33 en 62 euro in rekening brengen. Landerd ligt hiermee ver onder het landelijke gemiddelde van 250 euro. De gemeente Oss zit hier met een bedrag van 364 euro fors boven. Bij de reguliere bouwvergunning voor een woning (bouwkosten 130.000 euro) is de gemeente Korendijk (Zuid-Holland) het duurst met 6.042 euro. Inwoners van stadsdeel AmsterdamNoord zijn het voordeligst uit met 1.210 euro. Als het gaat om reguliere bouwvergunningen zitten zowel

‘Dwingende maatregelen’ Per saldo constateert Vereniging Eigen Huis dat de tariefsverschillen tussen de gemeenten ook dit jaar onverminderd groot zijn. Het kabinet heeft gemeenten tot 2010 de tijd gegeven om zelf orde op zaken te stellen. De vereniging heeft er geen enkel vertrouwen in dat dit het komende jaar gaat lukken. “Het kabinet en parlement moeten niet langer wachten met dwingende maatregelen. Doel is dat tarieven dichter naar elkaar toe groeien en gebaseerd zijn op een efficiënte en transparante werkwijze”, stelt Eigen Huis. Meer informatie over de hoogte van de gemeentelijke bouwleges is te vinden op www.eigenhuis.nl.

Energierekening valt 144 euro hoger uit LANDERD/OSS - Op basis van de tarieven in juli 2008 betaalt een huishouden met een gemiddeld energieverbruik 1.869 euro per jaar aan gas en elektriciteit. Dat is 144 euro meer dan in juli 2007 en een stijging van ruim acht procent, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. De tarieven voor aardgas en elektriciteit worden mede bepaald door de ontwikkeling van de olieprijs in de voorgaande maanden. De gestegen olieprijzen in de eerste helft van dit jaar leiden nu ook tot een hogere energierekening. Van de stijging is 102 euro toe te schrijven aan hogere leveringskosten voor gas. Btw en energiebelasting dragen voor veertig euro bij aan de stijging van de energierekening. Ook de leveringskosten voor elektriciteit stegen. In januari 2008 werd de energiebelasting op gas en elektriciteit verhoogd en in juli 2008 is de energiebelasting op elektriciteit nogmaals verhoogd. De stijging van de energierekening is iets gedempt door een afname van de transportkosten voor aardgas. De transportkosten voor elektriciteit bleven vrijwel gelijk.

Barre tochten Over twee dagen zit ik op de fiets voor een tocht van 350 km langs de Moezel. De volgende zaken staan nog op het programma voor ik weg kan: schilderen en tapijtleggen in de studentenkamer van mijn dochter; een school zoeken voor een van mijn zonen; aanschaffen fietstas voor aan het stuur; aanschaffen Eerste Hulp Bij Fietsongelukkenset (prikweg tegen muggen, zuigpomp tegen wespen en pleisters, jodium, verband en tape); aanschaffen zon- en regenbestrijdingsmateriaal; zoeken fotocamera; tekenen overdrachtsakte bij notaris; geld pinnen om onbekend persoon te betalen die een tweedehands speedboot komt afleveren; spuitbus lenen bij buren om kettingkraakprobleem op te lossen; zoeken van wielrenbroek ter voorkoming van lichamelijke ongemakken; lijst maken van te maken foto’s voor een lezing die ik ga houden over de natuur; opzoeken en boeken van een hotel of Bed & Breakfast in Thionville, kleren, toiletartikelen en wat al niet meer bij elkaar zoeken voor een tocht van 4 dagen; door gebrek aan ruimte in fietstassen urenlang dubben over wat wel mee mag en wat helaas niet (regencape of Simson reparatieset, dat soort afwegingen); en dan nog een column schrijven. Ondertussen bekijk ik ook nog eens om het uur de weersvoorspellingen in de regio Luxemburg en Rheinland Pfalz want die zijn weer van belang voor de afwegingen die gemaakt moeten worden omtrent de mee te nemen bagage. En uiteraard spelen die ook een rol in de weddenschappen die worden afgesloten door mijn vrienden of ik deze barre tocht wel of niet zal overleven. De kans dat het misgaat is natuurlijk enorm. De wijnen daar zijn krachtig, de paden smal en woest is de Moezel. Even niet opletten en je bent reddeloos verloren. Mocht ik niet tijdig verschijnen in de etappeplaatsen Trier, Zell of Koblenz, geef dan de reddingsploegen de juiste informatie over waar ze moeten zoeken, zodat er niet gebeurt wat ik verleden week zag op het journaal. Daar werd melding gemaakt van een vruchteloze zoektocht in de Himalaya naar een verdwenen Nederlandse Alpinist. Diverse mensen werden geïnterviewd en ze snapten er allemaal niks van dat ze hem maar niet konden vinden. Ik wel. Want naar mijn idee leent het Himalaya-gebergte zich in het geheel niet voor zoektochten naar Alpinisten. Tenzij je aardigheid hebt in zoeken natuurlijk, want vinden doe je hem daar nooit. Daarvoor moet je toch echt in de Alpen zelf zijn. Dezelfde wetmatigheid gaat op voor een vermiste Moezelaar. Dus mocht ik kwijtraken beste lezer, ga dan niet langs de oevers van de Maas staan turen of ik voorbij kom drijven, maar zoek een gezellig terrasje op in Cochem. Tot volgende week. Hoop ik. Theo van Duren

Arnold Op 5 augustus 2008 bereikte ons het trieste bericht dat Arnold, onze drummer, vriend en bluesmaatje, is overleden. Arnold, bedankt voor alle mooie jaren met jou in de band. Wij denken met veel plezier terug aan alle optredens en alle lol die wij hebben gehad met jou en aan het plezier in het samen muziek maken. Een paar jaar geleden hebben wij voor het eerst gesproken over het maken van een cd met allemaal eigen nummers, zeer zeker ook jouw droom. Het is voor ons dan ook zeker een troost en steun dat we die droom onlangs gerealiseerd hebben.

RIGOM start met boodschappendienst in Landerd

Bluesband Down and Dirty

LANDERD - RIGOM start op 4 september met een boodschappendienst in de gemeente Landerd; een vorm van praktische dienstverlening die RIGOM in samenwerking met ouderenorganisaties aanbiedt en uitvoert. De service is bedoeld voor senioren die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn zelf boodschappen te doen en die hiervoor niet terug kunnen vallen op iemand uit hun eigen omgeving. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals ziekte, moeilijk ter been zijn of slechtziendheid. De dienst is er ook voor jongere mensen in vergelijkbare omstandigheden. De boodschappendienst is gratis en is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via de Vrijwillige Thuishulp in Oss, 0412-653248.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 33 - VRIJDAG 15 AUGUSTUS

3


Elke dinsdag Countrydansen Countryfriends O.N. Line vanaf 20 uur in de Potter in Schaijk Elke woensdag Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Elke woensdag Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

AUGUSTUS 16-17 17

Gildeschieten, van 13 tot 18 uur op het terrein aan de Brand 29 in Zeeland Afscheidsviering voor pastoor Jos Hermans: plechtige eucharistieviering vanaf 10 uur in de parochiekerk in Schaijk met aansluitend van 11.30 tot 13.30 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk 17 Buurtvereniging De Bossestroat straat-inritverkoop (rommelmarkt), van 10 tot 17 uur in de Bossestraat in Schaijk 17 Tweedehands Goederenmarkt met erfhuis t.b.v. stichting Herpen in Woord en Beeld, van 10 tot 17 uur in het centrum van Herpen 17 Dansen met orkest The Drivers van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest The Wiggs vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 23 Extra dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 23-26 Kermis Zeeland 24 Grote rommelmarkt, van 9.30 tot 16 uur bij café-camping De Brug in Herpen 24 Dansen met orkest Kameleon van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest Idem Dito vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 26 Oud papier Reek 26 Oud papier Schaijk West 31 Dansen met The Sunshine Boys van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest Jersey vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

SEPTEMBER 1-6 5 6 6 6 7 7 9 14 14 20 21

4

Collecte stichting KWF Kankerbestrijding Muziektheaterprogramma Meijnen & Couprie: ‘Maar je bent er voor altijd ...’ met Nederlandse luisterliedjes van toen en laatst, vanaf 20.15 uur in het Wapen van Reek 6e Zillandse vlooien-snuffelmarkt, van 10 tot 16 uur in de buurt Vlasakkers in Zeeland Festilent: dames 1 speelt afscheidswedstrijd voor Joke Jans, vanaf 15 uur op sportpark De Bundel in Zeeland Extra dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Fiets Mee met MOV, start tussen 10.30 en 13 uur bij het Wapen van Reek Dansen met het Safari Kwartet van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest Flair vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Oud papier Schaijk Oost Fiets Mee met MOV, start tussen 10.30 en 13 uur bij dorpshuis De Phoenix in Schaijk Dansen met orkest The Drivers van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest Kend’Ons vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 150 jaar Willibrorduskerk: tentoonstelling van voorwerpen en foto’s in de Willibrorduskerk in Demen Internationale Dag van de Vrede: ceremoniële themaviering over vrede en vrijheid, vanaf 10 uur in de parochiekerk in Schaijk, met aansluitend de plaatsing van het Vredesmonument op het Pastoor van Spijkplein in Schaijk

WEEKBLAD ARENA - WEEK 33 - VRIJDAG 15 AUGUSTUS


Tot en met 20 augustus

Bijna honderd attracties op zomerkermis in Oss OSS - Met bijna honderd attracties en jaarlijkse zo’n 350.000 bezoekers is de kermis in Oss de grootste van NoordoostBrabant. Dit jaar staat de kermis gepland van donderdag 14 tot en met woensdag 20 augustus. Na het succes van voorgaande jaren met de verruimde openingstijden is de Osse kermis ook dit jaar op vrijdag en zaterdag tot 1 uur geopend.

lk jaar weer staan er veel grote topattracties en daarmee heeft de kermis een uitstekende naam opgebouwd in Oss en verre regio. Het aantal attracties in Oss is te veel om op te noemen, maar de kermis kent twee primeurs. Met de zestig meter hoge zweefmolen Around the World, de hoogste ter wereld, heeft Oss een topattractie van formaat weten binnen te halen. Een attractie voor de echte waag-

De attractie Around the World staat voor het eerst op de Osse kermis. halzen onder de kermisbezoekers. De tweede attractie die voor het eerst op de Osse kermis staat is de Sound Machine. Verruimde openingstijden De verruimde openingstijden die de Osse kermis twee jaar geleden voor het eerst hanteerde, gelden ook dit jaar weer. De kermis draait op vrijdag en zater-

Van 13 tot 25 november

Vijf partijen doen mee aan waterschapsverkiezingen LANDERD/OSS - Bij waterschap Aa en Maas hebben zich 5 partijen/groeperingen geregistreerd om in de periode van 13 tot en met 25 november deel te nemen aan de verkiezingen. De partijen zijn: Algemene Waterschapspartij, VVD, PvdA, Stichting Water Natuurlijk en het CDA. Uiterlijk 16 september dienen zij hun definitieve kandidatenlijst in. De in november gekozen leden vormen het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas. Zij beslissen van 2009 tot 2013 over de zorg voor het oppervlaktewater in een groot deel van Noordoost-Brabant. Het waterschapsbestuur neemt besluiten over veilig, voldoende, schoon en natuurlijk water. Iedereen van 18 jaar of ouder mag meebesturen. Er zijn geen specifieke eisen voor opleiding en ervaring. Wel belangrijk zijn persoonlijke betrokkenheid, daadkracht en interesse voor waterbeheer, zegt dijkgraaf Lambert Verheijen. “We zoeken mensen die het werk van het waterschap belangrijk vinden. Met een duidelijke opvatting of visie over het belang van water en hoe je daarmee om moet gaan. Bestuurders moeten willen en kunnen functioneren als vertegenwoordiger van de inwoners van het gebied die belang hebben bij de zorg voor het water ” Categorieën Het waterschapsbestuur van Aa en Maas bestaat de komende bestuursperiode uit dertig zetels. Die zijn verdeeld over verschillende categorieën. Ingezetenen, ongebouwd (hierin zijn hoofdzakelijk agrarische bedrijven vertegenwoordigd), natuurterreinen en bedrijven. Alleen voor vertegenwoordigers van de inwoners van het gebied (de categorie ingezetenen met 21 zetels) zijn waterschapsverkiezingen. De overige zetels (9) zijn zogenaamde geborgde zetels. De bezetting daarvan komt tot stand via benoeming door de ZLTO, Kamer van Koophandel en het Bosschap. Voor meer informatie over de waterschapsverkiezingen: www.aaenmaas.nl/waterschapsverkiezingen.

dag tot 1 uur ‘s nachts. Kermisvieren is voor iedereen, zo luidt het motto van de kermis in Oss. Daarom hecht de organisatie waarde aan betaalbare prijzen, een aantrekkelijk randprogramma, een gratis kermisloterij en indrukwekkend vuurwerk op de laatste avond. Er zijn maximumprijzen voor de attracties: niet meer dan 2 euro voor grootvermaak (drie ritten voor 5 euro) en 1,50 voor kinderattracties (vier ritten voor 5 euro). Ook zijn er twee familiemiddagen op maandag 18

en dinsdag 19 augustus van 15 tot 19 uur. Er gelden dan gereduceerde tarieven. Jeroen van der Boom Op maandag 18 augustus zijn er optredens van Jeffrey Heesen (20.15 uur), Randy Voet (20.30 uur) en Jeroen van der Boom (21 uur). Dinsdag 19 augustus is er om 20 uur een optreden van Dennis Jones uit Oss, waarna om 20.30 uur de uitreiking plaatsvindt van de grote gratis kermisloterij. Woensdag 20 augustus wordt de Osse kermis om 22.30 uur feestelijk afgesloten met een spectaculair vuurwerk.

Verdubbeling aantal gesprekken

Hulp via chat steeds populairder LANDERD/OSS - Steeds meer mensen zoeken hulp via chat. In 2007 werd in totaal 5266 keer contact gezocht via chat, 40 procent vaker dan het jaar daarvoor. Vooral jonge vrouwen maken hier gebruik van, maar ook mannen en 30-plussers zoeken vaker hulp via het toetsenbord. Dit meldt SOShulp Nederland in het jaarverslag 2007. Vrijwilligers uit Noord-Brabant voerden in totaal 890 gesprekken. Dat zijn bijna tweemaal zoveel chats als in het voorgaande jaar. Gechat werd er vooral over problemen in relaties, zowel de partnerrelatie als de ouder-kindrelatie. Daarnaast werd vaak contact gezocht in verband met psychosociale en psychiatrische problemen, zoals eetstoornissen, automutilatie, depressie. Gebruikers ervaren het chatten als veilig en laagdrempelig. Was in 2006 ruim de helft van de chatters jonger dan 30 jaar, in 2007 was dit nog 42 procent. Ook waren er meer contacten met mannen: 19 procent (in 2006 17 procent). In 2007 werden 1705 e-mails beantwoord. De afdeling NoordBrabant nam hiervan 95 e-mails voor haar rekening. Ook hier was het meest besproken onderwerp relatieproblemen. Maar ook eenzaamheid en rouw kwamen vaak aan de orde. De leeftijd van de mensen die hulp via mail zochten was hoger dan die van de chatters: 55 procent was ouder dan 25 jaar. 28 procent van de e-mails was geschreven door mannen.

Parochies H. Antonius Abt Reek Pastoor: L.J.M. de Louw, Mgr. Borretstraat 3, 5375 AA Reek, 0486472339, e-mail: reek.h.antoniusabt@home.nl. Spreekuren op woensdag en zaterdag van 10 tot 11.30 uur. Diensten: zaterdag 19 uur en zondag 10.30 uur. Mariakapel in de kerk doorlopend geopend. H. Antonius Abt Schaijk Pastoor: A.J.M. Hermans, Past. Van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk, 0486-461220, e-mail: pastoor_hermans@h-antonius-abt.nl. Vieringen: zaterdag 17.30 uur, zondag 10 uur. Vespers in de Mariakapel: maandag tot en met vrijdag 18 uur. Mariakapel open van maandag tot en met zaterdag, 9 tot 18 uur. H. Jacobus de Meerdere Zeeland Kapelaan M. Dorssers, Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377. Kapelaan A.Holvoet, Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, 0413-272445. Secretariaat: Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377, fax 0486-452870, e-mail: info@pe-ovz.info H. Missen: woensdag en vrijdag 19 uur, zaterdag 17.30 uur, zondag 9.30 uur. Rozenkransgebed: dinsdag 19 uur, Vespers: donderdag 18.45 uur. St. Lucia Kerkgebouw: St. Luciastraat 1 Ravenstein. Pastor: pater Joep van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, (0486) 411595, email: parall@planet.nl Kerkhofbeheerder: Jan van Schadewijk, 0486-411861. St. Sebastianus Kerkgebouw: Rogstraat 2 Herpen. Pastor: A. Driever, Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen, 0486-411424. H. Willibrordus Kerkgebouw: Maasdijk 69 Demen, 0486-411748. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, email: alimuken@planet.nl St. Vincentius Kerkgebouw: Laagstraat 16 Deursen. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: alimuken@planet.nl St. Lambertus Kerkgebouw: Hamstraat 1 Huisseling. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: parall@planet.nl St. Victor-Antonius Abt Kerkgebouw: Kerkstraat 20 Overlangel. Pastor: Harrie Zandbelt, Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon, tel. 0486-411282.

Huisartsen Er is een gemeenschappelijke avond-, nacht- en weekenddienstregeling van de huisartsen in de regio Oss, 's-Hertogenbosch en Veghel. Deze huisartsenpost is dagelijks bereikbaar van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgende ochtend, en verder in het weekend en op feestdagen. U kunt de post bellen voor dringende hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenpost is bereikbaar onder tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Tigchelaar en Peeters, Sultzbachstraat 6, 5371 ES Ravenstein, tel. 0486-412242. Spoedlijn overdag: 0486-414155. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur, uitsluitend volgens afspraak. J. Keulers en Mw. W. v.d. Laan, Contre Escarpe 2, 5371 CK Ravenstein, tel. 0486-411530. Spoedlijn overdag: 0486-415965. Spreekuur: Volgens afspraak. R. Besselink en A. Olde Loohuis, St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen, tel. 0486-411321. Spoedlijn: overdag 0486-416484. Spreekuur: ma. t/m vr. Van 8.00-9.00 uur en volgens afspraak. Huisartsenpraktijk Reek, tel. 0486-475139, spoedeisende hulp, tel. 0486-473816, weekenddienst Reek, tel. 0900-8880. Huisartsengroepspraktijk Schaijk, tel. 0486-462044, spoedeisende hulp, tel. 0486-462064, weekenddienst Schaijk, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Zeeland, tel. 0486-451200, spoedeisende hulp, tel. 0486-451600, weekenddienst Zeeland, tel. 0900-8860.

Apotheek Service Apotheek Ravenstein, Marktstraat 10, 5371 AD Ravenstein, tel. 0486-416111. Apotheek Schaijk, Schutsboomstraat 15, 5374 CA Schaijk, tel. 0486-463344, fax 0486-463424, e-mail apotheekschaijk@ezorg.nl

Tandartsen MM.E.A. de Graaf, Zeeland, tel. 0486-420500. A.M.W.T.M. de Hond, Schaijk, tel. 0486-461552. J.E.M. Jacquemard, Zeeland, tel. 0486-452783. G.P. van Koersveld, Schaijk, tel. 0486-463937. P. van Hooft, tel. 0486-412118 (Herpen) / 0486-416200 (Ravenstein).

Dierenartsen Dierenkliniek Schaijk, Scheisestraat 10a, tel. 0486-463636.

Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost Chatcontact is elke dag mogelijk van 14 tot 17 en van 19.30 tot 22.30 uur, ook in het weekend. E-mails worden binnen 4 werkdagen beantwoord. De ondersteuning van SOShulp wordt geboden door geselecteerde en getrainde vrijwilligers, die begeleid en getraind worden door beroepskrachten. Meer informatie: www.soshulp.nl / www.sensoor.nl.

Zorgvragen: 0900-8803; 10 cent p/m, 24 uur per dag. Website: www.thuiszorgbrabant.nl / e-mail info@stbno.nl. Bij STBNO kunt u terecht voor Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieet, Thuiszorgwinkel en Uitleen, ZorgActief Cursus en Service. Thuiszorgwinkels: Uden, Industrielaan 1, open ma-vr van 8.30 tot 17 uur, za van 10 tot 17 uur; Veghel: Stadhuisplein 47, open ma-vr van 9 tot 12 uur; Oss, Schadewijkstraat 8, open ma-vr van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 33 - VRIJDAG 15 AUGUSTUS

5


Geldig van donderdag 21 t/m zaterdag 23 augustus 2008

Gebouwen zijn er in vele soorten en maten. Allemaal hebben ze een eigen functie en toepassing. Dus vormt elk bouwplan de oplossing voor een unieke prombleemstelling. Hoe goed ook de voorbereiding, geen enkel bestek blijkt 100% waterdicht. Er is altijd ruimte voor creatieve oplossingen. Dan is het prettig te weten dat uw aannemer met u meedenkt. Aannemersbedrijf Peter Peters weet met ruime ervaring, inlevingsvermogen en een flexibele opstelling aan elke onvolkomenheid een mouw te passen.

Informeer vrijblijvend!

Scheltseweg 13, 5374 EB Schaijk • Postbus 41, 5374 ZG Schaijk Telefoon (0486) 46 37 88 • Fax (0486) 46 36 30 • E-mail petersbouw.schaijk@planet.nl

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

6

WEEKBLAD ARENA - WEEK 33 - VRIJDAG 15 AUGUSTUS


Drie extra concerten in augustus, september en oktober

Hevank Doffer Blues & Rock op 15 november in De Potter Schaijk SCHAIJK - In CaféFeesterij De Potter in Schaijk vindt zaterdag 15 november de negende editie plaats van Hevank Doffer Blues & Rock. Op het bluespodium staan de Stefan Schill Band, een van Neerlands grootste (en jongste) gitaartalenten, de ‘low down dirty’ bluesband Big Blind uit Noordwijk en de band van singer, drummer en songwriter Boyd Small, met als gast de amerikaanse gitarist Josh Fulero. Het rockpodium wordt beklommen door Bang Bang Bazooka, Lucy & The Wigflippers en Runnin’ Wild.

Rondleiding en demonstratie emailleren museum Ravenstein RAVENSTEIN - Op zondag 17 augustus verzorgt het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein om 11 uur een rondleiding en om 13 uur een demonstratie emailleren. Voor de rondleiding en/of demonstratie hoeft men alleen entree voor het museum te betalen: 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen. Meer informatie: 0486-411155 en www.vlakglas-en-emaillekunst.nl

Vlooien- en snuffelmarkt op Vlasakkers Zeeland ZEELAND - Buurtvereniging de Vlasakkers uit Zeeland houdt op zaterdag 6 september haar jaarlijkse vlooien- en snuffelmarkt. De markt is tussen 10 en 16 uur bij buurtschap De Vlasakkers. Voor meer info en kraamverhuur: 06-22198946.

Mexicaanse kunstenares exposeert in Ravenstein De eerste OpDoffer wordt op zaterdag 23 augustus uitgedeeld door de mannen van Yeah Baby.

e organisatie is blij dat zowel De Potter als hoofdsponsor Hevank weer bijdragen aan het festival. “Ik heb geen moment getwijfeld”, zegt Henri van Kreij van Hevank Autobedrijf. “DofferBlues is een prima festival en ook echt iets in Schaijk wat eens geen link met carnaval heeft. Ik steun dat graag en ik heb daar de afgelopen jaren ook veel positieve reacties op gehad.”

ook met het idee om voorafgaand aan het festival een drietal extra blues- of rockavonden te houden. “Ik merk dat veel jongeren weer meer belangstelling krijgen voor live-muziek. Dat is een goede zaak. Samen met de organisatie gaan we daarom in de aanloop naar het festival een paar avonden goeie muziek neerzetten, als een soort van opwarmertje.” Onder het motto ‘Live@ DePotter’ zijn er dit jaar drie extra concerten in augustus, september en oktober.

Live@DePotter Met nieuwe eigenaar Theo Potjes van Café-Feesterij De Potter belooft het een prima festival te worden, want ook Theo draagt de muziek een warm hart toe. “Er moeten meer mensen komen, want het is beregezellig en er staat goeie muziek. Daar hebben we dit jaar samen met de organisatie hard aan gewerkt.” Theo kwam dan

Drie OpDoffers Om iedereen, en met name het jongere publiek, alvast een beetje in de stemming te brengen zijn er in aanloop naar het festival drie gratis OpDoffer-avonden. Op zaterdag 23 augustus wordt de eerste OpDoffer uitgedeeld door de blues-, rockabilly-, swing- en rockband Yeah Baby, op 20 september volgt de tweede,

Osse kunstenaars exposeren in Ravenstein RAVENSTEIN - De leden van de in 1960 opgerichte vereniging van Osse Amateur Beeldende Kunstenaars exposeren van zaterdag 16 augustus tot en met zondag 14 september in het Raadhuis aan de St. Luciastraat in Ravenstein. Er wordt een maand lang een selectie van werken getoond van de leden van het genootschap. Er is werk te zien in diverse technieken en uitingen van de beeldende kunst, zoals schilderijen in olie, acryl, aquarel; tekeningen in potlood, pen en krijt; beelden in steen, hout en brons, glas-in-lood, emaille en fusion. De tentoonstelling loopt van 16 augustus t/m 14 september 2008 . De openingstijden van het Raadhuis zijn maandag tot en met zaterdag van 10 tot 16.30 uur en zondag van 12 tot 16 uur. Voor meer informatie: www.toerismeravenstein.nl.

Kinderkoor Rejeko start met repetities REEK - Het Reekse kinderkoor Rejeko start vrijdag 22 augustus weer met de repetities. Leden van Rejeko mogen ook vriendjes of vriendinnetjes meenemen om mee te zingen met het koor. Rejeko gaat zich de komende tijd voorbereiden op de Landerdse kinderkorenmiddag op 4 oktober. De repetities vinden iedere vrijdag plaats van 16 tot 17 uur.

door de gedreven blues en soul van de Dicky Greenwood Band en op 18 oktober komen de The StacyCats met hun mix van rockabilly, blues, country en surf de laatste OpDoffer geven. Deze extra concerten zijn gratis toegankelijk en beginnen om 21 uur. Yeah Baby Met drie man sterk speelt Yeah Baby volvette, stevige, dampende rockabilly en rock & roll, met hier en daar een uitstapje naar swing, blues en rock. De band is begonnen met het spelen van covers van onder anderen Elvis Presley, Eddy Cochran, Carl Perkins, Gene Vincent, Chuck Berry, The Paladins en de Stray Cats. Inmiddels is het repertoire flink uitgebreid en zijn veel nummers in een aanstekelijk eigen jasje gestoken. De kracht van Yeah Baby zit hem in de variatie, van

authentieke rockabilly tot stampende rock & roll. Ze laten zich daarbij niet leiden door een kalender die ophoudt in 1960. Ook menige moderne rocksong moet er aan geloven en krijgt een fiks rockabilly-shot van de Yeah Babies. Gave meerstemmige zangpartijen, de sound van de Gretschgitaar, de slappende contrabas, het opzwepende ritme van de drums en natuurlijk het spetterende enthousiaste mannen laten het publiek op zaterdag 23 augustus voelen en horen what rock & roll is all about. Live@DePotter! De drie OpDoffer-avonden zijn gratis te bezoeken. Toegangsbewijzen voor Hevank Doffer Blues &Rock op 15 november kosten in de voorverkoop 15 euro en aan de dagkassa 20 euro. Kaarten zijn te bestellen via www.dofferbluesschaijk.nl

Tentoonstelling rond 150-jarig bestaan Demense kerk DEMEN - De St. Willibriorduskerk in Demen bestaat dit jaar anderhalve eeuw. Ter gelegenheid van het bereiken van deze mijlpaal vindt in de kerk op zaterdagmiddag 20 september vanaf 12 uur een tentoonstelling plaats van allerlei voorwerpen en foto’s uit die periode. Zondag 21 september om 10.30 uur is er een plechtige eucharistieviering met aansluitend een optreden van koor Mix of Music in gemeenschapshuis De Vlaam.

Goederenmarkt met erfhuis in Herpen HERPEN - Ten behoeve van de stichting ‘Herpen in woord en beeld’ vindt op zondag 17 augustus van 10 tot 17 uur een zogenoemd ‘erfhuis’ plaats, waarbij de gehele dag per opbod allerlei spullen worden geveild. Rond de veiling is er een tweedehands goederenmarkt en hobbymarkt zijn er diverse kinderactiviteiten. De opbrengst gaat naar de Stichting ‘Herpen in woord en beeld’, die het cultureel erfgoed in Herpen en omgeving waarborgt en verfraaiing van de dorpen voorstaat. De stichting heeft in het verleden al diverse kunstwerken en monumenten gerealiseerd. Voor het huren van een kraam (20 euro) of grondplaats (10 euro voor 4 meter) kan men terecht bij Diana Koopmans, 0486-412518.

RAVENSTEIN - De Mexicaanse kunstenares Ana Toledo exposeert tot zaterdag 30 augustus met schilderijen in galerie Achter de Poort aan de St. Luciastraat in Ravenstein. Ana Toledo, geboren in Mexico City, maakt schilderijen van gemengde technieken op onder andere canvas, mdf, triplex en metaal. De tentoonstelling is te bezoeken op woensdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur. Info: www.achterdepoort.nl

Grote rommelmarkt bij De Brug in Herpen HERPEN - Bij café-cafetaria-camping De Brug in Herpen wordt op zondag 24 augustus van 9.30 tot 16 uur een grote rommelmarkt gehouden. Entree bedraagt een euro. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree. Voor meer info en kraamhuur: 0486-411668 of 0486-411915.

Wandelen en fietsen langs poëzie in Ravenstein RAVENSTEIN - De Stichting Werkgroep Cultuur Ravenstein organiseert evenals vorig jaar een poëziewandel-en fietsroute in en rond het vestingstadje. De werkgroep heeft twintig gedichten uitgekozen met als thema ‘moeder/vader’. Men kan kiezen voor een wandeltocht van een uur langs de gedichten of voor een fietstocht van circa 35 kilometer door de gevarieerde natuur van de voormalige gemeente Ravenstein. De gedichten zijn te lezen op blauwe borden aan lantaarnpalen. Brochures met de gedichten en routebeschrijvingen zijn te koop bij het Toeristisch Informatiecentrum in het Raadhuis en het postkantoor in Ravenstein.

Straatverkoop in Bossestraat Schaijk SCHAIJK - Buurtvereniging De Bossestroat uit Schaijk houdt een straatverkoop. Op zondag 17 augustus bieden bewoners van de straat op hun oprit diverse tweedehands spullen aan. Daarnaast is er een terras met muziek. Voor de kids is er een springkussen. De straatverkoop is van 10 tot 17 uur. Volwassenen betalen 1 euro entree, inclusief koffie of thee. Kinderen hebben vrije toegang. Meer info: Rien van Mun, 0486-462342.

Tweede Ravensteinse Fietsdag op herhaling RAVENSTEIN - De tweede Ravensteinse fietsdag is afgelopen zondag grotendeels in het water gevallen. Om iedereen die graag de nieuwe uitgezette routes had willen fietsen een nieuwe kans te geven, heeft de organisatie besloten op 24 augustus een extra fietsdag in te lassen met dezelfde routes. Dus weer 25 en 50 kilometer met start vanaf 9 uur tot in de middag bij het Raadhuis in Ravenstein. Voor meer informatie: 0486-411306 of www.toerismeravenstein.nl

WEEKBLAD ARENA - WEEK 33 - VRIJDAG 15 AUGUSTUS

Maalstoel 1 - Schaijk 0486-463665 - www.wilfredjanssen.nl

7


Pastoor Jos Hermans neemt zondag afscheid van parochie Schaijk

‘Ik weiger mee te doen aan het consumentendenken’ SCHAIJK - Jos Hermans neemt zondag officieel afscheid als pastoor van de parochie Heilige Antonius Abt in Schaijk. De 41-jarige zielenherder, die bijna zeven jaar werkzaam was in het Schaijkse, vertrekt naar de Mariapresentatieparochie in Asten, waar hij pastoor Piet Schellens opvolgt. Aan de vooravond van zijn afscheid sprak Arena met de predikant onder meer over zijn periode in Schaijk en de rol van de kerk in de samenleving.

aarom vertrekt u naar Asten? “Omdat de bisschop mij dat gevraagd heeft. Bovendien zie ik de overgang van Schaijk naar Asten als een promotie. Het is een veel grotere parochie, Asten heeft een kathedraal van een kerk en ruim twee keer zoveel inwoners als Schaijk. Daarnaast kent Asten een veel rijkere kerkelijke geschiedenis dan Schaijk.” Hoe kijkt u terug op de afgelopen zeven jaar? “Ik heb de taken die ik van de bisschop heb gekregen vervuld: sacramenten uitdelen aan de Schaijkse geloofsgemeenschap en het geloof verkondigen. Het zijn zeven mooie en rijke jaren geweest, waarin ik veel ervaring heb opgedaan en persoonlijk verder ben gegroeid. Dat neem ik mee naar Asten.” Hoe reageren de parochianen op uw vertrek? “Sommigen vinden het jammer, zij kunnen het niet bevatten en zijn soms zelfs ontroerd. Anderen denken

Scouting Ravenstein start nieuwe seizoen RAVENSTEIN - Scouting Ravenstein start het nieuwe seizoen zaterdag 30 augustus met een open dag. Tussen 14 en 16 uur zijn alle kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar welkom om een kijkje bij de scouting te nemen. In en rond clubgebouw ‘t Kempke aan ‘t Laantje 1 vinden die middag diverse activiteiten plaats. Ook is er een informatiestand voor nieuwe leden. In het weekend van 5 en 6 september start het nieuwe scoutingseizoen met de navolgende speltakken. Deze draaien als volgt: vrijdag 5 september van 19 tot 21 uur: scouts (10–15 jaar); vrijdag 5 september van 20 tot 22 uur: Explorers (15–18 jaar); zaterdag 6 september van 10.45 tot 12.15 uur: Bevers (4–7 jaar); zaterdagochtend 6 september van 10 tot 12 uur: Welka’s (7–10 jaar).

Tweede stelling Wmo-debat gemeente Oss online

Pastoor Jos Hermans: “Asten kent een veel rijkere kerkelijke geschiedenis dan Schaijk.” op hun beurt dat ik wegga vanwege de tegenstand die ik ondervind, maar dat is onzin.” Tegenstand? “Ja, omdat ik andere visies heb op bepaalde ontwikkelingen dan de gemeente en sommige politieke partijen. Zo wil ik bijvoorbeeld geen kermis of markt voor de deur van de kerk en ook zo’n evenementenplein op de driehoek zie ik niet zitten. Binnen een straal van tweehonderd meter rond kerken zou een stiltegebied moeten komen dat van rechtswege wordt beschermd tegen geluidsoverlast.” Er zijn ook mensen die zeggen: blij dat-ie weggaat, hij was zó conservatief. “Nou, die mensen hebben dat dan niet recht in mijn gezicht gezegd. Ik vind mezelf helemaal niet zo conservatief. Misschien komt er straks wel een pastoor die veel conservatiever is dan ik.”

Hoe zou u uzelf dan willen omschrijven als pastoor? “Als iemand die staat voor de zaak. Ik weiger mee te doen aan het consumentendenken. Zo van: ‘u vraagt en wij draaien’. Ik wijk niet af van de leer van de kerk en de geloofstraditie. Een gebed is een gebed en geen gedichtje. Tja, dan vinden ze je al snel conservatief. In de kerk kom je samen in Gods naam en niet in naam van de overledene of het huwelijkspaar. Het draait op de eerste plaats om God, het is niet zo van: wij hebben feest en willen ook nog iets in de kerk doen. God is niet ‘iets’ en de kerk is niet te huur voor zomaar een leuke bijeenkomst. Op die manier wordt er een karikatuur gemaakt van het geloof.” Moet de kerk niet een beetje meegaan met de moderne tijd? “Tot op zekere hoogte misschien, maar godsdienst is van alle eeuwen en de hoofdzaak blijft natuurlijk het geestelijke aspect: geloof, hoop en liefde. Als uitvloeisel van de moderne tijd denk ik wel dat we in de toekomst, als verlengstuk van de echte kerk, een internetkerk krijgen, waarbij mensen thuis live de mis kunnen volgen.” Op internet de mis volgen? Dan komen er straks nog minder mensen naar de kerk. “Dat weet ik niet. Op internet kunnen mensen elkaar natuurlijk niet echt ontmoeten zoals in de kerk. Maar de kans bestaat dat

hierdoor de afstand tussen de kerk en de mensen nog groter wordt.” Hoe is die afstand ontstaan? “Dat komt door de westerse cultuur die steeds meer verandert. De maatschappij wordt steeds individueler en consumptiever, het groepsproces verdwijnt. Ik vind het een uitdaging om de afstand van de kerk tot de mensen te verkleinen en met de kerk een bijdrage te leveren aan de samenleving. Hoe? Door het verkondigen van Gods boodschap. Daarbij moet je accepteren dat die boodschap soms goed valt en soms wordt afgewezen. Dat is bij Jezus ook gebeurd, die is zelfs geëlimineerd.” Moet de kerk zich niet nadrukkelijker profileren? “Ja, dat klopt. De kerk zou eigenlijk een soort icoon moeten hebben, een figuur die voor de kerk spreekt en zijn stem laat horen in het publieke debat. De media zouden zo iemand dan wel een platform moeten geven. Dat gebeurt op dit moment veel te weinig.” Is er al iets bekend over uw opvolger? “De bisschop zal uiterlijk vrijdag 15 augustus een waarnemend pastoor moeten aanwijzen, totdat een permanente vervanger is gevonden. Gebeurt dat niet dan zullen de komende tijd alleen woord- en gebedsdiensten worden gehouden met communie-uitreiking. De eucharistie zelf komt dan te vervallen.”

OSS - In september houdt de gemeente Oss, samen met het Nederlands Debat Instituut, twee debatten over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om alvast warm te draaien voor de debatten is een website in het leven geroepen, waarop men mee kan discussiëren. De tweede stelling waarop mensen kunnen reageren, luidt: ‘De gemeente Oss moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking dezelfde keuzevrijheid hebben als anderen’. Om te reageren of meer informatie over de debatavonden kan men terecht op de website: www.oss.nl/wmo-debat

Kienen in dorpshuis ’t Slotje Herpen HERPEN - Al jarenlang wordt er elke woensdag weer gekiend voor de Herpse verenigingen die gevestigd zijn in dorpshuis ’t Slotje. De wekelijkse opbrengst komt ten goede aan de verenigingen en dorpshuis ’t Slotje. De kienavonden beginnen iedere woensdag om 20 uur.

Biljartclub Kersenboys zoekt nieuwe leden ZEELAND - Biljartvereniging De Kersenboys 2000 uit Zeeland zoekt nieuwe leden. De vereniging is geïnteresseerd in mensen die mee willen spelen in de landscompetitie Driebanden Groot. Deelnemers moeten bij Driebanden Klein spelen boven de moyennegrens van 0,500. Daarnaast zoekt De Kersenboys 2000 leden voor de C4 en C5 libre teams. Geïnteresseerden worden uitgenodigd eens binnen te lopen tijdens de clubavond op woensdagavond in café ‘t Oventje. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Eric van Thiel, 0486-450900.

Tennissen met korting bij VIP Herpen HERPEN - Tennisvereniging VIP in Herpen biedt een lidmaatschap voor een tijdelijk actietarief aan. Het is dan mogelijk lid te worden voor 40 euro. Het abonnement loopt tot 1 januari. Junioren betalen 20 euro. Het is ook mogelijk tennislessen te nemen. Voor ballen en rackets wordt gezorgd. Aanmelden kan via Maarten de Vries: 0486-475166.

Receptie in De Phoenix Het afscheid van Jos Hermans als pastoor van Schaijk begint zondag om 10 uur met een plechtige eucharistieviering in de parochiekerk. Het dames- en het herenkoor verzorgen hierbij de gezangen. Het parochiebestuur nodigt belangstellenden uit vervolgens persoonlijk afscheid te nemen van de pastoor tijdens de aansluitende receptie, van 11.30 tot 13.30 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk. Op zondag 24 augustus wordt Hermans door bisschop Hurkmans officieel geïnstalleerd in Asten.

8

WEEKBLAD ARENA - WEEK 33 - VRIJDAG 15 AUGUSTUS


Zesde generatie van succesnummer

Volkwagen presenteert nieuwe Golf in oktober

Plan voor 25 procent minder auto-inbraken Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) wil het aantal auto-inbraken binnen drie jaar met een kwart terugdringen en kondigt een groot offensief aan. BOVAG is samen met onder andere de ANWB, verzekeraars en het Openbaar Ministerie een van de initiatiefnemers van Avc. Om autokrakers te ontmoedigen kan er onder andere gebruik worden gemaakt van lokauto’s met daarin losse navigatiesystemen en laptops, waarmee de politiekorpsen in Den Haag en Utrecht eerder ook al hebben gexperimenteerd. Daarnaast zijn er plannen om opbergkluisjes in parkeergarages te introduceren en de verkoop van metalen antidiefstalkoffers voor in auto’s te stimuleren. Mensen die toch waardevolle spullen zichtbaar in hun auto laten liggen, lopen het risico dat de verzekering niet uitkeert in geval van inbraak. Over enkele weken voert AVc de eerste gesprekken met regionale politiekorpsen over de te volgen aanpak. “We willen met een breed front grote stappen zetten”, zegt woordvoerder Henk Graafland van AVc in het Algemeen Dagblad. “Plaatselijke politieacties hebben maar een beperkt effect, omdat ze tijdelijk zijn en dieven uitwijken naar andere steden.” Het AD heeft becijferd dat er 2007 bij ruim 130.000 auto’s is ingebroken.

Volkswagen onthult in oktober de nieuwe Golf. Het model, met meer dan 26 miljoen verkochte exemplaren Europa’s succesvolste auto, is op alle fronten beter dan zijn voorgangers. “De zesde generatie Golf zet nieuwe maatstaven in zijn klasse op het gebied van kwaliteit en comfort en biedt de consument nog meer waar voor zijn geld dan voorheen”, zegt Martin Winterkorn, voorzitter van de raad van bestuur van Volkswagen AG.

et heldere en krachtige design van de nieuwe Golf staat model voor de designtoekomst van Volkswagen. Het geluidsniveau in en om de auto en het algehele comfort zijn van een ongekend hoog niveau voor deze klasse. Innovatieve motoren en transmissies stellen de berijder in staat het brandstofverbruik met bijna 30 procent terug te brengen. Alle benzine- en dieselmotoren voldoen nu al aan de toekomstige Euro5emissienorm. Alle uitvoeringen die dit jaar nog geleverd worden, zijn voorzien van een groen label. Ondersteuningssystemen Met optionele ondersteuningsystemen zoals adaptive cruise control, dynamic drive control en park assist heeft Volkswagen de Golf voorzien van toptechnologie. Een nieuw ESP-systeem met een verder verfijnde afstelling, geoptimaliseerde botsveiligheidsvoorzieningen, zeven airbags waaronder een knieairbag, speciale hoofdsteunen die whiplash tegengaan, gordeldetectie die voor

het eerst ook achterin te vinden is, en dagverlichting behorend tot de standaarduitrusting bieden optimale veiligheid voor de inzittenden. Exterieur De hoge kwaliteit van de nieuwe Golf komt voor een groot deel tot uitdrukking in zijn stijlvolle ontwerp; alle beeldbepalende elementen van de carrosserie zijn opnieuw ontworpen. We hebben de kenmerkende stijlelementen van de Golf in een nieuwe mal gegoten, zegt Walter deSilva. Het Italiaanse hoofd van de designafdeling van Volkswagen vervolgt: De Golf wordt wereldwijd gezien als een icoon. Het ontwerp en de vorm zijn dan ook absoluut helder en uniek. Tegelijkertijd is de zesde Golf sportiever en heeft de auto een gedistingeerder voorkomen dan zijn voorvaderen. DeSilva: Het model is uitgesprokener vormgegeven en ruimtelijker dan zijn voorganger, met heldere lijnen en randen, en subtiel geproportioneerde vlakken en uit-

Eerste officiële kiekjes nieuwe Ford Ka

De nieuwe Volkswagen Golf staat vanaf oktober in de Nederlandse showrooms. sparingen. Hoeveel de nieuwe Golf is veranderd, wordt duidelijk als de zesde generatie met de vijfde generatie Golf wordt vergeleken. Het team, aangevoerd door DeSilva en Bischoff, heeft het essentiële DNA van het model uitgekristalliseerd. Karakteristieke kenmerken zijn onder meer de strakke neus van de eerste generatie en de in de vierde generatie geperfectioneerde vormgeving van de C-stijl. Het dak rust nu net als dat van de nieuwe Scirocco op stevige schouders. Verantwoordelijk hiervoor is een prominente, gebogen lijn als een tot de laatste vezel getrainde spierbundel die de nieuwe Golf van opzij gezien een krachtige gespierde, sportieve uitstraling geeft. Volkswagen komt in 2010 met een cabrio-versie van de Golf VI, die naast de Eos een eigen plek krijgt binnen het gamma. Interne bronnen hebben dat bevestigd tegenover de website Automotive News. In het voorjaar van

2010 zal de Golf VI cabrio in de showroom staan. “Dat is de vereiste tijd om het model te ontwikkelen”, aldus een insider. Om kosten en tijd te besparen wordt het model uitgerust met de kapconstructie van de Audi A3, die is ontwikkeld bij het Duitse bedrijf Edschsa. De nieuwe Golf Cabrio krijgt dus een stoffen kap en wordt een volwaardige vierzitter. De A3kap moet verlengd worden om hem geschikt te maken voor de Golf. De lelijke beugel die de vorige generatie Golf Cabrio ‘sierde’ verdwijnt. De positionering van de nieuwe Golf Cabrio is een lastig verhaal. Er moet een ‘kleine respectabele prijsafstand’ zitten tussen de Golf en Audi A3. Volkswagen zal het model tussen de Beetle Cabrio en Eos in de markt zetten. De productie van de cabrio vindt plaats in eigen huis, in de fabriek in Wolfsburg of Mosel. De vorige Golf Cabrio werd geproduceerd bij carrosseriebouwer Karmann.

Toyota Prius populairste hybrideauto van Nederland OSS - Aan het succesverhaal van de Toyota Prius komt voorlopig geen einde. De groene Toyota heeft over de eerste zeven maanden van dit jaar een stijging laten zien van maar liefst 141% ten opzichte van dezelfde periode in 2007. De Prius is daarmee de bestverkochte hybrideauto van ons land.

Van de Toyota Prius zijn vanaf januari tot en met juli 3.628 exemplaren geregistreerd. Door de uitstekende verkopen handhaaft de Toyota Prius zijn toppositie in de lijst van hybrideauto’s in Nederland. Sinds Toyota met de Prius in 2000 de Nederlandse markt betrad, zijn er al ruim 15.000 exemplaren verkocht. De Toyota Prius kwam in 1997 voor het eerst op de markt in thuisland Japan. Drie jaar later volgden onder meer de Noord-Amerikaanse en de Europese markt. In

2003 introduceerde Toyota de tweede generatie Prius. Bij deze auto ligt de nadruk nog meer op het leveren van milieuprestaties en kracht. Medio 2008 bereikte de Toyota Prius de magische grens van meer dan een miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Ook op de Nederlandse wegen is de Toyota Prius een bekende verschijning. Een van zijn pluspunten is het gemiddelde brandstofverbruik van 4,3 liter per 100 kilometer (volgens EEC norm). De CO2-uitstoot be-

De Toyota Prius. draagt een bescheiden 104 gram per kilometer: de laagste van alle benzineauto’s in zijn klasse. De Toyota Prius is leverbaar vanaf 25.920 euro. Dat is

inclusief een BPM-korting van 6.400 euro. Zakelijk rijders profiteren van 14% (in plaats van 25%) bijtelling die de Prius ten deel valt als gevolg van zijn minimale

Tijdens de autoshow in Parijs in oktober zal Ford de nieuwe Ka onthullen. Het merk toonde onlangs de eerste officiële kiekjes van de Ka. Met de nieuwe Ka hoopt Ford evenveel succes te boeken als met het oorspronkelijke model uit 1996. Hoewel de oer-Ka stamt uit 1996 behoort de stadsauto nog altijd tot de verkooptoppers in zijn segment. In totaal zijn er de afgelopen twaalf jaar meer dan 1,4 miljoen Ka’s geproduceerd. De nieuwe Ka combineert het sprankelende imago van zijn voorganger met de familietrekjes van Ford. Het ‘New Edge design’ van destijds heeft nu plaatsgemaakt voor het ‘Kinetic design’, de designfilosofie die Ford ook heeft gehanteerd voor modellen als de nieuwe Mondeo en Kuga. De nieuwe Ford Ka.

Risicovol rijgedrag onder ervaren automobilisten Het zijn niet alleen jongeren die risicovol rijgedrag laten zien. Ook ervaren bestuurders vertonen roekeloos gedrag. Vooral mannen die langer dan vijftien jaar hun rijbewijs hebben en veel op de weg zitten maken meer beoordelingsfouten, schade en overtredingen. Dit blijkt uit onderzoek dat Centraal Beheer Achmea liet uitvoeren door onderzoeksbureau MWM2. Verkeerspsycholoog Adriaan Heino van Centraal Beheer Achmea geeft aan dat het gaat om mensen die zichzelf als sportieve rijders zien en die niet doorhebben dat ze rijgedrag vertonen dat maatschappelijk als ‘riskant’ wordt ervaren. “Algemeen geldt dat mensen functioneren op een spanningsniveau waarbij ze zich prettig voelen.” Door hun ervaring hebben deze bestuurders meer behoefte aan spanning en variatie in het verkeer, zonder dat ze bewust op zoek zijn naar risico’s. Hierdoor begaat de groep meer overtredingen zoals het niet stoppen voor een stopbord (44 procent), dicht op de voorganger rijden (40 procent), geen richting aangeven (38 procent) of geen voorrang verlenen (34 procent). Daarnaast hebben deze automobilisten meer schade dan gemiddeld door beoordelingsfouten. Ze slippen, komen in de berm terecht of botsen achterop een voorligger. De onderzoekers geven aan dat technische hulpmiddelen op het gebied van veiligheid niet altijd effectief zijn. Zo geeft bijvoorbeeld handsfree bellen een vals gevoel van veiligheid. Immers, de afleiding - het bellen - blijft bestaan. CO2-uitstoot. De Toyota Prius heeft het energielabel A. Meer info over de Prius is verkrijgbaar bij Toyota-dealer

Van Boxtel aan de Longobardenweg 21 in Oss, telefoon 0412-643355.

Uw regiodealer:

Jos van Boxtel Longobardenweg 21 - 5342 PL Oss Telefoon 0412 643 355 - www.josvanboxtel.nl

WEEKBLAD ARENA - WEEK 33 - VRIJDAG 15 AUGUSTUS

9


SUPER ZOMERAANBIEDINGEN GRATIS GSM’S - LAPTOP - WII - NAVIGATIE E.D.

N I E U W S T E G S M T E L E F O O N S G R AT I S B I J E E N A B O N N E M E N T VA N A F E 1 0 , -

Gratis

Nokia 6500 classic

Sony Ericsson C 902

Gratis

LG Secret

Gratis

e 79,-

150 minuten/sms Per maand e 12,50

150 minuten/sms Per maand e 12,50

150 minuten/sms Per maand e 12,50

150 minuten/sms Per maand e 12,50

Nokia 6300

Samsung G 800

LG Vieuwty

Nokia N 95 8GB

Gratis

Gratis

Gratis

e 69,-

Nokia N 95

e 49,150 minuten/sms Per maand e 12,50

HTC Diamond

e 49,-

100 minuten/sms Per maand e 10,-

100 minuten/sms Per maand e 10,-

150 minuten/sms Per maand e 12,50

150 minuten/sms Per maand e 12,50 + web en mail e 9,50

150 minuten/sms Per maand e 12,50 + web en mail e 9,50

Nokia 6500 slide

LG KF 600

Samsung G 600

Nokia 5310

Samsung U 700

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

150 minuten/sms Per maand e 12,50

100 minuten/sms Per maand e 10,-

100 minuten/sms Per maand e 10,-

100 minuten/sms Per maand e 10,-

100 minuten/sms Per maand e 10,-

Nintendo WII

Asus PC 4G Linux Laptop

TomTom Europe + Nokia 1650

Nintendo Advance SP + Nokia 6300

Acer Laptop Slechts e149,-

Gratis 150 minuten/sms Per maand e 12,50

v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore 0413 - 256552 Vrijdag koopavond 159104.indd 1

Gratis 150 minuten/sms Per maand e 12,50

Gratis Harry Potter spel

Gratis 150 minuten/sms Per maand e 12,50

v.t.u.telecom Boxmeer Spoorstraat 44 (0485) 57 16 53 Vrijdag koopavond

Gratis 100 minuten/sms Per maand e 10,-

v.t.u. telecom Uden Vluchtoord 10 0413 - 250003 ma.-vr. tot 21.00 uur za. 10.00 tot 17.00 uur

150 minuten/sms Per maand e 12,50

v.t.u. repair & go reparatie en software Vluchtoord 10 0413 - 250003 ma.-vr. tot 17.00 uur

159104

Samsung U 900

28-07-2008 12:21:31


Zeptemberfeesten: nieuw driedaags evenement

‘Zeeland moet geen slaapdorp worden’

Wisselvallig weer voor fietsers Ons Verzet Schaijk SCHAIJK - Na enkele keren prima fietsweer kregen de fietsers van Ons Verzet Schaijk afgelopen weekeinde te maken met wisselvallige weersomstandigheden. De A-groep zette koers richting Gennep en Wanssum en legde zo’n 115 kilometer af. De B2-groep bleef vanwege het mindere weer thuis, maar de B1-groep reed, mede ter voorbereiding op de komende Binnenlandse Tweedaagse, de Maas & Waal-route. Volledig doorweekt bereikten de fietsers zondagmorgen na zo’n 80 kilometer het eindpunt, clubhuis De Potter. Aanstaande zondag staan de volgende tochten op het toerprogramma: Toergroep A: Zyflich-rit, 105 kilometer, vertrek vanaf De Potter om 8 uur; Toergroep B1: rondje Empel, circa 90 kilometer, vertrek om 8.30 uur; Toergroep B2: trainingsrit, 50 à 60 kilometer, vertrek om 9 uur.

ZEELAND Zeeland krijgt er weer een nieuw evenement bij: de Zeptemberfeesten. Een driedaags muziekfestijn van vrijdag 19 tot en met zondag 21 september op een groot festivalterrein aan de Boekelsedijk. Organisatie van de Zeptemberfeesten is in de vertrouwde handen van de Stichting FEOZ (Feest- en Evenementen Organisatie Zeeland), die eerder onder meer het Zwijnfestijn in het Zeelandse organiseerde.

e stichting FEOZ, bestaande uit de Zeelandse ‘voetbalvrienden’ Martijn de Louw, Michiel Fleuren, Tijn van Hout, Tom Laurenssen, Michael Korpmacher en Hans Swijnenburg en horecaondernemer Herman Janssen van café Hap & Stap, houdt zich al jaren bezig met het organiseren van verschillende evenementen. “Vijf jaar geleden begon het allemaal met het allereerste Zwijnfestijn. Dit evenement is inmiddels uitgegroeid tot een feest met bekendheid in de gehele regio. Dit jaar hebben we besloten het nog grootser aan te pakken met het organiseren van een driedaags feestweekend, de

Badmintonclub POONA opent nieuwe seizoen Het duo Helemaal Hollands treedt op zaterdagavond 20 september op. Zeptemberfeesten”, vertelt organisator Martijn de Louw enthousiast. “Het belangrijkste doel van de stichting is het organiseren van diverse activiteiten en evenementen voor jong en oud”, vult Tijn van Hout aan. “Want zeker na het verdwijnen van de Morgenzon is het tijdens de weekends een stuk rustiger geworden in het dorp. Het laatste wat we willen is dat Zeeland een ‘slaapdorp’ wordt. Door het organiseren van dit soort evenementen willen we Zeeland op de kaart houden.” Programma De Zeptemberfeesten trappen af op vrijdagavond met Crazy Vibes; een non-

TBS’ers De Corridor maken meubels voor Zeelandse jeugd ZEELAND - TBS´ers van De Corridor in Zeeland hebben voor de Stichting Jeugdbelangen Zeeland houten schragen, tafelbladen en honderd kubussen gemaakt. Het meubilair van SJB was nodig aan vervanging toe, waardoor de stichting op zoek ging naar financiële middelen en instanties die deze klus voor hen wilden klaren.

SJB organiseert veel activiteiten voor de Zeelandse jeugd. Bij de meeste activiteiten zijn tafels en schragen nodig. Ook kubussen om op te zitten zijn zeer geliefd. Stichting Jeugdbelangen leent het materiaal ook uit aan verenigingen, scholen, stichtingen of buurtschappen in Landerd. SJB heeft in het verleden ook meubilair gekregen van de vliegbasis en gekocht bij de Domeinen. De banken, die al zo´n zestig jaar oud zijn, worden nog steeds gebruikt. De kleuren waren vaak militaire kleuren: groen en bruin. Om het iets

alcohol feestavond voor de jeugd van twaalf tot zestien jaar. Tijn van Hout: “Crazy Vibes staat voor goede DJ’s, lekkere muziek, een spectaculaire lichtshow en gratis coole gadgets. Om het feest voor de jeugd zo toegankelijk mogelijk te maken, houden we de prijzen van consumpties en de entree zo laag mogelijk. Kaarten kosten in de voorverkoop maar vijf euro per stuk.” De zaterdagavond staat in het teken van het Zwijnfestijn. “Dit wordt een mix van goede live muziek van coverband Reload en gezellige Nederlandstalige meezingers van artiesten als Helemaal Hollands en Stef Ekkel. Daarnaast zal DJ Daroon, bekend van de vrolijker te maken, zijn de vernieuwde spullen geschilderd in de kleuren rood, blauw en geel. Tijdens het INKA-kamp is het nieuwe meubilair voor het eerst gebruikt. Cees van Dongen, voorzitter van SJB: “Ik ben bijzonder blij dat dit door een goede samenwerking met De Corridor tot stand is gekomen. Om dit meubilair te laten maken kost veel geld en dat konden we niet betalen. Wij zijn De Corridor dan ook dankbaar voor wat ze voor ons en dus voor de Zeelandse jeugd hebben gedaan.”

Jodeljump, het feest compleet maken met de lekkerste feestmuziek.” Zillandse BBQ Op zondag 21 september sluiten de Zeptemberfeesten af met ‘De Grote Zillandse BBQ’ voor het hele gezin. Bezoekers worden hierbij niet alleen getrakteerd op lekkernijen van de barbecue, maar ook op swingende live muziek. Op www.zeptemberfeesten.nl staat te lezen hoe men zich kan inschrijven voor de barbecue en kan sparen voor aantrekkelijke kortingen. Ook de voorverkoopadressen zijn op deze site te vinden.

ZEELAND - Badmintonclub POONA uit Zeeland opent op maandag 1 september het nieuwe seizoen. Na opening heeft de club op maandag en woensdag vaste speelavonden. Deze zijn van 20 tot 22 uur in sporthal De Hekel. Belangstellenden worden uitgenodigd om langs te komen en de sport uit te proberen. Hierbij wordt gevraagd zaalsportschoenen en een badmintonracket mee te nemen. Dit laatste heeft de vereniging eventueel ook in bruikleen.

Zeven leden van Herpense Duinruitertjes naar Zijtaart HERPEN - Zeven leden van de Herpense Duinruitertjes nemen in het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 augustus deel aan de Brabantse kampioenschappen paardrijden in Zijtaart. De volgende ruiters zijn geselecteerd voor de Brabantse titelstrijd: Esmee Koopmans, Marlon de Looijer, Jolijn Cuppens, Melina den Brok, Lincy Hendriks, Rianne van de Werken en Ashley Waasdorp.

Zondag 17 augustus

Gemaal Van Sasse in Grave geopend tijdens waterfestival GRAVE - Gemaal Van Sasse is op 17 augustus te bezichtigen tijdens het waterfestival in Grave. Om 11 uur vindt de officiële opening van het waterfestival plaats. Waterschap Aa en Maas stelt bezoekers in de gelegenheid het monumentale pand te bezichtigen. De gemeente Grave zorgt voor pendelbussen om de afstand van het centrum naar het gemaal te overbruggen. Het gemaal ligt nabij de John S. Thompsonbrug in Grave. Gemaal Van Sasse is het eerste elektrische gemaal, dat is gerealiseerd door het toenmalige waterschap De Maaskant. De reden van de bouw van het gemaal in 1928-1929 is dat er een stuw in de Maas geplaatst moest worden. Met de bouw van de stuw in Grave, was het waterpeil verhoogd en kon de Raam haar water niet meer kwijt in de Maas. Vanaf de oprichting in 1921 werkt het waterschap aan de waterbeheersing in het Land van Cuijk. Vooral de Raam veroorzaakte problemen. Niet alleen was de uitmonding in de Maas bij de oude haven te krap, maar ook voerde de Raam zuur Peelwater aan. In 1927 ging het bestuur van het waterschap akkoord met de plannen van ingenieur Verloren van Themaat tot bemaling van het Land van Cuijk. Een nieuw gemaal in een nieuw te graven uitmonding van de Raam ten westen van Grave zou deze taak moeten kunnen vervullen. In 1929 werd gemaal Van Sasse in gebruik genomen. Omstreeks 1950 en later weer in 1981 is een gedeelte van de apparatuur gemoderniseerd. Het gemaal is genoemd naar Jonkheer Van Sasse van Ysselt, de eerste voorzitter van waterschap De Maaskant (1921 1926).

WEEKBLAD ARENA - WEEK 33 - VRIJDAG 15 AUGUSTUS

11


AR-01  
AR-01  

‘Verliesgevend’ Volgens het college van B en W neemt de belangstelling voor de publieke dienstver- lening in de servicecentra in Ravenstein...