Issuu on Google+

genom att mäta historik och genom röstning. Flera tjänster använder den sociala grafen som Facebook tillhandahåller och visar om man är vän eller vän till vän med personen som äger något. Flexidrive.se och Whipcar.com är tjänster som låter människor låna ut sina bilar till varandra. De har en traditionell försäkring som lägger sig ovanpå ägarens vanliga bilförsäkring så att man inte behöver oroa sig för sina skadefria år och så vidare. 15 miljoner tillgångsargument Det är inte svårt att förstå varför människor gillar tjänster som Spotify, Wimp och Rdio. Att någon annan samlar all världens musik och gör den tillgänglig för några tior i månaden är ett ganska så svårslaget erbjudande. Att äga media på plast och papper blir snabbt irrationellt. Musikbranschen var först ut med den här typen av tjänster. Men det är bara början för mediebranscherna. I USA samlar Hulu.com TV-program från en rad bolag i en prenumerationstjänst, Netflix.com gör detsamma för film och det ryktas om att Amazon.com har planer på att göra detsamma för böcker. För vår konsumtion av böcker är det inte vårt beteende som hindrar att det finns prenumerationstjänster. I århundraden har personer gått till bibliotek eftersom det är en plats som erbjuder tillgång till texter och kunskap. I tjänstefieringens tidevarv sluter plattformen Skillshare. com cirkeln väl. Där kan vem som helst beskriva vilken kunskap man besitter och erbjuda det som utbildning till sin omgivning.

”en av tjänsternas största förtjänst är att de skapar förtroende mellan människor som inte känner varandra”


Tillgång istället för ägande