Page 1

KinderMotto Carnaval 2013:

Wai zitte dur meej! O nmisba

a

n: tiviteite c a s l a v a le carn r voor al

l tas! Car navals e h c is r a d Embleem De Legen tbon • Ut ie r t F • n pio js voor he Met: • Lam gansbewij . e to t e h l em is tapenbal. Het emble es- of Sno school k e n in tp o € 2,50 Sn s is verkrijgbaar via ssen: De ta ende adre lg o v e d p Made eschaf t o rden aangstein, Nieuwsttrraaat 19-Zwaluwe o w k o o n e oog Kiele Het ka eweg 6, H emisterij Blo n, Moers e der Sande eg 25 Mad Audry van ns Emmaw a rm e H rt Ba

bal Het snota4pt/emn7)

En wat is er dan zoal te doen voor de kinderen? Het

snotp dinsd in j a bi (jeug r g uu 12 fe .00 d groe neke bruar n 10.00 tot 12 p 1 t/ va sbal a ri a ua n br fe i m 3) de Nie De kin g 12 van 1 . at ra st kt ar u is ook op dinsda M 0 d w de e . n 1 s ren kr snoepgoed ’t Tapperijke aa ijgen traat . De 5 tot 12.0 kopen van klein z t U t he a 0 uu i j or al g h d vo o e am n eft ge pkra en ge s het bal d aat om 10 r bij het “T Hier is een snoe 1 consumptie. en ijg kr en er l .00 r d refpun nd in mee t en de ki t” e geve ken en een u open. n: aa en n, er lekker llie meedo ju en nn i e ku s ar t niets Dit ja te koo raktatie. NT. E L A T p T . O G , Y en A ng len, zi DE M dansen, gooche ed go de je n n va ku e act, af op via dee site Heb je een leuk geef je dan voor , op r aa m em nl playbacken no ww.mayeners. mayenèrs op: w n wedstrijd n khangen en ee oe br er ijk . sp d rij disco portfondsen Drimmele wedst d om mee tte doen g n ve u ge op e Tevens is er een je J je n iseert S jdens het bal ku ar organ pulschuiven. Tiijd ja oom. 5 1 m e Mayb € 2,-. 9 t/ d n a n v i d n g jeu agd van avonde Voor de 4 disco ordt entree gevra ijn op uur, z – 22.30 rw Hiiervoo e discoavonden ari van 19.00 D .00 uur. bru g 10 fe 00 uur tot 22 a d n o z ag 9 en van 19. sdag. , zaterd g 11 februari 8 din g a d ij vr niet op anda a s u m D p : o p en Let o (jeugd groep

is op

De prijsuitreikin prijsuitreiking van de kinderoptocht is voor bij

op p zaterdag 9 februari febr rond de klok van 16.30 uur. Overige en actuele inf informatie for o mat staat in de Carnavalskrant die 2 weken voor Carna bij u in de bus valt. Carnaval et de groepen Kinderen die m met groepen, wagens of verenigingen mee willen doen, zicch opge kunnen zich opgeven via de site van de Mayenèrs: www.mayeners.nl www m voor 6 februari!!!!!! Individ Individuelen (maximaal 3 kinderen) kunnen op school een kaartje krijgen, wat ze tijdens de optocht duidelijk zichtbaar kunnen omhangen.

Wij wensen iedereen een leutig Carnaval 2013 toe.

activiteiten2013  

http://www.mayeners.nl/images/pdf/activiteiten2013.pdf

activiteiten2013  

http://www.mayeners.nl/images/pdf/activiteiten2013.pdf

Advertisement