Page 1

SDH Z ÁBRODÍ

2006


2. .

9. .

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • Údržba požárních zařízení – vyhazování sněhu – zkouška sirény - kamna na tuhá paliva, dána do provozu, (zakoupeny nové truby) • Příprava na VH sboru - rozdělení úkolů, nákup občerstvení - rozvoz pozvánek

(účast 6 členů - 6 hod.)

(účast 6 členů - 6 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, (účast 4 členové - 8 hod.) • Výborová schůze - příprava VH sboru: administrativní část, dle metodických pokynů

3. . pátek, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin

(účast 6 členů.) + 6 hostů

• 08. VALNÁ HROMADA SDH ZÁBRODÍ

Program: . zahájení a přivítání hostů - Habr Petr 2. zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2005 - Habr Petr 3. hodnocení výcvikového roku a seznámení s kronikou - Krejsek milan 4. finanční zpráva - Semerák Stanislav 5. návrh činnosti na rok 2006 - Škoda Jiří 6. diskuse 7. usnesení 8. závěr 4. . sobota, zbrojnice v Zábrodí, 4 hodin, • Údržba požárních zařízení - úklid klubovny po VH. sboru

(účast 3 členové - 6 hod.)

6. . pondělí, zbrojnice v Zábrodí, 7 hodin, • Údržba požárních zařízení - vyhazování sněhu

(účast 5 členů + 5 hod.)

23. . pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • Výborová schůze - rozbor VH - doplnění plánu práce na rok 2006

(účast 4 členové - 4 hod.)

SDH Zábrodí2006


30. . pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin,

(účast 2 členové - 2 hod.)

• Údržba a výstavba požárních zařízení – vyhazování sněhu

6. 2.

pondělí, zbrojnice v Zábrodí, 7 hodin, • Údržba požárních zařízení - zkouška sirény - topení v kamnech - vypuštění vody na wc a umyvárně

(účast 2 členové - 3 hod.)

0. 2. pátek, zbrojnice v Zábrodí, 9,25 hodin,

(účast 4 členové - 8 hod.)

• VÝJEZD K ZÁSAHU - jednotky SDH Červený Kostelec a SDH Zábrodí vyjeli ke stavení „U Khálerů“, kde pod tíhou sněhu spadla střecha stodoly do silnice a bylo třeba cestu opět zprůjezdnit.

fotografie pořízené během zásahu

SDH Zábrodí

2

2006


fotografie pořízené druhý den

tato fotografie připomíná požár dne 5. 2. 963 který tato budova „přežila“, ale letošní krutou zimu už ne. . 2.

sobota, zbrojnice Červený Kostelec • Školení řidičů

(účast člen - 2 hod.)

3. 2. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin,

(účast 6 členů - 2 hod.)

• Údržba a výstavba požárních zařízení – vyhazování sněhu - určeni delegáti na VH okrsku Č. Kostelce - br. Krejsek seznámil přítomné s leteckou mapou katastru Zábrodí a doplněnou kronikou

3. 2. úterý, zbrojnice Zábrodí, Velké Poříčí

(účast člen - 3 hod.)

• VELITELSKÝ DEN– školení velitelů

• Pátrací akce: - JPO5 - možno povolat pro vytvoření pátrací rojnice (mohu být i kruhové, nebo výsečové) - do 20 minut nástup jednotky - velí policie - nahlásit na velitelském stanovišti, vyčkat nay přidělený úkol. - povinnost mlčenlivosti, (do vysílaček nezdělovat konkrétní údaje, jména atd.) • Zpráva o zásahu: (nutné pokud jednotka vyjíždí sama) - možnost zaslat i e-mail, nebo tel. na operační středisko SDH Zábrodí

3

2006


• zaslat na operační středisko kontaktní adresy na sbor - adresa: opis.na@hkk.izscr.cz • nutné listiny ve sboru: • zřizovací listina • jmenný seznam jednotky • dokumentace o školení jednotky: - nový člen: - 40 hodin školení (nutno mít doklad, podepsanou prezenční listinu - JINAK NEMÁ ZPŮSOBILOST K ZÁSAHU - může školit velitel jednotky) - ostaní členové - cyklická školení, (není předepsán počet hodin) - COP velitelů - 6 hodin po 5-ti letech - COP strojníků - 8 hodin po 5-ti letech • bezpečnost práce: - ve zbrojnici - při výjezdu - při zásahu 7. 2.

pátek, Stolín, 7 hodin, (účast 5 členů - 5 hod.) V.H. OKRSKU HASIČŮ ČERVENÝ KOSTELEC – účast: 46 zástupců sborů, hostů, 8 členů výboru • VH vzala na vědomí: - zprávu starosty okrsku - br. Vondra - očinnosti za rok 2005 - zprávu velitele okrsku - br. Šváb - 29 zásahů - zpávu technika okrsku - br. Štrajbl - zprávu preventistů - v září 2. denní školení - doporučeny dny otevřených dveří - zprávu vedoucího mládeže - br. Havel - 5 sborů mládeže - v Zábrodí 2 soutěže mládeže • VH schválila: - plán práce hasičů okrsku ČK. pro rok 2006 - ukončení soutěže v aktivitě sborů po 4. letech - úkol pro sbory: zasílat usnesení z VH sborů starostovi okrsku - soutěže: 2. 5. okrsková v Zábrodí . 7. Zábrodský pohár 23. 6. H. Radechová - noční soutěž 2. 9. Stolínská zatáčka 6. 9. H. Radechová - soutěž v PS - květen - kontrola stříkaček - školení strojníků - červen 8.6., - září, - říjen Bohdašín - listopad - přechod na zimu - br. Štrajbl • SOUTĚŽE - pokyn MV + Gř. HZS ČR - povinné používání přetlakového ventilu od .5. 2006 (0 000Kč, nový 6 000 Kč) - doporučeno: - jednotná stříkačka SDH Zábrodí

4

2006


VÝSLEDKY SOUTĚŽE AKTIVITY SBORŮ ZA ROK 2005 pořadí . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0 .

SDH Stolín Horní Radechová Červený Kostelec Bohdašín Horní Rybníky Horní Kostelec Lhota Zábrodí Žernov Červená Hora Olešnice

SOUTĚŽ po čtyřech letech KONČÍ!

8. 2. sobota, zbrojnice Zábrodí, 9 hodin,

(účast člen - hod.)

• Údržba a výstavba požárních zařízení – vyhazování sněhu

20. 2. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin,

(účast 4 členové - 8 hod.)

• Údržba a výstavba požárních zařízení – vyhazování sněhu - topení v kamnech

27. 2.

6. 3.

body 489 860 807 7 678 67 590 566 407 225 50

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • VÝJEZD K ZÁSAHU – u Hanušů spadlý přístřešek pod tíhou sněhu

(účast 7 členů - 7 hod.)

• ŠKOLENÍ SBORU – provedl bratr Krejsek: - témata z velitelského dne 4.2. 2006

(účast 7 členů - 7 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • Údržba a výstavba požárních zařízení – zkouška sirény - topení v kamnech - vyhazování sněhu SDH Zábrodí

(účast 5 členů - 0 hod.)

5

2006


. 3. sobota, HZS Velké Poříčí 8,00 hod. (účast bratr Krejsek - 8 hod.) • Obnovení odborné způsobilosti velitele JPO V. • Základní předpisy PO - doplňky a změny - zpráva o zásahu, práva a povinnosti velitele zásahu • Plošné pokrytí, požární poplachový plán kraje, činnost ohlašovny požárů obce • Doporučený postup pro cvičení (SIAŘ GŘ 26/2005) • VMV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatel • ŘÁD ARS - vybraná ustanovení • Poznatky z kontrol JSDHO, odborná příprava členů JSDHO • Bojový řád jednotek PO - metodické listy O, P, D, č.-22N, č.-3L, • Přetlaková ventilace • Rozbory zásahů • Ověření znalostí pro prodloužení odborné způsobilosti (testy 25 otázek) 3. 3. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • Údržba a výstavba požárních zařízení - vyhazování sněhu - topení v kamnech

(účast 2 členové - 4 hod.)

20. 3. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • Organizační schůzka výboru - zajistit účast na školení COP strojníků

(účast 2 členové - 2 hod.)

(účast 3. členové - 8 hod.) 25. 3. sobota, HZS Velké Poříčí 8,00 hod. • COP strojníků, - M. Škoda, M. Forman, J. Škoda • Obnovení odborné způsobilosti strojníka po 5-ti letech J. ŠKODA 27. 3. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • Údržba a výstavba požárních zařízení - úklid klubovny

(účast 4 členové - 8 hod.)

. 4.

sobota, zbrojnice Zábrodí, 9 hodin, (účast 2 členové - 6 hod.) • Údržba a výstavba požárních zařízení - vymetání vody, vysoušení - jarní tání opět ukázalo svou sílu a spodní voda nekvalitně a sfušovaně provedenou izolací mezi knihovnou a novou stavbou pronikla do zbrojnice, kterou zaplavila

2. 4.

neděle, zbrojnice Zábrodí, 9 hodin, neděle, zbrojnice Zábrodí, 4 hodin, • Údržba a výstavba požárních zařízení - větrání zbrojnice po vyplavení SDH Zábrodí

(účast člen - 2 hod.) (účast člen - 2 hod.)

6

2006


3. 4.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • Údržba a výstavba požárních zařízení - větrání, vysoušení zdiva, - zkouška sirény • ŠKOLENÍ SBORU – provedl bratr Škoda: - 25 test. otázek z COP strojníků

(účast 6 členů - 6 hod.)

(účast 6 členů - 6 hod.)

0. 4. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin,

(účast 4 členové - 4 hod.)

• schůzka výboru - okrsková soutěž 2.5. v Zábrodí - starý Mercedes z obce nedostane SDH Zábrodí jak bylo původně zamýšleno, ale SDH Čertovina

24. 4.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • ŠKOLENÍ SBORU – provedl bratr Krejsek: - 25 test. otázek z COP velitelů

(účast 7 členů - 7 hod.)

- schůze starostů SDH v Hronově v pátek 28.4 v 6 hod. - (bratr Petr Habr) 28. 4. pátek, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin,

(účast 8 členů - 24 hod.)

BRIGÁDA V OBCI • členové sboru se sešli již po třetí a uklidili příkopy podél cesty - od hráze rybníku Brodský až k rybníku Pikolomini.

SDH Zábrodí

7

2006


30. 4. neděle, les bratra Hanuše v Zábrodí, 6 hodin,

(účast 4 členové - 20 hod.)

STAVĚNÍ MÁJE • členové sboru se sešli s členy SDH z Horních Rybníků, opět v lese bratra Hanuše kde pomohli najít vhodný strom, očistili ho a dopravili na náves, kde byla májka patřičně vyzdobena a vztyčena. • následoval dozor na akci postupně navázující a to PÁLENÍ ČARODĚJNIC.

. 5.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • Údržba požárních zařízení - zkouška sirény - čištění odtokových kanálů kolem zbrojnice

(účast 3 členové - 3 hod.)

2. 5.

úterý, cvičiště na hřišti v Zábrodí, 7 hodin,

(účast 8 členů - 24 hod.)

• prověřovací cvičení sboru – 2x proveden útok se strojem PS - 2 - sestava doladěna, útoky bezchybné SDH Zábrodí

(nejlepší čas asi 29 vteřin)

8

2006


8. 5.

pondělí,(svátek), cvičiště na hřišti v Zábrodí, 7 hodin, (účast 9 členů - 8 hod.) • prověřovací cvičení sboru – x proveden útok se strojem PS - 2 (nejlepší čas asi 33 vteřin) - (zacvičení nového člena Jan Veselý, na pozici košíčkáře, to byla v podstatě jediná pozice na kterou jsme neměli ještě záskok. )

2. 5. pátek, cvičiště na hřišti v Zábrodí, 7 hodin,

(účast členů - 33 hod.)

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU • Po páté na hřišti v Zábrodí za krásného slunečného počasí. Soutěže se zúčastnilo 9

sborů z patřících do okrsku SDH Červený Kostelec. • V soutěži žen zvítězilo družstvo z Horní Radechové s časem - 25,82, 2 místo Stolín -36,88 a 3. Horní Kostelec - 47,5. • V soutěži mužů se jako první umístilo družstvo z Horní Radechové s časem 2,72, druzí Stolín 27,62, třetí Žernov 32,99, čtvrtý Bohdašín. Našemu družstvu se nepodařilo obhájit 3. místo z loňského roku ale vyvážený, bezchybný útok stačil na páté místo. Za námi se umístil Horní Kostelec, Červená Hora, Červený Kostelec a Horní Rybníky nedokončily. VÝSLEDKY OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V ZÁBRODÍ 2006

pořadí

SDH

.

Horní Radechová

2,72

2.

Stolín

27,62

3.

Žernov

32,99

4.

Bohdašín

34,33

5.

Zábrodí

36,7

6.

Horní Kostelec

37,2

7.

Červená Hora

43,45

8.

Červený Kostelec

45,09

9.

Horní Rybníky

SDH Zábrodí

čas

x

9

2006


MOMENTKY Z OKRSKOVÉ SOUTĚŽE SDH V ZÁBRODÍ 2006

SDH Zábrodí

0

2006


MOMENTKY Z OKRSKOVÉ SOUTĚŽE SDH V ZÁBRODÍ 2006

SDH Zábrodí2006


5. 5. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • Údržba techniky po soutěži - hadice - stroj PS - 2 - úklid techniky v přívěsu

(účast 5 členů - 7,5 hod.)

(účast 4 členové - 2 hod.) 22. 5. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • Organizační schůzka výboru - sepsání požadavků na OÚ, doplnění výstroje a výzbroje sboru 29. 5. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • Údržba techniky - příprava stroje PS-8 na soutěž 5. 6.

(účast 7 členů - 4 hod.)

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, (účast 6 členů - 2 hod.) • Údržba požárních zařízení - zkouška sirény - úklid ve zbrojnici - příprava na soutěž, dle cvičebního řádu ( metodické pokyny přepracoval dle materiálů z okrsku a časopisu Soptík bratr Krejsek)

8. 6. úterý, rybník Špinka, 7 hodin,

(účast 6 členů - 2 hod.)

• prověřovací cvičení sboru – příprava na soutěž ve Rtyni - zacvičení dalších členů - zkouška proudnic

9. 6.

sobota, zbrojnice Zábrodí, 8, 30 hodin,

(účast 7 členů - 2 hod.)

• POHÁROVÁ SOUTĚŽ VE RTYNI Ve Rtyni jsme soutěžili naposled v roce 2003, kde jsme se umístili na čtvrtém místě. Po svědomité přípravě jsme doufali, že dobré umístění nás nemine ani letos. Předvedli jsme útok, který se nám opravdu povedl, povrvé na soutěži jsme zaběhli čas pod 30 vteřin, ale na třetí místo to opět nestačilo a obsadili jsme opět místo čtvrté. Ale našemu výkonu se nedalo opravdu nic vytknout, třetí místo obsadil sbor z Havlovic s časem 24,56 a na to náše stará dobrá, neupravená mašina prostě nestačí. SDH Zábrodí

2

2006


SDH Zábrodí

3

2006


2. 6. pondělí, Červený Kostelec - louka pod kotelnou, 7 hodin, (účast člen - hod.) • Ukázka soutěže dle cvičebního řádu. Soutěž bude následovat příští pondělí.

9. 6.

pondělí, Červený Kostelec - louka pod kotelnou, 7 hodin,

(účast 0 člen )

HASIČSKÁ SOUTĚŽ V ČERVENÉM KOSTELCI V pondělí 9. června uspořádali hasiči Červeného Kostelce v prostorách louky pod kotelnou nultý ročník hasičské soutěže podle cvičebního řádu, která se běžně nenacvičuje. Požadavkem vyšších orgánů sdružení je navrátit se i k této formě soutěže, která byla vlastní dřívější generaci hasičů, a tím si připomenout soutěž, při které každý soutěžící má jasně daný úkol ke splnění. Protože dnešní generace hasičů pravidla moc nezná, proběhlo před týdnem seznamovací setkání spojené s ukázkou. Soutěže z našeho okrsku se zúčastnily sbory Červeného Kostelce, Stolína, Žernova a Horní Radechové. Soutěž proběhla podle pravidel bez použití vody, rozhodčí se zaměřili na správné technické provedení jednotlivých soutěžících. Každé zúčastněné družstvo mělo jeden pokus za tropického počasí. Okamžitě po uskutečnění útoku byl každý soutěžící seznámen s chybami, kterých se dopustil. První družstvo ze Stolína mělo smůlu v tom, že nemělo od koho odkoukat správný postup a dopustilo se celkem 4 chyb. Další družstva v pořadí – Horní Radechová, Žernov a domácí – již mnohé chyby odstranila a jejich počet se tak zmenšoval. Soutěž proběhla poměrně rychle a splnila svůj cíl. Domácí hasiči pro příští rok plánují tuto soutěž uskutečnit již jako první ročník tradiční soutěže v hasičském sportu s použitím vody a nástřikem na terče na čas. Snad se zúčastní i více družstev. Pro soutěžící bylo připraveno občerstvení. - náš sbor se bohužel nezúčastnil, neboť 2 zacvičení členové byli v zaměstnání a oba řidiči byli k dispozici až v 8 hodin 9. 6. pondělí, zbrojnice v Zábrodí, 8 hodin, • údržba techniky

(účast 6 členů - 2 hod.)

- oprava PS -2 - ( O kroužek - výměna )

26. 6. pondělí, cvičiště na hřišti v Zábrodí, 7 hodin, • prověřovací cvičení před soutěží „Zábrodský pohár“ – 2 x proveden útok se strojem PS -2 - 20 litrů benzínu doplněno

(účast 6 členů - 2 hod..)

29. 6. čtvrtek, zbrojnice v Zábrodí, 7 hodin, • údržba techniky

(účast 2 členové - 4 hod.)

- proudnice čištění, vyleštění

SDH Zábrodí

4

2006


30.6. pátek zbrojnice v Zábrodí, 7 hodin, • údržba techniky - příprava techniky na Zábrodský pohár

(účast 6 členů - 2 hod.)

• provedena inventura hasičské výzbroje a inventář zbrojnice a jídelny - vypracován seznam:

SDH Zábrodí Zábrodí SDH

5 5

2006 2006


.7.

sobota, cvičiště na hřišti v Zábrodí, 0 hodin,

(účast členů - 88 hod.)

ZÁBRODSKÝ POHÁR ročník III. - Oba sbory obce uspořádali třetí ročník soutěže požárních družstev v požárním útoku. - Účast proti loňskému roku byla katastrofálně malá. Mladších žáků tři družstva, starších žáků pouze jedno družstvo, ženy o čtyři družstva méně (2) a muži o šest méně tedy 5 družstev. V rámci okrsku 3 družstva, o tři méně než loni. Je pravdou, že soutěží je mnoho, ale neúčast sborů okrsku je opět na pováženou. - Hlavní rozhodčí byl bratr Pinkava starší a další rozhodčí bratr Matějovic a bratr Semerák, velitel soutěže bratr Hanuš, zapisovatel bratr Krejsek a celou soutěž slovem provázel opět bratr Pinkava. - Soutěže žáků se běžely na dvě kola a započítával se lepší čas. - Odpoledne se rozběhla soutěž dospělých. Nejprve soutěžily ženy. V ženské kategorii startovala dvě družstva - družstvo Stolína a družstvo Horní Radechové. V soutěži mužů spolu změřilo sílu pět sborů - družstvo z Horních Rybníků, Zábrodí, Stolína, Havlovic a Opočna. Našemu sboru se útok povedl a obsadil 3. místo. Počasí bylo o mnoho lepší než v loňském roce. Organizace soutěže probíhala hladce a pochvalu si zasloužila i obsluha obou stánků s občersvením o které se vzorně postaral Sokol TJ Zábrodí . VÝSLEDKY POHÁROVÉ SOUTĚŽE V ZÁBRODÍ 2006 - MUŽi pořadí

SDH

čas

.

Stolín

23,8

2.

Havlovice

23,67

3.

Zábrodí

34,

4.

Horní Rybníky

34,53

5.

Opočno

54,50

VÝSLEDKY POHÁROVÉ SOUTĚŽE V ZÁBRODÍ 2006 - MLADŠÍ ŽÁCI pořadí

SDH

čas

.

Horní Rybníky

23,4

2.

Stolín

24,63

3.

Stolín 2007

32,88

VÝSLEDKY POHÁROVÉ SOUTĚŽE V ZÁBRODÍ 2006 - ŽENY pořadí

SDH

čas

.

Horní Radechová

22,70

2.

Stolín

26,85

SDH Zábrodí

6

2006


SDH Zábrodí

7

2006


SDH Zábrodí

8

2006


SDH Zábrodí

9

2006


sobota, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin,

(účast 5 členů - 3 hod.)

SDH H o r n í R y b n í k y a SDH Z á b r o d í u d ěl u j í

ČESTNÉ UZNÁNÍ SDH

Zábrodí v soutěži požárního sportu

ZÁBRODSKÝ

POHÁR PO 1.7. 2006 muži

kateg orie: veli tel:

za

SDH Zábrodí

20

2006

3

.

místo


3. 7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba požárních zařízení - zkouška sirény - úklid zbrojnice - vyúčtování zábrodského poháru (+ 260 Kč)

(účast 6 členů - 2 hod.)

0. 7. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba techniky - hadice - úklid ve vleku s technikou

(účast 5 členů - 0 hod.)

7. 7. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba požárních zařízení - úklid a výzdoba jídelny - polička na poháry - vyrobil bratr S. Semerák

(účast 3 členové - 6 hod.)

- 4 hod.)

24. 7. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba požárních zařízení - sečení trávy kolem zbrojnice

(účast člen - 3 hod.)

30. 7. neděle, zbrojnice Zábrodí, • V noci ze soboty na neděli byly budovy: zbojnice, knihovna a zastávka poškozeny útokem vandalů - sprejerů, škoda předběžně vyčíslena na 2 000 Kč.

SDH Zábrodí

2

2006


3.7.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • Organizační - 2 hosté (j. Pichová, J. Matějovic) - diskuse k nadcházejícím komunálním volbám

3. 8.

čtvrtek, zbrojnice Zábrodí, • údržba požárních zařízení - nátírání traverzy

7. 8.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, (účast 4 členové - 8 hod.) • údržba požárních zařízení - zkouška sirény - diskuse k nadcházejícím komunálním volbám - sestavení vlastní kandidátky SDH Zábrodí

(účast 6 členů - 2 hod.)

(účast člen - 2 hod.)

4. 8. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • Organizační - odevzdání kandidátky SDH Zábrodí - diskuse - soutěže v září

(účast 3 členové - 6 hod.)

(účast 4 členové - 8 hod.) 2. 8. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba požárních zařízení - příprava na soutěž 26. 8. VYSOKOV (nejede se, nepodařilo se sestavit družstvo) 28. 8. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba požárních zařízení - příprava na soutěž - Stolínská zatáčka - skládání hadic - PS - 2 . 9.

(účast 4 členové - 4 hod.)

pátek, zbrojnice Zábrodí, 6 hodin, • údržba požárních zařízení - čistění kanálů a žlábků kolem zbrojnice

(účast 4 členové - 8 hod.)

• VÝJEZD - u Balašů, 8.0. hodin

(4 členové - 4 hod.) - pomoc při nouzovém přistání horkovzdošného balonu v blízkosti vysokého napětí. SDH Zábrodí

22

2006


SDH Zábrodí

23

2006


2 . 9.

sobota, Stolín, 2 hodin,

(účast 7 členů - 2 hod.)

STOLÍNSKÁ ZATÁČKA • Dvacet kolektivů dospělých hasičů se v sobotu 2. září sjelo do Stolína na 4. ročník oblíbené a specifické soutěže v požárním útoku Stolínská zatáčka. • Letošní ročník byl mezinárodní, neboť zde soutěžili hasiči z Německa (Ansdorf - partner hasičů ze Lhoty) a Polska (Stolec - partner Červeného Kostelce). • Soutěž se jmenuje Stolínská zatáčka proto, že prostor pro rozvinutí útoku je malý, přesněji řečeno krátký, a soutěžící musí u rozdělovače otočit směr útoku o 60 stupňů zpět. • Se záludnostmi trati se nejlépe vyrovnali domácí hasiči, kteří obhájili loňské prvenství v novém rekordu trati 22,62 a opět naplnili putovní pohár šampaňským. Druhé místo obsadili o vteřinu pomalejší hasiči z Havlovic, třetí byl Červený Kostelec. • Ze čtyř ženských družstev se nejlépe dařilo hasičkám z Vlčic, druhé byly Mladé Buky a třetí Horní Kostelec. Domácí družstvo žen bylo diskvalifikováno. • Ve čtvrtém ročníku soutěže mládeže byly hodnoceny dvě disciplíny - požární útok a štafeta. Požární útok z mladších nejrychleji zvládl Stolín, druhá byla Hajnice B a třetí Červený Kostelec, soutěž starších vyhrála Hajnice, druhý byl Stolín a třetí Jasenná. • Se štafetou se mladší hasiči vyrovnali v pořadí: . Hajnice A, 2. Stolín, 3. Hajnice B, starší: . Hajnice, 2. Stolín, 3. Jasenná • Naše družstvo rozběhlo útok velmi nadějně, ale stala se chyba u savic a následné sání a čekání na vodu zmařily naděje a čas 48 vteřin stačil na 0. místo.

SDH Zábrodí

24

2006


SDH Zábrodí

25

2006


4. 9.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • VÝJEZD - pomoc občanům - čerpání vody ze septiku u Urbanů

(účast 6 členů - 9 hod.)

. 9. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba techniky

(účast 4 členové - 4 hod.)

7. 9. neděle, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • VÝJEZD - pomoc občanům - čerpání vody ze septiku u Urbanů

(účast 7 členů - 7 hod.)

- (podruhé)

8. 9. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba požárních zařízení - úklid zbrojnice

(účast 3 členové - 3 hod.)

25. 9. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba techniky: - hadice, PS -2

(účast 5 členů - 3,5 hod.)

(účast 7 členů - 4 hod.) 2. 0. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba požárních zařízení - zkouška sirény - čerpání vody ze septiku u zbrojnice (septik je prasklý a stále plný vody) - bylo reklamováno ! SDH Zábrodí

26

2006


3.0.

úterý, zbrojnice Zábrodí, 6 hodin, • údržba techniky - příprava na okrskové námětové cvičení

(účast 3 členové - 6 hod.)

6.0.

úterý, Červený Kostelec, 7 hodin,

(účast 3 členové - 6 hod.)

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ OKRSKU

V pátek, 6.0. se v prostorách MW v Červeném Kostelci uskutečnilo námětové cvičení, kterého se zúčastnily všechny sbory našeho okrsku. Program cvičení byl předem připraven br. Vondrou Josefem st., Švábem Petrem a Nejmanem Petrem. Cvičení bylo zahájeno v 7 hodin příjezdem všech jednotek. Při nástupu obdrželi velitelé jednotek své úkoly a testové otázky. Během několika desítek minut všechny jednotky své úkoly splnily, procvičovalo se napojení vedení z hydrantu, práce s pěnou aj. Časově nejnáročnějším úkolem byl zásah přítomných hasičů na střeše budovy MW s použitím dýchací techniky. Tento úkol umožnili hasiči HZS se svým výsuvným žebříkem, který pro nácvik půjčili. Vyhodnocení celého cvičení i odpovědí v testech bylo uskutečněno kolem půl sedmé večer. Následně se všechny jednotky přesunuly na své základny.

SDH Zábrodí

27

2006


00.00. sobota, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin,

(účast 5 členů - 3 hod.)

00.00.

SDH Zábrodí

28

2006


6.10..

• Firma Matoulek - opravila fasádu po sprejeřích - vybudovala nástupní ostrůvek na stanici autobusu před zbrojnicí - provedla opravu špatně zhotovené izolace ve zbrojnici, tím že u zdi společné s knihovnou (kde zejména při jarních tání tekla do zbrojnice voda) rozkopala podlahu položila drenážní hadici, zasypala štěrkem a zabetonovala. Hadice končí za zdí ubrojnice a je zasypána hlínou. - ještě zbývá opravit prasklý septik, který je slabostěnný, nabyl obetonován, ale byl zasypán stavební sutí (cihly kusy betonu atd.)

9.10.

pondělí, zbrojnice Zábrodí, 17 hodin, • NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ SBORU V OBCI Téma: zdolávání požárů v obci za pomocí hydrantů

(účast 8 členů - 16 hod.)

Cíl:

A - prověřit činnost jednotky při hašení požáru B - Kontrola hydrantů v ČÁStI oBCE ZÁBrodÍ Místo: pláž u rybníku Brodský Provedení: praktické cvičení s použitím vody z podzemního hydrantu č. 20, hlavní vedení 60 metrů, hadice C 3 x

Vyhodnocení: oba vytyčené cíle splněny, účast velmi dobrá SDH Zábrodí

29

2006


• KONTROLA HYDRANTŮ V ČÁSTI OBCE ZÁBRODÍ – hydranty číslo 7 až 30 (viz mapka) - kontrola byla zaměřena na funkčnost zařízení - zjištěny VÁŽNÉ NEDOSTATKY: - 7 hydrantů závada ( z toho - 3 hydranty nefunkční zcela) - 6 hydrantů je v pořádku Byla sepsána zpráva a odeslána na OÚ.

Seznam hydrantů, dle čísel: 17

(u Hrušků - Šrutovka)

- silně prasklé tělo hydrantu

18

(kravín)

- OK

19

(pomník)

- OK

20

(Brodský )

- ZCELA NEFUNKČNÍ uražena část patky, pro připojení nástavce k podzemnímu hydrantu

21

(u Vondráčků)

- prasklé tělo hydran - špatná jehla

22

(u Burdychů)

23

(u Hepnarů)

- ZCELA NEFUNKČNÍ prasklé tělo hydrantu jehla nenalezena - OK

25

(u zast. autobusu odb. Špinka)

27

(LIGO)

- ZCELA NEFUNKČNÍ jehla nefunkční - OK

28

(u Frýbové)

- OK

29

(u Hanušů)

- ohlá jehla

30

(u Špeldů) SDH Zábrodí

30

- NETEČE VODA 2006


20

19

18

17

21

22

23 25

30 SDH Zábrodí

28 3

2006


6. 0. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba požárních zařízení

(účast člen - hod.)

23.0. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba požárních zařízení - úklid po zednících

(účast 4 členové - 8 hod.)

30.0. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba a výstavba požárních zařízení - odebrání štěrku před vraty - 0,5 h. - oprava kanalizace v louce pod zbrojnicí - h. - broušení plechové tabule - ,5 h.

(účast 4 členové - 2 hod.)

4. . sobota, zbrojnice Zábrodí, 9 hodin, • údržba techniky - zazimování techniky - PS-2 - FRIDEX

(účast člen - 2 hod.)

6. . pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba požárních zařízení - zkouška sirény - úklid zbrojnice

(účast 4 členové - 8 hod.)

3. . pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba požárních zařízení - úklid jídelny

(účast člen - ,5 hod.)

20. . pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba požárních zařízení - nátěr informační tabule

(účast 2 členové - 2 hod.)

27. . pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba požárních zařízení - nátěr informační tabule - podruhé

(účast 4 členové - 4 hod.)

SDH Zábrodí

32

2006


3.2.

neděle, zbrojnice Zábrodí, • údržba a výstavba požárních zařízení - montáž informační tabule ve zbrojnici

(účast 2 členové - 4 hod.)

(účast 4 členové - 8 hod.) 4. 2. pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • VÝBOROVÁ SCHŮZE - sestavení, doplnění a vyvěšení informačních materiálů na tabuli - výběr termínu a místa konání valné hromady (5. . 2007 ve zbrojnici) - zkouška sirény

7. 2. čtvrtek, hospoda u Prouzů v Zábrodí, 7 hodin, • VÝBOROVÁ SCHŮZE - sestavení návrhu rozpočtu na rok 2007 - společně s SDH Horní Rybníky

(účast 4 členové - 8 hod.)

SDH Horní Rybníky - SDH Zábrodí 5229 - neinv.dotace - 28 000 Kč ( 13 000 Kč + 5 000 Kč na 110 výorčí sboru H.Ryníky - 10 000 kč SDH Zábrodí ) pozn. v roce 2008 se částka 5000 Kč se dá na SDH Zábrodí k výročí

SDH Zábrodí

33

2006


SDH Horní Rybníky 5139 - rozdělovač - 7 500 Kč lehké hadice B 3ks - 7 850 Kč klíče 4 ks - 800kč trička pro děti a dospělí 2 200Kč baterka nabíjecí 2 869 kč lopata,koště ,sekera 1 000 Kč špičky na proudnice + těsnění 1 000 Kč barvy a malba 1 000 kč gumáky zateplené 7 x 350 Kč ´= 2 450 Kč rukavice 7 x 100 Kč = 700kč nářadí ( klíče ,šroubováky atd.) -2 500 Kč lana s karabinou - 1 500Kč celkem: 31 369 Kč SDH Zábrodí 5139 Hadice B 2 ks - 5200 Kč hadice C 2 ks - 3400 Kč helmy k požáru 8ks - 20 000 Kč ( při dražším nákupu,se nebudou kupovat savice ) savice sport. 1 ks - 3500 Kč celkem : 32 100 Kč celkem: 63 469Kč (ceny se můžou lišit podle nákupu od výrobců ) Vypracoval:

za SDH Horní Rybníky - Matějovic Jiří, Středa Jakub, Rýdl Jaroslav ml. za SDH Zábrodí - Habr Miloš, Semerák Stanislav , Škoda Jiří ,Krejsek Milan

.2 . pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • VÝBOROVÁ SCHŮZE - příprava výroční schůze

(účast 4 členové - 8 hod.)

8.2 . pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • údržba a výstavba požárních zařízení - úklid zbrojnice a klubové místnosti

(účast 4 členové - 8 hod.)

29.2 . pondělí, zbrojnice Zábrodí, 7 hodin, • ČLENSKÁ SCHŮZE - příprava materiálů na VH sboru dle metidických pokynů - ditribuce pozvánek - občerstvení - rozdělení úkolů SDH Zábrodí

34

(účast 0 členŮ - 30 hod.)

2006


SDH Z ÁBRODÍ

2006

SDH KRONIKA 2006  
SDH KRONIKA 2006  

SDH KRONIKA 2006