Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ-ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Αττικής http:// www.minedu.gov.gr Τηλ: + 30 210 3442469 + 30 210 3443129 fax: + 30 210 3442469 Ηλ. διεύθυνση: des-a@minedu.gov.gr des-art@minedu.gov.gr

Εποπτεία - Συντονισμός – Σύνταξη - Γλωσσική Επιμέλεια: Αμαλία Ρούβαλη, Αν.Προϊσταμένη Τμήματος Α' Υποτροφιών

Επί μέρους έρευνα - Σύνταξη: 1. Κωνσταντίνα Ντελή Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 2. Γραφείο Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ο∆ΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013


Το Τμήμα Α΄Υποτροφιών της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παραδίδει σε όλους τους ενδιαφερομένους επικαιροποιημένο τον Οδηγό Υποτροφιών που εξέδωσε το 2005 και επανέκδοσε το 2007. Καθ’ όλα πολύτιμη και καθοριστικής σημασίας υπήρξε η συνδρομή σε όλη την διαδικασία του Γραφείου Κληροδοτημάτων, του Δ’ Τμήματος Διαχείρισης και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου. Ο Οδηγός περιλαμβάνει όλους τους Ελληνικούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που χορηγούν υποτροφίες και οικονομικά βοηθήματα σε Έλληνες πολίτες πρωτίστως, και δευτερευόντως σε αλλοδαπούς πολίτες, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Όλως ιδιαιτέρως, στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, με επακόλουθο αυξανόμενη αδυναμία πολλών Ελληνικών οικογενειών να συνδράμουν οικονομικά τα παιδιά τους στις ανώτερες σπουδές τους, η οικονομική ενίσχυση μέσω υποτροφίας ή βοηθήματος αποδεικνύεται ζωτικότερης σημασίας από ό,τι σε παρελθόντα χρόνια. Δεδομένου ότι μέσω ανωτέρων σπουδών οι νέες γενεές στοχεύουν στην κατάκτηση υψηλών στόχων, διεύρυνση των προοπτικών για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και βελτίωση των όρων της ζωής τους, αλλά και του ίδιου τους του εαυτού, μέσω της πρόσβασης σε επιπλέον γνώση, η οικονομική αδυναμία αποτελεί, συχνά, φραγμό στην υλοποίηση των ευγενών αυτών ονείρων τους. Ο παρών Οδηγός υποτροφιών καθίσταται πολύτιμο εργαλείο στην αναζήτηση οικονομικής υποστήριξης από όσους πληρούν τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν υποτροφία ή οικονομικό βοήθημα για τις βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές τους. Στον Οδηγό έχουν περιληφθεί πολλά νέα Ιδρύματα και Κληροδοτήματα που χορηγούν οικονομική υποστήριξη σε φοιτητές και νέους επιστήμονες, αλλά και ερευνητές και επιστήμονες εν γένει, ενώ έχουν απαλειφθεί άλλα που δεν χορηγούν πλέον σχετική οικονομική ενίσχυση. Μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπήρξε η μέγιστη δυνατή συμπερίληψη πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας με τους φορείς, ώστε ο Οδηγός να καταστεί χρηστικός στο μέτρο του δυνατού. Ανά τακτά διαστήματα, ο Οδηγός θα ενημερώνεται στο μέλλον με νέα στοιχεία, εφ’ όσον αυτά προκύψουν. Κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών, ο Οδηγός υποτροφιών αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: http://www.minedu.gov.gr/ στον σύνδεσμο Υποτροφίες, καθώς και στην Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου: http://www.e-yliko.gr στον σύνδεσμο Ενημερωτικό Υλικό. Αμαλία Ρούβαλη Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποτροφιών Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων

Σεπτέμβριος 2013


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Υπουργείο Εξωτερικών α. Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων β. Ε2 Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1). Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ανωτάτης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τμήμα Β’ Φοιτητικής Μέριμνας 2). Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων Τμήμα Α’ Υποτροφιών 3). Γενική Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Δ’ Διαχείρισης και Μισθοδοσίας Γραφείο Κληροδοτημάτων 4). Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 5). Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα Α’ Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Φορέων


ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΞΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΒΡΑΒΕΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πανεπιστήμιο Κρήτης Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνείο Κρήτης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γ. ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


AΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α Αβέρωφ Κληροδότημα (ΑΣΚΤ) Αβραμίδης Νικόλαος (ΑΠΘ) Αβράσογλου Μαρία (ΕΚΠΑ) Αγαθονικόπουλου Αγαθόνικου (ΑΠΘ) Αγάπης Κληροδότημα (Ίδρυμα) Αγγελετόπουλος Πέτρος (Ακαδημία Αθηνών) Αγγελετοπούλου Αργυρίου και Πολυξένης (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Αγγελοπούλειο Ίδρυμα (Ίδρυμα) Αγγελόπουλος Κυριαζής και Μαγδαληνή (ΕΚΠΑ -Βραβείο) Αγία Σοφία (Ίδρυμα) Άγιος Γεώργιος Πύργου Ακράτας (Βραβ Ιδ. φορέων) Αγνάντης Κ. Ιωάννης (Παν. Ιωαννίνων) “Αγωνιστές Πολυτεχνείου Νοεμβρίου 1973” (ΕΜΠ -Βραβείο) Αδελφότης Κασίων ( Ίδρυμα) Αδαμοπούλειο Ίδρυμα Υποτροφιών (Ίδρυμα) Αθάνα Γ. (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Αθανασιάδη-Νόβα Γεωργίου και Μαρίας (Ίδρυμα) Αθανασιάδη Χαρίλαου (Βραβ. Ιδ.φορέων) Αθανασιάδης Χρήστος (Κληροδότημα) Αθανασούλα Λαμπρινή-Λίνα (ΑΠΘ) «ΑΘΗΝΑ»-Ερευνητικό Κέντρο (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Αϊβατζίδης Σπυρίδωνας (Υπ.Παιδείας & Θρησκευμάτων) AIT (Athens Information Technology) (Λοιποί φορείς) Βραβείο Ακαδημία Αθηνών (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Ακαδημία Αθηνών (Υποτροφίες) Αλαμανής Γεώργιος (Ίδρυμα) ALBA (Λοιποί φορείς) Αλεβιζάτος - Κοντός Ιωάννης (ΕΚΠΑ) Αλεξανδράκεια Κληροδοτήματα (Ίδρυμα) Αλεξόπουλος (Κληροδότημα) Αλιβιζάτου Αμίλκα (Ακαδημία Αθηνών) Αλτιναλμάζης Ι.Εμμανουήλ (Κληροδότημα) Αμφιαράειο Ίδρυμα (Βραβείο Ιδ. φορέων) Ανάγνου Χριστίνας και Ιωάννη (Βραβείο Ιδ. φορέων) Αναστασάκης Ευάγγελος – Μάνθος (ΕΜΠ -Βραβείο) Αναστασάκης Στυλιανός (Βραβείο Ιδ. φορέων) Αναστασιάδης Αναστάσιος (ΑΠΘ) Ιερό Ίδρυμα Ανατολικορωμυλιωτών “Η Αγία Τριάδα” (Ίδρυμα) Ανδρεοπούλου Παναγιώτας Κληροδότημα (Βραβ Ιδ. φορέων) Ανδρέου Ανδρέας (ΕΚΠΑ) Ανδρουτσόπουλος Αντώνης (Κληροδότημα) Αννιτσάκη Παναγιώτας (Κληροδότημα) Αντύπας Φ. Σπυρίδωνας (Κληροδότημα) Αντωνάτου Αναστασίου (Ίδρυμα) Αντωνιάδης Ευάγγελος (Κληροδότημα) Αξωνίδης Γρηγόριος (Βραβ. Ιδ. φορέων) Απέργης Ευάγγελος (ΕΜΠ) Αποστολέλλης Νικόλαος (Κληροδότημα) Αποστολίδης Π. Αλέξανδρος (ΕΜΠ) Αποστολίδης Ιωάννης (Κληροδότημα)

26 30 6 34 78 2 188 78 189 79 205 45 189 79 79 181 80 205 123 35 77 66 156 182,3,4 1-5 78 155 14 80 124 2 125 223 223 190 205 33, 35 80, 206 206 20 126 125 126 81 126 206 22 127 20 127


Αράπογλου Δημήτριος (ΕΚΠΑ) Αργυριάδη Α. Δωρεά (ΕΚΠΑ) Ίδρυμα Αργύριος Ιωάννου του Αλεξάνδρου και της συζύγου του Αριστέας (Ίδρυμα) Αργυρόπουλος Πραξιτέλης (Ακαδημία Αθηνών) Αργυρόπουλος Χρήστος (ΕΜΠ) Πανεπιστήμιο Αριζόνας (Διεθνείς Οργανισμοί) Αρναούτης Μιχαήλ (Ίδρυμα) Αρτέμειο Ίδρυμα (Ίδρυμα) Αρτέμειο Κληροδότημα (Κληροδότημα) Ασημακόπουλος Δημήτριος (Κληροδότημα) “Αττική Παράδοση” - Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ίδρυμα) Ατσαρού Πηνελόπης (ΕΚΠΑ) Αφεντάκειο Ίδρυμα (Ίδρυμα) Αχιλλόπουλος Σοφοκλής (Ίδρυμα)

6 14 94 2 22 170 81 81 127 127 82 6 82, 206 82

Β Βακράτσειο Ίδρυμα Σκοπέλου Μαγνησίας (Ίδρυμα) Βαλταδώρου Κωνσταντίνου (Κληροδότημα) Βαλτεσινίκου - Πολιτιστικό Κέντρο (Ίδρυμα) Βαρβαρέσου Ματθίλδη (ΕΚΠΑ) Βαρβαρίτης Βλάσιος (Κληροδότημα) Βαρβάκειο Ίδρυμα (Ίδρυμα) Βαρβέρης Παναγιώτης, Γεώργιος και Κωνσταντίνος (Ίδρυμα) Βαρδινογιάννειον Ίδρυμα (Ίδρυμα) Βαρδουλάκη Πολυδώρου (Βραβ. Ιδ. φορέων) Βαρζάκου Κλεονίκης Κληροδότημα (Βραβ. Ιδ. φορέων) Βαρκαράκης Ιωάννης (Βραβ. Ιδ. φορέων) Βάρκας Γεώργιος (ΑΠΘ) Βαρύκας Ιωάννης (ΕΚΠΑ) Βασίλας Σπύρος (Ίδρυμα) Βασιλειάδης Στυλ. Προκόπιος (ΕΜΠ) Βασιλειάδου Κατερίνα (Ίδρυμα) Βασιλείου Φίλωνος (Ακαδημία Αθηνών) Βραβείο Bayer CroScience (Γεωπονικό Παν. -Βραβείο) Βεΐκειο Ίδρυμα (Ίδρυμα) Βέλλιος Κωνσταντίνος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Βελέντζειο Ίδρυμα Πρόνοιας και Μορφώσεως Πάρου (Βραβ. Ιδ. φορέων) “Βενιζέλος Ελευθέριος” – Εθν. Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών (Ίδρυμα) Βεργωτής Γεώργιος και Μαρία (Κληροδότημα) Βιδάλη Αικατερίνη (Κληροδότημα) Βικάτος Σπυρίδωνας (ΑΣΚΤ) Βίμπλειο Ίδρυμα (Παν. Ιωαννίνων) Βίμπλη Βιολέττα (Παν. Ιωαννίνων) Βλάμιτσας Ιωάννης (Κληροδότημα) Βλάχος Νικόλαος(ΕΚΠΑ) Βογιατζής Χρυσόστομος (Ίδρυμα) Βόζος Ιωάννης (Ακαδημία Αθηνών) Βόλτος Ηρακλής (ΕΚΠΑ) Βοστάνης Α. Γεώργιος (Κληροδότημα) Βουδούρη Λίλιαν (Ίδρυμα) Βούτος Ιάκωβος (Ίδρυμα) Βράβευση καλύτερης Διδακτορικής διατριβής (ΕΜΠ) Βράκας Χρήστος (ΑΠΘ) Βρέλλας Κωνσταντίνος (Κληροδότημα) Βυζοπούλου Αναστασία (ΑΠΘ -Βραβείο)

82 128 83 15 128 83 83 83 214 206 207 30 7 84 23 84 3 202 85 66 207 85 129 129 26 44 44 129 7 85 3 7 130 86 85 25 31 130 199


Γ Γαβριήλ Παναγιώτη (Κληροδότημα) Γαζής Ανδρέας (ΕΚΠΑ) Γαζής-Τριανταφυλλόπουλος (Ίδρυμα) Γαλανόπουλος Ιωάννης (Κληροδότημα) Γαλλής Γεώργιος (Ίδρυμα) Γαλλική Κυβέρνηση (Ξένες Κυβερνήσεις) Γάρος Γεώργιος και Καλλιόπη (Ίδρυμα) Γατούδης Χρήστος (Βραβ. Ιδ. φορέων) Γεν. Λύκειο Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας (Βραβ. Ιδ. φορέων) Γεν. Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής & Κιλκισίου (Βραβ. Ιδ. φορέων) Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) (Διεθνείς Οργανισμοί) Γερολυμάτος Ιωάννης (Κληροδότημα) Γεροστάθης Κωνσταντίνος (ΕΚΠΑ) Γερουλάκειο Ίδρυμα (Ίδρυμα) Γεωγιλής Παναγιώτης και Μελπομένη (Ίδρυμα) Γεωργίου Σοφοκλής (Ίδρυμα) Γιαννακάκης Αλέξανδρος και Άννα (Ίδρυμα) Γιαννούλης Γεώργιος (ΑΠΘ -Βραβείο) Γκιζιώτη Αθηνά (Κληροδότημα) Γκανής Ιωσήφ και Εσθήρ (Ίδρυμα) Γκανιώτη - Παπαγεώργη Χριστίνα (ΕΜΠ) Γκράτσου Γεωργίου και Πολυξένης (Ίδρυμα) Γκωλέτσης Κωνσταντίνος (Παν. Ιωαννίνων) Γουλανδρής Βασίλης και Ελίζα (Ίδρυμα) Γρεβενών Δήμος - Πολιτιστικός Οργανισμός (Λοιποί φορείς) Γρηγοριάδη Καλυψώ και Γρηγόρης (Ίδρυμα) Glaxo Wellcome (Παν. Κρήτης)

130 19 86 130 86 174-175 87 207 210 204 168-169 131 7 87 87 87 88 199 131 88 22 88 44 89 156 89 49

Δ Δαμηράλειο Κληροδότημα (Βραβ. Ιδ. φορέων) Δαρμή Ιωάννη (Βραβ. Ιδ. φορέων) Δασκαλόπουλος Αριστείδης (Ίδρυμα) Δεκαβάλλα Γεωργίου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Δέλλιος ή Νακίδης Ιωάννης (ΕΚΠΑ) Δενδρινού - Αντωνακάκη Καλλίνικη (Ίδρυμα) Δερμίση Νικούλα και Σοφία Δερμίση (ΑΠΘ -Βραβείο) Δεσύλλα Έλλη (Δημοκρίτειο Παν. Θράκης) Δημάδη Α. Ζηνοβία (Κληροδότημα) Δημητριάτου-Ζαφείρα Ελένης (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Κληροδότημα Νικ. Αντ. Δημητριάδη (Βραβ. Ιδ. φορέων) «Δήμητσα Ασπασία» ( Ίδρυμα) Δημόκριτος – Εθν. Κέντρο Έρευνας(Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Δημοκωστούλα Δέσποινα (ΑΣΚΤ -Βραβείο) Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας (Βραβ. Ιδ. φορέων) Δημουλά Χριστόφορου και Μαίρης (Ίδρυμα) Διακομιχάλης Ανδρέας (Ίδρυμα) Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Διεθνείς Οργανισμοί) Διονυσοπούλου Αχιλλέως και Αικατερίνης (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Δούκα Λήδας, Νανάς και Σπύρου ( Ίδρυμα) ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ (ΕΜΠ) Δράκου Αποστόλου (Κληροδότημα) Δρίτσας Δημήτριος και Ευαγγελία ( Ίδρυμα) Δρόσου Δημητρίου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)

208 208 89 183 15 90 196 45 131 183 208 80 74 196 218 90 91 170 181 90 23 132 91 187


Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών ( Ίδρυμα)

90

Ε Εθνικής Αντίστασης Βραβείο (ΕΜΠ -Βραβείο) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών(ΕΙΕ) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (Λοιποί φορείς) Ecole Νormale Supérieure de Cachan (Διεθνείς Οργανισμοί) Ε.Κ.Ε.Τ.Α.-Εθν. Κέντρο Έρευνας & Τεχν. Ανάπτυξης (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Ειδικός Λογαριασμός Παν. Κρήτης Εκκλησιαστ. Ίδρ. Αγωγής και Αρωγής Καλαβρύτων (Βραβ. Ιδ. φορέων) Ελευθεράκης Γεώργιος (Κληροδότημα) Έλληνες Προπτυχιακοί Φοιτητές-Υποτροφίες CERN(Summer Student) (ΑΠΘ) Έλληνες Υποψήφιοι Διδάκτορες Υποτροφίες CERN(Doctoral Student) (ΑΠΘ) Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (Λοιποί φορείς) Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας ( Ίδρυμα) Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας του Καρκίνου (Ίδρυμα) Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Υπ.Παιδείας & Θρησκευμάτων) Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (Βραβ. Ιδ. φορέων) Ελληνική Νευρολογική Εταιρία (ΕΝΕ) (Λοιποί φορείς) Ελληνοαμερικανική Ένωση (Διεθνείς Οργανισμοί) Εμπειρίκειο Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ. φορέων) Εμπειρίκειος και Καΐρειος Οικοκυρική Σχολή Άνδρου (Λοιποί φορείς) Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Εμπ. & Βιομ. Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) (Βραβ. Ιδ. φορέων) Ενοποιηθέντα Κληροδοτήματα (Κυριακού - Ράκου) Ενοποιηθέντα Κληροδοτήματα (Κληροδότημα Ζαμπακού Πασσά) (ΕΚΠΑ) Ενυάλη Μερόπη (ΑΠΘ -Βραβείο) Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής (Ε.Β.Α.Τ) (Βραβ. Ιδ. φορέων) Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Λοιποί φορείς) Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής “ Το Βελούχι” (Λοιποί φορείς) Εργαζάκης Γεώργιος και Ευτυχία ( Ίδρυμα) Εστία Ναυτικών (Βραβ. Ιδ. φορέων) Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών (Λοιποί Φορείς) Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Λοιποί Φορείς) Ευγενίδου Ίδρυμα (Ίδρυμα) Ευθυμίου Χριστοδούλου (Κληροδότημα) Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης (Λοιποί φορείς) Ευστρατίου Χριστόφορος ( Ίδρυμα) Ευταξιοπούλου Ευτυχία (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Εφορεία Σχολών Λέρου (Λοιποί φορείς)

192 75 157 171 77 47 208 133, 208 39 40 156 96 96 76 75 205 157 170 209 159 187 209 8 20 197 209 158, 159 160, 207 92 210 160 166 92 132 158 92 181 160

Ζ Κληροδότημα Ζαούση Μαρίας (ΙΚΥ) Ζάρρας Ιωάννης Δωρεά - Ίδρυμα Τυρνάβου (Ακαδημία Αθηνών) Ζάχος Αγαμέμνονας (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Ζαλάχας Θεόδωρος (Κληροδότημα) Ζέρβας Λεωνίδας Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ. φορέων) Ζηλανάκης Γεώργιος (Κληροδότημα) Ζιωγάνα Χρήστου (ΑΠΘ -Βραβείο) Ζωγιοπούλειο Ίδρυμα (Ίδρυμα) Ζωγραφίδου- Δικαιοφύλακα Ευθαλία (Κληροδότημα) Ζωσιμά Αφοί (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)

71 3, 4 66 132 211 133 199 93 132 66


Η

Ηλιάδη Μαρίκα (Ίδρυμα) Hellenic Canadian Association (Λοιποί φορείς)

93 158

Θ Θεοδωρίδειον Κληροδότημα Εκπαιδευτικών (ΙΚΥ) Θεοδωρίδου - Stimson Ελένη (ΕΚΠΑ) Θεοδωρίδου Ελένη (ΕΚΠΑ) Θεοδώρου Νίκου (Ίδρυμα) Θεολογίτειο Κληροδότημα (Βραβ. Ιδ. φορέων) Θεοχάρης Π.Σ. (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Θεοχάρης Σ. Περικλής (ΕΜΠ) Θωμαΐδειο Βραβείο-Κληροδότημα (ΕΜΠ -Βραβείο) Βραβείο Δ. Θωμαΐδειο -Κληροδότημα (ΕΜΠ -Βραβείο) Βραβείο Δ. Θωμαΐδη -Κληροδότημα (ΕΜΠ -Βραβείο) Θωμόπουλος Νεόφυτος Αρχιμανδρίτης (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)

71 15 15 93 211 178 23, 193 193 193 192 66

Ι Ιαπωνική Κυβέρνηση (Ξένες Κυβερνήσεις) Ιαπωνικό Ίδρυμα “ THE TOKYO FOUNDATION”(Λοιποί φορείς) Ιγνατάκη Χρήστου(ΑΠΘ -Βραβείο) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) Ε. Υποτροφίες Κληροδοτημάτων α. Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ» β. Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ» γ. Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» δ. Υποτροφίες από το «ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ε. Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ» στ. Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ» ζ. Υποτροφίες του κληροδοτήματος «εις μνήμην ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ» Ζ. Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Φλωρεντίας Η. Κολλέγιο της Βοστώνης Θ. Πρόγρ. Ανταλλαγών & επιστ. συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας (IKYDA) Κ. Ειδικά Προγράμματα Ίδρυμα στη μνήμη των εκ Μετσόβου-Μ. Ευεργετών του 'Ιδρύματος (ΕΜΠ) Ιερά Μητρόπολις Μαντινείας και Κυνουρίας Ιερά Μητρόπολις Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Ιερά Μητρόπολις Ρόδου - Ευαγές Ίδρυμα (Ίδρυμα) Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ίδρυμα) Ιμβριώτης Ιωάννης (ΑΠΘ) Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (Λοιποί φορείς) Ιταλική Κυβέρνηση (Ξένες Κυβερνήσεις) Ιωακείμειο Ίδρυμα Εκκλησιαστικών Υποτροφιών (Ίδρυμα) Ιωαννίδης Δημ. Σιατιστέως (Βραβ. Ιδ. φορέων) Ιωαννίδης Κωνσταντίνος (Κληροδότημα) Ιωάννου Στέλιος και Έλλη Δωρεά (Ακαδημία Αθηνών)

176 160, 161 197 76 69-74 71 71 71 71 71 71 71 71 72 72 73 74 21 222 222 222 91, 210 94 31 161, 211 177 94 211 133 3

Κ Σωματείο «Υποτροφίες Κάλλας Μαρία» (Λοιποί φορείς) Καλλισθένης Ηρακλής ( Ίδρυμα) Καλογεράς Φωκίωνας (Κληροδότημα)

165 95 133


Καλούδης Μάρκος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Καμίνη Δημητρίου (Κληροδότημα) Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα (Ίδρυμα) Καμπίτση Ιωάννη (Παν. Κρήτης) Κανελλάκη Πάρι (ΕΜΠ -Βραβείο) Κληρονόμων Γεωργίου και Φούλας Κανελλοπούλου (Βραβ. Ιδ. φορέων) Ίδρυμα “Canon in Europe” (Διεθνείς Οργανισμοί) Καπετανάκη Κληροδότημα (ΑΣΚΤ -Βραβείο) Καπετανάκης Αντώνιος και Βικτωρία (Ίδρυμα) Καραβία Ιπποκράτους (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Καραβίτη Αλέξανδρου (Παν. Κρήτης) Καραγιάννη Βασιλείας (Βραβ. Ιδ. φορέων) Καρανίκα Νικολάου και Μαρία ( Ίδρυμα) Δρα Καραντώνη Δημητρίου (ΑΠΘ -Βραβείο) Καραπάνου Ευαγγελία (Παν. Ιωαννίνων) Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα ( Ίδρυμα) Καρέλια Γεωργίου και Βικτωρίας ( Ίδρυμα) Καρίπειον Ίδρυμα Μελετών Μακεδονίας – Θράκης ( Ίδρυμα) Καρύδη Χρύσανθου και Αναστασίας (Παν. Κρήτης) Κάρυ Βραβείο (ΕΜΠ -Βραβείο) Κασιμάτειο Κληροδότημα (Κληροδότημα) Μαρίας Στυλιανού Κασιμάτη (Κληροδότημα) Κασσαβέτειο Κληροδότημα και Οικοκυρικό Σχολείο Ζαγοράς (Κληροδότημα) Καστανίδης Νικόλαος (Βραβ. Ιδ. φορέων) Κατσανίκας Αθανάσιος & Αναστασία (ΑΠΘ) Κατσέα - Σπάνδου Πηνελόπη (Ίδρυμα) Κατσέας Κωνσταντίνος (ΑΠΘ) Καυκάλας Νικ. Στυλιανός (Κληροδότημα) Έπαθλο Καυταντζόγλου Λύσανδρου -Κληροδότημα (ΕΜΠ -Βραβείο) Βραβείο Καυταντζόγλου Λύσανδρου (ΕΜΠ -Βραβείο) Καψαλάκη Έμιλυ (ΕΜΠ) Καψάσκης Κωνσταντίνος (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) KDI - School of Public Policy and Management (Διεθνείς Οργανισμοί) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Λοιποί φορείς) Κέντρο Έρευνας των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – Ι.Λ.Ν.Ε. της Ακαδημίας (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Λοιποί φορείς) ΚΕΤΕΑΘ Κ.Έρευνας Τεχν. & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Κέπετζη Αικατερίνη (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Κεραμέως Χαρίλαος (Ίδρυμα) Κεφαλληνού Σουζάνα (ΑΣΚΤ) Κεχαγιάς Γεώργιος (Ίδρυμα) Κλειδαράς Φαίδων(ΑΠΘ -Βραβείο) Κλεινιάς Κωνσταντίνος (ΑΠΘ) Κοζώνης Ανδρέας (Κληροδότημα) Κόκκαλη Ίδρυμα ( Ίδρυμα) Κόκκας Δημήτριος ( Ίδρυμα) Κοκκίνου Αικατερίνη (Ακαδημία Αθηνών) Κόκκορος Πέτρος (Παν. Ιωαννίνων) Κοκολογιάννης Μιχαήλ (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Κολοκύθας Λεωνίδας (Ίδρυμα) Κολυδάκης Γεώργιος (Κληροδότημα) Κομνηνού Αυρηλίας (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Κομνηνός Διομήδης (ΕΜΠ -Βραβείο) Κονδούλειο Βραβείο (ΕΜΠ -Βραβείο) Κονδύλης Ευάγγελος (Ακαδημία Αθηνών)

67 134 95 47 191 212 171 196 95 188 46, 47 212 95 197 44 96 99 97, 212 46 191 134 134 134 213 31, 33 97 29, 35, 199 134 191 191 24 187 172 163 183, 186 161 78 178 97 26 97 197 31 135 98 98 1 44 187 98 135 184 190 191 1


Κοντίδου Παναγιώτας και Ισμήνης (ΑΠΘ -Βραβείο) Κοντοβράκης Ιάκωβος (Ίδρυμα) Κοντογιάννη Πολύκαρπου (Ίδρυμα) Κοντοδήμου Δημητρίου, Κωνσταντίνου και Βασιλείου (ΕΜΠ -Βραβείο) Κοντοδήμου Κωνσταντίνου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Κοντολέων Ιωάννης (ΕΚΠΑ) Κοντού Νανάς (Αθηνάς) (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Κοντού Κωνσταντίνου και Πόπης «Τα παιδιά της Λυκουρίας» (Βραβ. Ιδ. φορέων) Κοντούλης Όμηρος (Παν. Αιγαίου) Κοραή Αδαμαντίου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Κοργιαλένειον Άθλον (Λοιποί φορείς) Κορδόσειο Κοινωφελές Ίδρυμα (Ίδρυμα) “Κόσμος εν Αρμονία” – Σωματείο, Μπαχάουερ Τζίνα (Λοιποί φορείς) ΟΤΕ-Cosmote (Λοιποί φορείς) Κοτζαμάνη Βασιλική (Κληροδότημα) Κουγέας Βενετσάνος (Γεωπονικό Παν. Αθηνών -Βραβείο) Κουλούρα Μαρία (Κληροδότημα) Αστερίου Σαραγιώργη Κουντουρά (Βραβ. Ιδ. φορέων) Κουρεμένος Βασίλειος (Ακαδημία Αθηνών) Κουτσονίκου Αγορίτσα (Βραβ. Ιδ. φορέων) Κοφινιώτη Αναστασίου (Κληροδότημα) “Κρητική Εστία” - Πνευματικό Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ. φορέων) Κρήτσκης Νικόλαος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Κριεζή Τριανταφυλλιά (ΕΚΠΑ) Κριεζής Κωνσταντίνος (ΕΚΠΑ) Κρικοπούλου Γαλάτεια (Κληροδότημα) Κριτικός Ι. Νικόλαος (ΕΜΠ) “Κρουνοί της Αγάπης” ( Ίδρυμα) Κτενά Κωστή (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Υποτροφίες Κυβέλης-Γιάννη Χορν (Λοιποί φορείς) Ζ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Νήσων Σποράδων (Λοιποί φορείς) Κυπαρισσοπούλειο Κληροδότημα (Κληροδότημα) Κυπριακή Κυβέρνηση (Ξένες Κυβερνήσεις) Κυπριανίδης Ιαλέμος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Κυριάκου-Ευθυμίου Αθανασίου (Ίδρυμα) Κωλέτης Γεώργιος (Κληροδότημα) Κωνσταντακόπουλος Βασίλειος (ΕΚΠΑ) Κωνσταντινίδου Ουρανία (Ακαδημία Αθηνών) Κωνσταντινίδης Αμύντας (ΑΠΘ) Κωστάλας Λεωνίδας (Βραβ. Ιδ. φορέων)

197 99 99 191 185 15 182 213 51 184 162 99 165 162, 213 135 201 135 213 1 214 128 214 67 8 16 136 22 100 178 164 162 136 176 67 100 136 16 1 32 214

Λ Λαδάς Βασίλειος και Ευγένεια (ΕΚΠΑ) Λαζαρίδης Βλαδίμηρος (Κληροδότημα) Λαζαρίδης Κωνσταντίνος (ΑΠΘ) Λαμπαδαρίου Δημήτριος (Ακαδημία Αθηνών) Λαμπαδημητρόπουλος Άγγελος και Άρτεμις (Ίδρυμα) Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη (Ίδρυμα) Λαμπρίδης Ιωάννης (ΕΚΠΑ) Λαμπρινός Μιχαήλ και Ευγενία (ΕΜΠ) Λαντζουράκη Σπύρου (Κληροδότημα) Λάσκαρης Μιχαήλ ( Ίδρυμα) Λάτσης Ιωάννης ( Ίδρυμα) Λεβέντης Α.Γ. ( Ίδρυμα) Λειβαδάς Μιχαήλ (ΕΚΠΑ) Λεθιωτάκη Ιωάννου (Κληροδότημα)

16 137 33, 35 4, 179 101 101 8 23 137 101 102 102 9 137


Λεντάκης Ανδρέας ( Ίδρυμα) Λινάρδειο Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ. φορέων) Κοινότητας Λίνδου –Ρόδου (Ακαδημίας Αθηνών -Βραβείο) Λιόντα Λαμπρινή (ΕΚΠΑ) Λυκούργειο Βραβείο (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Λοβέρδος Αλέξανδρος (Ακαδημία Αθηνών) Λογοθέτη Ιωάννη (Κληροδότημα) Λύκειο Ελληνίδων (Λοιποί φορείς) Λυμπέρη Θεοδώρας και Ρουμπίνης (ΕΚΠΑ) Λύχνος Γεράσιμος (Κληροδότημα) Louis Robert (Παν. Κρήτης)

102 214 185 9 185 4 137 164 16 137 46, 49

Μ Αδελφών Μαδιά Ευαγγέλου και Μαρίας ( Ίδρυμα) Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ( Ίδρυμα) Μακρής Βασίλειος και Μαριάνα (ΕΚΠΑ) Μαλλιώτειο Ίδρυμα Υποτροφιών ( Ίδρυμα) Μαλανδρινού Μαρία (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Μαμαλής Χρήστος και Μαρία (Βραβ. Ιδ. φορέων) Μανάλης Νικόλαος (Βραβ. Ιδ. φορέων) Μανασσάκη Μαρία (Παν. Κρήτης) Μανδαλίδης Ιωάννης (Κληροδότημα) Μάνδρας Πέτρος ( Ίδρυμα) Μανιατάκειο Ίδρυμα ( Ίδρυμα) Μανούσακα Γεωργίου ( Ίδρυμα) Μανούσης Θεόδωρος (ΕΚΠΑ) Μαντζαβίνου Σταμάτη (Βραβ. Ιδ. φορέων) Μαντζούνη Αικατερίνη (ΕΚΠΑ) “ Άγιος Μάξιμος Ομολογητής” Ίδρυμα Υποτροφιών ( Ίδρυμα) Μαργώνης Μιχαήλ (Κληροδότημα) Μαριδάκειο Κληροδότημα (Κληροδότημα) Μαρίνος Μ. Βασίλειος (Βραβ. Ιδ. φορέων) Μαρκίδης Πέτρος (Κληροδότημα) Μαρούδα Αικατερίνη (ΕΚΠΑ) Ματάλας Αθανάσιος ο Λακεδαιμόνιος ( Ίδρυμα) Ματθαιάκης Ιωάννης (Κληροδότημα) Ματράγκα Σωτηρίου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Ματσώνη Ζωή (Κληροδότημα) Μαυριά Ανθούλα (Παν. Ιωαννίνων) Μαυροκορδάτος Γεώργιος (ΕΚΠΑ) Μαυροκορδάτος Δημήτριος (ΕΚΠΑ) Μαυρούλιας Γεώργιος ( Ίδρυμα) Μεγκούσογλου Χαράλαμπος ( Ίδρυμα) Μελάς Ιάκωβος (Κληροδότημα) Μέλης Χρήστος και Μαρία (Κληροδότημα) Μελισσείδιο Πνευματικό Κέντρο ( Ίδρυμα) Μερκούρη Μελίνα ( Ίδρυμα) Μερτσάρη Ευθυμία (Ακαδημία Αθηνών) Δήμου Μεσσήνης (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Μηλιώνη Αναστασίου (Βραβ. Ιδ. φορέων) Ίδρυμα Υποτροφιών «Μητροπολίτης Σαρδέων Μάξιμος» Μητσόπουλος Μάξιμος (Ακαδημία Αθηνών) Μιλάνου Πολυτεχνείο (Διεθνείς Οργανισμοί) Μιγκής Διονύσιος (Κληροδότημα) Μικρουλάκη Ν. ή Ε. (Κληροδότημα) Μινωτής Αλέκος (Κληροδότημα) Μίσιου Άννα (Παν. Κρήτης)

103 103 9 103 67 215 215 47 138 103 103 104 10, 16 216 9 104 138 138 215 139 17 105 139 181 139 44 10 10 105 105 140 140 106 106 4 185 215 104 4 173 140 140 141 48


Μισυρλή Ελπίδα (Κληροδότημα) Μιχαλέλης Παναγιώτης (Κληροδότημα) Μιχαλέτου Γεώργιος (Κληροδότημα) Μιχελής Παναγιώτης και Έφη (ΕΜΠ) Μιχελής Παναγιώτης και Έφη (Παν. Κρήτης) Μιχελής Παναγιώτης και Έφη (Ιόνιο Παν.) Μιχελουδάκη Έλλη (ΕΚΠΑ) Μοσχίδου-Κυριακίδου ( Ίδρυμα) Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγισης ( Ίδρυμα) Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (Βραβ. Ιδ. φορέων) Μοτσενίγος Σπύρος (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Μουμτζής Αριστομένης (Κληροδότημα) Σύλλογος “οι Φίλοι της Μουσικής” (Λοιποί φορείς) Μούσουλου Λουκά (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Μουστάκας Πέτρος (Κληροδότημα) Αφοι Π. Μπάκαλα ( Ίδρυμα) Μπακλατζή Αριστείδη (Πολ. Κρήτης) Μπακοπούλειον Ίδρυμα Τριπόλεως ( Ίδρυμα) Μπαλαντίνου - Νικολακάκη Χριστίνη (Κληροδότημα) Μπαλτατζής Σπυρίδωνας (ΕΚΠΑ) Μπαλτζάκης Ιωάννης ( Ίδρυμα) Μπαμπάκου Ισμήνη (ΕΚΠΑ) Μπάρκα Ελευθερία (Κληροδότημα) Μπαμπιολάκη Ανδρέα (Βραβ. Ιδ. φορέων) Μπαφάκης Εμμανουήλ και Αναστασία ( Ίδρυμα) Μπεκιάρη - Βεκρή Βασιλική(Ακαδημία Αθηνών) Μποδοσάκη Ίδρυμα ( Ίδρυμα) Μπότσης Β. Αθανάσιος ( Ίδρυμα) Μπουλούμπαση Αποστόλου ( Ίδρυμα) Μυκονίου Τιμ. Ελένη (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Μυσιρόγλου Αναστάσιος (ΑΠΘ) Μωραΐτη Βασιλική Κληρονομιά (ΕΚΠΑ) Μωραΐτης Δημήτριος και Λιλίκα (Άνδρος, Σύρος) (Κληροδότημα) Μωραΐτου Βασιλική Κληρονομιά (ΕΚΠΑ) Millenium Βραβεία (Βραβ. Ιδ. φορέων)

141 141 142 24 48 51 10 106 106 216 182 142 164, 5, 6 179 142 107 50 107 142 11, 17 107 17 143 215 108 4 108, 216 109 109 182 36 17 143 11 217

Ν Νάκας Φίλιππος – Ωδείο (Λοιποί φορείς) Νάκος Ιωάννης και Θωμάς ( Ίδρυμα) Νάστου Καίτη (Κληροδότημα) Νιαβής Κωνσταντίνος (Γεωπονικό Παν. Αθηνών -Βραβείο) Κληροδότημα Νικολαΐδη Λεωνίδα (ΙΚΥ) Νικολαΐδης Λουκιανός (Ακαδημία Αθηνών) Νικολαΐδης Πάικος (Ακαδημία Αθηνών) Νικολέτου Νικολάου (Κληροδότημα) Νικούλειο Ίδρυμα Κρανιάς Ολύμπου ( Ίδρυμα) Νομικού Λούλα και Ευαγγέλου ( Ίδρυμα) Νοταρά Βασιλικής χήρας Γερασίμου (Ακαδημία Αθηνών) Ίδρυμα Υποτροφιών Νυμφασίας ( Ίδρυμα)

168 109 143 201 71 2 4 144 110 109 5 110

Ξ Ξαγοράρης Γεώργιος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Ξανθοπούλου-Παλαμά Χρήστου και Ελένης (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)

67 186


Ο Οικονομίδου Λεοντίου (ΕΚΠΑ) Οικονομίδη Λεοντίου (ΕΜΠ) Οικονόμου Γαβριήλ ( Ίδρυμα) Οικονόμου Γεωργίου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Οικονόμου Παναγιώτου (Ακαδημία Αθηνών-Βραβείο) Οργανισμός Πολ. Πρωτεύουσας της Ευρώπης –Θεσσαλονίκη 1997 (Ακαδημία Αθηνών-Βραβείο) Ορφανουδάκη Στέλιου (Παν. Κρήτης) Ουράνη Κώστα και Ελένης (Ακαδημία Αθηνών-Βραβείο)

17 23 110 183 188 185, 186 46 188

Π Πάγκαλος Γεώργιος (Ακαδημία Αθηνών) Παΐζης Γεράσιμος και Κάθλην (ΕΚΠΑ) Ίδρ. Παιδείας & Ευρ. Πολιτισμού- Νίκος και Λύντια Τρίχα (Ίδρυμα) Πάλλας Αριστείδης (Ακαδημία Αθηνών) Παναγία η Ακρωτηριανή ( Ίδρυμα) Παναγοπούλου Στέλλα (Παν. Κρήτης) Παναγόπουλου Χρ. (Οικονομική ενίσχυση) Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Ίδρυμα) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Αριζόνας (Διεθνείς Οργανισμοί) Πανταζόπουλος Κίμωνας (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Παπαγιαννάκη Ε. (ΕΜΠ -Βραβείο) Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης και Ρωξάνη (Κληροδότημα) Παπαδάκης Αντώνιος (ΕΚΠΑ) Παπαδάκη Στέλλας-Oekland (Παν. Κρήτης) Παπαδημητρίου Νικόλαος (Ίδρυμα) Παπαδόπετρου Ιωσήφ (Πολ. Κρήτης) Παπαζαφειρόπουλος Σωτήρης (ΕΚΠΑ) Παπαϊωάννου Γιάννης (ΑΠΘ -Βραβείο) Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος (ΑΠΘ) Παπακυριακόπουλος Χρήστος (ΕΜΠ) Παπαμιχαηλίδης Θωμάς (ΑΠΘ) Παπαμιχαλόπουλος Νικόλαος ( Ίδρυμα) Παπαναστασίου Ι. Ζήνωνας (Κληροδότημα) Παπαναστασίου Λουκάς και Ελπινίκη (Κληροδότημα) Παπαπέτρου Δημήτριος (Κληροδότημα) Παπαπολυχρονίου Φίλιππος ( Ίδρυμα) Παπασταυρίδειος Υποτροφία (ΕΜΠ)

2 11 120 5, 179 110 48 217 111

6-20,188-9 20-25, 188-196 25-6, 196 26-27, 200-202 28 37,4, 196-200 40-43 43-45 49-50 46-50, 215 55, 200 50-51 51-55, 202-4 56-64 169 68 193 144 11, 18 48 112 50 11 198 36 25 32 111 144 144 145 112 21


Παπαστράτου Επαμεινώνδας (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Παπαχαραλάμπους Δημητρίου και Βασιλική ( Ίδρυμα) Παπαχριστοδούλου Ουρανία (ΑΠΘ) Ίδρυμα Ιωάννου Αλεξάνδρου Παπίνη (Βραβ. Ιδ. φορέων) Παράσχης Βασίλης ( Ίδρυμα) Παρισιάνου Α.Ε. (Παν. Κρήτης) Παρισιάνου Μ. (Παν. Κρήτης -Βραβείο) Παρλαμάς Μενέλαος (Παν. Κρήτης) Παρπαρία Στεφ. Γεωργίου (Κληροδότημα) Πασαδέλλη Αφοί ( Ίδρυμα) Ιωάννη Διαμαντή Πατέρα (Ίδρυμα) Πέρρα Πάρι (ΕΜΠ -Βραβείο) Πεταλιάς Παναγιώτης (Ίδρυμα) Πετροπούλειο Κληροδότημα (Κληροδότημα) Πετρόπουλου Γ. Δ. (Κληροδότημα) Πηλάλας Νικόλαος (Κληροδότημα) Πίσσας Νικόλαος (Κληροδότημα) Πιτυκάκης Εμμανουήλ και Μαρία (Ίδρυμα) Πλούμης Δημήτριος (Κληροδότημα) Πλουμιστός Ανδρέας (ΕΜΠ -Βραβείο) Πολίτης Γεώργιος (Κληροδότημα) Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Γρεβενών (Λοιποί φορείς) Πολυζόπουλος Φώτης (Κληροδότημα) Πολυμέρης Δημήτριος (Κληροδότημα) Πορφύρα Λάμπρου (Ακαδημία Αθηνών –Βραβείο) Ποταμιάνος Παύλος (ΕΚΠΑ) Πούλος Αθανάσιος –Τομ- και Ειρήνη ( Ίδρυμα) Πούμπουρα Γεωργίου και Ειρήνης ( Ίδρυμα) Πραγγαστής Επαμεινώνδας (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Ίδρυμα Χορού Αδελφών Πράτσικα (Βραβ. Ιδ. φορέων) Πριάμου Γερασίμου (Κληροδότημα) Προεστού Ανθίππης (Κληροδότημα) Ίδρυμα Πρόκου Στυλιανού “Η Αγία Αικατερίνη” (Βραβ. Ιδ. φορέων) Προποντίς Ίδρυμα ( Ίδρυμα) Προθιερεύς Βασ. Αθανάσιος ( Ίδρυμα)

180 113 33 223 113 53 196 53 145 113 113 212 113 145 146 146 146 127 146 192 147 156 147 147 181 12 114 114 68 223 148, 223 148 218 114 79

Ρ/R Ράδου Μαρία (ΕΚΠΑ) Ράκος Θεόδωρος (ΕΚΠΑ) Ρέστη Ηλ. Ανθίππης (Κληροδότημα) Reuters-Πανεπιστήμιο Οξφόρδης (Διεθνείς Οργανισμοί) Revoil - Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Πετρελοειδών (Λοιποί φορείς) Ritten Ray (ΕΚΠΑ -Βραβείο) Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου (Ίδρυμα) Ρόκος Παντελής (ΕΜΠ-Βραβείο) Ροταριανός Όμιλος Αθηνών - “Πουλμέντη Ειρήνη και Μιχαήλ” (Λοιποί φορείς) Ρούσκα Σπυρίδωνας και Ελένη (Ίδρυμα) Ρούσσος Κωνσταντίνος και Αικατερίνη (Κληροδότημα) Ρούφου Ρόδη – Κανακάρη (Ίδρυμα) Ρωσική Πρεσβεία (Ξένες Κυβερνήσεις) Ρωσσέτος Δημήτριος (Βραβ. Ιδ.φορέων)

12 8 148 173 166 189 118 190 166 115 148 115 177 218


Σ/S Σαβράνης Παγκράτιος (ΑΠΘ) Σαϊνόπουλος Ιωάννης και Αικατερίνη (Ίδρυμα) Σακαλής Χρήστος (Κληροδότημα) Σακελλαριάδη Χαριλάου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Σακελλαρίου Γεώργιος και Άννα (Κληροδότημα) Σακελλαρίου Σπύρος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Σακελλαρόπουλος Νικόλαος (Ίδρυμα) Σακλαμπάνη Εμμανουήλ (Παν. Κρήτης) Σαλατέλλης Άγγελος και Δέσποινα (Ίδρυμα) Σαμαρά Στυλιανή και Συνούρη Αναστασία (ΕΜΠ- Βραβείο) Σαμαράς Στυλιανός (ΑΠΘ) Σαράντης Ευστάθιος (Ίδρυμα) Σαράφη Α. (ΕΜΠ -Βραβείο) Σαρδελάς Κωνσταντίνος (Κληροδότημα) Κληροδότημα Φανής Σαριγιάννη (ΙΚΥ) Σαριδάκη Ανδρέα (Κληροδότημα) Σαριπόλου Σοφία (ΕΚΠΑ) Σ.Α.Φ.Ε. (Λοιποί φορείς) Σαχίνης Απόστολος (Ακαδημία Αθηνών) Σαχλός Σωκράτης και Βικτωρία (Βραβ. Ιδ.φορέων) Σαχσαμάνογλου Χαράλαμπου (ΑΠΘ -Βραβείο) Ίδρυμα Υποτροφιών Σβώλος Αλέξανδρος (Οικον.ενίσχυση) Σεπεντζής Γ. Χαράλαμπος (Οικονομικό Παν. Αθηνών) ΣΕΕΠΕ (Λοιποί φορείς) Σίμου Έλλη (ΑΠΘ) Σινανίδης Ορέστης (ΕΚΠΑ) Σκαντζουράκης Βασίλης και Ιπποκράτης (Κληροδότημα) Σκιά Λυκούργου (Κληροδότημα) Σκουζέ Μίκα (ΑΣΚΤ) Σκουτέρης Λύσανδρος (Δημοκρίτειο Παν.) Σουρλής Θωμάς (ΕΚΠΑ) Σοφός Παύλος -Μητροπολίτης (Ίδρυμα) Ίδρυμα Νικολή της Σπαθαρανίκας (Ίδρυμα) Σπυράκη Χριστίνα (Παν. Κρήτης) Στάη Μαρία (ΕΚΠΑ) Σταθάτου Όθωνος και Αθηνάς Καθίδρυμα (Ίδρυμα) Σταμάτης Ευάγγελος, Χαράλαμπος και Αναστάσιος (Κληροδότημα) Σταματίου Αθανάσιος (Γεωπονικό Παν. Αθηνών -Βραβείο) Σταματίου Χρήστος Δήμος Σερρών (Βραβ. Ιδ.φορέων) Σταματίου Χριστόφορος και Μαρία (Ίδρυμα) Στασινόπουλος Μιχαήλ (Ίδρυμα) Σταύρου Γεώργιος (Ίδρυμα) Σταυροπούλου Βασιλική και Όλγα (Βραβ. Ιδ.φορέων) Σταυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο Βραχναίικων (Ίδρυμα) Stevens Steve (ΑΠΘ -Βραβείο) Στεφόπουλος Γ. και Ν. (Ίδρυμα) Στίνη Γεωργίου (Βραβ. Ιδ.φορέων) Στούρνα Κ. Στάμου (ΕΜΠ -Βραβείο) Στρεφτάρης Κωνσταντίνος (Ίδρυμα) Στρίγκος Γεώργιος (ΕΜΠ) Στριφτού Ροδία (Κληροδότημα) Σύλλογος Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης (Λοιποί φορείς) Σύνδεσμος Σχολ.Επικουρικών Υποτροφιών Ν. Ξάνθης (Λοιποί φορείς) Σφογγόπουλος Ιωάννης (ΕΚΠΑ) Σχολάριος Δωρόθεος (ΕΚΠΑ) Σωκράτειο Μπλιούρειο Ίδρυμα Υποτροφιών (Ίδρυμα)

34, 36 129, 218 149 184 149 68 116 49 116 192 36 116 195 149 71 149 18 167 5 219 219 223 29 167 37 18 150 150 26 50 13 117 116, 220 49 13, 18 117, 220 150 201 220 131 117 119 217 110 218 117 220 191, 194 118 24 150 167 168 13 13 108


Σωτηροπούλειος Ηλειακή Βιβλιοθήκη (Βραβ. Ιδ.φορέων)

221

Τ Ταλιαδούρη Κωνσταντίνου (Κληροδότημα) Ταμπακοπούλου Άγιδος (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) (Βραβ. Ιδ.φορέων) Τζιβόγλου Τηλέμαχος (ΑΠΘ-Βραβείο) Τζινοπούλου Πολύτιμη (ΕΚΠΑ) Τζώνος Γεώργιος και Θεολογία (Ίδρυμα) Τίκα Σεραφείμ (Ίδρυμα) Τοπάλη Ιωάννου και Ευτέρπης Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ.φορέων) Τοπούζογλου Αριστοτέλης (ΕΚΠΑ) Τράγκας Γεώργιος και Ειρήνη ( Ίδρυμα) Τραταρός Νικόλαος Κληροδότημα (Βραβ. Ιδ.φορέων) Τραχανά - Φεργάδη Ευφροσύνη ( Ίδρυμα) Τρέκα ή Τρικατσούλα Γεωργίου και Ελευθερίας (ΕΜΠ -Βραβείο) Τρέκα ή Τρικατσούλα Γεωργίου και Ελευθερίας (ΑΠΘ -Βραβείο) Τριανταφυλλίδου Ελένη (Ακαδημία Αθηνών) Τριανταφυλλίδη Παναγιώτη (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Τριάντη Αλεξάνδρα (Λοιποί φορείς) Τρικούλης Δημήτριος (ΕΚΠΑ) Τριφύλειο Ίδρυμα Κυθηρίων (Ίδρυμα) Τσάγκα Στέλλα - Δεσποτίδου Λέττα ( Ίδρυμα) Τσάκωνα Υποτροφία (ΕΜΠ) Τσάμης Δημήτριος (Ακαδημία Αθηνών) Τσαμπούλα Ευφροσύνη (ΕΚΠΑ -Βραβείο) Τσανάκας Ιωάννης (Παν. Ιωαννίνων) Τσαντίλης Ελευθέριος (ΕΜΠ) Τσαούσης Αγαθάγγελος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων) Τσαπάλας Βασίλειος του Κωνσταντίνου ( Ίδρυμα) Τσάρας Ανδρέας ( Ίδρυμα) Τσατσαρώνη Ιωάννη-Ίωνα (ΑΠΘ -Βραβείο) Τσιακμακόπουλος Δημήτριος (ΑΠΘ) Στρατηγού Χρήστου Τσιγκρή Κληροδότημα (Βραβ. Ιδ. φορέων) Τσουκαλάς Ιωάννης (Κληροδότημα) Κλεάρχου Τσουρίδη Κληροδότημα (ΙΚΥ) Τσουφλίκα Αικατερίνη (Κληροδότημα) Τσώπρος Κωνσταντίνος (ΑΠΘ) Τυπάλδου Αφοί (Κληροδότημα)

151 187 219 199 19 118 119 221 14, 20 133 221 133 194 197 2 68 165 14 121 134 24 5 189 44 21 68 134 135 200 29 221 151 71 152 32 152

Υ Υπουργείο Εξωτερικών, Ε1 & Ε2 Διευθύνσεις Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (και Κληροδοτήματα)

64 65-78

Φ/F Φαράκου Γρηγόρη (ΕΜΠ -Βραβείο) Φαφούτης Νικόλαος ( Ίδρυμα) Φιλεκπαιδευτική Επιτροπή Λάκκων Xαζίρη (Ίδρυμα) Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Καλλονής (Βραβ. Ιδ.φορέων) Φιλίτος Δ. Αναστάσιος (Κληροδότημα) Φιλόπτωχο και Αρωγής Ταμείο Οικογενείας Σωτηρίου και Πολυξένης Αβραμίδη (Βραβ. Ιδ. φορέων) Φλαμπούρειο Κληροδότημα «Φλέμινγκ Αλέξανδρος» Ερευ. Κέντρο

194 121 122 212 152 223 152 77


Ίδρυμα FULBRIGHT (Διεθνείς Οργανισμοί) Φινλανδική Πρεσβεία (Ξένες Κυβερνήσεις) Βραβείο Φλωρίδη (Γεωπονικό Παν. -Βραβείο) Φλώρου Αικατερίνη (Ίδρυμα) Φουρκιώτη Κωνσταντίνου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Φρειδερίκος Περικλής (ΕΚΠΑ) Φυρού Π. & Μ. Ίδρυμα Φωκά Δημητρίου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Φωτεινός Γεώργιος (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Φωτεινός Κωνσταντίνος (Κληροδότημα) Φώτη Ευθυμία (ΕΚΠΑ) Φωτίου Βασίλειος και Χαρίκλεια (Κληροδότημα)

171 177 202 121 188 19 122 181 180, 184, 187 153 19 153

Χ Χαζίρη Γεωργίου (Κληροδότημα) Ελληνικό Ίδρυμα Χάρβαρντ (Διεθνείς Οργανισμοί) Χαλκιόπουλος Γεώργιος (Οικονομικό Παν. Αθηνών) Χανανιά Αζαριά (ΑΠΘ -Βραβείο) Χαραλάμπους Α. Παναγιώτου (Κληροδότημα) Χαραλάμπους Αγλαΐα (Παν. Ιωαννίνων) Χάρη Πέτρου (Ακαδημία Αθηνών) (Βραβείο) Χαροκόπου και Ευανθίας Χαροκόπου – Πετρούση (Ίδρυμα) Χαρτοματζίδης Γεώργιος (ΕΜΠ -Βραβείο) Χατζηπαμπούκας Αναστάσιος (ΑΠΘ) Χατζηπαναγιώτου – Σκορδά Γρηγόριος (Κληροδότημα) Κληροδότημα Χατζόπουλου Αλέξανδρου (ΙΚΥ) Χατσόπουλος Ιωάννης (ΕΜΠ -Βραβείο) Χίλδεγαρδ, χήρα Λεωνίδα Ζέρβα (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο) Χίλδεγαρδ, χήρα Λεωνίδα Ζέρβα (Κληροδότημα) Φίλοι του Χιώτικου Χωριού (Παν. Αιγαίου) Χλωρού Σοφία (ΕΜΠ) Χορν Ιωάννης και Κυβέλη (Λοιποί φορείς) Χρηστάκης Ιωάννης (Πολ. Κρήτης -Βραβείο) Χριστίδου Δωρεά (ΑΠΘ) Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα Οίκος Καλύμνιας Φοιτήτριας Χριστουλάκης Αρ. Μανώλης - Πνευματικό Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ.φορέων) Χρυσοβέργειο βραβείο (ΕΜΠ -Βραβείο) Χρυσοβέργης Νικόλαος (ΙΚΥ) Ευαγές Ταμείο Υποτροφιών Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Α’ (Ίδρυμα) Χρυσοχέρειο Βραβείο (Γεωπονικό Παν. Αθηνών -Βραβείο) Χρυσοχόου Πέτρος (Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων) Χρυσοστόμειο Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ. φορέων) Ίδρυμα Χωραφά (ΕΜΠ -Βραβείο)

153 173 28 200 154 49 188 136 211 30 154 71 190 198 154 54 25 164 220 34 136 222 211 71 123 201 69 222 214

Ψ Ψημένου Ελένη (Ακαδημία Αθηνών) Ψημένου Ελένης και Πάνου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβεία) Ψημμένου Ειρήνης (Κληροδότημα) Ψημμένου Στεφάνου (Κληροδότημα)

6 182 155 155

Ω Ωνάσης Αλέξανδρος ( Ίδρυμα)

123


ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΘ ΑΣΚΤ ΕΑΠ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΙΚΥ ΚΕΠΕ ΣΑΦΕ ΣΕΠΠΕ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών Σύλλογος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος

130905 katalogos  

idsiofg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you