Issuu on Google+

Quero ser AXUDANTE DA BIBLIOTECA!!! CHÁMOME: …………………………………………………………………………… ESTUDIO

…………

CURSO DE PRIMARIA

TEÑO DISPONIBLES OS RECREOS DOS: Luns

Martes

Mérc.

Xoves

Venres

Mañá Mediodía 1. O QUE MÁIS ME GUSTARÍA FACER ou APRENDER SERÍA………………………............... ……………………………………………………………………………………………………………………… 2. O QUE SEI FACER MELLOR É…………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………………………………………… 3. ADEMÁIS TEÑO ESTAS IDEAS PARA AXUDAR A MELLORAR A BIBLIOTECA:………... ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Quero ser AXUDANTE DA BIBLIOTECA!!! CHÁMOME: …………………………………………………………………………… ESTUDIO

…………

CURSO DE PRIMARIA

TEÑO DISPONIBLES OS RECREOS DOS: Luns

Martes

Mérc.

Xoves

Venres

Mañá Mediodía 1. O QUE MÁIS ME GUSTARÍA FACER ou APRENDER SERÍA………………………............... ……………………………………………………………………………………………………………………… 2. O QUE SEI FACER MELLOR É…………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………………………………………… 3. ADEMÁIS TEÑO ESTAS IDEAS PARA AXUDAR A MELLORAR A BIBLIOTECA:………... ………………………………………………………………………………………………………………………


SOLICITUDE PARA SER AXUDANTES DE BIBLIOTECA