Page 1

NIEOBLICZALNE OBRAZY


najśliczniejsza serca i duszy pociecho; jedyna pociecho duszy i serca mego; moja śliczna panno; najśliczniejsza duszy i serca pociecho jedyna Marysieńku


Jedyne duszy kochanie, Najśliczniejszy serca mego panie! Szczęściem niesłychanym, idąc z kościoła, trafiliśmy na okazję do Warszawy, przez którą odzywam się Waszmości, moja panno, oznajmiając żeśmy wczora późno już tu dosyć przyjechali.


hey girl


hello stran er!


n

xe t


things you do


Dla Boga, moja duszo, nie trapże mi się, przez miłość najwierniejszego twego Celadona! Bądź wesoła, tej zostając nadziei, że twój Orondate zdrowo do swego się powróci serca i z większą, jeślito już można, jeszcze pasją.


Wykorzystałam fragmenty listów Jana III Sobieskiego do żony Marysieńki. Malwina Wiśniewska

UNPREDICTABLE IMAGES  

A TASK FOR SCHOOL. TOPIC: UNPREDICTABLE IMAGES. GOES WITH SOME TYPOGRAPHIC.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you