Page 1

Iban Barrenetxea

zgodba

Nekoč je živel nadvse spreten mizar po imenu Firmin. Njegova, Mizarjeva zgodba, je pripoved o tem, kako je mogoče z mirnostjo, odprtostjo in gotovostjo vase prekositi samega sebe in druge.

Mizarjeva zgodba

Mizarjeva zgodba je tudi izjemno priljubljena in večkrat nagrajena avtorska slikanica. Podpisal jo je Iban Barrenetxea, baskovski ustvarjalec, ki se tokrat prvič predstavlja v slovenščini

Mizarjeva

Iban Barrenetxea

18,00€

Malinc

Malinc


Iban Barrenetxea Mizarjeva zgodba Naslov izvirnika: El cuento del carpintero Slovenski prevod besedila z dovoljenjem A buen paso Vse pravice pridržane. © Besedilo in ilustracije: Iban Barrenetxea, 2011 © A buen paso, 2011 Za slovensko izdajo 2019: Založba Malinc Prevedla: Barbara Pregelj Izdala in založila: Založba Malinc, Medvode 2019 Za založbo: Aleš Cigale Uredila: Barbara Pregelj Oblikoval in tehnično uredil: Aleš Cigale Jezikovni pregled: Tonja Jelen Tiskano v Sloveniji. Naklada: 700 izvodov Prvi natis Brez pisnega dovoljenja založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. CIP — Kataložni zapis o publikaciji 821.134.2-93-32 087.5 BARRENETXEA, Iban, 1973Mizarjeva zgodba / Iban Barrenetxea ; [prevedla Barbara Pregelj]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2019 Prevod dela: El cuento del carpintero ISBN 978-961-6886-69-7 COBISS.SI-ID 301758976

Krajši predstavitvi avtorja in prevajalke sta dostopni na www.malinc.si

Knjiga je izšla s podporo Evropske komisije.

Podpora Evropske komisije ne zadeva vsebine publikacije, ki je izključna odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


Mizarjeva zgodba Iban Barrenetxea

MalincNekoÄ? je Ĺživel nadvse spreten mizar po imenu

F

irmin.

Kakšna nesreča! Znameniti baron von Bombus je ležal v svoji postelji. Ob njegovi postelji so bili zbrani zdravnik, baronica, minister in kardinal. »Kakšna strahota!« je Firminu pojasnil zdravnik. »Ko je baron von Bombus pogumno vodil može proti sovražniku, je izgubil svojo desno roko!« V vročici bitke je niso več mogli najti, zato naj mu mizar napravi nadomestno iz lesa. Firmin je pomislil, da je to najbolj nenavadno naročilo od vseh, kar jih je kdaj koli prejel, a se izziva ni ustrašil, pač pa se je vrnil v svojo delavnico, iskal tako dolgo, dokler ni našel primernega kosa lesa in se s svojim svinčnikom, žago, kladivom in dletom lotil dela. Dva dneva in dve noči je Firmin meril, risal, žagal, zabijal, brusil in barval, dokler ni bila tretjega dne roka narejena in pripravljena, da jo odnese v palačo. Baron von Bombus je roko preizkusil. Prijel je svoj najljubši meč in z njim začel mahati po zraku po dolgem in počez ter se boriti z namišljenim sovražnikom. Ko se je namahal, je stopil k Firminu, ga navdušeno objel in vzkliknil: »IZJEMNO DELO, GOSPOD MIZAR, ZARES IZJEMNO! TA LESENA ROKA JE BREZ DVOMA BOLJŠA KOT MOJA PRAVA!«
Potem ko je baron Firmina nagradil z odlikovanjem, se je, da bi vse skupaj še proslavil, v svojem tanku odpravil uničevat sovražnike. Mizar je zmignil z rameni, se vrnil domov, shranil medaljo na dno predala in, kot da se ne bi nič zgodilo, nadaljeval s svojim delom. Zdelo se mu je, da je ravno pravi čas za popravilo razbitega lesenega konjička, ki mu ga je pred nekaj dnevi prinesel neki deček in je bil ves razjeden od moljev in je imel polomljeno nogo. Seveda ga je popravil! In to tako zelo dobro, da je konjiček izkoristil trenutek njegove nepazljivosti ter pobegnil skozi okno in v hitrem galopu kot veter odjezdil proč. Firmin je potreboval ure, da ga je našel, in sicer ko se je ta ustavil, da bi se napasel na travniku. Ko je jedel, je dvignil rep in izpod njega so se druga za drugo začele valiti kroglice iz zelenega lesa, ki so padale na tla in se začele kotaliti.


Ko je deček prišel po svojega konjička, je odšel srečen in zadovoljen, saj je skupaj z njim domov odnesel veliko pest lesenih frnikol, s katerimi se bo lahko igral s prijatelji. Firmin je bil zelo presenečen, ko je le nekaj dni po dogodivščini z lesenim konjičkom sel barona von Bombusa ponovno potrkal ne vrata njegove delavnice. »Nujno sporočilo: takoj pridite v baronovo palačo. Kakor hitro utegnete!« »Kakšna nesreča!« se je pritoževala baronica. »Ko je baron von Bombus pogumno vodil može po bojnem polju, je izgubil svojo levo roko!«


Iban Barrenetxea

zgodba

Nekoč je živel nadvse spreten mizar po imenu Firmin. Njegova, Mizarjeva zgodba, je pripoved o tem, kako je mogoče z mirnostjo, odprtostjo in gotovostjo vase prekositi samega sebe in druge.

Mizarjeva zgodba

Mizarjeva zgodba je tudi izjemno priljubljena in večkrat nagrajena avtorska slikanica. Podpisal jo je Iban Barrenetxea, baskovski ustvarjalec, ki se tokrat prvič predstavlja v slovenščini

Mizarjeva

Iban Barrenetxea

18,00€

Malinc

Malinc


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.