Page 1

1- Από Κοινότητα σε Δήμο. Μεγάλη αλλαγή για το νησί. Πως βλέπετε τη λειτουργία του Δήμου Αντιπάρου και ποιο είναι το όραμά σας για τη νέα σελίδα που ανοίγεται; 2- Η οκταετής παρουσία της απερχόμενης Κοινοτάρχισσας έφερ ε πολλά ζητήματα στη δημοσιότητα, ενώ υπάρχουν και δικαστικές εκκρεμότητες. Πως κρίνετ ε αυτή την περίοδο; 3- Για δ εύτερη χρονιά, απ’ ότι φαίνεται δεν θα λειτουργήσει το κυλικείο στο σπήλαιο. Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει;

Γιάννης Λεβεντάκης 1. Απολύτως θετικά. Αυτή η θέση μας βασίζεται σε δύο σημαντικά στοιχεία. Σο νησί μας αναβαθμίζεται από Κοινότητα σε Δήμο με αποτέλεσμα ν’ αυξηθούν αριθμητικά στο Δημοτικό ΢υμβούλιο οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της τοπικής μας κοινωνίας. Αυτό έχει ως απόρροια την πληρέστερη κατάθεση απόψεων, προτάσεων και προσφοράς προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ο αυτόνομος Δήμος μας δίνει το δικαίωμα της διοικητικής αυτοτέλειας και της διατήρησης του τοπικού Κυκλαδίτικου χαρακτήρα μας. Δημιουργεί το μέλλον και διαμορφώνει την πορεία του νέου Δήμου Αντιπάρου, ο οποίος πρέπει να κινείται στις αρχές της συνεργασίας, της συναίνεσης, της τόλμης, της ανθρωπιάς και των προσωπικών σχέσεων. Σο όραμά μας είναι ν’ αποκαταστήσουμε και ν’ αναδείξουμε τις μεταξύ μας ανθρώπινες σχέσεις. Με τις ενέργειές μας να βελτιώσουμε την ποιότητα και τον τρόπο ζωής των οικογενειών μας. Έχουμε την υποχρέωση να δώσουμε κίνητρα και να χαράξουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει περίοδος χάριτος. Με το πρόγραμμά μας στοχεύουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές ανάπτυξης στην τοπική μας κοινωνία, να διασφαλίσουμε τα απαραίτητα έργα υποδομής για το νησί μας, να ξαναδείξουμε την ιστορία της παράδοσής μας, να καταστήσουμε την Αντίπαρο, το στολίδι του Αιγαίου, όπως μας αναφέρουν οι φίλοι μας, πόλο έλξης και επισκεψιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 2. Για την οπισθοδρόμηση της οκταετίας που πέρασε, καθώς επίσης και για τον τρόπο διοίκησης της Κοινότητας έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα ενημερώνοντας τους συμπολίτες μας γραπτά και προφορικά. Αυτή τη στιγμή κοιτούμε το μέλλον. Παραδειγματισμένοι από το παρελθόν, σκοπός μας είναι η ανάκτηση της αξιοπιστίας μας που χάθηκε από την αλαζονεία, την κακοδιαχείριση και την κακοδιοίκηση της τωρινής κοινοτικής αρχής. Βασικός όμως σκοπός μας, είναι η διεκδίκηση των χαμένων ευκαιριών σε θεσμικά έργα υποδομής και πνοής για τον τόπο. 3. Η φιλοσοφία μας είναι ότι η διαχείριση της δημόσιας δημοτικής περιουσίας πλέον, πρέπει να διέπεται από τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και κυρίως να καταλήγει σε όφελος του κοινωνικού συνόλου, καταδικάζοντας συμπτώματα παθογένειας που δημιούργησαν, αντί της νομιμότητας, καθεστώς συντεχνίας. Πάγια και ανυποχώρητη θέση μας είναι ότι πρέπει να τηρείται η νομοθεσία που ορίζει ξεκάθαρα τη διαδικασία εκμετάλλευσης της δημόσιας δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Με απλά λόγια, μειοδοτικός ή πλειοδοτικός διαγωνισμός, ανάλογα με την περίπτωση και τη μορφή της εκμετάλλευσης του κάθε ακίνητου. ΢ε ότι αφορά στην προσπάθεια για ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο κ. Λεβεντάκης δηλώνει: «Όλοι οι υποψήφιοι προσπαθούν για κοινό ψηφοδέλτιο, ενώ δεν το πιστεύουν. Εμείς με ειλικρίνεια λέμε στους συμπολίτες μας, ότι δεν συμφωνούμε να μην υπάρχει αντιπολίτευση. ΢υνεπώς, προτιμούμε μια κακή δημοκρατία παρά μια καλή χούντα». Νίκος Μαριάνος 1. Ο Καλλικράτης έλαβε τελικώς υπ’ όψη του τη νησιωτικότητα και διατήρησε το αυτοδιοίκητο της Αντιπάρου μετατρέποντας την κοινότητα σε Δήμο. Η Αντίπαρος έχει τώρα μπροστά της μια τεραστία πρόκληση, που πρέπει να μετατρέψει σε μεγάλη ευκαιρία. Η μεγάλη αναδιάρθρωση της διοικητικής οργάνωσης της χώρας, προβλέπει νέες διευρυμένες αρμοδιότητες για την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση των κεντρικών υπηρεσιών, δίνει βαρύτητα στη διαφάνεια και ενισχύει την πολιτική λογοδοσία. Τπαγορεύει τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας σαν απαραίτητο εργαλείο για την τοπική επιχειρησιακή ικανότητα των ΟΣΑ, αλλά εισάγει και θεσμούς ελέγχου και εποπτείας της δράσης τους. Σώρα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να αντιληφθούμε έγκαιρα τις σύγχρονες απαιτήσεις, ν’ αφήσουμε πίσω τις παλιές νοσηρές νοοτροπίες και με ευθύνη και αποφασιστικότητα να οδηγήσουμε τη μικρή μας κοινωνία στο μέλλον με επιτυχία. Για το σκοπό αυτό δυο πράγματα είναι απαραίτητα. Κατάλληλοι άνθρωποι και Οικονομικοί πόροι. Σο Όραμα μου για την Αντίπαρο κινείται σε δυο άξονες: Ο πρώτος είναι η σταθερή Αναπτυξιακή πορεία του νησιού, που θα εξασφαλίσει σταθερή οικονομική ευμάρεια στους κατοίκους του, που θα επιτυγχάνεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και ο δεύτερος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού, σε ένα κοινωνικό περίγυρο που κατοχυρώνει και εξασφαλίζει τα δικαιώματα τις ελευθερίες και τις υποχρεώσεις όλων των πολιτών ανεξαιρέτως. Κάθε ένας από τους δυο αυτούς άξονες ενέχει κατάλληλες ενέργειες και στρατηγικές, που όλες τελικά συγκλείνουν στην ολοκλήρωση του Οράματος, σε ένα ορισμένο βάθος χρόνου. ΢ε ότι έχει σχέση τώρα με την προσπάθεια για ενιαίο ψηφοδέλτιο, η συμφωνία «έσπασε» με την αποχώρηση του κ. Λεβεντάκη. Οι προσπάθειες όμως συνεχίζονται, ενδεχομένως για ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο.


2. Σην οκταετία που πέρασε η Αντίπαρος παρέμεινε περίπου στάσιμη. Πάρα πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα για έργα υποδομής, χάθηκαν για πάντα. Είναι φανερό ότι το νησί στερείται ενός βασικού προγράμματος ανάπτυξης, που θα έπρεπε να αποτελεί την πυξίδα της πορείας του και να εφαρμόζεται με συνέπεια. Αντί αυτού, οι όποιες ενέργειες έχουν γίνει είναι απολύτως αποσπασματικές, ασύνδετες και ευκαιριακές. Σις περισσότερες δε φορές εξυπηρέτησαν πελατειακά συμφέροντα. Αυτό το τελευταίο, καθώς και άλλες πρακτικές που εφάρμοσε η σημερινή Κοινοτική αρχή, πυροδότησε και ενίσχυσε το διχασμό στο νησί, που με τη σειρά του συνέβαλλε στη στασιμότητα. Αντί λοιπόν για Ενότητα και ΢υνεργασία, αναλωθήκαμε σε στείρες αντιπαλότητες. Είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της Αντιπάρου δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη από τον τελικό απολογισμό της οκταετίας. 3. Η διαφορά μεταξύ ιδιώτη και Κοινότητας, δεν λύθηκε τελικά με τον καλύτερο τρόπο, με αποτέλεσμα το κυλικείο του ΢πηλαίου να παραμένει κλειστό, οι επισκέπτες να μην εξυπηρετούνται και φυσικά η Κοινότητα, δηλαδή οι Αντιπαριώτες να χάνουν ένα σημαντικό έσοδο. Θα ήταν μάλλον επιπόλαιο από την πλευρά μου να σχολιάσω επί της διαφοράς των δυο μερών, αφού αυτό είναι δουλειά της Ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι η όσο το δυνατό ταχύτερη διευθέτηση του θέματος, που θα επιτρέψει να λειτουργήσει ξανά το κυλικείο. Αντώνης Πατέλης 1. Η δημιουργία του νέου Δήμου κρίνεται θετική τόσο από εμένα όσο και από το σύνολο των Αντιπαριωτών. Πρέπει όμως να επανδρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα με το απαιτούμενο προσωπικό για τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης, θα πρέπει, η χρηματοδότηση του νέου Δήμου από το κράτος να είναι επαρκής για την εύρυθμη λειτουργία του. Όραμά μου είναι, η συμφιλίωση των κατοίκων της Αντιπάρου για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας, ανεξάρτητα από κομματικές πεποιθήσεις. Για το σκοπό αυτό, καταβάλλονται προσπάθειες και συζητείται μεταξύ των υποψηφίων, η κατάρτιση ενός ενιαίου ψηφοδελτίου. Ήμουν αρνητικός στην αρχή, αλλά βλέποντας την κατάσταση, πιστεύω ότι το ενιαίο ψηφοδέλτιο είναι λύση για τον τόπο μας. Πήγα στην τελευταία συνάντηση που έγινε την περασμένη Παρασκευή, δήλωσα ότι είμαι διαθέσιμος, αλλά όπως τους είπα, θα πρέπει πρώτα να το πιστέψουμε εμείς και στη συνέχεια να το ανακοινώσουμε στον κόσμο. Δυστυχώς έμαθα ότι υπάρχουν διαφωνίες, αποχώρησε ο κ. Λεβεντάκης και το θέμα είναι σ’ εκκρεμότητα. Εγώ πάντως υπογραμμίζω, ότι: «ο Πατέλης είναι μέσα σε όλα, για το καλό του τόπου». 2. Η οκταετία που πέρασε κρίνεται από εμένα θετική. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να καταφέρουμε ότι καλύτερο για τον τόπο μας, παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που βρήκαμε στο δρόμο μας. Καταφέραμε να υλοποιήσουμε σημαντικά έργα για το νησί μας, υπάρχουν όμως πολλές ελλείψεις – έργα που θα πρέπει να γίνουν από τη νέα Δημοτική αρχή. 3. Σο σπήλαιο του νησιού μας, όπως είναι γνωστό, το επισκέπτονται ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, χιλιάδες τουρίστες, Έλληνες και ξένοι. Λόγω του ότι αυτό βρίσκεται σε απόσταση 9 χιλιομέτρων από το λιμάνι της Αντιπάρου, κρίνεται απαραίτητη η επαναλειτουργία του Κυλικείου, ούτως ώστε, ο επισκέπτης να βρίσκει μια ανάσα δροσιάς και ξεκούρασης. Προσπαθώ πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και πεποίθησή μου είναι ότι σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία, αφού πρώτα παρακαμφτούν κάποια διαδικαστικά θέματα. Χρ. Καραγιαννιώτης 1. Καταρχάς η λέξη «όραμα» θα έπρεπε να αντικατασταθεί από τη λέξη αναγκαιότητα. Θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Η νέα εποχή για το νησί ξεκινά με ένα θετικό και αρκετά αρνητικά πρόσημα. Σο θετικό είναι ότι το νησί γίνεται Δήμος με όσα θετικά αυτό συνεπάγεται, για αυτά που πρέπει να διεκδικήσει η τοπική αυτοδιοίκηση από την κεντρική εξουσία. Σα αρνητικά της ιστορίας αυτής της περιόδου τώρα. Η τοπική κοινωνία αγωνίστηκε ως όφειλε για τη διοικητική αυτοδιάθεση της Αντιπάρου, χωρίς όμως να έχει μπει και στο κλίμα, στο πετσί του νόμου και στη φιλοσοφία που ο νόμος φέρνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχω την αίσθηση ότι οι συμπατριώτες μου δεν έχουν κατανοήσει, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και κυρίως αυτές οι εξαιρέσεις βρίσκονται στην πλευρά των νέων ανθρώπων, τις νέες συνθήκες και ανάγκες για τον τόπο και τους ανθρώπους που θα κληθούν να οδηγήσουν τον ΔΗΜΟ ΑΝΣΙΠΑΡΟΤ και το νησί στο αύριο. Αυτά που μέχρι χτες ήταν αρκετά σήμερα δεν φτάνουν. Δυστυχώς, φοβούμαι, το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους που διαχειρίσθηκαν καλά η άσχημα το χτες. ΢την αρχή της χρονιάς στην πρώτη συνέλευση είχα πει και αυτό είναι καταγεγραμμένο, ότι τα πράγματα, αν καταφέρουμε τελικά να κάνουμε το νησί μας αυτόνομο Δήμο, δεν θα είναι εύκολα. Είπα ακόμη, ότι ο άνθρωπος που θα κληθεί σε αυτήν την τετραετία -που είναι απόλυτα μεταβατική- να υλοποιήσει τη δημιουργία των απαραίτητων υπηρεσιών για να λειτουργήσει ο Δήμος, θα είναι καμένος στο τέλος της περιόδου και το ίδιο υποστηρίζω και σήμερα. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι ξεκινάμε από το ΜΗΔΕΝ κυριολεκτικά. Εκτός απ’ αυτό, ουσιαστικά θα είμαστε τα πειραματόζωα του νέου νόμου που φέρνει νέα ήθη στη διοίκηση της χώρας, όχι μόνο στη διοίκηση των δήμων, αλλά και στις υπερκείμενες υπηρεσίες που, ενώ εμείς θα προσπαθούμε να δουλέψουμε και να οργανωθούμε, εκείνες θα ψάχνουν να βρουν αρμοδιότητες, πόρους, εξειδικευμένο προσωπικό και όλα αυτά που συνοδεύουν μια δραματική αλλαγή. Πέρα όμως και πάνω από αυτά που περιέγραψα, υπολογίστε ότι η προσπάθειά μας αυτή θα εξελίσσεται σε ένα οικονομικό περιβάλλον που όμοιό του η χώρα μας δεν έχει ξαναζήσει και μόνο οι γηραιότεροι θυμούνται από την κατοχή. Σο οικονομικό αυτό περιβάλλον είναι μοιραίο να δημιουργήσει τριγμούς και στην μικρή μας τοπική


κοινωνία και εδώ ο Δήμος πρέπει να παίξει κυρίαρχο κοινωνικό ρόλο, ενώ παράλληλα θα προσπαθεί να βρει τρόπους και χρήματα για να χρηματοδοτήσει τα έργα που έχει απόλυτη ανάγκη η Αντίπαρος. Εδώ βέβαια δεν μιλάμε για έργα βιτρίνας και «τσιμεντάκια» εδώ κι εκεί, αλλά για σοβαρά έργα υποδομών που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος. Εδώ, αρκεί να σας πω, ότι εκτός από βιολογικό, αποχέτευση και λιμενικές υποδομές για το στόλο του νησιού, αλλά και τους επισκέπτες μας, υπάρχει μια βόμβα κάτω από τα πόδια μας χωρίς υπερβολή. Όσοι διαβάζουν καταλαβαίνουν αμέσως τι εννοώ και δεν το γράφω για να μη δημιουργήσω ακόμη μία κακή εικόνα για το νησί. 2. Θεωρώ υπό τις παρούσες συνθήκες απόλυτα περιττό να αναφερθώ στην οκταετία που έφυγε. Θα πω μόνο ότι το νησί μας χάνει ευκαιρίες όχι μόνο τα οκτώ τελευταία χρόνια αλλά πολύ περισσότερα. Σα είπα άλλωστε αυτά μπροστά στους συμπατριώτες μου κυρίως στη δεύτερη συνέλευση στην αίθουσα Καλουδά. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τι μας «χτύπησε» και στην πλευρά στης πλειοψηφίας και στην πλευρά της αντιπολίτευσης αν τελικά υπήρξε και τέτοια πέρα από τις δικαστικές διαμάχες που δεν έφεραν πιο κοντά τους Αντιπαριώτες. Αντίθετα, μας χώρισαν ακόμη πιο πολύ και αυτό φοβούμαι ότι θα το πληρώσουμε ακόμη μια φορά με τη μανία για ρεβάνς που έχει κατακυριεύσει κάποιους από τους μνηστήρες των εκλογών. Σελικά φταίει το χωριό αν ο εκάστοτε κρατικός λειτουργός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του; Αφήνω στην κρίση δε του κάθε πολίτη τη «συναδελφική αλληλεγγύη» των συναδέλφων της κυρίας προέδρου στην πειθαρχική επιτροπή της περιφέρειας. Αν με μια λέξη μου ζητάτε να περιγράψω την περίοδο αυτή, μόνο δύο λέξεις μου έρχονται στο μυαλό και διαλέξτε εσείς και οι συμπολίτες μου ποια σας ταιριάζει πιο καλά: «ΣΡΑΓΩΔΙΑ» η πρώτη «ΔΡΑΜΑ» η δεύτερη. Αφήνω στην άκρη τις αγωγές και κατά του Σύπου των νησιών μας (που εύχομαι να αποσυρθούν), γιατί μόνο γέλιο τελικά θα βγάλουν στο ακροατήριο. 3. Για το κυλικείο του σπηλαίου που με ρωτάτε σας απαντώ ότι υπάρχει και νόμος και τάξη και αποφάσεις. Επιτέλους ας εφαρμοστούν από την κοινοτική αρχή. Ένα είναι πάντως σίγουρο στην περίπτωση που το χωριό επέλεγε ως δήμαρχο τον άνθρωπο που ρωτάτε. ΣΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΢ΣΟ ΕΞΗ΢ ΣΙΠΟΣΕ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΟΠΩ΢ ΠΑΛΙΑ.

fwni tis parou - xylines fwnes  
fwni tis parou - xylines fwnes  

fwni parou - ypopsifioi antiparou