Page 1

Haren>de Krant Haren|de Krant

3

APRIL 2012

Haren~ de Krant

Hein Bloemink

COLUMN

Haren~ - de Krant

HEIN

Wonder

M

ijn vader heb ik niet meer gezien of gesproken sinds

8 maart 1999. Met mijn moeder is

geen enkel contact meer geweest sinds 21 mei 2006. Hoe langer dit vacuüm tussen ouders en zoon voortduurt, hoe vreemder ik deze

Natuurwinkel heet nu Ekoplaza

Winkel alweer uitgebreid

G

oed nieuws. De winkel Zijn enthousiasme sprak Harevan Henk Vos (foto) en naars aan en de winkel moest Beika Petzinger (voor- al na enkele jaren uitbreiden. Je mag zeggen dat Henk Vos heen Natuurwinkel) is uitgebreid. In het winkelcentrum De het dorp Haren op het biologiBrinken is de voormalige ruimte sche spoor heeft gezet. In 2006 van Schröder Modestoffen toe- nam Ekoplaza de helft van gevoegd. Henk Vos laat zien Schröder Modestoffen al over. dat hij vertrouwen heeft in de toekomst en met name dat hij Waar ooit katoen pronkte, glansnog steeds vierkant achter de den toen appels en peren. In 2008 uitgangspunten van Ekoplaza werd ook de winkelruimte van Bosboom bij Ekoplaza getrokken staat. Historie

je niet anders dan concluderen

van maken. Het zijn dus druk-

dat

Ekoplaza

Noch zij noch ik hebben hiervoor gekozen, het was namelijk hun dood die ons scheidde. Ik realiseerde me laatst, dat als ik

bestaans-

ke tijden voor Henk en Beika.

mijn ouders door een wonder op

recht heeft bewezen en dat De

Maar Henk Vos heeft nog

straat zou tegenkomen, ze me niet

Brinken profiteert van de da-

energie genoeg en zegt: ”Onze

eens direct zouden herkennen.

gelijkse

formule staat voor betaalbaar

Wat gek, ik ben toch hun zoon!

toeloop

haar

situatie ga vinden.

van

klanten.

De passage is in de loop der

biologisch, bewust en lekker, ver-

Maar ik ben nu eenmaal jaren ou-

jaren opgeknapt en tochtvrij ge-

rassend en gevarieerd voedsel.

der en grijzer sinds de dag van ons

inneren dat windvlagen vroeger

Ook willen we telers, liefst dicht-

idee hebben hoe het met mijn drie

de sfeer bepaalden. Nu is het er

bij, weer zichtbaar maken. Een

dochters gaat en op welk punt

behagelijker.

betere samenwerking tussen te-

in hun leven die inmiddels zijn.

lers, producenten en consumen-

gek, “ikWat ben toch

maakt. Velen zullen zich nog her-

laatste contact. Ze zouden geen

Duurzaam

ten zullen we binnen onze bran-

en nu, 2012 is de winkel dus op-

Een andere belangrijke ontwik-

che volop gestalte gaan geven.

nieuw fors uitgebreid.

keling van Ekoplaza is dat Henk

Ons bedrijf is 19 jaar jong. Zo

In 1993 begon Henk Vos in De

In al die jaren (nu nog steeds)

Vos in 2010 was betrokken bij de

jong dat we nog bruisen van ener-

Brinken met de verkoop van bio-

werkten de kinderen volop mee.

opzet van een inkooporganisatie

gie. Duurzaam ondernemen heeft

logische producten (De Kiem).

Als je dit overzicht beziet kun

waar zeventig winkels gebruik

volgens ons toekomst.”

hun zoon!

Mijn ouders zouden vast direct vragen of de krant, waarvan ze

Oproep De

Algemene

Hulpdienst

Ha-

ren heeft dringend behoefte aan versterking. Men zoekt telefoon-

Wordt C1000 een Jumbo? P

het begin hebben meebeleefd, luiden dat de omzet maar niet op

nog bestaat. Of ik nog steeds

het gewenste niveau wil komen.

artikelen

Pepping wil het ontkennen noch

en samenwerk met mijn broer.

schrijf

over

Haren

bevestigen. “Dat onderwerp is in

Ze zouden willen weten of ik

ieder geval niet de reden dat we

nog steeds op hetzelfde adres

het bedrijf verlaten”, zegt hij met

woon en of mijn vrouw en vrien-

hulpkrachten

er 5 maart 2012 vertrekt supermarktondernemer Dries Pep- nadruk. De C1000 gaat op 5 maart over ping uit Haren. Hij heeft de afgelopen drie jaar de C1000 aan de Kroonkampweg (centrum) opgebouwd. Pepping gaat zijn energie in de handen van het C1000-consteken in zijn supermarkten in Eelde en Hoogezand, beiden C1000. cern Schuitema, die er een be-

in seniorenrestaurant van het

drijfsleider naartoe stuurt om het

lemaal heb beleefd.

bedrijf te runnen.

niets snappen van het gedoe

wachten (1,5 uur per 2 weken), chauffeurs (op afroep beschikbaar voor vervoer naar specialist en

ziekenhuis),

den het goed maken. Als ik ze door een wonder wat langer

zou

mogen

spreken

zou ik ze vertellen wat ik alZe zouden

woonzorgcentrum” De Zonnehof ” “In beide vestigingen heb ik veel

Of er een Jumbo van deze winkel

(2 uur per 2 weken), koffieschen-

te doen, er speelt daar veel. Gro-

wordt gemaakt kan hij niet beves-

Schuitema is vorig jaar over-

kers in Erasmusheem (1,5 uur per

te concurrentie en bovendien

tigen. Dries Pepping erkent dat

genomen door Jumbo, maar de

Mijn vader zou niets begrijpen

twee weken).

nieuwbouwplannen. Ik heb sim-

Haren een zware klus is gebleken.

koop is nog niet definitief omdat

als ik spreek van 11 september,

Mededingings

terwijl hij vroeger mij toch de

De algemene indruk is dat het er

Autoriteit (NMA) dat deal nog

wereld zo duidelijk uitlegde. Wat

de

Nederlandse

met i-phones, internet, e-mails.

Graag aanmelden tijdens spreek-

pelweg een keuze moeten maken

uur op werkdagen van 09.00 tot

en prioriteiten moeten stellen”,

10.30 uur.

aldus Pepping tegen Haren de

aanzienlijk rustiger is dan bij b.v.

moet goedkeuren Pepping: “Maar

pijnlijk om te merken dat mijn ou-

Krant.

Albert Heijn. Er gaan ook wel ge-

het staat allerminst vast dat deze

ders en ik door hun dood zo van

EAL D N E R HE

TWEEDE ARTIKEL BIJ KLUGKIST

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

HALVE

OPRUIMING “ v o o rMAN&MODE de

PRIJS

*Halve Prijs geldt voor het goedkoopste artikel. Actie geldig t/m zaterdag 18 juni 2011 *Geldt niet voor de standaard collectie.

Rijksstraatweg 180 | HAREN

www.klugkistmode.nl

Uw advertentie hier?

Haren de Krant Advertentieblokken 65x65mm  

Op een redactiepagina onderaan de pagina 4 blokken van 65 x 65 mm in full colour.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you