Page 1

08:29

Camins de descoberta Caminhos de descoberta

31/5/07

Lourdes Fisa

Cobertes FISA.qxp Pรกgina 1


Cobertes FISA.qxp

31/5/07

08:29

Pรกgina 31


camins OK.qxp

28/5/07

09:42

Pรกgina 1


camins OK.qxp

28/5/07

09:42

Pรกgina 2


camins OK.qxp

28/5/07

09:42

Página 3

Camins de descoberta Camões des del Mediterrani

Lourdes Fisa Caminhos de descoberta Camões revisitado a partir do Mediterrâneo

2007 - 2008

Instal·lació itinerant

Luxembourg

Instituto Camões

Lisboa

Manresa Centre Cultural el Casino

3


camins OK.qxp

28/5/07

09:42

Página 4

Catàleg / Catálogo

Exposició / Exposição

Edita / Editor Ajuntament de Manresa Instituto Camões Centre Català de Luxemburg

Producció / Produção Instituto Camões Centre Català de Luxemburg Ajuntament de Manresa

Textos / Textos © Glòria Bosch © Mateu Turró

Col·labora / Colaboração Ambaixada d’Espanya a Luxemburg Centre Cultural el Casino i Museu Comarcal de Manresa Institut Ramon Llull Dexia

Traduccions / Traduções Xavier Valeri, Luís Saomoano, Fátima Caldeira, Mateu Turró

4

Fotografia / Fotografia © Francesc Rubí Organització / Organização Mateu Turró, Fátima Caldeira, Isabel Bassols Disseny i maquetació / Desenho e maqueta Francesc Rubí, Lourdes Fisa Impressió / Impressão Inomsa Primera edició: juny de 2007 Primeira Edição: Junho de 2007 © Lourdes Fisa, Vegap, Manresa 2007 ISBN: 978 - 84 - 87202 - 42 - 1 Dipòsit legal / Depòsito legal: B - 30.415 - 2007 Reservat tots els drets. Prohibida la seva reproducció total o parcial sense autorització expressa. Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização expressa.

Organització / Organização Mateu Turró Fátima Caldeira Isabel Bassols Comissariat / Comissariado Glòria Bosch Mateu Turró Coordinació / Coordenação Fátima Caldeira Maria Camp Amb el suport de / Com o apoio de Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona


camins OK.qxp

28/5/07

09:42

Página 5

Camins de descoberta Camões des del Mediterrani

Caminhos de descoberta Camões revisitado a partir do Mediterrâneo

Aquesta exposició de Lourdes Fisa, organitzada conjuntament pel Centre Català de Luxemburg i l'Instituto Camões - Centro Cultural Português no Luxemburgo, representa el punt de trobada d'un conjunt d'agents culturals amb objectius complementaris. La promoció de l'obra dels artistes catalans a l'exterior, la difusió de la literatura portuguesa i la recuperació de les sinèrgies entre les cultures ibèriques encaixen ací de forma no per recercada menys sorprenent. El tema de la descoberta, que va inspirar Luís de Camões però que impregna la cultura aventurera d'un poble d'emigrants, és revisitat per una artista mediterrània, també a la recerca de nous camins, que li han permès de sentir i d'expressar essències identitàries que travessen les barreres artificioses de la història. L'exposició respon així a la col·laboració ja convinguda entre les dues grans institucions culturals de Portugal (l'Instituto Camões) i de Catalunya (l'Institut Ramon Llull) i a la voluntat de promoció cultural de les Ambaixades d'Espanya i de Portugal a Luxemburg, capital europea de la cultura 2007. Una manifestació d'aquestes característiques no tindria gaire sentit si no es pogués exposar en els seus punts de referència i per això, després de la seva presentació a Luxemburg, el juny del 2007, es traslladarà a Lisboa i a Manresa, on treballa Lourdes Fisa. A tots els qui han fet possible aquesta exposició itinerant, incloent l'Ajuntament de Manresa i Dexia Banque Internationale à Luxembourg, el nostre agraïment pel seu suport a aquest esforç d'integració cultural.

A exposição de Lourdes Fisa, organizada conjuntamente pelo Centro Catalão no Luxemburgo e pelo Instituto Camões - Centro Cultural Português no Luxemburgo, é o ponto de encontro de um conjunto de agentes culturais com objectivos complementares. Trata-se de uma surpreendente osmose, conscientemente procurada, entre a promoção da obra de artistas catalães no estrangeiro, a difusão da literatura portuguesa e o restabelecimento de sinergias entre as culturas ibéricas. O tema das descobertas que inspirou Luís de Camões e se encontra subjacente na cultura de carácter aventureiro de um povo de emigrantes, é aqui explorado por uma artista de origem mediterrânica em busca de novos caminhos que lhe permitam vivenciar e exprimir a essência das identidades que transcendem as barreiras artificiais da história. Esta exposição é o fruto da colaboração entre duas grandes instituições culturais de Portugal (Instituto Camões) e da Catalunha (Institut Ramon Llull) e da vontade das Embaixadas de Espanha e de Portugal em apoiar a promoção cultural no Luxemburgo, Capital Europeia da Cultura em 2007. Uma manifestação deste tipo só terá sentido se puder ser apresentada nos locais a que faz referência. Assim, prevê-se que, depois do Luxemburgo, em Junho 2007, a exposição seja apresentada em Lisboa e Manresa, cidade catalã onde Lourdes Fisa trabalha. Agradecemos a todos aqueles que permitiram a concretização desta exposição itinerante, entre os quais o Município de Manresa e o Dexia Banque Internationale à Luxembourg, pelo apoio prestado a esta iniciativa de integração cultural.

5


camins OK.qxp

6

28/5/07

09:42

Página 6

Caminos del descubrimiento Camões desde el Mediterráneo

Chemins de découverte Camões revisité depuis la Méditerranée

Esta exposición de Lourdes Fisa, organizada conjuntamente por el Centre Català de Luxemburg y el Instituto Camões - Centro Cultural Português no Luxemburgo, representa el punto de encuentro de un conjunto de agentes culturales con objetivos complementarios. La promoción de la obra de artistas catalanes en el exterior, la difusión de la literatura portuguesa y la recuperación de las sinergias entre las culturas ibéricas encajan aquí de forma no por buscada menos sorprendente. El tema del descubrimiento, que inspiró a Luís de Camões pero que impregna la cultura aventurera de un pueblo de emigrantes, inspira asimismo a una artista mediterránea, en busca también de nuevos caminos que le han permitido sentir y expresar esencias identitarias que trascienden las barreras artificiosas de la historia. La exposición responde así a la colaboración entre las dos grandes instituciones culturales de Portugal (el Instituto Camões) y de Cataluña (el Institut Ramon Llull) y a la voluntad de las Embajadas de España y de Portugal de promover las actividades culturales en Luxemburgo, en particular en su año de capitalidad europea de la cultura. Una manifestación de estas características no tendría mucho sentido si no se pudiera exponer en sus puntos de referencia y por eso después de su exhibición en Luxemburgo, en junio del 2007, se trasladará a Lisboa y a Manresa, la ciudad donde trabaja Lourdes Fisa. A todos los que han hecho posible esta exposición itinerante, incluidos el Ayuntamiento de Manresa y Dexia Banque Internationale à Luxembourg nuestro agradecimiento por su apoyo a esta iniciativa de integración cultural.

L'exposition de Lourdes Fisa, organisée conjointement par le Centre Català de Luxemburg et l'Instituto Camões - Centro Cultural Português no Luxemburgo, est le point de rencontre d'un ensemble d'agents culturels aux objectifs complémentaires. Elle constitue une surprenante osmose, bien que recherchée, entre la promotion de l'œuvre d'artistes catalans à l'étranger, la diffusion de la littérature portugaise et le rétablissement de synergies entre les cultures ibériques. Le thème de la découverte, qui a inspiré Luís de Camões et imprégné la culture aventurière d'un peuple d'émigrants, est exploré par une artiste méditerranéenne en quête de nouveaux chemins l'amenant à éprouver et à exprimer des essences identitaires qui transpercent les barrières artificielles de l'histoire. Cette exposition est le fruit de la collaboration entre deux grandes institutions culturelles du Portugal (Instituto Camões) et de la Catalogne (Institut Ramon Llull) et de la volonté des Ambassades d'Espagne et du Portugal de promotionner la culture ibérique à Luxembourg, Capitale européenne de la culture 2007. Une telle manifestation n'ayant toutefois de réel sens que si elle atteint ses lieux de référence, l'exposition sera transférée de Luxembourg, où elle sera exhibée durant le mois de juin 2007, à Lisbonne et à la ville catalane de Manresa, où travaille Lourdes Fisa. Nous remercions tous ceux qui ont permis cette exposition itinérante, dont la Mairie de Manresa et la Dexia Banque Internationale à Luxembourg pour leur soutien à cette initiative d'intégration culturelle.


camins OK.qxp

28/5/07

09:42

Página 7

Discovery paths Camões from the Mediterranean This exhibition, jointly organised by Centre Català de Luxemburg and Instituto Camões - Centro Cultural Português no Luxemburgo, is bound to meet the complementary objectives of several cultural promoters. They converge here to promote catalan artists, diffuse the best portuguese literature and recover some forgotten synergies amongst the iberian cultures. This confluence of interests may surprise, but it is deliberately pursued. Discovery, a theme that inspired Luís de Camões poems and is also embedded in the passion for adventure of an emigration-bound nation, is revisited by a Mediterranean artist. She also searches for new ways allowing her to feel those essences of the Iberian identity crossing the artificial boundaries created by history. The exhibition is thus an answer to the co-operation convention signed between the two main cultural institutions of Portugal (Instituto Camões) and Catalonia (Institut Ramon Llull) and to the continuous support of the Spanish and Portuguese Embassies to cultural promotion in Luxembourg, European capital of Culture 2007. To make sense of an exhibition about the confluence of cultures, it is necessary to showcase it at their points of reference. Its presence both in Lisbon and in Manresa (Catalonia), where Lourdes Fisa works, after its opening in Luxembourg in June 2007, is essential to its quest for cultural integration. We are thankful for the support given by our sponsors, notably the Municipality of Manresa and Dexia Banque Internationale à Luxembourg.


camins OK.qxp

28/5/07

09:42

Página 8

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Muda-se o Ser, muda-se a confiança; Todo mundo é composto de mudança, Tomando sempre novas qualidades. Luís de Camões, Rimas, 1598

Navegar é percorrer horizontes A pouco e pouco as ligações tornam-se perceptíveis naquele oceano de ideias, matérias e objectos até que o vento volte a empurrá-los em direcção a um novo destino. Destinos cruzados como uma rede, como uma teia de aranha que cresce, se multiplica e se bifurca na exploração de novos percursos onde lhe seja possível jogar com as cores, as texturas, os espaços, as transparências... 8

Do mesmo modo que Camões alterava os seus relacionamentos em cada expedição e criava uma nova cartografia emocional com a escrita, também o atelier de Lourdes Fisa se transformou num laboratório de ideias “para continuar navegando” muito para além da envolvente física, permitindo conduzir a vida através das diversas possibilidades criadas pelo jogo visual, com a liberdade de escolher o passo seguinte. Este percurso de descoberta cria nas imagens um ritmo poético da mesma forma que Camões criou um ritmo pictórico com os seus poemas... São as manchas, os vestígios das nossas pegadas enquanto prosseguimos um caminho que ainda não conseguimos visualizar, nem nos apercebemos que se irá transformar em mancha visual. O atelier silencioso ou em plena agitação, é semelhante ao silêncio sonoro que nos oferece o mar quando navegamos solitariamente, porque o processo criativo está relacionado com este processo que amplia os limites, com o esforço e a paixão que resultam do diálogo: um diálogo diversificado e vivo em que o mundo exterior comunica com o interior, e através do qual todas as exposições de Lourdes Fisa prosseguem a sua viagem interior, para unir, neste caso, as duas formas de expressão: pintura e poesia, como se de um relato se tratasse. Com a ideia de navegação, Camões e Fisa expressam o acto criativo como uma viagem que avança em múltiplas direcções e ela descobre um estado de consciência que os une. A artista arrisca-se nesta encruzilhada de ideias, de emoções que quer transformar em matéria sólida não totalmente concretizada, porque sabe que deixando-a respirar, continuará livre para o diálogo com os objectos, a mistura de materiais, as mudanças de percepção, os sinais, as transparências, a cor e o movimento da água, as linhas sinuosas... Uma aventura que Lourdes


camins OK.qxp

28/5/07

09:42

Página 9

Fisa inicia enquanto que intercâmbio de ideias, de emoções e de processos através da existência que, a partir do inatingível dos limites e dos obstáculos, com as ilhas que controlam a força das emoções ou dos pensamentos, aos poucos vai ordenando, até conseguir um horizonte calmo; porque o processo criativo não é linear, mas sim projecto de projectos de uma forma de vida em que as tempestades e a calmaria são necessárias, como os ciclos da natureza, do mesmo modo que acabar é começar, sem que exista ruptura alguma entre as diversas situações, mas simplesmente diferentes vias de conhecimento apontando para outras perspectivas. À espera do evoluir dos acontecimentos, quando a desordem aparente encontra o rumo de uma nova ordem emergente e as conexões se estendem, quando o corpo do seu pensamento é simultaneamente a mudança que constrói a obra, quando tudo fica em aberto... Porque nada se fechou no percurso de Lourdes Fisa. Todos estão presentes: quem fala, quem ouve, quem escreve e quem lê. Porque até as velhas matérias como o papel esperam o equilíbrio deste movimento no diálogo das descobertas, enquanto que outras, como as telas, lhe permitem sugerir transparências que desvendam o passo lento do espectacular até à sua própria descoberta, até ao imenso mar aberto que é, simultaneamente, início e fim. A mudança é sempre um risco e todos nós passamos por muitas mudanças, das quais, como dizia Camões, podemos extrair novas qualidades. Empurra-nos para o desconhecido, obriga-nos a navegar, ora em águas obscuras, ora em águas transparentes; no entanto, quando a terra que pisamos coincide com a mudança, damos voz a um destes destinos de chegada, um destes portos ou espaços que nos permitem percorrer uma parte do caminho antes que tudo volte a dispersar-se no naufrágio. Na rota da artista deparamo-nos com alguns desses portos cheios de conexões, como a instalação A 10 que apresentou em 2004, na igreja de la Pietat de Vic, ou a exposição El rastro invisible, na Fundação BBK de Bilbao. É o percurso que segue porque nada se expressa de forma absoluta, mas que pode perder-se num meandro do caminho, para voltar a manifestarse...Fica sempre alguma coisa escondida no mar fechado que se abre ao oceano, numa relação entre o céu e o mar, entre a água e o vento, tal como acontece com as emoções e o intelecto. São numerosas as reflexões que a filosofia nos oferece sobre a viagem e o mar, plenas de sugestões metafóricas sobre a vida e a existência humana, Lourdes Fisa capta o sentido do efémero, o risco, a necessidade de mergulhar na incerteza do próprio conhecimento, a busca constante de uma vida que passa pela descoberta das partes ocultas da nossa própria subjectividade. A força do ar é o movimento da vida e actua como uma ideia que começa a mover-se, do mesmo modo que viajar é viver; é o equivalente da nossa vida, do movimento interno, da necessidade e do desejo, da atitude nómada que nos empurra para o alto mar porque o conhecimento que possuímos é inútil a menos que o possamos viver, viver nele e vivê-lo plenamente dentro de nós próprios. Se não o pudermos vivenciar, esmaga e destrói, porque o rasto invisíveis que une estas partes da vida é como o vento, como uma travessia marítima que nos transforma sem, no entanto, alterar o que cada um de nós leva como bagagem desde o início. É assim que a artista o sente e no-lo transmite, aligeirando a sua obra e proporcionando-nos uma sensação etérea e de movimento. Os versos de Camões podem ser um banquete ou converter-se em letras que são objectos visuais e que podem mudar quando as palavras se desintegram sem sentido, do mesmo modo que as imagens e as letras são elementos potenciais de escrita e que navegar é atravessar horizontes até à descoberta. Glòria Bosch

9


camins OK.qxp

28/5/07

09:42

Página 10

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Muda-se o Ser, muda-se a confiança; Todo mundo é composto de mudança, Tomando sempre novas qualidades. Luís de Camões, Rimas, 1598

Navegar és travessar horitzons A poc a poc les connexions prenien cos en aquell oceà d’idees, de matèries i d’objectes fins que el vent tornés a empènyer cap a un nou destí. Destins encreuats com una xarxa, com una teranyina que creix, es multiplica i es bifurca en l’exploració de noves rutes on jugar amb els colors, les textures, els espais, les transparències... 10 De la mateixa manera que Camões modificava les seves relacions en cadascuna de les expedicions i creava una cartografia emocional amb l’escriptura, una connexió entre la paraula i l’experiència viscuda, el taller de Lourdes Fisa s’ha transformat en un laboratori d’idees “per seguir navegant” més enllà del clos físic, per conduir la vida a través de les diverses possibilitats que genera el joc visual, amb la llibertat d’escollir el següent pas. El recorregut com a descoberta crea un ritme poètic amb les imatges, de la mateixa manera que Camões assolia un ritme pictòric amb els poemes... Són les màcules, les taques, els rastres de les nostres petjades mentre seguim aquell altre rastre que encara no veiem i no s’ha adonat que esdevindrà màcula. El taller silenciós o en plena agitació, com el silenci sonor que dóna el mar quan naveguem en solitari, perquè el procés creatiu té a veure amb aquest moviment que amplia els límits amb l’esforç i la passió que empeny el diàleg. Un diàleg múltiple i viu on es posa en relació el món exterior amb l’interior, on totes les exposicions de Lourdes Fisa segueixen el seu viatge interior, en aquest cas per unir les dues escriptures, la pintura i la poesia, com si es tractés d’un relat. Tots dos, Camões i Fisa, expressen amb la idea de navegació el fet creatiu com a travessia, com a viatge que avança en múltiples direccions i descobreix un estat de consciència que els uneix. L’artista s’arrisca en l’aventura d’aquest encreuament d’idees, d’emocions que vol transformar-les en matèria sòlida sense collar-la del tot, perquè sap que si la deixa respirar quedarà lliure per continuar el diàleg entre els objectes, la barreja de materials, els canvis de percepció, els rastres, les transparències, el color i el moviment de l’aigua, les línies sinuoses... Una aventura que emprèn Lourdes Fisa com a tràfic d’idees, d’emocions i de processos a través de l’existència que, des de l’inabastable dels límits i dels obstacles, amb les illes que controlen la força de les emocions o dels pensaments, posa ordre a poc a poc fins aconseguir un horitzó en calma; perquè el procés creatiu no és line-


camins OK.qxp

28/5/07

09:42

Página 11

al, sinó el projecte de projectes d’una forma de vida on la tempesta i la calma es necessiten, com els cicles de la naturalesa, de la mateixa manera que acabar és començar i no hi ha mai un trencament entre una situació o una altra, sinó tan sols diferents vies de coneixement que apuntalen altres perspectives. A l’espera del tomb dels esdeveniments, quan el desordre aparent troba el plec d’un ordre que emergeix i les connexions s’eixamplen, quan el cos del seu pensament és també mudança que construeix l’obra, quan res no tanquem ... Perquè res no s’ha tancat en el camí de Lourdes Fisa. Tot hi és: qui parla i qui escolta, qui escriu i qui llegeix..., perquè fins i tot les velles matèries com el paper esperen l’equilibri d’aquest moviment en el diàleg de les descobertes, mentre d’altres, com és el cas de les robes, li permeten suggerir transparències que desvetllen el pas lent de l’espectador cap al seu propi descobriment, cap aquest mar obert que sempre és principi i final alhora. La mudança és risc i tots estem plens de canvis d’on extreure noves qualitats, com veia Camões. Ens empeny vers el misteri d’allò desconegut, ens fa navegar entre les aigües fosques i les transparents, però quan la terra que trepitgem coincideix amb la mudança, donem veu a un d’aquests destins d’arribada, a un d’aquests ports o espais que ens permeten recollir un tram abans que es torni a dispersar en el naufragi. En la ruta de l’artista trobem alguns ports plens de connexions, com és aquella instal·lació A 10 que va presentar l’any 2004 a l’església de la Pietat de Vic o l’exposició El rastro invisible a la Fundació BBK de Bilbao. És el rastre que segueix perquè mai res no s’expressa del tot sinó que tan sols es pot arribar a perdre per algun tombant i torna a manifestar-se... Sempre queda quelcom d’amagat dins el mar tancat que s’obre a l’oceà en una correlació entre cel i mar, entre aigua i vent, com passa amb les emocions i l’intel·lecte. Són nombroses les reflexions que ens dóna la filosofia sobre el viatge i el mar, plenes de suggeriments metafòrics sobre el procés vital i l’existència humana. Lourdes Fisa pren el sentit de l’efímer, el risc, la necessitat d’abocar-se a la incertesa del propi coneixement de cadascú, la recerca constant d’una vida que transita vers el descobriment de les parts ocultes de la nostra pròpia subjectivitat. La força de l’aire és el moviment de la vida i actua com una idea que comença a moure’s, de la mateixa manera que viatjar és viure, és l’equivalent de la nostra vida, del moviment intern, de la necessitat i del desig, de l’actitud nòmada que ens impulsa cap a alta mar, perquè “el coneixement que tenim és inútil a menys que puguem viure’l, viure en ell i viure’l plenament dins nostre” . Si no es pot viure, destrueix, aixafa, perquè el rastre invisible que uneix aquests trams de vida és com el vent, com una travessa per mar que ens canvia sense alterar el que cadascú portem com a bagatge des de l’inici. I és així com ho sent l’artista i ens ho transmet alleugerint la seva obra donant una sensació etèria i de moviment. Els versos de Camões poden ser un banquet o convertir-se en lletres que són objectes visuals intercanviables quan les paraules han estat esmicolades sense comprensió, de la mateixa manera que les imatges i les lletres són elements potencials d’escriptura com navegar és travessar horitzons. Glòria Bosch

11


camins OK.qxp

28/5/07

09:42

Página 12

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Muda-se o Ser, muda-se a confiança; Todo mundo é composto de mudança, Tomando sempre novas qualidades. Luís de Camões, Rimas, 1598

Navegar es atravesar horizontes Poco a poco iban materializándose las conexiones en aquel océano de ideas, materias y objetos hasta que el viento volvía a empujar hacia un nuevo destino. Destinos cruzados formando una red, una tela de araña que crece, se multiplica y se bifurca en la exploración de nuevas rutas donde jugar con los colores, las texturas, los espacios, las transparencias…. 12 Del mismo modo que Camões modificaba sus relaciones en cada expedición y creaba una cartografía emocional con la escritura, una conexión entre la palabra y la experiencia vivida, el taller de Lourdes Fisa se ha transformado en un laboratorio de ideas “para seguir navegando” más allá del entorno físico, para conducir la vida a través de las diversas posibilidades que genera el juego visual, con la libertad de escoger el siguiente paso. El recorrido como descubrimiento crea un ritmo poético con las imágenes, de la misma forma que Camões conseguía un ritmo pictórico con sus poemas…Son las máculas, las manchas, los rastros de nuestras huellas mientras seguimos aquel otro rastro que aún no vemos y no se ha dado cuenta de que se convertirá en mácula. El taller, silencioso o en plena agitación, es como el silencio sonoro que ofrece el mar cuando navegamos en solitario, porque el proceso creativo tiene que ver con este movimiento que amplía los límites con el esfuerzo y la pasión que provoca el diálogo. Un diálogo múltiple y vivo en el que el mundo exterior se comunica con el interior, en el que todas las exposiciones de Lourdes Fisa siguen su viaje interior, para unir en este caso las dos escrituras: pintura y poesía, como si se tratara de un relato. Ambos, Camões y Fisa, expresan con la idea de navegación el hecho creativo como travesía, como viaje que avanza en múltiples direcciones y descubre un estado de conciencia que les une. La artista se arriesga en esta encrucijada de ideas y de emociones que quiere transformar en materia sólida sin concretarla del todo, porque sabe que si la deja respirar quedará libre para continuar el diálogo con los objetos, la mezcla de materiales, los cambios de percepción, los rastros, las transparencias, el color y el movimiento del agua, las líneas sinuosas…. Una aventura que Lourdes Fisa emprende cruzando el mar como intercambio existencial de ideas, emociones y procesos, con su navegar protegido por las islas que controlan la fuerza de las emociones o de los pensamientos, para poder alcanzar lentamente un horizonte en calma; porque el proceso creativo no es line-


camins OK.qxp

28/5/07

09:44

Página 13

al, sino proyecto de proyectos de una forma de vida donde la tempestad y la calma se necesitan, como los ciclos de la naturaleza, de la misma forma que acabar es empezar y nunca hay una ruptura entre una situación y otra sino tan solo diferentes vías de conocimiento que apuntalan otras perspectivas. A la espera del giro de los acontecimientos, cuando el desorden aparente encuentra el pliegue de un orden que emerge y las conexiones se abren, cuando el cuerpo de su pensamiento es a la vez la cambiante piedra angular que permite construir la obra de arte, cuando nada cerramos…. Porque nada se ha cerrado en el camino de Lourdes Fisa. Todo está presente: quien habla y quien escucha, quien escribe y quien lee. Porque hasta las viejas materias como el papel esperan el equilibrio de este movimiento que viene del diálogo de los descubrimientos, mientras que otras, como los tejidos, le permiten sugerir transparencias que desvelan el paso lento del espectador hacia su propio descubrimiento, hacia ese mar abierto que siempre es a la vez principio y final. La mudanza es riesgo y todos estamos llenos de cambios de los que, como veía Camões, extraemos nuevas cualidades. Nos empuja hacia el misterio de lo desconocido, nos hace navegar entre las aguas oscuras y las transparentes; pero cuando la tierra que pisamos coincide con la mudanza, ponemos voz a uno de esto destinos de llegada, uno de estos puertos o espacios que nos permiten recoger un tramo antes de que vuelva a dispersarse en el naufragio. En la ruta de la artista encontramos algunos puertos llenos de conexiones, como aquella instalación A 10 que presentó en 2004 en la Iglesia de la Pietat de Vic o la exposición El rastro invisible en la Fundación BBK de Bilbao. Es el rastro que sigue porque nada llega a expresarse del todo sino que tan solo puede llegar a perderse por algún recodo y vuelve a manifestarse…. Siempre queda algo escondido en el mar cerrado que se abre al océano, en una correlación entre cielo y mar, entre agua y viento, tal como sucede con las emociones y el intelecto. Son numerosas la reflexiones que sobre el viaje y el mar nos ofrece la filosofía, llenas de sugerencias metafóricas sobre el proceso vital y la existencia humana, Lourdes Fisa capta el sentido de lo efímero, el riesgo, la necesidad de volcarse en la incertidumbre del propio conocimiento, la búsqueda constante de una vida que transita hacia el descubrimiento de las partes ocultas de nuestra propia subjetividad. La fuerza del aire es el movimiento de la vida y actúa como una idea que empieza a moverse, de la misma forma que viajar es vivir; es el equivalente de nuestra vida, del movimiento interno, de la necesidad y el deseo, de la actitud nómada que nos impulsa hacia alta mar porque “el conocimiento que tenemos es inútil a menos que podamos vivirlo, vivir en él y vivirlo plenamente dentro de nosotros” . Si no se puede vivir, aplasta y destruye, porque el rastro invisible que une estos tramos de vida es como el viento, como una travesía por mar que nos cambia sin alterar lo que cada uno llevamos como equipaje desde el inicio. Y es así como lo siente y nos lo transmite la artista, aligerando su obra y dando una sensación etérea y de movimiento. Los versos de Camões pueden ser un banquete o convertirse en letras que son objetos visuales e intercambiables cuando las palabras se desmenuzan sin comprensión, de la misma forma que las imágenes y las letras son elementos potenciales de escritura y que navegar es atravesar horizontes hacia el descubrimiento. Glòria Bosch

13


camins OK.qxp

28/5/07

09:44

Página 14

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Muda-se o Ser, muda-se a confiança; Todo mundo é composto de mudança, Tomando sempre novas qualidades. Luís de Camões, Rimas, 1598

Naviguer c’est traverser des horizons Les connexions prenaient forme peu à peu dans cet océan d’idées, de matières et d’objets jusqu’à ce que le vent souffle à nouveau vers un autre destin. Des destins croisés tissant un filet, comme une toile d’araignée qui grandit, se multiplie et bifurque à la recherche de nouveaux jeux avec les couleurs, les textures, les espaces, les transparences.... 14 De la même façon que Camões modifiait ses relations à chaque expédition et créait une cartographie émotionnelle avec l'écriture, une connexion entre la parole et l'expérience vécue, l’atelier de Lourdes Fisa est devenu un laboratoire d’idées, «pour continuer à naviguer» au-delà de l’espace physique, mener la vie à travers les différentes possibilités du jeu visuel, libre du choix du prochain pas. Le parcours en tant que découverte crée un rythme poétique avec les images, tout comme Camões créait un rythme pictural avec ses poèmes..... Ce sont les macules, les tâches, les traces de nos pas, suivant d’autres traces encore invisibles mais qui, nous l'ignorons encore, deviendront aussi des macules. L’atelier, silencieux ou en pleine agitation, est animé du silence sonore de la mer quand nous naviguons en solitaire, car le processus de création a un lien avec ce mouvement qui élargit les limites avec l’effort et la passion issus du dialogue, un dialogue multiple et vivant où le monde extérieur communique avec le monde intérieur, dans lequel toutes les expositions de Lourdes Fisa suivent son voyage intérieur, pour associer cette fois deux écritures, la peinture et la poésie, comme dans un récit. Camões et Fisa ont tous deux recours à l'idée de navigation pour évoquer le processus créatif en tant que traversée, voyage qui progresse dans de multiples directions à la recherche d'un état de conscience qui les unit. L’artiste prend le risque de s’engouffrer dans ce croisement d’idées et d’émotions qu’elle veut transformer en matière solide sans la concrétiser pleinement, car elle sait qu'en la laissant respirer elle restera libre et pourra continuer le dialogue avec les objets, le mélange de matières, les changements de perceptions, les traces, les transparences, la couleur et le mouvement de l’eau, les lignes sinueuses... Une aventure que Lourdes Fisa entreprend en traversant la mer de l’échange existentiel des idées, des


camins OK.qxp

28/5/07

09:44

Página 15

émotions et des processus, navigant sous la protection des îles qui contrôlent la force de l’émotion et de la pensée, guidée par des obstacles et des limites hors d’atteinte, pour parvenir lentement à un horizon de calme; car le processus de création n’est pas linéaire, mais bien un projet de projets d’une forme de vie où le calme a besoin de la tempête, comme les cycles de la nature, la fin est un commencement et il n’y a jamais de cassure entre une situation et une autre, mais différentes voies de connaissances portant de nouvelles perspectives. Dans l’attente d’un revirement des événements, quand le désordre apparent trouve le pli d’un ordre émergent, quand les connexions s’élargissent et le corps de la pensée devient la pierre d’achoppement de l’ouvre d’art, quand rien n’est fermé... car rien ne se ferme sur le chemin de Lourdes Fisa. Tous sont présents: celui qui lit et celui qui écoute, celui qui écrit et celui qui lit. Même les vieilles matières comme le papier attendent l’équilibre de ce mouvement issu du dialogue des découvertes, tandis que d’autres, tels les tissus, suggèrent des transparences qui dévoilent la marche lente du spectateur vers sa propre découverte, vers cette mer ouverte qui est à la fois début et fin. Le changement est risqué, et nous sommes tous confrontés à d’innombrables changements dont nous tirons, comme l’affirmait Camões, de nouvelles qualités. Le changement nous pousse vers le mystère de l’inconnu, nous fait naviguer dans des eaux noires et des eaux transparentes; mais lorsque la terre que nous foulons subit aussi le changement, nous donnons voix à un de ces destins d'arrivée, un de ces ports qui nous permettent d'abriter un morceau de vie avant qu'il ne s’évanouisse dans le naufrage. Sur le chemin de Lourdes Fisa nous trouvons quelques ports pleins de connexions, comme cette installation A 10 qu'elle a présenté en 2004 à l'Église de La Pietat de la ville catalane de Vic ou l'exposition La trace invisible à la Fondation BBK de Bilbao. Elle suit la trace parce que rien ne peut s'exprimer entièrement; tout se perd dans des détours pour mieux réapparaître plus tard… Quelque chose demeure toujours caché dans la mer fermée qui s'ouvre à l'océan, dans la corrélation entre le ciel et la mer, entre les vents et les eaux, entre les émotions et les pensées. La philosophie nous a offert de nombreuses réflexions sur le voyage et la mer, pleines de suggestions métaphysiques sur le processus vital et l'existence humaine. Lourdes Fisa saisit le sens de l'éphémère, du risque, du besoin de se submerger dans l'incertitude de ses propres connaissances, de la recherche permanente d'une vie qui transite vers la découverte des parties cachées de notre subjectivité. La force de l'air est le mouvement de la vie et agit comme une idée qui commence à se déplacer, car voyager c’est vivre, c’est l'équivalent de notre vie, du mouvement interne, du besoin et du désir, de l'attitude nomade qui nous pousse vers le large. En effet, «la connaissance que nous avons est inutile si nous ne pouvons la vivre et la sentir vivre pleinement en nous ». Si nous ne pouvons la vivre, elle va nous écraser et nous détruire, parce que la trace invisible d'un de ces morceaux de vie est comme le vent, comme une longue traversée maritime qui nous change sans modifier le bagage qui nous accompagne dès le départ. C'est ainsi que le ressent et nous le transmet l'artiste, qui rend son oeuvre plus aérienne para une sensation éthérée et de mouvement. Les poèmes de Camões peuvent être un festin ou devenir des lettres, des objets visuels interchangeables dès que les mots perdent leur sens, de la même façon que les images et les lettres sont des éléments potentiels de l'écriture, des vaisseaux qui traversent les horizons vers la découverte. Glòria Bosch

15


camins OK.qxp

28/5/07

09:45

Página 16

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Muda-se o Ser, muda-se a confiança; Todo mundo é composto de mudança, Tomando sempre novas qualidades. Luís de Camões, Rimas, 1598

To navigate is about crossing horizons All the connexions were slowly making sense in her ocean of ideas, objects and materials. A new wind would soon afterwards send her towards another destination. Her destinations crisscross, building a net, a web that grows, multiplies and splits in the search for new ways to play with colours, textures, spaces, transparencies… 16 Camões had to change geographical references for each expedition; he used them to create an emotional cartography reflected in his poetry, which links words and life experience. Similarly, Lourdes Fisa’s workshop has envolved into a laboratory where she produces ideas to “keep navigating” beyond the physical enclosure, to channel life through the infinite possibilities of the visual game. There she is free to choose the next step along a discovery path; there she creates her poetic rhythm with images, mirroring Camões attainment of pictorial rhythm through poetry... There you can see the stains, the spots, the footsteps she leaves following a still invisible trail towards a future painting. The workshop remains silent or boils in the full agitation - similar to the echoing silence of the sea when we sail alone - that surrounds the creative process, because artistic creation is linked both to the agitation that widens limits through effort and to the passion born from dialog. A dialog of multiple voices, alive, that connects the internal and external worlds. All the exhibitions of Lourdes Fisa follow this inner voyage to the outside world; in this case to combine the two writing modes: painting and poetry as in a travel diary. Both Camões and Fisa express, through the concept of navigation, the idea of artistic creation as a sea crossing, a voyage advancing in multiple directions, discovering the state of conscience that connects them. The artist dares to take the path of the adventurous crossing of ideas and emotions that she wants to transform into a solid matter that does not stick to anything, because she knows that allowing it to breathe she will be free to keep the creative dialog among objects, mix materials, change perceptions, and play with footsteps, transparencies, the colour and movement of water, draw wavering lines...


camins OK.qxp

28/5/07

09:45

Página 17

Lourdes Fisa takes her adventure through the sea of existential interchange of ideas, emotions and processes, her sailing protected by the islands controlling the strength of emotion and thought, oriented by unreachable limits and obstacles, to arrive slowly to a calm horizon. The creation process is never linear, but a wandering path to project new ways of life in which storm and calm need each other, as in the cycles of nature, where the end is only the beginning of something else, and there is never a real breaking point between situations, only different knowledge paths supporting new perspectives. Waiting for something to happen, when the apparent chaos finds the fold of an emerging order, when connections widen, when the thinking core is also the moving building block of the work of art, when nothing is closed… Because nothing is closed in Fisa’s path. Everything is there: the talker and the listener, the writer and the reader… because even the oldest matters, such as paper, look for the equilibrium coming from the movement of the discovery dialog, whilst other materials, such as clothing, suggest transparencies that accompany the spectator in his slow walk towards self-discovery, this open sea that is always, simultaneously, beginning and end. Moving is risky and we all are full of changes from where to extract new qualities, as Camões realised. This movement towards unknown mysteries leads us to navigate between dark and transparent waters, but when the land we stand on is itself in the move, we understand that we have attained one of these destinations, these ports, these places that allow us to treasure a valuable piece of life before it falls in the wreckage. In the voyage of the artiste we find several ports full of connections: the A 10 installation presented in Vic, in the Pietat church or the exhibition The invisible trail at the BBK Foundation in Bilbao. Those are some of the footprints she tracks, eyes wide open, because the artistic prey never expresses itself fully, and she knows that even though inspiration may get lost in a wild turn, it will soon afterwards reappear… There is always something hidden in the closed sea that opens up it the ocean through a mix of sky and sea, water and wind, mirroring the dialog between emotions and intellect. Philosophical reflections about life often use metaphors linking travel and sea. Lourdes Fisa’s work also turns around the ephemeral passing of life and the need to dig into the uncertainty of our self-knowledge to constantly search for a life that only becomes meaningful if we follow the risky process of discovery of the dark areas of our own subjectivity. The sailing wind of life acts as the generator of constantly moving ideas. Because life is no more than this voyage, the internal movement, the needs and desires that feed our nomadic attitude and push us towards the high seas, given that our knowledge is useless if we cannot live it, live in it and feel it living inside us. If we cannot live our knowledge, it will crush, destroy us; this is why we carry our life specks, linked by “the invisible trail”, as the luggage we take when embarking in our voyage across the sea, and which remains unaltered even though the trip will change us. This is how the artist lives her knowledge and how she transmits it to the spectator, giving a dynamic, ethereal sensation that lightens her work. Camões poems could be a literary feast or become simple letters, interchangeable visual objects, when words have been split beyond recognition. Images and letters become thus potential writing means, vessels to cross horizons. Glòria Bosch

17


camins OK.qxp

18

28/5/07

09:45

Pรกgina 18


camins OK.qxp

28/5/07

09:45

P谩gina 19

19

Instal路laci贸 estudi


camins OK.qxp

20

28/5/07

09:45

Pรกgina 20


camins OK.qxp

28/5/07

09:45

Pรกgina 21


camins OK.qxp

22

28/5/07

09:45

Pรกgina 22


camins OK.qxp

28/5/07

09:45

Pรกgina 23


camins OK.qxp

24

28/5/07

09:45

Pรกgina 24


camins OK.qxp

28/5/07

09:45

Pรกgina 25


camins OK.qxp

28/5/07

09:46

Pรกgina 26


camins OK.qxp

28/5/07

09:46

Pรกgina 27


camins OK.qxp

28

28/5/07

09:46

Pรกgina 28


camins OK.qxp

28/5/07

09:46

Pรกgina 29


camins OK.qxp

30

28/5/07

09:46

Pรกgina 30


camins OK.qxp

28/5/07

09:46

Pรกgina 31

31


camins OK.qxp

28/5/07

09:46

Página 32

32

Atlàntic, 2007 Tècnica mixta sobre paper 172x62 cm


camins OK.qxp

28/5/07

09:46

Página 33

Deutsche landshaft I, 1989 Tècnica de gravat i collage sobre paper japonés 65x97 cm

Deutsche landshaft II, 1989 Tècnica de gravat i collage sobre paper japonés 65x97 cm


camins OK.qxp

28/5/07

09:46

Página 34

34

Mapa, 2006 Tècnica mixta en fibra de vidre 80x80 cm


camins OK.qxp

28/5/07

09:46

Página 35

35

Expedició, 2007 Tècnica mixta en fibra de vidre 50x130 cm


camins OK.qxp

36

28/5/07

09:46

Pรกgina 36


camins OK.qxp

28/5/07

09:47

Pรกgina 37


camins OK.qxp

28/5/07

09:47

Página 38

38

Sorpreses, 2006-2007 Tècnica mixta en fibra de vidre 33x41 cm


camins OK.qxp

28/5/07

09:47

Página 39

Natura, 2006 Tècnica mixta en fibra de vidre 50x50 cm


camins OK.qxp

28/5/07

09:47

Pรกgina 40


camins OK.qxp

28/5/07

09:47

Pรกgina 41


camins OK.qxp

28/5/07

09:47

Página 42

42

Rastre d’aigua, 2006 Pintura acrílica sobre tela 150x150 cm


camins OK.qxp

28/5/07

09:47

Página 43

43

Retrobament Tècnica mixta sobre tela 20x20 cm


camins OK.qxp

44

28/5/07

09:47

Pรกgina 44


camins OK.qxp

28/5/07

09:47

Pรกgina 45


camins OK.qxp

28/5/07

09:47

Página 46

46

Naufragi, 2007 Tècnica mixta en fibra de vidre 80x80 cm


camins OK.qxp

28/5/07

09:47

Pรกgina 47

47

Trobada, 2007 Fil de fibra, metall i paper 120x100 cm


camins OK.qxp

28/5/07

09:47

Página 48

48

Navegant, 2007 Tècnica mixta en fibra de vidre 80x80 cm Serie Journey, 1992 Tècnica mixta de gravat 27x27 cm


camins OK.qxp

28/5/07

09:48

Página 49

Enmig de les branques, 2006 Tècnica mixta en fibra de vidre 50x50 cm

Serie Paradís, 2007 Tècnica mixta en fibra de vidre 20x20 cm


camins OK.qxp

50

28/5/07

09:48

Pรกgina 50


camins OK.qxp

28/5/07

09:48

Pรกgina 51


camins OK.qxp

52

28/5/07

09:48

Pรกgina 52


camins OK.qxp

28/5/07

09:48

Pรกgina 53


camins OK.qxp

54

28/5/07

09:48

Pรกgina 54


camins OK.qxp

28/5/07

09:48

Pรกgina 55


camins OK.qxp

28/5/07

09:48

Página 56

56 A totes aquelles persones que m’han acompanyat en el camí del descobriment i m’han ajudat a somniar, volar i navegar en el camí de l’art, 1000 gràcies.

A todas as pessoas que me acompanharam no caminho da descoberta e me ajudaram a sonhar, voar e navegar pelo caminho da arte, o meu muito obrigada Lourdes Fisa


camins OK.qxp

28/5/07

09:48

Página 57

Lourdes Fisa va néixer a Corbera de Llobregat (Barcelona) el 1964.

Lourdes Fisa nasceu em Corbera de Llobregat (Barcelona), em 1964.

Després de llicenciar-se en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, en l’especialitat de gravat, Lourdes Fisa ha completat els seus estudis a Gran Bretanya, a Alemanya (Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig) i finalment als Estats Units (The School of the Art Institute of Chicago). El 1992 trasllada el seu estudi a Manresa, on viu i treballa.

Licenciada em Belas Artes, pela Universidade de Barcelona, com a especialização em gravura, Lourdes Fisa completou os seus estudos na Grã Bretanha, na Alemanha (Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig) e, finalmente, nos Estados Unidos (The School of the Art Institute of Chicago). Habita e trabalha em Manresa (Barcelona), desde 1992.

El treball de Lourdes Fisa té un vessant experimental molt fort, influenciat per la seva formació tècnica com a gravadora. Treballa amb tota mena de suports i de materials i sovint en formats grans. La seva visita a Israel, el 1997, li va causar un gran impacte, que la va portar a experimentar amb les possibilitats artístiques de la fibra de vidre, un material industrial que ella “naturalitza” tot transformant-lo en pergamí, cera... El seu treball és una recerca de l’equilibri entre algunes referències concretes (mapes, límits geomètrics, fites que marquen el territori) i l’abstracció que li permet d’expressar, en termes poètics, la seva preocupació sobre la relació entre l’espai i el temps.

O seu trabalho tem uma forte componente experimental e é muito influenciado pela sua formação técnica ao nível da gravura. Trabalha com todo o tipo de suportes e materiais, normalmente em grandes formatos. A sua visita a Israel, em 1997, exerceu sobre ela um grande impacto. A partir daí, iniciou uma investigação sobre as possibilidades artísticas oferecidas pela fibra de vidro, um material industrial que ela “naturaliza” em pergaminho, em cera… O seu trabalho caracteriza-se pelo equilíbrio entre as referências concretas (mapas, limites geométricos, territórios) e a abstracção, permitindo-lhe exprimir, em termos poéticos, as suas preocupações com a relação entre o espaço e o tempo.


camins OK.qxp

28/5/07

09:49

Página 58

Premis 2003 1995 1994 1993 1990 1988

Premi Obra Gràfica Enciclopèdia Catalana 1r Premi de pintura LXV Exposició Concurs d'Artistes Manresans 1r Premi de gravat XXIII Mostra d'Arts Plàstiques per a Joves, Generalitat de Catalunya. Menció d'honor al VI Concurso de Grabado Ciudad de Burgos. 2n Premi de pintura Begur, un tema per artistes al Museu d'Art Contemporani de Begur. 3r Premi al Concurs de Pintura Sanvisens, a Sitges. Seleccionada a la convocatòria anual d'adquisicions del Patrimoni Artístic de la Universitat de Barcelona.

58

Col·leccions públiques Col·lecció Fundación BBK Fundazioa, Bilbao Col·lecció Testimoni, “la Caixa” Consorci Zona Franca Biblioteca Nacional, Madrid Ajuntament de Manresa Col.lecció "Williams & Zevnik, P.C.", Chicago, (EEUU) Joan Flasch Artist's Book Collection, Chicago, (EEUU) Diputació de Barcelona Ajuntament de Corbera de Llobregat "Herzog August Bibliothek" Wolfenbüttel, (Alemanya) H.B.K, Universitat de Belles Arts de Braunschweig (Alemanya) Universitat de Barcelona

www.lourdesfisa.com


camins OK.qxp

28/5/07

09:49

Página 59

Exposicions Individuals

Exposicions col·lectives i certàmens (selecció)

2008 2007

2007

2006 2005 2004 2002

2001 2000 1999 1998

1997 1996 1995 1993 1992 1990 1988

Centre Cultural el Casino, Manresa. Comissària Glòria Bosch. Instal.lació Camins de descoberta. Camões des del Mediterrani. Institut Camões, Luxembourg i Lisboa. El rastro invisible, Fundación BBK Fundazioa, Bilbao. Les 4 estacions, Galeria Canals, Sant Cugat del Vallés. Comissari Josep Ma Cadena. Blaus blues, Galeria Alba Cabrera, València. Transparències, Fira d’Art contemporàni Valencia. Art. Instal.lació A 10, Esglèsia de la Pietat, Vic (Barcelona). Fòrum de les Cultures Cub-A, Galeria Alba Cabrera, València. Instal.lació Llum interior. New Art, Barceló Hotel Sants, Galeria Llucià Homs, Barcelona. Le Salon du Printemps de Montréal 2002, Canadà. Fragilitats, Galeria Llucià Homs, Barcelona. Fragmentacions, Galeria Horizon, Colera (Girona). Territori humà, Galeria Llucià Homs, Barcelona. Éxodo, Urban Gallery, Zaragoza. Travessia, Fundació Caixa Manresa, Manresa. Comissari Juan Bufill. Galeria El Carme, Vic. Pas a pas, Galeria Llucià Homs, Barcelona. Orígens, La Torre Vella, Salou (Tarragona). Grans formats, Fòrum Berger Balaguer, Vilafranca del Penedès. Sala Blanquerna, Generalitat de Catalunya, Madrid. Comissària Ma Lluïsa Borràs. Centre Cultural de la Caja de Madrid, Barcelona. Comissari Francesc Miralles Laberints, Sazama Gallery, Chicago (EEUU). Recorreguts Galeria Duna, Barcelona. Centre Cívic Municipal de Corbera de Ll., (Barcelona). Braunschweig, Galeria Miquel Sambró, Barcelona. Sala Lola Anglada, Barcelona.

2006 2003 2002 2001

2000

1999

1998 1997 1996

1995 1994

X Premi de Pintura Ricard Camí, Caixa Terrassa • De porta a porta, Galeria No+Art, Girona • Sopa d’artistes, Galeria Rua X d’Art, Manresa. La velocitat i la calma, Galeria No+ Art, Girona • Art Madrid. Salón de Arte Moderno y Contemporáneo. Galeria Alba Cabrera. Gravat contemporani català, Art-expo, Barcelona • Arte & Enfermedades mentales, Galeria Llucià Homs, Barcelona • Galeria El Carme, Vic. 2on Premi de Recerca Pictòrica, La Torre Vella, Salou (Tarragona). TempVs Fvgit, Galeria Llucià Homs, Barcelona • El viaje, Centro Cultural Español de Cooperacióm Iberoamericana, Miami (EEUU) • El viaje, Galeria La Rama, Santo Domingo (Rep. Dominicana) • PAN, Fira d’Art Amsterdam, Holanda. Plusgalleries, Amberes (Bélgica). Cal.ligrafia versus Tipografia, Galeria Llucià Homs, Barcelona • PAN, Fira d’Art Amsterdam. Holanda. Plusgalleries, Amberes (Bélgica) • Artíssima. Feria de Arte Contemporaneo. Torino (Itàlia). Galeria Llucià Homs • 1r Premi Salou de Recerca Pictórica. La Torre Vella, Salou • L’Age d’Or, Artistas en homenaje a Luis Buñuel, Galeria Horizon, Colera. Itinerant al Museu Luis Buñuel de Calanda (Terol) • Gènere i Generes. Mostra d’Art Contemporàni. Instal·lació Museu Comarcal de Manresa itineran al Museu d’Art de la Pell, Vic • Art a l´Hotel, Feria de Arte Contemporáneo, València. Fira New Art, Barceló Hotel Sants, Galeria Llucià Homs, Barcelona • Urban Gallery, Saragossa • The end of the beginning, Galeria Horizon, Colera • III Biennal d’Art Centenari F.C.B., Barcelona Galeria Prospectus, Chicago • Art-Expo, Galeria Llucià Homs, Barcelona, Galeria Llucià Homs, Barcelona • V Premi de Pintura Ricard Camí, Terrassa IV Biennal Internacional de Grabado, Premio Julio Prieto Nespereira, Caixa Orense • XXXVIII Premi a la Pintura Jove, Sala Parés, Barcelona • Galeria Caligrama, Barcelona • 100 Exlibris spanischer künstler Hommage an Walter Benjamin, itinerant • Galeria Propuestas PS, Burgos Vantage Point - Abstraction, Jan Cicero Gallery, Chicago (EEUU) • Galeria Duna, Barcelona • Monotips, Galeria Contrast, Barcelona ART 1994 CHICAGO: The New Pier Show, Sazama Gallery • 13a Mostra d'Arts Plàstiques per a joves, itinerant per Catalunya • Gallery Artists, Sazama Gallery, Chicago • Obra gràfica, en homenatge a Pablo Neruda, Galeria Duna , Barcelona.

59


camins OK.qxp

28/5/07

09:49

Pรกgina 60


Cobertes FISA.qxp

31/5/07

08:29

Pรกgina 31


08:29

Camins de descoberta Caminhos de descoberta

31/5/07

Lourdes Fisa

Cobertes FISA.qxp Pรกgina 1

Profile for Lourdes Fisa

Lourdes Fisa - Camins  

Lourdes Fisa, exposición Camins

Lourdes Fisa - Camins  

Lourdes Fisa, exposición Camins