Page 1

Chakrabalans Hitta din inre kraft och fulla potential

Georgia Coleridge


Chakrabalans Hitta din inre kraft och fulla potential Georgia Coleridge Översättning: Susanne Nobel


Originalets titel: The Chakra Project First published in Great Britain in 2018 by Aster, a division of Octopus Publishing Group Ltd Carmelite House, 50 Victoria Embankment, London EC4Y0DZ Text copyright © Georgia Coleridge 2018 Design and layout © Octopus Publishing Group Ltd 2018 All rights reserved. Georgia Coleridge asserts her moral right to be identified as the author of this work. Redaktör: Pollyanna Poulter Formgivning: Yasia Williams-Leedham Utgiven av Tukan förlag Örlogsvägen 15 426 71 Västra Frölunda www.tukanforlag.se Översättning av Susanne Nobel Sättning hos Gyllene Snittet bokformgivning AB Första tryckningen Tryckt i Kina 2018 ISBN 978-91-7783-268-3


Innehåll 6

Inledning

14

Hur mår dina chakran?

26

Rotchakrat

46

Navelchakrat

66

Solar plexus-chakrat

86

Hjärtchakrat

106

Halschakrat

126

Pannchakrat

148

Kronchakrat

168

Regnbågsbron

188

Lästips

190

Register

192

Tack


Inledning

Människokroppen är helt fantastisk. Det är ett mirakel att ett knyte med pyttesmå celler innehåller alla de genetiska koder som behövs för att bli en vuxen människa som kan klara sig själv. Någon har räknat ut att en människa tar ungefär 672 768 000 andetag och att hennes hjärta slår 3 363 840 000 slag under sin livstid. Vår fantastiska kropp är inte bara en intelligent maskin, vi kan också bli kära, skratta, gråta, tänka, uppfinna och utforska. Vi kan kommunicera med varandra, drömma, skapa och till och med begrunda naturens lagar, själen och det gudomliga. Den märkliga energi som gör alla dessa saker möjliga kallas livskraft, qi eller prana. Om vårt dna är den fysiska ritningen kan man säga att prana är den energimässiga ritning som understödjer och organiserar allt. Livskraften finns i varje cell i vår kropp och sträcker sig även utanför kroppen i form av ett energifält, eller aura. Jorden har också ett energifält. Dessutom är vi skapade för att kunna absorbera energi från solen och andra typer av ljusvågor. På en subtil nivå suger vi hela tiden åt oss alla typer av energi. Vissa personer är skeptiska inför tanken på en aura för att de inte kan se den. Men energin runt omkring dig kan påverka humöret, ge dig fysiska symtom och varna dig för fara. När du träffar någon för första gången får du många ledtrådar om personen genom hans eller hennes aura. Ni kanske klickar direkt eller så känner du dig olustig till mods, utan någon uppenbar anledning. Ditt eget energifält kan också reagera när du befinner dig på platser med en tung, kuslig atmosfär och uppmana dig att gå därifrån.

6

Inledning

Med hjälp av energi går det också att kommunicera på stora avstånd. Många har haft märkliga upplevelser som forskare inte kan förklara, som att man har tänkt på en vän man inte sett på länge sekunderna innan han eller hon ringer, eller att man fått en stark önskan att kontakta någon man älskar i samma ögonblick som den personen är i fara. Vad har allt detta att göra med chakran? I den här boken får du lära dig hur chakran länkar samman vår fysiska kropp med energin runt omkring den. På så sätt påverkar chakrana alla aspekter av våra liv. De speglar vår fysiska hälsa, vägleder oss djupt ner i vårt psyke och är ett verktyg för andlig utveckling och healing. De är både enkla och djupsinniga, praktiska och esoteriska. Att upptäcka hur de fungerar kan radikalt förändra ditt liv.


Vad är

chakran?

Chakran är länken mellan vår hårt arbetande fysiska kropp och energin runt omkring oss. Man kan säga att de fungerar som en transformator mellan de två. Du kan inte ansluta en dator direkt till elnätet utan att orsaka kortslutning utan behöver en särskild kabel med en transformator som omvandlar strömmen till en form som elnätet kan använda. Föreställ dig prana som en livskraft som går rakt igenom oss, som elektricitet. Chakran är transformatorerna som kopplar ihop vår fasta, fysiska form med energin i icke-fasta skikt. Chakran kan också liknas vid fönster, eller portaler, mellan den fysiska kroppen och energikroppen. När fönstren i en byggnad fungerar som de ska kan både ljus och frisk luft passera. Om du skulle bomma igen fönstren för gott, blockera ljuset med tunga gardiner och högar av skräp skulle rummen kännas tunga, ohälsosamma och syrefattiga. Skulle du låta fönstren stå öppna för jämnan skulle rummen kännas oskyddade och otrivsamma, särskilt när det regnar eller snöar. Friska chakran, liksom välfungerande fönster, behöver rengöras ibland så att de kan släppa igenom energin. Om dina chakran är obalanserade och har fastnat på vid gavel eller inte går att stänga, kan de behöva en ordentlig renovering. I den här boken får du lära dig att upptäcka och läka sjuka chakran.


SPIRALER OCH SYMBOLER I de gamla vediska skrifterna översätts ordet chakra med hjul. Chakran brukar avbildas som spiraler eller cirklar av ljus. När chakrana snurrar drar de energin in och ut genom kroppen. Chakrana kopplar ihop den fysiska kroppen med de känslomässiga, mentala och andliga skikten och du kan föreställa dig dem som olika skivor eller spiraler ovanpå varandra. När de snurrar som de ska flödar energin fritt. Traditionellt brukar varje chakra representeras av en särskild symbol som kallas yantra. Baserat på lotusblommor med olika antal kronblad, motsvaras de av egenskaper som hör ihop med varje chakra. En enkel bild av dessa yantran visas i början av varje kapitel.

FÄRGER Varje chakra är kopplat till en viss färg och tillsammans bildar de en regnbåge av ljus: rött, orange, gult, grönt, blått, lila och vackert skimrande ljusviolett. Rött har den lägsta frekvensen och hör ihop med rotchakrat som sitter i ryggradens nedersta del, i närheten av svanskotan. Ljusviolett har den högsta frekvensen och hör ihop med kronchakrat på toppen av huvudet. Mellan dessa färger bildar de andra färgerna en vacker regnbågsbro som förbinder jorden med himlen.

NATURENS EGNA SPIRALER Chakran brukar avbildas som spiraler, en mycket tydlig symbol för andlig utveckling. Vår planet är en del av den stora spiralgalax som heter Vintergatan. Och det finns oändligt många spiraler i naturen: växter som tvinnar sig runt varandra uppåt i spiralformade mönster, Fibonaccimönstret som bildar spiraler i mitten av solrosor, de spiralformiga snäckorna. När du börjar arbeta med dina chakran kanske du upptäcker spiraler överallt.


PLACERING Vi har hundratals chakran över hela kroppen, bland annat i handflatorna och på fotsulorna. I den här boken fokuserar vi dock på de sju huvudchakrana. I diagrammet på nästa sida ser du var på kroppen dessa sju chakran finns.

EGENSKAPER

Känna in energin: en övning Händerna är perfekta verktyg att börja med när du vill känna energin som flödar genom dina chakran. Du kommer att bli förvånad över hur effektiv denna enkla övning är:

Vart och ett av dessa sju chakran har sin unika egenskap.

°

Gnugga handflatorna mot varandra och böj fingrarna några gånger.

De nedre chakrana:

°

Håll handflatorna mot varandra, som i bön. Dra sedan långsamt isär dem.

°

För ihop händerna igen. När du gör det börjar du känna energin mellan dem. Det kan kännas som om två magneter pressar isär händerna, eller som en boll av energi som du kan kupa händerna runt.

°

Dra isär händerna ännu mer och för sedan ihop dem igen. Nu känns energin bredare och större.

°

Fortsätt och se hur långt isär du kan dra händerna.

1 Rotchakrat förbinder dig till jorden och din fysiska kropp. 2 Navelchakrat handlar om fysisk njutning och kreativitet. 3 Solar plexus-chakrat ansvarar för den personliga kraften.

De övre chakrana: 4 5 6 7

Hjärtchakrats fokus är kärlek och medkänsla. Halschakrat rör sanning och kommunikation. Pannchakrat är kopplat till intuition. Kronchakrat förenar dig med det gudomliga.

Dessa egenskaper beskrivs mer detaljerat i bokens olika kapitel. Ju bättre du förstår dina chakran, desto lättare är det att sköta om dem.

VIKTEN AV ETT FRITT ENERGIFLÖDE Energin flödar genom chakrana i två olika riktningar. Varje chakra drar energi in och ut ur sig självt och förbinder vår kropp och aura med den yttre världen. Chakrana är ihopkopplade längs en vertikal linje där de ger stöd åt varandra. I diagrammen på sidorna 183 och 184 förklaras horisontella och vertikala flöden mer detaljerat.

10

Inledning


7 LJUSVIOLETT 6 LILA PANNCHAKRAT

KRONCHAKRAT 5 BLÅTT HALSCHAKRAT

4 GRÖNT HJÄRTCHAKRAT

3 GULT

2

SOLAR PLEXUSCHAKRAT

ORANGE NAVELCHAKRAT 1 RÖTT ROTCHAKRAT

Inledning

11


Hjärtchakrat


88

Hjärtchakrat


Sanskritnamn

Anahata (som betyder oslagen)

Vanliga namn

Hjärtchakra, grönt chakra

Siffra

Fyra, fjärde chakrat

Placering

Mitt i bröstet, i området kring det fysiska hjärtat

Egenskaper

Ovillkorlig kärlek, medkänsla, healing, självständighet, balans

Organ

Hjärta, lungor, övre delen av ryggen, skulderblad, armar och händer

Sinne

Beröring

Element

Luft

Ålder

22–28 och 71–77

När chakrat är i balans

Generös inställning till livet, du tror gott om andra, är vänlig mot dig själv och andra, kan sätta känslomässiga gränser, är närvarande.

När chakrat är svagt eller skadat

Svårt att ge eller ta emot kärlek, låg självkänsla.

När chakrat är överaktivt

Mycket känslig, utbränd efter att ha gett för mycket kärlek och ha blivit indragen i andra människors känslomässiga kaos.

Symbol/yantra

En lotus med 12 kronblad. De två sammankopplade trianglarna i mitten motsvarar ande och materia och maskulint och feminint.

Fraser

Jag älskar, jag är älskad, jag är kärleksfull.

Kristaller

Prova gröna eller rosa kristaller, som grön aventurin och rosenkvarts, för att nära kärleken till dig själv, stärka förmågan att läka andra och hålla dig balanserad.

Hjärtchakrat

89


Jag är känslomässigt skör.

Det är lätt att se den andra personens version. Jag är öppenhjärtig.

Jag har svårt att säga nej.

Jag känner mig ansvarig för andra och hur de mår.

Jag är empatisk – andra människors lycka och smärta påverkar mig. Jag skulle göra allt för mina vänner. 90

Hjärtchakrat

Jag gillar att hjälpa andra om de har problem.

Jag är välkomnande.

Jag känner mig älskad. Jag gråter ibland när jag ser sorgliga filmer (och lyckliga). Jag trivs i mitt eget sällskap.

Ovänliga ord Jag kan uttrycka min påverkar mig mycket. kärlek för min Jag är en bra partner, familj människa. och mina vänner.


Jag är kärleksfull Det vackra hjärtchakrat representerar ovillkorlig kärlek, läkning och en positiv inställning till livet och världen. När du rör dig genom regnbågsfärgerna i de sju chakrana står det gröna hjärtchakrat för mittpunkten mellan jorden och himlen och förenar de tre världsliga nedre chakrana med de tre andliga, övre chakrana. Det är mitten av regnbågsbron, balanspunkten mellan ande och materia, jord och himmel. Det har två lika viktiga aspekter: förmågan att älska och att bli älskad. Ett friskt hjärtchakra kan ta emot lika mycket energi som det sänder ut. Det handlar inte bara om att älska din partner, dina vänner och dina barn, utan också om att låta dem älska och ta hand om dig. En del av att öppna upp hjärtchakrat handlar om att tycka om och älska sig själv. Om den tanken känns konstig och får dig att känna dig illa till mods, försök i stället tänka att du behandlar dig själv med den vänlighet och respekt som du skulle visa någon du tycker om.

Medan solar plexus-chakrat handlar om att upprätta en jagkänsla, handlar hjärtchakrat om att börja förstå att vi alla är förbundna med varandra. En del av den andliga resan uppåt genom chakrana består av att se den gudomliga gnistan hos allt och alla (även vår jord). Vi kan få en skymt av detta i alla chakran, särskilt i kronchakrat, men när vi känner denna förening i hjärtchakrat är det lugnande och tröstande, som att sänka sig ner i ett varmt bad av kärleksfull energi. När vi gör oss tillgängliga för denna kärleksfulla energi kan vi läka både oss själva och andra. Hjärtchakrat är placerat i mitten av bröstet. Förutom att påverka det fysiska hjärtat påverkar det också lungor, mellanrygg, skulderblad, armar och händer. Det är kopplat till åldrarna 22–28. Enligt min erfarenhet blir dock åldersspannet mindre viktigt när det handlar om de övre chakrana.

Hjärtchakrat

91


RegnbĂĽgsbron


Balansera de sju

chakrana När vart och ett av chakrana är balanserat och fungerar väl med de andra är det som en samstämd orkester. Ljudet är harmoniskt och inget av instrumenten dominerar. Pröva följande tre metoder för att få chakrana att arbeta tillsammans. När de snurrar i harmoni med varandra är det som en vacker regnbåge i kroppen som förenar kropp och själ, himmel och jord.

METOD 1 Chakran mår bättre när energin flödar som den ska mellan dem. De kan stötta och stärka varandra, vilket gör att livet känns så mycket enklare. Tänk på ett blåsinstrument, kanske en blockflöjt eller en mjuk jazzsaxofon. Luften kommer in i den övre delen och fortsätter ner genom instrumentet vilket skapar ett ljud. Du kan spela en melodi genom att öppna och stänga olika lufthål med fingrarna. Vårt energifält fungerar på liknande sätt. Energin strömmar upp och ner genom kroppen och in och ut genom våra chakran. När alla chakran fungerar bra känner vi oss levande. Om något av chakrana är blockerat begränsas vårt uttryck, det antal melodier vi kan spela. Liksom musiker rengör och stämmer sina instrument för att de ska låta bra, måste vi rengöra vårt energifält och våra chakran. Här är ett snabbt och enkelt sätt att balansera chakrana.

Koppla ihop chakrana

°

Börja längst ner. Lägg ena handen över rotchakrat och det andra över navelchakrat. Föreställ dig att du kopplar ihop de två och använder händerna som startkablar. Oavsett om du känner något eller inte kan du stanna kvar i positionen i någon minut.

°

Arbeta dig sedan uppåt i kroppen och koppla ihop varje chakra med det ovanför (navelchakrat till solar plexus-chakrat, solar plexus-chakrat till hjärtchakrat osv.) tills du når pannchakrat och kronchakrat. Avsluta genom att koppla ihop kronchakrat och rotchakrat.

°


METOD 2

METOD 3

Chakran kan dra till sig olika typer av energi. Det kan vara andra människors sorg eller irritation eller stress som du absorberar när du är på ett shoppingcenter eller på bussen. Om du är trött och grinig i slutet av dagen kan du snabbt må bättre genom att rena alla dina chakran. Det gör du enkelt.

Att hålla utkik efter chakrafärger är ett bra sätt att påminna sig om olika chakran (hoppas du är lika förtjust i alla de regnbågsfärgade grönsakerna som jag är). Genom att andas in färg kan du gå ett steg längre. Då för du in alla dessa underbara färger i din kropp, en efter en, och låter dem ge näring åt chakrana från insidan.

Chakratvätt

Andas färg

°

Gå in i duschen.

°

°

Föreställ dig att du står i en ljusstråle som rengör dig energimässigt, det vill säga din aura och dina chakran, samtidigt som vattnet rinner över din hud och rengör dig fysiskt.

Lägg dig bekvämt på rygg. Andas in och föreställ dig att du andas in genom hela framsidan av kroppen, som om du drog in syre genom hudens porer.

°

°

När gammal, instängd energi tvättas bort kan det kännas som om en tyngd lyfts från dina axlar. Du kanske upptäcker att du har mer energi och orkar ta itu med problem utan att det känns jobbigt.

Se för ditt inre hur du får kontakt med en vacker, skimrande röd energi, den vackraste nyansen av rött. Föreställ dig hur detta mjuka, röda ljus flödar in i kroppen från framsidan och fyller varenda cell. Låt det värma och läka kroppen och be sedan färgen att flöda in i ljumskarna, strax ovanför rotchakrat. Se hur det koncentreras till en vacker boll av mjukt, rött ljus.

°

Upprepa processen med orange energi och för in den i varenda del av kroppen på samma sätt och låt sedan ljuset koncentreras i navelchakrat. Gör samma sak för alla andra färger: gult (solar plexus), grönt (hjärta), blått (hals), lila (tredje ögat) och avsluta med ljusviolett i kronchakrat.


Arbeta med

kristaller Chakran vibrerar och det gör även kristaller. Bra kristaller kan både förstärka arbetet med chakran och själva chakraenergin.

Du kan även prova:

°

Bergkristall – välj en extrakristall som du kan använda för alla chakran och som förstärker andra stenar.

VÄLJ DINA KRISTALLER

°

Svart turmalin – bra när du vill jorda dig.

Det finns så många olika rekommendationer för chakrakristaller att det kan bli förvirrande. Mitt råd är att inte lita på rekommendationer och inte beställa stenar online. Besök i stället en butik som säljer kristaller och plocka upp några av dem. När du håller en kristall i handen känner du om den är rätt eller om den inte passar dig alls.

TA HAND OM KRISTALLER

Börja enkelt genom att hålla dig till kristaller i chakrafärgerna. Med lite erfarenhet kanske du vill prova andra kristaller.

Här är några kristaller du kan börja med:

° ° ° ° ° ° °

Rotchakrat – röd jaspis Navelchakrat – orange karneol Solar plexus-chakrat – gul citrin Hjärtchakrat – grön aventurin eller rosenkvarts Halschakrat – himmelsblå angelit Pannchakrat – ametist Kronchakrat – bergkristall

172

Regnbågsbron

Kristaller är som husdjur – de behöver tas om hand. Om du är snäll mot dem arbetar de hårdare för dig. Kristaller kan absorbera vibrationer från chakrabehandlingar, så rengör dem regelbundet genom att tvätta dem i vatten eller gräva ner dem i jorden. Ladda upp dem med energi igen genom att låta dem ligga en stund i solljus eller månljus.

SÅ ANVÄNDER DU KRISTALLER Om du arbetar med ett särskilt chakra håller du kristallen i händerna. Koncentrera dig på färgen och hur den känns och lägg den sedan över chakrat i fråga. Bestäm vilken avsikt du har med kristallen: Vill du att den ska öppna chakrat, lugna ner det eller balansera det? Om du vill göra en hel kristallhealing lägger du dig ner och lägger ut kristallerna på motsvarande chakra på kroppen. Lägg den svarta turmalinen vid fötterna för att jorda dig ordentligt. Ta in kristallenergin i 20 till 30 minuter och plocka sedan bort kristallerna i samma ordning. Under dagen kan du ha kristaller i fickan (eller i behån, om du använder en). De behöver inte vara placerade exakt över chakrat. Bär inte kristallerna alltför länge, särskilt inte i början, eftersom kristallenergi kan vara stark.


Register Siffror i kursiv stil avser fotografier och diagram A aha-ögonblick 164 andas 59, 99, 104, 119, 139, 146, 161, 171 andliga guider 131, 132, 133, 141, 146 andlighet 18, 153, 155, 157, 162, 164, 167 artighet 100, 103 avgiftning 79 ayahuasca 157 B balanserat tänkande 131 behövande 94 beroende 54, 74, 157 beslutsprocess 73 Browning, Elizabeth Barrett 162 Byrne, Rhonda 144 C chakran 19, 183 balansera alla 170–1 blockeringar 16 egenskaper 10 enskilda chakran, se huvudord flöde 182–4, 183, 184, 187 färger 9, 11, 12 förena 170 rena 171 undersöka 18 chanting 122 D depression 155 död 144 E ego 74 ekonomisk kontroll 43 eld 71, 80 andning 79

190

Register

skydda 83 endorfiner 79 energiflöde 10, 34 entusiasm och framåtrörelse 72 eteriska oljor 174 F fantasi 131 flexibilitet 34, 92 flöde 182–4, 183, 184, 187 fyren, meditation 20, 22–3, 64 förfäder 44, 146 förlåtelse 103 förvandling 72 G Garner, Lesley 142 Gilbert, Elizabeth 164 H halschakrat 108 balansera 112 beskrivning 109-10 blått fokus 117, 172 eteriska oljor 174 fallstudie 115 flöde 183, 183, 184, 184 ge näring till 118, 118 känna in 120 läka 117 meditation 125 obalanserat 114 svagt/skadat 113 överutvecklat 114 harmoni 12, 111, 154, 170–1 hemmet, organisera 43 hjärnhälsa 139 hjärtchakrat 88 balansera 92 beskrivning 89-90 eteriska oljor 174 fallstudie 95 flöde 183, 183, 184, 184 ge näring till 98, 98 grönt fokus 97, 172

känna in 100 läka 97 meditation 104 obalanserat 94 svagt/skadat 93 överutvecklat 94 humör 79 huvudmassage 139 hållning 79 hälsokontroll 39 höra och lyssna 111, 114, 119 I inre vägledning 111, 125, 131, 132 inspiration 153 integritet 111 intention 24 J Jung, Carl 164 K kampsport 59 kapalabhati (eldandning) 79 klärvoajans 131 kontakt 91, 153, 154, 155, 162, 164, 167 kristaller 172, 173 kronchakrat 150 balansera 154 beskrivning 151-2 eteriska oljor 174 fallstudie 157 flöde 183, 183, 184, 184 ge näring till 160, 160 känna in 162 läka 159 meditation 167 obalanserat 156 och ljusviolett 159, 172 svagt/skadat 155 överutvecklat 156 känslighet 94, 113 känslor 72, 94, 111, 120

kärlek 91, 93, 103, 120, 154 kärlekshormon 100 L Len, Dr Hew 103 lyssna och höra 111, 114, 119 läkande mantran 103 M maghälsa 59 magkänsla 71 makara 60 Marsh, Henry 139 meditation 18, 20, 22–3, 44, 64, 84, 104, 125, 146, 164– 5, 167 medkänsla 92, 154 moral 132 motion 99 månen, titta på 63 N namaste 162 naturen: få kontakt med 40–1 spiraler i 9 Navajo Beauty Way 142 navelchakrat 48 balansera 52 beskrivning 49-50 eteriska oljor 174 fallstudie 55 flöde 183, 183, 184, 184 ge näring till 58, 58 i chock 55 känna in 60 läka 57 meditation 64 obalanserat 54 orange fokus 57, 172 svagt/skadat 53 uppleva 51 överutvecklat 54 O oro 54, 134


oxytocin 100 P panna 139 pannchakrat 128 balansera 132 beskrivning 129-30 blockerat 135 eteriska oljor 174 fallstudie 135 flöde 183, 183, 184, 184 ge näring till 138, 138 känna in 141 lila fokus 137, 172 läka 137 meditation 146 obalanserat 134 se igenom 142–3 svagt/skadat 133 överutvecklat 134 perspektiv 144 positivitet 72, 92 R respekt 91 retlighet 74

rotchakrat 28 balansera 32 beskrivning 29–30 definition av 38 eteriska oljor 174 fallstudie 35 flöde 183, 183, 184, 184 ge näring till 38, 38 jorda 31, 39, 43 känna in 40 läka 37 meditation 44 rött fokus 37, 172 svagt/skadat 33, 35 överutvecklat 34 röra 43 rörelsemeditation 59 S sex och sexualitet 59, 63 sjunga 122 själ 153 självförtroende 71, 72 sjätte sinnet 131, 141 skönhet 142–3 solar plexus-chakrat 68

balansera 72 fallstudie 75 beskrivning 69-70 eteriska oljor 174 flöde 183, 183, 184, 184 ge näring till 78, 78 gult fokus 77, 172 hälsokontroll 77 känna in 80 läka 79 meditation 84 obalanserat 74 svagt/skadat 73, 75 överutvecklat 74 spiraler och symboler 9 sport 59, 60, 139 Stone, Hal och Sidra 125 stänga av 156 synligt skräp 143 säga ifrån 122 T tanke 80, 131 tomhet 133 trångsynthet 133 träning 59, 79, 99, 119, 139, 161

uttryck 111, 112, 113, 120 V vanföreställning 134 varseblivning 131 vatten 60, 61 vediska skrifter 9 verklighet 131, 134, 153 vibration 24 viljekraft 71 visualisering 12, 20, 44, 64, 133, 144, 167 vänlighet 91, 103, 120 Y yantra 9 yoga 24, 59, 79, 165, 176–81 Ä änglar och guider 131, 132, 133, 141, 146 Ö ögonhälsa 139

Bilder 123RF pro100vector 11. Alamy Stock Photo Alex Ramsay 36; Dan Bannister/Tetra Images 65; Maurus Spescha 106. Getty Images Alfred Pasieka/Science Photo Library 2; Jodie Griggs 13; Kelly Sillaste 42; Mathias Alvebring/EyeEm 25; PM Images 7; RenataAphotography 126; stilllifephotographer 17; Walker and Walker 14; Zu Sanchez Photography 45. iStockphoto Aksiniya_Polyarnaya 19 (1), 19 (2), 19 (3), 19 (4), 19 (5), 19 (6), 19 (7), amenic181 92; Andrew_Mayovskyy 154; AVTG 86; AYakovlev 62; bgfoto 162; borchee 142; Chunumunu 8; davidsorensen 66; debibishop 105; draganab 174; Focus_on_Nature 147; fotoVoyager 46; georgeclerk 124; Gizmo 173; gmutlu 136; Hirurg 61; iamjiere 116; ImpaKPro 144; ithinksky 164; jacquesvandinteren 148; Jasmina007 40; jefunne 158; ksushsh 4; LouisHiemstra 20; Maica 102; MarcinHaber 166; maxkrasnov 121; MRodionova 168; nightman1965 52; Nikada 96, 101; OGphoto 132; Pekic 82; Pete_LD 76; redstallion 32; shaunl 72; Simon Bradfield 140; South_agency 105; SpeedPhoto 112; Sun_Time 26; tjasam 122; twpixels 186; uchar 84; vencavolrab 185; YouraPechkin 170; yupiyan 81 Jason Ingram 56. Octopus Publishing Group Amber Locke 38, 58, 78, 98, 118, 138, 160.

Register

191


Tack

Mitt hjärtchakra glöder av tacksamhet till alla som har inspirerat mig att skriva den här boken. Några direkt, andra indirekt och jag tackar er alla. Amaryllis Fraser som var den första som sa att jag skulle bli healer, Julia Shepherd på College of Psychic Studies som introducerade mig till chakrasystemet, mina fantastiska rådgivare Natalia och Terry O’Sullivan, Wendy Mandy, Franky Kossy, Jill Purce och Juanita Puddifoot som har lärt mig att arbeta med energi (och jag lär mig fortfarande av er alla). Annie Penny för hennes lärorika chakrakurs och vår fina chakragrupp, Ingrid Ballard, Katy Boughey, Lucinda Bruce, Deborah Everton-Wallace, Jo Kirkpatrick och Helen Taylor, som alla har inspirerat mig att dyka djupare ner i detta ämne. Min dotter Sophie Coleridge för att hon övertalade mig att lägga ut min chakraforskning på Instagram och för att hon lärde mig att posta inlägg. Mina Instagram-vänner för era inspirerande bilder, uppmuntrande ord, entusiasm och humor. Tack för att ni stöttade mig! Materialet till den här boken har växt och utvecklats under era vänliga blickar. Ingrid Ballard, som har undervisat mig i yoga i 25 år och som hjälpte mig att fysiskt uppleva det underbara samspelet mellan min kropp och mitt energifält. Tack till min fantastiska förläggare Kate Adams som förstod bokens potential och för att hon gjorde verklighet av den – en ganska anmärkningsvärd resa från kronchakrainspiration till rotchakraförverkligande. Jag är tacksam till så många människor på Octopus och Aster, bland annat förläggaren Stephanie Jackson, den begåvade

192

Tack

Yasia Williams och hennes designteam som lade ner mycket möda på att göra en så snygg formgivning av boken, den finkänsliga och skärpta Polly Poulter och hennes textredigeringsteam, särskilt Mandy Greenfield som lade ner så mycket arbete på att få boken så perfekt, Ellen Bashford och Ashley Grewal i reklamgruppen samt många fler. Jag är också tacksam för min superduktiga förlagsagent Caroline Michel samt Tessa David och gruppen på Peters Fraser and Dunlop. Tack till den änglalika Amber Locke för de fantastiska matbilderna. Ett särskilt tack till Kate Johnson, Vilma Abella, Zdenek Schaffer och Michaela Schafferova för er vänlighet och ert praktiska stöd. Jag vill också tacka många andra vänliga och inspirerande vänner. Jag kan inte tacka alla med namn men jag hoppas ni vet hur mycket jag uppskattar er. Tack till mina underbara klienter. Det är ett privilegium att få arbeta med er och ni har lärt mig så mycket om energi, chakran och allt underbart det innebär att vara människa. Tack till min familj – föräldrar, syskon, ingifta släktingar och särskilt mina barn Alexander, Freddie, Sophie och Tommy och min älskade man Nicholas. Ni lyser upp både mitt liv och mina chakran. Om ni skulle få syn på någon i stadsdelen Chelsea i London som går omkring och strålar som en regnbåge är det antagligen jag som tänker på er.


Chakran är spiraler av kraftfull energi som påverkar hela ditt liv. Tillsammans utgör de en fantastisk karta över kropp och själ. Genom att balansera dina chakran kan du stärka din kropp, främja kreativiteten, få igång motivationen, läka hjärtat, få inspiration att stå för den du är, utveckla din intuition och fördjupa din andlighet. Få kontakt med dina sju chakran, lär känna vart och ett av dem. Lär dig läka dem som är skadade, blockerade eller ur balans. Vårda och ge dina chakran rätt näring med meditation och andliga övningar när de är svaga eller tvärtom, överaktiva. När dina chakran är i balans blir du full av energi, glädje och tillit.

www.tukanforlag.se

Chakrabalans  

Hitta din inre kraft och fulla potential av Georgia Coleridge

Chakrabalans  

Hitta din inre kraft och fulla potential av Georgia Coleridge