Page 1

Jerko Sladoljev JERKO SLADOLJEV Udruga top kamping kvalitete UTKK, Poreč jerko.sladoljev@pu.t-com.hr

EFEKTI KAMPING KVALITETE U KAMPOVIMA USPOREDBA HRVATSKA I REGIJA VENETO – ITALIJA Stručni rad / Professional paper Sažetak Kvaliteta u kamping ponudi je ukupni identitet proizvoda koji u sebi sadrži obećanje i nastojanje da se obećanje isporuči sukladno iskomuniciranom, a pritom ima vidljive elemente (hardware-oprema) i nevidljive (software – emotivne doživljaje kroz programe). Pritom veliki efekt i jedinstvenu alkemiju stvaraju pozicija lokacije i mjesto (okolina). Elementi kvalitete u našem slučaju su: oprema sanitarija-vizualni zajednički dojam, oblikovanje i njega parcela, ponuda opskrbe i servis, oprema za slobodno vrijeme i program za slobodno vrijeme (sve mogućnosti: sporta i wellnessa) i program za animaciju. Ciljne grupe nas prepoznavaju kroz naše razlike u odnosu na druge (naš USP). Koji su segmenti prioritetni, a koji slijede i stvaraju koegzistenciju ciljnih grupa? Koje su naše ciljne grupe, kako identificiraju i prepoznaju kvalitetu, kako se istražuju, promoviraju, prate i razvijaju prema segmentaciji, mjenjaju i dograđuju? Koji su efekti kvalitete? Odgovore na ta pitanja dajemo u usporedbi kvalitete i rezultata te kvalitete u hrvatskoj kamping ponudi i ponudi regije Veneto (Italija). Zaključno ulaganje u kvalitetu se isplati: regija Veneto ulaže više u kvalitetu i ima bolji poslovni efekt. Ključne riječi: elementi kamping kvalitete, kamping hardware, kamping software, segmentacija, poslovni efekti kvalitete 1. UVOD Zadatak ovog uradka ima za cilj definirati odnose cijene i kvalitete i kvalitetu u odnosu na najbolje ponuđače istog proizvoda u Europi. Prema recentnim istraživanjima (ADAC 2011.godine) najjači europski kamping ponuđači su regija Veneto u Italiji i Languedoc Roussillon u Francuskoj. Na početku smo dali instrumnete kontrole kvalitete u kampovima koji se kao takvi u praksi najčešće pojavljuju, a zatim i elemente (profile) proizvoda koji prate potražnju za kvalitetom (po mišljenju potrošača). Uzeli smo neke dostupne elemente konkurentnosti proizvoda nama najbliže inozemne regije Veneto (samo 250 km udaljenosti) i usporedili elemente (profile) proizvoda te njihov utjecaj na financijeske efekte i količinu zadovoljstva potrošača. Smatramo da se na taj način može usporediti i kvalificirati kvalitete po regijama te iz tih odnosa povući i stanovita pouka za djelatnike u kamping turizmu Hrvatske.

12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 306 -


Jerko Sladoljev 2. KAMPING U EUROPI I USPOREDBA REGIJE VENETO (ITALIJA ) S HRVATSKOM Kamping turizam ostvaruje u Europi prema Eurostat-u oko 350 milijuna noćenja i broji oko 60 milijuna kampista koji borave u 35 000 kampova s prijemnim kapacitetom od 10 milijuna osoba dnevno. Prosječna dnevna potrošnja kampista po nekim europskim istraživanjima iznosi oko 40 eura što znači da kampisti donose u europsku blagajnu godišnje najmanje 15 milijardi eura ne računajući troškove opreme i novih kamping smještajnih objekata. Kamping industrija koja se bavi proizvodnjom kamping opreme ima gdišnje oko 500 milijuna eura prometa. Investicije u kampovima s investicionim održavanjem iznose po procjenama godišnje oko 4 milijarde eura. Dakle kompletan kamping obrtaj kao segment europskog turizma donosi godišnje u europske blagajne oko 20 milijardi eura. Od kamping turizma živiu Europi cca 400.000 osoba a od turizma u cijelini 8 milijuna osoba i 2 milijuna tvrtki. To je dovoljan razlog da se proradi malo na trendovima koje ova ozbiljna grana turizma ostvaruje. Grafikon 1. Europski kamping turizam u zadnjoj dekadi (prognoze) EUROPSKI KAMPING TURIZAM U ZADNJOJ DEKADI (PROGNOZE)

320

50

325

52 18,2

2001.

328

2002.

18,7 2003.

340

18,9 2004.

broj dolazaka (u milijunima)

342

19 2005.

19,2 2006.

350

345

19,5 2007.

19,7 2008.

broj noćenja (u milijunima)

352

354

19,9 2009.

356

62

61

60

59

58

57

56

55

54 18,5

330

20,1 2010.

20,2 2011.

prihod (u bilijunima Eura)

Za sljedeću dekadu (2012.-2022.) možemo očekivati blagi rast u fizičkom prometu i turističkom prihodu (1-3%) godišnje. Broj kampista bi mogao rasti po stopi od 1-2% godišnje, a ukupni prihod od kamping smještaja, kamping opreme i investicijskih troškova bi mogao godišnje rasti do 4%. Potrebe kamping potrošača, koje često zovemo ekonomskim rječnikom kamping industrijom će se brzo i vrlo ozbiljno mijenjati. Okolnosti i prilke u kojima živimo se mijenjaju ali ono što je najvažnije profil, navike i potrebe kampista naših potrošača usluga u kampovima se mijenjaju iz godine u godinu. Mijenja se i Europa, dolaze nove generacije kampista koje traže da se odgovori izazovima novog vremena.

12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 307 -


Jerko Sladoljev 2.1. Instrumenti i elementi kontrole kvalitete u kampovima (profili) Kvalitet je sposobnost jednog proizvoda ili usluge da zadovolji goste, posebno gledano s aspekta definiranih i određenih te ugovorenih i obećanih svojstava očekivanog zadovoljstva kupca. Instrumenti kontrole proizvoda u kampovima su: Audit Procedura metodskog i neovisnog prosuđivanja po kojoj se kontrolira praktićni dio proizvoda bilo na bazi referenci u okviru jednog certifikata za usluge ili jedne bilježnice zadataka iz serije svojstava proizvoda vezano za riješenja o ispravama i atestima kvalitete Vanjski audit Vanjskim auditom smatramo postupak kada profesionalac koji obavlja audit nema nikakve veze s poduzećem ili proizvodom kojeg kontrolira , dakle na naćin da se garantira nepristranost vrednovanja kvalitete proizvoda. Postupak kvalitete Proces koji cilja prema kvaliteti i garantira kvalitet proizvoda i usluga. Pritom se radi distinkcija unutar tri postupka: 01.Određivanje pravila – normiranje , 02.Certifikacija ( usluga) koje su propisane, 03.Određivanje etikete-oznake kvalitete koja odgovara postojećim karakteristikama kao i kod partnera koji su već usvojili sličnu razinu oznaka kvalitete. Zajedničke karakteristike su: dobrovoljnost i nenametljivost a počiva na odrednicama koje se tekstualno obrade i propisuju te podliježu redovnoj kontroli. Oznake kvalitete (label) Oznake kvalitete (Label-etiketa) su uredovne oznake identifikacije kvalitete a utemeljene su na poćetku bile za prehrambene proizvode. Upotreba oznaka se kasnije razvila i za druge sektore gospodarstva. Isto tako oznaka kvalitete se koristi u oglašavanju, uglavnom pod predođbom da stanovoto ustrojstvo ili institucija (udruga) koje bi trebale biti neovisnog karaktera gdje će se pružateljima usluga potvrditi da odgovaraku zacrtanim normama. Bitno je da se poštuju norme koje su propisane i obećane za dani proizvod sadržavajući posebnosti značajne za potrošača, a kontrolirane neovisnom i kredibilnom procedurom. Procedure i tretman reklamacija gostiju : Procedura i tretman reklamacija je organizacija koja je postavljena u život po institucijama koje dozvoljavaju: - da uzmu u obzir svaku primjedbu gosta - da provjere istinitost nedostatka na koji se gost žali - da odgovori odmah i efikasno u vrlo kratkom roku - da stavi u život aktivnosti koje će ispraviti manjkavost i obaviti potrebne korekcije Karakteristike neovisnih kontrolnih institucija Odgovara slijedećim karakteristikama: - bavi se turističkom djelatnošću - na pripada nijednom državnom ili javnom sektoru - uključene su u rad neke priznate asocijaciji ili institucije (udruge) Elementi proizvoda - profili Sanitarna oprema Na početku profila kampa nalazi se sanitarna oprema. I to s razlogom. Koliko god se inače gosti razlikovali u svojim zahtjevima koje stavljaju pred kamp, svaki je od njih upućen na mogućnosti funkcionalnog i čistog pranja te tuševe i WC-e. U tom smislu sanitarije predstavljaju okosnicu infrastrukture svakog kampa te su kao takve kraljevska disciplina

12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 308 -


Jerko Sladoljev svake klasifikacije. Pet zvjezdica signalizira izvanrednu sanitarnu ponudu, dok nedostatna opremljenost neće dobiti ni jednu zvjezdicu. Oblikovanje parcela u kampu Osim sanitarne opremljenosti autokampa, parcele u autokampovima predstavljaju drugo najvažnije ključno područje u ponudi svakog kampa. Ipak, parcela u kampu jedina je direktna, individualna protuusluga koju će svaki gost dobiti za cijenu noćenja. Kamp, koji u tom području želi steći pet zvjezdica, mora skoro u potpunosti biti parceliran te imati parcele prosječne veličine najmanje 100 četvornih metara. Nadalje, gost na svakoj parceli kampa može očekivati vlastiti strujni priključak. Iznad toga, velika većina parcela u kampu mora biti opremljena kombiniranim priključcima za otpadnu vodu/svježu vodu. U kvalitativnom pogledu, izvanredno dobro održavanje okruženja nekog kampa zaokružit će i njegovu pojavu. Opskrba Treći važni stup u području usluga nekog kampa predstavljaju gastronomska ponuda i mogućnosti kupovine. Najvišu ocjenu od pet zvjezdica dobit će neki kamp samo ako osim gostionice ima i mogućnost nabave stvari za svakodnevnu upotrebu. Nadalje, u kampu se moraju biti pružena mogućnost nabave i artikala za kampiranje i rekreaciju. Ukupno gledano, ovdje također vrijedi sljedeće: ako je ponuda manja, kamp također ima manje zvjezdica. Rekreacijski sadržaji Kampovi klasične provenijencije danas strahovito brzo mutiraju u svjetove za godišnji odmor i rekreacijske parkove. Mogućnosti za dječju igru, sportski i zabavni sadržaji, kao i mogućnost kupanja, pred prvotnom su namjenom masivno dobili na važnosti. Da bi kamp u ovom segmentu ponude pripadao najboljima, svaki mora raspolagati atraktivnim mogućnostima za dječju igru, mora imati zanimljivu kombinaciju sportskih sadržaja, a mora ponuditi nešto u vezi kupanja. Kreativnost se nagrađuje, tako da će kamp s fantastično uređenim, velikim bazenom s popratnim sadržajima, za puni doživljaj kupanja, dobiti bolju ocjenu nego kamp koji nudi samo mali bazen u obliku pravokutnika. I individualno opremljeno dječje igralište za male avanturiste kotirat će u očima gostiju bolje nego igralište s normiranim spravama iz velikoserijskog asortimana. Nadalje, lječilišni sadržaji i wellness ponude donose dodatne bodove. Rekreacijski programi Animacijski i rekreacijski programi polariziraju kampističku zajednicu kao jedva bilo što drugo – dok ovdje vlada usijano oduševljenje, tamo je na djelu hladna odbojnost. Činjenica je da su i jedno i drugo u trendu. Peti i posljednji stup posvećen je tom području usluga. Kampovi koji u ovom segmentu imaju pet zvjezdica nude svojim gostima rekreacijski program u punom formatu – za djecu i mladež; za bavljenje sportom i za zabavu. I sve to najmanje šest dana u tjednu. U kampova koji imaju manje zvjezdica, sukladno tomu, na takve ćete ponude naići rjeđe ili će pak biti ograničene na jednu od dviju vrsta gore spomenutih programa. 2.2. Usporedbe Veneto (i) – Hrvatska

ƒVENETO - ITALIJA 2.500 kampova. ƒ1.360.000 osoba kao kapacitet (na 4,5ml. u totalu)

2.500 kampova = 30 % svih kapaciteta 62.500.000 noćenja (na 370ml. u totalu) 17 % = noćenja s velikom sezonalnošću • prosječni kap.kampa = 544 osobe i 46 noćenja po svakom mjestu / osobi izraženo u kapacitetu

12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 309 -


Jerko Sladoljev 2.3. Hrvatska 237.000 osoba kao kapacitet (na 1 mio u totalu) 225 većih kampova te 350 manjih (ispod 50 mjesta) = 17% svih kapaciteta 13.700.000 noćenja (na 58 milijuna) = 24% noćenja s velikom sezonalošću (65 dana) Prosječni kamp ima kapacitet od 1.100 osoba ili 57 dana po svakom mjestu osobi izraženo u kapacitetu. Grafikon 2. Broj noćenja po regijama u Italiji

Broj noćenja po regijama u Hrvatskoj: Istra 6.600.000 Kvarner 3.900.000 Dalmacija 4.200.000 Ukupno 13.700.000 Broj kampova u Venetu/ usporedba s HR • 175 kampova Hrvatska 237 kampova • 217.000 mjesta-osoba (kapacitet) Hrvatska 240.000 • 1.050 hektara Hrvatska 1.600 hektara • 16.100.000 noćenja Hrvatska 13.700.000 noćenja • srednja veličina kampa = 60.000 m2. i 1.240 mjesta po kampu, 74,2 noćenja po mjestu i 48,4 m2/po osobi Hrvatska ima srednju veličinu kampa 1100 osoba ili 66.600 m 2 po kampu, 57 noćenja po mjestu u kampu i 66,6 m2 po osobi u kampu. Veneto: ima mnogo veću prosječnu veličinu kampova i dužu iskorištenost u odnosu na ostatak Italije, a u odnosu na Hrvatsku mnogo manje prostora po mjestu, bolju iskorištenost po mjestu i do 37 % veću zaradu po mjestu..

12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 310 -


Jerko Sladoljev Grafikon 3. Camping Veneto - odnosi u lokaciji kampova

Uz more i jezera ostvaruje se 91,6% svih noćenja Veneta što je i glavni motiv dolaska kampista. Stoga su plaže vrlo bitne. Grafikon 4. Kretanja u noćenjima/dolascima i danima boravka u Venetu Trend overnights / arrivals / stay (days) 1997-2006

arrivals bednights stay/days

1997

2000

2002

2004

2005

2006

Konstantan pad prosječnih dana boravka zbog povećanja smještajnih jedinica. Tabela 1. Camping Veneto. Noćenja glavnih emitivnih tržišta

Hrvatska : odnosi glavnih emitivnih tržišta Njemačka 30% ili 4,2 mio noćenja Slovenija 18 % ili 2,5 mio noćenja 12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 311 -


Jerko Sladoljev Austrija 10% ili 1,4 mio noćenja Nizozemska 10% ili 1,4 mio noćenja Italija 10% ili 1,4 mio noćenja Ukupno 78% ili 10.7 mio noćenja ostali 18 % ili 2,5 mio noćenja Hrvatska 4 % ili 0,6 mio noćenja SVEUKUPNO 100 % ili 13,7 mio noćenja Trend je u Hrvatskoj potpuno isti kao i u Venetu, s razlikom da nemamo gostiju iz Engleske i Francuske što je u Venetu slučaj, dakle potrebno je ispitati zašto nemamo tih gostiju: Istra je samo 200 km udaljena od Venecije!!!! Grafikon 5. Ekonomskim jezikom - prikaz troškova u Venetu.Smještaj, prehrana, transport, odmor, shoping i ostalo izraženo u %. Trend della spesa campeggiatori in Veneto

Alloggio

Vitto

Trasporto

Svago

Shopping

Altro

2004

39,00%

34,00%

7,00%

6,70%

11,10%

2,20%

2007

40,96%

31,73%

6,92%

7,12%

10,77%

2,50%

Evidentan je porast troškova smještaja iz razloga i rasta jedinica iz godine u godinu dok je trošak prehrane u padu, a isto vrijedi za prijevoz i shoping. S druge strane raste trošak za igre i animaciju (odmor) ali posebno zahvaljujući novim programima i opremi za te svrhe u kampovima. Hrvatska Smještaj Hrana Shoping Prijevoz Odmor (zabava) Ukupno

15 Eura 7 Eura 9 Eura 3 Eura 6 Eura 40 Eura po osobi dnevno

37% 17 % 22 % 0,7% 1,5% 100%

12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 312 -


Jerko Sladoljev Grafikon 6. Kamping Veneto -trend noćenja glavnih tržišta u kampovima Presenze 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000

A NL D

3.000.000

DK Oth. I

2.000.000 1.000.000 1997

2000

2002

2004

2005

2006

Trend je u Hrvatskoj potpuni isti s razlikom da nemamo gostiju iz Engleske i Francuske što je u Venetu slučaj !!!! Ekonomskim jezikom52 eura je dnevna potrošnja u Venetu, a u Hrvatskoj 40 eura x 16.100.000 noćenja = 837mio. eura ukupno /Hrvatska 40 Eura x 13.7 mio noćenja = 548 mio eura. Samo Veneto utrži oko 300 mio eura(36% više) više s manje kapaciteta i s mnogo manjom površinom od Hrvastke. Troškovi po kampistima (€ 52,00): • € 21.3 smještaj/hrana • € 5,6 shoppng • € 3,6 transport • € 3,7 odmor • € 1,3 ostalo Hrvatska troškovi po kampistima (Eura 40) Smještaj 15 Eura 37,5 % Hrana 7 Eura 17,5 % Shoping 9 Eura 22,5 % Prijevoz 3 Eura 7,5 % Odmor (zabava) 6 Eura 15 % Ukupno 40 Eura po osobi dnevno 100% Tabela 2. Kategorizacija – stanje : Veneto/Hrvatska ZVJEZDICE PODRUČJE

Veneto

Prijemna gustoća m2 x osoba Primjer na 100 000 m2; max. broj osoba

28

32

40

36

45

40

60

3.571

3.125

1.500

2.778

2.200

2.500

2.300

HR

Veneto

HR

Veneto

HR

Veneto

HR

Kategorizacija u Venetu definira se od 1 do 4 zvjezdice – ovisno uglavnom od 2 faktora: 1) Prihvatna gustoća 12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 313 -


Jerko Sladoljev 2) Higijensko – sanitarna oprema Hrvatska nema kampova sa jednom zvjezdice a ima nevjerojatno mali broj gostiju u kampovima sa dvije zvjezdice mjereno na površiniood 100.000 m2. Vidljiva je također manja iskorištenost i prisutnost gostiju prema ponuđenoj površin i u kampovima i do 40%. Hrvatska također nema niti jedan kamp sa 5 zvjezdica. Diferencirana usporedba kamping ponude Hrvatske s ponudom konkurencije» TALIJANSKI JADRAN – VENETO gledano kroz zvjezdice mjerio je i njemački ADAC.Po njihovim elementima kvalitete ( sanitarije,parcela,servis, animacija software i animacija hardware) kamp može imati najviše 25 zvjezdica ili pet zvjezdica po svakom elemetu.Evo te situacije iz 2010.g. a izgleda kako slijedi: Tabela 3. Kvaliteta Veneto – Hrvatska Istra 14,8 zvjezdica

Kvarner 10.8 zvjezdica

Dalmacija 8,4 zvjezdice

Venecija-Veneto 17.4 zvijezdice

Sanitarije

2.3 zvjezdice

2,0 zvjezdice

1.7 zvjezdice

2.9 zvijezdice

Kamp parcele

2.7 zvjezdica

2.0 zvjezdica

1.7 zvjezdica

3.4 zvjezdice

Ukupna ponuda

Prema ovoj analizi samo je Istra po kvaliteti bliža Venetu a ostale hrvatske regije zaostaju i do 50% za Venetom a ukupnom idealnom kvalitetom po ADAC kriterijima i do 75%.Zanimljivo je da se to isto može vidjeti na financijskom planu kada gledamo prihode odnosno dobit po kampovima Tabela 4. Razlike u ponudi i potražnji u kampovima Europe (Izvor CNTC) 5 zvjezdica 4 zvjezdice 3 zvjezdice 2 zvjezdice 1 zvjezdica

Potražnja 15% 26% 24% 18% 17%

Ponuda 1% 11% 29% 34% 25%

HRV 0% 7% 30% 63% 0%

Tabela 5. Potražnja u odnosu na dužinu obale HRVATSKA Njemačka i Austrija = 23% Slovenija = 10,4% Italija = 8,4% Češka = 7,4 % Poljka = 5,1%

BROJ STANOVNIKA

BROJ NOĆENJA

82.422.299 8.280.703 2.053.014

10,8 milijuna 5,4 milijuna

58.462.375 10.249.216 38.536.869

4,32 milijuna 3,78 milijuna 2,7milijuna

Po ovome se može zaključiti da su Slovenci naši najveći gosti, jer s obzirom na broj stanovnika ostvaruju najveći dio noćenja.

12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 314 -


Jerko Sladoljev 3. ZAKLJUČAK- OCJENA ADAC KVALITETE ADAC je izradio analizu kvalitete kampova po elementima proizvoda prema inspekciji 2010.g. Taj prikaz koristi i KUH kao dokaz da je Hrvatska na trećem mjestu po kvaliteti svojeg kamping proizvoda u 2010.g. Takva dijagnoza je točna ako se ne zna čitati tabela koju je ADAC dostavio svim svojim članovima i novinarima. Naime najvažninji elementi porizvoda kao što je SANITARIJA i PARCELA su nažalost na 7. i 6. mjestu. Prosjek je prosjek, ali u kampingu ove dvije kategorije imaju najjaču težinu i prevagu. Dakle, prosjek kvalitete hrvatskih kampova s visokom ocjenom na trećem mjestu treba uzeti s velikom rezervom jer kada se daju takve izjave potrebno je isto ponderirati sa ova dva elementa koja su definitivno bitnija po težini kvalitativnih elemenata proizvoda od prosjeka. Figurativno rečeno to je kao da kažemo kako je hrvatska kamping ponuda gospodin u fraku i opancima umjesto primjerenim cipelama. Stoga nije dobro i uglavnom je kontra produktivno koristiti određene međunarodne ocjene i nerealno prikazivati kvalitetu ako se ona ne prikaže u kontekstu pojedinih elemenata proizvoda koji imaju prevagu. S mog gledišta Hrvatska je ponderirano s ovim elementima na 7 mjestu po kvaliteti, a 5.mjestu po skupoći u Europi što joj ne daje baš najbolji odnos cijena: kvaliteta. Tabela 6. Ocjena kvalitete po ADAC-u

Average all categories

Average sanitary facilities

NL

3,16

NL

F

2,53

A

HR

2,50

D

I

2,37

DK

E

2,30

F

DK

2,14

GB

A

2,04

D

1,99

S

1,77

2,93

Average pitches

Average leisure facilities

Average supply

Average animation

3,13

NL

2,81

NL

3,50

NL

3,05

HR

2,39

F

2,27

I

3,01

F

2,32

I

2,21

HR

2,91

DK

2,21

HR

2,16

P

2,79

I

2,12

E

1,71

GR

2,73

FIN

1,99

A

1,05

2,66

F

2,35

D

0,83

2,62

DK

2,23

E

1,91

H

0,80

CH

2,19

A

1,73

DK

0,74

NL

3,52

E

2,89

F

3,12

2,76

GB

2,92

2,71

DK

2,82

2,59

A

2,74

2,48

HR

2,68

HR

2,36

D

CH

2,27

E

I

2,17

S

2,57

S

1,93

GB

1,71

E

2,13

IRL

2,44

S

2,09

H

1,70

CH

0,51

CH

1,68

N

2,05

I

2,34

D

2,08

D

1,63

S

0,50

H

1,64

IRL

1,98

H

2,17

A

1,81

GR

1,44

P

0,49

GR

1,59

S

1,77

CH

2,09

H

1,80

CH

1,32

GB

0,40

P

1,47

H

1,74

GR

1,93

GB

1,79

P

1,26

FIN

0,23

FIN

1,38

GR

1,74

FIN

1,85

FIN

1,51

N

1,26

N

0,12

IRL

1,32

FIN

1,35

P

1,47

N

1,49

GB

0,96

IRL

0,12

N

1,27

P

1,34

N

1,42

IRL

1,23

IRL

0,84

GR

0,12

Iz ovog pregleda očito je da iako je Hrvatska na trećem mjestu po kvaliteti, njena dva elementa koja prevaguju u ocjenama inspektora, ali i gostiju (parcele i sanitarije) su na 7. odnosno 6. mjestu, pa je realan rang 7.mjesto u Europi i previsoka cijena (u odnosu na kvalitetu) 5. mjesto po skupoći. To govori da bi se cijena Hrvatskih kampova trebala spustiti za 20% kako bi zadovoljila optimalno kriterij kvalitete koju nudi, a vjerojatno bi time povećala i financijski efekt koji za sada lantentno zaostaje jer ovaj odnos nije izniveliran. LITERATURA (1) (2) (3) (4) (5) (6)

S. Thurn, Campingfuehrer ADAC, 2010..godine S. Thurn, Campingfuehrer ADAC, 2011.godine S. Thurn, Campingfuehrer ADAC, 2012.godine H. Nitschke, CTNC Counsalting, 2011.godine J. Gout, Predavanje Cavtat, 2001.godine J. Sladoljev, Kamping marke Zaton (1), 2008. godine 12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 315 -


Jerko Sladoljev (7) A. Birin, Magistarski rad FHTM Opatija, 2010. godine EFFECTS OF CAMPING QUALITY IN CAMPS COMPARING CROATIA AND THE VENETO REGION OF ITALY

Summary Quality, in what is on offer in camping, is the total identity of the product, which in itself contains a promise and a commitment to deliver the promise in accordance with what has been communicated, while containing elements both visible (hardware: equipment) and invisible (software: emotional experiences gained through the programmes). The major effect and unique alchemy create a position of location and place (environment). The elements of quality in our case are: sanitary equipment – a visual common impression, design and care of plots, offer of supplies and services, equipment for leisure time and leisure programmes (all options: sport and wellness), and a programme for animation. Target groups recognize us through our differences in relation to others (our USP). Which segments are priorities, and which follow and create a coexistence of the target groups? What are our target groups, how can they be identified, and how do they recognize quality, how are they investigated, monitored and developed in accordance with segmentation, how are they changing and rebuilding? What are the effects of quality? We provide answers to these questions by comparing the quality and the results of that quality in Croatian camping deals with those of the region of Veneto (Italy). In conclusion, investment in quality pays off: the Veneto region invests more in quality and does better business. Keywords: Elements of camping quality, camping hardware, camping software, segmentation, business effects of quality

12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 316 -

EFEKTI KAMPING KVALITETE U KAMPOVIMA  

12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you