Page 1

tuin aan de maas dag

de resultaten

tuin aan de maas is voor en door iedereen! We nodigen jullie van harte uit om op 12 november as. de resultaten van de Tuin aan de Maas dag te komen bekijken in café Verhip. Afgelopen 1 oktober hebben we een inspirerende zonnige workshopdag gehad. We hebben naast tekeningen, zandbakmodellen, koekjes en verhalen, maar liefst 58 ingevulde enquêtes ontvangen! Op deze vervolgbijeenkomst presenteren we de meest voorkomende wensen. We starten met een ‘minimaal wensen plan’ waarin nog verschillende variabelen ziƩen. Deze dag is ervoor om samen die variabelen te definiëren. Wees erbij! Schrijf zaterdag 12 november in de agenda, van 14:00 tot 16:00 in café Verhip, de Willem Ruys lounge. Graag aanmelden op NB@krachtgroen.nl

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars


Waaraan denk je bij de Tuin aan de Maas?  _____________________________________________________________________________________  Huidige en toekomstige activiteiten in Tuin aan de Maas: (58 reacties)    Doe / zie ik   Zou ik graag (meer)  Vind ik niet zo  Activiteit  in de tuin   belangrijk  doen / zien   In de zon zitten 

43

Genieten van planten en dieren 

37

Wandelen

31

Tuinieren siertuin 

27

Tuinieren moestuin 

32

Spelactiviteiten kinderen 

20

Spelactiviteiten volwassenen 

6

Sporten kinderen, namelijk: 

12

Sporten volwassenen, namelijk: 

6

Andere buurtbewoners ontmoeten 

33

Gezamenlijk eten/ drinken 

33

Picknicken

39

Muziek maken/ optreden 

8

Georganiseerde evenementen 

15

Hond uitlaten 

10

Anders, namelijk:  schaduw 

Zwembad/ water 

Klimboom/ hut/ ‘nautische’ spelelementen 

Fruitbomen

Vuur/ bbq 

Kas/ bijen/ vliegeren  

8 12  6  6  6  23  20  24  14  13  13  11  30  19  3  6  6  8  3  6  1‐5 

1 4  11  11  8  5  11  10  22  5  5  2  12  14  30             

Hoe ben jij betrokken bij de Tuin aan de Maas? (53 reacties)  12  Actief betrokken 

15  Af en toe actief 

18  ik bezoek de tuin  8  (nog) niet betrokken   

Als je nog niet betrokken bent bij Tuin aan de Maas wil je dan: (36 reacties)  7 actief meehelpen: ik wil graag mijn handen uit de mouwen steken voor de Tuin.   3 passief actief meehelpen: ik wil graag meehelpen met overige zaken.  8 af en toe actief meehelpen: ik weet nog niet of ik genoeg tijd heb, maar hou mij op de hoogte!  18 op dit moment even niets.     Zie ook ommezijde.  


36

32

actief nog niet actief nog niet actief


actief wil actief meehelpen

18 32

meehelpen ‐ niet tuinieren

8 3 7

af en toe meehelpen wil niet meehelpen


50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0


50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0


50

40

30

20

10

0

‐10

‐20

‐30


50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0


TUIN AAN DE MAASDAG  –  WORKSHOPRESULTATEN  –  1 OKTOBER 2011  

Overzicht van de wensen van bewoners met hoge scores * en topscores **.  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

tuin uitbreiden met ecologische (wilde) bloemen** in de zon zitten**  genieten van planten en dieren** wandelen** en meer toegankelijkheid voor minder validen (moes)tuinieren** (niet meer dan nu) boomgaard** (bv fruitbomen in laantje(s) haaks op het water om zicht open te laten) het veld flexibel** bruikbaar voor sport en spel en uitzicht meer speelgelegenheid voor kinderen** grote speel‐/ klim‐/ zon‐/ speel‐/ kunstelementen** meer opties voor sporten, m.n. voor kinderen** spel en sport voor de verschillende leeftijdsgroepen; kleintjes, ca 8‐14jr en tieners** gezamenlijk eten drinken, anderen ontmoeten, picknicken** (gaat al goed, vooral niet minder) plek voor samen muziek maken in de tuin** (bv podium Tussentuin)pluk‐, dwaal‐ en speeltuin (vogels, vlinders, etc) meer schaduw (bv pergola/ parasolbomen) (ook op verharde deel voor nieuwe bouwblok)* waterpartij* (bv zwembad in de Maas, handpomp op heuvel met stroompje richting moestuin) boomhutten/ klimbomen* bbq gelegenheid* Maashoning via imker (uit andere buurt, dat is ook interessant voor de sociale cohesie, die is 'buurtoverstijgend')(de meningen over bijen waren erg verdeeld, een bijen‐info‐moment door de imker is wenselijk!) kas (prijsvraag follie) bio‐kringloop laten zien (prijsvraag studenten TU Delft) vliegeren verbinden met ouderen uit Humanitas bijdrage vragen voor producten aan mensen die niet (kunnen) tuinieren en wel willen bijdragen verbinden met school/ edu tuin betere afspraken met gemeente over vuil ophalen 


rand gaat over in trap zelf maken, steigerhout

gehele overgang straat en gras versterken door rand deels uit te voeren als zitbank, zandbak, locker en rugdekking voor kleine kinderen

verstevigen straatwerk rand (uitvoering gemeente)

regenwater opvang woningen tbv bewatering Tuin

overgang stoep naar Tuin: bladerdak voor schaduw, ook voor minder validen, bomen of pergola met bv blauwe regen, evt banken

opƟe uitkijktoren/ landmark ‘tribune’ maken op grote heuvel (bestaande heuvel vergroten) zowel richƟng sportveld, als open veld, als ondergaande zon

vast waterpunt wilde bloemenrand, ecologische vlinder- en bijen strook, voor dwalen, spelen, plukken, kijken en ruiken. niet maaien

‘tribune’elementen en vlonders maken met steigerhout delen. breedte overnemen van speelveld

verhard pad voor minder validen hondenveld met bestaande bomen

open gras veld voor diverse buurtacƟviteiten, bv vlak podium maken of podium overnemen ‘De Tussentuin’ e.a. (Ɵjdelijke) optredens. bestaande bestraƟng hergebruiken op verhard pad minder validen

mini-boomgaard met diverse fruitbomen: 9 kers, 9 pruim en 2 peer imker met bijenkasten

alle hangmat plekken behouden

ALGEMENE WENSEN: • meer /vaker vuilophalen • gras blijven maaien • uitsluitsel gebruikscontract •

bbq punt vuurvaste plek met kooltjes opvang

bestaande picknicktafels komen beschuƩer te liggen door fruitboomschaduw

bestaande gravelstrook verbreden, (onderhoud regelen) of verdiepen en gras inzaaien tbv meer diversiteit (bal) spelen

CONCEPT: De uitbreiding van de Tuin kan uit verschillende wensen worden samengesteld. AĬankelijk van beschikbaar budget en uren kunnen er (nu ca 4) wensen gekozen en uitgevoerd worden. De bestaande structuur van de Tuin wordt versterkt door het benadrukken van verschillende acƟviteiten per ‘vak’. Ook de slingerende ecologische bloemenrand versterkt de structuur. De Tuin krijgt meer spelmogelijkheden en wordt toegankelijker gemaakt voor een breder publiek, m.n. voor minder validen. Naast een mini-boomgaard en een imker, worden er meer speelplekken per leeŌijd gecreëerd en is er ruimte om de eigen fantasie te laten werken...

bouwbord verwijderen

opƟe kas en of follie opƟe klimboom of boomhut

TUIN AAN DE MAAS overzicht uitbreidingswensen kansenkaart 24.10.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars


& ) *

& '"$

"$ & '

' + #/

+

+$

,0$

1# 1*&

, +

#/

%

+$

,0$

) *

$

& '"$

' +

!

, +

"$ & ' "$ * & ' & ) "$ & '

' +

1*&

#/

.

*

+$

()

1*&

% %

1#

$ $ $

(

%

%

$

%

$

$

%

%

+

%

$0$ ,23

# #

# #

.

-

1#

0$ ,23$ +$

#/

-

!

# .% #

* & )

-

'( * () "$ & '

"$ & ' * & ) # .% #

$

$

+ $ "#

$ %

()

!

*

!

$ % $

%

%

$

$ %

$ %

! "# $

, +

"# $ $ "# /

0$

()

%

*

%

0$

$

"# $

' +

"# /

+

& # $

7

9= < : 7 ! 7 + ; ; .5 ' 7 7

;

6

6

8 9:6

1 2

< 55

7

:6

)

7

# 5

6 4


CONCEPT: Deze situaƟe is het uitgangspunt voor de uitbreidingswensen.

TUIN AAN DE MAAS bestaande stuaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars


nieuw pad en kader aanleggen

grond ophogen, in overleg met gemeente hoogte 60 - 100cm en bomen op minimaal 2,5m afstand planten

bouwbord weg

CONCEPT: De Kansenkaart met minimale ingreep zijn de voorbereidingen voor de wensen, kansen en uitvoering daarvan.

TUIN AAN DE MAAS

kansenkaart met miminale ingreep 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

TUIN AAN DE MAAS

kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENSENLIJST 0 bouwbord weg 0 grondekking 0 bestraƟng aanleggen (zie ook 9) 1 optreden tribune 2 sporten .A veld kunstgras .B ijsmeester 3 spelen 4 evenementen podium 5 ontmoeten picknick 6 genieten van planten en dieren .A ecologische bloemenrand .B imker - vergunning .C fruitbomenlaan 7 moestuin .A aanleg, onderhoud, kas, tafel .B veiling groente en fruit 8 regenwater opvang (kas/ woning/ blok) 9 wandelen, bestraƟng aan leggen 10 randen versterken

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

kansgever (naam en nummer)

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENSEN

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

0 bouwbord weg 0 grondekking 0 bestraƟng aanleggen (zie ook 9) acƟes: minimale ingreep regelen: Wandelen minder validen pad aanleggen. Rekening houden met begaanbaarheid ivm grondophoging voor waterleiding. Bv van ‘gra s af te halen tegels’ of hergebruik bestra ng uit hoek. Ook te gebruiken als fietspaadje kleine kinderen over verhoging e.d. Pad net niet doortrekken tot Maaskade ivm veiligheid kleine kinderen. Gronddekking regelen met gemeente/ werf. Let op hoeveelheid grondekking, definiëren jdens uitvoering; houd rekening met ca 60 tot 100cm. Bouwbord weg laten halen - regelen, blijven bellen gemeente.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 1

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

1 optreden > tribune

acƟes: Van de heuvel een tribune maken. Heuvel vergroten, rekening houden met bemaaibaarheid. Zo mogelijk grond uit sportveld gebruiken, anders schone grond iom gemeente/ werf (tegelijk met ophogen voor waterleiding) regelen. Tribune bouwen ism hout & meubileringscollege/ Horizon / reclassering ea. Eventueel ontwerpwedstrijd van maken. Op top een landmark/ klimhut bouwen, rekening houden met ‘voorwerpen aan de openbare weg’ vergunning, deelgemeente (Amie Huiskens). Zijn diverse subsidies voor aan te vragen, ‘samen bouwen’. Zie ook 4 evenementen podium.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 2

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

2 sporten .A veld kunstgras .B ijsmeester acƟes: A Gravel van jeu de boulesbaan verwijderen; overleg of gemeente wil meewerken. Hele vak wordt mul func oneel sportveld met kunstgras. Kunstgras type uitzoeken en leggen. Zonodig het veld verdiepen, dan worden kleine kinderen (en de lounge plek) beter beschermd tegen uitgeschoten ballen. En kan het veld makkelijk ijsbaan worden. Veld uitgraven, grond kan gebruikt worden voor ophogen tribune heuvel. Doelpalen van stammen maken, voor divers gebruik. B IJsmeester houdt ijs op es in de gaten; geschiktheid kunstgras, rand, voorbereidingen in seizoen, opbouw/ a ouw etc.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 3

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

3 spelen acƟes: Avontuurlijk spelen aanleggen, langs bloemenrand en op heuvel. Geen ‘speeltoestellen’, wel kunst, objecten, elementen, natuurlijke stammen etc. Rekening houden met ‘voorwerpen aan de openbare weg’ vergunning, (raadpleeg zonodig de criteria speeltoestellen) via deelgemeente (Amie Huiskens). Stammetjes langs bloemenrand, lage springstammen, hoge slalom, touw ertussen, klauter stammen, etc. Nau sche objecten als bootboeg/ schroef etc. ingraven in heuvel, ism Scheepvaart en Transport college.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 4

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

4 evenementen > podium

acƟes: Evenementen podium maken/ regelen. Samen onversterkte muziek maken en jdelijke evenementen organiseren. Navraag doen bij ‘de Tussentuin’ naar herbruikbaarheid bestaande podium. (Let op vergunningen voor vaste elementen.) Bij OT theater navragen voor mogelijkheden opslag en inklapbaar podium. Inklapbaar podium maken ism hout & meubileringscollege/ Horizon / reclassering ea. Ontwerp wedstrijd van maken. Zijn diverse subsidies voor aan te vragen, ‘samen bouwen’. Zie ook 1 optreden tribune.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 5

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

5 ontmoeten & picknick

acƟes: Ontmoeten, picknicken en samen eten en drinken veraangenamen. Schaduw bij picknicktafels maken dmv (fruit) bomen, al dan niet in bakken voor extra hoogte. Ople en met ingraven van bomen, minimaal 2,5 meter van waterleiding vrij houden. Verplaatsbare planten regelen voor verplaatstbare schaduw, bv Quick hedge. BBQ op e maken, bv vierkant van 4 tegels bij tafels leggen en bij gemeente kolenbakken regelen. Alles iom gemeente (Amie Huiskens) ivm APV. Bijhouden dat prullenbakken op meer tac sche momenten worden geleegd, is afgesproken met gemeente.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 6

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

6 genieten van planten en dieren .A ecologische bloemenrand .B imker .C fruitbomenlaan acƟes: A Ecologische bloemenrand aanleggen, wilde zaden zaaien, overgang maken tussen straat en veld met eetbare bloemen en kruiden. Zaden regelen via imker, bv morgenster.nl, nivon e.a. Afspraken maken met maaier, desnoods piketpaaltjes slaan. B Samen met imker Bouna bijenkast plaatsen. Uitlegmoment over bijen organiseren om eventuele angst bij bewoners weg te nemen. Vergunning voor kast regelen. C Fruitbomenlaan inplanten, zodanig dat zicht open blij en de bomen schaduw op het pad geven. Transport, ingraven etc ism imker. Wellicht wil gemeente ook bijdragen? Gemeente gee aan dat er eventueel meer ( jdelijke) schaduwbomen via werf geregeld kunnen worden. Ook planten ism gemeente/ werf.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 7

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

7 de nieuwe moestuin

acƟes: A aanleg & onderhoud eetbare bloemen/ moestuin. Rekening houden met gronddekking (regelen met gemeente/ werf. Let op hoeveelheid gronddekking, is nog te definieren; ergens rond 60 tot 100cm. Zie ook 0-wensen) Tafel plaatsen voor gezamenlijke ac viteiten. Kas regelen. Of overnemen van ‘de Tussentuin’ of nieuwe aanschaffen, plaatsen, voorzien van planten en bijhouden, watervoorziening regelen. Vergunning nazien. B ‘Veiling’ groente en fruit op geze e jden organiseren. Mogelijkheid tot bijdrage kunnen leveren regelen voor mensen die niet kunnen (fysiek) maar wel willen (financieel) bijdragen. Denk aan doneren via brievenbus, adres vermelden.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 8

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

8 regenwater opvangen

acƟes: Regenwater opvangen kleine hoeveelheden, voor bewatering tuin. Bespreken met VvE, welke regenpijp gebruiken en hoe. Op e opvang via regenpijpen van dakterassen. Denk aan waterzak, Raindrop, Purerain, sherryton e.d. Navragen op es voor handpomp via Evides (eigenaar waterleiding). Regenwater opvangen van kas/ pergola e.d. Ontwerpwedstrijd van maken, regenwater opvangfollie = kunst-, speel,- en/of klimelement (vergunningen nazien).


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 9

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

kansgever (naam en nummer)

9 wandelen

acƟes: Wandelpad voor minder validen aanleggen. (Zie ook 0-wensen). Rekening houden met begaanbaarheid ivm grondophoging voor waterleiding. Gebruik bv ‘gra s af te halen tegels’ of hergebruik bestra ng uit hoek. Wandelpad ook bruikbaar maken als fietspaadje voor kleine kinderen over verhoging e.d. Pad net niet doortrekken tot Maaskade ivm veiligheid kleine kinderen.

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 10

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

10 rand versterken trap

acƟes: Rand versterken, overgang tussen loungeveld en bestra ng. (Zie ook 1 en 4) Slordige onkruidstrook maken tot rand van treden, ook te gebruiken als zitjes. Gezamenlijke mmer ac e. Eventueel ism hout & meubileringscollege/ Horizon / reclassering ea. Zijn diverse subsidies voor aan te vragen, ‘samen bouwen’. Straat werk in de gaten houden, bij verzakking komt gemeente in ac e om bestaande straatwerk te herstellen.


tadm-eindpresentatie-fase2-met-fotos