Page 1


ΤΕΛΟΣ;


ΓΚ ΑΠ Α!

! Π Α Κ Γ

! Α Π Υ Ο Κ Γ


ΓΚ ΑΠ Α! ! Α Π Υ Ο Κ Γ

ΖΝΤΟΥΠ!


Το παραµύθι των Σκυθρωπών Της Άννας Βουτσίνου Περίληψη προηγουµένου: Κάπου στο αχανέ σύµπαν, σε µια αποµονωµένη κουκίδα σκόνη , παραβιάζεται εντελώ απροσχηµάτιστα το 2ο θερµοδυναµικό αξίωµα, ούτω ειπείν δηµιουργείται τάξη από το χάο . Την επιχείρηση την εκµεταλλεύονται οι Αιθέριοι, που συνουσιαζόµενοι µε την ύλη γεννάνε του θεού . Οι θεοί θέλουν να βοηθήσουν τα υλικά πλάσµατα να ανταπεξέλθουν στα τερτίπια των Αιθέριων. Τα ορυκτά και τα φυτά του δέχονται ω απόλυτου οδηγού . Μόνο µια µικρή υποκατηγορία των θηλαστικών, οι Απλόρρινοι -που αυτοαποκαλούνται Ηθικοί Αυτουργοί τη Εξέλιξη - γράφουν του θεού στο πίσω µέρο του εγκεφάλου του , που εί ναι ακόµα ασχηµάτιστο και προβαίνουν σε απίστευτε καφρίλε που ονοµάζουν “Πολιτισµόµα ” του . 2ο µέρο Οι τελετέ εξαγνισµού ήταν φθηνέ , ήταν κακοστηµένε , ήταν µια άθλια φάρσα. Και έτσι έπρεπε να είναι! Η δουλειά µια τελετή εξαγνισµού δεν ήταν να προσφέρει ευχαρίστηση (για την οποία χρειάζονταν ειδική άδεια), ούτε να προάγει την αίσθηση του “ωραίου” και φυσικά ούτε να “εξυψώνει το πνεύµα σε δυσθεώρητα ύψη”. Αυτά ήταν δουλειά των λαµπρών ιδρυµάτων µε την επωνυµία Κ.Ε.Μ. (Καταστήµατα Επιλεγµένη Μόρφωση ).* Οι πρώτε τελετέ εξαγνισµού έγιναν παρουσία όλων ανεξαιρέτω των Αυτουργών. Θεωρήθηκαν κοσµο στορικά γεγονότα, κάτι σαν να λέµε που θα πλούτιζε τον Πολιτισµόµα του . Όχι πω ήταν καλοστηµένε . Όχι. Ίσα ίσα οι πρώτε τελετέ ήταν ιδιαιτέρω κακοργανωµένε , σε σηµείο να παίρνει 5 και 6 ώρε µέχρι να τεµαχιστεί το τυχαίο υποκείµενο που είχε επιλεγεί να πρωταγωνιστήσει στην τελετή. Αυτή η έλλειψη οργάνωση έδινε µια γεύση αυθεντικότητα στο δρώµενο, ηλέκτριζε το κοινό και το οδηγούσε σχεδόν πάντα σε κανιβαλικά όργια. Μετά από κάποιε επαναλήψει , η τελετή παγιώθηκε στην συγκεκριµένη φόρµα που έκτοτε επαναλαµβάνονταν ανελλιπώ κάθε µέρα την ώρα που το µεγάλο φωτεινό αντικείµενο στον ουρανό χανόταν, ρουφώντα όλα τα χρώµατα και ξερνώντα τεράστιε ποσότητε µαύρου. Ενό µαύρου που αντιπροσώπευε ό,τι πιο σκοτεινό. Το µαύρο ενό αχανού υπογείου, το µαύρο ενό βαθέω εσωτερικού κενού,το µαύρο τη παντελού έλλειψη φωτονίων, του οποίου η µυστική ονοµασία ήταν εξτρίµλιντιπµπλακ. Αυτό το εξτρίµλιντιπµπλακ φόβιζε τα τυχαία υποκείµενα, όπω φοβίζει τι ακαδηµίε οτιδήποτε ζωντανό, και του οδηγούσε σε ακραίε συµπεριφορέ όπω “συντροφιά” ή “συνουσία”, µερικέ φορέ ακόµα και “χιούµορ”.** Εφόσον το µαύρο φόβιζε τα τυχαία υποκείµενα, κατά πρώτον απαγορεύτηκαν όλε οι αντιδράσει που αυτό προκαλούσε, κατά δεύτερον θεσπίστηκαν πολύ βαριέ τιµωρίε για του παραβάτε και κατά τρίτον ανακηρύχτηκε από το περιοδικό Forbes ω η πιο σίγουρη και σταθερή πηγή εξουσία και πλουτισµού για του Ύψιστου Εκµαυλιστέ (Επιλεγµένη Μόρφωση πακέτο Α1) Οι Ύψιστοι Εκµαυλιστέ σέβονταν πολύ τον Πολιτισµόµα του . Επειδή ήταν εντελώ νεκρό . Οποιοσδήποτε είχε κάποια ιδέα, ή ακόµα και άρθρωνε µια φράση που δεν περιλαµβάνονταν στην Βίβλο του Πολιτισµόµα του “Πλήρη κατάλογο απολύτω απαραίτητων φράσεων από το Α έω το Ψ” (το το είχαν ήδη κα ταργήσει -ω πολύ φωνακλάδικο- από τι πρώτε ξιφοφορίε ***) θεωρούνταν κακιστανό και κέρδιζε µια υποψηφιότητα για την επόµενη τελετή εξαγνισµού. Ή αν ήταν τυχερό , µπορεί να πυρπολούνταν από κάποιον Ύψιστο Εκµαυλιστή, που ήταν σε περίοδο αναπαραγωγή και γι’ αυτό βιαζόταν να τελειώνει µε το θέµα. Ήταν η 163η τελετή. Και αυτή η 163η νύχτα, συνέπιπτε µε µια πλήρη περιστροφή του γύρω από το µεγάλο φωτεινό αντικείµενο στον ουρανό, που οι πιο µυηµένοι από του Εκπροµελετητέ ονόµαζαν “Φο ”. Εκείνη την νύχτα, όταν όλοι είχαν αποχωρήσει και µόνον οι Σκυθρωποί παρέµεναν και σκούπιζαν τα υπολείµµατα τη τελετή , ήρθε ένα Αέρα και του σήκωσε 10 µέτρα πάνω από την µικρή στεριά του και του είπε πράγµατα που δεν είχαν ποτέ ειπωθεί, ποτέ συµβεί, ποτέ πιθανολογηθεί. Εκείνη ήταν η τελευταία φορά που είδε κάποιο Αυτουργό του Σκυθρωπού . Την ίδια νύχτα, στο Φυτικό Βασίλειο δηµιουργήθηκε µεγάλη αναταραχή. Τα δέντρα θρό ζαν


Η Κουτση Μαρια #1  

Ένα περιοδικό freak show για ενήλικα παιδιά.

Η Κουτση Μαρια #1  

Ένα περιοδικό freak show για ενήλικα παιδιά.