Page 1

Juni 2012

DER ER 1000 FORSKELLIGE GRUNDE TIL AT GÅ HER … side 3-5

EN FARVERIG DAG HOS FRISØREN side 8-9

EN GRØN OASE side 10


Skolen skal gøre en forskel På de fleste skoler og uddannelses­ institutioner kommer elever og stude­ rende for at lære et fag eller erhverve sig nye kompe­ tencer. Eleverne følges ad på hold og årgange, de af­ leverer opgaver og går til eksamen. Sådan er det ikke på Kofoeds Skole. Indsatsen – med blandt andet un­ dervisning, hjemløsearbejde, jobtræning i værksteder, ungdomsboliger, grønlænderindsats og alle de andre opgaver – skal skabe en bedre hverdag for de omkring 700 mænd og kvinder, som går ind ad dørene hver dag. Alle har deres individuelle skema og personlige mål med at gå på skolen. Der er ikke to elevforløb, der er ens, og der er kun eksamen i meget få fag. Kofoeds Skole skal give eleverne mulighed for at øge deres kvalifikationer og skaffe sig et bedre livsind­ hold og en bedre livskvalitet. Et par gange om året spørger vi eleverne om deres tilfredshed med at gå på skolen, og om de oplever, at deres hverdag på skolen er med til at øge deres livskvalitet.

LEDER

I gennem mange år har skolen oplevet tilfredsstil­ lende resultater i disse undersøgelser, men undersø­ gelserne giver os ikke mulighed for at gå i dybden med, hvor det er, at de enkelte elever oplever, at skolen gør en forskel for dem. I dette nummer af Kofoeds Avis forsøger vi at sætte ord på, hvor eleverne oplever at skolen hjælper dem. På de følgende sider præsenterer vi en række citater fra interviews med elever, som har fortalt om, hvorfor de kommer på skolen, og hvad de får ud af det. Interviewene viser, at det i høj grad giver mening at gå her for de elever, som har deltaget. Og for et so­ cialt tilbud som Kofoeds Skole, der kan, vil og skal rig­ tig meget med eleverne, er det af afgørende betydning. At gøre en forskel er kort sagt et krav, vi som medarbej­ dere skal sætte til os selv i vores dagligdag.

Robert Olsen, forstander

SIDEN SIDST

MUSIK OG LIVEPAINTING FOR DE HJEMLØSE Lørdag d. 12. maj afholdt de hjemløses organisa­ tion, Sand borgermøde for hjemløse under over­ skriften Galde og Gode Idéer. Borgermødet skulle samle op og diskutere de problemer, hjemløse lever med. Kofoeds Skole deltog med livepainting til musik, som blev demonstreret af elever og lærere fra Atelieret og Musikværkstedet. Trods de alvorlige emner sluttede dagen med en fest, hvor alle, der havde lyst, kunne være med til at male til inciterende rytmer fra Teater­orkestret og Salsaorkestret. -thop

2

Kofoeds Avis | juni 2012


Der er 1000 forskellige grunde til at gå her … Omkring 700 elever bruger hver dag Kofoeds Skole. Alle har deres egen grund til at komme på skolen, men hvor gør skolen en forskel for den enkelte?

INTERVIEW

Tekst: Thomas Pedersen | Foto: Sif Meincke

En gang om året gennemfører skolen en tilfredsheds­ undersøgelse blandt alle elever. I 2011 svarede 86% at de er tilfredse med skolens ydelser, 85% oplevede fremgang i deres livskvalitet og 84% oplevede, at de forbedrer deres kvalifikationer gennem brug af skolens tilbud. Undersøgelsen viser, at eleverne gene­ relt oplever skolens tilbud som meningsfulde og brug­ bare. Men hvad ligger der egentlig bag resultaterne? Hvor er det, Kofoeds Skole gør en forskel hos den enkelte elev? I et forsøg på at besvare disse spørgsmål, er der gennemført en række interviews med elever fra for­ skellige værksteder og undervisningshold. Det er i alt blevet til 11 interviews af 10-20 minutters varig­ hed, som har kredset om dels, hvorfor eleverne går på skolen, dels hvad de får ud af deres forløb. Det har – i sagens natur – været frivilligt at lade sig inter­ viewe. Der er ikke taget højde for hverken køn, alder eller etnicitet, og deltagernes svar repræsenterer ikke nødvendigvis oplevelsen hos skolens elever generelt. Til gengæld har deltagerne sat nogle ord på, hvordan Kofoeds Skole gør en forskel for dem.

Hvorfor kommer du på Kofoeds Skole ”Jeg kommer hver dag og laver en spiseseddel,. (…) Egentlig er det også bare for at komme lidt ud af døren i stedet for at bare at glo fjernsyn.” Elev i produktionsværkstedet

”Det giver mig samvær med andre mennesker og noget at stå op til om morgenen. Jeg har en førtidspension og en tjenestemandspension, så økonomisk har jeg det fint. Men det at være totalt uden for arbejdsmarkedet kan godt give nogle nedture. Så var der nogen, der foreslog mig at tage ud på Kofoeds Skole, og så er jeg kommet her siden.” Elev i produktionsværkstedet ”Jeg startede her fordi jeg havde et misbrug af alkohol, og fandt ud af at det ikke gik så godt. Jeg er her frivilligt og kom ind fordi jeg har en god veninde, der anbefalede mig at starte her. (…) Nu har jeg været her et år og har næsten 100 pct. fremmøde. Det er rart. Jeg er på antabus, og det kører perfekt. Elev i håndværkerhuset ”Jeg kommer her, fordi jeg bliver meget ked af det, når jeg sidder derhjemme. Så jeg er her to gange om ugen.” Elev i syværkstedet ”Jeg er i gang med at tage PC-kørekort. Kommunen har sat mig til at tage det herude, og så har jeg prøver på Niels Brock. (…) Jeg søger også praktikplads, som egentlig er det mål, jeg har. Jeg vil gerne have en uddannelse.” Elev i Grafisk Workshop

Kofoeds Avis | juni 2012

3


”Sidste gang jeg var på Jobcenteret sagde de, at mit dansk var meget dårligt. Der er mange, der driller mig, fordi jeg ikke kan grammatik, men bare snakker som jeg kan. (…) Det var meget godt jeg kom, for 1½ måned på Kofoeds Skole har lært mig mere dansk end 12 år i Danmark.” Elev i Grafisk Workshop. ”I øjeblikket arbejder jeg med at få fuldstændig styr på Excel regnskabsprogrammet. Det er for egen vindings skyld – også for at kunne lægge budgetter og fordi jeg har brugt uendeligt mange timer på bare at lave en kolonne…” Elev i Grafisk Workshop ”Jeg startede i januar 2010 efter en kompliceret skulder- og nakkeoperation. Den satte mig af arbejdsmarkedet. (…) jeg er indstillet til førtidspension. Jeg har altid været et aktivt menneske og været vant til at være ude blandt mange mennesker og savnede et sted at være med mange mennesker socialt. (…) Selvom jeg har to børn, som kræver meget, så har jeg brug for at have et voksennetværk.” Elev i De Åbne Værksteder

Hvad får du ud af at komme på skolen? ”Selvom man ikke tjener guld som dollarelev, så får man jo alligevel lidt ud af det. Så har man jo også mulighed for at gå på tøjdepotet og møbeldepotet for at se om der er noget. (…) Nu har jeg jo en hvis alder, men

4

Kofoeds Avis | juni 2012

”Jamen jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis skolen ikke var her. Helt sikkert – det vidste jeg ikke. (…) Jeg er virkelig kommet i gang med noget her. Jeg er virkelig vokset.” – ELEV I ATELIERET

alle snakkede om computere, og så tænkte jeg, at det må jeg også prøve. Så gik jeg på EDB-kursus, og nu har jeg fået en computer derhjemme.” Elev i Produktionsværkstedet ”Jeg får det ud af det, at jeg møder en masse mennesker. Jeg har jo ikke noget bagland, jeg har kun min kone og mine børn derhjemme. Alt hvad der hedder venner og bekendte det er … jeg har ikke andet end det her. Jeg nyder at stå op og være her og have nogen at snakke med.” Elev i Håndværkerhuset ”Jeg er rigtig glad for det. Jeg kommer her egentlig ikke for at få venner. Jeg kommer, fordi jeg godt kan li’ at arbejde med de fag, jeg har. Jeg synes specielt vores sylærer er fantastisk dygtig. Altså, hun prøver at favne os alle. (…) Hun prøver at samle os alle op, lige meget hvad.” Elev i syværkstedet ”Jamen jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis skolen ikke var her. Helt sikkert – det vidste jeg ikke.. (…) Jeg er virkelig kommet i gang med noget her. Jeg er virkelig vokset.” Elev i Atelieret


”Det betyder afsindigt meget. Også i forhold til at komme på førtidspension – at komme et sted, hvor der er mange andre, der også er det, så havde jeg ikke noget at skjule.” Elev i Atelieret ”Jeg føler, at jeg har taget fat i en side i mig, som har ligget i dvale i mange år, og som jeg virkelig kan bruge til at bygge min selvtillid og det hele op på. Det betyder utrolig meget for mig at mærke, at jeg kan godt. De der succesoplevelser betyder meget. (…) Og så det der med at man er noget værd – uanset hvordan. Altså selvom man har haft en belastet fortid, og svært ved at klare nogen ting. Så kan man få lov til at være her og fungere. Det synes jeg er meget givende.” Elev i Keramikværkstedet ”Det er sådan en blandet holdning. I starten var det ret uprofessionelt. De kunne ikke rigtig tilfredsstille de ønsker, jeg havde i starten. Det er så kommet godt efter, at man selv har åbnet munden. Man forventede nok for meget til at starte med, tror jeg. Men efter man selv har taget fat i folk og sagt, det her er ikke godt nok, så skete der noget.” Elev i Grafisk Workshop ”Hvis man har noget gnist og noget kampgejst i sig og gider åbne sine øjne og interessere sig for lærdom, så er det bare et lækkert sted. (…) Jeg oplever, at det, som de kan er, at tage imod et menneske. Kigge dem lige i øjnene, ikke skabe kløfter og behandle med respekt. Så er de gode til at finde ud af, hvor folks kompetencer ligger (…) og give et lille skub i den rigtige retning.” Elev i Grafisk Workshop.

”Jeg kommer her, fordi jeg bliver meget ked af det, når jeg sidder derhjemme. Så jeg er her to gange om ugen..” – ELEV I SYVÆRKSTEDET

”Jeg synes,folk er meget sådan på. Man får lov til at være sig selv, hvis man har brug for det. Så bliver man bare spurgt, om man er ok, og ved, at man kan komme, hvis man har brug for det. Man får lov til at være i fred med folk omkring sig, som jeg har brug for nogle gange. At være anonym blandt andre mennesker.” Elev i De Åbne Værksteder

Hvad med kritiske kommentarer? Som bekendt kan en vis herre også citere Bibelen, og de citater, der er præsenteret i denne artikel, er blot brudstykker af de ting, der blev sagt under interviewene. Her må læseren tage forfatterens ord for, at citaterne ikke er væsensforskellige fra det, som blev sagt under interviewene som helhed. Og de bekræfter, at Kofoeds Skole er et Mang­ foldighedernes Hus, der skal imødekomme mange forskellige behov. Der er mange forskellige grunde til at komme på Kofoeds Skole.

Kofoeds Avis | juni 2012

5


De fattiges egne fortÌllinger Fattigdom eksisterer ogsü i et rigt samfund som det danske. Hvordan opleves fattigdommen af de fattige? – Fattigdom er en bitter realitet i disse menneskers liv med en følelse af skam, selvbebrejdelse, isolation og mindrevÌrd.

Å-HJGU¥ PPHUR PDWP MRXU QD LQ OEOLYHUE U  )RUVODJ Q G W´ RJLGpHU WLOEHN  IUDPHQ P QHVNHUG

8GDUEHMG HWIRU5nGH WIRU6RFLDOW 8

FAKTA

SHOVHDI LIDWWLJGR IDWWLJGRP P

HUOHYHU

GVDWWHDI3Tekst: Ole Meldgaard

Det fremgür af rapporten �Jeg drømmer om, at min journal bliver brÌndt�, som er udarbejdet for Rüdet for Socialt Udsatte, og som viderebringer budskaber fra mennesker, der ved hvad det vil sige at leve i fattigdom. Rapporten er blevet til gennem tre dialogmøder med 45 personer, som oplever fattigdom, bl.a. elever fra Kofoeds Skole.

�Jeg skammer mig over at vÌre bistandsklient. Südan er der ikke nogen, der lyst til at prÌsentere sig selv, og sü ender jeg bare med at holde mig for mig selv.�

XEOLF)XWXU HV²$SULO

Fattigdom er nok et kontant spørgsmül om kroner og øre, men det er ogsü det, der følger med: At leve i fattigdom er at leve i utryghed og frygt. Ikke kun fordi hver en krone skal vendes for at betale de faste udgifter, men ogsü fordi blot Ên enkelt uforudset udgift kan vÌlte hele budgettet, sü man ikke kan betale huslejen. Mange har ikke rüd til lÌgeordineret medicin og er bange for at deres børn skal blive syge eller i vÌrste fald fjernet af kommunen. Andre i samfundet tror, man er ude pü at snylte og pjÌkke. Fattigdom, skam og lavt selvvÌrd kan lede til afsondring og isolation, og sü er der ikke langt til psykisk pres, stress og misbrug, og det gør det endnu svÌrere at komme ud af fattigdommen.

�Fattigdom er at vÌre pissebange for rudekuverter.� �Jeg har rüd til mad, men jeg har ikke rüd til selvvÌrd.� �Jeg har ikke rüd til at have andre i mit liv.� IsÌr følelsen af mistro og ringeagt fra det offentlige sy­ stem og fra andre borgere prÌger hverdagen i fattigdom, og det fylder livet med utryghed, angst og lede. Mange deltagere i dialogmøderne pegede pü, at det er nødven­ digt at gøre op med den mistillidskultur, hvor mennesker i fattigdom tillÌgges helt andre normer end befolknin­ gen i øvrigt. Fattige mennesker vil anerkendes som hele mennesker. -Pü socialkontoret kan man komme ind og se hele sit liv blive til paragraffer, kasser og handleplaner. Men Ên selv kan de ikke fü øje pü, fortÌller en deltager.

6

Kofoeds Avis | juni 2012

Men de fattige har ogsĂĽ mange ideer til, hvordan situationen kan forbedres, og de er ogsĂĽ med i rapporten, bl.a.:

• GÌldssanering for mennesker i langvarig fattigdom • Deltidsarbejde pü sociale ydelser • Individualisering af ydelser til samboende • VÌrdikupon til oplevelser • Hurtigere indsats ved svÌre overgange • Max Ên sagsbehandler om üret • Adskil den sociale indsats fra arbejdsmarkedspolitikken

• Bryd den sociale arv tidligt • Rapporten findes pü Rüdet for Socialt Udsattes hjemmeside www.udsatte.dk


Velkommen til:

Det Sociale Sommermarked Den 21. juni slår Kofoeds Skole dørene op for det Det Sociale Sommermarked sammen med 14 andre væresteder og sociale tilbud. Det bliver årets fest for alle med interesse, i hvad der sker i Københavns mange sociale tilbud, når Det Sociale Sommermarked løber af stabelen på Kofoeds Skole. Det sker torsdag d. 21. juni fra kl. 12.00-17.00. Vis hvad du kan Det Sociale Sommermarked er et mødested, hvor brugere af sociale tilbud får mulighed for at vise, hvad de kan. Og det er ikke så lidt endda! Sommermarkedet byder på teater, dans og musik fra flere scener. Der vil være udstilling og salg af kunst og kunsthåndværk. I flere af markedsboderne kan gæsterne selv være kreative, og der vil være ­masser af information om de aktiviteter og mulig­ heder, som findes på Kofoeds Skole, værestederne og de andre sociale tilbud. Rimelige priser Bliver man sulten og tørstig undervejs, kan mad og drikke købes til yderst rimelige priser i mange af bo­ derne. Der er med andre ord ingen grund til at snyde sig selv for et besøg på Det Sociale Sommermarked på Kofoeds Skole. -thop

TORSDAG D. 21. JUNI FRA 12.00-17.00 PÅ KOFOEDS SKOLE NYRNBERGGADE 1, 2300 KBH. S DELTAGERE: Kofoeds Skole • Indvandrerkvindecentret Netværksstedet Thorvaldsen • Værestedet Milepælen Fountain House • Idrætshuset IFK 98 Askovgården ASPA • Værestedet Drys Ind Sydhavnskompagniet • Missionen bl Hjemløse/Offside NaboCenter Amager • Gang i gaden Hus Forbi • Vi gør/Musikbutikken • Ombold

FONDE STØTTER PROJEKTER FOR FRIVILLIGE Udviklingen af det frivillige arbejde bliver hjulpet godt på vej af midler fra fonde. Kofoeds Skole i Åbenrå gør i 2012 en ekstra indsats i danskundervis­ ning for indvandrerkvinder med særlige behov. Kvinderne har det til fælles, at de udover at kunne meget lidt dansk, også er udfordret af sociale problemer, som for eksem­ pel krigstraumer eller ensomhed. Skolen har med hjælp fra OAK Foundation Denmark fået mulig­­hed for at efteruddanne det frivillige personale til at kunne støtte kvin­

derne til at klare udfordringerne, ligesom fonden har støttet indkøb af materiale til specialundervisning. Målet er, at de sårbare kvinder får styrket både selvværd og net­ værk og bliver bedre rustet til at lære dansk. I Ålborg holder skolen åbent uden for normal åbningstid i 2012 og 2013 for at give et tilbud om meningsfulde fritidsaktiviteter til de grønlandske elever og andre arbejdsledige i Ålborg Kommune. Aktiviteterne styres af frivillige, og omfatter blandt andet kreative

aktiviteter, foredrag og fælles­ spisning. Projektet skal ud over en meningsfuld fritid også give delta­ gerne appetit på at integrere sig i kommunens øvrige fritidstilbud. Det Obelske Familiefond har gjort det muligt at iværksætte projektet, og pt. søger vi andre fonde om støtte til at føre det videre. Projekterne afhjælper først og fremmest akutte behov, men giver også vigtige erfaringer i arbejdet med at udvikle det frivillige arbejde på skolen generelt. -Malenea

Kofoeds Avis | juni 2012

7


Det koster kun 40 kr. at blive klippet i Frisørværkstedet. Men de kan også farve hår, permanente og alt det andet, frisører nu skal.

En FARVERIG dag hos frisøren REPORTAGE Tekst: Jonas Aarhøj Foto: Jonas Aarhøj og Thomas Pedersen

8

Kofoeds Avis | juni 2012

Frisørværkstedet er et kombineret undervisningsog servicetilbud. Her kan man både lære at klippe og blive klippet.


KOMBINERET UNDERVISNINGSOG SERVICETILBUD

Elizabeth læser avis, mens hun venter på at få lavet striber i håret. Th: Hikmet har prøvet meget i sit liv. Nu er han i ’lære’ i Frisørværkstedet

Det er torsdag formiddag, og i Frisørværkstedet er man i fuld gang med saksene. Rundt omkring får kunderne vasket hår, finjusteret spidser og bliver klippet i etager. Dameparykker i sort og rødt sætter kulør på hylderne ved den ene væg. Ned fra loftet hænger tørre­ hjelme i retrostil. Den skarpe lugt fra permanentvæske og duften af sød parfume blander sig med liv­ lige samtaler. Værkstedets kunder, som sidder med fronten rettet mod store blanke spejle, følger opmærksomt med imens eleverne tager lokkerne under kærlig behandling. På gulvet under de sorte hæve- og sænke stole ligger der hårtotter, som løbende fejes sammen. I lokalets ene side sidder flere kunder og venter på, det bliver deres tur. Ved hyggebordet ud mod vinduespartiet, læser en kvinde dagens avis og drikker

Allerede i de første år af skolens levetid opdagede H.C. Kofoed hvor står betyd­ ning det har for selvværd og selvrespekt at være velklædt og velsoigneret. I mange år var skolens frisør en profes­ sionel ansat eller frivillig barber, men i de seneste årtier har Frisørværkstedet været et kombineret undervisnings- og servicetilbud, hvor man både kan lære de grundlæggende ting i frisørfaget og få ordnet håret til en billig penge. Og naturligvis kan man betale regningen med kofoed-dollars.

økologisk Fairtrade kaffe, mens minuturet, der holder styr på, hvornår hårfarven har siddet længe nok, tæller ned. En hvid Azalea blomst midt på bordfladen skyder op over service og åbne æsker med tebreve. Det store overblik har værkste­ dets leder Grith Johnsen. Det er hende, der superviserer de forskel­ lige igangværende processer og kommer med gode råd. Elev Hikmet Uzer forklarer. -Hun ska­ ber en god og inspirerende atmo­ sfære, og er en meget dygtig un­ derviser. Jeg lærer rigtig meget, og min drøm er måske på et tids­ punkt at åbne min egen frisørforretning, eller arbejde som stylist. Jeg er god til at bruge mine hænder, så faget passer mig godt. Hikmet har prøvet en del i sit liv. Han er musisk uddannet fra konservatorier i Istanbul, London, Wien og København. Han er pop­

sanger, og spiller på klaver, kon­ trabas og guitar. Han har arbejdet som folkeskolelærer i matematik, på et pizzeria og med rengøring på bl.a. Hvidovre Hospital. Det har været svært for Hikmet, at fun­ gere blandt kollegaerne på det danske arbejdsmarked, da han ikke har følt sig respekteret med sin tyrkiske baggrund. -Her på værkstedet bliver man mødt med anerkendelse, og der er en lige­ værdig stemning, fortæller han. Blandt kunderne er der også fin tilfredshed med værkstedets klippekunster. Elizabeth Ann Madsen er ved at få lavet ”jule­ pynt”, som hun humoristisk kalder sine farvede striber. -Jeg er 80 år gammel, når jeg kommer ind og 40 år, når jeg går ud igen, siger hun og griner.

Kofoeds Avis | juni 2012

9


En GRØN Oase Kofoeds Avis tager på opdagelse i skolens miljøsta­ tion, og får et særligt kig på et haveanlæg i vækst, som danner ramme om et frugtbart arbejdsmiljø med et godt sammenhold. Det er netop ved haven, at Kofoeds Avis en smuk solskinsmorgen i maj møder eleverne Maya Bøyesen og Lene Dannerfjord sammen med Donald Macintyre fra Miljøpladsen. De har ansvar for udviklingen af et havenanlæg med store ambitioner. Drømmen er nem­ lig, at området i fremtiden skal danne ramme om en park med sansehaver, snoede stier og vandbassiner med fisk. Her skal man kunne spise sin middagsmad – eventuelt krydret med hjemmedyrkede afgrøder, så­ som rødbede, persille og ærter fra havens transporta­ ble højbede. Alt det spiselige gror i sund gartnermuld. Man kan også nøjes med at drikke kaffe og slappe af, når man har behov for det. Måske endda i skyggen fra frugttræer med blommer og æbler.

Maja Bøyesen og Donald Macintyre planter urter i høj­bedene. (foto: jonasa)

I et drivhus er tomater og chili undervejs. Som Maja fortæller, så er det fantastisk at gå udenfor og arbejde blandt gode kollegaer. Lene supplerer med at sige, -det giver stor tilfredsstillelse at se noget gro, som man selv har været med til at plante. -jonasa

SÆLSKIND GIVER ANER­KENDELSE På Kofoeds Skole i Aalborg, Neriusaaq bruger de grønlandske elever hænderne til at fremstille produkter af sælskind. Man laver for eksempel hjemmesko og luffer til børn og voksne, puder, tasker og etuier til mobiltelefoner. Der sælges kun skind fra sælarter, der ikke er truede. Skolen har et samarbejde med Nordsøen

10

Kofoeds Avis | juni 2012

Oceanarium i Hirtshals, som ud­ stiller og sælger håndarbejdet fra deres souvenirbutik. Som værk­ stedsmedarbejder på Neriusaaq Aase Martinsdottir fortæller: -Det er meget motiverende for eleverne at folk sætter pris på og anerken­ der deres arbejde. Det er noget, som gør dem stolte. Det har sam­ tidig værdi på den måde, at det er

med til at integrere grønlandsk kultur i det danske samfund. Også hos Nordsøen Oceanarium er man glade for bidraget. Butikschef Frank Nielsen: -Det er rart for os at kunne vise en sammenhæng mellem de natur­oplevelser man får som gæst i vores Oceanarium, og det vi sælger i butikken. -jonasa


Støt sommerlejr for socialt udsatte børn – spred sommerbudskabet og vind! KONKURRENCE

Tekst og foto: Jane Fogedby

Det er snart sommer, og det betyder, at mange forældre pakker rejsekuf­ ferten og drager på eventyr med deres børn. Men mange af Kofoeds Skoles elever har ikke råd eller mulighed for, at give deres børn en sommerferieoplevelse, som alle klassekammeraterne. Derfor sender skolen for 9. år i træk socialt udsatte elever og deres børn på sommerlejr på skolens ferieejendom i Sorø, Louisestiftelsen. Her kan børnene lege, grine, møde nye venner og glemme en ellers trængt hverdag for en stund. Som noget nyt i år kan du støtte Kofoeds Skoles sommerlejr for socialt udsatte elever og deres børn på indsamlingsportalen BetterNow. Her har Kofoeds Skole oprettet en indsamling til fordel for sommerlej­ ren. Alt, du skal gøre er, at gå ind på

Med et bidrag til indsamlingen sol-sommerog-ferie kan du vinde dette smukke glasfad, der er fremstillet af Kofoeds Skoles elever.

www.betternow.dk/sommer-sol-ogferie og donere et valgfrit beløb med dit kreditkort ved at klikke på knap­ pen ”giv et bidrag” inde på indsam­ lingen ”Sommer sol og ferie”. Du kan også donere 100 kr. ved at sende en sms til BN 1487 100. Med dit bidrag er du med i lodtræknin­ gen om et smukt glasfad lavet af elever i Glasværkstedet. Tak for din støtte og del sommerbudskabet i dit netværk, så vi kan give børnene og deres forældre en sommer­ oplevelse for livet. Lav din egen indsamling På www.betternow.dk/kofoedsskole kan du nu lave din helt egen online indsamling til fordel for Kofoeds Skole. Her kan du gøre en begiven­ hed eller interesse i dit liv til en

støtte til socialt udsatte. Hvis du fx snart har fødselsdag og har alt, hvad du har brug for, så kan du – i stedet for at ønske dig endnu et lommetør­ klæde eller en lommelærke – opfor­ dre venner og familie til at give et bidrag til din indsamling på BetterNow og hjælpe dig med at hjælpe socialt udsatte i Danmark. Se hvordan du gør på: www.kofoedsskole.dk/stoette/bidrag/ startdinegenindsamling – det tager kun få minutter! Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang så kontakt fundraiser Jane Fogedby på janef@kofoedsskole.dk, 4173 3280

Foredrag og rundvisninger i efteråret I efteråret 2012 afholder Kofoeds Skole tre temaforedrag med mulighed for efterfølgende rundvisning på skolen. Arrangementerne foregår på følgende datoer: 18/9 Udsatte grønlændere, v. afdelingsleder Kurt Olsen 24/10 Hjemløsearbejdet, v. forstander Robert Olsen 15/11 Kofoeds Skoles internationale arbejde, v. chefkonsulent Ole Meldgaard Alle arrangementer afholdes fra kl. 10.00-12.00. Der er begrænset antal pladser, så tilmeld dig ved at sende en mail til: kommunikation@kofoedsskole.dk. - thop

Kofoeds Avis | juni 2012

11


Magasinpost – UMM ID nr.: 42416

Hver dag kommer der ca. 600 elever på Kofoeds Skole. Det er en mangfoldig gruppe, og hver elev har brug for noget forskelligt. Private donationer gør det muligt at imødekomme de mange behov, fx at starte projekter, holde arrangementer og give akut og langsigtet hjælp. Alle bidrag og donationer gør en forskel for vores elever.

TEGN ET MEDLEMSKAB Bliv medlem af Kofoeds Venner og få Kofoeds Avis tilsendt fire gange årligt. Alle bidrag over 500 kroner kan trækkes fra i SKAT. Som gavebrevsgiver kan du opnå fuldt fradrag. Husk at oplyse dit cpr. nr., så sørger vi for at indberette til SKAT. Tilmeld dit medlemskab til Betalingsservice (PBS), så letter du Kofoeds Skoles admini­ strative arbejde og dermed går flere penge til arbejdet for socialt udsatte i Danmark. Du kan tilmelde dig PBS elektronisk via vores hjemmeside.

BRUG GIROKORTET OG GIV ET BIDRAG Giv et enkelt bidrag med girokortet nedenfor. Vi sætter pris på alle bidrag. (NB! PBS sender girokort ud til vores medlemmer. Dog kan girokortet her også anvendes til at betale dit medlemskab – Bare skriv en lille note til os på girokortet, fx medlemskab 2012)

KONTAKT På www.kofoedsskole.dk kan du læse om vores arbejde, og hvordan du gør en forskel. Ønsker du at blive medlem eller vide mere så kontakt os på stoettekreds@kofoedsskole.dk eller tlf. 4173 3280. REDAKTION: Thomas Pedersen (ansvarshavende), Jonas Aarhøj, Jane Fogedby og Malene Alexandersson. LAYOUT: Rikke Saabye | FORSIDEFOTO: André Andersen TRYK: Kailow Graphics. Oplag: 18.500 | Eftertryk tilladt med kildeangivelse | ISSN: 1604-2654 | Red. sluttet d. 15. maj 2012 Kofoeds Skole er en selvejende institution, der yder hjælp til selvhjælp til mennesker i sociale vanskeligheder. Skolen arbejder på et kristent og folkeligt grundlag. KONTAKT Nyrnberggade 1, 2300 København S | Tlf.: 32 68 02 00 – Fax: 32 95 62 17 ks@kofoedsskole.dk – www.kofoedsskole.dk | Postgiro: 9 11 88 45

Næste blad udkommer 1. september 2012

SKRIV TIL REDAKTIONEN: kommunikation@kofoedsskole.dk FÅ KOFOEDS AVIS TILSENDT: Kontakt Kofoeds Skole 41 73 32 80 eller kommunikation@kofoedsskole.dk

GIV ET BIDRAG til Kofoeds Skoles arbejde med socialt udsatte Ved betaling via netbank benyt reg.nr. 9541 konto nr. 9118845. Husk at oplys medlemsnr. eller navn

kr.

Afsender: Kofoeds Skole | Nyrnberggade 1 | 2300 København S.

Danmarks socialt udsatte har brug for DIN hjælp

Kofoeds Avis, juni 2012  
Kofoeds Avis, juni 2012  

Kofoeds Avis skriver om Kofoeds Skoles arbejde med arbejdsløse og socialt udsatte mennesker. I dette nummer kan du bl.a. læse om hvad nogle...