Page 1

1. stran 11. februar 2019

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2018 v številkah temeljna zaloga knjig knjižnica

Radovljica Begunje Brezje Kropa Lesce Ljubno

izposojeno knjižnično gradivo

št. preb. 2018

indeks v % 17/18

2017

2018

8.246 2.262 905 3.021 3.426 1.042

67.207 2.479 905 2.189 12.020 0

69.722 2.459 897 2.176 12.025 0

104 99 99 99 100

34.364

35.434

103

42.625 0 677

42.732 0 624

100

2017

2018

indeks v % 17/18

313.432 25.639 6.068 20.386 29.329 začasno zaprta

324.020 26.099 6.086 20.880 29.417

103 102 100 102 100

10.588 460 18 494 88

0 potujoča Bled Bohinjska Bela Zasip

6.124 673 1.038

92

177.220 zaprta 429

168.865

95

-8.355

383

89

-46 0

Gorje

2.776

9.493

10.052

106

33.688

33.718

100

30

Bohinjska Bistrica Koprivnik Srednja vas Stara Fužina

2.927 382 1.062 732

28.091

28.568

102

78.373

101

904

1.849 507

1.899 513

103 101

77.469 začasno zaprta 10.401 1.177

10.238 1.152

98 98

-163 -25

34.616

202.406

207.101

102

695.238

699.231

101

3.993

31. 12. 17

31. 12. 18

indeks 17/18

202.406 3.827 20.431

207.101 3.819 20.943

102 100 103

226.664

231.863

102

nakup 7.963 312 786

dar 1.176 74 199

skupaj 9.139 386 985

9.061 86,21

1.449 13,79

10.510 100,00

skupaj

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

knjige časopisi, revije neknjižno gradivo skupaj

4695,00 -8,00 512,00 0,00 5199,00

Porast po načinu nabave knjige časopisi, revije neknjižno gradivo skupaj

86,96 3,67 9,37 100,00

Stran 1


2. stran 11. februar 2019

KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2018 v številkah VSE OBČINE

Izposojeno knjižnično gradivo knjige 495.246 106.237

na dom v knjižnici skupaj

601.483 86,02

časopisi, revije 15.467 46.189

drugo gradivo 35.578 514

skupaj 546.291 152.940

36.092 5,16

699.231 100,00

7 umetnost, šport 80 jezikoslovje 8.01/09 liter. teorija 82 leposlovje 9 zemljepis, zgodovina SKUPAJ

95.020 6.907 26 420.406 21.174 699.231

61.656 8,82

78,13 21,87 100,00

Izposoja knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) 0 splošno, znanost, kultura ... 1 filozofija, psihologija ... 2 verstvo 3 sociologija, pravo ... 5 naravne vede 6 uporabne vede

39.910 28.345 2.750 24.732 17.978 41.984

Obiskovalci v knjižnici

izposoja na dom izposoja v knjižnici obiskovalci za inf. računalniki obiski prireditev drugi skupaj

odrasli

mladina

skupaj

127.285 28.659 27.514 4.132 16.376 1.478 205.444 69,38

29.577 10.298 7.672 6.843 34.341 1.942 90.673 30,62

156.862 38.957 35.186 10.975 50.717 3.420 296.117 100,00

mladina literarni večeri potopisna predavanja ostala predavanja bralni klubi razstave križanka pravljične ure lutkovne predstave delavnice knjige na počitnicah BPU v knjižnici BPU v šoli nahrbtniki TVKS Vesolje zakladov kvizi Superknjiga knjiga presenečenja Poletavci - poletni bralci skupaj

0 0 0 15 118 0 25 43 163 17 380 171 259 0 4 132 4 9 4 1.344 73,48

število aktivnosti odrasli 15 11 58 22 174 4 0 0 0 17 50 22 0 4 0 108 0 0 0 485 26,52

skupaj 0 15 11 58 37 292 4 25 43 163 34 430 193 259 4 4 240 4 9 4 1.829 100,00 Stran 2

leto 2015 128.514 35.013 29.019 15.791 44.896 3.108

52,97 13,16 11,88 3,71 17,13 1,16 100

mladina 0 0 0 145 5.314 0 393 2.428 4.482 1.105 7.055 2.362 4.575 0 729 4.362 160 1.028 203 34.341 67,71

število obiskovalcev odrasli 868 743 1.810 188 9.433 53 0 0 0 1.777 847 264 0 124 0 269 0 0 0 16.376 32,29

% 122,06 111,26 121,25 69,50 112,97 110,05

skupaj 0 868 743 1.810 333 14.747 53 393 2.428 4.482 2.882 7.902 2.626 4.575 124 729 4.631 160 1.028 203 50.717 100,00

Profile for Knjižnica ATL Radovljica

Statistični podatki za leto 2018  

Statistični podatki za leto 2018  

Advertisement