Page 1

1. stran 13. februar 2018

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2017 v številkah temeljna zaloga knjig knjižnica

Radovljica Begunje Brezje Kropa Lesce Ljubno

izposojeno knjižnično gradivo

št. preb. 2017

indeks v % 16/17

2016

2017

8.243 2.262 905 3.021 3.426 1.042

65.559 2.496 930 2.354 11.975 0

67.207 2.479 905 2.189 12.020 0

103 99 97 93 100

33.957

34.364

101

43.136 0 689

42.625 0 677

99

2016

2017

indeks v % 16/17

314.500 24.548 6.463 20.248 29.391 začasno zaprta

313.432 25.639 6.068 20.386 29.329

100 104 94 101 100

-1.068 1.091 -395 138 -62

0 potujoča Bled Bohinjska Bela Zasip

6.203 673 1.038

98

177.245 zaprta 764

177.220

100

-25

429

56

-335 0

Gorje

2.807

8.847

9.493

107

33.789

33.688

100

-101

Bohinjska Bistrica Koprivnik Srednja vas Stara Fužina

2.962 382 1.062 732

27.597

28.091

102

77.469

100

155

1.874 505

1.849 507

99 100

77.314 začasno zaprta 10.472 1.328

10.401 1.177

99 89

-71 -151

34.758

199.919

202.406

101

696.062

695.238

100

-824

31. 12. 16

31. 12. 17

indeks 16/17

199.919 4.279 20.085

202.406 3.827 20.431

101 89 102

224.283

226.664

101

nakup 8.190 318 1.189

dar 1.135 68 118

skupaj 9.325 386 1.307

9.697 88,01

1.321 11,99

11.018 100,00

skupaj

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

knjige časopisi, revije neknjižno gradivo skupaj

2487,00 -452,00 346,00 0,00 2381,00

Porast po načinu nabave knjige časopisi, revije neknjižno gradivo skupaj

84,63 3,50 11,86 100,00

Stran 1


2. stran 13. februar 2018

KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2017 v številkah VSE OBČINE

Izposojeno knjižnično gradivo knjige 500.493 95.201

na dom v knjižnici skupaj

595.694 85,68

časopisi, revije 17.550 43.179

drugo gradivo 38.238 577

skupaj 556.281 138.957

38.815 5,58

695.238 100,00

7 umetnost, šport 80 jezikoslovje 8.01/09 liter. teorija 82 leposlovje 9 zemljepis, zgodovina SKUPAJ

92.981 7.194 370 417.373 22.233 695.238

60.729 8,73

80,01 19,99 100,00

Izposoja knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) 0 splošno, znanost, kultura ... 1 filozofija, psihologija ... 2 verstvo 3 sociologija, pravo ... 5 naravne vede 6 uporabne vede

40.779 27.426 3.336 23.913 17.834 41.799

Obiskovalci v knjižnici

izposoja na dom izposoja v knjižnici obiskovalci za inf. računalniki obiski prireditev drugi skupaj

odrasli

mladina

skupaj

103.912 27.241 25.286 5.081 17.641 841 180.002 66,54

23.578 9.433 7.350 8.572 39.220 2.365 90.518 33,46

127.490 36.674 32.636 13.653 56.861 3.206 270.520 100,00

mladina

število aktivnosti odrasli

literarni večeri potopisna predavanja ostala predavanja bralni klubi razstave križanka pravljične ure lutkovne predstave delavnice knjige na počitnicah BPU v knjižnici BPU v šoli nahrbtniki TVKS Vesolje zakladov kvizi Superknjiga knjiga presenečenja

0 0 0 9 130 31 32 44 136 17 468 187 297 0 4 132 4 10

17 16 44 7 192 10 0 0 0 17 13 4 0 4 0 108 0 0

skupaj

1.501 77,65

432 22,35

skupaj 0 17 16 44 16 322 41 32 44 136 34 481 191 297 4 4 240 4 10 0 1.933 100,00 Stran 2

leto 2015 128.514 35.013 29.019 15.791 44.896 3.108

47,13 13,56 12,06 5,05 21,02 1,19 100

mladina

število obiskovalcev odrasli

% 99,20 104,74 112,46 86,46 126,65 103,15

0 0 25 85 6.165 153 629 3.174 2.193 1.070 9.085 3.078 5.366 0 869 6.180 161 987

1.022 1.214 2.439 105 10.147 85 0 0 0 1.506 303 75 0 117 0 628 0 0

skupaj 0 1.022 1.214 2.464 190 16.312 238 629 3.174 2.193 2.576 9.388 3.153 5.366 117 869 6.808 161 987

39.220 68,98

17.641 31,02

56.861 100,00

Profile for Knjižnica ATL Radovljica

Statistični podatki za leto 2017  

Statistični podatki za leto 2017  

Advertisement