Page 1

1. stran 25. februar 2013

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2012 v številkah

temeljna zaloga knjig knjižnica

št. preb. 2012

indeks v % 11/12

2011

2012

60.267 2.179 819 2.185 10.898 0

61.338 2.424 958 2.434 11.674 0

102 111 117 111 107

28.134

28.751

102

39.699 0 514

41.039 0 532

103

Radovljica Begunje Brezje Kropa Lesce Ljubno ostale KS čitalnica (RA) potujoča

8.250 2.291 905 3.035 3.426 1.042 0

Bled Bohinjska Bela Zasip ostale KS čitalnica (BL)

6.480 673 1.038 0

Gorje

2.869

5.730

6.568

Bohinjska Bistrica Koprivnik Srednja vas Stara Fužina ostale KS

3.012 382 1.076 732

21.772 0 1.250 398

23.378 0 1.501 407

35.211

173.845

181.004

skupaj

269.521 22.094 6.557 18.994 28.491 začasno zaprta

279.841 22.419 6.565 19.011 28.950

104 101 100 100 102

10.320 325 8 17 459

26.194

28.155

107

1.961

154.379 zaprta 230

148.834

96

241

105

-5.545 0 11

38.252

38.302

100

50

115

20.978

21.390

102

107

68.576

104

2.523

120 102

66.053 začasno zaprta 9.525 1.786

9.513 1.675

100 94

-12 -111

104

663.054

673.472

102

10.418

104

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

knjige časopisi, revije drugo gradivo skupaj

31. 12. 11

31. 12. 12

indeks 11/12

173.845 4.089 16.794

181.004 4.233 17.481

104 104 104

194.728

202.718

104

dar 1.345 67 59

skupaj 10.331 447 1.457

1.471 12,02

12.235 100,00

Porast po načinu nabave nakup knjige 8.986 časopisi, revije 380 drugo gradivo 1.398 skupaj

10.764 87,98

7159,00 144,00 687,00 0,00 7990,00

84,44 3,65 11,91 100,00

Stran 1

izposojeno knjižnično gradivo indeks v % 2011 2012 11/12


2. stran 25. februar 2013

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2012 v številkah

Izposojeno knjižnično gradivo knjige na dom 510.914 v knjižnici 56.123 skupaj

567.037 84,20

časopisi, revije 19.941 25.823 45.764 6,80

drugo gradivo 60.345 325

skupaj 591.201 82.271

60.670 9,01

673.472 100,00

87,78 12,22 100,00

Izposojena knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) 0 splošno: znanost, kultura... 1 filozofija, psihologija... 2 verstvo... 3 sociologija, pravo... 5 naravne vede 6 uporabne vede

Obiskovalci v knjižnici Obiskovalci Vzrok obiska izposoja na dom izposoja v knjižnici obiskovalci za inf. Računalniki obiski prireditev Drugi skupaj

razstave križanka pogovori o knjigah knjiga presenečenja srečanje z ustvarjalci: - literarni večer - drugo predavanja: - potopisna - druga org. ogled knjižnic drugo: - ure pravljic - lutkovne + igrice - nag. vprašanja - obiski drugje - superknjiga - vesolje zakladov - delavnice - nahrbtniki skupaj

29.806 23.142 3.273 27.033 17.689 43.200

7 umetnost, šport... 80 jezikoslovje 8.01/09 liter. terija 82 leposlovje 9 zemljepis, zgodovina SKUPAJ

odrasli

mladina

skupaj

101.066 23.381 20.448 7.481 11.581 4.002 167.959 66,07

24.969 9.356 8.114 10.422 31.062 2.344 86.267 33,93

126.035 32.737 28.562 17.903 42.643 6.346 254.226 100,00

za mlad. 149 6 0 6 2 1 1 1 0 1 375 637 21 51 110 121 11 4 55 264 1.176 82,47

število prireditev za odr. 144 6 8 0 23 23 0 46 12 34 13 10 0 0 0 10 0 0 0 0 250 17,53

skupaj 293 12 8 6 25 24 1 47 12 35 388 647 21 51 110 131 11 4 55 264 1.426 100,00 Stran 2

99.237 7.335 1.226 400.913 20.617 673.472

49,58 12,88 11,23 7,04 16,77 2,50 100 število obiskovalcev za mlad. za odr. 6.869 8.154 180 59 0 71 564 0 62 688 19 688 43 0 815 2.138 0 523 815 1.615 6.971 315 15.601 156 574 0 3.156 0 2.526 0 2.005 156 899 0 993 0 522 0 4.926 0 31.062 11.581 72,84 27,16

skupaj 15.023 239 71 564 750 707 43 2.953 523 2.430 7.286 15.757 574 3.156 2.526 2.161 899 993 522 4.926 42.643 100,00

Profile for Knjižnica ATL Radovljica

Statistični podatki za leto 2012  

Statistični podatki za leto 2012

Statistični podatki za leto 2012  

Statistični podatki za leto 2012

Advertisement