Page 1

1. stran 28. februar 2011

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2010 v številkah

temeljna zaloga knjig knjižnica

št. preb. 2010

indeks v % 09/10

2009

2010

56.314 1.825 538 1.812 9.899 651

58.532 1.992 663 1.990 10.501 0

104 109 123 110 106

27.005

28.033

104

38.409 128 483

40.450 128 502

105 100 104

Radovljica Begunje Brezje Kropa Lesce Ljubno ostale KS čitalnica (RA) potujoča

8.200 2.281 905 3.016 3.426 1.042 0

Bled Bohinjska Bela Zasip ostale KS čitalnica (BL)

6.402 673 1.038 0

Gorje

2.923

4.194

4.960

Bohinjska Bistrica Koprivnik Srednja vas Stara Fužina ostale KS

3.070 382 1.076 732

18.633 1.242 814 354

20.186 0 1.037 382

35.166

162.301

169.356

skupaj

246.609 19.123 4.823 17.872 26.412 začasno zaprta

263.476 20.930 5.992 18.296 27.475

107 109 124 102 104

16.867 1.807 1.169 424 1.063

25.562

25.924

101

362

150.527 125 735

149.987 0 307

100 0 42

-540 -125 -428

36.767

38.189

104

1.422

118

16.318

19.310

118

108

63.794

119

10.123

127 108

53.671 zaprto 9.929 2.792

9.496 3.248

96 116

-433 456

104

611.265

646.424

106

35.159

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

knjige časopisi, revije drugo gradivo skupaj

31. 12. 09

31. 12. 10

indeks 09/10

162.301 3.668 14.750

169.356 3.864 16.068

104 105 109

180.719

189.288

105

dar 1.513 68 91

skupaj 11.040 522 1.629

1.672 12,68

13.191 100,00

Porast po načinu nabave nakup knjige 9.527 časopisi, revije 454 drugo gradivo 1.538 skupaj

11.519 87,32

8569,00

Stran 1

izposojeno knjižnično gradivo indeks v % 2009 2010 09/10

83,69 3,96 12,35 100,00


2. stran 28. februar 2011

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2010 v številkah

Izposojeno knjižnično gradivo knjige na dom 468.885 v knjižnici 41.595 skupaj

časopisi, revije 17.378 29.667

510.480 78,97

47.045 7,28

drugo gradivo 82.092 6.807

skupaj 568.355 78.069

88.899 13,75

646.424 100,00

87,92 12,08 100,00

Izposojena knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) 0 splošno: znanost, kultura... 1 filozofija, psihologija... 2 verstvo... 3 sociologija, pravo... 5 naravne vede 6 uporabne vede

Obiskovalci v knjižnici Obiskovalci Vzrok obiska izposoja na dom izposoja v knjižnici obiskovalci za inf. Računalniki obiski prireditev Drugi skupaj

razstave križanka pogovori o knjigah knjiga presenečenja srečanje z ustvarjalci: - literarni večer - drugo predavanja: - potopisna - druga org. ogled knjižnic drugo: - ure pravljic - lutkovne + igrice - nag. vprašanja - obiski drugje - superknjiga - vesolje zakladov - delavnice - nahrbtniki skupaj

26.324 22.240 3.362 25.960 18.369 39.020

7 umetnost, šport... 80 jezikoslovje 8.01/09 liter. terija 82 leposlovje 9 zemljepis, zgodovina SKUPAJ

odrasli

mladina

skupaj

97.562 18.791 18.474 17.722 10.734 3.669 166.951 66,22

25.521 9.495 6.302 13.313 28.906 1.619 85.156 33,78

123.083 28.285 24.776 31.035 39.640 5.288 252.107 100,00

za mlad. 126 6 0 6 0 0 0 2 1 1 377 608 14 59 112 106 11 4 38 264 1.125

število prireditev za odr. 135 0 8 0 27 18 9 36 14 22 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 209

84,33

skupaj 261 6 8 6 27 18 9 38 15 23 377 611 14 59 112 109 11 4 38 264 1.334

15,67 Stran100,00 2

105.406 7.682 1.668 374.790 21.603 646.424

48,82 11,22 9,83 12,31 15,72 2,10 100 število obiskovalcev za mlad. za odr. 7.138 8.152 199 0 0 67 383 0 0 994 0 584 0 410 331 1.418 15 630 316 788 6.973 0 13.882 103 340 0 3.195 0 1.496 0 1.895 102 819 0 859 1 467 0 4.811 0 28.906 10.734 72,92

27,08

skupaj 15.290 199 67 383 994 584 410 1.749 645 1.104 6.973 13.985 340 3.195 1.496 1.997 819 860 467 4.811 39.640 100,00

Profile for Knjižnica ATL Radovljica

Statistični podatki za leto 2010  

Statistični podatki za leto 2010

Statistični podatki za leto 2010  

Statistični podatki za leto 2010

Advertisement