Page 1

1. stran 26. februar 2010

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2009 v številkah

temeljna zaloga knjig knjižnica

št. preb. 2009

2008

2009

indeks v % 08/09

56.470 1.928 565 1.790 9.165 651

56.314 1.825 538 1.812 9.899 651

100 95 95 101 108 100

26.929

27.005

100

38.386 593 588

38.409 128 483

100 22 82

Radovljica Begunje Brezje Kropa Lesce Ljubno ostale KS čitalnica (RA) potujoča

8.034 2.281 905 3.016 3.426 1.042 0

Bled Bohinjska Bela Zasip ostale KS čitalnica (BL)

6.418 673 1.038 0

Gorje

2.891

3.652

4.194

Bohinjska Bistrica Koprivnik Srednja vas Stara Fužina ostale KS

3.073 382 1.076 732

18.146 1.242 844 517

34.987

161.466

skupaj

230.124 16.414 4.919 15.137 23.468 zaprto

246.609 19.123 4.823 17.872 26.412

107 117 98 118 113

16.485 2.709 -96 2.735 2.944

25.618

25.562

100

-56

138.178 420 565

150.527 125 735

109 30 130

12.349 -295 170

36.785

36.767

100

-18

115

12.756

16.318

128

18.633 1.242 814 354

103 100 96 68

53.138 53.671 zaprto 8.533 9.929 2.253 2.792

101

533

116 124

1.396 539

162.301

101

568.308

108

42.957

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

knjige časopisi, revije drugo gradivo skupaj

31. 12. 08

31. 12. 09

indeks 08/09

161.466 4.305 13.383

162.301 3.668 14.750

101 85 110

835,00 -637,00 1367,00

179.154

180.719

101

1565,00

dar 1.711 107 228

skupaj 10.552 537 1.024

2.046

12.113

Porast po načinu nabave nakup knjige 8.841 časopisi, revije 430 drugo gradivo 796 skupaj

10.067

izposojeno knjižnično gradivo indeks v % 2008 2009 08/09

Stran 1

611.265


2. stran 26. februar 2010

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2009 v številkah

Izposojeno knjižnično gradivo knjige na dom 441.002 v knjižnici 54.660 skupaj

495.662 81,09

časopisi, revije 15.901 11.243 27.144 4,44

drugo gradivo 79.022 9.437

skupaj 535.925 75.340

88.459 14,47

611.265 100,00

Izposojena knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) 0 splošno: znanost, kultura... 1 filozofija, psihologija... 2 verstvo... 3 sociologija, pravo... 5 naravne vede 6 uporabne vede

Obiskovalci v knjižnici Obiskovalci Vzrok obiska izposoja na dom izposoja v knjižnici obiskovalci za inf. Računalniki obiski prireditev Drugi skupaj

razstave križanka pogovori o knjigah knjiga presenečenja srečanje z ustvarjalci: - literarni večer - drugo predavanja: - potopisna - druga org. ogled knjižnic drugo: -ure pravljic - lutkovne + igrice - nag. vprašanja - obiski drugje - superknjiga - vesolje zakladov - delavnice - nahrbtniki skupaj

25.658 19.833 2.918 25.802 16.875 39.133

7 umetnost, šport... 80 jezikoslovje 8.01/09 liter. terija 82 leposlovje 9 zemljepis, zgodovina SKUPAJ

odrasli

mladina

skupaj

92.220 20.960 15.409 17.203 13.507 3.922 163.221 67,47

24.744 10.211 6.217 12.568 23.252 1.692 78.685 32,53

116.964 31.171 21.626 29.771 36.759 5.614 241.906 100,00

za mlad. 107 4 0 6 2 2 0 0 0 0 298 574 16 59 110 110 11 21 53 194 991

število prireditev za odr. 126 4 8 6 28 13 15 36 18 18 1 10 0 0 0 10 0 0 0 0 219

skupaj 233 8 8 12 30 15 15 36 18 18 299 584 16 59 110 120 11 21 53 194 1.210 Stran 2

99.296 6.692 1.438 352.820 20.801 611.265

število obiskovalcev za mlad. za odr. 6.108 10.265 71 121 0 59 326 490 37 895 37 511 0 384 0 1.525 0 894 0 631 5.491 18 11.219 134 301 0 2.629 0 1.177 0 1.157 134 744 0 944 0 808 0 3.459 0 23.252 13.507

skupaj 16.373 192 59 816 932 548 384 1.525 894 631 5.509 11.353 301 2.629 1.177 1.291 744 944 808 3.459 36.759

Statistični podatki za leto 2009  
Statistični podatki za leto 2009  

Statistični podatki za leto 2009

Advertisement