Page 1

1. stran 24. februar 2009

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2008 v številkah

temeljna zaloga knjig knjižnica

št. preb. 2008

2007

2008

indeks v % 07/08

54.644 2.136 587 1.753 9.729 651

56.470 1.928 565 1.790 9.165 651

103 90 96 102 94 100

25.947

26.929

104

36.796 596 588

38.386 593 588

104 99 100

Radovljica Begunje Brezje Kropa Lesce Ljubno ostale KS čitalnica (RA) potujoča

7.935 2.293 904 3.029 3.466 1.037 0

Bled Bohinjska Bela Zasip ostale KS čitalnica (BL)

6.478 673 1.038 0

Gorje

2.908

3.045

3.652

Bohinjska Bistrica Koprivnik Srednja vas Stara Fužina ostale KS

3.145 382 1.076 732

18.016 1.242 877 509

35.096

157.116

skupaj

227.028 12.720 5.247 13.215 20.295 zaprto

230.124 16.414 4.919 15.137 23.468

101 129 94 115 116

3.096 3.694 -328 1.922 3.173

25.117

25.618

102

501

132.624 308 1.516

138.178 420 565

104 136 37

5.554 112 -951

36.088

36.785

102

697

120

7.667

12.756

166

18.146 1.242 844 517

101 100 96 102

53.014 53.138 zaprto 7.607 8.533 2.908 2.253

100

124

112 77

926 -655

161.466

103

545.354

104

22.954

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

knjige časopisi, revije drugo gradivo skupaj

31. 12. 07

31. 12. 08

indeks 07/08

157.116 3.884 11.961

161.466 4.305 13.383

103 111 112

4350,00 421,00 1422,00

172.961

179.154

104

6193,00

dar 1.876 276 231

skupaj 10.909 715 2.033

2.383

13.657

Porast po načinu nabave nakup knjige 9.033 časopisi, revije 439 drugo gradivo 1.802 skupaj

11.274

izposojeno knjižnično gradivo indeks v % 2007 2008 07/08

Stran 1

568.308


2. stran 24. februar 2009

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2008 v številkah

Izposojeno knjižnično gradivo knjige na dom 407.053 v knjižnici 23.849 skupaj

430.902 75,82

časopisi, revije 12.197 47.586 59.783 10,52

drugo gradivo 75.516 2.107

skupaj 494.766 73.542

77.623 13,66

568.308 100,00

Izposojena knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) 0 splošno: znanost, kultura... 1 filozofija, psihologija... 2 verstvo... 3 sociologija, pravo... 5 naravne vede 6 uporabne vede

Obiskovalci v knjižnici Obiskovalci Vzrok obiska izposoja na dom izposoja v knjižnici obiskovalci za inf. Računalniki obiski prireditev Drugi skupaj

razstave pogovori o knjigah križanka srečanje z ustvarjalci: - literarni večer - drugo predavanja: - potopisna - druga org. ogled knjižnic drugo: -ure pravljic - lutkovne + igrice - nag. vprašanja - obiski drugje - superknjiga - vesolje zakladov - delavnice - nahrbtniki skupaj

20.101 18.259 4.553 22.858 16.651 49.924

7 umetnost, šport... 80 jezikoslovje 8.01/09 liter. terija 82 leposlovje 9 zemljepis, zgodovina SKUPAJ

odrasli

mladina

skupaj

89.426 20.288 14.166 19.263 19.503 2.879 165.525 68,32

21.964 9.923 4.914 10.192 26.202 3.549 76.744 31,68

111.390 30.211 19.080 29.454 45.705 6.428 242.268 100,00

za mlad. 77 0 1 0 0 0 0 0 0 263 608 24 39 72 289 10 4 42 128 949

število prireditev za odr. 239 8 9 16 16 0 39 16 23 1 21 0 0 0 21 0 0 0 0 333

skupaj 316 8 10 16 16 0 39 16 23 264 629 24 39 72 310 10 4 42 128 1.282

Stran 2

72.114 8.610 1.734 328.955 24.552 568.308

število obiskovalcev za mlad. za odr. 4.473 16.371 0 55 13 116 0 464 0 464 0 0 0 2.166 0 915 0 1.251 4.991 9 16.725 322 442 0 3.071 0 3.886 0 4.640 322 733 0 769 0 983 0 2.201 0 26.202 19.503

skupaj 20.844 55 129 464 464 0 2.166 915 1.251 5.000 17.047 442 3.071 3.886 4.962 733 769 983 2.201 45.705

Statistični podatki za leto 2008  

Statistični podatki za leto 2008

Statistični podatki za leto 2008  

Statistični podatki za leto 2008

Advertisement