Page 1

1. stran 26. februar 2007

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2006 v številkah

temeljna zaloga knjig knjižnica

št. preb. 2006

2005

2006

indeks v % 05/06

50.584 2.131 527 1.682 9.670 651

53.341 2.173 557 1.778 9.846 651

105 102 106 106 102 100

24.227

25.695

106

34.693 594 2.490 541

36.620 596 2.433 586

106 100 98 108

Radovljica Begunje Brezje Kropa Lesce Ljubno ostale KS čitalnica (RA) potujoča

7.810 2.259 899 3.013 3.390 1.041 0

Bled Bohinjska Bela Gorje Zasip ostale KS čitalnica (BL)

6.535 663 2.912 1.015 0

Bohinjska Bistrica Koprivnik Srednja vas Stara Fužina ostale KS

3.094 373 1.096 687

16.222 1.242 600 595

17.357 1.242 733 508

34.787

146.449

154.116

skupaj

233.725 10.048 3.481 8.094 16.811 zaprto

233.396 11.578 4.471 8.286 19.260

100 115 128 102 115

-329 1.530 990 192 2.449

24.462

24.867

102

405

126.719 444 5.641 2.943

134.811 439 5.419 2.534

106 99 96 86

8.092 -5 -222 -409

31.786

31.804

100

18

107 100 122 85

48.579 49.011 zaprto 596 5.960 3.433 3.722

101

432

105

516.762

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

knjige časopisi, revije drugo gradivo skupaj

31. 12. 05

31. 12. 06

indeks 05/06

146.449 3.453 9.350

154.116 3.751 10.390

105 109 111

7667,00 298,00 1040,00

159.252

168.257

106

9005,00

dar 722 81 66

skupaj 9.998 464 1.250

869

11.712

Porast po načinu nabave nakup knjige 9.276 časopisi, revije 383 drugo gradivo 1.184 skupaj

10.843

Stran 1

izposojeno knjižnično gradivo indeks v % 2005 2006 05/06

535.558

1.000 108

5.364 289

104

18.796


2. stran 26. februar 2007

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2006 v številkah

Izposojeno knjižnično gradivo knjige na dom 374.185 v knjižnici 15.216 skupaj

389.401 72,71

časopisi, revije 13.798 44.285 58.083 10,85

drugo gradivo 86.866 1.208

skupaj 474.849 60.709

88.074 16,45

535.558 100,00

Izposojena knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) 0 splošno: znanost, kultura... 1 filozofija, psihologija... 2 verstvo... 3 sociologija, pravo... 5 naravne vede 6 uporabne vede

Obiskovalci v knjižnici Obiskovalci Vzrok obiska izposoja na dom izposoja v knjižnici obiskovalci za inf. Računalniki obiski prireditev Drugi skupaj

razstave pogovori o knjigah kvizi srečanje z ustvarjalci: - literarni večer - drugo predavanja: - potopisna - druga org. ogled knjižnic drugo: -ure pravljic - lutkovne + igrice - nag. vprašanja - obiski drugje - superknjiga - vesolje zakladov - delavnice - nahrbtniki skupaj

24.310 21.369 6.215 28.767 24.246 41.627

7 umetnost, šport... 80 jezikoslovje 8.01/09 liter. terija 82 leposlovje 9 zemljepis, zgodovina SKUPAJ

odrasli

mladina

skupaj

89.203 17.322 7.296 8.672 15.300 3.799 141.592 69,18

21.000 8.790 4.999 11.193 15.096 2.017 63.095 30,82

110.203 26.112 12.295 19.865 30.396 5.816 204.687 100,00

za mlad. 50 0 0 0 0 0 0 0 135 281 13 28 24 98 3 3 17 95 466

število prireditev za odr. 102 8 0 10 10 0 29 12 17 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 157

skupaj 152 8 0 10 10 0 29 12 17 135 289 13 28 24 98 3 3 25 95 623 Stran 2

62.120 7.443 1.929 298.607 18.924 535.558

število obiskovalcev za mlad. za odr. 2.934 13.749 0 58 0 0 0 267 0 267 0 0 0 1.195 0 572 0 623 2.536 0 9.626 31 204 0 1.921 0 1.520 0 1.595 0 1.430 0 651 0 547 31 1.758 0 15.096 15.300

skupaj 16.683 58 0 267 267 0 1.195 572 623 2.536 9.657 204 1.921 1.520 1.595 1.430 651 578 1.758 30.396

Statistični podatki za leto 2006  
Statistični podatki za leto 2006  

Statistični podatki za leto 2006

Advertisement