Page 1

1. stran 15. april 2005

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2004 v številkah

temeljna zaloga knjig knjižnica

št. preb. 2004

2003

2004

indeks v % 03/04

46.706 3.010 648 2.404 10.439 674

48.539 2.056 492 1.569 9.639 651

104 68 76 65 92 97

21.534

22.909

106

32.731 604 3.376 1.127

33.510 593 2.600 528

102 98 77 47

Radovljica Begunje Brezje Kropa Lesce Ljubno ostale KS čitalnica (RA) potujoča

7.810 2.259 899 3.013 3.390 1.041 0

Bled Bohinjska Bela Gorje Zasip ostale KS čitalnica (BL)

6.535 663 2.912 1.015 0

Bohinjska Bistrica Koprivnik Srednja vas Stara Fužina ostale KS

3.094 373 1.096 687

14.263 1.242 1.227 1.294

14.949 1.242 541 575

34.787

141.279

140.393

skupaj

202.278 9.398 1.385 7.907 13.255 1.396

231.096 10.008 2.943 8.880 16.215 zaprto

114 106 212 112 122

28.818 610 1.558 973 2.960

16.320

18.662

114

2.342

128.487 98 6.446 3.813

137.787 388 5.893 3.296

107 396 91 86

9.300 290 -553 -517

36.588

33.398

91

-3.190

105 100 44 44

45.434 46.453 začasno zaprto 1.389 1.407 1.135 1.894

102

1.019

101 167

18 759

99

475.329

109

42.991

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

knjige časopisi, revije drugo gradivo skupaj

31. 12. 03

31. 12. 04

indeks 02/03

141.279 3.183 7.891

140.393 3.269 8.952

99 103 113

-886,00 86,00 1061,00

152.353

152.614

100

261,00

dar 637 18 35

skupaj 8.618 487 1.272

690

10.377

Porast po načinu nabave nakup knjige 7.981 časopisi, revije 469 drugo gradivo 1.237 skupaj

9.687

Stran 1

izposojeno knjižnično gradivo indeks v % 2003 2004 03/04

518.320


2. stran 15. april 2005

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2004 v številkah

Izposojeno knjižnično gradivo knjige na dom 346.310 v knjižnici 17.820 skupaj

364.130

časopisi, revije 12.117 47.165 59.282

drugo gradivo 93.708 1.200

skupaj 452.135 66.185

94.908

518.320

Izposojena knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) 0 splošno: znanost, kultura... 1 filozofija, psihologija... 2 verstvo... 3 sociologija, pravo... 5 naravne vede 6 uporabne vede

Obiskovalci v knjižnici Obiskovalci Vzrok obiska izposoja na dom izposoja v knjižnici obiskovalci za inf. Drugi obiski prireditev

32.181 18.803 3.296 24.775 23.689 41.536

7 umetnost, šport... 80 jezikoslovje 8.01/09 liter. terija 82 leposlovje 9 zemljepis, zgodovina SKUPAJ

odrasli

mladina

skupaj

90.343 17.397 4.032 21.310 10.607

19.038 10.491 1.520 10.563 8.916

109.381 27.888 5.552 31.873 19.523

skupaj

143.689

50.528

194.217

razstave pogovori o knjigah kvizi srečanje z ustvarjalci: - literarni večer - drugo predavanja: - potopisna - druga org. ogled knjižnic drugo: -ure pravljic - lutkovne + igrice - nag. vprašanja - obiski drugje - delavnice - ostalo skupaj

za mlad. 53 0 3 1 0 1 0 0 0 51 116 25 21 24 17 28 1 224

število prireditev za odr. 58 8 0 26 11 15 23 13 10 1 95 0 0 0 12 12 71 211

skupaj 111 8 3 27 11 16 23 13 10 52 211 25 21 24 29 40 72 435

Stran 1

88.597 7.233 1.756 255.462 20.993 518.320

število obiskovalcev za mlad. za odr. 3.054 7.296 0 41 611 0 78 869 0 374 78 495 0 780 0 435 0 345 1.058 10 4.115 1.611 509 0 1.608 0 519 0 542 136 696 76 241 1.399 8.916 10.607

skupaj 10.350 41 611 947 374 573 780 435 345 1.068 5.726 509 1.608 519 678 772 1.640 19.523

Statistični podatki za leto 2004  

Statistični podatki za leto 2004