Page 1

1. stran

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2000 v številkah

temeljna zaloga knjig knjižnica

št. preb. 2000

99

2000

indeks v % 99/2000

35.753 3.528 756 3.263 10.971 1.375 1.986

38.322 3.679 682 3.287 10.713 1.379 0

107 104 90 101 98 100 0

Radovljica Begunje Brezje Kropa Lesce Ljubno Podnart ostale KS čitalnica (RA) potujoča

6.485 2.201 885 1.009 3.319 1.028 1.015 2.298

Bled Bohinjska Bela Gorje Zasip ostale KS čitalnica (BL)

5.472 665 2.894 964 1.152

Bohinjska Bistrica Koprivnik Srednja vas Stara Fužina ostale KS

3.069 376 1.101 687

11.030 1.242 1.129 1.211

11.971 1.242 1.132 1.217

34.620

119.804

124.761

skupaj

knjige časopisi, revije drugo gradivo skupaj

skupaj

15.208

14.527

96

72.567 1.105 5.968 3.093

87.904 681 4.808 3.333

121 62 81 108

6.921

19.109

276

109 100 100 100

22.786 32.051 začasno zaprto 672 876 383 342

141

104

291.091

119

108

24.769 480 2.987 1.091

26.786 508 3.108 1.105

108 106 104 101

31. 12. 00

indeks 99/00

119.804 2.878 2.851

124.761 2.234 3.664

104 78 129

125.533

130.659

104

dar 601 0 52

skupaj 9.050 320 1.112

653

10.482

9.829

114 87 253 86 110 101

19.630

31. 12. 99

Porast po načinu nabave nakup knjige 8.449 časopisi, revije 320 drugo gradivo 1.060

144.316 163.928 4.958 4.308 281 710 3.686 3.158 7.367 8.118 1.780 1.804 zaprto

18.233

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

Stran 1

izposojeno knjižnično gradivo indeks v % 99 2000 99/2000

345.657

130 89


2. stran

VSE OBČINE KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2000 v številkah

Izposojeno knjižnično gradivo knjige na dom 264.415 v knjižnici 11.915 skupaj

276.330

časopisi, revije 6.920 24.416 31.336

drugo gradivo 36.521 1.470

skupaj 307.856 37.801

37.991

345.657

Izposojena knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) 0 splošno: znanost, kultura... 1 filozofija, psihologija... 2 verstvo... 3 sociologija, pravo... 5 naravne vede 6 uporabne vede

Obiskovalci v knjižnici Obiskovalci Vzrok obiska izposoja na dom izposoja v knjižnici obiskovalci za inf. drugo obiski prireditev

11.863 14.869 3.545 14.391 11.588 31.588

7 umetnost, šport... 80 jezikoslovje 8.01/09 liter. terija 82 leposlovje 9 zemljepis, zgodovina SKUPAJ

odrasli

mladina

skupaj

80.064 6.746 3.933 4.779 4.498

18.357 4.895 2.260 1.845 6.689

98.421 11.641 6.193 6.624 11.187

skupaj

100.020

34.046

134.066

razstave ure pravljic kvizi srečanje z ustvar. predavanja org. ogled knjižnic drugo skupaj

za mlad. 49 22 2 3 4 77 64 221

število prireditev za odr. 16 0 0 18 29 5 145 213

skupaj 65 22 2 21 33 82 209 434

Stran 1

49.613 5.204 3.400 185.017 14.579 345.657

število obiskovalcev za mlad. za odr. 1.965 1.006 351 0 163 0 172 556 99 1.082 1.738 321 2.201 1.533 6.689 4.498

skupaj 2.971 351 163 728 1.181 2.059 3.734 11.187

Profile for Knjižnica ATL Radovljica

Statistični podatki za leto 2000  

Statistični podatki za leto 2000

Statistični podatki za leto 2000  

Statistični podatki za leto 2000

Advertisement