Page 1

1. stran VSE OBČINE

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 1999 v številkah

temeljna zaloga knjig knjižnica

št. preb. 99

98

99

indeks v % 98/99

33.513 3.506 721 3.127 10.674 1.368 1.986

35.753 3.528 756 3.263 10.971 1.375 1.986

107 101 105 104 103 101 100

17.164

18.233

106

23.070 472 2.801 1.022

24.769 480 2.987 1.091

107 102 107 107

izposojeno knjižnično gradivo indeks v % 98 99 98/99

Radovljica Begunje Brezje Kropa Lesce Ljubno Podnart ostale KS čitalnica (RA) potujoča

6.470 2.165 880 1.026 3.313 1.005 1.006 2.279

Bled Bohinjska Bela Gorje Zasip ostale KS čitalnica (BL)

5.475 667 2.885 962 1.132

Bohinjska Bistrica Koprivnik Srednja vas Stara Fužina ostale KS

3.081 372 1.096 686

10.218 1.241 1.092 1.166

11.030 1.242 1.129 1.211

108 100 103 104

18.909

22.786

121

985 404

672 383

68 95

34.500

113.141

119.804

106

251.257

291.091

116

skupaj

skupaj

31. 12. 98

31. 12. 99

indeks 98/99

113.141 2.670 2.122

119.804 2.878 2.851

106 108 134

117.933

125.533

106

dar 1.275 0 127

skupaj 8.081 305 793

1.402

9.179

Porast po načinu nabave nakup knjige 6.806 časopisi, revije 305 drugo gradivo 666 skupaj

144.316 4.958 281 3.686 7.367 1.780

111 108 57 102 106 96

11.693

15.208

130

62.571 558 5.626 2.832

72.567 1.105 5.968 3.093

116 198 106 109

6.921

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva

knjige časopisi, revije drugo gradivo

130.154 4.606 492 3.604 6.973 1.850

7.777

Stran 1


2. stran (2) VSE OBČINE

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 1999 v številkah

Izposojeno knjižnično gradivo knjige na dom 233.854 v knjižnici 7.838 skupaj

241.692

časopisi, revije 6.492 13.829 20.321

drugo gradivo 25.297 462

skupaj 265.643 22.129

25.759

287.772

Izposojena knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) 0 splošno: znanost, kultura... 1 filozofija, psihologija... 2 verstvo... 3 sociologija, pravo... 5 naravne vede 6 uporabne vede

Obiskovalci v knjižnici Obiskovalci Vzrok obiska izposoja na dom izposoja v knjižnici obiskovalci za inf. drugo obiski prireditev skupaj

razstave ure pravljic kvizi srečanje z ustvar. predavanja org. ogled knjižnic drugo skupaj

9.405 13.476 3.131 12.636 9.455 26.640

7 umetnost, šport... 80 jezikoslovje 8.01/09 liter. terija 82 leposlovje 9 zemljepis, zgodovina SKUPAJ

odrasli

mladina

skupaj

73.147 2.884 2.415 2.969 2.941

17.575 2.304 1.364 1.008 6.256

90.722 5.188 3.779 3.977 9.197

84.356

28.507

112.863

za mlad. 41 21 2 2 3 75 28 172

število prireditev za odr. 8

17 27 14 9 75

skupaj 49 21 2 19 30 89 37 247

Stran 1

22.630 3.586 2.822 173.096 14.168 291.045

število obiskovalcev za mlad. za odr. 1.758 911 506 31 48 797 98 727 1.544 352 2.271 154 6.256 2.941

skupaj 2.669 506 31 845 825 1.896 2.425 9.197

Profile for Knjižnica ATL Radovljica

Statistični podatki za leto 1999  

Statistični podatki za leto

Statistični podatki za leto 1999  

Statistični podatki za leto

Advertisement