Page 1


La morphosyntaxe non-verbale  

V učbeniku so obdelane tradicionalne besedne vrste, kot so samostalnik, pridevnik, zaimek, določevalnik, prislov, predlog, veznik in medmet....

La morphosyntaxe non-verbale  

V učbeniku so obdelane tradicionalne besedne vrste, kot so samostalnik, pridevnik, zaimek, določevalnik, prislov, predlog, veznik in medmet....