__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kieke

rekie jaargang / nummer 58 - 1

Kaaiendonk 2013

Agge ! t è h mar LEUT www.smulnarren.nl


Wij houden graag van verzorgd bouwen en verbouwen, maar we gaan wel even carnaval houwen...

www.pauldelaat.nl Veel feestleut toegewenst van feestzanger

ruimte voor dromen

Meej kerneval in ut vurkjeerde bed wakker geworre? Des nou jammer, zeekers as ge ut errug nodig hèt. Kom veur un goeie raod hierveur‌. naor Dreamland.

www.facebook.com/Dreamland.Nederland

Abdis van Thornstraat 70 b 4901 ZB Oosterhout T: 0162 - 42 88 02 E: info@dream-land.nl www.dream-land.nl

Openingstijden: Di t/m do: 9.00 - 18.00 uur - Vrijdag: 9.00 - 21.00 uur - Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur 2


Proclamatie Smulnarren, Smulnarinnekes, Snotnarren, Snotnarinnekes, Wij staan met zun allen weer aan het begin van een nieuwe Carnaval. Voor Ons het tweede jaar as Leutvorst in Kaaiendonk. Wij kijken - meej ut nat nog achter de oren terug op een zeer geslaagd eerste jaar. Een jaar wat niet alleen bestond uit voorfeesten en de vier dagen carnaval, maar wa eigenlijk vloeiend overliep in dit nieuwe seizoen. Wij zijn er inmiddels wel achter, in Kaaiendonk bende jeel ut jaar Prins. En das ook een goed teken. Da betekent dat bij velen van jullie carnaval ook heel het jaar leeft. Of op z’n Wosterouts “ut in oe art ziet”. Wij hebben in de tussenliggende periode dus niet op één oor gelegen in Ons Winterpaleis, maar hebben datzelfde oor te luister geleed bij veul Kaaiendonkers.  Wij zijn daarvan teruggekomen met geweldig veel ideeën waarmee we het Carnaval in Kaaiendonk nóg meer eenheid en uitstraling kunnen geven, nóg meer Kaaiendonkers erbij kunnen betrekken en nóg dieper te verankeren in onze cultuur! Het Prinselijk gevaarte heeft dus niet stil gestaan. Wij kunnen jullie uit al deze ervaringen zeggen dat er heel, heel veel energie en creativiteit in jullie zit en dus in Ons Kaaienrijk. En da geeft veel hoop voor nu en voor de toekomst. Met die energie zijn Wij ook het seizoen 2012-2013 ingestapt. Een seizoen met ut veul zeggende motto “Agge mar LEUT hèt!”. Want zeg nou eerlijk, das toch ut belangrijkste van alles… dagge leut hèt, dan komt de rest vaneiges. Leut is het doel èn het middel tegelijk. Want wat we ook met de carnaval nu en in de toekomst willen bereiken, het enige doel is altijd dat we leut hebben met zun alle. En om dat te bereiken moet je vooral veul leutige dingen doen. Zo simpel is ut en moeilijker motte we ut ook nie maken! Wie ook veul leut het is De Nieuwe Nar. Wat staat die te stralen. Wij hebben er enorm veul vertrouwen in dat hij Ons en U veul leut gaat bezorgen de komende jaore. Beste Kaaiendonkers, ooit zong men “Ut kost oe ginne cent as ge de leut bemint”, een waarheid als een un koei meej uiers. Laat de crisis oe niet tegenhouden om ut feestje gewoon te gaan vieren, want Kaaiendonk kennende wordt het hoe dan ook een geweldig, oergezellig maar vooral leutig Carnaval. Respecteer mekaor en vier samen oe eige feestje! En bedenk... Agge mar LEUT hèt!

3


OCC dehoog branding your business

4

Concept • Ontwerp • Druk • Print • Online

T. 0162 47 65 00 • info@occ-dehoog.nl • www.occ-dehoog.nl


Inhoudsopgave & Voorwoordjes Inhoudsopgave

Maak er een mooi feest van!

Proclamatie Mienus XII 3 Voorwoord Burgemeester 5 Voorwoord Voorzitter OCS 5 Colofon en Inhoudsopgave 5 Meej un rood-gruun hart 7 OCS De Smulnarren in 2013 9 Gilde der Gulnarren 2013 10-11 Verenigingenpraot vanaf pagina 13 Feestneuzen 17 Optochtbijlage 26 Kinderbijlage Kiekerekieke 27-30 Beeldverhaal 31 Kaaiendonkse Kopstukken 2012 37 Gilde der Gulnarren 45 Vrienden van Mienus 45 Kaaise Raad 45 Carnaval 2012 historisch verantwoord 47 De Grootste Kaai 2012 49 Onderscheidingen 2012 50

Het carnavalsseizoen 2012-2013 is een kort seizoen. Want de kerstboom was nog niet opgeruimd of de eerste carnavalsactiviteiten stonden alweer op het programma. Nieuwjaarsrecepties vielen samen met bijvoorbeeld de presentatie van het nieuwe ceedeeke. Bouwers werken zich uit de naad om op tijd klaar te zijn voor de optochten. Muzikanten zetten alles op alles om ook de laatste noten zonder problemen te blazen. Kortom: we beleven een vroeg Carnaval.

Advies van Harry:

Het Kinderins igne 2013

hier knippen

met 2e editie uitneembare kinderbijlage Kiekererkieke

Heb jij nog geen Kinderinsigne gehad school langskomt van Prins Mienus XII? Hij heeft Kinderkopkesoptocht.op de Schooltjesdag, vrijdags voor carnaval. En ze bij als hij op je Kinderinsign Maar kun je niet en knip of prik deze e2013. natuurlijk tijdens pdfwachte 1 n? Plak 12 de 17-11Kinderinsigne dan deze bladzijd 09:40 e dan op stevig karton en jij kunt helema vast uit. Een gat erin maken en een touwtje al de blits maken erdoor tijdens carnaval!

Kaai endonkse

Kaaiendonk 2013

C

jaargang / nummer 2 -1

M

K

Het Kinderinsigne wordt

financieel mogelijk gemaakt door:

Prins Mienus Jan-Willem Corneli XII en het Klein Gevolg, Het Genoot sse, Aannemersbedr Cafe Fever, Stichting Kinderopvangschap der Volledigen, ijf AL Gorisse Oosterhout, Team Kapsalon, Commissie Carnav , Mattie Broekmans, Brandt BV, al in De Bussel, Cornelisse Financi Cantina Y Tapas, en C&HA Design - Carmen en Annem ele Diensten ieke

Advies van Harry:

CY

CMY

hier vouwen

Y

CM

MY

Agg e mar LEUT hèt! www.smulnar ren.nl

En hoewel de adrenaline bij de meeste rechtgeaarde carnavalsvierders pas na de feestdagen weer gaat stijgen (lees: hij of zij dan pas aan Carnaval gaat denken en doen), zal het allemaal best weer goed komen. Dat hebben de andere vroege Carnavals van deze eeuw – die van 2002 (9 februari), 2005 (5 februari) en 2008 (2 februari) – wel bewezen!

Wa kende nou doen meej da motto van dees jaor - “Agge mar LEUT hèt!”? Daar is al heel wat over gekletst, gebazeld, gezwetst en gewauweld. Kortom, daar is al heel wat leuterpraot over geweest. Neeje, leuterpraot is gin gelul over oewe leuter; leuterpraot is un hoop flauwekul, onzin, prietpraat ophangen. En da’s nou juist het mooie van carnaval. Het gewoon een hele week, nou...bijna dan,

Colofon 2013 Regelneef (of nicht...) Nadya Verdijk Redactie_kiekerekie@smulnarren.nl Plaotjes Schuivert Kickvors Communicatie Jeroen Vorspaget

Maak er met z’n allen weer een mooi feest van! mr. drs. S.W.Th. Huisman, Burgemeester van Oosterhout

In het weekeinde van 10 en 11 november heeft Kaaiendonk al een flink voorschot genomen op de komende leutvierdaagse. Met de traditionele kranslegging bij Hatsiekedee, gevolgd door de onthulling van het nieuwe carnavalsinsigne en aansluitende klunch van de Volledigen. ’s Avonds werd als vanouds het nieuwe carnavalslied gekozen tijdens de Kaaikwèkavond. En op zondag was het erg nergens over hebben. Jeerluk toch?! Een hele dag in een deuk gelegen hebben, en de volgende dag niet meer weten waarom. En diejen dag gaogut weer precies ut zelfde. Gèf toch?!

Leuterpraot

gezellig en druk bij de bijeenkomst van Kaais Klompleet en in de cafés die door Prins en Gevolg en verschillende carnavalskapellen werden bezocht. De start van het seizoen was dus een goede en smaakt naar meer. Nog een goede week en dan mag ik met een gerust hart de sleutel van de stad weer overdragen aan Prins Mienus XII. Ik kijk daar naar uit.

Vol vertrouwen kijken we de komende dagen weer uit naar de mooie, ludieke, vindingrijke creaties op straat en in de kroegen. We zijn er van overtuigd dat het de Smulnarren en Smulnarrinnen, Snotnarrekes en Snotnarrinnekes van Kaaiendonk weer is gelukt om het motto vorm te geven. De O.C.S. gaat de komende jaren op een andere manier dan tot nu toe, naar motto’s op zoek. Streven is om ieder jaar een creatief onuitputtelijk motto te vinden, dat door iedereen op een mooie manier ingevuld kan worden, en dus overal - als rode draad - terug te vinden zal zijn. Succes, mottocommissie!

We zijn trots op jullie, Kaaiendonkers, want “Carnaval in Kaaiendonk” leeft en zal altijd blijven leven. Met de inzet van zoveel vrijwilligers, carnavalsvierders, horeca en (financiële en creatieve) steunpilaren, blijft deze diepgewortelde traditie voor altijd in ere behouden. Van groot belang hierbij is het aantal mensen dat vol enthousiasme actief is in Kaaiendonkse carnavalskapellen en -verenigingen. Samen met hun inzet kan O.C.S. de Smulnarren ieder jaar weer een mooi volksfeest wegzetten en beleven. Genoeg leuterpraot, lees lekker verder en dan op naar carnaval 2013. En denk eraan: “Agge mar LEUT hèt!” Jozef d’n Klak Voorzitter O.C.S. De Smulnarren

Plaotjes Tekenaors Peter van Gils, Ludwig Willart, Jan Dingemans, Tessa de Jong, Adrie Kersten

Centen Hengelaorsters Nadya Verdijk en Anita van der Schriek kiekerekie@smulnarren.nl

Kiekjes Knippers Harry van Aperloo, Hans van Leeuwen en archief carnavalsverenigingen

Verspreiding Netwerk V.S.P.

Hoofd Mauwert Guido van de Mosselaar

Drukwerk Kon. Drukkerij EM. de Jong Baarle Nassau

Uitgave: OCS de Smulnarren, januari 2013 Oplage: plus mienus 27.633 exemplaren (of zoiets...) Wai daanke: Tal van carnavalsverenigingen en andere creatieve correspondenten

5


Almere Assen Capelle a/d IJssel Deventer Geleen Goes Heerenveen Oosterhout

www.oranjewoud.nl

Kwaliteit van leven Onze openbare ruimte gebruiken we steeds intensiever waardoor we er zorgvuldig mee moeten omgaan. Dat gaat niet vanzelf. Veel professionals werken aan kwaliteit in ruimte. Eén van die gepassioneerde professionals is Oranjewoud. Wij hebben ontdekt dat het niet alleen draait om het fysiek ontwerpen, aanleggen en beheren van de omgeving. Het gebruik en de beleving bepalen uiteindelijk het succes. Oranjewoud geeft de rol van de gebruiker, haar wensen, haar gedrag en haar beleving een plek in het proces. Daarmee creëren we al jaren succesvol kwaliteit in ruimte én leven. Dat is onze toegevoegde waarde. Ons uitgangspunt?

Werken in een wereld vol mogelijkheden!

Hedde da gezien by Henne en Sjaoke, ze staon daor al me viere auto's te maoke.

Meej die nieuwe Ilco en Patrick Maos, zen ze meej zen alle, ieder merk de baos.

AutoCompleetOosterhout Damweg 15 4905 BS Oosterhout tel: 0162-439944

Voor alle beurte en apk'tjes !!!

6


Meej un rood-gruun hart Het carnavalsinsigne 2013 Terwijl iedereen terugkeek op het mooie carnavalsseizoen van 2012 was de insignecommissie al bezig met het in gang zetten van het insigne voor 2013. Ook dit jaar heeft Hans van Hekken het insigne ontworpen. Het insigne wordt met de hand gemaakt en geschilderd. Het is een heel karwei, waar de insignecommissie haar handen vol aan heeft, maar het resultaat mag er zijn! Op 10 november is het insigne onthuld tijdens de opening van het Carnavalsseizoen. Vanaf dat moment worden de insignes verkocht. Nog niet in het bezit van het insigne van 2013? U kunt er eentje bemachtigen bij een groot aantal horecagelegenheden in Kaaiendonk, maar ook bij Harry van Aperloo, Kapper Helmut en natuurlijk de Oosterhoutse feestwinkel. Tijdens Carnaval kun je ook een insigne bij een van de Raad van Elf-leden kopen. De prijs is €3,50 en de oplage is 1100. Wees er dus snel bij!

Kaaiendonk in carnavalssfeer Het wordt al traditie in Kaaiendonk, deze poster! Hoe kunt u aan dit geliefde exemplaar komen? De posters worden uitgedeeld bij de Opendag Mienushal. Gemist? Dan kunt u hem ophalen in de Oosterhoutse feestwinkel. Wees er snel bij. Maar let op: Op is echt op!

Nieuwe CD Jeugdhofkapel Dit jaar hebben we onze eerste CD uitgebracht. We hebben de nummers opgenomen in studio ‘De Wisselaar’. Dit was een leuke en unieke ervaring. We hebben een keer per maand twee nummers opgenomen, totaal elf nummers. Inmiddels is alles helemaal afgerond en is de CD verkrijgbaar voor €11,00. Meer informatie over waar u de CD kunt kopen, kunt u vinden op onze site: www.jeugdhofkapel.nl.

D’n Zeuventiende CeeDee alweer! Het waren weer gezellige maar ook vermoeiende avonden, voor Stichting ’t Ceedeeke, Studio Wisselaar maar bovenal voor de muzikanten. Ook dit jaar staat er weer een diversiteit aan nummers op D’n Zeventiende. Dit jaar staan ‘t Simpelfonisch Orkestje, de Koele Band, C.V. De Pierewaaiers, C.V. Plakband en Cee Veevervoer op de cd. D’n Zeventiende is verkrijgbaar via de verkooppunten en internet (www.ceedeeke.nl). De verkooppunten zijn o.a. Coiffure Helmut, de Carnavalswinkel in Arendshof, de rijdende SRV wagen van Alexander Scherders en Bourgonje Kantoorboekhandel op winkelcentrum Zuiderhout. D’n Zeventiende kost € 5,70 euro. Op onze website staan tevens leuke foto’s van diverse studio opnames, muziekfragmenten, teksten, links, filmpjes enz. Wilt u eerdere ceedee’s hebben kijk dan op internet welke jaargangen er nog zijn. Deze zijn te koop voor € 5,00 euro! Namens Stichting ’t CeeDeeke een leutige Carnaval toegewenst.

Kaaiendonk verenigt u onder een vlag! Dit jaar geen EK of WK. Geen oranje straten in het vooruitzicht. Lekker rustig? Of geniet u van het wij-gevoel? Als u voor dat laatste kiest dan adviseer ik om met Carnaval uw rood/groene hart te laten spreken en de Kaaiendonkse kleuren ten toon te spreiden. Laat heel Kaaiendonk rood en groen kleuren! In de Oosterhoutse feestwinkel kunt u voor €15,- een vlag kopen. Maar ook voor andere leuke rood/groene Smulnar attributen kunt u daar terecht. Oh ja, als u dan de vlag buiten hangt hebben wij nog een ophangtip: Groen aan de stok, rood boven! Maar volg vooral het volgende advies op:”Agge mar LEUT hebt!”

7


www.

Scootmobiel -comfortabel.nl

+31 (0)162-229405

www.

Scootmobiel -comfortabel.nl

ko o kstu d i o cate r i n g

+31 (0)162-229405

Uw leverancier voor scootmobielen, rollators, medische hulpmiddelen en revalidatie hulpmiddelen.

ko o kwo r ks h o ps h om e co o k i n g

www.

Scootmobiel -comfortabel.nl

c h e f ’ s ta b l e leeuwenstraat 4

| 4901 hb oosterhout |

www.culinairpakhuys .nl

+31 (0)162-229405

Scootmobiel -comfortabel.nl

Wij leveren alles voor uw comfort en gemak met volledige garantie, keuze in betalingsmogelijkheid, snelle levering en onze uitstekende klantenservice, en zonder verzendkosten! www.scootmobiel-comfortabel.nl

www.

Tijdens carnaval is Broeder Beer vanaf 12:00 uur geopend!

3-GANGEN KEUZEMENU

+31 (0)162-229405 EetcafĂŠ Broeder Beer Markt 22-23 Oosterhout 0162 - 464 734 WWW.BEREN.NL 8


OCS De Smulnarren in 2013

Ontzettendhoogheid Prins Mienus XII

Hofkapel De Smulnarren

Hans van Vugt

Diana Marijnissen (Voorzitter), Peet de Graaf, Martijn de Bont, Frank Evers, Ad de Gast, Frits Grakist, Debbie Huisveld, Wilfred Huysmans, Corné Marijnissen, Ruud Muntjewerf, Jaco Putter, Paul Rombouts, William Verdijk, Marion Verijke, Robin Verijke, Ton Verijke, Hans de Vree, Eddy van Geel (Muziekinstructeur).

Klein Gevolg Jan Klerkx (Heer Adjudant), Ludwig Willart (Jaonus Vataon) en Jan van den Biggelaar (De Nieuwe Nar).

Bestuur OCS De Smulnarren Joost Mutsaers (alias Jozef d’n Klak, Voorzitter), Mathijs Raaijmakers (Vice-voorzitter), Joost Cornelisse (Penningmeester), Côlette Heesters (Secretaris), Cor Beljaars, Diana Marijnissen, Gijs van Buitenen, Annemarie van der Put, Nadya Verdijk, Toine Huisveld, Joep Heinen.

De Raad van XI Gijs van Buitenen (Voorzitter), Mark Rijpert (Vice-voorzitter), Jan Bogers, Jack Erlings, John Guardeno, Edward Heijne, Armand Hartmans, Edwin Jansen, Ronald Krijnen, Paul OudenhooveTeunissen, Antoine Slabber, Gerrie van der Steen, Thomas Vink, Theo Crama (Mentor).

De Dansmariekes Vera Roovers (Leidster), Eva de Bakker, Senna-Joy Brons, Esmée Jansen, Kim Jolie, Ivette van Kaathoven, Marit Kappelhof, Britt Klonen, Joyce Koutstaal, Linda den Uijl, Annemarie van der Put (Begeleidster), Miriam de Bont (Dansdocente).

Jeugdhofkapel De Smulnarren Jelle van Biert (Leider), Remco de Bont, Floris Boom, Kevin Broeders, Bram Cardon, Chris Cornelissen, Martijn Dudok, Pepijn Fleischacker, Wesley Huisveld, Maurick Janssens, Django Kerseboom, Bram Luyten, Kaylee Miltenburg, Feike van Opstal, Senna Waterham, Cor Beljaars (Voorzitter), Dirk Edelman (Begeleider), Eddy van Geel (Muziekinstructeur).

Hoffotografen Harry van Aperloo en Hans van Leeuwen.

www.smulnarren.nl 9


rk:

Gilde der Gulnarren 2013 CV-KETELS

ADVIES & ONDERHOUD

AK Service www.akservice.nl

Ontwerp t.b.v. magneetplaten 82 x 40 cm.

Ontworpen door: Hans (17-11-2010)

Pantone Pms 288 Pms 186 Pms 339

CMYK 100 - 65 - 0 - 30 0 - 91- 76 - 6 91 - 0 - 60 - 0

Wanneer wordt het logo voorzien van een wit kader? Als de achtergrond waarop het logo wordt geplaatst een donkerblauw vlak is, of een onrustige plaat, danwel een vlak dat donkerder is dan dit donkerblauw. Bij alle formaten wordt het logo voorzien van een wit

merk: Century Bold Italic

kader met een dikte van 1 pt.

n het wit te worden opgemaakt als de achtert geplaatst wordt donker van kleur is.

:

21

4618

0162

Pantone Pms 186

CMYK 0 - 91- 76 - 6

Myriad Bold

rukwerk van De Hypotheker

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 (;:=%&+?!*)

d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 (;:=%&+?!*)

taal geprint en de kleuren zijn alleen ter indicatie en kunnen niet als kleurproef worden beschouwd)

10


Gilde der Gulnarren 2013

pms 312

pms 312+black

pms

cyaan 96 magenta 0 yellow 11 black 0

cyaan 96 magenta 0 yellow 11 black 100

cyaa mag yello blac

pms 312

pms 312+black

pms

cyaan 96 magenta 0 yellow 11 black 0

cyaan 96 magenta 0 yellow 11 black 100

cyaa mag yello blac

11


KAAI

HARD

VEUR ONS ISSER GIN KUNST AON

Visacenter Nederland Vur Kaaiendonk hedde gin visum nodig…. Maor vur een heleboel aandere laande wel…

Dè witte wij allemaol…

GVS

Global Visa Services

www.visacenter.nl info@visacenter.nl

12

Groenendijk 34 4909 AD Oosteind Tel.: 0162-434050

VEUL LEUT


Verenigingenpraot Opsporingsbericht

HOEZO? Des toch da klupske meej diejen daansende en springende trommelèrs? Meej diejen swingende saxen? En diejen altèd zoiver speulende trompetters? Volleges mijn wier da alles ok nog es versterkt meej nen raike verrassend speulende trombonisten, ge wit nie wagge ‘oort! Alles ondersteund door nen strakke baspartij van baritonsax en sous. Dè onvermoeibaor stel?

ELST. In ut weekend van 28 september 2012 hebbu nun aontal Zullie vrouwkes nun onbijtbestelling gedaon bij dun plaotselijke koekebakker. Deeze bakker, Bart (red) het op aonvraog van dees daomes dun bestelling gebrocht op un adres in Ostrout. Dun bakker het de lokaotie daorna in ilarische toestaand verlaote samen meej nog nun stel waozige verwarde Zullie vrouwkes. Hij ies laoter nog gesinjaleerd, gekleejt in nun raoze boa en pèrse rok. Over dun presieze oorzaok taste de leeje van Zullie in ut duìster. Mogeluk is de kleurekombinaotie van raos en pèrs dun reeje. Iedereen die deese vurwarde en jeelemaol pèrs aangeloope, meej raose virkes bedektun bakker en de vertrokku Zullie leeje ziet,

wordt gerre doch meej haost vezocht ketact op te neeme meej du Zullie vrouwkes. Ze hebbe nun raose boa en meej un trompet, sax of schuiftrombone bij zig. Bende benieuwd naor hoe ut allemaol zo ver het kenne komme? Wij vertelle allenig aon vrouwe oons geheim! Dus kek effe bij Zullie.com en meld oe aon, en wij vertelle oe alle ins en outs, waant trouwes, we kunne nog wel wa nieuwe muzikaante gebruike nu zon jeel groepke zullie-vrouwe, God maag wete waor nar toe vertrokke is. Dus kom gerust eens lankst op dedinsdagaovond in de Kloek om aagtuur of schrijf effe wa op oonze wepsaait. Weeweeweepuntzulliepuntcom. Dan kom ut allemaol vuur mekaor en kunde zelluf de avontuure van Zullie meej beleeve. HOUDOE (foto: Jeff Maanders)

Ja, de kappelleke kennik wel!In’t rood meej zwart en blauw maoke die er alted nen gèf fiske van!Ik ‘eb gelukkig ge’oord dat zij ook dees jaor weer van de partij zen in Kaaiendonk! Na goe opgewerremd te zen geworre in binnen- en boitenlaand, zen ze er wir haost klaor veur om ok meej kerneval tweeduzenddertien te knallen in Kaaiendonk. Dus, komde ze erregus tege? Daans gerust nen paske meej!

Agge maor zuinig aon doet! Reej ik lest ier over dun T-33 stond er neffe de raaistrook un mens tege zunne vragtwaoge aon te douwe. Ik vroeg zo: “wabende aon ut doen”. Zee dieje meens.”Keb stukke, en nou eb ik munne gevaoredrieoek weggezette maor munne waoge moet dur minstens 30 meters vanaf staon”. Dan bende toch wel jil slim bezig he. Draai ik daornao de Staotendamweg op; wer ik inene aonggouwe deur zonne ordeaandhaover. “Edde gedronke ?” vroegtie aon men. Ik zeej tegenum: “Jao, schrijf mar op un allef kratje bier waant sjampanje kunde gaai toch nie schraaive.” Affijn, eigeluk was ik op pad naor nun maot van men waant die ad gevroge g’ad of hum kon ellepe meej un kluske in de St. Jan. En ge wit: ak iets veur (of tege) de kerk kan doen, zak ut nie laote. Maor ij at un probleem meej un rekening die de pastoor nie wouw betaole en toen ik dieje rekening zaag docht ik: “Jao da zouw ik tog wel uns efkes wille kontrolere.” In opdracht van de pastoor attie nun jille hoop gedaon, maor ut ston un bietje tiepies op de rekening: 1.

De borste van Maria gepolijst en un nieuw kindje gemaokt, 2. Baai dun eilige Joannus zun onderlaaif afgekrabt en gevernist. 3. Dun heilige Gertrude nun beurt gegeve. 4. Tagterwerrek van Adam nagekeke. 5. Houtwurm ui ut vijgeblad van Eva gehaold, en meer van da soort dingere. Dieje pastoor da was tog al zonne zuinige, die vond de rekening veuls te hoog. “Ik mot mun eigeste sjoklajehaogel in tweeje knippe” zeettie, “en dan eb ik nog te weinig.” Affijn we ebbe un paor flesse miswijn meejgekrege en toen zen me waaier gegaon. Ge mot zelluf ok un bietje zuinig aon doen. Die maot vertelde dat ie z’n schoonmoeder de leste taaid nogal verwende. “Tis un goei meens, lest was durre taandeborstel verslete en toen eb ik ze nun elektriek gegeve. Veurig week was dur fiets gestole en toen eb d’r zon elektrieke fiets gegeve. Nouw is durre stoel wa verslete en nouw zoek ik dus nog……………………….” Ik zeej tegen um dattik aongouwe was deur zonne ordeaandhaover en toen vertelde ie men dattie vanacht ok aongouwe was geworre maor dan deur de pliesie. Vroege ze aon um: “Waor gaodu zo laot naortoe?” “Ik ben op weg naor un lezing over draan-

Kollum Sooi d’n Afdouwer

kmisbruik, roke en laot opblaaive.” “O, jao?” vroeg ze aon um, “En wie gifter zo laot nog zonne lezing?” “M’n vrouw!!!” En toen ebbe ze maai laote gaon. Zijn vrouw is nie zonne ille slimme. Ze is un bietje blond. “Ik prebeer al dun ille taaid die zaok te belle, maar d’r wor nie opgenomen.” Toen ik keek wa voor numme dasze wou beraaike zag ik al gelaaik. Ze at nie in de gaotere da 0800-1730 de openingstaaie waore van die zaok. Affijn agge heur ziet: gif ze wa te drinke. Toef nie altaai bier te zaain, maor da drinkt ze ut liefste. Net as ik dus. Mochte we mekaore tegekomme dan ebben we in ellek geval nog wa tegoed. Groetsels van de Sooi (dun afdouwer)

13


BRAVO! media en entertainment

www.bravo-entertainment.nl

14


Verenigingenpraot De Koele Band ook dit jaar weer van de partij!

CV De Loltrappers hebbe leut! Nao veurig kernaval, zaate wai zo’s te denke wè wai meej ut motto “agge mar leut hèt” konde gaon doen. Maor nao ne goeie bak koffie kreege wai un leutig ideeke. Want wè nou as wai nouwwus un ode brenge aon ut twidde mist gedronke draankske meej kernaval. Dè draankske wè de miste méése alleejnig ’s morgens drinke meej kernaval. Ut gift oe naomelijk wir un bietje enersjie nao un aovond kernavalle in Kaaiendonk. Agge nouw nog nie wit over welk draankske wai ut nou hebben, komt dan kaiken naor oos’ waoge in de grote Kaaiendonkse Optocht. Of kom dan laangs veur un sterke bak meej leut. Want leut hedde nie, leut kende kraigen.

Ook dit jaar is de Koele Band weer van de partij in het mooie Kaaiendonk. En het belooft ook dit jaar weer een mooi jaar met veel leut te worden. Na een mooie 2e plek tijdens de Kaaikwekavond zijn we nu volop bezig met de voorbereidingen voor het Kaariendonkse carnavalsfeest. Het gaan weer 4 leutige dagen worden. We zullen dit jaar weer een nieuw carnavals repertoire ten gehore brengen in de leuttempeltjes van Kaaiendonk.

Natuurlijk is de Koele Band niet alleen tijdens carnaval actief maar ook veel daarbuiten. Met een ander repertoire (Adele, Tina Turner, Caro Emerald, e.d.) laten we onze muzieknoten klinken tijdens kapellenfestivals, dweildagen en andere festiviteiten. Kortom,een club waarbij het draait om de gezelligheid en een goed stukje muziek voor jong en oud, we draaien dus op volle toeren. Zoek ons eens op deze carnaval! Bekijk ons programma op de site: www.dekoeleband.nl

Burendag 2012 Ik weit nie wat r bè mèn buâhman laus is, maah hè hep alle vesieringe na carnaval in de vùilnisbak gegauid. Met zèn kiel en klompe egbè! Ik dach dattie tot zèn daud daahmei zâh rondlaupe en r zellefs mei begrave zâh worde, maah nu leg alles in de vùilnisbak te rotte. Justin en ik hebbe nog gevraag wat r an ut handje was, maah gein stom woâhd kwam eirùit. Auk op Burendag hebbe we ut maah weâh is gevraag. Justin en ik wilde met hem lekkâh gaan stappe en nâh wil hè ineins nie meâh. Leg dat dan an ons? Nâh, op Burendag hebbe we hem vol gegaute en hè is toen gebrauke. Hè hep toen veteld wat r an ut handje was. Had iets te make met ut opheffe van een fanclup van die Mienus of zau. Aagt vetelde dattie jare had gewerk

om die Mienus Prins te make en nâh liet die gauzâh hem in zèn hemd staan of zoiets. Maah Justin gauide effe wat aulie opput vuâh doâh te vrage of die Mienus dat an Aagt had gevraag om te doen. Nei, zè Aagt, dat heppik ùit mèzellef gedaan. Nâh zè Justin op zèn typiesye manieâh: then its your ège shuld. He did nit vraag jou toe doe iets, sau he hoef auk niets te danke an jou. Nâh, toen konde we een emmâh gaan hale. Wat ut die Aagt zitte janke zeg. Weg sfeâh, weg Burendag.

Carnaval Kaaiendonk! St. de Gangmaokers, organisatie van de Kaaise Dweildag en Kaais Zomercarnaval, wenst iedereen een goede Carnaval. Deelnemers aan de Kaaiendonkse optocht en Kinderkopkesoptocht veel succes!! De toeschouwers veel kijkgenot. Vanaf 1986 zorgen wij voor de Kaaise Dweildag. 3 Weken voorafgaand aan Carnaval, spelen tientallen dweilorkesten door het centrum en in Kaaiendonkse cafés. De deelnemende carnavalsorkesten zijn allen Nederlandse orkesten, deels uit de regio Oosterhout en deels uit andere streken. Zondag 9 februari 2014 is het weer Kaaise Dweildag. Voor informatie zie: www.kaaisedweildag.nl Dit jaar op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september de 4e Kaais Zomercarnaval. Met op zaterdag: Diverse optredens op de Heuvel. Op zondag: Parade, optredens, kinderactiviteiten, Tropische Culturele Markt. Voor informatie: www.kaaiszomercarnaval.nl Sponsoren en Vrijwilligers kunnen zich melden via info@kaaiszomercarnaval.nl

Kollum Haagse Harry

Ik en Justin hebbe dus beslaute allein evrdâh te gaan. Aagt mag mei, mot hè zellef weite. Ik ziet jullie wel erges. Haagse groete van Haagse Harry

15


TELEFOON VERLICHTING ELECTRA BEVEILIGING

Voor al uw beveiliging op maat. Mezenlaan 15, 4901 AA Oosterhout Telefoon: 0162 - 427128, Mobiel: 06 - 53130981, Fax: 0162 - 454111 E-mail: info@elsanonderhoud.nl, www.elsanonderhoud.nl

Laat nu een beveiligingsscan doen.

Voor alle feestbenodigdheden, zoals: staantafels, stoelen, tafels, taps, geluidsinstallaties en nog veel meer!

! l a v a n r a C j ee m Ook w w w.vandelf tverhuur.nl

KANTOORINRICHTING+ OFFICE+INTERIOR

I www.lyonbv.nl E info@lyonbv.nl T 0162-439148 Oosterhout T 020-2601916 WTC Amsterdam

16


De Feestneuzen in 2013 Nie Maauwe 11 jaar Alaaf Smulnarren! Hier alvast een kort berichtje vanuit het mooie Kluivenduikersrijk. Uiteraard zijn we dit jaar weer van de partij in jullie grote optocht. Voor de elfde keer zelfs alweer maken we de rit over de sluizen om mee te kunnen rijden in Kaaiendonk.

11 jaar CV De Loezen

De Kaaikrakers: al 33 jaar leut! En die 33 jaar moet toch gevierd worden..? Wij laten het in ieder geval niet aan onze neus voorbij gaan om hier een feestje van te maken deze carnaval. Je gaat ons zeker vinden in verschillende leuttempeltjes en de optochten in ons mooie Kaaiendonk. En op Carnavals maandag stappen ons Jaonuske en Hendrien in het huwelijks”bootje” tijdens de boerenbruiloft in Cantina y Tapas, alwaar we iedereen voor uitnodigen om dit samen met ons te vieren!

Het was elf jaar geleden dat wij als jonge brakken in de schuur een beetje aan het prullen waren en spontaan gezelschap kregen van de Kaaiendonkse optochtcommissarissen. Wij waren pas een aantal maanden aan het bouwen en hadden het plan om ons eerste jaar als wagenbouwers alleen de Kluivenduikersoptocht mee te pakken. Rustig beginnen en dan zouden we het jaar erop wel kijken of we onze wagen ook in andere plaatsen wilden laten zien. Hier kwam vrij snel verandering in, want die beste mannen kwamen niet zomaar op bezoek. Of we de optocht een beetje op wilden komen leuken. Natuurlijk doen we dat, zo zijn we, en zodoende waren we als jonge broekies al te vinden in de grote Kaaiendonkse optocht.

Voor CV De Loezen is het extra feest dit jaar. We lopen voor de 11e keer met de Kaaiendonkse optocht mee en dat gaan we vieren! Wat is er gezelliger dan met zijn allen aan een lange tafel zitten en feesten? Die tafel gaan we dekken voor een High Tea! Heel Kaaiendonk is welkom aan onze tafel om het feest met ons mee te vieren. Ook de afgelopen jaren was het vaak feest in de optocht, toch het hoogtepunt van het jaar! Een kleine impressie van onze creaties:

w

Wij hebben er al reuze zin in, en wensen iedereen veel leut toe!

Wij gaan dit jaar Kaaiendonk trakteren op een feestelijke optochtbijdrage en hopen dat de Smulnarren en Smulnarrinnen in grote getale langs de kant zullen staan!

De Kaaikrakers

CV De Loezen 2003-2013

De jaren die volgden kwamen we steeds terug en pakten we een aantal keren met een tweede prijs net naast de hoofdprijs. Ook in dit jubileumjaar zijn we er weer bij en zullen we laten zien dat we na 11 jaar nog steeds in de race zijn. Misschien dat we dit jaar voor de hoofdprijs kunnen gaan, maar laat duidelijk zijn dat we vooral voor de gezelligheid op carnavalszondag weer het ritje naar de grote stad maken. Tot dan en alvast een erg leutige Carnaval toegewenst. Houdoe, CV Nie Mááuwe 17


Watertorenstraat 12 4921 XG MADE Tel. 0162-670533 info@larostechniek.nl

* Jaorafrekeninge * BeTeWe aongifte * Boekhouwing

* Aongifte inkomsteblasting * Loonadministraotie * Adfiezering

Dus veur al oe finansjele dienstuh!

Wij verzorgen uw APK zoals het hoort! • Reparaties

• AIRCO service

• APK / Onderhoud

• Banden

• Schadeherstel

• Uitlezen storingen

Teve n s ve r ko o p g e b r u i k t e a u t o ’s Vaartweg 10F Oosterhout - 0162 457200 - 0612365071 w w w. g a r a g e b e d r i j f v a n d e c o r p u t . n l 18


Verenigingenpraot Leden stromen toe bij Kaais Klompleet Op 14 oktober 2010 is de enige echte Kaaiendonkse Insigne Stichting opgericht: het Kaais Klompleet. Pas tijdens de carnavalssluiting in 1977 heeft Kaaiendonk officieel de naam Kaaiendonk gekregen. De eerste Kaaiendonkse insignes dateren van 1978. Als u alle insignes vanaf 1978 in uw bezit heeft kunt u zich aanmelden bij Kaais Klompleet. Na een strenge controle ontvangt u de eretekenen, waarmee u iedereen kunt tonen dat u de trotse bezitter bent van een Kaais Klomplete verzameling.

Agge mar LEUT het Carnavalsverenging C.V.C.V.

ASO kleurlozer dan ooit!

Ut Ies Wè

Ut ware veul plinten, da wilde nie weten! Zoveul plinte hadde wai nog nooit nie eerder bai mekaore gezien. Maor er moes naturluk ook wel wa gemaokt worre veur de Grote Optocht dees jaor. En dan hedde niks aon zo un klein bietje plint.

Wa vliegt un joar toch vlug vurbei he? We mage al wir bijna goan kernevallen en ok dees joar doen we natuurluk wir aan dun optocht meej. Ik mot zegge, wij hebbe al vollop leut en wij hope da jullie da ok hebbe as jullie oons zien loope. Wu goan er net as de aandere joare wir un jeel spektakul van moake. En mochte jullie nouw denke, ik wil ok wel bij zoon leutig bandje, da un leuk stukske muziek moakt en ut jelle joar dur , dur lekkur op uit goat, dan kan dè. Spulde un instrument of wilde dè leere, dan kanne wij jouw goed gebruike. O ja, gè mag ok gère un pilske lusse, dè doen wij ok. Mochte inturesse hebbe dan motte ff langs komme op maandagavond in de Slotjus om un uur of hallef negen of aandurs ff oonze muziekaale lijder belle en das oons lowieke en kek ff op oonse site www.utieswe.nl vur mjeer informasie. Nou, ik zouw zegge tot kerneval en nie vergete…… “Agge mar LEUT hèt!” Leutige daogen names c.v. Ut Ies Wè.

Ut was veural erg goed detter ok nog leeje bai oos klupke zen die wa bewaore. dur wastur nog jeen bai die op zolder nog us zeer spesiejaol ladderke van zulle bed over grootvader geoveren had. Un nie van egt te onderschaide plintladderke. Maor goed, dan hedde oew plinten, dan motte ze ok nog schuren, plamuren en strak in de grondverruf zette. Aanders kraaide droipers, en daor ‘ ebbe we egt unne gruwelijke hekel aon. Nou goed, ge ziet ons wel veurbai kommen in de Grote Optocht. En dan legge wai ut nog wel oit agge ut dan nonnie snapt...

Ode aan Heer Adjudant

Als geen ander kan hij net werken, zo heeft hij heel wat bereikt. Toch is het hij die Onze hemden en niet de eer op strijkt.

Wij zouden Ons ontarmd voelen, zonder rechterhand. Dat klinkt zo afgezaagd, dus noemen Wij hem Adjudant.

Hij heeft aan status en zijn schoenen zoals dat heet ‘het lak’. Maar kruipt toch voor de laatste keer, in het Adjudantenpak.

Nooit in de spotlights, nooit eens vooraan. Is het wel, maar heeft geen voornaam.

Daarna verliest hij zijn wilde haren, scheert hij zich weg de schavuit Wat een kaalslag is dat voor Kaaiendonk hij gaat weer ‘payrollen’ tot besluit

Doordat hij zo koeltjes blijft, komen Wij beslagen ten ijs. Ziet iedereen rood en groen, blijft hij die ene tint grijs. Onze rots in de branding, lijkt soms van steen. Geen golf die hem breken kan, zo’n klerk is er maar één.

Op 11 november heeft Kaais Klompleet haar jaarlijkse ledenbijeenkomst gehad in De Kloek. Leden konden hun jaarplaatje en nieuwe insigne ophalen en nieuwe leden werden verwelkomd. Ondertussen vloeide de gratis Wartegems en Schrobbelaer, terwijl De Pierewaaiers, Plakband, d’Askruizen, Hoezo?, Staamp en ’t Simpelfonisch Orkestje optraden. Ook een bezoek van Zijne Ontzettend Hoogheid prins Mienus XII en zijn gevolg ontbrak niet aan het feestje. U kunt zich als lid van Kaais Klompleet aanmelden via jackerlings@gmail.com of bij Coiffeur Helmut Fleischacker.

Hij fluistert namen in Ons oor, En maakt oorkondes voor wie Wij mogen. Ze komen van zijn hand en van zijn onderscheidend vermogen.

Nooit meer pennenlikken likkebaarden al geenszins Zelden uitgesproken, maar zo gewaardeerd door deze Prins Mienus XII 19


www.ironlion.nl

info@ironlion.nl

van Ham Software Softwareontwikkeling, Soft- en hardwareondersteuning Everdenberg 131, 4902 TT, Oosterhout. Tel.:0162 470407. Email: pvanham@xs4all.nl

* Interieur

* Inbraakbeveiliging * Deuren, ramen en kozijnen

OOSTERHOUT 187

f Sportie ! ht evenwic

TWEEWIELERS www.trommelentweewielers.nl Kopieren / Printen / Drukken Opmaak / Ontwerp Postverwerking / Databaseprinting Grootformaat printen / Scannen Afwerken / Inbinden / Lamineren

Catharinastraat 34a l tel. 0162 467121 4901 GR Oosterhout l fax. 0162 467238 20

l E. info@totalprint.nl l I. www.totalprint.nl

mei 6 2 n e 5 2 , Houd 24 013! 2 t s e e f k r a vrij voor P www.parkfeest.nl


Verenigingenpraot Omdaddegijuband dees jaor meej un stel ouwe dozen op stap….

Pierewaaiers gaon dees jaor leut maoke en hebbe!

Ach, zeiden ‘bruurs’ John Roovers en Jan Schoones tegen elkaar toen ze gingen bespreken hoe ze het motto 2013 in praktijk zouden brengen....’Agge mar leut hèt’ is zo een veulzijdig en veulzeggend motto da ge d’r eigenlijk altijd meej wegkomt, al neemde un ouwe doos meej in d’n optocht...’ En zo geschiedde. Ut ultieme idee voor de Kaaiendonkse optocht was geboren: inderdaad, ge snapt ut al,‘Omdaddegijutband’ gaat dees jaor meej un stel ouwe dozen de Kèrneval in. Het gaot er tenslotte niet om dagge meej de mooiste en spektaculèèrste act mee doet, mar ut enigste da echt telt is dagge LEUT mot hebben. En daarvan zijn de buurs overtuigd. Leut zalle ze hebben, en menig toeschouwer van d’n optocht zal d’r ok veul leut aan beleven... Ut thema ‘ouwe dozen’ zal in de breedste zin van ut woord voldoende aanleiding geve voor praotjes, achterklap, roddels, geheimpjes en ontboezemingen. We spare niks en niemand, alleen ouwe doze (voorlopig). En...as ge ons voorbij ziet sjouwe in d’n optocht, motte vooral niet denke dat we jouw persoonlijk aanspreke meej ons motto...We bedoele ut goed eej.... “Agge mar leut hèt” zalle we mar zegge. Mar wij zeggen ut meej ouwe dozen.... Sterker nog... Omdaddegijutband gaat op stap meej ouwe dozen! Alaaf!

Na een geweldig jubileumseizoen, waarin we ons 55-jarig bestaan groots hebben gevierd, staat nu alweer een nieuwe carnaval voor de deur. Na een geslaagde start van het seizoen bij de Kaaikwèk, waar we de publieksprijs hebben gewonnen, zijn we in volle vaart er tegen aan gegaan. Natuurlijk waren we aanwezig bij vele evenementen en voorfeesten, maar vooral achter de schermen is er hard gewerkt. Aan nieuwe muziek voor onze band, aan de voorbereidingen voor het Pierewaaiersbal en natuurlijk aan onze nieuwe optochtwagen. Vorig jaar de 3e prijs, dus daar kunnen we nu niet meer omheen.

HakaHaka Staamp! Staamp! gaot alwir den vierde kerneval in. We zen un bietje uitgedund zoals ge wit, want diejen Biggelér moes zo nodig nar worre. Maok nie uit, we hebben er langs den aandere kaant ok wir ne trompettist bij, dus ut podium is toch al wel vol genoeg zeg mar. Afijn ok wij zen er wir klaar veur en bij oos is den aftrap het avondje Staamp! in de Kloek. Binnen un half uur jeelemaol uitverkocht. Nie normaol mir. Agge dit leest ist Avondje Staamp! al gewist en bende misschien jin van die gelukkige meej un kartje gewist en aanders zen we meej kerneval vast wel wir ergens te vinde waor jullie ok zijn. Dun diejen meej da wiet sjaoltje

Afscheid Beste Kaaiendonkers, terugbladerend in oudere Kiekerekies kwam ik plots tot de ontdekking dat ik al meer dan 20 jaar verhalen inlever voor de Kiekerekie. Ik heb plus minus 23 jaar geschreven voor de krant. En van die 23 jaar, ben ik al meer dan 14 jaar niet meer woonachtig in Oosterhout en/of beleef ik geen carnaval meer in Kaaiendonk. Op zich niets ergs, maar ik merk dat ik Oosterhout aan het onthechten ben. In mijn nieuwe woonplaats in den vreemde heb ik samen met mijn gezin kunnen wortelen. Mijn gezin heeft buiten mij niets met Oosterhout, dus wordt het stukjes schrijven moeilijker omdat ik er niet meer middenin zit. Ik ken bijna niemand meer, cafe’s heb-

ben vreemde namen en/of uitbaters gekregen. De OCS is bijna helemaal vol met voor mij nieuwe mensen, dus ik raak het gevoel voor de Kaaiendonkse samenleving stukje bij beetje kwijt.

Traditiegetrouw start ook dit jaar de carnaval met het Pierewaaiersbal in Leuttempel D’n Bussel, op vrijdag 8 februari 2013. Een super gezellige avond waar de echte carnavalssfeer hangt, en waar vele Kaaiendonkse kapellekes zullen spelen. Zorg dat deze avond niet mist, en kijk voor de laatste informatie over het Pierewaaiersbal op onze site: www.pierewaaiers.nl. Laat Carnaval dus maar beginnen, wij zijn er klaar voor, wij hebben er zin in en wij gaon leut maoke en hebbe!!

Kaaiendonkse Kollum

Desondanks zal ik het carnaval in Oosterhout, zij het op afstand, blijven volgen. Maar of ik vanaf nu nog ieder jaar een stukje inlever, dat valt nog te bezien. Ik heb dus meer dan 20 jaar met veel plezier ieder jaar mijn stukjes geschreven en neem dus nu al afscheid van de lezers. Ik dank u voor het lezen van mijn stukjes en de leuke reacties die ik daar op heb mogen hebben. Helaas houd ik mij aan de traditie en onderteken dit stuk dus niet met mijn eigen naam of pseudoniem. Dat moet je in ere houden, zo’n mooie traditie. Ooit zal het wel eens uitkomen wie wat schreef, maar dat is niet aan mij.

Wees gegroet, een ex Raad van XI lid en stukjesschrijver

21


innerouts.nl

Hans van Vugt - Concept & Design

* Jaorafrekeninge * BeTeWe aongifte * Boekhouwing

* Aongifte inkomsteblasting * Loonadministraotie * Adfiezering

Dus veur al oe finansjele dienstuh!

TIMMERWERKEN & KEUKENS V.O.F. Voor - een keuken op maat gemaakt. - interieurbouw voor winkel, kantoor, praktijkruimte en woningen. - alle voorkomende timmerwerkzaamheden Akkerstraat 36 - 5126 PJ Gilze Tel. 0161 - 455773 - Fax 0161 - 453169 www.jandenissen.nl - info@jandenissen.nl

22


Verenigingenpraot Dievandraadjelos naar de beurs! Aan alle kaaiendonkers; hier volgt een belangrijke belangrijkheid! Gezien de economische omstandigheden hebben wij eensgezind en gezamenlijk besloten: “Dievandraadjelos” gaat naar de beurs! Noodzakelijk genoeg geworden door de vooruitzichten op de komende toekomst en met onverwoestbare geloof in een mooie winstdeling voor eenieder die een aandeel weet te bemachtigen, vertrouwen wij er op dat de uit te geven aandelen gretig zullen worden ontvangen door alle buitengewone ondersteuningsgezinde Kaaiendonkers. Wees er snel bij; ze gaan voor weggeefprijzen de deur uit. In de grote optocht zal er voor alle Kaaiendonkers gelegenheid aanwezig zijn aandelen te bemachtigen. De effecten zijn onontkoombaar gunstig. De opbrengst van de beursgang zal ter plekke betekenis krijgen! Volg de berichtgeving van de berichten op de speciale media. Met vanzelfsprekendheid; “Dievandraadjelos”.

Truffelkus van de partij

Buurvrouw & Buurvrouw

Ook dit jaar weer van de partij in de optocht met een zeer verrassende act. Niet in de vrolijke kleuren rood-geel-groen, maar in zwartwit! Namens alle Truffels, Ilse Krols

Buurvrouw & Buurvrouw bestaat, hoe kan het ook anders, uit twee buurvrouwen. Denkend aan de tv serie Buurman & Buurman, vonden we dit wel een toepasselijke naam. Aangestoken door het enthousiasme van onze kinderen, hebben wij (Bianca Soeters en Léonne Scheffers) besloten om samen mee te gaan lopen in de grote optocht. Onze kinderen maken deel uit van CV de P’llieterkus. Zij liepen in 2010 voor het eerst mee in de Kinderkopkesoptocht. Wij dachten toen: “Dat kunnen wij ook.” In 2011 hebben we voor het eerst meegelopen en tot onze verbazing werden we meteen vierde! Ook in 2012 waren we van de partij met een mooie zesde plaats. Wat we in 2013 gaan doen? Kom maar kijken! Groetjes van Buurvrouw & Buurvrouw

Opheffing Fanclub OAV In eerdere edities van dit magazine heb ik meerdere malen opgeroepen deze club te steunen in het streven Ons Ans van Vugt uit te roepen tot Zijne Ontzettend Hoogheid Prins Mienus van Kaaiendonk. Kosten noch moeite heb ik mij gespaard om dit streven om te zetten in realiteit. Groot was de vreugde toen ik/wij onze wens in vervulling zagen gaan. Wat een plaatje, wat een avond. Wij hadden ons doel bereikt in zeer korte tijd. Toen OAV de microfoon pakte en een aantal mensen bedankte, was het natuurlijk wachten wanneer de Voorzitter van de Fanclub zou worden genoemd. De ontzetting was groot toen ik niet werd genoemd, maar ik/we dachten toen nog aan een aparte ceremonie op het gemeentehuis oid. Enfin, ik als voorzitter heb alle voor- en nabals bezocht waar OAV ook was. Alle rijtoeren gevolgd, bejaardentehuizen, kleuterscholen

en sponsorbijeenkomsten, niet één heb ik overgeslagen.

HeiDie Wie? Houdoe? Nee, HeiDie. Ja, maar wie? Nou, gewoon Heidie. Wat is dat dan? Iets leuks. Ja. Maar wat dan? Nou gewoon. HeiDie Krea Kollektief. O.K. Waar, wanneer, wie? Overal en nergens. Voor, tijdens en na carnaval. Maar wie? Nou gewoon; Zij van Die en die van Hei. Prima. HeiDie – Krea Kollektief

Kollum Aart de Koo

Alles heb ik uit eigen zak betaald, want ik, cq onze vereniging, beschikt niet over sponsors oid. Maar dat gaf niets. Ik had maar een doel en dat was bereikt. Maar toen ik de Markt op dinsdagavond bezocht en ook daar geen woord van dank of enige lof toegezwaaid kreeg, was voor mij de maat vol. Anno vandaag hef ik de fanclub per direct op. De lof en/of onderscheidingen die mij deel zouden hebben moeten zijn, wijs ik nu af. Van deze Prins moet ik niets meer hebben. OAV heeft in mijn ogen afgedaan. Wat heeft die knul mij teleurgesteld. Jarenlang riep hij dat hij geen Prins wilde worden. Onvermoeibaar trok ik aan touwtjes, ruilde gunsten in en uit om OAV in het zadel te helpen. En dan geen woord van dank!! OAV, bekijkt het maar. Ik doe niet meer mee, al zouden ze het allerhoogste Grootkruis in de Orde van de Smulnarren al hebben klaar

liggen, ik ben er klaar mee. Zonder vriendelijke groeten Aart de Koo

23


24


25


Advies van Harry: hier knippen

Prinselijke Rijtoer langs de Kaaiendonkse leut-tempeltjes Verrassingsbezoek Prijsuitreiking grote optocht op de Markt Du Theatre

Zondag 10 februari 2013 12.00 uur: Opstellen optocht 12.30 uur: Schouwing door Prins Mienus XI en z’n Klein Gevolg Start van de grote optocht 13.11 uur:

Avond: 20.00 uur: 20.30 uur: 21.30 uur:

Avond: De laatste Prinselijke Rijtoer 18.45 uur: Oud Brabant 20.45 uur: De Kloek 23.30 uur: Het laatste halfuurtje met z’n allen. Veul snotlappen en zakdoeken meenemen!

17.00 uur:

Dinsdag 21 februari 2012 10.00 uur tot 12.00 uur: inschrijven voor de Kinderkopkesoptocht in Du Theatre 13.30 uur: Ronde van ’t Rutselbos 14.15 uur: Start Kinderkopkes Heuvel 15.30 uur: Kinderact op de Markt 16.15 uur: Prijsuitreiking op de Markt Kinderkopkesoptocht Bliksembezoek aan het Kinderkopkesbal in De Bussel

26 CV Plakband Hei..di€ (grote groep) 27 CV. de Maotjes De maotjes zen werelds (wagen) 28 Dievandraadjelos Dievandraadjelos gaat naar de Beurs in 2013 (kleine groep) 29 CV de Truffelkus Driej halve ies nun jhele (grote groep) 30 K.C.Kinkelutten Dansme(t)rietjes (kleine groep) 31 Cv de Loltrappers Leut hedde nie, leut kende krijge! (wagen) 32 IKKE en HIJ Vroeger/Nu (paren) 33 HOEZO ? De blinde stoot (grote groep) 34 ZotteBoereVastenaovendBedoening ?????????? (paren) 35 De bende van Ellende Volgt nog (wagen) 36 C.V. Ut Ies We Agge mar leut het, agge mar leut het (g. groep) 37 De Kaaikrakers Al 33 jaar leut! (grote groep) 38 De Schuit der Zotte Leut hebbe we nie, mar honger (wagen) 39 Kaaiendonks Kepelleke d’Askruizen We gaan HOSSEN! (grote groep) 40 ‘t Simpelfonisch Orkestje De laatste zullen de eerste zijn (grote groep)

en de OCS van dag tot dag

14 C.V.C.V Agge mar LEUT hèt! (paren) 15 CV Da Zeg ‘K Nie Dun bojum is nog nie in zigt (wagen) 16 C.V. de Bosuile Naor negoeije slok op krijgde van zelf ne zware kop (kleine groep) 17 CV Ondeugd Zwerfvuil (kleine groep) 18 CV VANVEULBIERWORDEZAT Ook al draaien we de rollen om, in ons wilde westen (wagen) 19 CV de Dooke Musketiers (paren) 20 Omdaddegijutband Dees jaor op pad meej un stel ouwe dozen (kleine groep) 21 Dutch Originals Leut onder 1 hoedje! (paren) 21A CV de Pierewaaiers Wij weten ut al…. De wereld vergaat na carnaval (wagen) 22 ASO 50 plinten….. (kleine groep) 23 BM “de Leuttappers” OUR SOUL IS STILL ALAAAF! (kleine groep) 24 Sjar en Telleke Agge Mar Lucht Het (paren) 25 C.V. Ketel Schot in de roos (kleine groep)

16.40 uur: 17.30 uur: 18.15 uur: Avond: 20.30 uur: 21.00 uur: 21.30 uur:

Maondag 11 februari 2013 13.00 uur: Ophalen bruid op de Markt 13.40 uur: Boerenbruiloft op ’t pleintje bij Cantina Y Tapas 15.30 uur: Bezoek aan Oostquartier prijsuitreiking Kinderoptocht Uilendonck (Oosteind) Bliksembezoek De Slotjes Bliksembezoek Pannehoef De Beurs Wederom ‘n Prinselijke Rijtoer ’t Zonneke D’n Ondeugd Cantina Y Tapas

Programma onder voorbehoud, want met het motto Agge mar leut hèt!

1 CV de verenigde Nacho’s (wagen) 2 Buurvrouw & Buurvrouw Wij hebben LEUT (duo) 3 C.V. Botte Steekschoep Agge mar leut het op de Kermis! (wagen) 4 Ikke Meej Munne Maten NK Wiel-rennen in Kaaiendonk (kleine groep) 5 Tjiks meej un missie Samen naor benee, wie gaot dur meej (k. groep) 6 C.V. De Bierridders Theehuis Liddelhof (wagen) 7 Muziekvereniging St. Bavo Harmonie St. Bavo (grote groep) 8 Oudgedienden Oudgedienden hebbe leut! (kleine groep) 9 CV Witte gij iets beters dan...?! Wij gaon under koffer! (kleine groep) 10 Duo van Lotje Getikt Wij bakkken er niks van, mar ja, agge mar leut het (paren) 11 Nie Mauwe Na 11 jaor nog steeds in de race! (wagen) 11A CV de LeutLoezen 11 jaar Wai vieren ut meej un Haai-Tie (kleine groep) 12 CV Makkeluk Zat Van paar naar LOOPgroep das makkeluk zat! (kleine groep) 13 KCK Peppi Lam Kaailympics: ‘Ieder onderdeel is anders’ (g. groep)

De Grote Kaaiendonkse Optocht De Grote Optocht 40 ‘t Simpelfonisch Orkestje De laatste zullen de eerste zijn (grote groep)

Reclame optocht 2013 Parkfeest Autoservice Oosterhout Energie In Daar krijgde energie van Maranda’s koopjes Snoepke van de week Bram Ladage de gezondste patat van heel de stad Charme Hotels Oosterhout Restaurant Smultheater vur lekker ete! De Koninggroep De Glaskoning De Partyslager De Partyslager The Payroll Factory BV Ondernemers: ontzorging en flexibiliteit da’s pas Leut!!

De OCS van dag tot dag te volgen

Prinsenreceptie Mienus XII Prinselijke Rijtoer langs de Kaaiendonkse leut-tempeltjes Verrassingsbezoek Pub Salerno Bar

Zaterdag 9 februari 2013 11.00 uur: Speciale Carnavalsviering in de Basiliek St. Jan op de Markt 15.11 uur: Intocht van Prins Mienus XII. Hij wordt op de Markt opgewacht door zijn Groot Gevolg en ontelbare Kaaiendonkers en Snotnarren. De vlaggen worden gehesen en de krans wordt gelegd bij de Smulnar. 17.00 uur: Avond: 20.00 uur: 20.30 uur: 21.11 uur:

26


K

CMY

CY

MY

CM

Y

M

C

27

Choreography | Streetdance n events

Prins Mienus XII en het Klein Gevolg, Het Genootschap der Volledigen, Jan-Willem Cornelisse, Cafe Fever, Stichting Kinderopvang Oosterhout, Team Kapsalon, Mattie Broekmans, Brandt BV, Cantina Y Tapas, Commissie Carnaval in De Bussel, Cornelisse Financiele Diensten Eigenwijz-R en C&HA Design - Carmen en Annemieke

Het Kinderinsigne wordt financieel mogelijk gemaakt door:

Heb jij nog geen Kinderinsigne gehad van Prins Mienus XII? Hij heeft ze bij als hij op je school langskomt op de Schooltjesdag, vrijdags voor carnaval. En natuurlijk tijdens de Kinderkopkesoptocht. Maar kun je niet wachten? Plak deze bladzijde dan op stevig karton Kinderinsigne2013.pdf 1 17-11-12 09:40 en knip of prik deze Kinderinsigne dan vast uit. Een gat erin maken en een touwtje erdoor en jij kunt helemaal de blits maken tijdens carnaval!

Het Kinderinsigne 2013

Advies van Harry: hier knippen

Advies van Harry: hier vouwen

jaargang / nummer 2 - 1

www.smulnarren.nl

Agge ! t è mar LEUT h

Kaaiendonk 2013

Kaaien nkse do


Advies van Harry: hier knippen

Jeugddansmariekes

Stein van Uden, Stijn Hermans, Freek Baars, Nick Kuipers, Jara van Akkeren, Dewi de Hoogh, Zoë Holtrop, Manon Heijne, Zoe Bikkers, Kaylee Gelderman

Jeugdraad van XI

De Jeugdraad van OCS De Smulnarren 2013

Prinses Kaaike X Kaylee Miltenburg

Jaonuske Chimene Gelderman

Narretje Fabian van Waterschoot

Charita Guardeno, Faith Martinus, Britney Snoeren, Dorris Schumacher, Darvie Romero, Talisha Janssen, Zoë van Gils, Evi Holtrop, Anouk van Lochem

Vorig jaar mocht onze school, de Duizendpoot, de Jeugdraad leveren. Onze kinderen hebben genoten van alle leuke activiteiten. We hebben ook meegelopen in de Kinderoptocht. Een geweldige ervaring. Dit jaar bestaat de Duizendpoot 25 jaar. Ons motto is dan ook:”25 jaar Duizendpoot, agge mar LEUT hèt!” Wij wensen de Paulo Freire en Kaaike X met haar gevolg heel veel leut! Werkgroep Carnaval OBS de Duizendpoot

Wij dragen Kaaike op handen!

Choreography | Streetdance n events

Eigenwijz-r is een professionele dansschool met filialen in Oosterhout, Wagenberg en Teteringen. Wij verzorgen de nieuwste dansstijlen in verschillende niveaus. Dus ben jij op zoek naar een uur hiphop, een new style class & popping, of wil je gewoon swingen tijdens de zumba les? Dan ben je bij Eigenwijz-r aan het juiste adres! www.eigenwijz-r.nl voor meer info!

EigenWijZ-R

Jeugdverenigingenpraot

Pierewaaierkes gaon ok leut maoke en hebbe!!

Wij zijn de Pierewaaierkes, dat kleine grut van die grote mensen met die rooie kielen aan. Ook wij gaan dit jaar heel veel leut en plezier maoke en hebbe!! Want dat vinden wij het leukste om te doen. Met alle Pierewaaierkes gaan wij altijd mee met optredens en Carnaval. Wij mogen dan ook altijd meespelen met onze eigen instrumenten en dat is super vet! En als we groot zijn, willen we ook bij de vereniging of in de band. Voor de kinderkopkesoptocht maken wij altijd zelf iets. Vorig jaar was het super leuk, toen hebben we allemaal taarten geverfd en tijdens de optocht mochten we uit de taart springen en confetti gooien. Dat was omdat de Pierewaaiers 55 jaar bestonden, en hadden we feest! Het leukste was de prijs… We hadden de 1e prijs!!! Dit jaar gaan we ook weer iets super gaafs maken, maar dat zien jullie wel in de optocht. En verder zien jullie ons wel in Kaaiendonk als we met alle Pierewaaiers en Pierewaaierkes weer veel leut gaon maoke en hebbe!! De Pierewaaierkes

28


29

Groetjes van alle P’llieterkus

Zien we jullie bij de Kinderkopkesoptochtoptocht?

Daisy en Délania, Robin en Anne en Jasper doen ieder jaar mee. Kinderen die met ons mee hebben gedaan zijn: Faith, Marylène en Emma. Komend jaar doen Nikki en Fleur voor de eerste keer mee.

Maar wie zijn wij dan??? Wij bestaan uit een vaste groep enthousiaste kinderen, die wisselend worden aangevuld met vriendjes en vriendinnetjes die bij ons op het plein wonen.

Wij doen sinds 2010 mee met de Kinderkopkesoptocht. Je hebt ons al kunnen bewonderen als prinsessen, piraten en snoephartjes.

Carnavalsvereniging de P’llieterkus is opgericht aan het einde van 2009. We wonen allemaal op het Pallieterplein en daarom heten we ook CV de P’llieterkus.

CV de P’llieterkus

Stampertjes

Joris (9 jaar) Ik vind de popverbranding zo leuk! Mijn moeder moet altijd foto’s voor me maken. Maar vorig jaar mocht ik voor het eerst mee. Opa heeft me mee naar de markt genomen. Daar heb ik de pop in de brand zien gaan. Behalve een stukje van zijn neus. Ik hoop dat ik dit jaar ook weer mee mag.

Femke (13 jaar) Vorig jaar heb ik voor het laatst meegelopen met de Stampertjes. Ik loop al mee sinds ik 1 jaar oud ben. Het is elk jaar heel gezellig. Eerst liepen we alleen met mijn broertjes en nichtjes. Maar al negen jaar lopen er steeds meer vriendjes en vriendinnetjes mee. Vorig jaar zijn we voor de vierde keer eerste geworden. Het was weer groot feest. Een jaar heb ik niet meegelopen omdat ik toen ziek was. Toen hebben alle Stampertjes mijn foto omgehad. Mijn moeder heeft toen ook nog een foto van mij aan de prins gegeven. Nu mag ik niet meer meedoen met de Kinderkopkes, want ik zit op het Frencken. Misschien loop ik mee met de Grote Optocht (want ik kan het toch niet laten), maar dat is nog een verrassing.

Jeugdverenigingenpraot

Advies van Harry: hier knippen

Prinses Kaaike X

We hebbe dees weeke lang nie maage zegge tot vrijdagochtend 16 nov. Ik kwaam aon op nun quad en wir vurgesteld en toen, toen mocht ik endelijk de Snotnarren en Snotnarinnekes mun gevolg vurstelle. Ik bin metjeen af gaon telle naor Kèreneval en da was toen nog 79 daoge maor wel meej un paor leutige vurfeeste in ut vuruitzicht. Nouw ist bekaant zowijt en gaot oos motto dees jaor zeker op ‘Agge maor LEUT hèt!’ Ik hoop gullie allemaol veul te zien in Kaaiendonk.

Wij, Kaaike X, ut Narreke, Jaonuske, dun Raod van Elluf en natuurluk oose Dansmariekes vonden ut jeelemaol geweldig dè we jiervur zen gekozen.

Dees wort un kaai leutige Kèreneval meej prins Mienus XII, dun Nieuwe Nar en un nieuw Kaaike de Tiende.

Beste Kaaiendonkers,

Proclamatie van Kaaike X


Advies van Harry: hier knippen

Doe mee met de Kinderkopkesoptocht “Agge mar LEUT het!” Dag Snotnarren en Snotnarrinnekes. Weten jullie wat LEUT is? Vast wel. Dat is gezelligheid, plezier maken en lol hebben. Iets wat we op de dinsdag met Carnaval gaan doen. De grote Kaaiendonkers vieren hun feestje. De Snotnarrekes mogen daar ook natuurlijk niet op ontbreken. Leut maken, dat kunnen wij wel. Hoe? Door een geweldig kindercarnaval vieren. Samen met Prinses Kaaike de Xe natuurlijk. Zij zal met haar Narretje, Jaonuske, Jeugdraad van Elf en Minimariekes jullie voorgaan in alle leut en feestelijkheden.

Arendstraat

Ke

s rk

tra

at

Markt

Eindpunt:

Kla pp eijs tra at

tra ildas Math

at

Aankomst om ± 15:30 uur

Cantina Y Tapas Pleintje.

Kaaike X hoopt jou al op zaterdag 9 februari te zien als zij binnengehaald zal worden op de Markt. Op dinsdag 12 februari zal het kinderkopkes carnaval Kaaiendonk op zijn kop zetten. Kaaike de Xe heeft zelf al veel ervaring met de kinderoptocht. Daarom hoopt zij dit jaar de “mooiste-grootste-KLEINE-stoet-van-Kaaiendonk” voor te mogen gaan in haar nieuwe prinsenwagen. Doe je mee? Inschrijven kan in Restaurant Du Theatre naast de Bussel. Op dinsdagmorgen met Carnaval van 10.00 tot 12.00 uur. Om 14.00 uur word je op de Heuvel verwacht. Tot ziens! En vergeet niet:”Agge mar LEUT het!”

Startpunt: Heuvel Verzamelen om 14:00 uur Vertrek om ± 14:30 uur

Heuvel

De Kinderkopkesoptocht gaat de volgende route volgen: Heuvel - Arendstraat - Kerkstraat - Markt - Klappeijstraat Mathildestraat - Cantina Y Tapas Pleintje. De optocht wordt ontbonden op de kop van de Klappeijstraat / Mathildestraat, daar komt de container te staan. Op het pleintje van Cantina Y Tapas zullen de optochtdeelnemertjes ontvangen worden met een consumptie en krijgen zij de gelegenheid even bij te komen.

Wij, Tom Evers en Tom Verdijk, lopen al vanaf 2007 als CV2000 in de kinderoptocht mee. Ieder jaar in een andere samenstelling. We hebben altijd heel veel leut samen. Vorig jaar was heel speciaal. De foto zegt genoeg…. Meer weten over CV2000? Kijk op www.cv2000.nl Tot ziens in Kaaiendonk!

CV 2000

Veel plezier ermee.

Wil je al verder oefenen? Kijk dan op de website van de Smulnarren bij KAAIpedia. Daar staat onder het kopje Kinderkopkes een filmpje. Hierin legt juf Renske het allemaal nog eens uit.

Ze weten er allebei nog niets van. Toch gaan we ze verrassen op carnavalsdinsdag. Doe jij ook mee? Op schooltjesdag zal het team van EigenWijZ-R langs komen. Bijna overal zullen ze met jullie een dansje oefenen. Net voordat Prins Mienus XII en zijn gevolg jouw school bezoeken zijn ze weer weg. Verklap dan niets.

Dans je mee voor Mienus en Kaaike ?

Jeugdverenigingenpraot

Carnaval is voor mij genieten!

Het leukste aan carnaval vind ik: de optochten. Vooral de kinderoptocht om mee te doen. Maar de gewone optocht is ook heel erg leuk! Met al die grote wagens en karren! Maar ik vind de kinderoptocht toch nog het allerleukste! Ik deed zelf ook mee samen met mijn allerbeste vriendin Ming lei.

Ons motto was: M&M zetten je in de bloemetjes. Kijk maar op de foto wat we deden. Wat ik ook meegemaakt heb is: ik lag in bed, opeens hoor ik een hoop kabaal. Ik dacht dat mijn wekker kappot was. Maar dat was niet zo. Want de Askruizen stonden voor de deur. Ze kwamen papa wakker maken.

Ik hoop dat ik dit jaar weer een leuke carnaval zal hebben. Ik ben al aan het nadenken wat ik in de kinderoptocht zal gaan doen. Maar het belangrijkste van carnaval vind ik: dat je moet genieten van dat je met zijn allen samen bent!!!!!!!!!!!! Groetjes van die ene M, Merel

30


Grote

LEUT Meej

KLEINE

Gevolgen!

E G G A T U E L R MA ÈT H

Ik zee toch dasse mij wel zaage ziete!!

Ik ben het... Ik zee toch dak lekker in de groep zou ligge!!

EINDE 31


32


Verenigingenpraot Wij zijn Carnavalsvereniging ‘Van veul bier worde zat’, simpel afgekort CVVVBWZ. Voor wie ons nog niet kent, een mini-introductie. Onze roots liggen in Dorst, ook wel bekend als ’t Kattegat en De Parel van Brabant. In navolging van vorig jaar showt CVVVBWZ op zondag 10 februari aanstaande wederom haar praalwagen in Oosterhout. Na het voltooien van de Dorstse carnavalstrilogie in 2012, door voor de derde maal op rij de eerste prijs te veroveren, volgde onze eerste kennismaking met de Kaaiendonkse optocht. Een geslaagd debuut, dat werd bekroond met een mooie vierde plaats en het ontvangen van de Aanmoedigingsprijs. In onze nieuwe creatie staat het motto van carnaval 2013 in ’t Kattegat centraal: ‘We draaien de rollen om’. Het eindresultaat kunt u zelf komen aanschouwen. Alaaf!!

Crisis treft ons allemaal Het zal de meeste Kaaiendonkers niet zijn ontgaan dat het crisis is. Een biertje is alweer duurder geworden en de glazen alweer iets kleiner. Kortom: crisis alom en dat treft ook de carnaval. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat, uit kostenoverweging, overwogen is om carnaval met twee dagen in te korten. Gelukkig is dankzij kordaat optreden van Zijne Ontzettend Hoogheid Prins Mienus XII dit voorkomen, maar nog steeds bestaat de kans op een verkorting van een hele dag. En ook andere besparingen dreigen. Ik noem er zo maar enkele: er wordt overwogen om onze Prins tijdens de intocht te voet te laten gaan(!) en de Optocht op zondag drastisch in te korten(!). Zelfs op de gaten in de optocht zou bezuinigd gaan worden. Mogelijk worden zelfs 2 lagen van

Uit de ouwe doos? CV Witte gij iets beters dan...? is altijd zijn tijd een beetje vooruit. In 2011 liepen wij al in gerecyclede pakken van gescheiden afval, wat nu pas echt een hot item is in Oosterhout. Vorig jaar kreeg de Griekse crisis aandacht, die ons dit jaar pas geld gaat kosten. En nu? Nu zijn wij -trendwatchers van Kaaiendonk- leeg. Wij grijpen terug op retro, vintage, uit de oude doos...

ingezonden stukske

CVVVBWZ: Kattegat, Kaaiendonk en koud bier

de Prinsenwagen verwijderd, omdat dit onderhoud zou besparen. Verder schijnt te worden overwogen om de Raad van XI te laten fuseren met de Hofkapel en te laten opgaan in de Raadskapel van XI. De boventallige leden krijgen vervolgens 4 dagen de tijd om af te vloeien, hetgeen tijdens carnaval geen probleem zou hoeven zijn. Ook het drankgebruik binnen de OCS is onder de loep genomen, met als gevolg dat Prins Mienus XII voortaan alleen nog “Hendrientje” mag drinken. Dit is namelijk goedkoper en spaart bovendien een adjudant uit, omdat een nuchtere Prins de werkzaamheden van een adjudant gemakkelijk kan overnemen. Daarom zal Heer Adjudant zijn werkzaamheden dan ook op de dinsdag van carnaval definitief beëindigen. Het enige waarop niet bezuinigd zal worden is Leut. Dit is gratis en wordt alleen iets waard als je het veel gebruikt. Vandaar misschien het motto dit jaar: Agge mar LEUT hèt!

Kollum Dieje van Vrachelen

D’n dieje uit Vrachele.

33


34


Verenigingenpraot Kaaiendonks Kepelleke d’ Askruizen: We gaan hossen!

Van paar naar loopgroep das makkeluk zat!

Polonaise is uit, hossen is in. We stopen met dat boven-moerdijkse achter mekaar aanlopen, we gaan naast elkaar feestvieren: armin-arm, of beter nog om-armd.

Het loopt lekker bij C.V. Makkeluk Zat. Vorig jaar voor het eerst meegelopen in de optocht en een mooie vierde plaats behaald als paar. We zijn op dreef, maar willen niet te hard van stapel lopen, dus gaan we dit jaar voor 

o

 gaotjes veur ut touwke (zelf toevoegen) 

o 

Daarom nodigt ut Kaaiendonks Kepelleke d’Askruizen u van harte uit om met ons mee te hossen.

de kleine loopgroepen. De voorbereidingen lopen op rolletjes, de naaimachine loopt wel eens vast. Maar het loopt gelukkig nog niet uit de hand! Op carnavalszondag gooien wij de rode loper uit, trekken onze loopschoenen aan en zullen er alles aandoen om de optocht uit te lopen… Groetjes, Loopgroep Makkeluk Zat

Zaterdag: Wij zijn er al vroeg bij voor het ‘In zak en askruis’, en hij zou zomaar bij u kunnen vallen, dus zorg ervoor dat vanaf 7.00 uur de koffie klaarstaat! Zondag: Wij sluiten de optocht en nodigen iedereen aan de kant uit om met ons mee de markt op te hossen. Kunde toch een keer meelopen in de optocht.

Dinsdag: Remember De Mee-eters, om 22.00 hossen achter de Kloek.

Maandag: De buitenronde, verzamelen om 13.30 in de Beurs, voor een hos-tocht.

Knip de passe-partout uit en hang hem om! 

Kunst ‘Ars longa, vita brevis’ zoals wij bij ons in Kaaiendonk zeggen. Later hebben de oude Griek Hippocrates, Horatius en zelfbenoemde cultuurpaus Hans van der Prijt die uitdrukking van ons overgenomen. Kunst is lang, het leven kort. In een romantische bui wandelde ik op een doordeweekse zondag door een in nevelen gehuld Slotpark, toen mijn oog pijnlijk getroffen werd door een stuk afval dat een stratenmakersbedrijf abusievelijk had laten liggen tussen een paar surrealistisch afgezaagde platanen. Kan gebeuren. Maar wat schetst mijn verbazing toen ik enkele schreden verder wéér een paar flinke brokken puin aantrof. Gezeglijke Kaaiendonker als ik ben had ik me juist neergelegd bij het feit dat we voor onze afval in de toekomst gedifferentieerd moeten gaan betalen. Het wordt voortaan eerst gewikt en gewogen en er komt een prijskaartje aan te hangen. Onze milieustraat is inmiddels een milieu-avenue geworden. Compleet met intakegesprekken, voorsorteervakken, weegbruggen en functioneringsgesprekken. Alles heeft z’n prijs, maar om nou voortaan dus je grof afval maar gewoon gratis, onder de noemer Kunst, onbeschaamd in de vrije natuur te dumpen is weer het

andere uiterste. Alhoewel, gratis, het is nog gesubsidieerd ook. Op die manier komt de Koninklijke Martens Beton wel heel goedkoop van zijn bedrijfsrotzooi af. Zo werd de Heilige Driehoek door een kunstenaar hufterproof verbeeld middels een geplastificeerde driehoek met een oud riooltje, sorry, met een aureooltje erboven. Je moet er maar op komen. Kunst in beton gegoten, want krijg het maar eens weg. Geïnspireerd en gelouterd bedacht ik ineens dat we op carnavalszondag de optocht voortaan laten eindigen in het Stadspark en in de tuin van Slotje Brakestein. Alwaar vervolgens de wagens en bouwwerken in willekeurige stukken worden gedemonteerd en spontaan ergens worden neer gedonderd tussen het struweel. Wel voor tijdelijk natuurlijk, dat spreekt! En niks van ‘agge mar leut hèt’. Carnaval is een serieuze zaak. Daar hebben mensen over nagedacht en hebben er vervolgens in het zweet hunner aanschijns vorm aan gegeven. In tochtige hallen met grote bouwlampen, lijmpap, drank en dwarrelende sneeuwvlokken. Vechtend om begrip en erkenning en eeuwige roem. Alles voor de kunst. De bohémiens van de Mienushal, de romantiek van Ridderhof. Miskende genieën, eindelijk uit de kast. Van het volk, voor het volk. En ik vervolg mijn weg door het Stadspark en verheug me op

Kollum Adrie Klapperie

een gratis ouzo bij Sirtaki, de nieuwe derde Griek in Kaaiendonk. Lekker zakelijk. Zo is die crisis in Griekenland begonnen. Door aan iedere klant steeds eerst een gratis ouzo aan te bieden. In dat land slingeren trouwens her en der ook nog heel wat oude troep en brokken steen rond als je het mij vraagt. Maar wij hebben Strijense bouwvallen en dorre waterlopen. Hoor ik daar Hippocrates lachen? Adri Klapperie

35


organisatie:

www.snulnarren.nl

36


Kaaiendonkse Kopstukken 2012

37


Verenigingenpraot S

I

M P

G

A

L

C M U

T

A

E

I

N

U

A

K J

H C

O T P

O

F

A

L

A

D

N

W E I

L

R

U T F

K

K

S

E

P

A

H

E

F

O

N

E

N

E

I

M A

N

E

L

R

D

A M

J

S

G

A

U N

A

E

A N

N

S

E

R O E

L

S

R

B

L

N V

N

A

K D D

O E

T

F

O

G O T

S

A

R

E

R

I

E

V

A

N H

T

A

U

R

D

A

L

A K

A R

Winnen doe je met: ‘t Simpelfonisch Orkestje! carnaval OCS kaaiendonk smulnar mienus janus optocht orkest alaaaf nar simpelfonen dweil bier adjudant kroeg hofkapel raadvanelf Streep de woorden die hierboven staan weg. De overgebleven letters vormen een zin die u kunt mailen naar info@simpelfonen.nl (voor Aswoensdag) Wa kunde winne? Een lekkere fles Schrobbelèr wordt verloot onder de goede inzendingen.

Het carnavalslied van 2013 Un laampke braande REFREIN D’r gao bij mijn un lampke braande as ik die lichjes in jouw oge zie dan zie ik Kaaiendonk verschijne en kriig ik bakke vol meej eeeeeneeeeerzjie Kijk alle Kaaie toch ‘s straole ze gloeie as un bus meef kruit mar as ut haantje wir gaat kukelen en kraaien dan doet un kaai het licht pas uit

38

gespeeld door: ‘t Simpelfonisch Orkestje geschreven door: Bart Kerkhof gezonden door: Hans Willem van Kakerken en Bart Kerkhof Kaaje, stikt de laamp aon,ja we viere carnaval En we gaon wir laampe zwaaien Of we dochte hiervan: alle haandjes in de lucht En mar lekker laampkes draaie Kaaiendonk, ik zie het licht Tis een fistelijk gezicht De kastelein die staot te gloeie en te straole Dus we gaon nog lang nie dicht!

As Mienus in de spotlight staot dan zeeitie tegen oos: “Kaaiendonk, agge mar leut het” Ik denk dan in mijn eige, ja die Mienus heej gelijk En ik pak mun moiste trompet En dan gaoi ik naor ut bal Want dan gloet ut overal En de vuul ik van mun kruin tot in mun tene Allicht, tis carnaval!


Verenigingenpraot De Kinkeluten zen er kommende We staan nog steeds op de Markt kernaval wer klaor vur! Net als vorig jaar staat het standbeeld van Ties deez jaor wel allemaol kort op mekaore, mer ja. Tuuse de fjeestdaoge dur hebbe we toch nog wel kanne naaien en knutsele. Wij hoope deez jaor mooi vur den dag te komme en veural dé de meense ervan genieten. Ik kan nie aanders zegge dan unne goeie kerneval allemaol en tot dan. Houdoe. Unne Kinkelut

C.V. Ketel: Schot in de roos! C.V. Ketel´s idee is weer een schot in de roos! Dit jaar doen we al weer voor de vierde keer mee aan de Kaaiendonkse Optocht. Het is ons alle jaren zo goed bevallen dat we ons carnavalsgezicht dit jaar weer willen laten zien. Vorig jaar hadden we een goed lopend tentje, die liep zelfs zo goed dat we weer hoger in het klassement zijn geëindigd. Dit motiveert ons natuurlijk heel erg en daarom hebben we nu ook weer onze groep uitgebreid met twee enorm gemotiveerde leden. We zijn een jonge vereniging die ontzettend enthousiast is en die gelooft dat ons idee van dit jaar een schot in de roos is. Tot 10 februari in de Kaaiendonkse Optocht! Met vriendelijke groeten, Rogier Welten, Voorzitter C.V. Ketel

Met een vriendelijke Hatsekiedee, KCK Peppi Lam

Dankzij de optocht commissarissen, de optocht en het Carnaval verdient de horeca in het straatje bakken geld aan ons feestje. Ze zouden ons moeten sponsoren in plaats van klagen. Na een jaar van bezinning is het weer tijd geworden voor de commissarissen om de serieuze taak weer op te nemen. Immers, de optocht commissarissen maken de optocht, nou ja, maken, ze zorgen er voor dat de optocht door de stad marcheert en dat er op gezette tijden gaten vallen van hier tot ginder. Het geeft het publiek de gelegenheid iets voor zichzelf te doen en geeft de pers weer iets om over te schrijven. Zo ieder zijn plezier.

Voor het historisch besef willen wij nog uit de doeken doen dat de optochtcommissarissen sinds 1955 het carnaval in Kaaiendonk opluisteren, maar dat deze V.O.C. bestaat sinds 1421, het jaar van de Elisabethvloed. Toen werd in processie, onder begeleiding van de commissarissen, al een tocht gemaakt naar de St. Jan om St. Elisabeth te smeken Oosterhout te sparen.

Sportief met KCK Peppi Lam Daar zijn we weer, KCK Peppi Lam. Ook dit jaar lopen we weer mee met de grote optocht in de categorie grote groepen. Na een succesvolle tweede plek met ons optreden als klapband vorig jaar hebben we dit jaar weer een leuke act bedacht. Ook wij hebben goede voornemens gemaakt en daarom gaan we het sportiever aanpakken dit jaar. En dan bedoelen we niet een beetje simpel bewegen, maar echt TOPsport!!! Na een succesvolle zomer in Londen, zijn wij nu aan het trainen voor de verschillende onderdelen van de Kaaiendonkse Spelen. We gaan voor het hoogst haalbare dit jaar, de eerste plek, die gouden plak. Dus kom allemaal kijken en moedig ons aan.

de Optochtcommissarissen nog steeds op de markt. Hoewel de lokale horeca klaagt, staan wij daar standvastig en vastberaden. Een goede plek zo aan het begin van de Klappeijstraat.

Denk daar maar eens aan als U ons beeld ziet staan op de markt of als U ons op zondag met Carnaval ziet lopen. Groet ze vriendelijk en bedenk: “Ook zonder commissarissen loopt het wel in Kaaiendonk.” Houdoe en bedankt.

CV de Bierridders Met onze vereniging gaat het nog steeds goed in Ridderhof. Maar we hebben een probleem met onze Chinese kastelein. Die loopt nou al een half jaar te mauwen om er een Chinees theehuis van te maken. Nou snappen jullie wel dat de Bierridders daar op tegen zijn. We hebben er over vergaderd, en in 3 minuten was alles opgelost. We hebben hem zijn zin

gegeven. Maar wij, de Bierridders, bouwen dat voor jou en we rijden er nog een rondje mee door Kaaiendonk ook. Onze Chinese kastelein was zo gelukkig als een klein kind. Nou wij aan de slag in de Mienushal. Dus als ge ons voorbij ziet komen in de optocht dan zitten we in ons Chinees theehuis Liddellove. Agge mar LEUT het! Houdoe 39


Agge effe nie wit wat te doen Blommekeszondag en donderdag Blommekes houden van mensen! Zondag 3 februari is het weer “Blommekeszondag”. Prins Mienus XII met zijn klein en groot gevolg bezoeken de bewoners van Buurstede, De Doelen, Oosterheem en De Volckaert in Oosterhout om hen een prettige en gezellige Carnaval toe te wensen. De Hofkapel brengt in de recreatiezaal een muzikale aubade terwijl de Prins, de Raad van XI en de Dansmariekes (ook mooie blommekes) de blommekes rondbrengen. Donderdag bezoekt de OCS het carnavalsfeest van de Zonnebloem in de Pannenhoef

en zelfs Kaaike X met haar gevolg en de Jeugdhofkapel zijn daar bij. Donderdagavond staat Buurstede op het programma en vrijdagavond Oosterheem en De Doelen. Ieder jaar is het weer een feest bij al die grijze, wijze Smulnarren. Onder het genot van een borreltje of advocaatje met slagroom wordt er meegedeind op de muziek van de hofkapel en wordt een dansje gewaagd met de Prins of Raad van XI. Met de steun van onze gulle Gulnarren en vele vriendelijke Vrienden van Mienus kunnen we dit mogelijk maken.

Zaterdagochtend: De Viering “Ag ge mar un uurke bezinning het” Zaoterdagsmorgus meej kerneval gao’t gebeure. Dun nieuwe pestoor Ronald van Bronswijk en Prins Mienus XII gaon, of ge ut nouw wul gelwoove of nie, veur in de Kernevalsdienst die as thema (H) eet: “En da geloofde gij“ Om 11 uur kende komme luistere naor de woorde die worre gezeet en meziek die zal worre gespeuld die bij dees thema whoore of daorveur zen uitgekooze. Gelwoof of bijgel-

woof, gelwoof of ongelwoof, goed of kwoad , overpeinze of zeker weete, ut protecol of de tien gebooje, klaovertje vier of zwarte katte, ladders of scherve brenge geluk, ties mar net wah ge gelwoofd. De gast-praoters en gast-muzikaante zette ok dur beste bjeentje veur meej dees thema en ties altij mar wir de vraog wah de Sint Jan oos over het afgeloope jaor wul vertelle? Komde ok oew eige un uurke bezinne veur de leut losbarst? De kemissie kernevalsdienst

Zaterdagmiddag: De Intocht Traditioneel zal Kaaiendonk ook dit jaar weer massaal uitlopen om haar Prins te verwelkomen. Vanuit zijn residentie zal prins Mienus XII per trein naar het stadhuis gaan om daar de sleutel van Kaaiendonk in ontvangst te mogen nemen. Hierna zal Zijne Ontzettend Hoogheid, samen met onze Jeugdprins Kaaike, zich uitbundig door zijn volk laten verwelkomen. In zijn triomftocht door de binnenstad zal de prins vanaf de Heuvel terug naar de Markt worden vergezeld door zijn voltallige gevolg en bijna alle kapellen van Kaaiendonk. Hoe Mienus XII op de markt

aankomt is traditioneel geheim, maar we kunnen al wel verklappen dat Kaaike X iets voor Mienus XII in petto heeft. Het kan haast niet anders of het wordt weer een fantastische Intocht die niemand wilt missen. De kapellen vertrekken zaterdag 9 februari om ongeveer 14.45 uur vanaf te Heuvel, waarna Prins Mienus XII om 15.11 uur het podium op de Markt zal bereiken. De vlaggen zullen dan worden gehesen, de smulnar gehuldigd, de Jeugdprins en Jeugdraad aan u worden voorgesteld en er wordt een klein feestje gebouwd.

Zondagmiddag: De Grote Optocht Wat is Carnaval zonder de Grote Optocht op zondagmiddag? De optocht blijft het hoogtepunt voor veel Carnavalsvierders. Maanden voordat de grote dag aanbreekt zijn de verenigingen al bezig hun idee om te zetten naar een prachtige creatie. Dat kan natuurlijk als individu, als paren, kleine en grote groepen of als wagen. Daarbij wordt de reclameoptocht voor het eerst beoordeeld op carnavalesk gehalte. Voor de publieksprijs vragen wij ook dit jaar weer uw hulp. Elk jaar zijn er rond de vijftig startnummers, hopelijk gaan we er dit jaar ruim over heen. 40

Veiligheid is een belangrijk onderdeel, ook dit jaar heeft de OCS weer extra zaken geregeld om de optocht veilig te laten verlopen, zoals de Bouw Advies Commissie. Een aantal wijze mannen die verenigingen gevraagd en ongevraagd advies geven. Ook u kunt er voor zorgen dat de optocht veilig verloopt door kinderen niet voor voertuigen te laten lopen. Daar waar dranghekken staan, de kinderen hier achter te laten zitten en niet ervoor. Wat voor weer het ook wordt, wij hopen dat u er ook dit jaar weer bij bent. Koud of nat “Agge mar LEUT het!”


Agge effe nie wit wat te doen Maandag: Boerenbruiloft Het bruidspaar op de boerenbruiloft in 2012 werd geleverd door de Pierewaaiers, de op één na oudste carnavalsclub van Kaaiendonk. Op maandag 20 februari even na half twee gaven Jaonus en Hendrien van de 55-jarige vereniging hun jawoord op de binnenplaats bij Cantina Y Tapas. Het lekkere eten kon men op een speciaal bord krijgen.

Dinsdag: Ronde v/h Rutselbos

Dinsdag: Kinderkopkesoptocht De kinderoptocht op de dinsdagmiddag van carnaval heet in Kaaiendonk de Kinderkopkesoptocht. Hier kun je aan meedoen als paar (met z’n tweeën dus) of alleen, als kleine groep of als grote groep. Zo nemen bijvoorbeeld vaak groepen van een basisschool deel aan de Kinderkopkesoptocht. Misschien een idee om ook eens (of weer) mee te lopen? Bedenk een geweldig idee, knutsel-schilder-plak-verf maar raak. Vraag aan je vader en/of moeder of ze willen helpen om alles op tijd af te hebben.

Drie dagen feest in de Pannehoef Ok dees jaor alwir drie daoge kerrenevalsfjeest in de Pannehoef vur de kinderen, al of nie meej hun ouwelui. Ut wordt wir un groot fjeest vur ut ganse gezin en soms ziede wellus opa en oma daanse meej hunnie kleinkinderen. Dur ken wir gegrabbeld worre in dun ouverwetse grabbelton en de kinderen kenne zelf wir limonade, snoep e.d. in huis haole bij dur eige kinderbarreke. De leeje van de Jongerenorganisaotie Pannehoef oftewel ut J.O.P. draaje wir de

ORTS weer 4 dagen KRTS Dé Radio en Televisie Omroep van Mienus Zoals elk jaar wordt de ORTS op Carnavalszaterdag overgenomen door Prins Mienus. Vanaf zaterdag 11 minuten over 11

Dit bord is inmiddels uitverkocht.

Op maandag 11 februari zal een nieuw bruidspaar het jawoord gaan geven op de binnenplaats bij Cantina Y Tapas. Wij nodigen U uit om hierbij aanwezig te zijn. Er is weer voor een ieder voldoende eten. Uw boerenbruiloftservies kunt u uitbreiden met deel 2, die u ter plaatse kan kopen voor slechts 1½ stapbon. Uw maaltijd en de eventuele heropschep is vervolgens weer gratis.

Het Rutselbos organiseert weer de traditionele, knotsgekke ronde van ’t Rutselbos. Het organisatiecomité is druk doende er weer een geslaagde ronde van te maken. Ook dit jaar zullen weer bekende en prominente Kaaiendonkers acte de présence geven. Inschrijven en aanmelden staat open voor iedereen die maar kan fietsen en van jong tot oud! Het startschot zal om 13.30 uur gegeven worden door Zijne Ontzettend Hoogheid Prins Mienus XII. Route: Restaurant d’n Bal aan de Bosstraat, Torenstraat, Bakkerstraat, Bosstraat. Iedereen kan meedoen. Enige

voorwaarde: Je moet gebruik maken van een (niet gemotoriseerd) rijwiel in de meest ruime zin van het woord. Het parcours dient 5 keer gereden te worden. Voor de winnaar is er een wisselbokaal. Voor plaats 1, 2 en 3 een aantrekkelijke pechprijs. Na afloop van de ronde is er voor de deelnemers een lekkere koffietafel in Restaurant d’n Bal. Zo kan de verloren gegane energie weer aangevuld worden. Ook vindt hier de prijsuitreiking plaats. Inschrijven en aanmelden kan vooraf aan de wielerronde om 13.00 uur in Restaurant d’n Bal. Of bel: 06-38745182.

Maar… wil je meedoen, dan moet je ook ingeschreven worden. Dat kan in Restaurant Du Theatre naast de Bussel. Op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 kun je je daar, samen met een papa of mama, of leraar/lerares, inschrijven voor die geweldige Kinderkopkesoptocht. Je kunt je ook inschrijven via menu Formulieren, Inschrijving Kinderoptocht (zie linkerkant op dit scherm) of via deze link inschrijven. Als je je hebt geschreven, dan mag je vanaf 13.45 klaar gaan staan achter de Jeugdprinsenwagen in de Gasstraat. Prins Mienus en Prins(es) Kaaike zullen voor we

vertrekken bij iedereen een kijkje komen nemen, om al het moois te bekijken. Rond 14.30 zullen we in een bonte stoet richting de Markt vertrekken. Op de Markt zullen Prins Kaaike en Prins Mienus alles nog eens goed bekijken.

nieuwste kerrenevalsplaotjes. Ok hebbe we dees jaor wir wè blaoskapellekes speule, die meej hun meziek dur nun leutige boel van maoke. Enne ge wit ut, zo gaot ut al jaore. De deur van de Pannehoef gaot ope ‘s middags om 14.00 uur en we fjeesten dur tot ‘s avens 19.00 uur. Op zondaag dun 10e fibberewaori 2013 gaon we dur meej beginne tot en met destdag. Kom dè meejvieren in de Pannehoef, Wilhelminalaon 57, Wostrout. heet de ORTS dan ook KRTS, Kaaiendonkse Radio en Tellevisie Stichting. De radio-, tv- en kabelkrantprogrammering staat dan minimaal 4 dagen in het teken van Carnaval. U kunt 24 uur per dag afstemmen op de KRTS: de KRTS zal dit jaar ook digitaal worden doorgegeven via Ziggo (o.o.v.)

WAARDEBON Tegen inlevering van deze bon

een gratis snoepzak voor kinderen t/m 12 jaar.

Alleen geldig op carnavalsmaandag 11 februari 2013 in de Pannehoef en maximaal 1 bon per kind

Onze radiofrequentie is op de kabel 92.9 FM en in de ether (autoradio) 106.2 FM. De Carnavalsprogrammering staat ook vermeld op ORTS teletekst pagina 222. De KRTS kabelkrant is tijdens de Carnaval voorzien van een aangepaste lay-out aangevuld met Carnavalsfoto’s. Zie ook www.krts.tv 41


Volop leut bij Cees de Reut

Dames- en herenkapper Maandag en dinsdag gesloten met carnaval; woensdag 09.30 uur zijn we weer open.

Lekker ete tijdens carnaval? Kom dan naar de gezellig ingerichte foyer van Leuttempel d’n Bussel

361

42

Dames op afspraak, heren zonder afspraak.

701

Tempelierstraat 14, Oosterhout, Telefoon: 0162-454203

811


Het motto voor carnaval 2014 Wijzigingen aanmelden Motto Na de Vastenavond van dit jaar gaat er wat veranderen in de manier waarop het motto gekozen wordt. Een speciaal voor deze taak in het leven geroepen gezelschap zal zich buigen over de keuze van het motto voor het volgende seizoen. Dit clubje zal een carnavalesk motto kiezen, waarbij klinkendheid, bruikbaarheid en leutigheid in ogenschouw worden genomen. Met andere woorden: De vraag ‘Wa kende dur nou meej?’ wordt door deze commissie tegen het licht gehouden en de mogelijkheden die dit motto in de praktijk kan bieden bij de totale verwezenlijking van alle te organiseren activiteiten rondom de carnaval van een bepaald jaar zullen, vanuit dit oogpunt, worden beschouwd.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar dubbele bodems die het biedt en verschillende benaderingswijzen van zo’n motto, met toepassingsmogelijkheden in (lied)teksten, optocht, door de O.C.S. georganiseerde activiteiten, media, etc. Ditzelfde gezelschap bewaakt daarnaast het overzicht, de samenhang en de uitvoering van het totaalbeeld dat rondom een gekozen motto door de O.C.S. wordt neergezet. Op deze manier wordt binnen de uitstraling van de Kaaiendonkse Carnaval een eenheid bewerkstelligd, die ontstaat door een coherente verzameling van allerlei verschillende georganiseerde en gecreëerde zaken. De nimmer aflatende creativiteit van de verenigingen, kapellen en alle andere carna-

valsvierders wordt met nadruk ongemoeid gelaten. Het gekozen motto zou eventueel een extra creativiteitsimpuls kunnen bieden, wanneer dat nodig mocht zijn. De bekende mottobon, welke hieronder staat, kan, net als vele voorgaande jaren, worden ingevuld. Als aanvulling daarbij willen we graag vragen of u, wanneer u een klinkend motto bedacht hebt, uw gedachten en ideeën voor praktische toepassingen daarvan die u daarbij heeft, ook kort op papier te zetten. Een belangrijke verandering is, dat een ingezonden motto niet zonder meer voor het komende carnavalsseizoen gekozen zal worden, maar, wellicht in gewijzigde vorm, in de keuze van een motto voor een volgend jaar wordt meegenomen.

MOTTOBON 2014 Knip deze bon uit en lever deze in bij de receptie van de Du Theatre of geef het af bij een van de bestuursleden van de OCS (dat zijn de mensen met de bolhoedjes op). Natuurlijk is het ook mogelijk om met je mobieltje of computer op het wereld wijde web te surfen naar de website van OCS De Smulnarren. Op www.smulnarren.nl tref je onder het kopje ‘formulieren’ de knop met daarop ‘mottobon’. Je kunt dan direct het motto doorgeven. Let op! Inzenden kan t/m 10 februari 2013!

Mijn idee voor het motto van carnaval 2014: Naam: Adres: PC + plaats: Telefoonnr: E-mail:

Dank, dank, 1000x dank Deze vrijwilligers zorgen er mede voor dat ook dit jaar carnaval weer kan worden gevierd. Graag willen wij ze danken voor hun onvermoeibare inzet! Aart Korstjens Ad Jespers Ad Kohler Ad van Dorst Adrie Kersten Albert Krijnen Anita van der Schriek Anita van Gils Arno Meulendijks Bas van Til Birgitte van Kakerken

Cees Cornelissen Christel Renema Dorothy van der Lee Elle Joosen Eric Lambregts Frank Bakx Frank Gribling Gerard Kaldekerken Gerrit van Meer Gerty de Vroe Guido v.d. Mosselaar Hans Lentz Hans van Hekken Hans Willem van Kakerken Helmut Fleischacker Ilse van Rijen Ilse van Roessel

Jan Dingemans Jan Frerejean Jan Gilsing Jan Goossens Jan Melis Jeroen Oomen Jeroen Vorspaget Joke Muntjewerf Jos Huijbregts Jos Nieuwehuizen Kirsten van Wanrooy Konrad Zebracki Leo Verhoeven Leon Vermijs Marion van den Bemt Marlou Beumer Mattie Broekmans

Maurice Soeters Paul van Vught Peer Stoop Peter Oomens Peter Ruigrok Peter van Gils Pim Beumer René van Gils Ruud van Aperloo Simone Blom Sjef Kock Theo van Gorp Ton Schoenmakers Ton van Iersel Tony Topouzis Willem van Ham Wim Christ

43


De verschillende geledingen van de OCS

Wie zijn toch die mensen met die blauwe kieltjes? U zult wel denken: “Wie zijn toch die mensen die altijd achteraan in de stoet lopen, met die blauwe kieltjes aan en bolhoedjes op, als ons Ontzettend hoogheid Prins Mienus XII op tour is?” Nu, dat zal ik eens uitleggen. Heel veel mensen denken dat Carnaval in Kaaiendonk georganiseerd wordt door de gemeente. Dat is niet waar. Hier zijn het hele jaar ontzettend veel mensen mee bezig, zoals u kunt lezen in deze Kiekerekie. En dus ook die mensen in die blauwe kieltjes met bolhoed. Deze zitten in het bestuur van OCS

De Smulnarren. Zij hebben protocollair niet direct een taak met Carnaval, maar zetten zich in om iedereen in Kaaiendonk een leuke en gezellige Carnaval te laten hebben. Zij doen dit zelf graag, anders zou je er niet bij zitten. O ja, er loopt er ook een met een hoge hoed op. Dat is d’n veurzitter; Jozef d’n Klak. Namens het bestuur van OCS De Smulnarren zeg ik:”Agge mar LEUT hèt!” Toine Huisveld, bestuurslid Optocht en beheerder Mienushal

De Dansmariekes De Dansmariekes zijn een groep (dit jaar met maar liefst 10) meisjes in het grote gevolg van Zijn Ontzettend Hoogheid, die dansen op muziek van de Hofkapel en Jeugdhofkapel. Aldus staat op de site van de Smulnarren. Deze omschrijving klopt; maar de meisjes zijn veel meer dan dat. Stuk voor stuk zijn het enthousiaste meisjes. Naast andere hobby’s repeteren ze vanaf april iedere woensdagavond. En dan is het eindelijk carnaval! Al deze dagen zetten zij hun beste beentje voor en doen hun best om voor Mienus, zijn grote gevolg en natuurlijk alle Smulnarren en Smulnarrinnekes te

44

stralen. Ruim vijf dagen trekken zij met elkaar op als een hechte groep. Daarvoor moet je wel uit het goede carnavalshout zijn gesneden anders trek je dat echt niet. Het is een echte survival met als topper de afsluiting op dinsdag. Op woensdag is het vooral uitslapen en bijkomen van de geweldige dagen en op donderdag is het weer verlangen naar april want dan kunnen zij weer gaan trainen voor de volgende Carnaval! Dansmarieke zijn: dat kun je gewoon niet missen! De Dansmariekes

Raad van XI: ‘Agge Dees zinneke gift ut mjeeste aon waor ut bij de raod van elluf (RvXI) om draait. Naost de elluk jaor wir terugkommede gebruikelukke dinge die de RvXI doen, ies verrevu tog wel weh dees jaor de krwoon spant. Ties begonne meej ut opene van de kerreneval op de Mart. Grwoote wiette strepe moesse dur komme om Mienus XII op de juiste plek te laote laande zoda tie de start van de kerreneval op een rooi meej gruun podiumke in fraaije woorde kon afschildere. Van te vurre waare de nwodige insiegnes al in ut grwootste geniep, om te vurkomme deh de kleure zouwe uitlekke, deur zullie van de RvXI meej verreuvu op


De verschillende geledingen van de OCS

Jeugdhofkapel de Smulnarren

mar geverruft hèt’ cijferkus, oftewel meej un goei geschreve buschrijving, geverruft. Mar ut mjeeste leut ies gewiest aon ut verrevu van nun aandere Jeugdprinsewaoge! Onder straffe aand van de pliessieman ies dur overdag deur un aontal ouwt gediende en saovus dur nun aorige goei-je lasser meej de RvXI deeze waoge gebouwd. Op gruune papierkus wier tellekus aongegeve wellukke kleur wrood de RvXI moes verrevu. Zo as ge ziet heej de RvXI een aander kleurke aon het motto “ agge mar leut het “ gegeve en dur meej jeel veul leut “agge mar geverruft het “ van gemaokt.

Jeugdhofkapel de Smulnarren bestaat uit 15 muzikanten met ieder zijn eigen instrument. Onze bezetting bestaat uit trombones, trompetten, slagwerk, saxofonisten en een sousafoon. We hebben er dit jaar 4 nieuwe leden bij gekregen: Feike van Opstal (Trombone), Wesley Huisveld (Grote trom) , Kaylee Miltenburg (Saxofoon) en Senna Waterham (Trompet), waar we erg blij mee zijn.

We treden niet alleen op met Carnaval, maar ook bij voorfeesten zoals het Smulnarrenbal. De vrijdag voor Carnaval bezoeken we met prins Mienus verschillende basisscholen in Oosterhout. Met Carnaval zelf zijn we overal te horen: bij de Intocht, de Optocht, de Boerenbruiloft, de Kinderoptocht en ook bij de Afsluiting op de markt laten we onze muzikale kwaliteiten horen.

De RVXI

Hofkapel de Smulnarren: “Agge mar gespeuld hèt“! Dun Hofkapel het tegesworrig un aontal woorde diej vur hun vurnaom zen! Jeen: UITDAOGING. En dah laote ze ok gelaik zien. Jaore lang kwam dur gin vrouwvolk in dun Hofkapel en nou is de veurzitter un vrouw! Ze doet ut harstikke goed en dun Hofkapel maag tur blai meej zen. Tweej: LEUT. Ze rippetere elluke week en ebbe minstens 5 nieuwe nummerkus. Sommiege muzikaante kaike bai de nummerkus wa moeiluk omda ze makkelijk laaike maor ut moeieluk speule ies, mar leut ebbe ze dur wel in. Weh ook jeel leutig ies deh ze zoveul leut uit kenne straole dah ut leutig wor om naor ze te

luistere as ze meej veul leut speule. Drie: …. SPEULE. Ut zen net jonge (h) onde geworre, nie te (h)ouwe , as ze mar kenne speule. Eddy, dun repetietor, het ut nie makkeluk, ure wulle ze deurgaon. Paosliekes, sinterklaosdeuntjes, kerstkoraole, popsongs , daansmeziek of kernevalskraokers, ut maokt nie uit as ze mar kenne speule hier..of daor. Al meej al…..ut gao wir beginne en d’hofkapel het dur jeel veul leut in de uitdaoging van “Agge mar gespeuld hèt” ! Tweej van Whosterhout

45


Arendshof 85 - 4901 LK - Oosterhout T. 0162-485000 E. info@beins.nl

www.beins.nl

WWW.GLASHELDERGLASHANDEL.NL INFO@GLASHELDERGLASHANDEL.NL

TEL. 0162-692696

24/7 SERVICE

DICHTZETTINGEN NA INBRAAK EN SLOTENSERVICE!

TEVENS HET ADRES VOOR EEN HELDER GLASADVIES OP MAAT LEVERING EN MONTAGE VAN DIVERSE GLASSOORTEN WAARONDER: HR++ ISOLATIEGLAS VEILIGHEIDSGLAS (NEN-EN 356 VERKRIJGBAAR) GEHARD GLAS INBRAAK WEREND GLAS ZONWEREND GLAS ZELFREINIGEND GLAS GEBOGEN GLAS BRANDWEREND GLAS GELUIDSWEREND GLAS MONUMENTAALGLAS 15 JAAR FABRIEKSGARANTIE MOGELIJK

46


Kaaise Gewichtige Clubkes Het Gilde der Gulnarren

Beste Kaaiendonkers, Het Kaaiendonkse carnaval steunt voor wat betreft de organisatie op verschillende financiële peilers. Een zeer belangrijke hierin is de bijdrage van Het Gilde der Gulnarren, het eminent gezelschap van mannen en vrouwen die hun hart bij Kaaiendonk hebben liggen

Vrienden van Mienus

(meerdere van hen al 22 jaar!) en er op vele vieren willen behouden. Gewoon omdat ze manieren aan bijdragen. van carnaval houden. De Gulnarren dragen in belangrijke mate bij aan de inkomsten van de Oosterhoutse Carnavals Stichting (OCS) en maken het daarmee steeds mogelijk dat Oosterhout over de volle breedte aan dit fantastische volksfeest kan deelnemen. Het is erg bijzonder dat, ondanks de zware economische tijden, De Gulnarren toch hun steun geven.

Misschien bent U ook wel zo en bent U ook geïnteresseerd om voor een bijdrage van slechts € 555,00 per jaar toe te treden tot ons Gilde. Graag! Bel even met onze secretaris Peter Oomens 0162- 457157 of benader hem via zijn mail: peter.oomens@tiscali.nl. Hij zal U dan in alle geheimen inwijden.

Hoewel de OCS zoveel mogelijk probeert terug te doen voor de Gulnarren, zoals naamsbekendheid voor hun bedrijf en persoonlijke uitnodigingen voor alle door haar georganiseerde carnavalsfeesten, beseft zij ook dat Gulnarren nu eenmaal Gulnar zijn, Namens het Gilde der Gulnarren omdat zij dit feest zoals we dit in Oosterhout Jos Huijbregts & Frank Bakx Natuurlijk zie je ze tijdens carnaval wel eens lopen…. Die Smulnarren en Smulnarrinnekes die met hun borst (of borsten) vooruit laten zien de trotse bezitter te zijn van het draagschild van de “Vrienden van Mienus”.

Inmiddels bestaat de club “Vrienden van Mienus” uit ongeveer 250 Vrienden. Deze “Vrienden” betalen jaarlijks een bedrag van € 60,00. Nieuw ingeschreven leden krijgen hiervoor uit handen van de Prins een prachtig draagschild met het eerste jaarplaatje uitgeDeze vrienden maken het mede mogelijk dat reikt. Vrienden die al langer staan ingeschreelk jaar weer het carnavalsfeest in Kaaiendonk ven krijgen een nieuw jaarplaatje aan hun gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn. draagschild bevestigd. Mét de extra aandacht voor de bejaarden, zieken, gehandicapten en kinderen. Want juist Natuurlijk draagt u ook het Kaaiendonks door de bijdragen van de vrienden van Mienus Carnaval een warm hart toe en wilt u graagkan de OCS ook aan deze mensen tijdens car- toetreden tot dit illustere gezelschap! Kijk op naval extra aandacht schenken. En daardoor www.smulnarren.nl en word direct Vriend kan de gedachte achter het Kaaiendonkse car- van Mienus. Voor meer informatie kunt u naval in stand blijven: een feest van iedereen, contact op te nemen met Ton Schoenmakers voor iedereen. (0162–437565) of tonschoen@casema.nl

lijkheden om nieuwe inkomsten te verwerven. Ook kijkt de Kaaise Raad naar de structuur Kaaise Raad adviseert het bestuur van de van de OCS, het functioneren van het bestuur Oosterhoutse Carnavals Stichting. en naar eventuele aanpassingen van de statuten of het huishoudelijk reglement. Het werd tijd Om U nader kennis te laten maken met de Kaaise Raad. Waarschijnlijk Maar vooral kijkt zij naar de carnavals viering heeft U er wel een ooit van gehoord want de zelf. Zij werkt mee aan de jaarlijkse evaluatie, Kaaise Raad bestaat inmiddels al ruim 10 jaar. doet suggesties voor eventuele verbeteringen De Kaaise Raad werd op 26 nov. 2002 door en komt regelmatig met ideeën om ons volkshet bestuur van de OCS ingesteld als haar feest nummer1 nog geweldiger te maken. overleg- en adviesorgaan. Daartoe komt de Kaaise Raad ongeveer drie keer per jaar bij De deskundigheid van alle leden wordt ook elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd gebruikt om de toekomst in te kijken voor advies aan het bestuur. De Kaaise Raad geeft wat betreft de ontwikkeling van carnaval bijvoorbeeld adviezen over de begroting en zodat de viering van dit fantastische feest het financieel jaarverslag, omdat het van blijft aansluiten op maatschappelijke ontwikbelang is dat de vele sponsoren zoals de kelingen. Hierbij blijft het altijd zeer belangrijk Gulnarren en de Vrienden van Mienus er waakzaam te zijn om naast vernieuwingen de zeker van kunnen zijn dat hun geld ook goed traditie te behouden. besteed wordt. Daartoe wordt gekeken naar de noodzaak van de kosten. Deze worden al De Kaaise Raad is samengesteld uit de stevig beheerst door het vooraf stellen van verschillende organisaties die samen het budgetten. Maar we zoeken ook naar moge- Oosterhoutse Carnaval vormen. Zij worden

De Kaaise Raad

De OCS kan zodoende ook nadrukkelijk aandacht schenken aan zowel de oudste als de jongste carnavalsvierders. We zien dat de jonge garde zich met veel plezier opmaakt om de toekomst van carnaval ter hand te nemen.

voorgedragen door het orgaan wat zij vertegenwoordigen en voor twee jaar benoemd door het bestuur van de OCS. Zo zijn er drie leden afgevaardigd door de Kaaiendonkse carnavalsverenigingen, twee leden van de OCS geledingen, een lid namens de Vrienden van Mienus, een namens het Gilde der Gulnarren, een met ervaring rond jeugdzaken, een met horeca achtergrond en een namens de horeca die werkt met de stapbonnen. Ondergetekende is benoemd tot voorzitter, terwijl de voorzitter van de OCS functioneert als vicevoorzitter. De Kaaise Raad is ook te vinden op de website van de smulnarren maar hebt U ideeën of opmerkingen voor de Kaaise Raad went U zich dan tot een van de leden of via info@ smulnarren.nl met als onderwerp “Kaaise Raad heb het hier eens over”. De voorzitter van de Kaaise Raad Jos Huijbregts 47


Carnaval 2012: historisch verantwoord Kijk, eigenlijk was het vorig jaar het perfecte jaar om eens op wintersport te gaan: Het eerste jaar van een nieuwe Prins wordt namelijk meestal niks bijzonders. Zo’n menneke is dan nog zenuwachtig, verspreekt zich heel de tijd tussen jij en wij, en heeft eigenlijk geen idee waar hij mee bezig is. Dus ik denk: “Ik ga op wintersport; lekker een bietje in de kou buiten staan en daarna van kroeg naar kroeg om veel bier of apfelkorn te drinken”. Geheel in lijn met het motto: ”Lammedammadoendan”. Maar daar ging ik alweer: toch maar gewoon naar Kaaiendonk, want met schrobbeler in plaats van apfelkorn is het net wintersport met Carnaval. Ik bedoel maar, jullie hebben heel veel geluk dat ik mijn eigen toch weer heb overgehaald om een jaartje naar Carnaval te komen kijken. Zo was er tenminste nog iemand nuchter genoeg om de geschiedschrijving van carnaval 2012 ter hand te nemen.

Nou, een nieuw Prinske dus. Gepresenteerd op de Kaaikwèk 2011, die trouwens werd gewonnen door De Koele Band, met “Ik wil met jouw wel carnavallen”, die nieuwe Prins: ………………………………., Tja, ik werd er stil van, wat past dat menneke goed in dat pakske (dat mag ok wel want het is voor een paar honderd consumptiebonnen op maat gemaakt). Het was net of ie het al jaren deed, nikskenie zenuwachtig, of onhandig of verspreken, nee direct van acquit: op zaterdag in het gemeentehuis gelijk scherper als de burgermeester (al is dat misschien niet zo moeilijk), en op zondag met dun optocht scherper als de ORTS (da’s zeker niet zo moeilijk). Even terug naar de zaterdag: Het was komen en gaan in de Carnavalsviering, Mienus XII kwam en pastoor Kamps ging, onze pastoor Kamps! Zelden een hoogwaardigheidsbekleder gezien die het zo goed begrepen had, en dat nog uit kon leggen ook, ge had er bijna katholiek van geworden. Die man gaan we missen. Daarna op zaterdag de Intocht, met speciale aandacht voor Kaaike IX en zijn gevolg: Met voor het eerst een jeugd Jaonuske Vataon, en nog wel een vrouwelijke,

dus eigenlijk meer een Hendrien Vataon! En naast Kaaike een schitterend Narreke, hadden we die het jaar daarvoor al niet heel even op het podium gezien?

En dan op dinsdag, misschien wel het belangrijkste van de Carnaval: De Kinderkopkes optocht! Wat een feest weer om al die Snotnarrekes en Snotnarrinnekes te zien; zij bewijzen dat het Carnaval nog een mooie toekomst voor zich heeft. En dan iets minder belangrijk, de uitslag daarvan: Paren en Individuelen: 1ste en Jeugdjury: Noah & Fabian: Wij zitte op feestboek; 2e: Sara en Senne: De Kaaiendonkse Ree-bus; 3e : Broer & zus in crisistijd: Door die’en crisis krijgen wij geen ZAKgeld meer.

Kleine Groepen: 1ste : CV De Pierewaaiers: Wie vieren feest, zing de mee..! ; 2d : Ut ies we: Huisje, Boompje, ...?; 3d en Jeugdjury: Op zondag de Optocht: Alles draait alles Phineas & Ferb: Lammedamma nun achtbaan beweegt, wat een kleuren! Maar uiteindelijk doen dan. moet er iemand winnen, anders heeft de jury niks te doen. Bij de paren en individuelen was Grote Groepen: 1ste en Jeugdjury: De dat de “ZotteBoereVastenaovendBedoening” Stampertjes: De Stampertjes zijn niet voor met de herder die slager bleek en de verlosser de poes!; 2e: KBS De Beiaard: Eerst eten, die de schaapjes kwam redden. Bij de grote Lammedammadoendoen!; 3e: Het klein groepen wonnen “d’Askruizen” met hoge gevolg: Zonder Joep loopt alles in de soep. hoede, rode baarden en een enorme fiets. CV “Witte Gij iets beters dan...?” wist voor Zoals ieder jaar moet ik u weer de winnaar het eerst het best bij de kleine groepen met van de Ponderosa bingo (op donderdag in de een Griekse dansact. Bij de wagens won CV Beurs), de winnaar van het paaldansen (op “De Loltrappers” zowel de eerste prijs als de vrijdagavond in de Salerno), en de winnaar publieksprijs met eens schitterende kermis- van het Bierridder boomzagen (op maandag wagen. in Ridderhof) schuldig blijven. Wel kon ik nog achterhalen dat de kunstenaars van B.O.C.K. De andere awards van 2012: De Noud Kops de Ronde van het Rutselbos hadden gewonnen. Prijs ging naar “Chicks meej un missie”, de verfprijs naar CV “VanVeulBierWordeZat”. En omdat meej Carnaval iedereen zijn eigen award mag uitreiken, wil ik hier graag de award uitreiken voor de beste naam van 2012, gewonnen door CV “VanVeulBierWordeZat”. En als we toch bij de awards zijn: Frank Eikhout & het Parkfeest werden Grootste Kaai, waarna alle Parkfeestvrijwilligers een klein Grootste Kaaike opgespeld kregen. Het In Zak en Askruis viel te beurt aan Boy Neomagus. De Mee-eters deden voor het eerst echt niet meer mee, al werden op dinsdagavond achter de Kloek nog wel wat echte Mee-eter-klassiekers ten gehore gebracht. Ere-Pierewaaier werd –volkomen terecht- Ton Schoenmakers, zo’n man die al jarenlang nergens meer bijzit, maar wel overal bij is en meehelpt. 2012 was ook wel weer een beetje het jaar van de Pierewaaiers: 3e prijs bij de wagens in de optocht, 1ste prijs in de kinderoptocht, een 55-jarig jubileum met feest en een CD, en een mooi bruidspaar geleverd voor de boerenbruiloft.

Voordat ik dit stukske begon te schrijven twijfelde ik nog even: 2013 is misschien ook wel een heel mooi jaar om eindelijk eens op wintersport te gaan. Maar nadat ik zo alles weer eens de revue heb laten passeren denk ik: Ammenooitnie, ik heb er weer zin an, op mij kende rekenen, WE GAAN HOSSEN !!! Want, ik ben van mening dat er dit jaar meer gehost moet worden. Polonaise is uit, hossen is in. Prof. E.I. Vogelaar, Archivaris van het Kaaiendonks Carnavals Museum

Deze rubriek is mogelijk gemaakt door het Kaaiendonks Carnavals Museum! 48


De Grootste Kaai 2012 In het jaar 2012 werd voor de vijfendertigste keer in de geschiedenis van Kaaiendonk een Grootste Kaai benoemd. De opdracht aan de commissie is tweeledig. Zoek naar een kandidaat die in Oosterhout algemeen bekend is. En vervolgens: zoek naar een kandidaat die bijzondere verdiensten heeft voor Oosterhout in brede zin. Waarbij aangetekend, dat deze verdiensten niet per se gericht hoeven te zijn op de carnavalsviering.

zoals die vastgelegd zijn in het Protocol der Grootste Kaaien.

De Grootste Kaai 2012 is:

Een UT die een fenomeen is in Oosterhout en Als dank en waardering voor al die vrijwilliver daarbuiten! Al drie lustra lang! gers van UT Parkfeest is er één uitverkoren om – namens hen – voor nu en in de toekomst de Een UT die duidelijk hoorbaar aanwezig is! versierselen van de Grootste Kaai te mogen Een UT die het succes is van ruim driehonderd dragen. Een dromer die ongevraagd de aanvrijwilligers en daarvoor petje af en diepe dacht trekt van de zusterkus. Bekend van de eetbare paddestoelen waarmee het ook goed buiging! metselen is. Een Oosterhoutse ondernemer Welnu, in het allereerste regeringsjaar van Een UT die ruimhartig Oosterhoutse doelen met het hart op de juiste plaats en die in het Limburgse Volkslied luid bejubeld wordt. Mienus XII, was de nieuwe Grootste Kaai al ondersteunt! meteen een hele bijzondere! Dit jaar was het Jawel! Het is Frank Eikhout, de huidige voorgeen ‘hij’ en evenmin een ‘zij’, en als het wie Een UT die de Mienushal stut en steunt! zitter van Stichting Parkfeest Oosterhout, die weet toch meer een ‘zij‘ is, dan veeleer de ‘zij’ van on’zij’dig; en daarmee een UT! De nieuwe Kortom, de Commissie Selectie & Voordracht benoemd wordt tot Ridder in de orde van de Grootste Kaai was dus een UT, zo zeker als Grootste Kaai heeft na zorgvuldig toetsings- Grootste Kaai 2012! drie keer vijf vijftien is en de wortel uit twee- beraad geconcludeerd dat UT Parkfeest honderdvijfentwintig dat ook is! Snapt u wel? Oosterhout ruimschoots voldoet aan de criteria

Stichting Par

kfeest Oosterh

De Gróótste

out

Kaai 2012

Hem

49


Kaaiendonkse Onderscheidingen 2012 Zijne Ontzettend Hoogheid Prins Mienus XII heeft het behaagd om in het afgelopen carnavalsseizoen de volgende mensen in de adelheid te verheffen:

De Grootste Kaai

Frank Eikhout, Stichting Parkfeest Oosterhout

De Zilveren Speld

Mark Rijpert, Jack Erlings

Grootkruis der Nimmer Aflatende Smulnar met de Vuurkaai Joep Heinen, CV De Pierewaaiers

Grootkruis der Nimmer Aflatende Smulnar met de Zwerfkaai Mijke van der Willik, Ann Heinen-Dierkx

Grootkruis der Nimmer Aflatende Smulnar met de Kietelkaai

Elle Joosen, Armand Hartmans, Côlette Heesters, Mathijs Raaijmakers, Kim Jolie, Joyce Koutstaal, Fleur Marcelissen, Gerrit Siemons, Peter Oomens, Nel Hendriks, Henk en Miet Brouwers, Henny Brandt, Ladykantjes en Toeternietoe.

Grootkruis van de Dartele Smulnar

Esther Raaijmakers-de Groot, Jeff Maanders, René Snoeren, Jaap Oomen, Max Janssens

Klompkes van Mienus

Greetje van Buitenen, René van Gils, Ronald Krijnen, Babette van Eijck, Gerrie van der Steen, Louise Peperzak, Rachelle Hazenak, Esmée Jansen, Remco de Bont, Devi Brons, Chris Cornelissen, Bram Cardon.

Prinselijke Smulnar 2012

Jan de Swart, Truus Maas, Josien Rooij, Anneke Emmen, Greetje van Buitenen, Aart Korstjens, Casper van Aggelen, Carin Roks, Dannielle Akkermans-Evers, Annelies van Gils, Wies Cardon, Jan van Gils, Mario Huijsmans, Paco Hernandez Gonzalez, Johan van Bijsterveld, Jan van de Elshout, Diana Bertens, Jan Eerd, Gerda en André Nuijten, Karin Moret, Janus Mertens, René en Janny van Bijnen.

Bedenker van het motto 2012 Karin Moret

Kaaikes Kinderkopke 2012

Tom Evers, Senna Waterham, Tom Verdijk, Sophie van Zijl, Marika Schmitz, Chanté Benjamin, Aimée Broeders, Chelsea Arends, Dominique Nelen, Mandy Arends, Sogol Haij Mohammad Taqi, Maartje Huijbregts, Romy Oomens, Justin de Ronde, Kevin Donkers, Jesse van der Flier, Luuk Hoffmann, Mees Middelkoop, Aiswarya Govindaraj, Ruben van der Flier, Jelle Gommers, Britt van Egmond, Linda Waterham en Ton Schoenmakers.

50


Storing? Bel 0 8 8 - 8 81 00

00

Kippenvel? CV-ketel reparatie, onderhoud & advies Een storing aan uw ketel of verwarming is erg vervelend. Het gevolg is nog onaangenamer: u zit in de kou. Daarom kunt u ons bellen van ‘s ochtends 07:30 uur tot ’s avonds 20:00 uur en staat onze monteur binnen 4 uur bij u voor de deur. Bel AK Service en we maken van uw probleem onze uitdaging! www.akservice.nl

Laat u niet in de kou staan.

SO YOU THINK YOU CAN’T

BUY

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.meestervanthof.nl

VORM zorgt dat het kopen van een woning wél mogelijk is.

Wij weten wat er speelt. En lossen het op. In het hart van Oosterhout staan leven en gezelligheid centraal zoals dat altijd al is geweest. Hier wil je wonen. En wij maken dat mogelijk. Je ervaart de verkoop van je huidige woning als een gok? De Verhuisbeveiliging ‘Je koopt pas als je verkócht bent!’ van VORM biedt 100% zekerheid. Je krijgt een marktconforme garantieprijs voor je huidige woning. Geen enkel verhuisrisico, nóóit dubbele maandlasten. Ook het verkrijgen van een hypotheek is een dure en frustrerende zoektocht geworden. In Meester van ‘t Hof word je gratis en vrijblijvend begeleid door de Hypotheekspecialisten van VORM Finance. Je profiteert van bijzondere voorwaarden en speciale opties van gerenommeerde hypotheekbanken. Je betaalt nooit teveel, altijd minder. Natúúrlijk wil je verhuizen.

ContaCt?

divisie verkoop

Bart van Gils Tel. 06 51 46 32 57

Tel. 0162 -748748

Tel. 0162 - 447 444

51


Leuttempel dun Bussel nodigt oew uit vur Nun

TROPICAL PARTY agge mar leut hèt

GEBROEDERS KO

matthijs koning

VINZZENT

Zaoterdag 9 feb 14.00 uur Busselfamiliefist vur Snotnarren en Narinnekes van alle lifteijje 20.00 uur Billenschudbal meej um 21.30 uur oewe eigeste Matthijs Koning en um 23.00 uur nun echte beachboy Vinzzent meej zunnen Hawaiisjirt!

Zondag 10 feb 14.00 uur Popcornbal meej optrejes en graotis popcorn vur alle Snotnarren(innekes) 20.00 uur Wermt oew opBal meej ons eigeste DeeJee Maui Martin, wie kent um nie!

Maondag 11 feb 14.00 uur Superkeinderfist meej um 14.30 uur De Gebroeders Ko! Da motte ge gezien hebbe

Dinsdag 12 feb 13.00 uur Kinderkopkesbal meej lotereij meej tropische kadookes 22.30 uur MeejuntraonistgedaonBal meej kapellekes en DJ MauĂŹ Martin, meej oewe lesten asem meezinge meej Carnavalskraokers van dees jaor

LICHT CARNAVALSKLEDING VERP

Nieuw in dun Bussel:

Elken aovond ut klein Brabants Fwojeetje vur iedereen die efkes uitbloazen wil, we zien oew graag!

Profile for Kickvors Media & Communicatie

Kiekerekie 2013  

Kiekerekie 2013  

Profile for kickvors
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded