Page 1

Neder-Betuwe Uitgave van gemeente Neder-Betuwe - Jaargang 15, nummer 4, december 2017

magazine

Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2018!

Nieuwjaarsreceptie woensdag 3 januari 2018 vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis


Loonbedrijf en boomkwekerij

M. Breunissen

Kalkestraat 61a - 6669 CM Dodewaard Fax (0488) 48 01 47 loonbedrijfmbreunissen@gmail.com

06 - 50 28 27 37

COMBINATIE MAURITZ B.V. BOOMKWEKERIJEN - CONTAINERPLANTEN TELEFOON (0488) 44 15 01 - FAX (0488) 44 29 95 WWW.COMBINATIEMAURITZ.NL

Hoofdstraat 70, 6670 CG Zetten Postbus 102, 6670 AC Zetten

WWW.ELAN-MEDIA.NL

Loonbedrijf J.E.

Tel.(0488) 468 180 Fax (0488) 468 185 E-mail: info@denhartigh-administraties.nl

van Nifterik Parallelweg 43 4043 KH Opheusden

Voor meer informatie: 0488 - 44 12 62 | loonbedrijfvannifterik@kliksafe.nl

Elektriciteit. Onze zorg, uw verlichting

Veiligheid. Gemak. Eén aanspreekpunt. Goed advies. 24/7 beschikbaarheid. Ruim 12 jaar ervaring

Werkzaamheden die wij verrichten: • Huisinstallaties • Buiten installaties / tuinverlichting • Geluidsinstallaties • Datanetwerken • Ventilatie / stofzuigsysteem • Alarminstallaties • Bedrijfsinstallaties

Roelofsen Elektrotechniek | Middelbuurtseweg 42 | 3903 LD Veenendaal T. 06 - 12 02 98 42 | E. info@roelofsenelektrotechniek.nl | www.roelofsenelektrotechniek.nl


De balans Geachte lezer, De dagen van 2017 zijn bijna voorbij. Het zorgt hier en daar voor overzichten, de balans wordt opgemaakt; welke mijlpalen waren er, wat is er bereikt. Maar ook: welke verliezen betreuren we. En we kijken uit naar 2018 en maken daarvoor misschien wel lijstjes. Voor mij was 2017 een bijzonder jaar. Als uw burgermeester maakte ik kennis met de inwoners van Neder-Betuwe en leerde ik de medewerkers van de gemeente kennen. Dat was en is een buitengewoon plezierige ervaring. Ook als persoon en als inwoner beleefde ik veel goede momenten. Graag wil ik u allen bedanken voor dit welkom. Het gaat goed met uw en mijn gemeente: zelfbewust, zelfstandig en financieel gezond. Dankzij u als inwoners, dankzij de inspanningen die elke dag worden geleverd met elkaar. Onder de indruk ben ik van de vele vrijwilligers die het belangrijke verschil maken. In de zorg en bij het welzijnswerk, bij de brandweer, op scholen en in kerken en op de vele verenigingen en sportclubs. De ondernemers zijn actief en zien met het aantrekken van de economie steeds meer kansen. Wat een beloften voor 2018! Voor de korte termijn wil ik dit graag meegeven: wees voorzichtig met vuurwerk. Neem BOB mee als je de weg opgaat en wat wilt drinken. Doe dat laatste vooral niet te veel want het is bekend dat drank meer kapot maakt dan je lief is. En verder weet ik dat het volop gebeurt in onze dorpen: omzien naar elkaar. Toch ook hier – in deze donkere dagen waarin we niet alleen de vele vrolijke lichtjes zien maar waar bij velen ook weemoedigheid is of verdriet om wat moeilijk is of niet meer is - de oproep om eens extra om u en jou heen te kijken. Misschien kan iemand juist in deze dagen wat extra aandacht gebruiken. Geef die aandacht! Van delen word je rijker. Ik wens iedereen goede dagen toe. Jan Kottelenberg, burgemeester

Van harte welkom op de

Nieuwjaarsreceptie Woensdag 3 januari 2018 vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis Met onder andere: Jaaroverzicht 2017 Tempo-jongleur Daniël Doornkamp (18) uit Opheusden Muziekvereniging Kunst & Vriendschap Opheusden

Openingstijden gemeentehuis en Kernpunten rondom de feestdagen iets aangepast: Het gemeentehuis en de Kernpunten zijn in verband met bijeenkomsten van het personeel: - op dinsdag 19 december 2017 vanaf 14.30 uur gesloten; - op dinsdag 2 januari 2018 gesloten tot 10.00 uur. Behalve voor het ophalen van documenten is een bezoek aan het gemeentehuis overigens altijd op afspraak. Kijk voor meer informatie op www.nederbetuwe.nl (Inwoners/digitale balie).

3


Systeem- en netwerkbeheer | ICT hard- en software | Hosted VoIP Telefonie | (Glasvezel)verbindingen Cloud oplossingen | ICT Beveiliging | Printer- en documentoplossingen | Zakelijk mobiel Back-up & Disaster Recovery | Helpdesk | Website hosting

EEN GOED MOMENT Zoekt u een goed moment om uw ICT te laten verbeteren? Moet er bijvoorbeeld wat gedaan worden aan uw back-up, antivirus, cloudomgeving, IT-beveiliging, etc? YourICT is 24/7 bereikbaar. Zelfs in de kerstvakantie. Ga met YourICT het nieuwe jaar in, bel ons op 0488 - 74 50 50.

Nijverheidsweg 2A | 4041 CK Kesteren | T. 0488 - 74 50 50 | E. info@yourict.nl | I. www.yourict.nl T. 0345 - 62 22 23 (Geldermalsen) | T. 075 - 30 30 550 (Wormerveer)


Wees voorzichtig met vuurwerk Koop vuurwerk alleen bij erkende verkooppunten Wees alsjeblieft voorzichtig met vuurwerk. Houd rekening met anderen. Koop vuurwerk alleen bij erkende verkooppunten en ruim na het afsteken de resten weer op. Maak er zo een mooi oud en nieuw van! Het afsteken van vuurwerk blijft natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. Maar we kunnen er nooit genoeg voor waarschuwen: wees er uiterst voorzichtig mee. Houd rekening met elkaar en steek in elk geval geen vuurwerk af in de buurt van zorgcentra en seniorenwoningen.

Erkende verkooppunten Als je vuurwerk koopt, doe het dan alleen bij erkende verkooppunten. Die zijn door de gemeente gecontroleerd; daar wordt veilig vuurwerk verkocht. Dit zijn de adressen in Neder-Betuwe waar je veilig vuurwerk kunt kopen: Oudesteeg 5 in IJzendoorn en Molendam 7 in Ochten.

Tijdstip afsteken vuurwerk Vuurwerk mag afgestoken worden op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Wie zich daar niet aan houdt, die riskeert een boete of een HALT-straf.

Houd rekening met elkaar De jaarwisseling is een sociaal gebeuren. We zoeken elkaars gezelligheid om het nieuwe jaar in te luiden en samen van het vuurwerk te genieten. Maar er zijn ook mensen (en dieren!) die niet van het geknal van vuurwerk houden of er zelfs bang voor zijn; om geraakt te worden of omdat ze schrikken van de onverwachte harde knallen. Houd daar rekening mee en blijf uit de buurt. Overigens valt oudjaar dit jaar op een zondag: voor velen in de gemeente een rustdag en een dag om kerkdiensten te bezoeken. Met klem verzoeken we iedereen om met dit alles rekening te houden.

Carbid schieten Carbid schieten mag alleen als je dit tevoren bij de gemeente had gemeld en dat was mogelijk tot 2 december. Wie een aanvraag deed, ontving bij goedkeuring een bevestiging van de gemeente. Heb je zo’n bevestiging, dus toestemming gekregen, zorg ervoor dat je die bij je hebt op het moment dat je carbid gaat schieten. Bij controle door de politie of toezichthouders moet je deze bevestiging kunnen laten zien.

Geen vreugdevuren Vreugdevuren zijn net als voorgaande jaren niet toegestaan. Politie en toezichthouders controleren hier extra op rond de jaarwisseling. Het maken van vreugdevuren is strafbaar. Bij constatering zal er een proces-verbaal opgemaakt worden.

Papier- en kledingcontainers tijdelijk weg Voor de veiligheid zijn papier- en textielcontainers dicht vanaf 29 december 2017 t/m 1 januari 2018. Ook ondergrondse containers worden gesloten op 29 of 30 december. Op 2 en 3 januari worden ze weer geopend zodat u ze weer kunt gebruiken.

Prullenbakken een paar weken weg In alle dorpskernen haalt Avri de prullenbakken weg. Dit gebeurt ongeveer twee weken voor de jaarwisseling. Begin januari worden ze weer teruggeplaatst.

Opruimen van vuurwerk Na vuurwerk rest er natuurlijk afval. Wij vragen aan iedereen om mee te helpen bij het opruimen daarvan. Want ‘blindgangers’ dat is niet-afgegaan vuurwerk - zijn erg gevaarlijk. De jongste jeugd staat vaak op 1 januari al vroeg op om te kijken of ze nog wat vuurwerk kunnen vinden. Veel vuurwerkongelukken gebeuren dan ook op de vroege morgen van 1 januari. Help mee aan de veiligheid van uw omgeving en die van kinderen en ruim het restafval meteen op.

Let u mee op? Merkt u overigens dat ergens materialen verzameld worden of opgeslagen die duiden op mogelijke vreugdevuren, geef dit dan door aan AVRI via tel. 0345-58 53 53 of doe digitaal een melding via www.nederbetuwe.nl (button AVRI - melding/klacht openbare ruimte). Aan bedrijven vragen wij om alert te zijn. Geef geen oude materialen mee en houd - zeker richting de jaarwisseling autobanden en andere brandbare materialen buiten bereik van derden. Met z’n allen kunnen we zo voorkomen dat deze materialen ‘verkeerd’ worden gebruikt.

Vreemde situatie? Bel de politie! Vertrouwt u een situatie niet? Bel dan met de politie via 09008844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

5


Extra geld voor bestrijding kinderarmoede De gemeente Neder-Betuwe stelt de komende jaren extra geld beschikbaar om kinderarmoede tegen te gaan. Kinderen zouden niet de dupe mogen zijn van de financiële situatie van hun ouders, vindt de gemeente Neder-Betuwe. Begin 2018 wordt een voorstel voor besteding van het extra geld behandeld in de gemeenteraad. Schoolreisjes, sporten, muziekles, verjaardag vieren, een dagje uit? Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen en jongeren (0-21 jaar) dit kunnen doen, maar helaas niet elke ouder kan dit betalen. 1 op de 17 kinderen in Neder-Betuwe groeit namelijk op in armoede. Dat betekent dat het gezin moet rondkomen van een inkomen net boven bijstandsniveau. De gemeente Neder-Betuwe heeft nu al, onder andere, de regeling Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen, de Computerregeling en een overeenkomst met het Jeugdsportfonds die de sportcontributie en -attributen betaalt.

Meer verschillende dingen vergoeden via een ‘Kindpakket’

6

De gemeente Neder-Betuwe wil meer verschillende dingen gaan vergoeden, zodat kinderen meer te kiezen hebben. Verder vindt de gemeente het belangrijk dat de uitvoeringskosten omlaag gaan. Het liefst zou elke euro ten goede komen aan de kinderen. Daarom gaan we zoveel mogelijk in natura verstrekken. Dat betekent dat we het geld overmaken naar bijvoorbeeld de computerleverancier of de muziekschool. Want als je van weinig

geld moet rondkomen, is het verleidelijk om het geld voor andere zaken te gebruiken. De nieuwe regelingen worden ondergebracht in een overzichtelijk ‘Kindpakket’. De gemeente Neder-Betuwe geeft daarmee gehoor aan de oproep van de Nationale Kinderombudsman.

Ook voor werkende minima! De komende tijd zal zoveel mogelijk bekendheid gegeven worden aan de regelingen, bijvoorbeeld door informatie te verspreiden via sportclubs, scholen, kerken, de Kernpunten en internet. De gemeente Neder-Betuwe wil dat vooral ook werkende minima gebruikmaken van de regelingen. Mensen met een baan en zelfstandig ondernemers met een laag inkomen denken vaak onterecht dat ze niet voor de regelingen in aanmerking komen. En dat is natuurlijk erg jammer. De regelingen zijn er echt niet alleen voor ouders met een uitkering.

1e nationale Kinderrechten Award voor Stichting Kinderen van de Voedselbank Dodewaard Op 20 november, Dag van de Rechten van het Kind, ontving bestuurslid Jan Woldberg van deze Stichting uit handen van directeur Suzanne Laszlo van Unicef Nederland en burgemeester Harald Bergman van Middelburg de nationale Kinderrechten Award, een kunstwerk van Wim Hofman. Plaats van handeling was Middelburg die 800 jaar stadsrechten vierde.

Van de drie genomineerden kreeg de Stichting Kinderen van de Voedselbank Dodewaard de meeste stemmen, van kinderen! Met vele vrijwilligers verzorgt deze winnaar twee keer per jaar pakketten met (nieuwe) kleding en schoenen plus de verdaardagsbox voor kinderen. Het gaat om kinderen uit gezinnen die gebruik maken van de voedselbank en die anders nooit iets nieuws krijgen of met hun verjaardag geen feestje kunnen vieren. Meer informatie over deze stichting en ook hoe u deze bijvoorbeeld kunt sponsoren: www.kinderenvandevoedselbank.nl.


Dag van de Mantelzorg 2017 in Neder-Betuwe groot succes Als blijk van waardering is er op vrijdag 10 november 2017 voor alle mantelzorgers in de gemeente NederBetuwe een high tea in molen De Zwaluw in Kesteren georganiseerd door Welzijn Rivierstroom. Dit met groot succes, er waren bijna 100 mantelzorgers aanwezig! Wethouder Rob Benschop heeft zijn blijk van waardering uitgesproken. Als verrassing heeft de wethouder symbolisch een bloemetje uitgereikt aan een van de aanwezige mantelzorgers. Klaar staan voor elkaar Inwoners in de gemeente Neder-Betuwe staan klaar voor elkaar wanneer dat nodig is. Men doet dit vaak omdat het vanzelfsprekend is en uit naastenliefde. Het feit dat er zoveel mensen aanwezig zijn geweest, laat zien dat inwoners steeds meer bewust zijn dat ze mantelzorger zijn.

Mantelzorgsteunpunt ondersteunt mantelzorgers Het mantelzorgsteunpunt is er om mantelzorgers te ondersteunen als dat nodig is. Er worden cursussen en workshops georganiseerd, zodat u handvatten krijgt om het langer vol te houden. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u ook tips met andere mantelzorgers uitwisselen. Het is prettig om ervaringen met elkaar te delen. Ook kunt u denken aan een maatje voor degene voor wie

u zorgt, zodat u er even tussenuit kunt. Het belangrijkste is dat u de ondersteuning krijgt die het beste bij u en uw situatie past. Voor deze vragen kunt u terecht bij de coรถrdinator van het mantelzorgsteunpunt, Frederike Burgers. Haar telefoonnummer is 06-22615246 of u kunt haar mailen: frederikeburgers@welzijnrivierstroom.nl. Kijk op www.welzijnrivierstroom.nl voor meer informatie over de diensten van het Mantelzorgsteunpunt.

7


Wederom positieve economische ontwikkeling in Neder-Betuwe Net als voorgaande jaren heeft de gemeente NederBetuwe een economische rapportage samengesteld, dit keer met een terugblik op de ontwikkelingen in 2016. De cijfers tonen aan dat er, net als in 2015, sprake is van groei. Het aantal ondernemers is toegenomen maar veel belangrijker: ook het aantal arbeidsplaatsen dat zij samen bieden is weer gegroeid. Niet eerder in het laatste decennium groeide het aantal banen in onze gemeente zo fors. Neder-Betuwe volgt de landelijke tendens en gaat mee in de groei.

School & Jobs Belangrijk is de constructieve samenwerking tussen scholen en bedrijven binnen het project School & Jobs. Een project waarin de scholen Pantarijn, Helicon en Van Lodenstein College samenwerken met Ondernemers Vereniging Neder-Betuwe en waarbij leerlingen op bezoek gaan bij bedrijven in het kader van hun loopbaanoriëntatie. Zie ook pagina 39.

Bouwsector en detailhandel Het gaat uitstekend met de Bouwsector. En gelukkig ook met de Detailhandel, een sector die toch de ruggengraat is voor onze dorpskernen. Een goede basis om door te gaan met de ontwikkeling van onze centrumplannen. In 2017 krijgen deze ontwikkelingen dan ook extra inzet. Wethouder Hans Keuken: “We zoeken hier de samenwerking met de lokale partners maar ook met de provincie, die waar mogelijk ondersteunt met subsidieprogramma’s.”

In economische rapportage accent op agrarische sector Wethouder Hans Keuken: “Momenteel ontwikkelen we met man en macht ons Agro Business Centre (ABC). In de Landbouwsector (in Neder-Betuwe voornamelijk laanboomteelt) nam het aantal arbeidsplaatsen toe met 33! Deze groei is in onze gemeente al jaren op rij aan de orde en komt vooral door onze laanboomteelt. De laanboomteelt behoort vanuit de historie bij Neder-Betuwe en beslaat een groot deel van ons grondgebied. In het afgelopen decennium steeg de toegevoegde waarde van de sector met 20 miljoen naar 90 miljoen. Het ABC en een nóg betere profilering van onze laanboomteelt bevordert de sector. Met deze ontwikkeling geven we nader invulling aan het coalitieprogramma. Bedrijven nemen versneld investeringsbeslissingen wat zich vertaalt in beduidend meer bouwvergunningen. Kortom, ik kijk de toekomst met vertrouwen tegemoet en zal mij blijven inzetten voor ons bedrijfsleven. Vanuit een onderling vertrouwen en goede samenwerking kunnen we gezamenlijk nog meer bereiken.“

8

Feiten en cijfers economische ontwikkeling Neder-Betuwe 2016 Het aantal bedrijven is gegroeid met 81. Ook het aantal arbeidsplaatsen is gegroeid. De werkgelegenheid nam maar liefst toe met 2,9 %, 281 banen. In 2015 groeide het aantal banen ook al met 227. Industrie en detailhandel bieden de meeste banen in Neder-Betuwe In totaal zijn er nu ruim 2.100 bedrijven in de gemeente.

De groei van de werkgelegenheid komt vooral door forse toename van banen in de sectoren Industrie en Detailhandel. Overigens is in vrijwel alle economische sectoren sprake geweest van groei. De sector Industrie levert momenteel de meeste banen; deze groeide met 126 naar ruim 2.000 van de in totaal 10.043 banen in de gemeente Neder-Betuwe. Ook de Detailhandelssector deed het goed. Deze sector groeide in 2016 met 71 banen naar ruim 1.100 banen.


Interview met Kees van Rooijen Aan de heer Kees van Rooijen, voorzitter van Tree Centre Opheusden (TCO), werd gevraagd zijn visie te geven op TCO. Hierover zei hij het volgende. Een sector om trots op te zijn “Ondanks de financiële crisis is de omzet van TCO in tien jaar tijd met meer dan 30% gegroeid. Ik vind dat een opmerkelijke prestatie omdat veel aanleg van infrastructuur en landschapsprojecten in die periode zijn opgeschort. Ongeveer 80% van de bomen gaat voor export naar het buitenland. Engeland is na Duitsland en Frankrijk voor TCO een belangrijk afzetgebied. Het bestuur volgt daarom met enige zorg de uittreding van Engeland uit de EU en de gevolgen voor de export.

De markt verandert en de boomkwekers moeten ver vooruit plannen De klant wil meer maatwerk en wil het liefst het hele jaar door bomen kunnen planten. De kwekers spelen daar goed op in door een deel van de bomen niet meer in de grond maar in een pot of container te kweken. Ook de schaalvergroting zet door in de laanboomsector. De marges zijn klein en om de kostprijs laag te houden moet er veel worden geïnvesteerd in mechanisatie en automatisering. De sector zal daarom volgens mij kennis moeten vergaren en meer moeten innoveren.

Rond de jaarwisseling is de stemming omgeslagen Het afgelopen jaar was de start van het afleverseizoen niet geweldig. Ik denk echter dat door enkele grote exportorders vorig jaar voor een deel van het assortiment tekorten ontstonden, waardoor de prijzen beter werden en de meeste kwekers een goede omzet hebben kunnen maken. Dit gaf ruimte voor de investeringen, die soms ook echt nodig waren maar die de laatste jaren financieel niet mogelijk waren. Door de krachtenbundeling zijn de boomkwekers tot veel in staat gebleken. De bomensite van TCO waar alle kwekers hun voorraad op zetten is een medium waar ieder veel voordeel van heeft. Ze geeft snel inzicht waar over en weer handel wordt gedaan. Dit bij elkaar heeft de negatieve stemming onder de kwekers aanmerkelijk verbeterd. Concluderend denk ik dat de sector er zeker nog niet is vergeleken met het niveau van een aantal jaren geleden, maar dat de weg naar boven lijkt ingeslagen.

Een afwisselende job in een dynamische sector De boomkwekerij is een belangrijke werkgever in de regio maar moet op dit moment moeite doen om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Volgens mij geldt hier ‘onbekend maakt onbemind’. Dit moet snel veranderen. De sector biedt een grote diversiteit aan uiteenlopende functies. Voor wie geen kantoorbaan wil kan op de kwekerij werken

met en in de natuur. Het geeft veel voldoening als je met buigen en snoeien een stek uit kunt laten groeien tot een statige boom. Anderen zien voor zichzelf wellicht meer brood in de internationale handel. Ook dat vraagt extra vaardigheden maar ook die baan geeft veel dynamiek aan de werksituatie. Beide functies vragen om kennis die je in het vak zelf moet leren. Het begint echter met een goede basisopleiding. TCO werkt daarom samen met Helicon om jonge mensen voor het vak te interesseren.

Samenwerking: ‘Wie klein is moet zich breed maken’ TCO werkt in het Gelders rivierengebied al meer dan tien jaren samen met de overheden en de branchevertegenwoordigers in het Laanboompact. Het doel van het Laanboompact is de versterking van de laanboomcluster. De korte lijntjes met gemeenten en provincies zorgen voor wederzijds begrip en een efficiënte besluitvorming. Dit heeft onder andere geleid tot de oprichting van het Agro Business Centre, een bedrijventerrein van 13 ha speciaal voor de ondersteunende diensten voor de laanboomkwekerij. Het centrum wordt in het plan gecompleteerd met een Laanboomhuis met een ontvangstcentrum van internationale allure.”

9


Vitaliteitstest op 10 februari voor inwoners Echteld, IJzendoorn en Ochten Met informatiemarkt over bewegen en sociale bezigheden invullen, bloeddruk meten, BMI bepalen (lengte en gewicht), handknijpkracht, beenkracht, reactietest, handvaardigheidstest, schouderlenigheid, lopen en keren, wandeltest en zo meer. Verschillende deskundige lokale aanbieders zijn ter ondersteuning aanwezig.

Vervolg en initiatieven In Dodewaard was de vitaliteitstest al eerder, nu zijn dus Ochten, IJzendoorn en Echteld aan de beurt. Kesteren en Opheusden volgen te zijner tijd. De suggesties uit Dodewaard zijn verwerkt in het programma.

Meer informatie

De Vitaliteitstest die in Dodewaard in het najaar zo’n succes was, krijgt een vervolg. Nu voor de inwoners van 55 jaar en ouder uit Echteld, IJzendoorn en Ochten. Begin volgend jaar ontvangen zij een uitnodiging om op zaterdag 10 februari naar sporthal De Linie te komen.

Inwoners van 55 jaar en ouder ontvangen in januari een uitnodiging voor de vitaliteitstest. Voor vragen is Joris Maier, buurtsportcoach gemeente Neder-Betuwe, bereikbaar via tel. 06 - 48 07 25 63 e-mail: joris@healthclubjulien.nl.

10 Dit is een initiatief van gemeente Neder-Betuwe in samenwerking

met de Neder-Betuwse buurtsportcoaches, lokale zorgaanbieders, beweegaanbieders en (sociale) verenigingen. Doel van de vitaliteitstest is dat inwoners inzicht krijgen in hoe vitaal ze zijn en om ze te laten kennismaken met de mogelijkheden die er zijn om te bewegen en te sporten. Maar ook waar je terecht kunt voor sociale contacten, een suggestie die we in Dodewaard meekregen en wat nu in Ochten ook wordt aangeboden. Wie bepaalde wensen heeft op deze gebieden kan dat zeggen.

Diverse onderdelen De test wordt afgenomen door goed geïnstrueerde mensen en bestaat uit verschillende onderdelen zoals samen een vragenlijst

Inwoner van Dodewaard laat een test uitvoeren in Sporthal De Eng Dodewaard

Neder-Betuwse Energiecoöperatie Rivierenstroom - een kans voor iedereen om mee te doen aan verduurzaming van onze gemeente Binnen de gemeente Neder-Betuwe is de Energiecoöperatie Rivierenstroom opgericht. Zij richt zich op het opzetten en exploiteren van duurzame projecten voor en door inwoners. Bijvoorbeeld projecten voor zonnepanelen op daken of een waterkrachtproject. Maar ook aan energiebesparing in huizen kan de coöperatie een belangrijke bijdrage leveren. Iedere inwoner en elk bedrijf van de gemeente Neder-Betuwe kan lid worden van deze coöperatie.

Meer informatie Meer informatie en contactmogelijkheden zijn te vinden op de website www.rivierenstroom.eu. Elk toetredend lid ontvangt een interessant welkomstcadeau.


Aangepaste ‘politieke portretten raadsleden’ op website Neder-Betuwe De 19 raadsleden van Neder-Betuwe hebben ieder een eigen ‘politiek portret’ op onze website. Deze zijn onlangs vernieuwd en aangevuld. Een belangrijke vernieuwing is dat voortaan van elk raadslid het stemgedrag is te volgen. Bezoekers van de site kunnen van elk raadslid zien of hij/zij voor of tegen een voorstel stemde. Kijk op onze website www.nederbetuwe.nl / Politieke agenda (groene balk bovenaan) / Ledenprofielen (grijze balk bovenaan). Klik onder de pasfoto op de naam voor meer informatie zoals: • Bereikbaarheidsgegevens • Politieke partij en de website naar deze partij • Nevenfunctie(s) raadslid • Stemgedrag per onderwerp inclusief datum en of het voorstel wel of niet is aangenomen.

Kalender van de raadsvergaderingen Als u op de homepage van www.nederbetuwe.nl in de groene balk klikt op ‘Politieke agenda’, dan komt u op het vergaderschema met alle achterliggende stukken. U bent altijd welkom om de vergaderingen te volgen op de publieke tribune. Thuis zijn raadsvergaderingen (Het Debat en Het Besluit) ook te volgen; alleen geluid.

11

Historisch overzicht Ten slotte, er is sinds kort op onze site ook een historisch overzicht van alle raadsleden te vinden. Dit is de navigatie: www.nederbetuwe.nl/gemeente/bestuur_en_organisatie/Gemeenteraad/ Samenstelling_raad/Historisch_overzicht_raadsleden.

Activiteiten gemeenteraadsverkiezingen: 27 februari 2018 6 maart 2018 13 maart 2018 Medio maart 2018

-

Themabijeenkomst in Dorpshuis Ochten Themabijeenkomst in De Eng Dodewaard Themabijeenkomst in Ons Dorpshuis Kesteren Verkiezingsdebat in gemeentehuis (binnenkort worden datum en tijdstip bekendgemaakt) Medio maart 2018 - Verspreiding huis aan huis ‘Neder-Betuwe Magazine, Special Verkiezingen’ 21 maart 2018 - Na afloop van de verkiezingen: Verkiezingsavond in gemeentehuis


Ondertekening principeakkoord woningbouw ‘Fructuslocatie’ Dodewaard Op dinsdag 5 december 2017 hebben wethouder Hans Keuken van de gemeente Neder-Betuwe en vertegenwoordigers van Vabo Ontwikkeling bv uit Culemborg, KlokGroep Wonen bv uit Nijmegen en Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bv uit Arnhem een overeenkomst ondertekend voor toekomstige woningbouw in Dodewaard. Deze ontwikkelaars bezitten evenals de gemeente Neder-Betuwe grond op de ‘Fructuslocatie’. Met hen is een principeakkoord bereikt over de ontwikkeling van dit gebied. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn in een pril stadium (13 december) bijgepraat.

Fructuslocatie eerder genoemd als toekomstig woongebied Een aantal jaren wordt gesproken over mogelijke woningbouw op ‘Fructus’ in Dodewaard. Met het Coalitieprogramma 20162018 is afgesproken dat ‘geïnvesteerd wordt in betaalbare woningen, krachtige wijken en goede bereikbaarheid. Met de woningstichtingen en instellingen afspraken maken over het beschikbaar krijgen van voldoende woonruimte, zodat mensen niet het dorp uit hoeven. Zo mogelijk woningbouw in Dodewaard’. Wethouder Hans Keuken: “Dit principeakkoord geeft ons de mogelijkheid deze ambitie verder uit te werken en te kijken hoe

12

Hans Keuken, wethouder Neder-Betuwe Jasper Karel van Klokgroep Wonen bv te Nijmegen René van Arnhem van Vabo Ontwikkeling bv te Culemborg Niet aanwezig, maar wel ondertekenaar, was de heer Tonny Gerritsen van Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bv te Arnhem


we bij het nieuw op te starten project in Dodewaard hier uitvoering aan kunnen geven. Ook andere thema’s willen we in die uitwerking betrekken, zoals woningbouw voor alle doelgroepen (jongeren, gezinnen en ouderen), duurzaamheid, aansluiting op de bestaande structuur en bereikbaarheid.”

Vooraf informeren, inspraak later mogelijk

Maar ook al veel eerder is de Fructuslocatie genoemd als toekomstig woongebied. Om verschillende redenen heeft woningbouw tot nu toe echter niet plaats kunnen vinden, onder meer omdat er niet voldoende ‘woningbouwcontingenten’ beschikbaar waren (die regionaal/provinciaal bepaald worden).

Voor het gebied is een ‘Nota van Uitgangspunten’. Deze nota kunt u inzien op www.nederbetuwe.nl en zal een leidraad zijn voor de verdere ontwikkeling.

De komende periode zullen stapsgewijs steeds meer details bekend worden. Op een later moment zal uiteraard inspraak mogelijk zijn over de plannen. Dan zal er weer een bijeenkomst georganiseerd worden.

Handen ineen slaan Omdat de gemeente Neder-Betuwe de komende jaren snel woningen wil realiseren in Dodewaard, besloten Vabo Ontwikkeling bv, KlokGroep Wonen bv, Ten Brinke Vastgoedontwikkeling en de gemeente Neder-Betuwe de handen ineen te slaan. Binnenkort kan daarom gestart worden met de voorbereidingen voor een benodigde ruimtelijke procedure.

Waar? De geplande woningbouw ligt aan de westzijde van Dodewaard, grenzend aan het bebouwde gebied en het buitengebied. De bebouwing aan de Lindenlaan en de Merelhof ligt aan de oostzijde van de locatie. Aan de westzijde vormt de Matensestraat (d.w.z. de noord-zuid gelegen zijweg met dezelfde naam) de grens.

Jongens en meisjes, opgelet: 1euro voor een kerstboom Op woensdag 10 januari 2018 kun je tussen 13.30 en 16.00 uur weer kerstbomen inleveren. Voor elke ingeleverde kerstboom krijg je een € 1,00. Je moet de boom wel zelf (mee) inleveren.

Hier kun je de bomen kwijt: • Dodewaard op het Dorpsplein • Kesteren bij Ons Dorpshuis • Ochten op het Dokter M. van Drielplein

13


Jabez en Fabio: met de trein naar school, veel meer vrijheid Hoe voelt het om naar school te gaan met de trein en niet meer met de taxibus? Dat vertellen Jabez en Fabio in de bijeenkomst waarbij de ervaringen over de proef ‘zelfstandig leren reizen’ werden uitgewisseld.

tie die past binnen de uitgangspunten van het sociaal domein, namelijk zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid ondersteunen. Benschop: “Het is vooral geen bezuiniging op het leerlingenvervoer, maar een investering in de toekomst van jongeren. De goede samenwerking met Arriva en MEE Gelderse Poort maakt deze pilot tot een succes.” Ook is de gemeente blij met de positieve houding van de scholen die deze pilot van harte ondersteunen. Maar als belangrijkste noemt de wethouder de medewerking van de ouders en de leerlingen. Zij tonen zich dapper en moedig. “Het is namelijk helemaal niet makkelijk om je kind los te laten door het zelfstandig naar school te laten reizen.”

Cliëntenraad staat achter pilot

Links Fabio, rechts Jabez

Deze twee jongeren hebben het spits afgebeten en durfden het aan om met het openbaar vervoer naar school te reizen en niet 14 meer met het taxibusje. Fabio naar Arnhem en Jabez naar Tiel. Niet meer afhankelijk van de taxi die op vaste tijden rijdt, het geeft hen een gevoel van vrijheid. Zo kan Fabio na schooltijd nog met vrienden van school afspreken of in zijn toetsweek met zijn klasgenoten naar de bibliotheek om samen proeftoetsen te maken.

Fijner dan busvervoer Jabez: “Met de trein is fijner dan met de bus. Ik ben eerder thuis want ik hoef niet meer de hele reis met de taxibus mee af te leggen.” Hij moet wel iedere ochtend op tijd opstaan om de trein te halen. “Die wacht natuurlijk niet op mij.” Het gaat vanaf de eerste dag heel goed. Nou ja, bijna dan. Eén keer was Jabez zo verdiept in iets anders dat hij vergat op zijn station uit te stappen; via een omweg kwam hij weer thuis. Fabio is een keer gestrand door een kapotte trein; toen heeft hij zijn moeder gebeld die hem met de auto ophaalde.

Begeleiding van Arriva, MEE en reisbuddy’s Bij de pilot zelfstandig leren reizen werkt gemeente Neder-Betuwe samen met vervoersbedrijf Arriva en zorgorganisatie MEE Gelderse Poort. MEE leidt vrijwilligers op tot reisbuddy’s om jongeren te kunnen begeleiden. Arriva biedt de zogenaamde Voor Elkaar Pas, een kant-en-klare OV-chipkaart met een abonnement op maat. Voor de begeleiders zijn er gratis begeleiderpassen. Jongeren hoeven niet per se met het openbaar vervoer, maar kunnen ook begeleiding krijgen om met de fiets naar school te gaan.

Investeren in toekomst jongeren Wethouder Rob Benschop noemt de pilot een sociale innova-

De voorzitter van de cliëntenraad, mevrouw Van Wagensveld, onderstreept het belang van de pilot. Zij is een ervaringsdeskundige. Als moeder van dochter Sharon die jarenlang naar het speciaal onderwijs ging én als ondernemer van een van de eerste bedrijven die een aanbod voor dagbesteding heeft. Mevrouw Van Wagensveld: “Na de schoolperiode komt er toch een moment dat jongeren naar hun werk of naar een vorm van dagbesteding gaan. Hoe waardevol is het dan, als een jongere daar ten minste toe in staat is, al geleerd heeft zelfstandig te kunnen reizen.” Zij vindt het daarom positief dat de gemeente met dit initiatief hier al vroegtijdig op inzet als voorbereiding op de toekomst van jongeren.

Samen en vragen staat vrij De regiodirecteur van Arriva, de heer Michiel Cusell, ziet het zelfstandig leren reizen als een uitdaging en vindt het een mooi product wanneer het goed gaat. “En als er dan iets misgaat in de bus of in de trein, spreek dan iemand met een rode of blauwe das van Arriva aan en laat je pas zien. Dat kan een chauffeur, machinist of steward zijn. Je kunt alles aan deze mensen vragen. Zij helpen je graag en vertellen waar je naar toe moet of regelen als het nodig is een taxi. Het is echt maatwerk en Arriva hanteert daarbij de menselijke maat.” In Nederland is er een steeds breder draagvlak voor het zelfstandig leren reizen, maar in rivierenland heeft Neder-Betuwe de primeur.

Trotse ouders De moeder van Fabio is blij dat haar zoon nu heeft leren reizen met de trein. Als bijna 17-jarige moet hij zelfstandig worden en dit is een eerste stap. Het geeft hem zelfvertrouwen en het gaat gewoon heel goed. Natasja Janssen van MEE bevestigt dat jongeren, naast het zelfstandig leren reizen, ook leren daar de regie over te hebben. Die onafhankelijkheid om zelf naar vrienden of familie te reizen, is positief voor hun sociale contacten.

Vrijwilligers blijven nodig Een onmisbare schakel in de samenwerking is de inzet van vrijwilligers. Het tekort hieraan is nog een knelpunt. Studenten die een sociale hbo-opleiding volgen, kunnen als onderdeel van hun


stageopdracht reisbuddy worden. Maar uiteraard zijn ook ouderen die zich graag willen inzetten voor de samenleving van harte welkom. In de training als reisbuddy leer je iets over de achtergrond van de doelgroep die naar het speciaal onderwijs gaat en hoe je de begeleiding moet aanpakken. Reisbuddy’s moeten het vooral leuk vinden om jongeren te begeleiden. Een begeleidings­ traject omvat gemiddeld een dag per week en de duur varieert van enkele weken tot drie maanden.

Wie meer wil weten kan terecht bij: - Natasja Janssen, e-mail: n.janssen@meegeldersepoort.nl - Michelle Coenen, projectmedewerker MEE Reizen, e-mail: m.coenen@meegeldersepoort.nl t. 06-10010267 of 06-10010227

Een mooi beeld (aangereikt door 3Jet Fotografie): de regenboog achter de nieuwbouw van school Pantarijn aan de Hoofdstraat in Kesteren. De bouw ligt op schema. Het gebouw wordt, zo is de planning, bij het begin van schooljaar 2018- 2019 in gebruik genomen.

Rijden op de Buurtbus, iets voor u? Niet meer weg te denken, Buurtbus 237 op het traject Heteren-Kesteren en vice verca. De twee bussen voor deze lijn worden gerund door vrijwilligers. Het bestuur kan best nog wat vrijwilligers erbij gebruiken. Iets voor u misschien?

secretaris/coördinator de heer J. Scholtz, tel. 06 – 22 20 25 58 of e-mail J.scholtz@kpnmail.nl. Wethouder Herman Gerritsen hoopt op nieuwe aanmeldingen want “Dankzij de vrijwilligers is er op dat traject openbaar vervoer. Niet voor niets hebben wij aan al deze vrijwilligers in januari 2017 de Vrijwilligersspeld Neder-Betuwe uitgereikt. Zij doen fantastisch werk!”

Om chauffeur te worden moet u een geldig rijbewijs B hebben en minimaal 4 uur in de één of twee weken beschikbaar hebben om een dienst voor uw rekening te nemen. Uiteraard gebeurt die inroostering in overleg met u. Begin- en eindpunt is Randwijk. Voor de chauffeurs die buiten Zetten wonen en een afstand van meer dan 5 km afleggen naar begin- en eindpunt is er een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km, gebaseerd is op de gebruikelijk belastingnorm. Wilt u meer weten? Neem contact op met de

15

Koninklijke onderscheiding voor brandweermannen Bij hun afscheid van de brandweer op 25 november 2017 ontvingen de heer J.W. Coenraad uit Ochten en de heer D. Hommersom uit Dodewaard uit handen van burgemeester A.J. Kottelenberg de versierselen die behoren bij de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau voor hun jarenlange trouwe en actieve dienst als vrijwilliger bij Brandweer Gelderland-Zuid. Johan Coenraad (54) was ruim 26 jaar aan de post Ochten verbonden, Dik Hommersom (47) was dat ruim 23 jaar bij de post Dodewaard. Ook vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd!

Johan Coenraad uit Ochten

Dik Hommersom uit Dodewaard


16 Tekening: provincie Gelderland

Een toeristisch overstappunt in de uiterwaarden bij Ochten? Gebied met kansen, aan de Waal Tijdens een informatieavond d.d. 19 september in Ochten hebben overheidsbestuurders die betrokken zijn bij het project Veerhaven Ochten aan raadsleden van de gemeenten Neder-Betuwe en Druten, het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, de Provinciale Statencommissie Ruimtelijke ordening, Landelijk gebied en Wonen (RLW) van provincie Gelderland en Regio Rivierenland in een pitch hun indruk en ambities voor de gebiedsontwikkeling weergegeven. Ook hebben zij aangegeven waarom de samenwerking en de gebiedsontwikkeling van Veerhaven Ochten een meerwaarde is. De pitches kunt u lezen in een kader, aansluitend aan dit artikel.

Veerhaven Ochten tot nu toe De provincie Gelderland, gemeente Neder-Betuwe, gemeente

Druten en Waterschap Rivierenland hebben in 2017 de mogelijkheden verkend voor een ontwikkeling van het gebied Veerhaven Ochten en omgeving. De kracht van dit moment is dat de overheden grote kansen zien om samen te werken, om verschillende doelen te behalen en tevens het gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Ook werd in de verkenning bij een zogeheten marktconsultatie aan marktpartijen gevraagd naar hun ideeĂŤn voor aantrekkelijke uiterwaarden in Ochten.

Enthousiast over de plek van Veerhaven Ochten De bedrijven die gereageerd hebben zijn enthousiast over de plek van Veerhaven Ochten vanwege de ligging aan de Waal en de geschiedenis. Ze hebben interesse het gebied verder te ontwikkelen. Gedacht wordt aan een toeristisch overstappunt met een informatie- en waterbelevingscentrum, dag- en verblijfsrecreatie, horeca en een kwalitatieve inrichting van de uiterwaarden. Een


17

oeververbinding over de Waal zou hier onderdeel van kunnen uitmaken, bijvoorbeeld een riviertaxi.

vast te stellen kaders en passend bij de aard en schaal van het gebied.

Hoe verder? In de periode december 2017 tot en met februari 2018 worden de resultaten van de verkenningsfase en een advies voor gefaseerde gebiedsontwikkeling ter besluitvorming voorgelegd aan alle betrokken overheidsbestuurders. In Neder-Betuwe is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen. Een voorstel voor een scenario met gefaseerde gebiedsontwikkeling wordt in februari 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Meer informatie over de ontwikkelscenario’s is te vinden op WaalWeelde.nl. De uiterwaarden rondom de oude veerhaven in Ochten worden in het voorgestelde scenario in de eerste fase door samenwerkende overheden uitgevoerd en gefinancierd. Pas daarna wordt in fase 2 ingegaan op een mogelijke doorontwikkeling en financiering door marktpartijen. Op dit moment zijn er nog geen partijen die een ontwikkeling in fase 2 voor hun rekening nemen. Pas na besluitvorming door de bestuurders volgt een nadere uitwerking hoe marktpartijen kunnen worden betrokken. Deze doorontwikkeling op langere termijn zal plaatsvinden binnen

Rondleiding aan overheidsbestuurders d.d. 19 september in de uiterwaarden rondom de oude veerhaven in Ochten.


drukker uit de betuwe U koopt graag goed drukwerk in, ’n beetje scherp het liefst. Wat dat betreft is een kennismaking met R&H Drukkerij de moeite waard. We zijn gevestigd in de Betuwe, in Kesteren om precies te zijn. En we hebben zo’n beetje alles in huis voor uw complete pakket drukwerk. Van visitekaartje tot brochure. Van mailing tot magazine. Van posters tot promotiedoosjes. Grote formaten, kleine formaten, grote oplagen, kleine oplagen, we drukken het. Haarscherp. Dat doen we al voor heel wat bedrijven. Zullen we ook eens kennismaken?

Broekdijk 40e 4041 CW Kesteren

T (0488) 48 32 33 F (0488) 48 22 68

www.rhdruk.nl info@rhdruk.nl

H.D. VERWOERT & ZN. NEEMT SCHILDERSBEDRIJF OVER Totaalinrichter H.D. Verwoert & Zn. heeft schildersbedrijf Elnada uit Opheusden overgenomen. Door ook schilderwerkzaamheden aan te bieden kan Verwoert zijn klanten voortaan compleet - van a tot z - ontzorgen.

zo ver dat je kunt spreken van een kleine verbouwing. ‘Bijvoor­ beeld als er een leiding moeten worden omgelegd of als er extra stopcontacten aangelegd moeten worden. Dan is het voor een klant handig als wij een loodgieter of elektricien regelen.’

H.D.Verwoert & Zn. is totaalontzorger op het gebied van woning­ inrichting. Een huishouden dat bijvoorbeeld plannen heeft om de woning onder handen te nemen, geniet bij Verwoert ruime keus uit stoffering van vloeren/raambekleding en meubels. Niet zelden laten klanten de hele woning inrichten door de woninginrichter uit Opheusden. Bijvoorbeeld door tegelijk met een nieuwe vloer ook te kiezen voor stijlvolle meubelen of een stoere eettafel met stoelen, al dan niet in combi­ natie met trendy accessoires en raam­ bekleding.

Nu komt het schilderwerk er dus bij. Een logische stap, vindt de Opheusdense ondernemer. ‘Zodra mensen kiezen voor een nieuwe vloer of andere raambekleding, dan willen ze ook weleens het houtwerk of de muren een likje verf geven. De plan­ ning van schilders zit tegenwoordig zo vol dat je gauw vele maanden moet wachten. Door schilderwerk zelf aan te bieden kunnen we dit zo goed mogelijk afstemmen op andere werkzaamheden. Daardoor kunnen we veel sneller schakelen.’

Dick en Johan vertelen: ‘Oudere mensen willen niet altijd hun drukke kinderen belasten met de vraag of ze de oude vloeren, het be­ hang, etc. willen verwijderen. Wij nemen deze zorg graag van ze over.’ Vaak gaat de klantvraag

De schilders van H.D. Verwoert & Zn. kunnen overigens ook ingeschakeld worden voor buitenschilderwerkzaam­ heden.

H.D. Verwoert & Zn. Sfeervol wonen | Dalwagenseweg 43 | 4043 MT Opheusden Telefoon (0488) 44 13 51 | info@hdvwonen.nl | www.hdvwonen.nl


Kansen van de uiterwaarden rondom de oude veerhaven in Ochten Pitches d.d. 19 september 2017 Gemeente Neder-Betuwe, wethouder Herman Gerritsen “De uiterwaarden bij Ochten zijn bij uitstek de plek om inwoners en bezoekers het verhaal van het water te vertellen en ze het bijzondere landschap te laten ervaren. Wij hebben de ambitie om het gebied te (laten) ontwikkelen zodat het past bij de cultuurhistorie en de aard en schaalgrootte van het gebied. Voorop staat dat de (water)veiligheid van de inwoners wordt gewaarborgd. Punten die het project voor ons interessant maken zijn: herstel van de oude strang, ontwikkeling van recreatie en toerisme, behoud van een recreatieveld met een tribune voor evenementen voor inwoners van Ochten en het realiseren van een bezoekerscentrum. Wij vinden het belangrijk om het dorp Ochten zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling hiervan en een verbinding te leggen met het dorp.”

Provincie Gelderland, Gedeputeerde Josan Meijers “De verkenning naar de ontwikkelmogelijkheden voor de veerhaven Ochten is afgerond. De bestuurlijke besluitvorming volgt begin 2018. Het is mooi om te zien dat verschillende partijen kansen zien om met deze samenwerking hun eigen opgaven in het gebied rondom de oude veerhaven Ochten waar te maken. Daarmee is dit project een voorbeeld van wat ‘WaalWeelde’ wilde veroorzaken: het combineren van doelen en opgaven tot integrale projecten. Daar waar energie in het gebied aanwezig is doen wij mee, ook in de volgende fase van de gebiedsontwikkeling.”

Regio Rivierenland, Huub van Oorschot “Recreatie en toerisme, dus vrijetijdseconomie, is niet alleen voor toeristen, ook voor het gebied zelf belangrijk. Net als Agribusiness en Logistiek is dit een van onze speerpunten. Als regio Rivierenland voeren wij zelf geen projecten uit, maar jagen initiatieven aan en faciliteren waar mogelijk. Vanuit het RIF (regionaal investeringsfonds) kunnen deze projecten worden ondersteund. De ontwikkeling van de oude veerhaven is een prima gebiedsontwikkeling die perfect past in onze ambitie. Meer recreatieaanbod op het gebied van de vrijetijdseconomie en water speelt daarbij in onze regio een grote rol. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de ondernemers een belangrijke rol krijgen en nemen bij het ontwikkelen van het gebied.”

Waterschap Rivierenland, Heemraad Goos den Hartog “Waterschap Rivierenland is in 2016 gestart met het project Dijkversterking Neder-Betuwe. De opgave gaat over zowel de sterkte als de hoogte van de dijk. De mijlpaal ‘hoogwaterveilig in 2022’ staat. Dan moeten de dijken op orde zijn. De verkenning Veerhaven Ochten loopt mooi parallel met dit dijkversterkingsproject en biedt een mooie kans om samen te werken. Samen optrekken, werk met werk maken voelen we ook als een groot maatschappelijk doel. De planelementen waar het waterschap zich voor inzet zijn: een hoogwatervrije locatie voor het toeristisch overstappunt (TOP), parkeerplaatsen en de recreatievelden. Het Waterschap stapt enthousiast in deze samenwerking. We zetten onze schouders onder een mooi plan voor Ochten en de regio!”

Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Jos van Hees “De Europese Kaderrichtlijn Water stelt ons voor een grote nationale opgave om de chemische en ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. Schoon en gezond water voor mens en natuur. Rijkswaterstaat heeft deze opgave voor de Rijkswateren. Samenwerking met andere overheden in deze opgave, het vroegtijdig verkennen van de mogelijkheden om aan te haken bij andere beleidsdoelen en het bij elkaar brengen in een duurzame gebiedsontwikkeling staat voorop. Samen bereik je meer. Veerhaven Ochten is hiervan een mooi voorbeeld.”

Gemeente Druten, wethouder André Springveld “De ontwikkeling van de Veerhaven Ochten betekent kansen voor het verbreden van het toeristisch recreatief aanbod in de regio. Samen met de ontwikkeling van de Veerdam in Druten ontstaan ‘kralen’ in het netwerk aan weerszijden van de Waal om mensen te boeien, binden en betrekken bij het dynamische achterland.”

Wilt u graag meer weten? Op www.WaalWeelde.nl kunt u meer lezen over het project Veerhaven Ochten. U kunt ook contact opnemen met een van de omgevingsmanagers:

Marion Hendriks: T. 0488-44 99 86, E. mhendriks@nederbetuwe.nl. Floor van Gaasbeek: T. 088-880 7171, E. f.van.gaasbeek@gelderland.nl

19


Met een mooie begroting ruimte voor nieuwe zaken in Neder-Betuwe Op 9 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2018 en de raming voor de jaren 2019 t/m 2021 aangenomen. Gemeente Neder-Betuwe staat er goed voor! Er is ruimte voor nieuwe plannen. Een mooi slotakkoord voor deze raadsperiode want we staan aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, die op woensdag 21 maart 2018 worden gehouden.

20

Voor het vierde en laatste jaar is inhoud gegeven aan het coalitieprogramma ‘Samenwerken aan een vitale samenleving versie 2.0’ en het uitvoeringsprogramma. Portefeuillehouder Financiën Herman Gerritsen is tevreden dat de gemeenteraad unaniem akkoord is gegaan met de door het college voorgestelde plannen en daarmee het solide financieel beleid ondersteunt. “De vorige jaren is er bezuinigd. Dat was niet leuk, voor niemand. Maar de maatregelen om de financiën op orde te krijgen hebben goed gewerkt want we staan er nu goed voor. Dat is natuurlijk ook mede dankzij de groeiende economie. We kunnen nu ook weer investeringen gaan doen en dat geeft een goed gevoel.”

Meer geld wordt uitgetrokken: - voor gemeentelijke ICT-voorzieningen voor verbetering van de digitale dienstverlening; - om toezicht en handhaving op campings te bewerkstelligen; - voor het tegengaan van alcoholmisbruik; - voor het maken van een gemeentelijke omgevingsvisie; - voor de ontwikkeling van de omgeving Veerhaven Ochten. Ook investeringen op het gebied van veiligheid liggen in het verschiet.

Duurzaamheid Er is geld gereserveerd voor uitvoering van de Klimaatnota. Neder-Betuwe gaat mede investeren in het regionaal Energieloket en in regionale projecten Mobiliteit, Groen Groei en Wonen. Geld wordt uitgetrokken voor onderwijsvoorzieningen, promotie van Betuwse cultuurhistorie, recreatie en toerisme, logistiek en het ABC terrein.

OZB Het goede nieuws heeft u ongetwijfeld al gehoord: de ozb gaat omlaag. In 2018 met 5% en in de jaren 2019 t/m 2021 elk jaar met 2%. De lijkbezorgingsrechten worden met 9% verlaagd.

Projecten De gemeenteraad heeft € 25.000 extra uitgetrokken voor projecten op het gebied van sport en bewegen, met het doel dat na vier jaar een beweegproject zelfstandig verder kan. En er komt een ‘Dag van de Dialoog’. Verder wordt aan de scholen gevraagd welke wensen er zijn over de inzet van Halt voor preventieonderwijs op de scholen; als de wensen groter zijn dan het budget, dan kan de raad op een later moment besluiten of het wenselijk is het budget te verhogen. De raad vroeg om een investeringsvoorstel te doen voor de ontwikkeling van een ontsluitingsweg voor het ABC-terrein in westelijke richting. Ook is aan het college gevraagd om een notitie te maken over het onderwerp ‘versterken van relaties’ met daarin een visie op de rol van de gemeente, een overzicht wat er nu gebeurt en ideeën voor de toekomst.

Per programma:

Lijst Een lijst met onderwerpen is in de begroting opgenomen waaraan meer geld wordt uitgegeven. Zoals voor de aanpak van wegen in de oudere wijken van Ochten, Dodewaard, Opheusden en Kesteren. Betere bermverhardingen van de doorgaande wegen. Voor een fietspad langs de Broekdijk in Kesteren en in hetzelfde dorp voor herinrichting van de Hoofdstraat.

Bestuur en Dienstverlening Openbare Orde en Veiligheid Fysieke Leefomgeving Economie Wmo, Jeugd en Participatiewet Onderwijs, Sport en Welzijn Algemene dekkingsmiddelen, e.a. Overschot

€ 2.074.000 € 1.742.000 € 12.177.000 € 2.427.000 € 18.923.000 € 4.617.000 € 6.538.000 € 625.000


INKOMSTEN

28,5

MILJOEN

WAAR KOMT HET VANDAAN?

20,5 MILJOEN

Inkomsten van het rijk

De totale inkomsten voor 2018 zijn begroot op € 49 miljoen.

28.559.000

Inkomsten uit belastingen

Inkomsten uit heffingen 4.920.000

Toeristenbelasting

47.000

Hondenbelasting

130.000

Forensenbelasting

49,0 MILJOEN

De rest krijgen we uit lokale heffingen en andere inkomstenbronnen.

Het grootste deel krijgen we van het rijk.

Onroerendezaakbelasting

Rioolheffingen

2.010.000

Afvalstoffenheffing

1.736.000

Beheer begraafplaatsen ca

17.000

Overige inkomsten uit heffingen

353.000 2.000

Belasting op kabels en leidingen en overige belastingen

504.000

Inkomsten uit vergunningen en leges Omgevingsvergunningen ca

Overige inkomsten VERKOCHT

766.000

Bevolkingsregistratie en

Verkoop van bouwgrond

1.752.000

ABC, Bonegraaf-west ea

2.153.000

burgerlijke stand

417.000

Inkomensoverdracht (bijstand) ea

4.863.000

Overige leges

194.000

Overig

615.000

TOTAAL € 49.038.000

UITGAVEN Verkeer en Vervoer

2.468.000

Sport

1.200.000

Openbaar groen

1.336.000

Onderwijs

2.904.000

Riolering

1.828.000

Welzijn

Afval

1.577.000

WMO, Jeugdwet en Participatie

Milieubeheer

1.515.000

Openbare Orde en Veiligheid

335.000

Kosten bestuur en ambtelijke

Beheer begraafplaatsen Ruimtelijk ontwikkeling

1.096.000

apparaat

Grondexploitatie

1.727.000

Overige uitgaven

Industrie/Logistieke hotspots

2.177.000

Toevoeging aan vermogen Overschot

Stimulering economie, recreatie en toerisme

250.000

TOTAAL € 49.038.000

542.000 18.923.000 1.742.000 8.612.000 296.000 65.000 445.000

21


Opvoedweek Neder-Betuwe ‘Buiten de lijntjes kleuren’ succesvol Jasper van Nifterik wint kleurwedstrijd Opvoedweek ‘Buiten de lijntjes kleuren’ Veel ouders en familie bezochten uiteenlopende bijeenkomsten van het afwisselende programma Week van de Opvoeding ‘Buiten de lijntjes kleuren’ in Neder-Betuwe van 2 t/m 8 oktober. Tijdens de prijsuitreiking voor de mooiste kleurplaat op 7 november, mocht winnaar Jasper van Nifterik (9 jaar) uit Opheusden een prijs in ontvangst nemen. ‘Ieder gezinslid mag zichzelf zijn, ook als dat ‘buiten de lijntjes’ is’, is een opvoedtip van de ouders van Jasper. Jasper van Nifterik (9) is een echte kunstenaar. Zijn ouders vinden het belangrijk kinderen de ruimte te geven, ook al is dat niet altijd hoe je dat als ouder ziet of je zou willen dat het loopt. “Naar de talenten van de kinderen kijken, vind ik belangrijk, evenals de ruimte om hiermee te experimenteren”, aldus de moeder van Jasper.

‘Pubergedrag en hoe ga je daarmee om?’ Een informatieavond ‘Pubergedrag en hoe ga je daarmee om’ van Welzijn Rivierstroom en Humanitas ging onder meer over loyaliteit tussen ouder en kind. Ook de problematiek die ontstaat bij echtscheiding. Er werden veel vragen gesteld.

‘Hoe word je beïnvloed bij je keus in voeding: door je oren, mond en hoofd?’ Ook het programma (Ge)zin in FIT werd onder de aandacht gebracht. Met leerlingen van basisscholen De Hervormde School, Het Kompas, J.A. Houtkoperschool, De Bellefleur en Eben-Haëzer is gesproken over het herkennen van soorten honger, smaakbeleving en het maken van keuzes bij eten en drinken, zodat je ‘Gezond buiten de lijntjes’ kunt kleuren. De voorlichting werd gegeven door Diëtistenpraktijk Eetstijl en de GGD.

22 Jasper van Nifterik (9), zijn broertje Tijmen (6) en hun moeder. Daarnaast wethouder Rob Benschop van de gemeente Neder-Betuwe en Jacqueline van de Pol, procesbegeleider Kernpunten/Preventieteam gemeente Neder-Betuwe.


23 De Hervormde School gaf workshop ‘Bewegend leren’ Bewegen is belangrijk voor de motorische ontwikkeling en hersenactiviteiten. Tussen de lessen door even een beweegoefening doen, geeft meer concentratie, zo bleek tijdens de workshop van De Hervormde School in Opheusden.

Kijken hoe kinderen op de Ganzenhoeve ‘buiten de lijntjes kleuren’ (Groot)ouders kwamen op de Ganzenhoeve in Kesteren kijken wat er in de achterliggende maanden door de kinderen gedaan was met het thema ‘Buiten de lijntjes kleuren’. Kinderen hadden zelf nagedacht wat dit thema inhoudt. Eerst namen ze het heel letterlijk maar langzamerhand kwamen ze erachter, dat het ook te maken heeft met hoe men zich gedraagt. Wanneer je dingen doet, die niet volgens de regels zijn, kleur je óók buiten de lijntjes. Of wanneer

iemand iets moois doet, wat anderen totaal niet zouden verwachten. De kunst en uitdaging aan ouders en opvoeders is om het totaalplaatje te helpen inkleuren. Door een rollenspel werden de kinderen zich hiervan bewust. De kinderen lieten de ouders zien, dat de paardjes van de Ganzenhoeve ook heel goed bínnen de lijntje konden lopen. De dieren liepen gehoorzaam het uitgezette parcours door. Het was een gezellige en leerzame middag.

‘Buiten de lijntjes kleuren met drukke kinderen’ Eleos organiseerde een gespreksspel ‘Buiten de lijntjes kleuren’ voor ouders van drukke kinderen; de meesten hadden de diagnose ADHD. De ouders van kinderen boven de 10 jaar wisselden tips en ervaring uit onder leiding Eleos. Ouders deelden hun ervaringen over de invulling van de zondag, het vieren van verjaardagen, perikelen bij het naar bed gaan en het opstaan en hoe ze als ouders tijd maken voor elkaar.

Meer informatie? Voor meer informatie over de Opvoedweek of vragen over opvoeden kunt u contact opnemen met een van de Kernpunten in Neder-Betuwe. Voor contactgegevens zie www.kernpuntnederbetuwe.nl.


Achterstraat 55 • 4054 MS Echteld Telefoon (0344) 64 12 56 • Fax (0344) 64 40 34

Kerkstraat 7, 6669 DA Dodewaard - Telefoon +31 (0)488 - 417 272 - E-mail info@geurts.com - www.geurts.com

Merk en type • Audi A4 Avant 2.0 TDI met 3e bankje trekhaak • Audi A3 1.4 TFSI 3 drs L.M. velgen, nav, parkeersensoren, airco • Mitsubishi Grandus 2.4, 7 persoons airco • Volvo XC 90 D5 automaat, 7 persoons, leer, trekhaak • Volvo V50 D5 automaat, leer, nav, LM velgen • Peugeot 307 1.6 i 5 drs, trekhaak • Peugeot 308 SW 1.6 Hdi leder, Nav, panoramadak • Renault Clio 1.5 Dci 3 drs, Nav • Renault Clio 1.5 Dci 5 drs Nav trekhaak

kleur antr.grijs metalic zwart metalic paars metalic groen metalic l. groen parelmoer antraciet zwart metalic wit zilver-grijs

bouwjaar 2010 2012 2008 2004 2007 2005 2014 2012 2011

prijs € 10.995,€ 13.995,€ 6.750,€ 5.950,€ 4.950,€ 1.950,€ 11.950,€ 5.200,€ 5.250,-

Grijs kenteken • Citroen Nemo 1.3 HDI • VW Cady 1.9 TDI, LM velgen, airco, alles meegespoten • Nissan Cabstar 2.5 DCI, dubbel-cabine, open laadbak met huif • Toyota Landcruiser 100 4.2 TD, automaat, airco • Mercedes Sprinter 313 CDI L2H2 • Mercedes Sprinter 518 CDI V6 met open laadbak • Opel Combo 1.7 Td met imperial,trekhaak,airco

wit blauw metalic wit groen metalic blauw wit blauw

2010 2008 2007 1999 2009 2009 2008

€ 2.950,- excl. BTW € 3.950,- excl. BTW € 7.950,- excl. BTW € 14.950,Marge € 8000,- excl. BTW € 12.500,- excl. BTW € 2200,marge

Reserveer nu online!

Bezorgen is mogelijk, informeer naar de mogelijkheden! Huren voor een langere periode? Vraag naar de aantrekkelijke kortingen!

• • •

Groenvoorziening Beton- en straatwerken

Aanhangwagens

Hijs- en hefwerktuigen

Grondverzet

• • •

Houtbewerking Elektra etc!

Tielsestraat 85C | Opheusden | Telefoon (0488) 44 12 28

|

info@willemsenverhuur.nl

|

www.willemsenverhuur.nl

Wij zijn dringend op zoekt naar

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS om pakketjes voor kinderen in te pakken

De Stichting Kinderen van de Voedselbank in Dodewaard zorgt ervoor dat kinderen die in armoede leven een kledingpakket krijgen en hun verjaardag kunnen vieren met een cadeautje, feestje en traktatie.

Als inpakmedewerker help je mee om een leuk en passend pakket samen te stellen met nieuwe producten als kleding, schoenen, spelletjes en speelgoed. Wanneer jij het pakket hebt samengesteld en ingepakt, wordt het opgehaald en bezorgd bij een van de duizenden kinderen die in armoede leven en die de stichting op deze manier helpt.

Wie zich wil inzetten om kinderarmoede te bestrijden en minimaal een dag per week beschikbaar is, kan voor meer informatie kijken op de vrijwilligersvacaturebank van www.welzijnrivierstroom.nl of bellen met Mirella Mulder van de Stichting Kinderen van de Voedselbank, tel. 06 39 61 06 15. Mailen mag ook: info@kinderenvandevoedselbank.nl.

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.kinderenvandevoedselbank.nl


Beter leren schrijven, lezen, rekenen of omgaan met de computer en internet Vindt u het soms lastig om: - met de computer om te gaan of internet te gebruiken; - brieven te schrijven; - brieven te lezen; - kranten of formulieren te lezen; - te appen of te mailen; - een formulier in te vullen? U bent niet de enige. 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of vinden het moeilijk om met de computer te werken. De gemeente Neder-Betuwe geeft u de mogelijkheid om

deze vaardigheden te verbeteren in het Leerpunt in Kesteren. Een docent van ROC RIVOR staat klaar staat om u hierbij te helpen.

U bent elke maandag van harte welkom bij het Leerpunt in Kesteren We begroeten u ’s maandags graag van 09.00 -11.00 uur in de bibliotheek in Ons Dorpshuis Kesteren, Nedereindsestraat 27a. Een docent van ROC RIVOR staat klaar om u te helpen.

Interesse of vragen? Neem vrijblijvend contact op met Angela Smulders van ROC RIVOR tel 06 41233963 of loop even binnen bij het Leerpunt.

25

Organisaties in Rivierenland zetten zich samen in tegen laaggeletterdheid 44 organisaties in Rivierenland werken de komende jaren opnieuw samen om laaggeletterdheid in de regio te bestrijden en voorkomen. Op 30 november zetten zij hun handtekening onder

het Taalakkoord Rivierenland 2018-2020. Wethouder Hans Keuken plaatste een handtekening namens de gemeente Neder-Betuwe.


Trapt u er nog in? Wij niet meer! Resultaten van een jaar extra campagnevoeren tegen overlast hondenpoep Van waarschuwing naar boete, via overleg naar aanpak, met ludieke acties en met inzet van veel inwoners gaat het met de KAKaanpak een heel eind de goede richting op. We blijven doorgaan. Hopelijk doet u mee. In 2017 is intensief campagne gevoerd om ergernis nummer één ‘overlast van hondenpoep’ in de kernen van Neder-Betuwe extra aan te pakken. Dat was niet voor het eerst. In voorgaande jaren werd al vaak aandacht gevraagd om hondendrollen op te ruimen maar het resultaat was niet zo best. Het bleef klachten regenen 26 over hondenpoep op de stoep, de parkeerplaats, in de speeltuin en op grasvelden. Vies! Dus moest de aanpak wat intensiever en ‘harder’.

Het lijkt te werken Annemarijke Neles, beleidsmedewerker van de gemeente en trekker van het project ‘KAKaanpak’ – in het gemeentehuis noemen we haar natuurlijk de ‘kakmadam’ - vertelt: “Met de slagzin ‘KAKaanpak’ zijn we er strenger op geworden in het afgelopen jaar. Meer controles, eerst waarschuwen en dan fors beboeten. Maar ook meer afvalbakken en het beschikbaar stellen van materialen. In de hoop dat het er aangenamer door wordt; voor zowel de hondenbezitter als alle andere inwoners. En het lijkt te werken.”

Opruimplicht Speerpunt van KAKaanpak is de opruimplicht. Het betekent dat hondenbezitters de uitwerpselen van hun hond ter plekke opruimen. Wie z’n hond uitlaat moet dus opruimspullen bij zich hebben. Bovendien moet de hond binnen de bebouwde kom zijn aangelijnd, tenzij anders vermeld, zoals op een hondenspeelveld.

Handhaving met forse boetes De nieuwe regels zijn gevolgd door handhaving. Controleurs van AVRI – die gemachtigd zijn om een proces-verbaal uit te schrijven - hebben hondenuitlaters eerst geïnformeerd en gewaarschuwd (en de gegevens genoteerd). Inmiddels wordt bij niet-naleving een pittige boete uitgedeeld van € 140,- voor niet opruimen en € 90,- voor het niet bij zich hebben van opruimspullen (landelijk tarief). Daar hoort ook bij dat je jezelf moet kunnen legitimeren; kun je dat niet dan komt er nog eens een extra boete van € 90,bovenop.

50 extra afvalbakken Om het de hondenbezitters makkelijker te maken zijn in de gemeente vijftig extra afvalbakken voor hondenpoep geplaatst. Op zeven plekken in de gemeente zijn gratis hondenpoepzakjes af te halen.

Medewerking inwoners Alleen met medewerking van inwoners kan de KAK-aanpak een succes worden en blijven: met hondenbezitters die de regels volgen en met niet-hondenbezitters die aangeven waar de overlast is. En voor beide groepen geldt: geef aan waar afvalbakken worden gemist. Klachten kunnen bij AVRI worden gemeld die aan de gemeente een zogenoemde dagrapportage stuurt. Annemarijke: “Het geeft ons een goed beeld of onze aanpak werkt en of er nog een tandje extra bij moet.” Zij noemt overigens dat er nogal wat boetes zijn uitgeschreven omdat honden losliepen.

Rubriek gemeentepagina krant Over die voortgang zijn de inwoners trouwens elke twee weken op de hoogte gebracht via de rubriek ‘KAKaanpak’ op de gemeentepagina’s in ‘Het Gemeentenieuws.’ Met verslagen en met


humoristische cartoons. Via de fotowedstrijd ‘Ik en mijn hond’ werd voor de zomer kennisgemaakt met honden en hun baasjes. Een spetterende KAKanimatie met als boodschap ‘Ruim uw hondendrol op!’ zette in september de toon om de KAKaanpak nog eens iedereen onder de neus te wrijven. De animatie op onze gemeentewebsite was gelinkt aan een like- en deelactie. Drijvende creatieve kracht achter deze acties is Hilleen Getrouw.

Jaarresultaat Met de jaarwisseling in zicht is het tijd om de balans op te maken van een jaar KAKaanpak. Uit de verslagen van AVRI blijkt dat inwoners zich steeds beter aan de nieuwe regels houden: de meesten hebben zichtbaar hondenpoepzakjes bij zich als ze hun hond uitlaten en het aantal drollen dat blijft liggen lijkt te verminderen. Annemarijke: “Maar we zijn er nog niet: er blijven meldingen binnenkomen van overlast. De handhaving gaat vooralsnog door.”

Nulmeting En ja, we deden de nulmeting, dat kan bij dit onderwerp ook! Op bepaalde plekken in de dorpen zijn de hondendrollen per honderd vierkante meter geteld en geregistreerd. Een nieuwe telling aan het eind van dit jaar moet uitwijzen of de maatregelen verbeteringen laten zien omdat er minder te tellen is.

Vooruitzichten: meer kak in de zak KAKaanpak werpt vruchten af. Maar het kan nóg beter. Annemarijke: “Daarom gaan wij verder met de aanpak.” De pijlen worden gericht op de volgende zaken: - aanpak van hardnekkige probleemplekken en hotspots; met onder meer controles en zo nodig boetes en met teksten en verwijstekens op stoeptegels zodat niemand er meer omheen kan: ruim op die poep; - nog meer hondenafvalbakken en -materialen op bepaalde plekken; - aandacht blijven vragen voor dit probleem via diverse communicatiekanalen; maar ook op plekken als de supermarkt, de dierenspeciaalzaak, de school en de bibliotheken en op vuilniswagens en reclameborden; - inwoners en vertegenwoordigers van scholen, bedrijven en verenigingen meer betrekken bij acties en het geven van informatie. Kunnen we bijvoorbeeld een team BAKaanpak formeren,

zodat we met inzet van inwoners in elk dorp de afvalbakken op de juiste plek krijgen; - bezien of het haalbaar is meer losloopgebieden en speelvelden voor honden aan te wijzen; in Kesteren, Dodewaard en Echteld is hierom gevraagd.

KWESTIE VAN FATSOEN Op de korte termijn stelt KAKaanpak zich nog steeds als doel: terugdringen van overlast hondenpoep met behulp van melding, boete en handhaving. Op termijn verwachten wij dat de inwoners zich er voldoende van bewust zijn dat het hun eigen verantwoordelijkheid is. De verantwoordelijkheid om de uitwerpselen van je eigen hond op te ruimen. Niet omdat er anders een boete op staat maar omdat je het vanzelfsprekend vindt. Kwestie van fatsoen! Annemarijke en Hilleen: “Als dat gelukt is, dan zijn wij tevreden en ontbinden wij met plezier ons team KAKaanpak.”

27


ys

Rietdekkersbedrijf

Singer

Eethuis ‘De Veerstoep’

Eethuis de Veerstoep staat iedere dag, behoudens de maandag, 12 uur voor u klaar met onze kwaliteitsproducten. Op zonnige dagen is het, onder genot van een vers kopje koffie met warm appelgebak of een sorbet, heerlijk vertoeven op ons grote terras. En bij regenachtig weer bent u welkom in ons eethuis, waar u tevens kunt genieten van de scheepvaart en het polderpanorama!

aag en verzorgen wij gr Tijdens de feestdag d. e.e es pj ha e warm uw koude schotels,

singer riet

Een greep uit ons assortiment: plateservice voor slechts 67.25 (keuze uit diverse menu’s) Kinderfeestjes • partijtjes enz. AAR ELE J HET H NGD GEME DOOR ! S IJ SOFT

m Fijne feestdagen en voorspoedig 2018

n:

Groenestraat 7 6669 DS Dodewaard Telefoon (0488) 41 30 95 of (06) 53 17 98 29

ET

Veerstoep 1, Ochten Telefoon (0344) 64 24 91

Email: email@singerriet.nl Internet: www.singerriet.nl

in-1.nl

S P

Wij wensen al onze klanten Nieuw: Iedere maand verschillende aanbiedingen fijne feestdagen en een gezond 2018.

Eethuis ‘De Veerstoep’

Correspondentieadres Jan Walravenstraat 47 6658 XC Beneden Leeuwen

VACATURES In verband met de sterke groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar gemotiveerde nieuwe collega’s.

• LASSER • ASSEMBLAGEMEDEWERKER TRACS • WERKTUIGBOUWKUNDIG ENGINEER/CALCULATOR • ASSEMBLAGEMEDEWERKER ZODENBEMESTERS/DOORZAAIERS • AFTER PRODUCTIEMONTEUR- VARIOBAKKENBOUW • SERVICE MANAGER • SERVICE MEDEWERKER BINNENDIENST • SERVICEMONTEUR

Voor meer informatie: kijk op onze website

www.vredo.com

Vredo Dodewaard B.V.- Stallenbouw - Kelderbouw Woningbouw Vredo Dodewaard B.V. is een gezond zelfstandig familiebedrijf Tel: 0488-411254 dat zich toegespitst heeft op de ontwikkeling, productie & verkoop E: info@vredo.nl Buurtweg 11, 6744 PP Ederveen - Telefoon (0318) 57 28 45 van machines tbv de agrarische en groene sectoren. W: www.vredo.com Fax (0318) 57 10 78 - Mobiel 06 - 53 47 88 66

VACATURES

Internet: www.vanlaarbouw.nl - E-mail: info@vanlaarbouw.nl

De beste in het veld


Aanpassing van het Neder-Betuwse Verkeeren Vervoerplan met inbreng van inwoners Het huidige Verkeer- en Vervoerplan van Neder-Betuwe is zo’n zes jaar oud. Weer eens tijd voor vernieuwing. De veranderingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd kunnen in het nieuwe plan worden verwerkt net als de oplossingen voor knelpunten die onder andere door inwoners zijn aangedragen. De Neder-Betuwse wegen worden dagelijks intensief gebruikt door u als inwoner en door vele anderen die onze gemeente doorkruisen om van A naar B te gaan. Voor al die (brom)fietsers, automobilisten en voetgangers is het belangrijk dat de wegen goed onderhouden en veilig zijn. Maar ook dat het leefbaar is en blijft in de dorpen. Om dat allemaal te bewaken is er het Neder-Betuwse Verkeer- en Vervoerplan, kortweg NBVVP.

Leefbaarheid In het plan staat onder andere welke functie een bepaalde weg heeft en welke wegen de gemeente de komende jaren wil verbeteren voor bijvoorbeeld een betere verkeersdoorstroming, meer veiligheid of verminderen van parkeeroverlast. Maar ook wat de inspanningen zijn om het openbaar vervoer te behouden en fietsen en wandelen te bevorderen. Kortom, wat op gebied van verkeer en vervoer wenselijk is voor de leefbaarheid in NederBetuwe.

informatie die we via andere kanalen van inwoners ontvingen. Ook de gegevens van ongelukken betrekken we erbij en de uitkomsten van het onderzoek in 2016 over parkeeroverlast.

Belangrijke knelpunten Uit al die informatie springen de volgende knelpunten eruit: - Echteld/IJzendoorn: Molenstraat, Dorpsstraat, Keizerstraat en Voorstraat. - Kesteren: Hoofdstraat, Nedereindsestraat, Spoorstraat en Broekdijk. - Ochten: Cuneraweg, Burgemeester. H. Houtkoperlaan en Oranjestraat. - Opheusden: In ’t Land, Dalwagenseweg, Tielsestraat, Dorpsstraat, Meester J. Schaapstraat, Burgemeester Lodderstraat en Hamsestraat. - Dodewaard: Dalwagen, Kalkestraat, Waalbandijk en de af- toerit A15 bij de Dodewaardsestraat.

Besluit nieuw NBVVP Op 14 september en 23 november spraken inwoners en de gemeenteraad over deze knelpunten tijdens de Beeldvormende avonden. Met de verkregen beelden kan de gemeenteraad zich nu een verder oordeel vormen en een besluit nemen in de eerste helft van 2018 over het nieuwe Neder-Betuwse Verkeer- en Vervoerplan. Wij houden u op de hoogte.

Nieuw plan

De projecten per dorp

In het nieuwe Verkeer- en Vervoerplan van Neder-Betuwe verwerken we de veranderingen uit de afgelopen jaren zoals de nieuwe rondweg met z’n toegangswegen in Dodewaard en de fietspaden bij de Meersteeg in Echteld. De inmiddels in beeld gebrachte plekken waar meer verkeersveiligheid is gewenst - een afspraak in het coalitieprogramma ‘Voortvarend verder 2.0’ - worden in het nieuwe plan opgenomen, samen met het moment waarop welke weg wordt aangepakt en ook op welke manier, bijvoorbeeld of er snelheidsremmers komen of parkeervakken.

Er is een groot aantal projecten per dorp waaronder: Dodewaard: inrit parkeerterrein Dalwagen (bij Action), Welysestraat binnen de bebouwde kom, aansluiting A15- Dodewaardsestraat. Opheusden: Hamsestraat, In ’t Land, woonstraten tussen Dalwagensweg en Burgemeester Lodderstraat, Dorpsstraat, Kerklaan. Kesteren: Wijk de Leede (oude gedeelte), Hoofdstraat, Broekdijk, Spoorstraat (incl. kruising met Broekdijk). Ochten: Cuneraweg, Hoeflaan, 44 RI-straat, Daarnaast wordt een aantal wijken aangepakt met wegbeheer. Er komt ook nog een dijkverzwaring. IJzendoorn: Keizerstraat, Molenstraat-Heuningstraat, Dorpsstraat. Echteld: Voorstraat (binnen en buiten de bebouwde kom), diverse wegen in buitengebied rondom Medel.

Raadplegen inwoners In het nieuwe plan verwerken we eveneens de uitkomsten van de online enquête over verkeersknelpunten in de gemeente en de

Doel van het Neder-Betuwse Verkeer- en Vervoerplan Gemeente Neder-Betuwe stimuleert - conform landelijk beleid - gewenste en noodzakelijke (auto)mobiliteit omdat dit de (economische) ontwikkeling bevordert. Deze automobiliteit mag evenwel niet leiden tot ongewenste effecten voor de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast zet gemeente Neder-Betuwe zich in om alternatieven te bevorderen voor verplaatsing per auto: meer gebruikmaken van de fiets en het openbaar vervoer. Het stimuleren van beide vervoermiddelen draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van kernen.

29


Terugblik Klimaattop 11 oktober De eerste Klimaattop Neder-Betuwe was op 11 oktober een feit. En een succes. Een goedbezochte plezierige en leerzame avond in de raadszaal van het gemeentehuis. Een korte terugblik. Wethouder Duurzaamheid Herman Gerritsen opende de avond en werd daarna geïnterviewd door weerman Reinier van den Berg die vervolgens een bevlogen presentatie hield over de klimaatontwikkelingen en wat dat betekent voor de wereld en ook voor onze regio.

De vraag of er iets tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering is te doen, werd gelukkig met ja beantwoord. Reinier van de Berg noemde een aantal belangrijke speerpunten. - Meer bomen planten, want bomen zorgen voor een schone lucht. - Koop fair trade producten die een eerlijke prijs hebben zodat de middelen eerlijk verdeeld worden op de wereld. De energie díe we gebruiken duurzaam opwekken. Maar het begint nog eerder: bespaar energie. Want wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Na het eten werd in groepen gediscussieerd over onder andere participatie. De deelnemers waren blij met de oprichting van een coöperatie; meerdere deelnemers werden lid of wilden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Zie de informatie op pagina 10. Na afloop van de sessies was er een gezamenlijke terugkoppeling en bij het naar huis gaan was er voor iedereen een plantje onder het motto ‘Tegel eruit, plantje er in’. Een duurzame ruil. Over duurzame ruil gesproken, bent u al lid van de energiecoöperatie Rivierenstroom? Ga naar www.rivierenstroom.eu en ontdek de voordelen voor u, voor de gemeenschap en voor het milieu. Wij wensen u een duurzame samenwerking toe!

30

Copyright: Reinier van den Berg


Tiny Forest - een mini-bos bij u in de buurt? Hebt u ideeën waar een klein stukje bos kan komen en wilt u samen met uw buurt, de school of vereniging die bomen planten en verder verzorgen? Doe mee met de actie ‘Tiny Forest’ en zorg samen voor een mooiere omgeving bij u in de buurt. Bomen zijn belangrijk voor: Luchtzuivering. Eén boom kan net zoveel stikstofdioxide

en fijnstof vastleggen als wordt geproduceerd door 10.000 autokilometers. Verminderde hitte want één gezonde boom levert het verkoelende vermogen van ongeveer 10 airco’s. Waterberging, Eén volwassen boom kan tot 8.000 liter water bergen. Een mini-bos krijgt de afmeting van minimaal 200 m2 en er komen 600 bomen met 36 inheemse boomsoorten in. Denk mee en heb je een idee, mail dan naar Peter van den Berg: pberg@nederbetuwe.nl

Woordvoerders voor Schone Rivieren De leerlingen van groep 5 van basisschool Rehoboth uit Ochten waren deze herfst op excursie naar de Waal. Zij deden mee aan een proefproject van NME Betuwe over ‘Schone Rivieren’. Ze hebben van alles ontdekt in de uiterwaard en langs het Waalstrand: de golfslag van de schepen en het wilde gedraai (het kolken) van het water rond de kribben, de beestjes, de bloemen en planten, de hele kleine steentjes die samen zand vormen en de verschillende kleuren van het grind. Hun conclusie: het is een mooi natuurgebied. Minder fijn vonden ze het vele zwerfafval vooral plastic. En dat is slecht voor de dieren en het milieu.

31

In de week erna hebben de leerlingen gewerkt aan een presentatie die zij uiteindelijk gaven aan de school, hun ouders, medewerkers van NME Betuwe en aan wethouder Herman Gerritsen.

Vol enthousiasme waren ze op die manier ‘Woordvoerders voor de Schone Rivier de Waal’ met als doel: laten weten hoe mooi het rivierengebied is en mensen aansporen om geen zwerfafval te laten slingeren langs rivier en uiterwaarden.


Van Gessel Ramen en Deuren

constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet

weru® kunststof, hout en aluminium

SNEL EXTRA RUIMTE NODIG? EEN DAKKAPEL PLAATSEN WIJ IN 1 DAG! Industrieterrein De Heuning - Industrieweg 21 4051 BW Ochten T: (0344) 64 36 22 E: info@vandoorn.net

www.vandoorn.net

WIJ MAKEN ELKE DAK KAPEL NAAR UW WENSEN! OOK SPECIALE VORMEN ZIJN GEEN PROBLEEM!

DE ABSOLUTE SPECIALIST IN KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN DAKKAPELLEN | ZONWERING | VOUWWANDEN | SCHUIFPUIEN Achterstraat 47 | 4054 MS Echteld | Tel. (0344) 64 25 30 | Open: ma t/m vr 8.00 - 12.15 en 13.00 - 16.45 uur Zandstraat 53-04 | 6658 CM Beneden-Leeuwen | Tel. (0344) 64 25 30 | Open: do / vr 10.00 - 16.00 en za 9.30 - 13.00 uur Bezoek buiten onze openingstijden is mogelijk op afspraak.

www.vangessel.nl

Taalklas op OBS Isandraschool Op 2 oktober jl. is er op OBS Isandra te IJzendoorn gestart met een Taalklas voor ‘Nieuwkomers’: dat zijn kinderen die nog geen jaar in Nederland zijn en die de Nederlandse taal nog niet beheersen.

een klas komen met alleen maar Nederlandse kinderen, is het voor de leerkracht lastig om goed les te geven aan deze kinderen. Dan is zo’n Taalklas waar meer ‘Nieuwkomers’ zitten een uitkomst voor het kind want daar begint ieder kind met het aanleren van de Nederlandse taal.

De Taalklas is ontstaan in goede samenspraak met de Houtkoperschool te Ochten, die ook kinderen heeft voor deze klas. De Taalklas ‘draait’ vier ochtenden per week, de kinderen gaan ’s middags weer naar hun eigen groep om ook te kunnen werken met leeftijds- en buurtgenoten.

OBS Isandra heeft voor deze Taalklas een leerkracht aangetrokken met veel ervaring in het werken met ‘Nieuwkomers’. Ook bezit OBS Isandra over de benodigde materialen om met deze kinderen te kunnen werken.

Wat zijn ‘Nieuwkomers’? ‘Nieuwkomers’ zijn kinderen die op willekeurige momenten van het schooljaar zonder kennis van het Nederlands de school binnenstappen. Zij kunnen adoptiekinderen zijn, van arbeidsmigranten, door gezinshereniging, gemengde huwelijken of asielzoekers zijn. Al deze kinderen hebben gemeenschappelijk dat ze geen aansluiting vinden bij het onderwijs van leeftijdgenoten. ‘Nieuwkomers’ zijn dan ook leerlingen met tijdelijke specifieke onderwijsbehoeften die erop is gericht dat ‘Nieuwkomers’ zo snel mogelijk aan kunnen sluiten op het reguliere onderwijsprogramma van leeftijdgenoten.

Het is erg dankbaar werk omdat je ziet dat de kinderen goed vooruit gaan en ze de Nederlandse taal op deze manier erg snel oppakken. De gehele ochtend zijn de leerlingen in hun aparte Taalklas op verschillende manieren bezig met de Nederlandse Taal. De Taalklas is een verrijking voor de kinderen én voor de school. Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie, belt u dan gerust met de directeur van OBS Isandra, Diana Brouwer, telefoon­ nummer: 0344641235

Waarom een Taalklas? In deze tijd komen er veel ‘Nieuwkomers’ naar ons land. Vanuit de AZC’s krijgen deze gezinnen een eigen woonplek in de gemeente toegewezen en gaan de kinderen naar een school in de buurt. Aangezien deze kinderen de Nederlandse taal nog niet beheersen en dan vaak in

www.onderwijsgroepspoenk.nl


“Ons kind heeft woedeaanvallen en wil niet meer naar school”. “Sinds ik weduwe ben geworden, voel ik me eenzaam en durf de deur niet meer uit.”

Hulp van het Sociaal Team Neder-Betuwe? Sinds 2015 is het Sociaal Team, samen met de Kernpuntmedewerkers actief in de gemeente Neder-Betuwe. Het Sociaal Team biedt u ondersteuning bij specifieke vragen over zorg en welzijn. Uw vraag is altijd het uitgangspunt. Wat is het Sociaal Team? Het Sociaal Team bestaat uit professionele hulpverleners die ieder hun eigen specialisme hebben. Zo is de ene medewerker ervaren in het werken met jeugdigen en een andere medewerker is gespecialiseerd in het werken met mensen die een verstandelijke beperking hebben. Ook is er een medewerker die een sociale opleiding heeft gevolgd aan een hogeschool op Christelijke Gereformeerde grondslag. De medewerkers van het Sociaal team zijn allen gedetacheerd vanuit hun eigen organisatie zoals bijvoorbeeld MEE, Agathos of Jeugdbescherming Gelderland. Omdat de specialisten uit het Sociaal Team intensief met elkaar samenwerken, leren zij ook heel veel van elkaar wat maakt dat de medewerkers kennis hebben op veel terreinen in de zorg. Te denken valt aan kennis op het gebied van opvoedondersteuning, rouwverwerking, woonproblemen, financiën of relatieproblemen.

Wanneer hulp van Sociaal Team? Indien uw hulpvraag complexer blijkt en om specifieke hulp vraagt, kunt u ondersteuning krijgen vanuit het Sociaal Team. De Kernpuntmedewerker verwijst dan door naar het Sociaal Team. Voorbeelden van vragen kunnen dan zijn: Ons kind heeft woedeaanvallen en wil niet meer naar school, of: Sinds ik weduwe ben geworden voel ik me eenzaam en durf de deur niet meer uit. Het Sociaal Team zou u kunnen omschrijven als ‘bouwers’ in de praktijk, belangrijk is vooral de verbinding met u en de mensen om u heen.

Wilt u graag meer informatie? Ga naar www.kernpuntnederbetuwe.nl of neem telefonisch contact op. Tel: 0488-449992 Telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur vrijdag van 9.00-12.00 uur

Uw vraag is het uitgangspunt Uw vraag is altijd het uitgangspunt. Het Sociaal Team biedt ondersteuning op vrijwillige basis. Als u meer hulp nodig hebt dan denken zij graag met u mee bij het vinden van de meest passende oplossing. Een passende oplossing kan zijn dat u hulp krijgt vanuit uw omgeving of hulp van bijvoorbeeld iemand die alles weet van het probleem waar u tegen aanloopt. Ze onderzoeken samen met u of er mensen in uw omgeving zijn die kunnen helpen.

www.kernpuntnederbetuwe.nl Voordat het sociaal team bij u komt, kunt u in eerste instantie met al uw vragen over zorg en welzijn terecht bij de Kernpunten. Deze zijn telefonisch te bereiken of via de website van de Kernpunten: www.kernpuntnederbetuwe.nl. Ook zijn er vaste inloopspreekuren in de dorpen Kesteren, Dodewaard, Ochten en Opheusden.

Onder van links naar rechts: Shervin Khahali, Roel Kuipers, Hilde Witters. Boven van links naar rechts: Willy Wijnmalen, Nieke Taal, Rowan van den Brink, Miranda Mansvelders. Niet op foto: Paul Hermans, Machteld van der Burg, Ria Elfring

33


Bewoners vergroenen Neder-Betuwe

Groen in actie De tijd van het planten is aangebroken. In de gemeente Neder-Betuwe gaat op diverse plaatsen de spade de grond in om groene ideeën voor de buurt om te zetten in concrete acties. De regeling groene burgerparticipatie heeft bewoners ook dit najaar ertoe aangezet om plannen te maken voor het vergroenen en verfraaien van de openbare ruimte. In ruil voor de groene ondernemingszin stelt de gemeente een financiële bijdrage ter beschikking om beplanting maar ook straatmeubilair aan te schaffen. Bollen, bankjes en plantvakken Verschillende groene bewonersacties zijn of worden op korte termijn uitgevoerd. Zo gaan op 13 locaties in de gemeente bollen de grond in.

Opheusden Plantenbakken zullen de K.M. van Dijkstraat in Opheusden opfleuren. Bewoners hebben een keuze gemaakt voor het type plantenbak dat ze willen maken. De gemeente levert hiervoor het materiaal en de beplanting.

Ochten Twee buurtbewoonsters van de Domineesakker in Ochten willen graag een meer kindvriendelijke beplanting in de plantvakken. De bedoeling is dat straks in de plantvakken viburnum, skimmia en ‘lemon beauty’ pronken. In ruil voor beplantings- en onderhoudsadvies is een bewoner van de Biesbongerd in Kesteren bereid een plantenvak onder zijn hoede te nemen.

IJzendoorn Een plan dat nog op stapel staat is de herinrichting van het terrein van het voormalige Duivengebouw in IJzendoorn. Het ontwerp hiervoor wordt besproken met de omwonenden.

Schoolpleinen Opheusden, Echteld, Kesteren en Ochten De uitvoering van de plannen voor de groene herinrichting van vier schoolpleinen in Opheusden, Echteld, Kesteren en Ochten komt steeds dichterbij. De scholen zijn druk bezig met het maken van het ontwerp en vooral ook het werven van de benodigde middelen. Het is de bedoeling dat de schoolpleinen een (semi-)openbaar karakter krijgen. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen, tijdens en ook na schooltijd in het groen kunnen spelen en bewegen en levert een bijdrage aan de vergroening van de schoolpleinen.

34

Herinrichting terrein Gerard Doustraat Kesteren

Kesteren In Kesteren hebben jong en oud de handen ineengeslagen. Samen hebben ze ervoor gezorgd dat in het voorjaar de kleuren de grond uit zullen schieten.

Wely Buurtvereniging Wely gaat een bankje plaatsen. In overleg met de buurtbewoners wordt een goede plek voor het bankje bedacht.

Zoals het er nu naar uitziet wordt het voormalig hertenkamp in Kesteren omgevormd tot een... nieuw hertenkamp. Een groep bewoners heeft hiervoor een plan gemaakt en ook voldoende helpende handen gevonden om het plan uit te voeren. Op dit moment ligt het plan ter bespreking voor bij de gemeente. Zodra het definitief wordt, zullen omwonenden en belangstellenden hierover worden geïnformeerd. In de slipstream van de bewonersparticipatie rondom de herinrichting van het terrein is een tweede groep bewoners bezig met het uitwerken van plannen voor een beweegpark. De bedoeling is een plek te ontwikkelen waar jong en oud terecht kunnen voor gezond bewegen, bootcampoefeningen of tai-chi , die bijvoorbeeld als startpunt kan dienen voor trimrondjes. De bewonersgroep zal op korte termijn de plannen naar buiten brengen en proberen andere belangstellenden in beweging te krijgen.

Zelf aan de slag? Dat kan! Heeft u inspiratie gekregen en zou u ook uw straat of buurt willen vergroenen of verfraaien? Stuur dan een mail naar Nanneke van der Heijden, e-mail nheijden@nederbetuwe.nl. We hopen op veel groene bewonersacties!


Duurzame ledverlichting in de Neder-Betuwse straten Zuiniger en met groene energie als bron, dus milieuvriendelijk: ledverlichting in de straten van NederBetuwe. Binnenkort worden de straatlantaarns van vóór 1996 aangepakt. Het gaat om ongeveer 25% van het totaal. Gemeente Neder-Betuwe werkt aan dit project in samenwerking met het bedrijf Ziut. De ‘gewone’ lampen maken plaats voor ledverlichting en als de mast niet meer goed werkt of ouder is dan 20 jaar, wordt deze vervangen door een andere, nieuwere mast.

1275 armaturen, 375 masten Om er geen rommeltje van te maken voor het straatbeeld, worden dezelfde masten bij elkaar gezet: de ‘oude’ lichtmasten bij elkaar maar dan wel met nieuwe led-armaturen; het gaat om in totaal 1275 stuks in de hele gemeente. En nieuwe masten bij elkaar in eenzelfde straat, in totaal zijn dat er 375. De straatverlichting van na 1996 is al zuiniger. Vervangen hiervan staat gepland na 2020 tenzij het natuurlijk eerder nodig is.

Na de winter Na de winterperiode beginnen de werkzaamheden en het is de bedoeling dat het werk voor de bouwvakvakantie gereed is. Wethouder Duurzaamheid Herman Gerritsen: “Groen NederBetuwe, dat streven we op alle mogelijke manieren na. Ook bij de straatverlichting die lieverlede steeds duurzamer wordt. Het past bij onze duurzaamheidsdoelen.”

Sunflower Bij de start van het project wordt een zogenoemde sunflower geplaatst. Dat is een zonnepaneel in de vorm van een bloem en die uitklapt als de zon schijnt. Deze blikvanger komt op een prominente plek ergens in onze gemeente en levert een bijdrage aan de gemeentelijke energiebehoeften.

Zonnepanelen op daken bedrijven Neder-Betuwe heeft als doel: de gemeentelijke gebouwen moeten in 2020 al minimaal 50% duurzame energie van hun verbruik opleveren en in 2050 volledig energieneutraal zijn. Via Greenchoice koopt de gemeente groene energie in. Alle energie die via zonnepanelen op daken van bedrijven wordt opgewekt - en die bedrijven zelf ten goede komt - berekenen we daarbij mee. Ziut zoekt nog naar meer bedrijven die op hun daken zonnepanelen willen plaatsen in ruil voor subsidie en eventueel ook in combinatie met het duurzame vervanging van de eigen bedrijfsverlichting.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Bert Rog van gemeente Neder-Betuwe (e-mail: brog@nederbetuwe.nl) of Gerrit Hoekert (e-mail: gerrit.hoekert@ziut.nl).

35


Schoon he?

Willemsen Hout in Opheusden heeft allerlei houtsoorten, van eikenhout en douglas tot lariks en kastanje in veel verschillende afmetingen altijd op voorraad: voor zowel zakelijk als particulier. Vanuit onze zagerij leveren wij indien gewenst ook zaagwerk op maat. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 7.00 uur - 17.30 uur

Bezoekadres: Tielsestraat 85C 4043 JR Opheusden

Zaterdag: 7.00 uur - 13.00 uur

HOF Schoonmaakbedrijf met visie

(0488) 42 82 23 www.schoonmaakbedrijfhof.nl

Bel 0488 - 760 990 voor meer informatie!

www.willemsenhout.nl

Late Night

Shopping Opheusden DONDERDAG 21 DECEMBER DE DEELNEMENDE WINKELS ZIJN

GEOPEND TOT 22.00! Fred van Dijk Schoenmode Warring kleding Piet van Walsem Albert Heijn Opheusden Village Collection Hommeltje Villa Rose

Marilene Heeren van Opheusden Van der Garde Tierelantijn woon & kado Etos Roelofsen Welcom Van Wolfswinkel Van Leeuwen Boekhandel


Succesvol vaarseizoen fiets- spoOnoskor voetveer Dodewaard-Druten worden? In het afgelopen jaar heeft het fiets-voetveer Dodewaard- Druten weer een nieuw record gevestigd met het aantal overzettingen: ruim 19.000 fietsers en voetgangers die dus ook een bezoek brachten aan onze gemeente. Ter vergelijking: in 2016 waren het er 17.176, in 2015 werden 17.142 mensen overgezet en in 2015 waren dat er 15.102. De oversteek via dit veer over de Waal was mogelijk dankzij de vele vrijwilligers en de sponsors. Gemeente Neder-Betuwe dankt allen heel hartelijk voor hun bijdrage aan het succesvolle seizoen!

Extra sponsoren zijn altijd welkom. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Sandra Meullenbruck van gemeente NederBetuwe via e. smeullenbruck@nederbetuwe.nl of t. 04 0488.

Sponsors Voetveer Dodewaard-Druten • Assurantie Adviesbureau Prima voor Elkaar • Recreatiepark De Markplas • Herberg De Engel • Babypark Kesteren • Houdstermaatschappij Dekker BV • Verenigde Bedrijven de Beijer BV • Nationaal Fruitpark Ochten • Camping de Linie • Geurts Conservenfabriek BV • Café het Centrum • DPA Cauberg Huygen BV

37

Waaljutters bedankt! Ook in 2017 maakten honderden vrijwilligers in onze gemeente in het voor- en najaar de uiterwaarden van de Waal schoon. Onder andere ijsclub De Hoeken, motorclub De Buddyrijders, buurtvereniging De Vogelbuurt, schaatsvereniging Exerceo en muziekvereniging Kunst na Arbeid gingen dit jaar op pad. Het is het derde jaar op rij dat de Waaljutters in gemeente Neder-Betuwe actief zijn. Met het jutten dragen de verenigingen hun steentje bij aan het verminderen van zwerfafval. In ruil hiervoor krijgen de verenigingen een bijdrage voor de clubkas. In het schone en beleefbare Waalproject, een initiatief van IVN Gelderland, maken Waaljutters in acht Gelderse gemeenten de oevers van de Waal schoon. Het werk van de Waaljutters is hard nodig. Samen zorgen we ervoor dat er minder afval terecht komt in de rivieren en uiteindelijk in de zee en de oceanen, waar het plastic afval veel schade toebrengt aan het zeeleven.

Nieuw jasje: project ‘Schone Rivieren’ In 2018 gaan de opruimacties in Neder-Betuwe daarom door.

Maar wél in een nieuw jasje. De opruimacties van de Waaljutters worden onderdeel van de landelijke aanpak ‘Schone Rivieren’, een initiatief van IVN, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation. Het doel: er drijft geen plastic afval meer via de rivieren naar zee. Wethouder Duurzaamheid, Herman Gerritsen, ondersteunt de opruimacties en deze uitdagende doelstelling van harte. “We moeten er samen heel hard aan blijven werken. Het is nodig voor onze leefomgeving en we zijn het verplicht aan de natuur, ons zelf en aan de volgende generaties.“

Onderzoek naar rivierafval Naast de opruimacties wordt het probleem bij de bron aangepakt. Voor het eerst in Nederland wordt grootschalig onderzoek naar rivierafval in de uiterwaarden uitgevoerd met het zogenoemde ‘citizen science.’ Dat is dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek. Zo verkrijgen we belangrijke informatie over het aangetroffen afval en de belangrijkste veroorzakers. Ook in Neder-Betuwe gaan vrijwillige ‘rivierafvalonderzoekers’ op pad. Samen met de jaarlijkse opruimacties levert Neder-Betuwe zo een belangrijke bijdrage aan schone rivieren in Gelderland. Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/schonerivieren


Alcohol in het verkeer, dat kun je niet maken! Regel je BOB! Drinkt u de komende feestdagen een glaasje wijn of een ander drankje met alcohol en moet u de weg nog op? Rij dan niet zelf maar schakel BOB in, u weet wel, de man of vrouw die geen druppel alcohol drinkt en fris achter het stuur zit. Want alcohol en verkeer gaan niet samen. Alcohol en deelnemen aan het verkeer: je zet je eigen veiligheid én die van anderen op het spel. Bovendien riskeer je een stevige boete. Wist u dat wanneer iemand met een alcoholpromillage van meer dan 0,5 (of 0,2 promille voor beginnende bestuurders) wordt aangehouden, dit voor de wet geldt als een misdrijf? Dit geldt ook als je met de brommer of de fiets bent.

Ellende door alcohol in het verkeer Alcohol is nog steeds een belangrijke oorzaak van ernstige verkeersongevallen. Hierdoor vallen elke week slachtoffers. Vaak jonge mensen in de bloei van hun leven. Ongeveer een kwart van de verkeersslachtoffers waarbij alcohol in het spel is, is jonger dan 24 jaar. Is bij een ongeval alcohol in het spel, dan verhaalt de verzekering de kosten op de bestuurder die onder invloed rijdt. Per jaar komen in Gelderland tientallen mensen om het leven en raken honderden ernstig gewond als gevolg van rijden onder invloed.

Alcohol en verkeer = misdrijf = zware straf

Alcohol op, dat betekent meer kans op een verkeersongeluk. Wie meer dan twee glazen gedronken heeft gaat al aantoonbaar minder goed rijden: de bochten worden ruimer genomen, het reactievermogen neemt af en je ziet minder wat links en rechts van je gebeurt. Je denkt echter alles nog stevig onder controle te hebben.

Rijden onder invloed is geen overtreding maar een misdrijf. Je kunt dan ook een zware boete verwachten die varieert van € 300 tot € 1.100. De hoogte van de straf is afhankelijk van de ernst van de situatie. Wie betrokken is bij een ongeluk, wordt sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle. Dit is ook om de eventuele schuldvraag vast te stellen. Als iemand schuldig blijkt, zullen de meeste verzekeringsmaatschappijen de kosten van het ongeluk bij de schuldige terugvorderen.

Bij een alcoholgehalte van 0,5 promille (ca. 2-3 glazen) is de kans

Maatregelen CBR

Met alcohol rijden is gevaarlijk

38 op een ongeluk ongeveer anderhalf keer zo groot dan zonder

alcoholgebruik. Bestuurders met meer dan 1,5 promille alcohol in hun bloed hebben 200 keer zoveel kans bij een ongeval om het leven te komen als nuchtere bestuurders.

Strengere grens voor beginnende bestuurders Voor beginnende bestuurders ligt de lat bij 0,2 promille. Dat betekent dat met één drankje de limiet al kan worden overschreden. Wanneer ben je een beginnend bestuurder? • Als je jonger bent dan 18 als je het rijbewijs haalt, dan ben je 7 jaar lang beginnend bestuurder. • Ben je ouder dan 18 als je het rijbewijs haalt? Dan ben je 5 jaar lang beginnend bestuurder.

Als de politie een bestuurder aanhoudt en een alcoholovertreding constateert, dan meldt de politie dit aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dit bureau kan de bestuurder in dat geval een maatregel opleggen zoals: • LEMA: Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer, een cursus van twee dagdelen die je € 562,- kost. • EMA: Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer, een cursus van vier dagdelen die je € 894,- kost. • Onderzoek, uitgevoerd door een psychiater. De kosten à € 1.074,- zijn voor eigen rekening.

100% BOB, 0% op Bijna iedereen vindt dat alcohol en verkeer niet samen gaan.

Het effect - lees gevaar - van alcohol 0,5 promille = ongeveer 1 x voor een vrouw en 2 x voor een man. • Eff ect: je voelt je meer ontspannen, maar LET OP: je bent minder alert in het verkeer. 0,5 - 1,5 promille = ongeveer 2-5 glazen voor een vrouw, 3-7 glazen voor een man. • Effect: je bent ‘aangeschoten’; je kan niet meer veilig aan het verkeer deelnemen. 1,5 3,0 = ongeveer 6-9 glazen voor een vrouw, 8-14 glazen voor een man. • Effect: jepromille bent dronken, je kan absoluut niet meer aan het verkeer deelnemen. 3 4 promille ongeveer 10-13 glazen voor een vrouw, 15-19 glazen voor een man. • Effect: je bent =zwaar dronken, je kan je bewegingen niet langer coördineren,

• •

je zintuigen zijn volledig verdoofd. Van verkeersdeelname kan geen sprake zijn! 4 promille: je bent helemaal ‘van de kaart’, met hoge kans op bewusteloosheid en beginnend levensgevaar. 5 promille: je kan in coma raken en er is acuut levensgevaar.

Doe de alcoholtest op www.alcoholhulp.be/alcoholcalculator


Daarom spreken de meeste Nederlanders óók tijdens de feestdagen af wie de BOB is. Hoewel de meeste BOB’s zich aan deze afspraak houden, stappen zij toch nog weleens met alcohol op achter het stuur. We denken bijna allemaal dat 1 à 2 glazen bier of wijn geen kwaad kunnen bij het brommer-, fiets- of autorijden. Toch is het voor sommige mensen lastig om het bij dat ene glas te laten. Daarom is de beste afspraak: BOB drinkt helemaal geen alcohol. Want wat blijkt? Als je eenmaal begint, wordt het steeds lastiger om ‘nee’ te zeggen. Dat komt niet alleen door de gezellige sfeer op dat moment, maar ook door het ontremmende effect dat alcohol heeft. Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat één drankje genoeg is om je trek te geven in het volgende drankje. Een echte

Doe mee en bedank de BOB! Kent u ook zo iemand in de vriendenkring of familie die altijd de BOB is? Dan is nu de kans iets terug te doen. Geef per mail aan waarom de BOB in het zonnetje moet worden gezet. Mail het via bedankBOB@ nederbetuwe.nl Voor de winnaars hebben lokale ondernemers en gemeente Neder-Betuwe een aantal leuke prijzen beschikbaar gesteld: - Dinerbon voor 2 personen beschikbaar gesteld door en te

BOB drinkt daarom geen alcohol. Maak van te voren een duidelijke afspraak wie de BOB is. Ouders, geef het goede voorbeeld aan je kinderen.

Wist je dat… …de lever er 1 tot 1,5 uur over doet om een standaardglas alcohol af te breken? Dat betekent dat als je ‘s avonds veel drinkt, je ‘s morgens nog onder invloed kunt zijn. Veilige feestdagen toegewenst!

Meer info: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-enantwoord/mag-ik-met-alcohol-op-deelnemen-aan-het-verkeer

besteden bij restaurant De Waal, Waalbandijk 37 te Ochten - 2 entreekaarten voor Hollandse Avond op 18 maart 2018 in dorpshuis Ons Tehuis IJzendoorn - VVV-bonnen ter waarde van € 25 beschikbaar gesteld door gemeente Neder-Betuwe De actie duurt tot en met 31 december. Half ja­ nuari maken we de winnaars bekend. Ge­meente Neder-Betuwe wenst u fijne feestdagen en hoopt dat de BOB zijn of haar colle­ga’s, kennissen, vrienden en familie veilig thuisbrengt!

School & Jobs

39

Een poosje geleden nam onze gemeente deel aan School & Jobs, een samenwerking van de middelbare scholen Pantarijn, Helicon en Van Lodenstein College - alle uit Kesteren - en de Ondernemersvereniging Neder-Betuwe. Lees er ook over in het interview met Kees van Rooijen op pagina 9. De samenwerking houdt in dat leerlingen in groepjes bedrijven of instellingen bezoeken en op die manier zich kunnen oriënteren hoe het daar op de werkvloer aan toe gaat. Met die ervaring in hun hoofd kunnen ze een vervolgopleiding en een beroep kiezen. In het gemeentehuis ontvingen we twee groepen vierdejaars studenten die later misschien wel secretaresse of receptioniste willen worden of een baan willen op het gebied van financiën en accountancy. De leerlingen kregen door het bezoek een beeld van de verschillende werkzaamheden en functies die er binnen de gemeente zijn. Natuurlijk hoorde daar ook uitleg bij over het werken bij een gemeente. Zij waren verbaasd over hoeveel taken de gemeente uitvoert. Leuk was het dat zij tijdens de rondleiding door het gemeentehuis een kijkje konden nemen in de werkkamer van de burgemeester.

Colofon

De leerlingen worden ontvangen door bestuurssecretaresse José van Zanten-Dekkers (midden) en receptioniste/medewerker informatiebalie Eefje Versteeg (links).

De leerlingen maken kennis met burgemeester Jan Kottelenberg.

Neder-Betuwe Magazine is een uitgave van de gemeente Neder-Betuwe in samenwerking met Elan Media Group BV

Verspreiding: VSB, Rhenen Eindredactie: gemeente Neder-Betuwe Exploitatie en advertenties: Elan Media Group BV Kesteren, tel. (0488) 44 20 36, www.elan-media.nl

Fotografie: gemeente Neder-Betuwe, 3JetFotografie Ochten, Reinier van den Berg Vormgeving redactie: Reclamestudio Van Suilichem Druk: R&H Drukkerij Kesteren

Gemeentegegevens: Gemeente Neder-Betuwe Burg. Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden tel.: 14 0488, e-mail: info@nederbetuwe.nl website: www.nederbetuwe.nl. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend.


Kom naar Ochten en ervaar het Prima voor elkaar gevoel Bonegraafseweg 6 | 4051 CH Ochten | 0344-647070

Profile for Alette  Keuken

Neder Betuwe Magazine - December 2017  

Neder Betuwe Magazine - December 2017  

Advertisement