Page 1

IN ZAKEN Het magazine over ondernemen in de gemeenten Neder-Betuwe, Buren en Tiel

ACCOUNTANTZ: HET STARTPUNT VOOR SUCCESVOL ONDERNEMEN In deze editie: - Aanhoudende vraag naar personeel & vacatures - Is jouw website al een klantenmagneet? - Healthclub Juliën in Lienden energieneutraal - Vrouw in Zaken

inzb_december_2019.indd 1

11-12-2019 11:07:24


2 | In Zaken

“Medel is de perfecte plek om onze volgende stap te maken”

Onderneem op uw eigen formaat Bedrijvenpark Medel is dichterbij dan u denkt en niet alleen geschikt voor logistieke giganten. Met kavels vanaf 2000 m2 is ook de kleinere, ambitieuze ondernemer perfect op zijn plaats. Het park is uitstekend bereikbaar aan de rand van Tiel én het is een representatieve plek om zaken te doen. Groen, duurzaamheid en veiligheid zorgen voor een goede parkkwaliteit; dat is een verstandige investering. Waar u bovendien invloed op hebt,

Kavels kleiner dan 1 ha beschikbaar

want als ondernemer voert u mede het parkmanagement. Bedrijvenpark Medel bundelt innovatieve groeikansen en eigentijdse services om uw zaken écht te versoepelen. En met één loket voor uw vragen over vergunningen, kavels, milieueisen en architectuur bent u zo ‘in business’. Interesse in uw groeikansen? Kijk op www.medel.nl of bel Monique Spijker 0344 - 673 700.

Ondernemen op formaat

inzb_december_2019.indd 2

11-12-2019 11:07:25


In Zaken | Inhoudsopgave

Colofon | 3

INHOUD DECEMBER 2019

4-5 ACCOUNTANTZ MET EEN GROTE + 6-7 MAAIKE VAN BRENK, ACC

NTMANAGER BEDR VEN NEDER-BET WE 9 VAN GESSEL RAMEN & DEUREN

11 V. D. B L

HEIERMAN Z RG V 12-13 Z RG V V

14-18 AANH

R BETERE BELEVING

R LEVEN, H T ALTERNATIE

R R LI E MAAR DAN DICHTB

DENDE VRAAG NAAR ERS NEEL

VACAT RES

20-21 BET WE LANT, GELDER LANT E BET WE B

MKWEKER

6-7

12-13

RT EN

GED EN D

R

SAMENWERKING IN BET WE GR E 22-23 IS J

W WEBSITE AL EEN KLANTENMAGNEET 24-27 A T B LAGE 29 N STALGISCH W NEN 30-31 B SINESS LASH

34-35 EESTDAGEN VERGEET HET WERK GEW

N

36-37 SMARTER GROUP BV : JAREN ERVARING EN SLIMME TECHNIEK

22-23

40-41

39 REGI RIVIERENLAND KR GT GEL K VAN DE RECHTER 40-41 ANNE EVA VAN BL DENSTE N 42-43 AL A ACC 45 THIELE VAN R

NTANTS EN ADVISE RS

EN W

N R

ESSI NALS

46-47 HEALTHCL B J LI N IN LIENDEN ENERGIENE TRAAL 49 B NT ICT: BETR

WBARE EN STABIELE ICT

50-51 MARGRIET VAN HEESCH HANTEERT V

RZITTERSHAMER MET AMBITIE

52-53 OVNB SPEELT EEN STERK VERBINDENDE ROL 57 WAT GEE IK M N ERS NEEL V

R KERST

46-47

52-53

C O L O F O N n i e u w

ELAN UITGEVERIJ - MARKETING - COMMUNICATIE

D AA SIN ANDERE UITGAVEN december 2019

E

inzb_december_2019_apartepagina's.indd 3

K NAA

In Zaken Magazine is een uitgave van: Elan Media Group BV Hoofdstraat 8 4041 AD Kesteren Telefoon (0488) 44 20 36 E-mail: info@elan-media.nl Internet: www.elan-media.nl Voorpagina foto Accountantz otografie: Richard Sterkenburg (www.studiosterkenburg.nl)

Acquisitie Karin Arends Vormgeving Elan Media Group BV Miranda Masurel Druk Senefelder Misset, Doetinchem

Copyright

Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Verspreiding VSB, Rhenen

11-12-2019 12:25:58


4 | In Zaken | Accountantz

AccountantZ met een grote +

inzb_december_2019.indd 4

11-12-2019 11:07:34


In Zaken | Accountantz | 5

Alle accountantskantoren leveren puik werk. Tenminste, dat mogen ondernemers van ze verwachten. Jaarrekeningen opstellen, ondernemers fis aal optimaal bijstaan, allerlei boekhoudkundige werkzaamheden – vooral dat. ountant biedt dezelfde dienstverlening, ook op een hoog niveau, maar voegt hier net iets meer waarde aan toe. Leon Zoetekouw en Aron van Doorn hebben de onderlinge taken zo verdeeld dat bedrijven maximaal van hun dienstverlening kunnen profiteren. Waar accountantskantoren traditioneel achterom kijken, naar het voorbije boekjaar, is het voor Leon en Aron een uitdaging om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. m samen met de ondernemer de stip aan de horizon te bepalen en te sparren over de vraag hoe doelstellingen het beste gehaald kunnen worden. Behalve op zijn fiscale en accountancyachtergrond kan Leon hierbij leunen op zijn bedrijfskundige opleiding. Zijn ogen fonkelen als hij zich de vruchtbare gesprekken voor de geest haalt die dit met ondernemers oplevert.

Soms kan het zo zijn dat bepaalde producten en of diensten niet goed renderen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Samen met de klant onderzoeken we de mogelijkheden die er w l zijn. Wij adviseren, maar het is aan de ondernemer om er iets mee te doen.’

Praktische adviezen Waar Leon een helikopterview heeft en samen met de klant het grotere plaatje onderzoekt, is Aron vooral (fiscaal) adviseur en coach. Niet zelden zit hij maandelijks met de klant om tafel om duidelijke rapportages te maken, cijfers te interpreteren en - soms met veel creativiteit de gekozen koers indien nodig bij te sturen. ‘Het vergt zeker ook moed van de klant’, vertelt hij. ‘Niet elke ondernemer zit te wachten op iemand die over zijn schouder meekijkt. Maar gezien mijn ervaring mag ik wel zeggen dat ik a niteit heb met ondernemers ik weet wat het is om met de spreekwoordelijke voeten in de klei te staan. Klanten vinden onze werkwijze fijn: Leon die de grote lijnen uitzet, ik met mijn praktische adviezen op de werkvloer. Die combinatie maakt ons ijzersterk.’

‘Leon die de grote lijnen uitzet, Aron met zijn praktische adviezen op de werkvloer’

Strategische vraagstukken ‘AccountantZ kruipt echt in de leidersrol, ook al is het natuurlijk de ondernemer die beslist. Wij helpen met strategische vraagstukken zoals: welke kant wil je op, welke plannen heb je met je personeel, hoe kun je deze plannen financieren Wat is het grotere plaatje en hoe komt het dat de cijfers zijn zoals ze zijn

5 jaar, 5 man personeel Ze gingen het anders doen , toen ze vijf jaar geleden neerstreken op kantorenpark Westroijen in Tiel. Leon Zoetekouw en Aron van Doorn kozen voor een eigenzinnige naam: AccountantZ. Een naam waar je alle kanten mee op kunt: ontzorgen van A tot Z, accountantskantoor met een andere werkwijze. Bovendien verwijst de eerste letter naar de voornaam (Aron) van de ene vennoot, en de laatste letter naar de achternaam (Zoetekouw) van de andere vennoot. Tekenend voor de groei: in vijf jaar tijd namen Aron en Leon vijf nieuwe medewerkers in dienst.

AccountantZ | Kersenboogerd 13 | 4003 BW Tiel | T. (0344) 700 212 | E. info@accountantz.nl | I. www.accountantz.nl

inzb_december_2019.indd 5

11-12-2019 11:07:34


6 | In Zaken | Maaike van Brenk

Maaike van Brenk, accountmanager bedrijven Neder-Betuwe Sinds 1 juli 2019 ben ik accountmanager Bedrijven in de gemeente Neder-Betuwe en heb ik in de afgelopen maanden kennis gemaakt met vertegenwoordigers van lokale ondernemersverenigingen en enkele ondernemers. Ik woon in Kesteren en ben bekend met ontwikkelingen in de gemeente en in de regio. Afgelopen jaren heb ik voor bedrijven gewerkt binnen een bank, eerst in Elst en Druten, later in Nijmegen. Werken in de gemeente waar ik zelf ook woon, maakt mij (als inwoner) nog meer betrokken.

ACCOUNTMANAGER bedrijven Neder-Betuwe

inzb_december_2019.indd 6

11-12-2019 11:07:36


In Zaken | Maaike van Brenk | 7

Neder-Betuwe is een dynamische, ondernemende gemeente, die groeit en bloeit. Samenwerking met ondernemers staat voor mij voorop. De economie wordt gedragen door de ondernemers, zij zorgen voor innovatie en groei. De gemeente heeft hier een faciliterende rol in en creëert de randvoorwaarden. Mede dankzij onze ondernemers en lokale instellingen kunnen we de werkgelegenheid in onze regio vergroten. Met veel enthousiasme ondersteun ik daarom graag ondernemers en behartig hun wensen en belangen.

Ik vind het plezierig om de ondernemers in Neder-Betuwe goed te leren kennen en een positieve bijdrage te mogen leveren, hen te ondersteunen. Graag maak ik kennis met zoveel mogelijk mensen in de bedrijven. Ik vind het plezierig om de ondernemers in Neder-Betuwe goed te leren kennen en een positieve bijdrage te mogen leveren, hen te ondersteunen. Graag maak ik kennis met zoveel mogelijk mensen in de bedrijven. m hen gaat het: hoe kan de gemeente ze nog beter faciliteren? Hoe kunnen ondernemers nog meer kennis delen, elkaar ontmoeten, samenwerken? Duurzame samenwerking begint bij kennismaken. Ga er maar aan staan, met 2.200 bedrijven in Neder-Betuwe Maar ik doen m’n best. Ik ga proactief op pad, bij de bedrijven zelf of naar lokale ondernemersbijeenkomsten, om te horen hoe de ondernemers kijken naar de ontwikkelingen in het bedrijf, in de regio en in de sector. Denk en doe allemaal actief mee Houd ook onze website en de sociale media in de gaten want daar melden wij actuele thema’s en onderwerpen. Graag betrekken we je als ondernemer bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Hiervoor is jouw mening en input voor ons van grote waarde. Heb je zelf een onderwerp of een vraag waar je graag met de gemeente over in gesprek wilt, dan hoor ik dat graag. Je kunt mij rechtstreeks bereiken via (06) 51109137 of mbrenk@nederbetuwe.nl. Een uitnodiging om langs te komen op je bedrijf sla ik ook zeker niet af De gemeente Neder-Betuwe heeft zich als doel gesteld om ondernemers zo goed en e ciënt mogelijk te ondersteunen. Een goede, snelle en directe dienstverlening staat hierbij centraal. Zodat je kunt doen waar jij goed in bent: ondernemen.

MAAIKE VAN BRENK inzb_december_2019.indd 7

11-12-2019 11:07:37


8 | In Zaken

Elke bouwkundige constructie begint met een goed idee. Een manier om het ontwerp van de architect zo goed mogelijk uit te voeren. Efficiënt en solide, estetisch verantwoord en met minimaal materiaalgebruik. Daar zijn wij goed in. Ook voor de constructie van uw woning of bedrijfspand. De nieuwbouw of verbouw van uw project zien wij als een uitdaging. Wat een constructie sterk maakt, is naderhand niet meer zichtbaar. Het is de verborgen kracht van een goed idee!

WWW. WWW W.ROEKEL.NL

BOUWPLANNEN L LANNEN ? WIJ ONTWERPEN N GRA GRAAG DE E CONSTRUCTIE.

s p e c i a l i s te n i n c o n s t r u c t i e s

inzb_december_2019.indd 8

Wilhelminastraat 27 3911 MB Rhenen T. (0317) 68 11 00 T E. info@roekel.nl I. www.roekel.nl

11-12-2019 11:07:39


In Zaken | Van Gessel Ramen en Deuren | 9

Select Windows heeft nu ook in de Neder-Betuwe een vakkundige partner: Van Gessel Ramen en Deuren uit Echteld. Directeur van Select Windows, Amanda Knol is er helder over: ‘Net als bij ons zit bij Willy en Johan van Van Gessel Ramen en Deuren kwaliteit, klantvriendelijkheid en afspraken nakomen in het bloed.’

Welkom in onze vernieuwde showroom! U bent van harte uitgenodigd voor onze open dagen op vrijdag 7 februari van 9.00 – 16.30 uur en op zaterdag 8 februari van 9.00 – 14.00 uur.

Van Gessel Ramen en Deuren is 32 jaar geleden begonnen als timmerbedrijf. In de loop der tijd is dit familiebedrijf ook richting het onderhoudsarme kunststof gegroeid. Het bedrijf is al járen een begrip in de regio, maar het was tijd voor een nieuwe stap. Willy en Johan kregen steeds meer de behoefte aan een innovatieve leverancier die zich vooral op de Nederlandse markt oriënteert. Tegelijkertijd keek Select Windows rond naar een sterke partner in de Betuwe. Amanda: ‘Wij zijn blij met deze gedreven ondernemers en hebben er zin in om samen de toekomst in te gaan.’

Nieuwe showroom Vanaf de eerste kennismaking was er een klik. Amanda kreeg al snel het vertrouwen van Willy en Johan om een nieuw showroomontwerp te maken. Ze wilde het ‘thuis zijn’ in de showroom nóg meer benadrukken en hoeken creëren om de houten, kunststof en aluminium producten in balans uit te lichten. De showroom is inmiddels bijna klaar en wordt een plaatje. Het is een feest om er rond te lopen. Het team is gemotiveerder dan ooit om het woongenot van haar klanten te verbeteren.

Johan is onder de indruk van alle innovaties die Select Windows doorvoert. Hij is vooral te spreken over het Hollandse Kozijn: het zes graden Hollands Blok profiel spreekt hem het meest aan. ‘Zó mooi en sterk isolerend. Met keuze uit maar liefst 150 kleuren. Zeker met de vlammende houtnerf LIGNA structuur zien zelfs timmermannen amper het verschil tussen dit kozijn van kunststof en een kozijn van echt hout.’

Uitgebreide productkeuze Naast de kunststof kozijnen van Select Windows blijft Van Gessel Ramen en Deuren ook de vertrouwde producten leveren en monteren. De aluminium en houten kozijnen zijn natuurlijk ook nog leverbaar, net als de zonwering, raamdecoratie, dakkapellen en vouwwanden. De monteurs van Van Gessel monteren bovendien de binnenzonwering en raamdecoratie exact passend en zonder schroef- en boorgaten op de kunststof kozijnen. De ervaring leert dat de klant graag een compleet resultaat wil om ontzorgd te worden. Daarvoor bent u bij Van Gessel aan het juiste adres. Wij nodigen u van harte uit in onze nieuwe showroom.

Hollands Blok profiel in 150 kleuren

Openingstijden:

Mensen die in de regio van Neder-Betuwe, Tiel, Culemborg en Geldermalsen hun woning willen renoveren en kozijnen, ramen, deuren of schuifpuien willen die op de toekomst gericht zijn, komen bij Van Gessel uit.

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Zaterdag (alleen de even weken) van 09.00 tot 13.00 uur. Buiten onze openingstijden kunt u een afspraak maken om onze showroom te bezoeken.

Van Gessel ramen en deuren

Van Gessel Ramen en Deuren B.V. Achterstraat 47 | 4054 MS Echteld | T. (0344) 64 25 30 | E. info@vangessel.nl | I. www.vangessel.nl

inzb_december_2019.indd 9

11-12-2019 11:07:45


10 | In Zaken

LASER-LASER SNIJDEN LASERSNIJDEN & PLAATBEWERKING

Precies, staal! Houtmanskampweg 17 | 6669 MZ Dodewaard | T. 0488 - 41 31 41 | E. info@andrevanbeynum.nl | I. www.andrevanbeynum.nl

SHOWROOM

inzb_december_2019.indd 10

M O L E N S T R A AT

6 7A

LIENDEN

W W W. D

E R K S O N .NL

11-12-2019 11:07:46


In aken | v. d. Bijl

Heierman b.v. | 11

an de Bijl eierman zorgt voor een betere beleving

erinrichting stadstuin bij gemeentehuis te iel Als het je is opgevallen dat een gedeelte van de parkachtige tuin van het gemeentehuis in iel is heringericht, dan klopt dat. an de Bijl eierman heeft op basis van Design onstruct een deel van de parkachtige tuin van het gemeentehuis heringericht volgens ontwerp van ntwerpbureau orti erde.

‘Horti Verde maakt voor ons wel meer ontwerpen’, zegt Andries Heierman. ‘We hebben een klik met elkaar omdat we, zoals bij de vormgeving van de tuin in Tiel, het gevoel hebben dat de wensen uitstekend worden vertaald.’ In het plan voor de stadstuin bij het gemeentehuis zie je onder meer een plein met picknicktafels die zijn verplaatst, aangepaste plantenvakken, een grotere fietsenstalling, verlaagde hagen voor een betere doorkijk, een nieuwe trap naar de raadszaal en een aangepaste verharding. Er zijn zoveel mogelijk materialen hergebruikt bij deze opdracht. Van de Bijl Heierman is al meer dan 30 jaar actief in de groen-grijze sector met de uitvoering van kleine en grote projecten voor particulieren, bedrijven, (semi)overheden, scholen, openbare instellingen, zorgcentra, waterschappen, aannemingsbedrijven en bungalowparken.

Bij Design Construct-contracten is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering binnen het vooraf vastgestelde budget.

v.d. Bijl eierman b.v. Lakemondsestraat 13b | 4043 JC pheusden T. (0488) 44 30 93 | E. info@vdbh.nl I. www.vdbh.nl

inzb_december_2019.indd 11

v.d. Bijl & Heierman b.v.

11-12-2019 11:07:52


12 | In Zaken | Zorg voor Leven

org voor even, hĂŠt alternatief voor Prolife maar dan dichtbij!

Zorg voor Leven is een initiatief van Prima voor elkaar en Dominass assurantiĂŤn in samenwerking met EUCARE. Het doel is om christelijke zorg, die gericht is op het behoud van leven, bereikbaar te maken voor iedereen.

www.zorgvoorleven.com inzb_december_2019_apartepagina's.indd 12

11-12-2019 12:26:05


In Zaken | Zorg voor Leven | 13

Prima voor elkaar staat voor samenwerken en verbinden met ondernemers uit de regio, vóór de regio. Dit principe stond aan de grondslag van vele eerdere samenwerkingen en de grandioze avond bij Betuweplant, waar het bedrijfsleven n de rima voor elkaar partners elkaar ontmoetten. Naast de avond in de prachtige, sprookjesachtige locatie van Betuweplant ontwikkelde zich nóg een interessant idee. Hans van Klaarbergen: ‘Al enige tijd speelden wij met de gedachte om een eigen zorgverzekering te lanceren met als kernwaarde ‘zorg voor leven’. Een echte, toetsbare zorgverzekering die de normen en waarden van een christelijke levensstijl ondersteunt. Wij zijn al meer dan 30 jaar actief ‘op het christelijke erf’ door ons verzekeringspakket voor de geestelijke beroepsgroep, waarin wij theologen, dominees en andere geestelijk verzorgers ontzorgen. Daarnaast hebben wij met Prima voor elkaar een stevige positie opgebouwd op de particuliere markt. Deze twee krachten willen we bundelen, door een eerlijk en transparant zorgpakket aan te kunnen bieden aan mensen met een christelijke levensvisie, die hun verzekering daarop willen laten aansluiten.

Als voorproefje heeft de regio ons brievenbuspakket mogen ontvangen. In dit pakket vond men naast informatie over onze nieuwe ‘Zorg voor Leven’-verzekering, ook een conifeer(tje) van Betuweplant. Wie anders dan boomkwekers kennen de seizoenen van het leven, de cirkel van ontluiking, groei en bloei? oe onwaarschijnlijk ook, als verzekeraar konden we ons identi ceren met het groei- en bloeiproces in de kwekerij. Een verzekeraar en kweker vonden elkaar.

Zorg voor Leven is een initiatief van:

Onze waarden anaf 1 januari 2020 bieden wij de basisverzekering org voor even aan, in combinatie met een drietal aanvullende pakketten. Daarbij speelt de samenwerking met christelijke zorgverleners een belangrijke rol. Door onze jarenlange ervaring op het kerkelijk erf weten wij hoe belangrijk het is dat een zorgverlener uitgaat van Bijbelse normen en waarden. Zorg voor Leven vergoedt geen medische handelingen die het leven be indigen, zoals abortus provocatus, genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn, en euthanasie. Hiermee geven we gevolg aan de bewuste keuze van veel van onze relaties om de bescherming van geboren en ongeboren leven serieus te nemen. Wanneer er iets ingrijpends gebeurt, dan wilt u uiteraard dat een zorgof hulpverlener u helpt, u begrijpt en u zo goed mogelijk bijstaat in de keuzes die u maakt. et is dan jn wanneer een professional uw denkwijze volledig snapt. Een zorgverlener met dezelfde normen en waarden staat volledig achter u. Wij begrijpen hoe belangrijk dat voor u is. Met Zorg voor Leven is zorg, die zich richt op behoud van het leven, nu voor iedereen bereikbaar.

Zorg voor Leven Initiatiefnemers Dominass en Prima voor elkaar bieden een alternatieve basisverzekering aan. ok zijn er drie aanvullende verzekeringen. p het kerkelijk erf hebben we meer dan dertig jaar ervaring. We weten wat belangrijk voor u is als het gaat om verzekeren. We werken daarom nauw samen met diverse gelovige zorgverleners en kunnen u zo de zorg bieden die bij u past. We denken altijd met u mee. zult merken dat u zich bij ons snel thuis zult voelen.

Meer informatie? eeft u het gevoel dat deze zorgverzekering past bij u en uw levensvisie Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. We bekijken dan samen de mogelijkheden. ersoonlijke service en snelheid staan altijd voorop.

inzb_december_2019_apartepagina's.indd 13

11-12-2019 12:26:20


14 | In Zaken | Werkgelegenheid

Aanhoudende vraag naar personeel Mismatch tussen functies-eisen werkgevers en kwalificaties werkzoekenden

inzb_december_2019.indd 14

11-12-2019 11:08:31


In aken | Werkgelegenheid | 1

egenover aanhoudende vraag naar personeel staan tegelijkertijd ongeveer 12.000 mensen in ivierenland die (meer) willen werken. Dat biedt kansen, maar stelt alle partijen ook voor de uitdaging om de mismatch tussen de functie-eisen van werkgevers en de kwali caties van werkzoekenden aan te pakken. In Rivierenland groeit het aantal banen in 2020 met 1.000 en ligt het aantal vacatures al anderhalf jaar boven de 3.500. Daardoor blijven personeelstekorten bestaan. Wel vlakt de groei af in 2020. In 2019 bedroeg de groei 1,6%. Naar verwachting zal het aantal banen in 2020 groeien met 0,9 . Dit blijkt uit de publicatie Regio in Beeld dat het UWV in november heeft uitgebracht.

Tekenen economische verandering Rian Lukassen, manager UWV in Rivierenland: ‘In regio’s waar veel transport en logistiek aanwezig is, zie je vaak de eerste signalen ontstaan van mogelijke economische verandering. Het aantal banen groeit nog wel in Rivierenland, maar minder hard dan in de rest van Nederland. Vorig jaar bijvoorbeeld, groeiden we in onze regio veel harder ten opzichte van het landelijke beeld.’

Veranderende arbeidsmarkt Vooral in de techniek, transport logistiek, zorg en onderwijs zijn vacatures zeer moeilijk in te vullen. Dat komt óók doordat de arbeidsmarkt en functies veranderen waardoor werkgevers andere eisen stellen aan personeel. De behoefte is gewoonweg anders dan het aanbod.

Bundeling krachten Het regionale actieplan erspectief op Werk moet daarin verandering brengen. Onder andere Werkzaak Rivierenland, WV, Werkgevers en Servicepunt Leren Werken bundelen hun krachten om met allerlei activiteiten, zoals het onlangs gehouden Talent Event, hierin verandering te brengen.

Highlights Regio in Beeld -

In 2019 stijgt het aantal banen van werknemers in Rivierenland met 1,6% tot 104.700 om in 2020 met 0,9% iets minder hard door te groeien tot 105.700.

-

Daarmee stijgt het aantal banen harder dan de beroepsbevolking. Die stijgt in 2019 namelijk met 0,8% en in 2020 met 0,5%.

-

De krapte op de arbeidsmarkt zal hierdoor alleen maar toenemen. Tegenover die 4.000 vacatures staat een potentieel aanbod van ongeveer 4.000 werklozen, plus 4.000 werkenden die meer willen werken en 4.000 mensen die geen werk hebben, maar wel beschikbaar zijn voor werk of naar werk zoeken. Ook het aantal geregistreerde werkzoekenden bij WV (GW ) bedraagt 12.000.

-

-

Van hen krijgen 3.000 dienstverlening in het kader van WW, 4.500 in het kader van de articipatiewet en nog eens 2.200 in het kader van Wajong, WIA-WGA of WAO/WAZ.

-

Van de WW’ers heeft ruim 1 op de 3 inkomsten uit werk naast de aanvullende WW-uitkering, bij bijstandsgerechtigden is dat half zo vaak: 17 .

-

Bijna 1 op de 3 WW’ers heeft geen startkwalificatie. Bij bijstandsgerechtigden is dat twee keer zo vaak: ruim 7 op de 10.

-

Voor werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en UWV is het de uitdaging om werkgevers te voorzien van voldoende personeel en de 12.000 mensen te helpen die (meer)willen werken.

Op zoek naar een leuke job? Bekijk de va atures op de volgende pagina.

inzb_december_2019.indd 15

11-12-2019 11:09:25


16 | In Zaken | Vacatures

VACATURES

METAALBEWERKING B.V. Heudra Metaalbewerking B.V. is een veelzijdig bedrijf met een totaalpakket aan verspaningsmogelijkheden. Voor optimalisering en uitbreiding van onze bedrijfsvoering komen wij graag in contact met kandidaten (m/v) voor de functie van:

VACATURES

WIJ ZOEKE N JOU!

Ervaren CNC draaier De werkzaamheden zijn:

VACATURES

• Programmeren & instellen draai-frees machines. • Kwaliteit bewaking productie. • Begeleiden machine bedieners

Wij gaan volgend jaar (in 2020) investeren in multitasking draai-freescombinaties. Hiervoor zoeken wij ook nog collega(s) die dit traject samen met ons tot een succes gaan maken. Wij zijn een erkend

VACATURES

Leerling CNC draaier-frezen, BBL schoolverlater

inzb_december_2019.indd 16

leerbedrijf

Mts-hts student/schoolverlater De werkzaamheden zijn:

De werkzaamheden zijn:

• Tekenen (Autocad)

• Leren programmeren/instellen

• Telefooncentrale beheren • Projectadministratie-orderverwerking

draai-frees machines • Opspannen en bewerken van producten • Kwaliteitscontrole(s) uitvoeren

werkvoorbereiding. • Inkoop en gedeeltelijk ook verkoop

Geen reacties van uitzendbureaus gewenst.

Spreekt één van bovenstaande vacatures jou aan? Bel of app dan met Hendrik-Jan Mauritz 06-19356315, of mail vandaag nog jouw CV naar: hj.mauritz@heudra.com

Industrieweg 6 | 4051 BW Ochten | T. 0488 – 48 08 25 | www.heudra.com

11-12-2019 11:09:25


In Zaken | Vacatures | 17

VACATURES

Dehullu zoekt vakmannen vrouwen anuit het Betuwse chten bouwt Dehullu al ruim jaar dagelijks aan stands en interieurs.Wij ontwerpen, organiseren en realiseren onderscheidende projecten voor bedrijven en merken wereldwijd. Ben jij iemand met twee rechterhanden en wil jij ook met vakmanschap, aandacht en passie aan onze projecten werken Kom ons team versterken en reageer

VACATURES

Kijk op onze website voor meer informatie over deze vacature

Dehullu rojekt bv | Industrieweg 4 | 4051 BW Ochten | T. (0344) 64 88 88 | E. info@dehullu.nl | I. www.dehullu.nl

VACATURES Vredo is op zoek naar gemotiveerde nieuwe collega’s. ASSEMBLAGE MONTEUR

VACATURES

REVISIE / SERVICE MONTEUR

Een assemblage monteur met ervaring in verschillende technieken zoals hydraulische-, elektro- & mechanische techniek.

Een technische allrounder met passie voor landbouwmachines die de juiste oplossing vindt voor problemen bij de klant op locatie (service) of op onze revisie afdeling.

Geïnteresseerd in één van deze vacatures? Neem dan contact op! Bel naar 0488 411 254 of stuur een mail naar HR@Vredo.nl Kijk voor meer informatie en vacatures op onze website: WWW.VREDO.COM/VACATURES Vredo Dodewaard B.V. Tel: 0488-411254 E: info@vredo.nl W: www.vredo.com

inzb_december_2019.indd 17

Vredo Dodewaard B.V. is een gezond zelfstandig familiebedrijf dat zich toegespitst heeft op de ontwikkeling, productie & verkoop van machines t.b.v. de agrarische en groene sectoren.

De beste in het veld

11-12-2019 11:09:27


VACATURES

18 | In Zaken | Vacatures

Vacature

verkoopmedewerkster drogisterij (32 uur p.w.) Ben jij die enthousiaste verkoopster die wij zoeken voor onze drogisterij? Vind je het leuk onze klanten deskundig te adviseren over geneesmiddelen, voedingssupplementen, natuurvoeding, homeopathie, parfum , huidverzorging en cosmetica?

Wat bieden wij jou? - Een afwisselende baan in samenwerking met een enthousiast team! - Salaris conform CAO drogisterijbranche - De kans om je verder te ontwikkelen en trainingen te volgen!

Assistent bedrijfsleider (warenhuis)

Bekijk de gehele functieomschrijving op:

www.vdgardewarenhuis.nl

Stuur je CV met motivatie naar info@ckeuken.nl

NEDEREINDSESTRAAT 11A, KESTEREN T: (0488) 48 17 72 | E: INFO@DROGISTERIJKESTEREN.NL

VACATURES

VACATURES

Dan zijn we op zoek naar jou!

Wie ben jij? - Je bent in het bezit van opleiding verkoopster, assistent drogist of drogist of je hebt de intentie hiervoor te gaan leren‌ - 3 a 4 dagen in de week beschikbaar en soms ook op zaterdag

Vacature

inzb_december_2019.indd 18

Ben jij op zoek naar een leuke, afwisselende baan in een leuk team en heb jij elĂĄn? Loop dan eens bij ons binnen!

VACATURE Ben jij commercieel of goed met woorden? Dan zoeken wij jou! #accountmanager #tekstschrijver

Hoofdstraat 8, Kesteren | T. (0488) 44 20 36 | E. info@elan-media.nl | www.elan-media.nl

11-12-2019 11:09:28


In Zaken | 19

‘Mijn deur staat open.Ik ben thuis. Thuis in makelen. Een nieuwe plek. Vanuit vertrouwen, met elkaar aan de slag Voel je welkom. Voel je thuis.'

.

- Corry van Rheenen -

0488 - 44 11 33 | info@corryvanrheenen.nl

www.corryvanrheenen.nl We scoren gemiddeld een 9.5!

Bent u benieuwd hoe onze klanten het contact en de samenwerking met Corry van Rheenen Makelaardij ervaren? Een aantal van onze Funda beoordelingen leest u hieronder. Het gehele traject goed samengewerkt! Betrouwbaar, eerlijk en accuraat. Ook in de avond altijd bereikbaar voor een kort overlegmomentje.

inzb_december_2019.indd 19

Corry heeft me goed geholpen. Ze is erg deskundig en prettig om mee samen te werken. Ik was voor mijn werk vaak lang weg en Corry zorgde ervoor dat de verkoop van mijn huis door bleef gaan. Binnen een paar maanden was alles rond!

Corry Van Rheenen is een uitermate professionele, deskundige, daadkrachtige, betrouwbare en empathische makelaar. Ik beveel haar dan ook zeker aan!

11-12-2019 11:09:30


20 | In Zaken | Betuwe

lant

Alleen ga je snel,

Betuwe Plant, Gelderplant Export en Betuwe Boomkwekerij gedijen door samenwerking in Betuwe Groep ‘Alleen ga je snel, samen kom je verder’, zegt Karel Huibers. Samen met Dirk Huibers, een van de partners, vertelt hij het verhaal van de Betuwe Groep. Die groep bestaat uit drie dochterbedrijven: Betuwe lant (containerteelt), Gelderplant (in- en verkoop van laanbomen) en sinds de zomer van 2018 zijn ze samen met Bram de Greef Betuwe Boomkwekerij gestart (teelt van laanbomen). ndernemingen waarin Karel zijn filosofie van samenwerking gestalte heeft gegeven, elk met aandeelhouders die met hun kennis en kunde voor het beste resultaat gaan. ‘Deze aanpak past in onze visie om alles te kunnen bedienen wat met groen te maken heeft’, zegt Karel. ‘Daarom willen wij ook graag starters in onze sector de helpende hand bieden door mee te investeren en kennis te delen. Samenwerken dus, ook in de afzet voor andere leveranciers in het dorp, de omgeving of waar dan ook.’

Klein begonnen, groot gegroeid Karel Huibers nam in 2000 van een familielid een kleinschalige boomkwekerij over. Door heel hard te werken samen met zijn personeel bouwde hij die, later met zijn partners, uit tot de Betuwe Groep, een van de grotere spelers in de Nederlandse boomteeltsector. Een organisatie

inzb_december_2019.indd 20

die voor elke tuin en balkon een geschikte boom of plant heeft, maar liefst 900 soorten in alle soorten en maten.

Steunpilaar Dirk Huibers is niet alleen aandeelhouder, maar ook een belangrijke steunpilaar voor Karel. ‘Hij is goed in alles wat ik niet graag doe, laat mij maar buiten en in de handel mijn ding doen.’ De bomen en planten gaan naar tuincentra en andere groenondernemingen in Nederland, maar ook naar onder meer Italië, Noorwegen, Groot Brittannië, Kazachstan en talrijke andere landen. De export omvat plusminus 80 van de totale afzet, die nog ieder jaar groeit.

Duurzaam denken ‘Duurzaam’ is een woord dat binnen de Betuwe Groep zeer serieus wordt genomen. Duurzaam telen is een uitgangspunt geworden, maar ook in werkomgeving en materieel wordt daar de focus op gelegd. Zo zijn er in 2017 180 zonnepanelen op het dak van de loods gelegd en wordt het interne transport gedaan door elektrische golfkarretjes. Nieuwe ontwikkelingen op dat gebied worden op te voet gevolgd. Het bedrijf past verschillende innovaties zelf toe in de eigen kwekerij, maar schroomt ook niet buiten de deur te kijken. Als het maar met groen te maken heeft. Zelf heeft Betuwe lant bijvoorbeeld zakken ontworpen met gaatjes in de zijkant, zodat de wortels door het natuur-

11-12-2019 11:09:32


In Zaken | Betuwe

lant | 21

samen kom je verder… lijke licht gesnoeid worden. Dat betekent minimale uitval is en dus meer tevreden klanten. Karel legt nog even de vinger op het milieubelang van de teelt van bomen. ‘We kunnen niet voldoende de boodschap verspreiden dat elke boom C 2 opneemt en ook elke boom filtert fijnstof.’ m ook in die trend aan de behoeften van de markt te voldoen heeft Betuwe lant een nieuw concept ontwikkeld, o2tree. Binnen dit concept wordt door de boom verteld wat hij te bieden heeft. Medio januari 2020 wordt hiervoor een compleet nieuwe website gelanceerd met talrijke informatie voor de particulier.

‘We kunnen niet voldoende de boodschap verspreiden dat elke boom C 2 opneemt en ook elke boom fijnstof filtert.’

Duurzame boodschap Samenwerken. Dat heeft Betuwe lant B.V. ook gedaan met rima voor elkaar en Dominass assurantiën in chten bij de recente introductie de basisverzekering Zorg voor elkaar.

Een samenwerking met christelijke zorgverleners, die uitgaan van Bijbelse normen en waarden en waarbij geen handelingen worden vergoed die het leven beëindigen. Relaties en belangstellenden kregen een prachtig introductiepakketje met een klein conifeertje ( icea glauca conica) erin. Vanzelfsprekend met de uitleg van Karel en een plantadvies. ‘Coniferen en heesters slaan C 2 op. Het zijn zuurstofproducenten n ze vangen water af. Voor de leefbaarheid op aarde zijn ze echt onmisbaar.’ lanten voor menselijk leven, een samenwerking tussen mens en natuur vanuit de visie van Betuwe lant B.V.

‘Coniferen en heesters slaan C 2 op. Het zijn zuurstofproducenten n ze vangen water af. Voor de leefbaarheid op aarde zijn ze echt onmisbaar.’

Betuwe Plant B.V. | arallelweg 49c | 4043 KH pheusden | T. (0488) 44 3106 E. info@betuweplant.nl | I. www.betuweplant.nl www.o2-tree.com

inzb_december_2019.indd 21

11-12-2019 11:09:34


22 | In Zaken | Invictus & Elan Media

IS JOUW WEBSITE AL EEN KLANTENMAGNEET? nline scoren Alles begint bij een fraai vormgegeven, logisch navigeerbare en goed vindbare website. Maar dan ben je er nog niet: je wilt ook dat je website converteert. Bijvoorbeeld dat bezoekers een offerte aanvragen of een product kopen. Zes tips van Invictus nline Marketing uit Veenendaal en Elan uit Kesteren.

inzb_december_2019.indd 22

11-12-2019 11:09:35


In Zaken | Invictus & Elan Media | 23

1. Design

Om een onweerstaanbare indruk te maken heb je op internet hooguit twee seconden de tijd. Een mooie, duidelijke, logisch navigeerbare website is daarom een basisvereiste. Elan wil deze website graag voor jou ontwerpen, zodat jij een website krijgt die representatief en effectief is. et een design die past bij jouw bedrijf en jouw doelgroep.

2. Wees een herkenbare held

isschien het makkelijkste, maar tegelijkertijd meest onderschatte onderdeel van je website de zogeheten hero foto boven de vouw. fwel de foto bovenaan de homepage die je bezoeker als eerste ziet. ip kom representatief en herkenbaar op je klant over. et kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Bijvoorbeeld met een betrouwbare lach op het gezicht. f - als je bedrijfsactiviteiten dat toelaten aanstekelijk vrolijk. recies wat de klant van jou verwacht.

3. Meet (en weet)

Niet alleen oogle Anal tics, maar ook de resultaten van een heatmap geven waardevolle inzichten over hoe jouw website converteert. In oogle Anal tics zie je welke pagina s populair zijn en welke minder. aar ook hoe hoog is je bounce rate (het aantal bezoekers dat na n bezochte pagina meteen weer vertrekt) en hoe navigeert men door je website et een heatmap zijn muisbewegingen en scroll- en klikgedrag per pagina anal seerbaar. et is ontzettend belangrijk om te weten dat een bepaald product dat onderaan de pagina staat, maar wel de nodige kliks oplevert terwijl je weet dat het percentage bezoekers alleen maar afneemt naarmate je verder naar beneden scrollt juist onmiddellijk hoger op de pagina moet komen!

4. Voeg sociaal bewijs toe

ecensies, testimonials lovende woorden van je klanten trekken weer andere klanten aan. raag dus altijd om een leuke positieve recensie op oogle en zet deze recensie prominent op je website.

et is niet voor niets dat de Amerikaanse ps choloog obert ialdini in zijn boek Invloed sociaal bewijs beschouwt als n van de zeven factoren voor commercieel succes.

5. Tekst mag best‌ onderaan

Wil je vooral veel laten zien Bijvoorbeeld omdat je een webshop hebt? Of omdat de plaatjes van je producten meer zeggen dan woorden Beschrijvende of liefst wervende teksten aan de bovenkant van je homepage of productpagina kunnen de klantreis danig verstoren. oed nieuws ze mogen best onderaan de pagina staan. its de tekst SE geschikt is gemaakt, scoor je ook d n nog goed in de zoekmachine van oogle.

6. Hard werken

nline marketing is een kwestie van een lange adem hebben. Een goede, professionele website is een eerste vereiste. Daarna moet je de bezoekers nog naar je website trekken zoals SE , relevante blogs, content op je social media-kanalen - en voor een optimale conversie ga je vervolgens de resultaten doormeten, anal seren en indien nodig, bijsturen.

Hulp nodig bij online marketing en conversie optimalisatie f bij het bouwen van een gelikte website Bel Richard van Kampen van Invictus nline Marketing (0318 762 590) of Karin Arends van Elan (0488 442 036).

inzb_december_2019.indd 23

11-12-2019 11:09:36


24 | In Zaken | Stikstof

Alle kleine beetjes helpen. och et kan u vast niet zijn ontgaan. In een poging de stikstofcrisis het hoofd te bieden, heeft het kabinet besloten om de ma imumsnelheid in ons land te verlagen van 1 0 km u naar 100 km u. Een maatregel die begin volgend jaar realiteit is. Een sterk staaltje s mboolpolitiek of een effectieve maatregel Een overpeinzing

inzb_december_2019.indd 24

11-12-2019 11:09:40


In Zaken | Stikstof | 25

Paniek in Nederland. De Raad van State oordeelde eerder dit jaar dat (bouw)projecten die voor nieuwe uitstoot van stikstof zorgen (en de neerslag daarvan op een natuurgebied), voortaan niet zomaar zijn toegestaan. Sindsdien liggen veel bouwplannen stil en werden de boeren dit najaar furieus toen een D66-politicus opperde om de halve veestapel te elimineren teneinde het tij te keren. Sindsdien zijn er protesten alom en lijkt iedereen boos op alles en iedereen. ‘Tijd voor actie’, dacht onze regering. En binnen no time was de ‘oplossing’ gevonden door het verlagen van de maximumsnelheid. De heilige graal of een schijnoplossing

Feiten rondom stikstof Voordat we op die prangende vraag een antwoord kunnen geven, ontkomen we niet aan wat cijfermatigheden. Allereerst gaat de actuele stikstofdiscussie niet over stikstof maar over de stikstofneerslag (depositie met een mooi woord). Dus alles wat aan stikstof op de bodem terecht komt. Een klein lesje scheikunde: stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas, dat overal om ons heen aanwezig is. Zo is het aandeel stikstof in de lucht die we in- en uitademen voor 80 procent stikstof. Samen met zuurstof of waterstof wordt stikstof omgezet in stikstofoxiden (N x) en ammoniak (NH3). Dit zogeheten ‘reactieve stikstof’ is onmisbaar voor alle vormen van leven op aarde. Tot zo ver niks aan de hand zou je zeggen… Echter, sinds het midden van de vorige eeuw heeft de mens gezorgd voor een verdubbeling van de hoeveelheid reactieve stikstof in het milieu. Die extra stikstofoxiden worden vooral uitgestoten door de landbouw, industrie & scheepvaart, de huishoudens en het verkeer. Is dat erg Best wel. Veel planten en dieren zijn er simpelweg niet tegen bestand. Bloemrijke planten verdwijnen en daarmee ook de vlinders en andere insecten die leven van het voedsel van de bloemen. Door bodemverzuring krijgen snelgroeiers (onkruid) de overhand. De biodiversiteit verschraalt en dat zorgt uiteindelijk voor een totaal andere natuur. Tijd voor actie en terug naar de snelheidsverlaging.

Een halve procent Nog een paar getallen voor de juiste beleving: ongeveer 40 van de stikstofneerslag in Nederland is afkomstig van de landbouw. Industrie scheepvaart nemen zo’n 11 voor hun rekening, huishoudens en wegverkeer elk 6,5 . De rest komt uit het buitenland. Wij hebben het nu over die 6,5 aandeel van het verkeer. Die gaat dankzij de snelheidsverlaging met 0,5 naar beneden. Veel of weinig Tsja, feit is dat de uitstoot van het verkeer hoe dan ook naar beneden gaat en de maatregel nog wat pluspuntjes geeft (betere doorstroming, minder files, minder lawaai, minder olieverbruik en minder asociale pakketbezorgers die met hun massieve op diesel rijdende bussen met ware doodsverachting op de linkerbaan plakkend uw (kerst)cadeautje op tijd willen bezorgen). Maar knaagt het bij u niet een beetje dat die andere 93,5 vooralsnog onaangeroerd blijft

Koe of ‘heilige koe’? Natuurlijk is de winst uit het verkeer een klein maar fijn stapje in de goede richting. Maar laten we de uitstoot van de landbouw nog eens bij de spreekwoordelijke horens vatten. De boeren zelf kwamen recentelijk al met een pakket maatregelen dat kan zorgen dat hun uitstoot relatief eenvoudig met 7( ) kan worden verlaagd. En de snelle rekenaars onder ons zullen gelijk ontdekken dat die 7 een veel groter effect heeft dan die 0,5 van het wegverkeer. Weet u nog, 40 van de uitstoot komt immers van de landbouw. Van een doekje voor het bloeden naar een degelijk drukverband, zou je kunnen zeggen. Als je dan ook nog weet dat de stikstof die de Nederlandse landbouw uitstoot voor het grootste deel voor rekening komt van rundvee (47 ), dan lijkt een actie in de landbouwsector vele malen effectiever. Richt je op de echte koe in plaats van de heilige koe, zou ik zo zeggen…. Maar alle kleine beetjes helpen, dus laten we gebroederlijk aanhaken en met een gangetje van 100 km u voortsukkelen. Dat maakt ook uw geweten weer een stukje groener toch

Jan Cees Dulon Barre

inzb_december_2019.indd 25

11-12-2019 11:09:43


26 | In Zaken

VAKGARAGE

®

DE HAAS B.V.

verkoop nieuwe en gebruikte auto’s onderhoud en reparatie airco service altijd vaste lage prijzen industriele wasmachines 8 kg en 18 kg / droogmachine 8-18 kg

Vogelenzangseweg 43-45, 4033 AG Lienden Telefoon (0344) 60 22 50, E-mail: info@vakgaragedehaas.nl Internet: www.vakgaragedehaas.nl

WASSEN ZONDER KRASSEN

Min. 250 nieuwe en jonge bedrijfswagens voorradig | scherpe prijzen leasing binnen één dag | luxe personenbussen | taxikeuring | inruil niet merkgebonden | complete service | Bovag

inzb_december_2019.indd 26

11-12-2019 11:09:44


In Zaken | 27

MAAK NU EEN EN BEL VOOR ONZE WINTERBANDENAANBIEDING AFSPRAAK! Bij aanschaf nieuwe set opslag 1 e seizoen gratis Ba n d e n e n Ve l g e n v o o r : * * * * * * * * * * *

P e Be Vr 4 x Aa

rs o n e n w a g e n s s te lw a g e n s a c h tw a g e n s 4 Au t o ’ s n h a n g e rs C a ra v a n s C a m p e rs Gr o n d v e r z e t La n d b o u w Tu i n b o u w In d u s t r i e

Broekhuizen Banden Techniek Wanraay 4 6 6 7 3 DN Andelst

Tel. 04 8 8 -4 7 01 4 2 www.broekhuizenbandentechniek.nl info@ broekhuizenbandentechniek.nl

WINTERBANDEN!

O o k v o o r: Ac c u ' s - U i t l i j n e n

Wacht niet op het weeralarm! Bereid je goed voor en wissel op tijd. NU O O K AU TO VERKO O P Z IE: - Ba l a n c e r e n

- S p o r tu itla te n

- Ve r l a g e n

- H u lp v e r e n

WWW.BO EKH U IZ ENAU TO S .NL

Wanraaij 35b | 6673 DM Andelst | T. 0488 42 70 42 O ND ERAAN E. D Einfo@broekhuizenbandentechniek.nl AD VERTENTIE LO GO BRO EKH U IZ EN AU TO ’ S ( Z IE Z IP BES TAND )

I. www.broekhuizenbandentechniek.nl

inzb_december_2019.indd 27

11-12-2019 11:33:58


28 | In Zaken

PROMOTIEPACK

Golfkarton • Massief karton Bedrukt Onbedrukt • Dozen Verzendenveloppen Luchtkussenfolie • Rekwikkelfolie Krimphoezen • Tapes • Etc.

verpakkingsmaterialen Ook voor een goede prijs uw pallets verzendklaar maken? Bel 06-53702236

inzb_december_2019.indd 28

11-12-2019 11:09:45


In Zaken | Nostalgisch Wonen | 29

Nostalgisch Wonen

‘Hier vind je wat niemand heeft ’ Bij binnenkomst valt direct de uitgebreide werkplaats op. f is het een atelier Een kijkje in de keuken van Nostalgisch Wonen maakt in ieder geval n ding duidelijk hier wordt iets gemaakt

En dat klopt. In de modern geoutilleerde werkplaats worden ambachtelijke interieurs en complete keukens vervaardigd. Veelal uit eiken. ‘En massief,’ aldus eigenaar Jan van de Scheur. ‘En bij ons is massief ook cht massief.’ Nostalgisch Wonen produceert maatwerk. En dat bedoelt het bedrijf letterlijk: niets is standaard, elk product is haarfijn afgestemd op de wensen van de klant. Zo haal je dus iets unieks in huis.

Inspirerende toonzaal Een verdieping hoger bevindt zich de toonzaal. Daar dwaal je ge nspireerd rond tussen eiken kasten, enorme kloostertafels en perfect op maat gemaakte kastenwanden. En alles ademt die warme, authentiek landelijke sfeer. Jan klopt op een keukendeurtje massief en toont de legplanken en de binnenzijde. Massief. ‘Als je hier een keuken bestelt,’ zegt hij met enige trots, ‘loopt er even later een vakman met een partij cht hout naar de zaag.’ Nostalgisch Wonen is dit voorjaar neergestreken in chten, en de regio is daarmee een uniek ambachtelijk bedrijf rijker. Wilt u zich laten inspireren Neem dan vooral (op afspraak) eens een kijkje in de keuken en de toonzaal van Nostalgisch Wonen.

Nostalgisch Wonen | Heuningstraat 33 | 4051 CA chten | T. (0487) 59 67 33 | E. info@nostalgischwonen.nl I. www.nostalgischwonen.nl

inzb_december_2019.indd 29

11-12-2019 11:09:47


30 | In Zaken | Business#Flash

Waar mogen buitenlandse arbeidskrachten wonen Hoe zorgen we ervoor dat zij gezond en veilig wonen? Wat kunnen we doen om tegemoet te komen aan de wensen van die inwoners, werkgevers en arbeidskrachten Dat zijn vragen waarop de gemeente Buren buitenlandse arbeidskrachten en de buitenlandse arbeidskrachten daarover hebben. Het gemeentebestuur nodigt daarom iedereen uit om ideeën te delen. Dat kan op dinsdag 7 januari, zowel overdag als ’s avonds. m een afspraak te maken kun je bellen met mevrouw Lia van Beusichem. Zij is bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur via het algemene telefoonnummer van de gemeente Buren: 14 0344. Kan of wil je geen afspraak maken, maar wil je wel jouw ideeën kwijt Dan kun je ook via de

Buren

BUREN WIL IDEEËN DELEN OVER HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN

antwoorden zoekt. De gemeente wil graag weten welke ideeën inwoners, werkgevers van

website een vragenlijst invullen. De uitkomsten van de gesprekken gebruikt de gemeente om de gewenste toekomst voor de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten te kunnen opschrijven. Begin 2020 is er een bijeenkomst om die gewenste toekomst te presenteren en in gesprek te gaan over de maatregelen die nodig zijn. De uitkomsten daarvan worden vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd.

BUSINESS

#FLASH

LAMPJESACTIE VOOR NIEUWE BEWEEGROUTE Er komt een rolstoelvriendelijke route rond het ziekenhuis in Tiel

Corsowagen

voor iedereen die prettig en verantwoord wil bewegen: patiënten,

De lampjesactie is mede mogelijk dankzij de corsovereniging Maurik

bezoekers en medewerkers. Voor deze beweegroute gaat de

die hun wagen “Het Zwanenmeer” ter beschikking stelt. De wagen

stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland actie voeren.

staat voor het ziekenhuis tussen 6 december 2019 en 1 maart 2020. Het doel van de actie past in het streven van de Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland om mensen aan te zetten tot beweging. Eerder

De route zal 1,4 kilometer lang worden en begint bij de hoofdingang

dit jaar werd een beweegroute binnen de muren van het ziekenhuis

van het ziekenhuis. nderweg zijn er 16 oefeningen te doen aan de

geopend. ok zijn er twee hometrainers met beeldschermen geko-

hand van stoeptegels en straatmeubilair. Met deze oefeningen

men en kunnen patiënten e-bikes lenen voor hun revalidatie.

traint de wandelaar balans, kracht en uithoudingsvermogen. Om de beweegroute volledig aan te leggen en te markeren, is een

Meedoen aan de lampjesactie

bedrag van 10.000 euro nodig. Met de jaarlijkse lampjesactie wil de

kunt ook op een papieren formulier meedoen. De formulieren

vriendenstichting geld bij elkaar brengen voor dit doel. De lampjes-

(folders) vindt u in de hal van het ziekenhuis. Daar staat een

actie bestaat al een aantal jaar en is inmiddels een begrip. Bij de

aanmeldzuil waar u het ingevulde formulier in kunt doen. U kunt

hoofdingang staat een corsowagen, voorzien van een lichtsnoer.

het formulier ook per post sturen in een envelop zonder postzegel

Voor elke 5 euro wordt een lampje aangestoken. Meedoen kan

naar:

door in het ziekenhuis een kaart in te vullen of door een donatie op

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland

www.vriendenvanzrt.nl.

Antwoordnummer 3, 4000 VB Tiel

inzb_december_2019.indd 30

Tiel

Het project

11-12-2019 11:09:47


In Zaken | Business#Flash | 31

BRUG TIEL DICHT VOOR ZWAAR VERKEER

Per maart 2020 gaat de brug in de Brugstraat dicht voor vrachtwagens en touringcars. Uit

BUSINESS

START BOUW LAANBOOMHUIS NAAR VERWACHTING EERSTE KWARTAAL 2020

stadsgracht niet sterk genoeg is voor zwaar verkeer. Ander gemotoriseerd verkeer, zoals auto’s, motoren, kleine autobussen en grote bestelauto’s, kunnen wel gewoon gebruik maken van deze brug. Er zijn geen scheuren of verzakkingen. Door het zware verkeer verwachten we een versnelde achteruitgang van de brug. Omdat de brug pas over 30 jaar aan vervanging

Tiel

#FLASH

inspectie is gebleken dat deze brug over de

toe is, neemt de gemeente nu de maatregel dat er geen zwaar verkeer meer over de brug mag rijden. Anders zou de brug al veel eerder vervangen moeten worden. Voor de hulpdiensten, met name voor de brandweer, heeft deze maatregel geen consequenties. In noodgevallen mag een zwaar voertuig over de brug rijden.

TC -voorzitter Kees van Rooijen en wethouder Hans Keuken hebben op 19 november

N e d e r - B e t u we

2019 jl. de opstalovereenkomst Laanboomhuis en de intentieovereenkomst Bedrijfsverzamelgebouw op het Agro Business Centre (ABC) ondertekend. Wethouder Hans Keuken: Ik ben positief over de toekomst, Neder-Betuwe is een ondernemende gemeente. Als laanboomcentrum van Europa kiezen we voor dynamiek én groen en durven we de volgende stap te maken.” TC en de gemeente hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen en aan de subsidiebeschikking voor het Laanboomhuis. Voorzitter Kees van Rooijen: ‘Met deze mijlpaal zetten we onze sector, het laan-

NEDER-BETUWE ONTEVREDEN OVER RIF In het

latform

ndernemersverenigingen

Neder-Betuwe hebben de ondernemers tegenover

centrum van Europa.’ Het Laanboomhuis is het visitekaartje van TC en van het

het college van B. en W. hun ontevredenheid

ABC. Het biedt in combinatie met de tuin, aan Helicon ruimte voor onderwijs-

geuit over het Regionaal Investerings Fonds,

doeleinden en zal een broedplaats zijn voor innovaties van TC .

waarvan de gemeente mede-initiatiefnemer is. Zij zijn van mening dat er te weinig project-

TCO bouwt aan de toekomst!

voorstellen uit Neder-Betuwe worden gehonoreerd met een bijdrage uit het fonds. ok willen de Neder-Betuwe ondernemers een plek in de jury. Het Regionaal Investeringsfonds maakt het mogelijk om (publiek)private projecten te stimuleren en initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan te jagen en te co-financieren. p de suggestie om

N e d e r - B e t u we

boomcluster en de regio, internationaal blijvend op de kaart, als h t laanboom-

het geld, drie euro per inwoner, in het eigen Lokaal Investerings onds te stoppen, hebben B. en W. terughoudend gereageerd. Het college zal de kwestie regionaal aan de orde stellen.

inzb_december_2019.indd 31

11-12-2019 11:09:48


32 | In Zaken

Wij staan voor u klaar!

Voor al uw zonwering en kozijnen

Bel voor advies en informatie: 06 222 175 15

Beste kwaliteit en service! • terrasoverkappingen • terrasschermen • verandazonwering • uitvalschermen • markiezen • rolluiken • screens • horren • kozijnen

inzb_december_2019.indd 32

44 Ri-Straat 1 | Ochten | T 06 222 175 15 | I www.jvandenhatert.nl 6 dagen in de week kunt u bellen voor een afspraak, offerte, service of andere vragen.

11-12-2019 11:09:49


In Zaken | Wilco van Verseveld Infra, Grondwerken en Machineverhuur | Dekker Groep | 33

Uw terrein of tuin, onze zorg an het leeghalen van uw terrein of tuin tot het eindresultaat. De drijfveer van Wilco van Verseveld, eigenaar van Wilco van Verseveld Infra, Grondwerken en achineverhuur uit ienden, is om u zoveel mogelijk te ontzorgen. w klus onderbrengen bij n bedrijf werkt helder en geeft rust. Wilco: ‘Goed gereedschap is het halve werk. Sinds 2018 is het bedrijf aangevuld met een mobiele graafmachine met draaikantelstuk. Deze graafmachine is compact en door zijn zeer wendbare capaciteiten een echte aanvulling voor de grotere klussen, ook in krappe situaties. Denk aan groot grond- en graafwerk zoals een vijver of zwembad, het ingraven van regenwater infiltratiekratten, klein hijswerk en het creëren van hoogteverschillen in een terrein of tuin door middel van betonnen keerwanden.’ De minigraver wordt ingezet bij de wat kleinere klussen , die voor handwerk te zwaar zijn, zoals het rooien van een boom of het leggen van zware tegels. Hij past door bijna elke deur en smalle stee es, dus ideaal voor de moeilijk bereikbare plaatsen. Wilco: ‘ nze kranen m t machinist zijn ook te huur.’ Voor een totaalplaatje op maat werkt Wilco samen met zakenpartners waar hij goede ervaringen mee heeft. Vanzelfsprekend werkt hij ook samen met bijvoorbeeld een hovenier of stratenmaker die door uzelf is uitgekozen. Benieuwd naar de mogelijkheden Kijk op de website of vraag vrijblijvend een offerte aan. Wilco van Verseveld Infra, Grondwerken en Machineverhuur | Adelahof 43 | 4033 HC Lienden | T. (0344) 60 02 66 | T. (06) 53 56 89 20 E. info@wilcovanverseveld.nl | I. www.wilcovanverseveld.nl | Facebook: @WilcovanVerseveld.nl

Dekker Groep wint Europese Sustainable Award et Dekker-project andwijkse Waarden is met een award bekroond tijdens de E Sustainable Development Awards in Brussel. Dekker kreeg het predicaat e cellence voor dit winnings- en natuurrecreatieproject in eteren dat op initiatief van de omgeving startte. De jur sprak lovend over het vooruitstrevende co-creatieproces met omwonenden en andere belanghebbenden. De concurrentie was groot: 53 inzendingen uit 13 landen dongen mee naar een van de vijf awards die afgelopen woensdag in Brussel werden uitgereikt. De vreugde was dan ook groot toen de eerste prijs aan Dekker werd toegekend in de categorie ‘Local Community artnership’. Voor Richard van den Berg, directeur Landschapsontwikkeling, vormt deze prijs het bewijs dat het bedrijf op de juiste weg zit: ‘We zijn enorm trots. Dit project is een voorbeeld voor de toekomst. nze medewerkers hebben samen met de Heterenaren en de gemeente verbetuwe hard gewerkt aan dit project in de uiterwaarden van Heteren. Deze prijs is de bekroning van onze samenwerking.’

inzb_december_2019.indd 33

Predicaat ‘excellence’ voor winnings- en natuurrecreatieproject in Heteren

Over UEPG Awards De E G Sustainable Development Awards worden driejaarlijks uitgereikt aan Europese bedrijven die met hun core business delfstofwinning maatschappelijke meerwaarde creëren en een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling.

11-12-2019 11:09:49


34 | In Zaken | Vergeet werk!

Feestdagen? ergeet het werk gewoon

eerlijk een paar dagen vrij tussen Kerst en ud Nieuw ooral als ondernemer blijft het moeilijk om je werk los te laten en nu eens je partner, gezin, kinderen de volste aandacht te geven die ze verdienen. ier tips om dat t ch voor elkaar te krijgen.

Sinds 1 juli 2019 ben ik accountmanager bedrijven in de gemeente Neder-Betuwe en heb ik in de afgelopen maanden kennis gemaakt met vertegenwoordigers van lokale ondernemersverenigingen en enkele ondernemers. Ik woon in Kesteren en ben bekend met ontwikkelingen in de gemeente en in de regio. Afgelopen jaren heb ik voor bedrijven gewerkt binnen een bank, eerst in Elst en Druten, later in Nijmegen. Werken in de gemeente waar ik zelf ook woon, maakt mij (als inwoner) nog meer betrokken.

inzb_december_2019.indd 34

11-12-2019 11:09:52


In Zaken | Vergeet werk! | 35

1

Zet de telefoon eens uit Niks irritanter dan een partner of vader die om de twee minuten is afgeleid omdat er een appje binnenkomt of omdat hij zo nodig zijn mail moet checken (geldt ook voor moeders trouwens). Het signaal dat je ermee afgeeft: geen aandacht voor je relatie of kinderen. Weg dus die telefoon. Berg het desnoods op in een laatje zodat hij helemaal uit het zicht is. Maak daarover keiharde afspraken met jezelf, of het nu gaat om een digitale detox van een uurtje tijdens het avondeten, de hele avond of misschien wel gedurende het complete weekend.

2

Plan uitjes ruim van tevoren Misschien herken je dit wel: je hebt helemaal niks gepland en ineens is het kerst. Tien tegen n dat restaurants, pretparken, musea of tentoonstellingen al zijn volgeboekt. mdat het werk op de achtergrond blijft zeuren, ga je uit pure armoede toch maar achter je bureau zitten. W r aan het werk. ndanks jengelende kinderen en een teleurgestelde partner. Maar zij hebben gelijk: zij verdienen met kerst jouw aandacht en daarom had je eerder moeten zijn met uitjes plannen.

3

4

Verboden: over je werk praten Wij ondernemers doen natuurlijk niets liever dan onze succesverhalen (en vervelende gebeurtenissen) te delen met het thuisfront. Stap maar lekker it deze droom, want er is weinig irritanter dan de hele avond over je werk te praten. Is ook gebleken uit onderzoek: kinderen nemen de stress van (ondernemende) ouders over, wat nadelige effecten heeft op hun cognitieve ontwikkeling. Daarom maken we deze afspraak: ’s avonds praat je zo min mogelijk over werkgerelateerde zaken. Tijdens de feestdagen al helemaal niet

Pak een bordspel of ga samen koken ok dit is herkenbaar: jouw online verslaving (als we dat zo mogen noemen) lokt hetzelfde gedrag uit bij je partner en kinderen ook zij beginnen onophoudelijk te swipen op hun schermpje. Terwijl oprechte aandacht zo eenvoudig kan zijn. Stof de dozen met Rummikub, Scrabble of Monopoly af en doe een ouderwets gezellig bordspelletje. f ga samen lekker koken: zo mindful Desnoods met n van je kinderen, want van af en toe n-op- n persoonlijke aandacht gaan ze echt stralen

inzb_december_2019.indd 35

11-12-2019 11:09:59


36 | In Zaken | Smarter Group BV

Duurzame nieuwbouw of renovatie vraagt om een geheel nieuwe aanpak waarbij het geheel bekeken wordt, en niet alleen de bouw of installatie. We beschouwen een luxe villa of kantoorgebouw met loods als n geheel en zoeken daarbij naar duurzame en energiebesparende oplossingen.

E

EDEN

Het realiseren van een duurzame installatie in een bestaand of nieuw gebouw vraagt om veel expertise. Bij SMARTER realiseren we duurzame installaties die zorgen voor een optimaal energieverbruik waarbij we streven naar energiezuinig of zelfs energieneutraal met maximaal comfort.

NW

ES A

E S A

In de nieuwe wereld communiceren installaties en systemen autonoom met elkaar middels bijvoorbeeld domotica of Internet of Things. Dit moet zorgen voor een hoger rendement, een lager energie verbruik of meer comfort.

E

IN B .

iermee realiseren wij duurzame dakbedekkingen zoals E D en , eventueel met Sedum en -installaties. Wij kunnen bestaande panden verduurzamen d.m.v. het verwijderen van bitumen en huidige isolatie, en hierdoor een hogere isolatiewaarde realiseren. iermee kunnen eigenaren van commerci le ruimtes, zoals kantoorpanden, een grote stap zetten richting een -label dat vereist is in 202 . ok voor het natuurlijk afvoeren van hemelwater, waar ook subsidies voor zijn evenals voor dakbedekkingen, kunnen wij in advies voorzien. Dit kan uiteindelijk in combinatie met een -zonnestroominstallatie vanuit Smarter Energ .

inzb_december_2019.indd 36

11-12-2019 11:10:00


In Zaken | Smarter Group BV | 37

JAREN ERVARING EN SLIMME TECHNIEK ZO MAKEN WE BOUW TRANSPARANTER, BETROUWBAARDER EN EFFICIĂ‹NTER DUURZAAMHEID DOOR PROACTIVITEIT

ONZE DIENSTEN

Duurzame bouw- en energieoplossingen hebben de toekomst en w rken De energieprijzen zijn de laatste jaren enorm gestegen en de verwachting is dat ze de komende jaren nog meer zullen toenemen. Energielasten zullen daardoor een steeds groter deel van uw budget zijn. In deze tijd van energiebesparing en groen denken, werken wij actief mee en dragen wij zorg voor installaties zo energiebesparend mogelijk te maken.

Ervaar totale ontzorging van uw duurzame bouw-, installatieen energieprojecten door SMARTER. In de wereld van de bouw- en installatiebedrijven zijn wij uniek in onze aanpak en combinatie van diensten. Een aanpak waarbij de klant centraal staat en alles gebeurt op basis van de eisen en wensen van de klant. Een aanpak waarbij het niet stopt bij afronding van een project, maar de hele levenscyclus van een gebouw of installatie aan bod komt.

EEN FAMILIE HISTORIE DIE BOUWT AAN DE TOEKOMST SMARTER is een echt familiebedrijf anno 2005 en eigendom van de twee broers Mannis en Hendrik Meijering. Samen bouwen ze aan een duurzame toekomst en combineren klassiek vakmanschap met moderne technologie en oplossingen, SMARTER!

ONZE PROJECTEN SMARTER heeft alle disciplines in huis: van calculeren tot en met oplevering en 24 7 monitoring beheer van onze oplossingen. Daarmee zijn we een partner vanaf het eerste gesprek tot en met de vervanging aan het einde van de levensduur. In ons eerste gesprek gaan we samen met de klant om tafel en bepalen we de wensen en eisen, maar ook de randvoorwaarden! Door op deze manier samen te werken weten we 100 zeker dat we een oplossing realiseren die 100 voldoet aan de wensen en eisen.

Smarter Group BV Bonegraafseweg 4e | 6669 MH Dodewaard | T. (088) 20 22 400 | E. contact@smarter.eu | I. www.smarter.eu

inzb_december_2019.indd 37

11-12-2019 11:10:01


38 | In Zaken

OPSLAGRUIMTE NODIG? DECEMBER AANBIEDING

15% 20m3 KORTING

VOORKOM

OPSLAGRUIMTE

STILSTAND!

Regelmatig onderhoud zorgt voor optimaal gebruikersgemak.

Jaarlijkse keuring & inspectiebeurt

BM STANDARD

ONDERHOUDSCONTRACT*

BM COMFORT

ONDERHOUDSCONTRACT*

Compleet arrangement, bestaande uit periodieke controle, keuring en onderhoud op basis van de wensen van de klant.

*vraag naar de voorwaarden

Box Inn self-storage

Verwarmde en droge opslag

Kernreactorstraat 24a

Voor particulier en bedrijf

3903 LG Veenendaal 0318-501601

Bonegraafseweg 16 b | Dodewaard | T. (0488) 74 57 00

www.bmmachineservice.nl

3

Van 1 m

3

tot 150 m

7 dagen per week toegang Flexibele huurperiodes

www.box-inn.nl

Permanente camerabeveiliging

info@box-inn.nl

Gratis gebruik aanhangwagen

REMONDIS Nederland B.V. Ruim zeventien jaar zijn wij regionaal actief in de Betuwe op het gebied van recycling en afvalinzameling vanuit onze vestiging te Ochten. In 2003 gestart als Gerritsen Milieu, vanaf 2007 bekend als Methorst Milieu en sinds 2013 zijn wij uw recyclingspecialist REMONDIS! REMONDIS Nederland B.V. is onderdeel van de REMONDIS groep, een internationaal familiebedrijf en wereldwijd de grootste private dienstverlener op o.a. het gebied van recycling, transport en waterzuivering. Werken aan een schone toekomst Onze duurzame activiteiten afvalinzameling en recycling zetten wij vanaf 2020 in de regio voort vanuit Opheusden. Zo blijven wij uw regionale partner en specialist op het gebied van afvalmanagement. Wij bieden een breed dienstenpakket aan voor zowel inzameling als verwerking van uw afval en grondstoffen.

Verhuisbericht! Vanaf 2020 zien wij u graag op het volgende adres: REMONDIS Nederland B.V. Dodewaardsestraat 2 4043 MM Opheusden T. (0344) 69 33 03 E. opheusden@remondis.nl I. www.remondisnederland.nl

inzb_december_2019.indd 38

REMONDIS, uw servicepartner voor:

- Afvalinzameling  Â? Â?  Â? Â? Â?Â?  ­ Â?€Â?€‚ - Afvalverwerking ƒ „ …†  Â€Â‚ …‡‡ ˆ Â…Â… €… ‰ ÂŠ Â?  ÂŠ Â?  - Containerservice -

Recycling

-

Bedrijfsafval, bouw - en sloopafval, houtafval, groenafval, papier/karton, kunststoffen, swill, metalen, gevaarlijk afval, archiefvernietiging

11-12-2019 11:10:02


In Zaken | Glasvezelnetwerk Rivierenland | 39

Regio Rivierenland krijgt gelijk van de rechter Aanleg glasvezelnetwerk in het buitengebied rond De rechter heeft Regio Rivierenland op alle punten in het gelijk gesteld in een kort geding dat marktpartij Glasvezel Buitenaf had aangespannen over de aanleg, het onderhoud en het beheer van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de regio Rivierenland. De volgende stappen kunnen nu gezet worden, zoals het gunnen van de aanbesteding om de feitelijke realisatie van dit unieke project af te ronden.

Regio voldoet aan voorwaarden Vrijdag 8 november diende het kort geding en zijn beide partijen gehoord. De claim van Glasvezel Buitenaf was dat Regio Rivierenland onder andere niet voldeed aan de voorwaarden die de Europese Commissie (EC) aan de uitvoering van dit project heeft gesteld. Vrijdag 22 november deed de rechter uitspraak: Regio Rivierenland handelt niet in strijd met de geldende staatssteunregels en/of de aanbestedingswet.

Voordelen voor het buitengebied Het overheidsmodel biedt vele voordelen: inwoners hoeven niet te betalen voor de aanleg van hun aansluiting. Daarnaast kunnen zij diensten afnemen voor prijzen die vergelijkbaar zijn met die in de kernen en is er geen sprake van maandelijkse buitengebiedstoeslag. ok is er geen verplichting om diensten af te nemen. Bovendien is het netwerk open, zodat alle aanbieders welkom zijn en er zodoende zoveel mogelijk keuzevrijheid is. iteraard biedt dit alles ook voordelen voor ondernemers die met hun bedrijf vanuit huis opereren.

oprichten. Dit zal begin januari 2020 zijn beslag krijgen. Vervolgens zullen er nog wat formele stappen gezet moeten worden, zoals het gunnen van de aanbesteding. Beoogd partner Digitale Stad kan hierna tot de feitelijke aanleg van het netwerk overgaan.

Uniek in Nederland Regio Rivierenland is de eerste overheidsorganisatie die een dergelijk regionaal project gaat uitvoeren. Dit voor zeven gemeenten in de regio Rivierenland: Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Aanmelden Inwoners kunnen zich nog steeds aanmelden via Digitale Stad: www.digitale-stad.nl/rivierenland, e-mailadres: info@digitale-stad.nl of bel: 085 - 071 19 44. ok zullen gemeenten en of Digitale Stad nog contact opnemen met potentiĂŤle gegadigden, als ze dat inmiddels nog niet hebben gedaan..

Voortgang Regio Rivierenland zal voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van het netwerk namens de deelnemende gemeenten een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie

inzb_december_2019.indd 39

11-12-2019 11:10:06


40 | In Zaken | Anne Eva van Blijdesteijn

Laat je onderneming ‘branden’! Op donderdag 7 november 2019 organiseerde Alfa Accountants en Adviseurs het business event voor de ondernemende vrouw: Vrouw in zaken. Hoe zet je jezelf als vrouwelijke ondernemer in de markt en hoe positioneer je jezelf op en via (social) media Welke keuzes maak je ua bedrijfsmarketing, betracht je een terughoudendheid of DURF je jezelf en je onderneming te laten zien Zo ja, welke strategie kies je Ben je zelf onderdeel van de bedrijfspositionering of maak je juist de keuze om dat niet te doen? Anne-Eva van Blijdesteijn vertelt hoe zij als vrouwelijke ondernemer het familiebedrijf Blijdesteijn Mode runt.

ANNE EVA inzb_december_2019.indd 40

11-12-2019 11:10:08


In Zaken | Anne Eva van Blijdesteijn | 41

Anne Eva van Blijdesteijn staat samen met haar broers Bram en Max aan het roer van Blijdesteijn Mode. Deze zesde generatie behoudt oude ‘family values’ maar runt het modehuis met een nieuwe eigentijdse twist. Tijdens het Vrouw in Zaken event van Alfa Accountants en Adviseurs uit Dodewaard vertelde Anne Eva (38) gedreven over haar positie in het bedrijf, haar rol als inkoper voor de volledige damesafdeling, als vrouw en last but not least als moeder van twee kinderen. Wij vonden dat haar inspirerende woorden een podium verdienen in In Zaken. Anne Eva trad op 3 mei 2010 toe tot de directie van Blijdesteijn Mode. Samen met haar broers vormt zij sinds die tijd de directie, haar vader ranklin trad op dat moment een stap terug. ‘Voor n van ons in het bedrijf ‘mocht’ komen werken, stond mijn vader erop dat we onze horizon zouden verbreden. Het buitenland verkennen, was daar zeker onderdeel van, evenals het opdoen van ervaring bij andere bedrijven.

e vrou elijke intu tie is onverslaanbaar. at merk ik in de samen erking met mijn broers. oe el ratio moet overheersen is intu tie op sommige punten onbet istbaar. aar zijn ij een ster in, het is de kra ht van de vrou in het bedrij sleven en daarbuiten. Vrouwelijke intu tie

Vrouwen hebben namelijk ook extra’s te bieden. De vrouwelijke intu tie is onverslaanbaar. Dat merk ik in de samenwerking met mijn broers. Hoewel ratio moet overheersen is intu tie op sommige punten onbetwistbaar. Zelf heb ik een heerlijke tijd in Italië gehad en daarna ben ik een tijd Daar zijn ‘wij’ een ster in, het is de kracht van de vrouw naar Australië vertrokken, eenmaal weer op Hollandse bodem heb ik in het bedrijfsleven en daarbuiten. Binnen Blijdesteijn een tijd ervaring opgedaan bij Blok Mode. Een vergelijkbaar modehuis. Mode zijn wij samen een drie-eenheid waarbinnen we Strategie en management hebben mijn voornaamste interesse.’ elk onze eigen vaardigheden en capaciteiten inbrengen. nze samenwerking heeft als ultieme resultaat de nieuwbouw van het ‘nieuwe’ Blijdesteijn. Wat je daarin terugziet, is ‘Hoe doe je dat toch? Je gezin en je werk combineren?’, die vraag kan toekomst, anticyclisch denken, eigenwijsheid en eigengereidheid. ik niet meer horen. Het is een eenzijdige vraag. Mijn broers krijgen die vraag nooit, mijn man ook niet. Hoe je dat doet Nou gewoon doen. We bouwden middenin een crisis, ondanks dat hebben we vastgerioriteiten stellen, focussen, regelen en organiseren. Natuurlijk maak je houden aan onze waarden en toekomstvisie. Blijdesteijn Mode bestaat meer dan 190 jaar, door vast te houden zo genoeg uren, maar het geheim aan servicewaarden als kwaliteit en zit in je drijfveren. Mijn persoonservice maar ook door naar de lange lijke motto is ‘Do what you love, termijn te kijken. Daarom komen in love what you do’. Als je deze spannende tijden onze ‘familie‘liefde’ kunt behouden, krijg je er eigenschappen’ eigenwijsheid en energie voor terug. eigengereidheid van pas, doorzetten als we denken dat het nodig is. Met betrekp dit moment laten cijfers zien king tot duurzaamheid maakten we tien dat het aantal vrouwen aan de jaar geleden ook al het verschil. Warmtetop zakt, dat vind ik jammer. pompen zijn op dit moment een hot Vrouwen voelen vaak de (sociale) druk om op alle gebieden te presteren. Het huishouden moet vlekke- item, bij de bouw hielden wij daar tien jaar geleden al rekening mee. loos zijn, het gezin moet functioneren, werk betekent presteren n ze worden daar menigmaal door hun eigen sekse op aan gesproken. Elk jaar vraag ik aan mezelf ‘Zit ik hier nog op mijn plaats ’, is het motto Ik vind dat vrouwen elkaar mogen empoweren en ondersteunen. De ‘do what you love and love what you do’ nog van toepassing. Na 10 jaar benadering van man en vrouw is anno 2019 nog steeds totaal anders. Blijdesteijn kan ik dat gelukkig nog steeds volkomen beamen Meer gunning als vrouwen onder elkaar zou ‘ons’ sieren.

ijn persoonlijke motto is o hat ou love, love hat ou do . ls e deze lie de kunt behouden, krijg e er energie voor terug.

AN B inzb_december_2019.indd 41

DES E N 11-12-2019 11:10:08


42 | In Zaken | Alfa accountants en adviseurs

I ieke Eerbeek

Hoofd secretariaat & DISC-adviseur

E I De beste ondernemers zijn zij die zichzelf en hun team kennen , zegt ieke Eerbeek. Daarom adviseren wij ondernemers om ook daarin te investeren. Dus niet alleen in materialen, machines of gebouwen, maar vooral ook in mensen. ieke is naast hoofd secretariaat ook DIS -adviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs.

DISC is een gedragsinstrument dat voorkeursstijlen in gedrag en communicatie in kaart brengt. Het geeft inzicht in je eigen gedrag en communicatie en het effect daarvan op anderen. Door een individueel feedbackgesprek en/of een teamsessie kan het bijdragen om als ondernemer het antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik als ondernemer, wat zijn mijn kwaliteiten, ben ik me bewust van mijn valkuilen, waar sta ik en waar wil ik persoonlijk naar toe als ondernemer, maar ook met mijn team en mijn bedrijf Lieke merkt in haar functie als DISC-adviseur dat de scan waardevol is voor zowel ondernemers als hun medewerkers. ‘We laten ondernemers zien hoe zij de talenten van hun medewerkers optimaal kunnen benutten, het is een mooi hulpmiddel bij bedrijfsoverdrachten en het maakt teamontwikkeling bij strategievorming en groei meer gedegen’ Met de scan geeft Alfa inzicht in de persoonlijke stijlen, de teamstijlen, de drijfveren en de leiderschapsstijlen. De uitkomsten zijn meestal erg verhelderend en de feedbackgesprekken leiden vrijwel altijd tot concrete acties. ‘Het is een mooie uitdaging om in het totale proces de ondernemer en zijn medewerkers te mogen coachen, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het team en daarmee hun onderneming’, besluit Lieke.

Alfa Accountants en Adviseurs Edisonring 3 6669 NA Dodewaard T. 088 2531750 E. dodewaard@alfa.nl I. www.alfa.ml

inzb_december_2019.indd 42

11-12-2019 11:10:10


In Zaken | Alfa accountants en adviseurs | 43

annie ersteegh is accountant en klantbeheerder bij Alfa Accountants en Adviseurs. e is n van de organisatoren van het Business Event voor de ondernemende vrouw rouw in aken . Een initiatief van Alfa aangezien op reguliere bijeenkomsten vooral mannen hun gezicht laten zien en een event met alleen vrouwen ook een andere d namiek geeft. ecent was rouw in aken bij het regionaal bekende stijlmodehuis Blijdesteijn in iel. ‘Het was een inspirerend event, dat voor herhaling vatbaar is’, zegt Hannie. ‘Tijdens de bijeenkomst werd de dames gevraagd om na te denken over hun zakelijke stip op de horizon. Voor de ene ondernemer is die stip omzet-gerelateerd, een beginnend ondernemer heeft als stip bestaansrecht en weer een ander heeft als stip uitbreiding van het aantal vestigingen. Dat bevestigt waar wij vanuit Alfa voor staan: maatwerk bieden en met de klant meedenken over zijn of haar doelen. Dat is echt voor iedere ondernemer anders, iedere situatie is immers uniek.’

Hannie Versteegh Accountant & klantbeheerder

Werken met actuele cijfers, op maand- of kwartaalbasis en in hoge mate gedigitaliseerd, dat is het cijfermatig inzicht dat wij onze klanten aanbieden. Als accountant adviseur richten wij ons niet hoofdzakelijk op de jaarrekening over het afgelopen jaar, maar juist ook op de begroting voor het komende jaar. Dit doen wij met een team dat actief vooruitblikt naar relevante, belangrijke ontwikkelingen op fiscaal, juridisch en bedrijfskundig gebied. Een team dat de ondernemer helpt om zijn strategische doelen scherp te krijgen en te realiseren. Door periodiek met de klant in gesprek te gaan en (verdiepende) vragen te stellen zijn wij de procesbegeleider naar zijn of haar stip op de horizon. Hannie: ‘Klantgericht werken met een open blik naar de toekomst, duiding geven aan de cijfers en meedenken met de klant, dat is onze werkwijze’. Alfa laat zien dat er meer is dan cijfers, digitalisering en automatisering. Natuurlijk zijn dat belangrijke onderwerpen, maar we moeten ook actief vooruitblikken en proberen strategische doelen scherp te krijgen. Wij zijn er tenslotte om onze klanten te begeleiden én te ontzorgen.’

inzb_december_2019.indd 43

11-12-2019 11:10:11


44 | In Zaken

DE MOOISTE JASSENCOLLECTIE VAN NEDERLAND

220 DAMES EN HEREN MODEMERKEN ONDER ÉÉN DAK PENN & INK, MARC CAIN, CAROLINE BISS, RIBKOFF, CAMBIO, DANTE 6, PARAJUMPERS, BEAUMONT, CAVALLARO, POM AMSTERDAM, FABIENNE CHAPOT

HÉT MODEWARENHUIS VAN MIDDEN-NEDERLAND

inzb_december_2019.indd 44

MODE-TIEL

11-12-2019 11:10:11


In Zaken | Thiele Van Rooijen | 45

Ontspannen interieuradvies met 3D-software

Een nieuw interieur! Zoveel inspiratie. aar hoe maak je de juiste keuzes Bij hiele van ooijen in chten zijn ze pas tevreden als het wooninterieur een perfecte weerspiegeling is van iemands smaak en persoonlijkheid.

‘Begin 2020 gaan we met een nieuw 3D programma van start’, vertelt Karel van Rooijen. ‘De keuzes die gemaakt worden zijn compleet te visualiseren. De uitgebreide intake leidt uiteindelijk tot een 3D-visualisatie die bij wijze van spreken tot op de millimeter precies en waarheidsgetrouw de woonwensen vertaalt naar een nieuw interieur.’

bestaande elementen ge ntegreerd worden in het nieuwe interieur Denk aan de keuken of bestaande meubels.’ Bij die basis worden vloeren, raamdecoratie, verf, behang en woonitems gezocht. Zo ontstaat de perfecte mix van stijl, kleur en materialen. Genuanceerd afgestemd op jouw wensen en op jouw beschikbare budget. Een prettige ontdekkingsreis, in plaats van keuzestress!

r zijn ontelbaar veel materialen en kleur stellingen, dat e al gau door de bomen het bos niet meer ziet.

Het 3D programma Sketch p is volgens eigenaar Marie-Jos Thiele een schot in de roos. Momenteel is er op het gebied van interieuradviezen zoveel verkrijgbaar, in een ontelbare hoeveelheid materialen en kleurstellingen, dat je al gauw door de bomen het bos niet meer ziet. Marie Jos Thiele legt het designconcept uit:’ m tot een persoonlijk interieur te komen moeten we de diepte in, bij jouw thuis of bij ons in de winkel. Wie ben je, wat vind je mooi, wat past bij je Voor welk budget wil je klaar zijn en moeten

Wie helemaal voor ontspanning kiest laat het complete project door Thiele van Rooijen uitvoeren. erfectie in stijl- en timemanagement: inclusief stucwerk, schilderwerk en de oplevering door de eigen woonvakmannen. Gun jezelf een ontspannen interieuradvies met 3D-software Kijk op de website voor een overzicht van mogelijkheden in designplannen.

hiele van ooijen woonprofessionals | Molendam 22 | 4051 BJ chten | T. (0344) 64 12 80 E. info@thielevanrooijen.nl | I. www.thielevanrooijen.nl

inzb_december_2019.indd 45

11-12-2019 11:10:13


46 | In Zaken | Healthclub JuliĂŤn

Healthclub JuliĂŤn in Lienden energieneutraal

Zelfvoorzienend met zonnepanelen en een warmtepomp

inzb_december_2019.indd 46

11-12-2019 11:10:15


In Zaken | Healtclub Juliën | 47

‘Met het aanbrengen van LED verlichting hebben we zes jaar geleden de eerste stappen gezet op het gebied van duurzaamheid’, zegt Juliën van der Slikke van Healthclub Juliën in Lienden. Anno 2019 is het tnesscentrum energieneutraal. p het dak liggen 0 zonnepanelen van 310 wattpeak voor het opwekken van elektra voor de elektrische voorzieningen en de warmtepomp en twee heatpipes die zijn aangesloten op de warmtepomp voor warm water.’ Healthcentrum Juliën is al 30 jaar ‘altijd in beweging’. Steeds bezig met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van een gezonde en duurzame levensstijl. ‘Het is een kwestie van gewoon doen’, zegt Juliën, ‘en dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je mag het ook een uitdaging noemen. Dat was onze overstap naar het duurzaam opwekken van energie ook.’

‘Het is een kwestie van gewoon doen en dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je mag het ook een uitdaging noemen. at as onze overstap naar het duurzaam op ekken van energie ook.

Stoppen met Roken it alle onderwerpen die we met de eigenaar van de Healthclub bespreken noemen we er twee in het bijzonder. Het stoppen met roken en Gezonde Werkvloeren Rivierenland. Met het SMRplus programma weet men heel wat mensen van het roken af te krijgen SMR is de afkortingen van stoppen met roken en plus staat voor alle leuke dingen.

lle e uses om het niet te doen zijn bekend, maar e raakt er ook dingen op een positieve manier door k ijt. e rokershoest, e sle hte onditie, e ongezonde bleke kleur, e sle hte doorbloeding en noem maar op. Alle excuses om het niet te doen zijn bekend, maar je raakt er ook dingen op een positieve manier door kwijt. Je rokershoest, je slechte conditie, je ongezonde bleke kleur, je slechte doorbloeding en noem maar op. Bij Healthclub Juliën helpen ze je graag op weg. Bij Gezonde Werkvloeren voor bedrijven worden er op maat geschreven workshops en programma s gemaakt, waarbij de werkgever aan de hand van een soort van menukaart, duurzaam in kan zetten op gezondheidsbeleid.

Rookvrije gemeente Duurzaam verbonden Duurzaamheid zit dus in de genen van de sportonderneming. Gedurende een reeks van jaren heeft Healthclub Juliën zich ook duurzaam verbonden aan goede doelen als Villa Joep en de Roparun. Villa Joep is het fonds waarvan 100 van de opbrengst naar het onderzoek voor de bestrijding van neuroblastoom kinderkanker gaat. De Stichting Roparun steunt verschillende goede doelen, zoals een da e uit voor zieke kinderen of een vakantie voor mensen met kanker en hun familie. Met team de Betuwerunners wordt heel wat geld bijeen gelopen voor dit goede doel. ok op zaterdag 4 januari. Dan is er een Snertloop, waaraan iedereen mag meedoen. Na a oop wordt er getrakteerd op heerlijke erwtensoep. De start is om 10.00 uur op de eigen locatie, rovincialeweg 16 in Lienden. Het inschrijfgeld is een vrijwillige bijdrage voor de Roparun Team 356. ‘Bij alle activiteiten die we organiseren is ons doel om de mensen bewust te betrekken bij de projecten, zodat ze weten waarvoor ze het doen’, zegt Juliën. Dat verwacht hij ook van zichzelf en zijn medewerkers.

inzb_december_2019.indd 47

Met de directeur van de Hartstichting, die deel uitmaakt van de Alliantie Nederland Rookvrij , ondertekende Juliën een convenant om zich er voor in te zetten om kinderen rookvrij te laten opgroeien. Hij is dan ook een voorstander van rookvrije gemeenten. m dat te bereiken moet er een convenant met de gemeente, scholen, bedrijven en sportverenigingen komen. In de gemeente Neder-Betuwe is voetbalvereniging Dodewaard al zover dat ze tot 13.00 uur het sportpark Rookvrij hebben gesteld en zo de jeugd niet blootstellen aan het rookgedrag van ouderen en dat als voorbeeld overnemen. We hebben het ten slotte nog over allerlei andere onderwerpen. Diabetes en overgewicht te lijf d.m.v. hoogtetraining, workshops voeding, ontspanning en slapen en veel meer. Alle details kunnen we niet beschrijven, want eigenlijk was het doel om te vertellen dat Healthclub Juliën duurzaam is in energiegebruik, maar in de basis vooral heel duurzaam is als het onze gezondheid betreft. olg het zelf maar eens op www.healthclubjulien.nl.

11-12-2019 11:10:15


48 | In Zaken

Energie is een allesbepalend woord, zonder energie komen we letterlijk en figuurlijk niet ver. Zonnepanelen, warmtepomp, dubbel glas, isolatie, elektrische fiets en auto, allemaal items waar we in investeren om energie te besparen en over te houden.

HOE ZIT HET MET JOUW ENERGIE? ZONDER ENERGIE: - kun je geen werk verzetten - kun je geen (sport) prestatie leveren - kun je niet met je (klein) kinderen spelen - kun je niet vrolijk zijn - kun je niet...

2020 WORDT HET JAAR: - dat je stopt met uitstellen van wat belangrijk is - ga je tijd investeren in je Fitheid - laat je jezelf door niemand tegenhouden - neem je voor jezelf de beslissing in beweging te komen

STARTEN IN DECEMBER EN OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE BETEKENT: GEEN INSCHRIJFKOSTEN + RUGTASJE + BIDON + HANDDOEK

WAT DOEN WIJ - wij ondersteunen en motiveren je - wij maken de trainingsprogramma`s voor je - wij geven je kennis over het hoe en waarom - wij geven je een prettige trainingsomgeving - we geven je veel variatie en gezelligheid - samen met jou gaan we voor duurzaam resultaat

PROVINCIALEWEG 16, LIENDEN - TEL: 0344-602204 - INFO@HEALTHCLUBJULIEN.NL - WWW.HEALTHCLUBJULIEN.NL

! N GE IN EN EK ER GI ER EN GE HO E DI ET M EG W ZONNEPANELEN + WARMTEPOMP

Wij maken uw woning of bedrijf zorgeloos energieneutraal

(of andere combinaties)

= ENERGIENEUTRAAL Wij feliciteren Healthclub Juliën Energieneutraal!

Ton Keuken Consultancy

De goedkoopste energieleverancier! Middenweg 7 | 4043 MD Opheusden E-mail: info@tonkeukenconsultancy.nl | Internet: www.tonkeukenconsultancy.nl

inzb_december_2019.indd 48

Bel voor een afspraak: Ton Keuken (06) 53 63 87 78 Ton Snijders (06) 27 37 07 65 PA R T N E R VA N

11-12-2019 11:10:16


In Zaken In | xxxxxxxxxxxxxxxx Zaken | Bunt ICT | 49

Betrouwbare en stabiele I Zorgeloos ondernemen, dat kan niet zonder een ICT-omgeving die op rolletjes loopt. Bunt ICT geeft MKB’ers dat zorgeloze gevoel dat alles altijd werkt. f het nou gaat om hardware, software, uw internetverbinding of uw cloudoplossingen. Bij de ICT-specialist uit Kesteren sluiten bedrijven een onderhoudsabonnement af. In ruil voor een vaste prijs per maand monitoren de 15 medewerkers van Bunt en zusterbedrijf INTS gedurende kantoortijden de prestaties - en dus ook mogelijke haperingen van uw ICT-omgeving. Is de vinger aan de ICT-pols ook ‘s avonds en ‘s nachts nodig Tegen een iets hoger tarief is het mogelijk om 24 6 onderhoudsabonnementen aan te schaffen. ICT is techniek en ook techniek laat je wel eens in de steek. Bijvoorbeeld: harde schijven die vollopen, serverproblemen of een instabiele internetverbinding. Klanten bellen Bunt ook bij vragen over bijvoorbeeld hun Microsoft-pakket. Algemeen directeur Corn Veldhuizen: ‘Ze begrijpen iets niet of ze komen ergens niet uit. Wij geven ze het goede gevoel dat het wordt opgelost.’

Review Eén van de tientallen klanten is Autobedrijf Hazet uit chten. Hun review: ‘Als je server plat ligt of je mail werkt niet, dan is snel geholpen worden heel belangrijk. En dat is waar Bunt supersterk in is. Snel handelen, direct reageren op e-mail en op zeer korte termijn op afstand of op locatie het probleem verhelpen. Zoals zoveel bedrijven liggen wij gelijk plat bij computerproblemen, dus dan is een snel en betrouwbaar ICT-bedrijf heel belangrijk ’ Bunts missie, volgens Corn : ondernemers zo goed n zo snel mogelijk ontzorgen. ‘Het gebeurt dat klanten overstappen omdat ze bij een ander ICT-bedrijf niet snel genoeg werden geholpen. Zo vervelend als je systeem hapert of traag is, en er is geen partij die je acuut kan helpen. Wij kunnen dat wel.’

Vrijblijvende inventarisatie verweegt u om uw ICT-omgeving in beheer te geven van Bunt ICT Een ICT’er komt dan geheel gratis en vrijblijvend langs om uw netwerk en eventuele problemen te inventariseren en verbeterpunten te rapporteren.

ntensieve samenwerking Bunt ICT is eigendom van Jeroen Reuling en Jerfaas van de Westeringh. Het innovatieve bedrijf werkt nauw samen met zusterbedrijven INTS in Heteren en Van Westreenen in pheusden. ‘Het is de bedoeling dat we de samenwerking in 2020 verder gaan intensiveren. Dat komt de service aan de klant alleen maar ten goede’, aldus Corn .

Bunt ICT | Nijverheidsweg 7 | 4041 CK Kesteren | T. (0488) 483 669 | E. info@bunt.nl | I. www.bunt.nl

inzb_december_2019.indd 49

11-12-2019 11:10:24


50 | In Zaken | Margriet van Heesch

‘ALS JE NIETS DOET, GEBEURT ER OOK NIETS’ Margriet van Heesch hanteert voorzittershamer met ambitie

inzb_december_2019.indd 50

11-12-2019 11:10:28


In Zaken | Margriet van Heesch | 51

Margríet van Heesch van restaurant De Betuwe en Grandcafé Hart van de Betuwe is sinds een half jaar voorzitter van de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Onder het motto ‘Als je niets doet, gebeurt er ook niets’, nam ze de voorzittershamer over van en van zendoorn. ‘Ik ben ingestapt op het moment dat het beter gaat met de binnenstad. Ook de evenementen, zoals Tiel Pakt Uit, het Dickens estijn en andere festiviteiten, lopen steeds beter. Bovendien laten de koopzondagen een plus zien.’ ‘Ik zie het als mijn taak om alle leden van Hart van Tiel te enthousiasmeren een steentje bij te dragen om de binnenstad aantrekkelijker te maken. We mogen daarin geen moment verslappen.’ Margriet is blij dat de gemeente Tiel inmiddels het belang van de binnenstad omarmt. Het bestuur van Hart van Tiel en binnenstadmanager Gert-Jan van Ingen spreken regelmatig met de gemeente Tiel over de mogelijkheden om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor het winkelend publiek, de bewoners, ondernemers en de pandeigenaren. ‘We zijn er beiden bij gebaat om de binnenstad aantrekkelijker te maken. In een stad als Tiel moet het centrum nadrukkelijk een representatieve functie hebben. Vanzelfsprekend doen de bedrijven op de industrieterreinen uitstekend mee om de aantrekkingskracht van Tiel op de consument te vergroten, maar in het centrum, immers de huiskamer van Tiel, moet het gebeuren.’

FlipPas Samen met haar voorganger Ren van zendoorn is Margriet n van de initiatiefnemers van de lip as, het stadsspaarsysteem waarmee je punten bij de deelnemers kunt verdienen n uitgeven. ‘In de afgelopen maanden zijn er weer een aantal deelnemers bijgekomen en dat is een goede zaak voor de stad.’ Informatie over de lip as kun je vinden op www. ippas.nl.

Grote Hoedenparade

‘Ik heb er vertrouwen in dat de vastgoedeigenaren hier positief in gaan staan, want zij houden immers van onze stad.’ Stadscoördinator Margriet hoopt dat de nieuwe stadsco rdinator Jorine de Soet met de pandeigenaren en (startende) ondernemers nieuwe initiatieven kan ontplooien om de leegstand tegen te gaan en de Tielse binnenstad opnieuw te laten bruisen. ‘De stadsco rdinator gaat in gesprek met belangrijke vastgoedeigenaren om te kijken of we met de juiste mix aan functies de binnenstad kunnen opwaarderen. Ik heb er vertrouwen in dat zeker de Tielse vastgoedeigenaren hier positief in gaan staan’, zegt ze, ‘want zij houden immers van onze stad, zoals Jorine het altijd zegt.’

Communicatie Tijdens het gesprek ziet Margriet alles wat er om haar heen gebeurt. Ze communiceert regelmatig met het personeel om de puntjes op de i te zetten. Communicatie is ook het eerste wat zij in de ondernemersvereniging Hart van Tiel naar een hoger niveau heeft getild. ‘Als je druk bent is je tijd beperkt. Daarom heb ik erop ingezet om op een moderne manier onderling te communiceren. Zo kun je elkaar ook scherp houden.’

Stip op de horizon Voorlopig heeft Margriet de handen vol. ‘De bedoeling is dat de hele binnenstad op de schop gaat om de rioleringsbuizen te vervangen. De bewoners en ondernemers in de binnenstad is gevraagd om mee te denken aan het fraaier inrichten van de straten. Dat wordt een hele klus, een nieuwe stip op de horizon waarop we ons gaan richten.’

Margriet van Heesch hecht eraan dat uit de geplande evenementen het maximale wordt gehaald. Nieuwe initiatieven moedigt ze aan. ‘Soms kun je op een eenvoudige manier iets leuks organiseren. Dat hebben we vorige maand gezien bij de feestelijke Grote Hoedenparade Tiel Chapeau. Tientallen mensen trokken toen met de mooiste creaties door de binnenstad heen. Geweldig ’ Ze wijst naar de overkant van het Hart van de Betuwe. ‘Kijk, daar liggen er nog een paar in de etalage.’

oto: Jan Bouwhuis

inzb_december_2019.indd 51

11-12-2019 11:10:30


52 | In Zaken | OVNB

OVNB speelt een sterk verbindende rol Steeds meer ondernemers op de boeiende bijeenkomsten Netwerken, leren, kennis delen, gezelligheid en meer. Zo werken de leden van de Ondernemers Vereniging Neder-Betuwe samen aan succes. et is een actieve en nog steeds groeiende vereniging, met nu al meer dan 1 0 leden. Daar wil je gewoon bij zijn. Voor het recente bedrijfsbezoek aan Go-Tan in Kesteren hadden zich maar liefst 143 personen ingeschreven. Enkele leden hebben met de gastspreker, gedeputeerde eter Drenth, een vervolgafspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek over de problematiek van stikstof en AS. Dus is het ook zinvol om er bij te horen.

akelijke ontacten Collega-ondernemers uit de regio ontmoeten elkaar, delen ervaringen en betekenen iets voor elkaar. In deze setting zijn al talrijke zakelijke contacten ontstaan. De samenstelling van de vereniging is ua branches heel divers. Industrie, groothandel, zakelijke dienstverlening en detailhandel zijn breed vertegenwoordigd.

inzb_december_2019.indd 52

11-12-2019 11:10:35


In Zaken | OVNB | 53

Tijdens bedrijfsbezoeken vinden er interessante presentaties plaats, zijn er gastsprekers over boeiende onderwerpen en laat ook het college van burgemeester en wethouders regelmatig van zich horen. Bovendien zijn ze tijdens de bijeenkomsten makkelijk aanspreekbaar. oto’s van die bijeenkomsten zijn te vinden op www.ovnb.nl fotoalbum. De VNB vervult ook een leidende rol in het latform van ndernemers Verenigingen van de gemeente Neder-Betuwe, waarin de gezamenlijke ondernemersverenigingen over het economisch beleid regelmatig overleg voeren met het gemeentebestuur.

Programma 2020 Het programma voor volgend jaar belooft weer veel goeds. De VNB is dan te gast bij de Rabobank, het ruitpark Hotel in chten, Communicatieregisseurs in Dodewaard en medi Diagnostisch Medisch Adviescentrum in Kesteren. Houd de website goed in de gaten voor de data, onderwerpen en gastsprekers Je kunt als introduc een keer een bijeenkomst bijwonen of gewoon lid worden door je aan te melden op www.ovnb.nl.

Ook lid worden van de OVNB? Meld u aan via www.ovnb.nl!

inzb_december_2019.indd 53

OVNB 11-12-2019 11:10:40


54 | In Zaken

inzb_december_2019.indd 54

11-12-2019 11:10:41


In Zaken | 55

MOVING YOUR BUSINESS

In 2020 verhuist Elan naar een nieuw pand. Jouw bedrijf ook in beweging brengen door een nieuwe huisstijl, website, bedrijfsfilm of marketingplan? Ontdek ons: www.elan-media.nl.

@nieuw_elan

Volg de verbouwing stap voor stap via onze stories op Instagram.

Hoofdstraat 8, Kesteren | T. (0488) 44 20 36 | E. info@elan-media.nl | www.elan-media.nl

inzb_december_2019.indd 55

11-12-2019 11:10:42


56 | In Zaken

 Â? Â?  Â? Â? Â?Â?  ­ Â?€Â?€‚  Â? Â?  Â? Â? Â?Â?  ­ Â?€Â?€‚ ƒ „ …†  Â€Â‚ …‡‡ ˆ Â…Â… €… ‰ ÂŠ Â?  ÂŠ Â?  Âƒ „ …†  Â€Â‚ …‡‡ ˆ Â…Â… €… ‰ ÂŠ Â?  ÂŠ Â? Â

DANISH DESIGN | BOCCIA | TOMMY HILFIGER | FJORY | CLIC | ESPRIT | SWISS MILITARY HANOWA JACOB JENSEN | PRISMA | SILK | KOBU PARELS | ALLIANCE TROUWRINGEN | CORINI TROUWRINGEN

Houtbouw

Houtbouw

Straatwerk

Straatwerk

Gas, water en licht

Gas, water en lichtt

SHOWROOM ECK EN WIEL

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!

bel voor een afspraak

De Tuinhuis Makelaar biedt een totaalpakket op maat. Naast het bouwen van uw veranda of tuinhuis, kunnen wij u ook ontzorgen bij de aanleg van het straatwerk, gas, water en licht.

Wij verzorgen tegenwoordig ook Verkoop U heeft ĂŠĂŠnterrasheaters aanspreekpunt, wel zo handig! spots(verlichting) en sedumdaken!

Meer weten? Neem contact op met de Tuinhuis Makelaar

inzb_december_2019.indd 56

E info@tuinhuismakelaar.nl

T 06 – 250 653 14

Bekijk onze recente

I www.tuinhuismakelaar.nl

F @tuinhuismakelaar

projecten op Facebook!

11-12-2019 11:10:43


In Zaken | Kerstpakket | 57

Wat geef ik mijn personeel voor kerst Dat is een vraag die veel ondernemers en managers zich in deze dagen stellen. et is altijd weer een breinbreker wat ze hun personeel moeten geven. Wordt het een traditioneel kerstpakket, een bon of geven we het geld aan een goed doel? Het geven van een kerstpakket is echt een must We geven hier 3 opties waarmee je het personeel met een goed gevoel van de kerst kan laten genieten. Smaken verschillen en daarom is het altijd lastig om iets te verzinnen wat bij iedereen in de smaak gaat vallen. Dit is een gegeven waar je als werkgever niets aan kan doen. Sommige collegas verwachten namelijk altijd iets meer dan dat ze uiteindelijk krijgen en zijn dan teleurgesteld, so be it. Wij hopen dat je ge nspireerd raakt door deze opties.

Traditioneel kerstpakket Het traditionele kerstpakket is nog steeds ontzettend populair. Een grote doos met veel lekkere producten, de keuze is enorm. Natuurlijk zitten er ook dingen in die het personeel niet lekker vindt, maar dit nemen ze vaak voor lief. In sommige traditionele kerstpakketten zit alcohol. Sommige collega’s kunnen sterk tegen het gebruik van alcohol zijn, houd hier ook rekening mee. In de grote dozen zit vaak niet alleen eten en drinken. Leuke artikelen zoals tassen, dienbladen, magazines, kaarsen of andere accessoires zitten er ook in wat het traditioneel kerstpakket een leuke verrassing maakt om te geven. ron

.robite .nl

at gee ik mijn personeel voor kerst

Eigen keuzeconcept Laat je personeel beslissen wat ze zelf willen en geef een bon, bijvoorbeeld in je eigen huisstijl waarmee je personeel zelf online in een gesloten omgeving kan shoppen. Het grote voordeel (naast keuzevrijheid) is dat de klanten van alle voordelen genieten die gelden bij het doen van een aankoop bij een normale webshop.

inzb_december_2019.indd 57

Custom made kerstcadeaus Een out of the box cadeau geven is misschien wel het leukste cadeau om te geven als werkgever. Hiermee laat je namelijk blijken echt moeite te hebben gedaan bij het bedenken over een mooi en persoonlijk kerstgeschenk. Denk bijvoorbeeld aan een mooie custom made tas met logo en leuke extra inhoud. Als inhoud een geweldig Rituals pakket voor de vrouwen en misschien een uitgebreid bierpakket voor de mannen. Er zijn hierin erg veel mogelijkheden. Het is belangrijk op tijd hierover na te denken, omdat er op dit soort geschenken een langere levertijd zit.

11-12-2019 11:10:44


58 | In Zaken

Van Viegen Riooltechniek

• Rioolreiniging

• Kolken reinigen

Betrouwbaar

• Riool- en

• Ontstoppen & reinigen

Snelle service

• Inspectie, onderzoek

Hoogste kwaliteit

leidinginspectie • Rioolrenovatie

& advies

Klantgericht

Heuningstraat 23C 4051 CA Ochten Te l e f o o n : 0 3 4 4 6 4 4 5 0 4 info@vanviegenriooltechniek.nl w w w.v a n v i e g e n r i o o l t e c h n i e k . n l

van Viegen Riooltechniek B.V. is een jonge, ambitieuze organisatie op het gebied van ontstoppen, reinigen, inspecteren, vervangen van rioleringen bij o.a. overheid, bedrijven, instellingen en particulieren. Hoofdzakelijk zijn onze medewerkers actief in Midden en Oost Nederland. Onze organisatie is VCA** en zowel ISO 9001 als 14001 gecertificeerd. Een volledig bedrijfsprofiel kunt u terugvinden op www.vanviegenriooltechniek.nl Vanwege onze sterke groei zijn wij voor onze vestiging in Ochten op zoek naar medewerkers om ons team van enthousiaste vakmensen te versterken.

ALGEMEEN MEDEWERKER

De functie omvat het uitvoeren van grondwerkzaamheden en het assisteren bij overige werkzaamheden. Daarnaast woon je in het werkgebied en ben je in het bezit van rijbewijs B/E.

VERNIEUWINGS-/STORINGSMONTEUR

De werkzaamheden bestaan uit het oplossen van verstoppingen en het herstellen van mankementen aan het rioolstelsel van onze klanten. Je beschikt overWENSEN een LBO/MBO werk- enKERSTDAGEN denkniveau en over WIJ U GOEDE ENgoede communicatieve vaardigheden en sta je stevig in je schoenen.EEN Daarnaast woon je in het NIEUWJAAR! werkgebied en ben je in het bezit van VOORSPOEDIG rijbewijs B/E.

WWW.DEKEIJ.NL (AANKOMEND) MACHINIST

61a | 6669 CH Dodewaard | T. 0488 - 44 33 24 Voor het reinigen van rioleringen en kolkenMatensestraat met geavanceerde rioolreinigingsvoertuigen. Om deze afwisselende en info@dekeij.nl Volg ons op Facebook en Linkedin verantwoordelijke functie naar behoren te kunnen uitoefenen is minimaal LBO-niveau gewenst. Wanneer je beschikt over rijbewijs B/C en het chauffeursdiploma (Code 95) is dat een pré.

inzb_december_2019.indd 58

(AANKOMEND) RIOOLINSPECTEUR

11-12-2019 11:10:45


In Zaken | HB Wonen & HB Kaas en Meer | 59

Jouw woonsituatie is onze inspiratie Bij B Wonen in Kesteren staat je een warm welkom, persoonlijke aandacht en vakkundige begeleiding te wachten. ateriaal, functionaliteit en uitstraling haar jn met elkaar verbinden, dat is onze kracht. De bewoners van een huis vormen onze inspiratie. Een druk gezin, tweeverdieners, Bourgondische genieters met een werkzaam leven achter de rug… elke situatie vraagt om een andere praktische invulling. Over smaak valt niet te twisten maar over materiaalgebruik wel! Het team van HB Wonen gaat met jou op ontdekkingstocht door alle mogelijkheden passend bij jouw situatie. ns vloerenaanbod Pvc: Is verkrijgbaar in plank, tegel of visgraat. Ze zijn slijtvast en hebben een lange levensduur. Een onderhoudsvriendelijke en mooie uitstraling van echt hout of steen. Vinyl: Is een betaalbare onderhoudsvriendelijke vloer. Er is veel keuze in kleuren en dessins. Wil je een stoere industriële uitstraling? Kies dan voor onze betonlook vloer. apijt Zorgt voor een betere akoestiek in je huis. In vergelijking met een pvc of vinyl vloer halveert tapijt de weerkaatsing van geluidsgolven in de ruimte. Daarnaast hebben wij nog vele soorten raamdecoraties, die in deze paar regels niet uit te drukken zijn. Nieuwsgierig geworden naar ons aanbod Wees welkom in de sfeervolle wooninspiratiewinkel van HB Wonen.

B Wonen | Kerkdwarsstraat 1b | 4041 C Kesteren | T. (0488) 75 90 05 | E. info@hbwonen.nl | i. www.hbwonen.nl acebook: @HBWonen | Instagram: @HBWonen

HB Kaas en Meer een succes! Nog geen drie maanden na opening blijkt HB Kaas en Meer in Kesteren al een enorm succes. Eigenaar Henrien Boorsma blikt zeer tevreden terug. ‘Zoveel mensen hebben hun weg al gevonden naar mijn zaak, ik kan daar alleen maar heel dankbaar voor zijn. Ik heb enorm veel zin in de toekomst. ns veelzijdige aanbod is het ontdekken meer dan waard. roef en beleef het zelf. Kom gezellig langs voor uw stukje kaas en vers gebrande noten. Ik heet u van harte welkom.’ Waar wij ook sterk in zijn, is het leveren van mooie kerstpakketten. f wanneer u als bedrijf een jubilaris heeft, kunnen wij ook een mooi pakket samenstellen. Samen bekijken we waar diegene van houdt en maken wij er een feestelijks iets van. Voor iedereen kan er wat gemaakt worden, ook als kadootje voor een verjaardag, niets is ons te gek.

B Kaas en eer | Torenstraat 14 | 4041 GA Kesteren | T. (0488) 72 58 50 | E. info@hbkaasenmeerkesteren.nl I. www.hbkaasenmeerkesteren.nl | acebook: @HBKaasenMeerKesteren

inzb_december_2019.indd 59

11-12-2019 11:10:52


CONS TRUCTI E | M AC H I NEBO UW | MO N TAGE | LO O DSEN | T RAN S PORT

• Chauffeur vrachtauto met laadkraan • Constructie bankwerker

• Montagemedewerker

Colleg gezoc a’s ht!

• Monteur buitendienst

Interesse? Mail je sollicitatie naar info@vandoorn.net

constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet

constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet

Industrieterrein ‘De Heuning’ | Industrieweg 21 Ochten T: 0344 - 64 36 22 | info@vandoorn.net | www.vandoorn.net inzb_december_2019.indd 60

11-12-2019 11:10:53


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.